Lepsza automatyka

Aparat łączy funkcję rozpoznania sceny z technologią wysokiej jakości obrazu, aby automatycznie nagrywać obrazy z optymalnymi nastawieniami.
  1. Ustaw pokrętło trybu na (Lepsza automatyka).

  1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

Aparat nagrywa serię obrazów wtedy, gdy wystąpi taka potrzeba i nakłada obrazy na siebie. Przez nakładanie obrazów aparat nagrywa obraz o mniejszym stopniu rozmazania obiektu i mniejszej ilości szumu.
Jaka jest różnica między trybem Lepsza automatyka a trybem Inteligentna automatyka?
W trybie Lepsza automatyka aparat zapisuje obrazy w serii w zależności od rozpoznanej sceny, a następnie tworzy obraz łączący te obrazy (zdjęcia z nakładaniem).
Aparat automatycznie koryguje oświetlenie z tyłu i zmniejsza szumy nakładając obrazy, więc w efekcie można uzyskać obraz o wyższej jakości, niż w trybie inteligentnej automatyki.
: Rozpoznanie sceny
Nocny widok
Nocny portret
Pod światło
Portret pod światło
Pejzaż
Makro
Portret
Dziecko
Reflektor
Słabe światło
Statyw
Przesuń (Jasny)
Przesuń (Ciemny)
: Przetwarzanie nakładania
Z ręki o zmierzchu
Korekcja drgań
Korekcja pod światło HDR

  • Aparat automatycznie wybiera tryb nakładania w oparciu o rozpoznaną scenę, a na wyświetlaczu pojawia się ikona (nakładanie).

Uwagi
  • Gdy aparat nakłada na siebie zdjęcia, wykonywanie zdjęć zajmuje więcej czasu.

  • W słabym świetle, na przykład dla scen nocnych, nastaw [Lampa błyskowa] na [Wyłącz], aby uzyskać optymalny efekt nałożonych na siebie obrazów.


Temat pokrewny