Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Návody

Před použitím

Informace o modelech

Součásti a ovládací prvky

Indikátory na obrazovce

Formát nahrávaného videa

Začínáme

Kontrola dodaných součástí

Příprava zdroje napájení

Počáteční nastavení

Příprava paměťové karty

Nahrávání

Nahrávání videí/fotografií

Ruční změna jasu pro nahrávání

Užitečné funkce při nahrávání

Přehrávání

Přehrávání snímků pomocí obrazovky Prohlížení události

Přehrávání snímků pomocí funkce Přehrávání průřezu

Přehrávání filmů ve formátu MP4 (ve formátu HD) (přepínání formátu filmu)

Úprava snímků na obrazovce přehrávání

Přehrávání snímků na televizoru s rozlišením 4K

Přehrávání snímků na televizoru s vysokým rozlišením

Přehrávání snímků na televizoru bez vysokého rozlišení

Ukládání obrazů pomocí externího zařízení

Postup uložení videa

Použití aplikace PlayMemories Home

Ukládání snímků na externí médium

Vytvoření disku pomocí rekordéru

Použití funkce Wi-Fi

Možnosti funkce Wi-Fi

Ovládání přes smartphone

Přenos snímků do smartphonu

Přenos snímků do počítače

Přenos snímků do televizoru

Připojení smartphonu

Instalace aplikace PlayMemories Mobile

Funkce nabídky

Použití položek nabídek

Režim snímání

Kamera/Mikrofon

Kvalita obrazu/Velikost

Funkce přehrávání

Editace/Kopírování

Nastavení

Doba nabíjení/doba nahrávání videí/počet uložitelných fotografií

Kontrola doby nabíjení

Očekávaná doba nahrávání a přehrávání pro jednotlivé akumulátory

Očekávaná doba nahrávání videí a počet uložitelných fotografií pro paměťové karty

Datový tok pro jednotlivé režimy nahrávání

Pixely nahrané u každé velikosti snímku

Další informace

Opatření

Manipulace s videokamerou

Údržba

Používání videokamery v zahraničí

Ochranné známky

Licence

Možnosti zvětšení

Řešení potíží

Řešení potíží

Pokud máte problémy

Základní operace

Akumulátor/zdroje napájení

Monitor

Hledáček

Paměťová karta

Bezdrátový dálkový ovladač

Nahrávání

Přehrávání

Připojení Wi-Fi

Úpravy videí/fotografií ve videokameře

Přehrávání na televizoru

Kopírování a připojení k jiným zařízením

Připojení k počítači

Zobrazení výsledků vnitřní kontroly/výstražné indikátory

Zobrazení výsledků vnitřní kontroly/výstražné indikátory

Výstražné zprávy

Výstražné zprávy

NávodyPřed použitímInformace o modelechInformace o modelech

V této příručce jsou popsány rozdíly ve specifikacích jednotlivých modelů.

Pokud najdete popis „Modely s... “ jako níže, ověřte v této kapitole, zda popis platí na tuto videokameru.

 • (modely s rozlišením 4K)
 • (modely s kódováním barev NTSC)

Ověření názvu modelu videokamery

Podívejte se na spodní stranu videokamery.

A: Název modelu (FDR-xxxx/HDR-xxxx)

Rozdíly ve funkcích

Modely s kódováním barev NTSC: FDR-AX100/HDR-CX900

Modely s kódováním barev PAL: FDR-AX100E/HDR-CX900E

Modely s rozlišením 4K: FDR-AX100/FDR-AX100E

Modely s vstupními/výstupními konektory USB: FDR-AX100/HDR-CX900

Modely pouze s výstupním konektorem USB: FDR-AX100E/HDR-CX900E

Poznámka

 • Pro následující položky jsou popisy k dispozici u názvu modelu.
  • Součásti a ovládací prvky
  • Položky nabídky
  • Očekávaná doba nahrávání videa
  • Očekávaný počet fotografií, které je možné uložit

NávodyPřed použitímSoučásti a ovládací prvkySoučásti a ovládací prvky (na přední straně/na horní straně)

 1. Vícefunkční sáňky

  Podrobné informace o kompatibilním příslušenství pro vícefunkční sáňky najdete na webu společnosti Sony pro vaši oblast. Můžete se také obrátit na svého prodejce Sony nebo místní autorizovaný servis společnosti Sony.

  Správná funkce s příslušenstvím od jiných výrobců není zaručena. Používáte-li adaptér pro sáňky (prodává se zvlášť), můžete také používat příslušenství kompatibilní se zařízením Active Interface Shoe.

 2. Tlačítko PHOTO
 3. Páčka funkce zoom
 4. Značka N

  NFC: Near Field Communication

 5. Smyčka pro ramenní popruh
 6. Řemínek
 7. Tlačítko FOCUS MAGNIFIER
 8. Konektor (mikrofon) (PLUG IN POWER)
 9. Senzor dálkového ovladače
 10. Indikátor nahrávání
 11. Světlo NIGHT SHOT
 12. Multifunkční terminál/Terminál mikro USB

  Podporuje kompatibilní zařízení Micro USB.

  Při použití adaptérového kabelu (prodává se zvlášť) lze také využívat příslušenství přes konektor dálkového ovládání A/V.

 13. Vestavěný mikrofon
 14. Kroužek objektivu
 15. Objektiv (objektiv ZEISS)
 16. Vypínač ZOOM/FOCUS
 17. Tlačítko AF/MF
 18. Tlačítko MANUAL
 19. Volič MANUAL

NávodyPřed použitímSoučásti a ovládací prvkySoučásti a ovládací prvky (na boční straně)

 1. Reproduktor
 2. Indikátor přístupu k paměťové kartě

  Pokud indikátor svítí nebo bliká, videokamera načítá nebo zapisuje data.

 3. Slot paměťové karty
 4. Konektor HDMI OUT
 5. Konektor (sluchátka)
 6. Vypínač ND FILTER (AUTO/MANUAL)
 7. Vypínač ND FILTER
 8. Tlačítko POWER
 9. Tlačítko WHITE BALANCE
 10. Tlačítko PROGRAM AE
 11. Tlačítko IRIS
 12. Tlačítko GAIN/ISO
 13. Tlačítko SHUTTER SPEED
 14. Tlačítko (Zobrazit snímky)
 15. Tlačítko (Zrušení mého hlasu)

  Potlačí hlas toho, kdo nahrává videoklip.

 16. Tlačítko DISPLAY
 17. Tlačítko NIGHT SHOT

NávodyPřed použitímSoučásti a ovládací prvkySoučásti a ovládací prvky (na zadní straně/na spodní straně)

 1. Monitor LCD/dotykový panel

  Otočíte-li panel LCD o 180 stupňů, můžete jej přiklopit k videokameře a zavřít tak, aby jeho obrazovka směřovala ven. Této možnosti využijete zejména při přehrávání.

