Huomautuksia

Käyttöä koskevia huomautuksia

Seuraavissa kuvauksissa on Walkman-soittimen käyttöä koskevia tärkeitä tietoja. Muista noudattaa alla annettuja ohjeita.
 • Älä kosketa akkua paljain käsin, jos se vuotaa. Koska Walkman-soittimeen saattaa jäädä akkunestettä, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään, jos akku on vuotanut. Jos nestettä joutuu silmiisi, älä hiero niitä, sillä se saattaa johtaa sokeutumiseen. Huuhdo silmäsi puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
  Jos nestettä joutuu iholle tai vaatteille, pese se heti pois. Muutoin se voi aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja. Jos akusta vuotanut neste aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja, hakeudu lääkäriin.

 • Jos Walkman-soitin aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, katkaise virta Walkman-soittimesta ja siirrä se pois radion tai television luota.

 • Jos ilma on hyvin kuivaa, saatat tuntea korvissasi pientä pistelyä. Tämä johtuu kehon tuottamasta staattisesta sähköstä eikä kyseessä ole Walkman-soittimen toimintahäiriö.
  Ilmiön vaikutusta voidaan vähentää käyttämällä luonnonkuiduista valmistettuja vaatteita.

 • Jos käytät kantohihnaa (lisävaruste), varo, ettei se jää kiinni kulkiessasi ohittamiisi esineisiin. Vältä myös heiluttamasta kantohihnassa olevaa Walkman-soitinta, ettei se osu ohikulkijoihin.

 • Älä käytä Walkman-soitinta matkustamokuulutusten ohjeiden mukaisesti lentokoneen nousun ja laskun aikana.

 • Jos havaitset ukonilman, ota heti kuulokkeet pois ja lopeta Walkman-soittimen käyttäminen.

 • Jos soittimen mukana toimitetut kuulokkeet aiheuttavat allergiaoireita, lopeta niiden käyttö ja hakeudu lääkäriin.

Käyttöympäristöä koskevia huomautuksia

 • Älä käytä Walkman-soitinta paikoissa, joissa se on alttiina voimakkaalle valolle, kuumuudelle, kosteudelle tai tärinälle. Älä koskaan jätä Walkman-soitinta esimerkiksi aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon tai suoraan auringonvaloon. Sen väri voi muuttua tai se voi vääntyä tai vahingoittua.

 • Älä jätä Walkman-soitinta paikkaan, jossa se on alttiina pölylle.

 • Älä jätä Walkman-soitinta epävakaalle tai kaltevalle alustalle.

”WALKMAN”-soittimen käsittelyyn liittyviä huomautuksia

 • Kun irrotat kuulokkeet Walkman-soittimesta, tartu aina kuulokkeiden liittimeen. Kuulokkeiden johdosta vetäminen voi vahingoittaa sitä.

 • Älä paina LCD-näytön pintaa voimakkaasti. Se voi vääristää LCD-näytön värejä ja kirkkautta tai vioittaa LCD-näyttöä.

 • Kun noudatat seuraavia Walkman-soittimen käyttöön liittyviä varotoimia, voit estää Walkman-soittimen kotelon muodonmuutokset ja soittimen toimintahäiriöt.

 • Älä istuudu, jos Walkman-soitin on takataskussasi.

 • Älä sijoita Walkman-soitinta laukkuun siten, että kuulokkeet tai nappikuulokkeet on kääritty sen ympärille, ja sitten kohdistamasta laukkuun voimakkaita iskuja.

Ohjeita ”WALKMAN”-soittimen suojaamiseksi kastumiselta

 • Älä altista Walkman-soitinta vedelle. Walkman ei ole vedenkestävä. Muista noudattaa alla kerrottuja varotoimia.

 • Varo pudottamasta Walkman-soitinta pesualtaaseen tai muuhun vedellä täytettyyn astiaan.

 • Älä käytä Walkman-soitinta kosteissa paikoissa tai huonossa säässä, kuten vesi- tai lumisateessa.

 • Suojaa Walkman-soitin kastumiselta.
  Jos kosket Walkman-soittimeen märin käsin tai säilytät Walkman-soitinta kosteissa vaatteissa, Walkman-soitin voi kastua ja siihen voi tulla toimintahäiriöitä.