 2. Hledáček

  Tato videokamera se zapíná vytažením hledáčku.

 3. Senzor očí

  Když je monitor LCD zavřený, vytáhněte hledáček a přiložte hledáček blíž k oku. Hledáček slouží ke sledování objektu.

 4. Volič seřízení objektivu hledáčku

  Pokud jsou indikace v hledáčku rozmazané, upravte volič seřízení objektivu hledáčku.

 5. Modul akumulátoru
 6. Indikátor POWER/CHG (nabíjení)
 7. Tlačítko / (Režim snímání)
 8. Tlačítko START/STOP
 9. Vestavěný kabel USB
 10. Konektor DC IN
 11. Závit stativu

  Připevněte stativ (prodává se zvlášť: délka šroubu musí být menší než 5,5 mm ). V závislosti na specifikacích stativu se může stát, že videokameru nebude možné upevnit ve správném směru.

 12. Uvolňovací páčka BATT (baterie)

Upevnění řemínku

NávodyPřed použitímSoučásti a ovládací prvkySoučásti a ovládací prvky (Bezdrátový dálkový ovladač)

 1. Tlačítko DATA CODE

  Po stisknutí tohoto tlačítka během přehrávání se zobrazí datum a čas a údaje o nastavení videokamery.

 2. Tlačítko PHOTO

  Obraz zobrazený na obrazovce bude při stisknutí tohoto tlačítka uložen na kartu jako statický snímek.

 3. Tlačítka SCAN/SLOW
 4. Tlačítka / (Předchozí/další)
 5. Tlačítko PLAY
 6. Tlačítko STOP
 7. Tlačítko DISPLAY
 8. Vysílač
 9. Tlačítko START/STOP
 10. Tlačítka zoomu
 11. Tlačítko PAUSE
 12. Tlačítko VISUAL INDEX

  Při přehrávání zobrazí obrazovku VISUAL INDEX.

 13. Tlačítka ////ENTER

  Stisknete-li libovolné z těchto tlačítek, na monitoru LCD se zobrazí světle modrý rámeček. Stiskněte požadované tlačítko nebo vyberte položku pomocí tlačítek ///. Poté ji stisknutím tlačítka ENTER zvolte.

NávodyPřed použitímIndikátory na obrazovceIndikátory na obrazovce

Při změně nastavení se zobrazí následující indikátory.

Na levé straně obrazovky ()

Tlačítko MENU

Nahrávání se samospouští

Položka [Režim letadlo] nastavená na možnost [Zap.]

Prolínačka

Položka [Detekce obličejů] nastavená na možnost [Vyp.]

[Snímání úsměvu]

Ruční ostření

Volba scény

SteadyShot vypnuto

Zebra

Vyznačení

Inteligentní auto


Uprostřed obrazovky ()

Nast. Prezentace

Upozornění

Režim přehrávání

NAHRÁVÁM/PŘIP. Režim nahrávání

Zámek AE/AF

Nightshot

NFC

 Wi-Fi

Obrazový efekt


Na pravé straně obrazovky ()

60i Snímková frekvence (30p/60p/50p/60i/50i/24p/25p), režim nahrávání (PS/FX/FH/HQ/LP) a velikost videa

Dvojí nahráv. videa

60 min Zbývající kapacita baterie

Média: nahrávání, přehrávání, úprava

0:00:00 Počitadlo (hodiny:minuty:sekundy)

00min Odhadovaná doba nahrávání

9999 20,0M/14,2M Přibližný počet fotografií, které lze uložit, a velikost fotografií

Složka pro přehrávání na paměťové kartě

100/112 Aktuálně prohlížené video nebo fotografie/Celkový počet nahraných videí nebo fotografií

Připojení k externímu médiu


V dolní části obrazovky ()

Úroveň nahr. zvuku

Položka [Auto. red. zv. větru] nastavená na možnost [Vyp.]

Položka [Zrušení mého hlasu] nastavená na možnost [Zap.]

Zoom vest. mikrof.

Režim zvuku

Kinotón

Low Lux

Omezení AGC

Zobr. úrov. zvuku

EV Kor. autom. expozice

Expozice Auto/Ručně

F2,8 IRIS

30dB Zisk

60 Čas závěrky

Inteligentní auto

Název datového souboru

Chránit

5500 K Vyvážení bílé

ND filtr

Poznámka

 • Indikátory a jejich pozice jsou přibližné a mohou se od skutečných informací, které uvidíte, lišit.
 • V závislosti na modelu se některé indikátory nemusí zobrazit.

NávodyPřed použitímFormát nahrávaného videaFormáty pro nahrávání dostupné pro tuto videokameru a příslušné funkce

Tato videokamera podporuje formát XAVC S 4K (modely s rozlišením 4K), XAVC S HD a AVCHD. Kvalita obrazu formátu XAVC S 4K je 4x vyšší než kvalita obrazu standardního vysokého rozlišení.

XAVC S 4K

Zaznamenané pixely:
3 840 × 2 160 bodů
Datový tok:
60 Mb/s
Funkce:
Nahrává v rozlišení 4K. I když nemáte televizor s rozlišením 4K, rozlišení 4K doporučujeme použít pro budoucí využití.

XAVC S HD

Zaznamenané pixely:
1 920 × 1 080 bodů
Datový tok:
50 Mb/s
Funkce:
Umožňuje nahrát čistší obraz, protože formát XAVC S HD obsahuje v porovnání s formátem AVCHD více informací.

AVCHD

Zaznamenané pixely:
1 920 × 1 080 bodů
Datový tok:
Max. 28 Mb/s
Funkce:
Umožňuje ukládat snímky do jiných zařízení než do počítačů.

Tip

 • Datový tok označuje množství dat, jež lze zaznamenat za určitou dobu.

NávodyZačínámeKontrola dodaných součástíDodané položky

Čísla v závorkách ( ) uvádějí dodané množství.

Pro všechny modely

Videokamera (1)

Napájecí adaptér (1)

Kabel HDMI (1)

Pomocný spojovací kabel USB (1)

Napájecí kabel (1)

Sluneční clona (1)

Krytka objektivu (připevněná k videokameře) (1)

Bezdrátový dálkový ovladač (1)

Návod k použití (1)

Pouze pro modely FDR-AX100/FDR-AX100E

Dobíjecí modul akumulátoru NP-FV70 (1)

Pouze pro modely HDR-CX900/HDR-CX900E

Dobíjecí modul akumulátoru NP-FV50 (1)

Tip

 • Pomocný spojovací kabel USB je určen pouze pro tuto videokameru. Tento kabel použijte v případě, že je vestavěný kabel USB videokamery pro připojení příliš krátký.

NávodyZačínámeKontrola dodaných součástíUpevnění sluneční clony

Upevněním sluneční clony zabráníte vlivu nežádoucího světla na snímky.

 1. Zarovnejte červenou čáru na sluneční cloně s červeným bodem na objektivu (index na sluneční cloně). Potom zasuňte sluneční clonu do adaptéru objektivu a otáčejte s ní doprava, dokud nezaklapne na místo.

NávodyZačínámePříprava zdroje napájeníPřipojení modulu akumulátoru

Připojte modul akumulátoru k videokameře.

 1. Zavřete monitor LCD, zasuňte hledáček a potom připojte modul akumulátoru ().
  • Nasaďte výstupky modulu akumulátoru do drážek videokamery a posuňte modul akumulátoru směrem nahoru.

Vyjmutí modulu akumulátoru

Vypněte videokameru. Posuňte uvolňovací páčku baterie () a vyjměte modul akumulátoru ().

Poznámka

 • K videokameře nelze připojit žádný jiný modul akumulátoru InfoLITHIUM než akumulátor série V.
 • Ve videokameře nelze používat modul akumulátor NP-FV30 InfoLITHIUM.
 • Při výchozím nastavení se napájení vypíná automaticky, pokud necháte videokameru 2 minuty v klidu. Šetří se tak energie akumulátoru (Úspora energie).

NávodyZačínámePříprava zdroje napájeníNabíjení modulu akumulátoru napájecím adaptérem

Modul akumulátoru můžete nabíjet dodaným napájecím adaptérem. Nejprve připojte modul akumulátoru.

 1. Zavřete monitor LCD.
  • Jestliže je hledáček vytažený, zasuňte jej.

 2. Připojte napájecí adaptér a napájecí kabel k videokameře a do síťové zásuvky .
  • Rozsvítí se oranžový indikátor POWER/CHG (nabíjení).
  • Jakmile je modul akumulátoru plně nabitý, indikátor POWER/CHG (nabíjení) zhasne. Odpojte napájecí adaptér od konektoru DC IN videokamery.

  A: Napájecí adaptér

  B: Napájecí kabel

  C: Konektor DC IN

  D: Zarovnejte značku na zástrčce DC

Poznámka

 • Při používání napájecího adaptéru mějte na paměti následující poznámky.
  • Používáte-li napájecí adaptér, využijte nejbližší síťovou zásuvku . Dojde-li během používání videokamery k jakékoli poruše, ihned odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky .
  • Nepoužívejte napájecí adaptér ve stísněných prostorách, například mezi zdí a nábytkem.
  • Zástrčka DC napájecího adaptéru ani konektory akumulátoru nesmí být zkratovány žádnými kovovými předměty. Mohlo by dojít k poruše.

Tip

 • Akumulátor doporučujeme nabíjet při teplotě v rozmezí 10 °C až 30 °C.

NávodyZačínámePříprava zdroje napájeníNabíjení modulu akumulátoru pomocí počítače

Nabijte modul akumulátoru propojením videokamery a počítače pomocí vestavěného kabelu USB. Nejprve připojte modul akumulátoru.

 1. Zavřete monitor LCD.
  • Jestliže je hledáček vytažený, zasuňte jej.

 2. Vytáhněte z videokamery vestavěný kabel USB.

 3. Připojte videokameru ke spuštěnému počítači pomocí vestavěného kabelu USB.
  • Rozsvítí se oranžový indikátor POWER/CHG (nabíjení).
  • Jakmile je modul akumulátoru plně nabitý, indikátor POWER/CHG (nabíjení) zhasne. Odpojte vestavěný kabel USB od počítače a uložte jej do kapsy na řemínku.
  • Není-li vestavěný kabel USB dostatečně dlouhý pro připojení, použijte pomocný spojovací kabel USB.

  : Vestavěný kabel USB

  : Do síťové zásuvky

Odpojení vestavěného kabelu USB

Po použití vložte vestavěný kabel USB zpět do kapsy na řemínku.

Tip

 • Akumulátor doporučujeme nabíjet při teplotě v rozmezí 10 °C až 30 °C.

NávodyZačínámePříprava zdroje napájeníZapnutí napájení

Zapněte videokameru.

 1. Otevřete monitor LCD videokamery a zapněte napájení.
  • Videokameru můžete zapnout i stisknutím tlačítka POWER nebo vytažením hledáčku.

Vypnutí napájení

Zavřete monitor LCD.

Je-li vysunut hledáček, zatáhněte jej, jak je zobrazeno na obrázku níže.

 • Videokameru můžete vypnout i stisknutím tlačítka POWER.

Zapnutí a vypnutí videokamery pomocí monitoru LCD nebo hledáčku

Napájení videokamery se zapíná a vypíná v závislosti na stavu monitoru LCD nebo hledáčku.

Monitor LCD: Otevřený, hledáček: Zatažený
Napájení zapnuto
Monitor LCD: Otevřený, hledáček: Vytažený
Napájení zapnuto
Monitor LCD: Zavřený, hledáček: Zatažený
Napájení vypnuto
Monitor LCD: Zavřený, hledáček: Vytažený
Napájení zapnuto

Poznámka

 • Pokud je vytažený hledáček, videokamera se nevypne, ani když je zavřený monitor LCD. Při vypínání napájení videokamery se přesvědčte, že je hledáček umístěn ve výchozí poloze.

NávodyZačínámePříprava zdroje napájeníPoužívání videokamery při napájení ze síťové zásuvky

Připojte videokameru k napájení pomocí napájecího adaptéru.

 1. Připojení proveďte podle popisu v části „Nabíjení modulu akumulátoru napájecím adaptérem“.

  • I když je modul akumulátoru připojený, nevybije se.

NávodyZačínámePočáteční nastaveníNastavení jazyka, data a času

Při prvním použití videokamery nastavte jazyk, datum a čas.

 1. Otevřete monitor LCD videokamery a zapněte napájení.
 2. Vyberte požadovaný jazyk a poté vyberte možnost [Další].

  A: Klepněte na monitor LCD

 3. Vyberte požadovanou zeměpisnou oblast pomocí / a vyberte možnost [Další].

 4. Nastavte [Letní čas], vyberte formát data a zvolte datum a čas.
  • Nastavíte-li [Letní čas] na hodnotu [Zap.], posunou se hodiny o 1 hodinu dopředu.
  • Po nastavení data a času vyberte jednu z položek a upravte hodnotu pomocí /.
  • Jakmile vyberete - , je nastavení data a času dokončeno.

Tip

 • Datum a čas se automaticky zaznamená a bude je možné zobrazit pouze při přehrávání. Chcete-li je zobrazit, vyberte – [Nastavení] – [Nastavení Přehrávání] – [Datový kód] – [Datum/čas].

NávodyZačínámePočáteční nastaveníNastavení úhlu monitoru LCD pro snadnější prohlížení

Chcete-li zajistit snadnější prohlížení, můžete nastavit úhel monitoru LCD.

 1. Nejprve otevřete monitor LCD v úhlu 90 stupňů od videokamery () a poté nastavte požadovaný úhel ().

NávodyZačínámePočáteční nastaveníNastavení úhlu hledáčku pro snadnější prohlížení

Chcete-li zajistit snadnější prohlížení, můžete nastavit úhel hledáčku.

 1. Zavřete monitor LCD.
 2. Vytáhněte hledáček () a úpravou úhlu nastavte optimální polohu pro použití ().

 3. Přiložte hledáček blíž k oku.
  • Když se hledáček přiblíží k oku, senzor očí zjistí oko a v hledáčku se zobrazí indikátory.
  • Pokud jsou indikátory v hledáčku rozmazané, upravte jejich zobrazení pomocí voliče seřízení objektivu hledáčku na straně hledáčku.

NávodyZačínámePočáteční nastaveníZobrazení položek na monitoru LCD

Položky na monitoru LCD zmizí, pokud videokameru po zapnutí nebo po přepnutí do režimu nahrávání videí nebo fotografování ponecháte několik sekund v klidu. Chcete-li, aby se položky na monitoru LCD znovu zobrazily, klepněte na monitoru LCD kamkoli mimo tlačítka.

Tip

 • Chcete-li, aby byl monitor LCD stále aktivní, dané nastavení změníte pomocí funkce [Nastavení displeje].

NávodyZačínámePříprava paměťové kartyVložení paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do videokamery.

 1. Otevřete kryt a zasunujte paměťovou kartu, dokud nezaklapne.

  A: Indikátor přístupu

  B: Kartu vložte zkoseným rohem ve znázorněném směru.

Poznámka

 • Aby byla zajištěna stabilní funkce paměťové karty, doporučujeme ji před prvním použitím naformátovat ve videokameře. Naformátováním paměťové karty se vymažou všechna data uložená na kartě. Data nelze obnovit. Důležitá data si uložte do počítače nebo na jiné médium.
 • Pokud se zobrazí zpráva [Nepodařilo se vytvořit nový soubor databáze obrazů. Příčinou může být nedostatek volného místa.], naformátujte paměťovou kartu.
 • Zkontrolujte směr zasunutí karty. Pokud vložíte paměťovou kartu špatným směrem, může dojít k poškození paměťové karty, slotu paměťové karty nebo obrazových dat.
 • Do slotu paměťové karty vkládejte pouze karty, které odpovídají velikosti slotu. V opačném případě by mohlo by dojít k poruše.
 • Při vkládání a vyjímání paměťové karty dávejte pozor, aby karta nevyskočila a nespadla na zem.
 • Videokamera paměťovou kartu nerozpozná, pokud není vložena přímo ve správném směru.
 • Pokud se zobrazí zpráva [Příprava souboru databáze obrazů. Čekejte prosím.], počkejte, až zmizí.

Tip

 • Chcete-li paměťovou kartu vysunout, otevřete kryt a lehce ji zatlačte dovnitř.

NávodyZačínámePříprava paměťové kartyTypy paměťových karet, které lze ve videokameře použít

Ve videokameře lze použít následující typy paměťových karet.

Ve videokameře lze použít typy paměťových karet Memory Stick

V této příručce jsou následující typy karet Memory Stick, které lze použít ve videokameře, označovány jako karty Memory Stick PRO Duo.

 • Memory Stick PRO Duo (*)
 • Memory Stick PRO-HG Duo (*)
 • Memory Stick XC-HG Duo (**)

* Bylo ověřeno, že s touto videokamerou fungují paměťové karty Memory Stick PRO Duo až do kapacity 32 GB.

** Bylo ověřeno, že s touto videokamerou fungují paměťové karty Memory Stick PRO Duo až do kapacity 64 GB.

Typy paměťových karet SD, které lze ve videokameře použít

V této příručce jsou následující typy karet SD, které lze použít ve videokameře, označovány jako „karty SD“.

 • Paměťová karta SD
 • Paměťová karta SDHC
 • Paměťová karta SDXC

Poznámka

 • K nahrávání videí ve formátu AVCHD používejte kartu třídy 4 nebo rychlejší.
 • K nahrávání videí ve formátu XAVC S použijte paměťovou kartu SDXC třídy 10 nebo rychlejší.
 • Ve videokameře lze bez problémů používat paměťové karty SD s kapacitou až 64 GB.

NávodyNahráváníNahrávání videí/fotografiíNahrávání videí

Nahrávejte videa.

 1. Sejměte krytku objektivu.
 2. Otevřete monitor LCD videokamery a zapněte napájení.
  • Videokameru můžete zapnout i stisknutím tlačítka POWER nebo vytažením hledáčku.

 3. Stisknutím tlačítka START/STOP začněte nahrávat.
  • Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka START/STOP.

Poznámka

 • Pokud zavřete monitor LCD během nahrávání videí, nahrávání se zastaví (pouze pokud je zasunut hledáček).
 • Maximální doba kontinuálního nahrávání videí je přibližně 13 hodin.
 • Jestliže soubor videa AVCHD překročí velikost 2 GB, automaticky se vytvoří další soubor videa.
 • Budou indikovány následující stavy, jestliže jsou po dokončení nahrávání data i nadále zapisována na záznamové médium. Během této doby nevystavujte videokameru nárazům ani vibracím ani neodpojujte modul akumulátoru či napájecí adaptér.
  • Indikátor přístupu svítí nebo bliká
  • Ikona média v pravém horním rohu monitoru LCD bliká
 • Monitor LCD této videokamery může snímky zobrazovat přes celou plochu monitoru (zobrazení celého obrazu). Při přehrávání obrazů na televizoru, který nedokáže přesně zobrazit celou plochu obrazu, však může dojít k mírnému oříznutí horního, spodního, pravého a levého okraje obrazu. Při nahrávání snímků pomocí funkce [Ř. Mřížky] nastavené na možnost [Zap.] doporučujeme používat vnější rámeček funkce [Ř. Mřížky] jako vodítko.
 • Při nahrávání videí ve formátu XAVC S 4K nelze signál přenášet na externí monitor za použití videopřipojení HDMI. Přehrávání je možné pouze na displeji videokamery (modely s rozlišením 4K).

Tip

 • Pokud je položka [Dvojí nahráv. videa] nastavena na možnost [Zap.], tato videokamera nahrává současně videa formátu XAVC S a MP4 nebo formátu AVCHD a MP4.
 • Ve výchozím nastavení je položka [Dvojí nahráv. videa] nastavena na možnost [Vyp.].

NávodyNahráváníNahrávání videí/fotografiíPořizování fotografií

Pořizujte fotografie.

 1. Sejměte krytku objektivu.
 2. Otevřete monitor LCD videokamery a zapněte napájení. Stisknutím tlačítka / (Režim snímání) vyberte režim nahrávání fotografií.
  • Režim nahrávání fotografií je možné vybrat také zvolením položky [MODE] na monitoru LCD.
  • Videokameru můžete zapnout i stisknutím tlačítka POWER nebo vytažením hledáčku.

 3. Mírným stisknutím tlačítka PHOTO zaostřete a potom tlačítko stiskněte úplně.
  • Pokud je zaostřeno správně, na monitoru LCD se zobrazí indikátor zámku AE/AF.

Poznámka

 • Budou indikovány následující stavy, jestliže jsou po dokončení nahrávání data i nadále zapisována na záznamové médium. Během této doby nevystavujte videokameru nárazům ani vibracím ani neodpojujte modul akumulátoru či napájecí adaptér.
  • Indikátor přístupu svítí nebo bliká
  • Sejmutí fotografie z videa (Modely s vstupními/výstupními konektory USB) nebo vytvoření fotografie

NávodyNahráváníRuční změna jasu pro nahráváníRuční ovládání nastavení obrazu pomocí voliče MANUAL

Použijte nabídku přiřazenou tlačítku MANUAL.

 1. Stisknutím tlačítka MANUAL přejděte režimu ruční obsluhy.
  • Stisknutím tlačítka MANUAL se přepíná režim obsluhy mezi ručním a automatickým.

  A: Tlačítko MANUAL

  B: Volič MANUAL

 2. Otáčením voliče MANUAL proveďte úpravy.

Poznámka

 • I když přiřazenou položku voliče MANUAL změníte, zůstanou ruční nastavení zachována. Nastavíte-li však položku [Expozice] po ručním nastavení položky [Kor. autom. expozice], potlačí nastavení položky [Expozice] položku [Kor. autom. expozice].

NávodyNahráváníRuční změna jasu pro nahráváníPřiřazení často používaných položek nabídky tlačítku MANUAL

Tlačítku MANUAL lze přiřadit vybrané funkce.

 1. Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko MANUAL.
  • Zobrazí se obrazovka [Nastavení voliče].
 2. Otočte voličem MANUAL a vyberte položku, která má být přiřazena.

 3. Stisknutím tlačítka MANUAL volbu potvrdíte.

Položky, které lze ovládat voličem MANUAL

 • [Expozice]
 • [Kor. autom. expozice]
 • [Teplota barvy VB]
 • [VB B-A]
 • [VB G-M]

Tip

 • Data videokamery, která se zobrazují na monitoru LCD, se liší dle nastavení nahrávání videokamery. Nastavení je signalizováno pomocí následujících ikon.
  • : Automaticky
  • : Expozice je nastavena ručně.

NávodyNahráváníRuční změna jasu pro nahráváníÚprava funkce IRIS (clona)

Zde je následující postup úpravy funkce IRIS (clona).

 1. Stisknutím tlačítka PROGRAM AE nastavte funkci IRIS (clona), zisk (ISO), čas závěrky a expozici na hodnotu [Auto].

 2. Stisknutím tlačítka IRIS nastavte ruční režim funkce IRIS (clona).
  • Při každém stisknutí tohoto tlačítka se nastavení přepne mezi ručním a automatickým režimem.

  A: Hodnota clony

  B: Ikona pro přepnutí provozního režimu

  Popisy ikon pro přepnutí provozního režimu
  (Žádná ikona): ruční režim
  : automatický režim
  : ruční režim funkce [Expozice]
 3. Otočením voliče MANUAL upravte nastavení funkce IRIS (clona).
  • Když je hodnota nastavení zvýrazněná, funkci IRIS (clona) lze upravit pomocí voliče MANUAL.

Obnovení nastavení pomocí automatické úpravy

Znovu stiskněte tlačítko IRIS. Položka se zobrazí vedle hodnoty IRIS (clona).

Tip

 • Tato funkce je užitečná, pokud chcete rozostřit nebo zaostřit pozadí snímku.

NávodyNahráváníRuční změna jasu pro nahráváníÚprava času závěrky

Níže je vysvětlen postup nastavení času závěrky.

 1. Stisknutím tlačítka PROGRAM AE nastavte funkci IRIS (clona), zisk (ISO), čas závěrky a expozici na hodnotu [Auto].

 2. Stisknutím tlačítka SHUTTER SPEED nastavte ruční režim nastavení času závěrky.
  • Při každém stisknutí tohoto tlačítka se nastavení přepne mezi ručním a automatickým režimem.
 3. Otočením voliče MANUAL upravte čas závěrky.

Obnovení nastavení pomocí automatické úpravy

Znovu stiskněte tlačítko SHUTTER SPEED. Položka se zobrazí vedle hodnoty času závěrky.

Tip

 • Pohybující se nahrávané objekty budou vypadat odlišně v závislosti na času závěrky. Nastavte kratší čas závěrky, chcete-li zaznamenat rychle se pohybující objekt ostře bez rozmazání. Delší čas závěrky naopak pohyb daného objektu zvýrazní.
 • Můžete nastavit následující časy závěrky.
  • Mezi 1/8 a 1/10 000 sekundy v režimu nahrávání videa se snímkovou frekvencí 60p(*)/50p(**)/30p(*)
  • Mezi 1/6 a 1/10 000 sekundy v režimu nahrávání videa se snímkovou frekvencí 24p(*)/25p(**)
  • Mezi 1/8 a 1/1 000 sekundy v režimu nahrávání fotografií

  *Modely s kódováním barev NTSC

  **Modely s kódováním barev PAL

 • Automatické ostření je obtížné při delších časech závěrky. Doporučujeme provést ruční ostření s videokamerou upevněnou na stativu.
 • Při nahrávání pomocí funkce [Plynul. pom. NAHR.] je možné upravit rozsah časů závěrky ručně v rozmezí 1/250 až 1/10 000 sekundy. Při nahrávání pomocí funkce [Vysokorychl. NAHR.] se rozsah změní na 1/125 až 1/10 000 sekundy.
 • Při nahrávání v prostředí osvětleném zářivkou, sodíkovou či rtuťovou výbojkou nebo LED diodou se mohou objevit na monitoru LCD vodorovné pruhy. Tento stav je možné někdy zlepšit úpravou času závěrky.

NávodyNahráváníRuční změna jasu pro nahráváníÚprava zisku (ISO)

Níže je vysvětlen postup nastavení zisku (ISO). Upravte zisk (ISO), jestliže jej nechcete zvýšit pomocí funkce Auto Gain Control (AGC).

 1. Stisknutím tlačítka PROGRAM AE nastavte funkci IRIS (clona), zisk (ISO), čas závěrky a expozici na hodnotu [Auto].

 2. Stisknutím tlačítka GAIN/ISO nastavte ruční režim nastavení zisku (ISO).
  • Při každém stisknutí tohoto tlačítka se nastavení přepne mezi ručním a automatickým režimem.
 3. Otočením voliče MANUAL upravte zisk (ISO).

Obnovení nastavení pomocí automatické úpravy

Znovu stiskněte tlačítko GAIN/ISO. Položka se zobrazí vedle hodnoty zisku (ISO).

Ve výchozím nastavení můžete nastavit hodnotu v rozsahu -3 dB až +33 dB.

Tip

 • Při nahrávání pomocí funkce [Plynul. pom. NAHR.] se rozsah zisku (ISO), který můžete ručně upravit, změní na hodnotu -3 dB až +27 dB.
 • V režimu nahrávání fotografií se uvedené nastavení změní na ISO a rozsah, ve kterém můžete hodnoty měnit, se upraví na ISO160 až ISO12800.

NávodyNahráváníRuční změna jasu pro nahráváníÚprava expozice

Následující postup popisuje úpravu expozice, když je funkce [Expozice] přiřazena k tlačítku MANUAL (výchozí nastavení).

 1. Stisknutím tlačítka PROGRAM AE nastavte funkci IRIS (clona), zisk (ISO), čas závěrky a expozici na hodnotu [Auto].

 2. Stisknutím tlačítka MANUAL nastavte ruční režim expozice.
  • Při každém stisknutí tohoto tlačítka se nastavení přepne mezi ručním a automatickým režimem.

  A: Nastavení hodnoty
  Zleva doprava: IRIS (clona), zisk (ISO), čas závěrky
  B: Nastavení stavu

  Popisy ikon pro přepnutí provozního režimu

  (Žádná ikona): ruční režim

  : automatický režim

  : ruční režim funkce [Expozice]

 3. Otočením voliče MANUAL upravte nastavení funkce [Expozice].
  • Nastavení hodnoty IRIS (clona) / zisk (ISO) / čas závěrky se změní podle toho, kolikrát otočíte voličem.

NávodyNahráváníRuční změna jasu pro nahráváníÚprava intenzity světla (ND filtr)

ND filtr umožňuje nahrávat snímky zřetelně, i když je příliš mnoho světla.

 1. Nastavte vypínač ND FILTER na možnost MANUAL a potom vyberte požadovanou pozici ND FILTER.
  OFF:
  Zruší funkci ND filtru.
  1:
  Sníží intenzitu světla na 1/4.
  2:
  Sníží intenzitu světla na 1/16.
  3:
  Sníží intenzitu světla na 1/64.

Při automatické úpravě funkce IRIS (clona)

Jestliže bliká indikátor ND filtru, změňte polohu vypínače ND FILTER požadovaným způsobem. Indikátor ND filtru bude svítit.

Tip

 • Pokud nastavíte příliš nízkou hodnotu funkce IRIS (clona) pro zachycení jasného objektu, difrakce může zabránit v zaostření na tento objekt. (Difrakce je běžný jev, ke kterému dochází u všech videokamer.) Použití ND filtru tento jev potlačuje a zlepšuje kvalitu nahraných dat.

Poznámka

 • Pokud změníte nastavení ND filtru během nahrávání, obraz a zvuk mohou být zkreslené.
 • Jestliže upravujete nastavení IRIS (clona) ručně, ikona ND filtru nebude blikat, ani když bude třeba nastavení ND filtru upravit.

NávodyNahráváníUžitečné funkce při nahráváníPoužívání zoomu

Obraz lze při nahrávání přiblížit.

 1. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost obrazu, posuňte páčku funkce zoom v odpovídajícím směru.
  W:
  Širší rozsah zobrazení (širokoúhlý záběr)
  T:
  Přiblížené zobrazení (teleobjektiv)
  • Jemným posunutím páčky funkce zoom lze dosáhnout pomalejší změny přiblížení. Větším vychýlením docílíte rychlejšího přiblížení.

  A: Širokoúhlý záběr

  B: Teleobjektiv

Poznámka

 • Rychlost zoomu bude při nahrávání videí trochu nižší.
 • Držte prst na páčce funkce zoom. Pokud páčku funkce zoom uvolníte, může také být zaznamenám její zvuk.
 • Pomocí tlačítka W/T na monitoru LCD rychlost zoomu měnit nelze.
 • Minimální možná vzdálenost mezi videokamerou a snímaným objektem při ostření je přibližně 1 cm pro širokoúhlý záběr a přibližně 100 cm pro teleobjektiv.

NávodyNahráváníUžitečné funkce při nahráváníRuční úprava zaostření

Zaostření můžete ručně upravit otočením kroužku objektivu vpravo nebo vlevo.

 1. Stisknutím tlačítka AF/MF nastavte ruční režim ostření.
  • se objeví na monitoru LCD, když je vybráno nastavení pro ruční ostření.

  Použijte tuto funkci v následujících případech.

  • Nahrávání objektu za oknem pokrytým kapkami po dešti.
  • Nahrávání scény s vodorovnými pruhy.
  • Nahrávání objektu s malým kontrastem mezi objektem a pozadím.
  • Při ostření na objekt na pozadí.
  • Nahrávání statického objektu pomocí stativu.
 2. Nastavte vypínač ZOOM/FOCUS do polohy ZOOM nebo FOCUS a potom otočte kroužkem objektivu.

  Poloha ZOOM: Zoom můžete ručně upravit otočením kroužku objektivu.

  Poloha FOCUS: Ostření můžete upravit otočením kroužku objektivu.

NávodyNahráváníUžitečné funkce při nahráváníZvětšení snímku za účelem lepšího ručního ostření (Lupa zaostření)

Aktuálně nahrávaný snímek můžete zvětšit, a zjistit tak, zda je objekt zaostřený.

 1. Stiskněte tlačítko FOCUS MAGNIFIER a potom klepněte na část, kterou chcete zvětšit.
  • Na horní, spodní, pravé a levé straně středu zvětšené části se zobrazí značky .
 2. Klepnutím na jednu ze značek přesuňte snímek v požadovaném směru.

Tip

 • Při každém stisknutí tlačítka FOCUS MAGNIFIER se míra zvětšení změní následujícím způsobem:

  Videa: mezi nastavením ×1 → ×2 → ×4 → Vypnuto

  Fotografie: mezi nastavením ×1 → ×6,3 → ×12,6 → Vypnuto

Poznámka

 • I když je obraz na videokameře zvětšený, pořízený snímek zvětšený nebude.
 • Pokud je nastaveno ruční ostření, můžete je upravit, když je na monitoru LCD zobrazen zvětšený snímek.

NávodyNahráváníUžitečné funkce při nahráváníPořizování fotografií během nahrávání videa (Duální snímání)

Při nahrávání videa lze pořizovat fotografie.

 1. Chcete-li při nahrávání videa pořídit fotografii, stiskněte tlačítko PHOTO.

Poznámka

 • Možnost pořizovat fotografie závisí na nastavení položek [NAHRÁV. režim] a [Snímk. Frekvence].
 • Fotografie nelze při nahrávání videa pořizovat v následujících případech:
  • Je-li vybrána položka z nabídky [Obrazový efekt]
  • Je-li položka [Dvojí nahráv. videa] nastavena na možnost [Zap.] a během nahrávání videa

NávodyNahráváníUžitečné funkce při nahráváníNahrávání v zrcadlovém režimu

Chcete-li natáčet sami sebe, lze monitor LCD otočit o 180 stupňů tak, aby směřoval k vám.

 1. Otevřete monitor LCD tak, aby s kamerou svíral úhel 90 stupňů (), poté jej otočte o 180 stupňů směrem k objektivu () a můžete začít nahrávat.

Tip

 • Na monitoru LCD se obraz objektu zobrazí zrcadlově převrácený, avšak orientace nahraného obrazu bude správná.

NávodyNahráváníUžitečné funkce při nahráváníInteligentní auto

Videokamera nahrává obraz na základě automatického výběru nejvhodnějšího nastavení podle snímaných objektů nebo podmínek.

 1. Na obrazovce nahrávání videa nebo pořizování fotografií vyberte položky – [Zap.] – .
  • Chcete-li funkci Inteligentní auto vypnout, vyberte položky – [Vyp.] – .

 2. Namiřte videokameru na objekt a zahajte nahrávání.
  • Dojde k zobrazení ikon, které odpovídají zjištěným podmínkám.

Detekovatelné scény

Detekce obličejů: (Portrét), (Dítě)

Detekce scény: (Protisvětlo), (Krajina), (Noční scéna), (Bodový reflektor), (Nízká int. světla), (Makro)

Detekce otřesů kamery: (Chůze), (Stativ)

Detekce zvuku: , (Auto. red. zv. větru)

Poznámka

 • V závislosti na podmínkách nahrávání nemusí videokamera očekávanou scénu nebo objekt detekovat.

NávodyNahráváníUžitečné funkce při nahráváníZtlumení hlasu osoby, která drží videokameru (Zrušení mého hlasu)

Při nahrávání videa lze ztlumit hlas osoby, která drží videokameru.

 1. Stiskněte tlačítko .
  • Je-li položka [Zrušení mého hlasu] nastavena na možnost [Zap.], zobrazí se .

Poznámka

 • Pokud hlas osoby, která drží videokameru, ztlumit nechcete, nastavte položku [Zrušení mého hlasu] na možnost [Vyp.].
 • V závislosti na podmínkách nahrávání nemusí být ztlumením hlasu osoby, která drží videokameru, dosaženo kýženého efektu.
 • Funkce [Zrušení mého hlasu] se neaktivuje, je-li k videokameře připojen externí mikrofon.

Tip

 • Položku [Zrušení mého hlasu] lze rovněž nastavit pomocí nabídky.

NávodyNahráváníUžitečné funkce při nahráváníDetailní nahrávání vybraného objektu (Priorita tváře)

Videokamera může sledovat vybraný obličej a automaticky upravovat zaostření, expozici a tón pleti.

 1. Klepněte na jeden ze zaměřených obličejů.
  • Chcete-li funkci Priorita tváře vypnout, vyberte položku .

  A: Zobrazí se dvojitý rámeček

  B: Zruší tuto funkci

Poznámka

 • Objekt, kterého se dotknete, nemusí být v závislosti na svém účesu nebo jasu okolí detekován.
 • Přesvědčte se, že je položka [Detekce obličejů] nastavena na možnost [Auto].
 • Pokud je vybraná tvář mimo monitor LCD nebo otočená, dvojitý rámeček zmizí.

NávodyNahráváníUžitečné funkce při nahráváníNahrávání jiných objektů než osob (Zaměřené ostření)

Videokamera může automaticky sledovat vybraný objekt a upravovat zaostření.

 1. Je-li položka [Dvojí nahráv. videa] nastavena na možnost [Zap.], nastavte ji na možnost [Vyp.].
 2. Při nahrávání klepněte na objekt, který chcete sledovat.
  • Chcete-li funkci Zaměřené ostření vypnout, vyberte položku .

Poznámka

 • Je-li položka [Dvojí nahráv. videa] nastavená na možnost [Zap.], tato funkce není dostupná. Nereaguje, ani když klepnete na objekt na monitoru LCD.

NávodyPřehráváníPřehrávání snímků pomocí obrazovky Prohlížení událostiPřehrávání videí a fotografií z obrazovky Prohlížení události

Uložené snímky je možné prohlížet podle data a času jejich pořízení (Prohlížení události).

 1. Otevřete monitor LCD a stisknutím tlačítka (Zobrazit snímky) přejděte do režimu přehrávání.
  • Popřípadě lze použít položku (Zobrazit snímky) na monitoru LCD.

 2. Výběrem položky / přesuňte požadovanou událost do středu () a poté ji vyberte ().
  • Videokamera automaticky zobrazuje zaznamenané snímky jako události na základě data a času.
  • Zobrazí se jen videa uložená ve formátu vybraném v části [Formát souboru]. Zobrazená videa můžete změnit zvolením formátu z těchto možností – [Kvalita obr./Velikost] – [Formát souboru].
  • Pokud vyberete možnost [XAVC S 4K], změňte nastavení [Snímk. Frekvence] tak, aby bylo vhodné pro video, které chcete přehrát (modely s rozlišením 4K a kódováním barev NTSC).

   [Snímk. Frekvence]:

   Pokud vyberete možnost 30p, videa v režimu 24p se nezobrazí.

   Pokud vyberete možnost 24p, videa v režimu 30p se nezobrazí.

 3. Vyberte snímek.
  • Videokamera začne přehrávat od vybraného snímku až k poslednímu snímku v události.

 4. Výběrem příslušných tlačítek na monitoru LCD lze ovládat různé operace přehrávání.

Tlačítka operací přehrávání

/: Předchozí/další

: Vymazat

/: Rychlé přetáčení zpět/vpřed

: Kontext

/: Pozastavení/přehrávání

: Zastavení

: Přehrávání/zastavení prezentace

Poznámka

 • Chcete-li předejít ztrátě obrazových dat, ukládejte průběžně všechny nahrané snímky na externí média.
 • V závislosti na přehrávaném snímku se některá tlačítka popsaná výše nemusejí zobrazit.
 • Zobrazená tlačítka se mohou v závislosti na modelu lišit.

Tip

 • Při opakovaném výběru položky / během přehrávání se videa budou přehrávat přibližně 5x, 10x, 30x nebo až 60x rychleji.
 • Chcete-li video během pozastavení přehrávat pomalu, stiskněte položku /.
 • Pokud přehráváte pouze fotografie a chcete prezentaci opakovat, vyberte možnost – [Nast. Prezentace].

NávodyPřehráváníPřehrávání snímků pomocí obrazovky Prohlížení událostiVzhled obrazovky Prohlížení události

Popisuje položky obrazovky Prohlížení události.

Obrazovka Prohlížení události

 1. Na obrazovku MENU
 2. Název události
 3. K předchozí události
 4. Přechod do režimu nahrávání videí/fotografií
 5. Přehrávání krátkých videí (Přehrávání průřezu)
  • Zobrazí se, pouze když je položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD].
 6. Zbývající kapacita baterie
 7. Přepnutí formátu videa (XAVC S/AVCHD/MP4)
  • Zobrazená ikona se liší v závislosti na nastavení [Formát souboru].
 8. Události
 9. K další události
 10. Lišta časové osy 
 11. Změna měřítka událostí (přibližně 3 měsíce/1,5 roku)

Obrazovka indexu

 1. Název události
 2. Zavření obrazovky indexu
 3. K předchozí události
 4. K další události
 5. Přechod do režimu nahrávání videí/pořizování fotografií
 6. Poslední přehrávaný snímek
 7. Doba záznamu/počet fotografií
 8. Přepnutí mezi obrazovkou přehrávání videí/fotografií (VISUAL INDEX)

  Vyberte typ snímku (FILM, FOTOGRAFIE, FILM/FOTOGR.), který chcete přehrávat.

 9. Video
 10. Fotografie

Poznámka

 • Zobrazené ikony se mohu v závislosti na modelu lišit.

Tip

 • Zmenšené snímky, které na obrazovce indexu umožňují shlédnout více obrazů najednou, se nazývají „miniatury“.

NávodyPřehráváníPřehrávání snímků pomocí funkce Přehrávání průřezuPřehrávání krátkých videí (Přehrávání průřezu)

Videa a fotografie si lze prohlédnout ve formě krátkého filmu.

 • Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD].
 1. Otevřete monitor LCD a stisknutím tlačítka (Zobrazit snímky) přejděte do režimu přehrávání.
  • Popřípadě lze použít položku (Zobrazit snímky) na monitoru LCD.

 2. Zobrazte požadovanou událost ve středu obrazovky Prohlížení události a vyberte položku [Průřez].

 3. Přehrajte video nebo fotografii.

 4. Vyberte požadovanou činnost, která proběhne po skončení Přehrávání průřezu.

  A: Videokamera znovu přehraje scény Přehrávání průřezu.

  B: Nastavení Přehrávání průřezu je možné změnit.

Tlačítka operací přehrávání

/: Předchozí/další

: Hlasitost

: Kontext

/: Přehrávání/pozastavení

: Zastavení

Poznámka

 • Videa v jiném formátu než AVCHD nelze pomocí funkce Přehrávání průřezu přehrát.
 • Scény Přehrávání průřezu se změní při každém výběru funkce Přehrávání průřezu.
 • Nastavení [Rozsah přehrávání] je po zastavení Přehrávání průřezu vymazáno.
 • Nelze-li hudební soubor po přenosu do videokamery přehrát, může být poškozen. Výběrem položek – [Nastavení] – [Nastavení Přehrávání] – [Vyprázdnit hudbu] hudební soubor odstraňte a přeneste jej znovu. Hudební data nahraná videokamerou při výchozím nastavení pomocí aplikace „Music Transfer“ lze obnovit. Pokyny k použití najdete v nápovědě k aplikaci „Music Transfer“ (modely s kódováním barev NTSC a vstupním/výstupním konektorem USB).
 • Zvuk použitý pro Přehrávání průřezu bude převeden na 2kanálový stereofonní zvuk.

NávodyPřehráváníPřehrávání snímků pomocí funkce Přehrávání průřezuZměna nastavení funkce Přehrávání průřezu

Pro Přehrávání průřezu lze nastavit rozsah a motiv.

 • Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD].
 1. Před nebo po použití funkce Přehráváním průřezu vyberte na monitoru LCD položku [Nastavení průřezu].
  • Nastavení je rovněž možné upravit výběrem položky , zatímco se na videokameře přehrává průřez scén.

Popis položek nabídky

[Rozsah přehrávání]
Pro Přehrávání průřezu lze nastavit časové rozmezí (počáteční a koncové datum).
[Motiv]
Pro Přehrávání průřezu lze vybrat motiv.
[Hudba]
Lze vybrat hudbu.
[Délka]
Lze nastavit délku segmentu Přehrávání průřezu.
[Mix zvuku]
S hudbou je přehráván i původní zvuk.
[Bod průřezu]

Lze nastavit místa ve videu nebo na fotografii, která budou použita pro Přehrávání průřezu.

Přehrajte požadované video a vyberte položky . Nebo přehraje požadovanou fotografii a vyberte položku .

se zobrazí ve videu nebo fotografii, které jsou použity při Přehrávání průřezu.

Chcete-li body odstranit, vyberte položky – [Vymaz. všechny body].

NávodyPřehráváníPřehrávání snímků pomocí funkce Přehrávání průřezuUkládání Přehrávání průřezu (Uložit scénář)

Svá oblíbená Přehrávání průřezu můžete uložit jako „scénář“. Uložit lze až 8 scénářů.

 • Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD].
 1. Po ukončení Přehrávání průřezu vyberte na monitoru LCD položku [Znovu přehrát].
 2. Jakmile Přehrávání průřezu znovu začne, vyberte položky – [Uložit scénář].

Poznámka

 • Scénáře lze přehrávat pouze na této videokameře.

NávodyPřehráváníPřehrávání snímků pomocí funkce Přehrávání průřezuPřehrávání uloženého scénáře

Scénáře uložené v této videokameře lze přehrávat.

 • Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD].
 1. Vyberte položky – [Funkce přehrávání] – [Scénář], vyberte požadovaný scénář a poté vyberte položku .

Tip

 • Chcete-li uložený scénář smazat, vyberte položky – [Smazat]/[Smazat Vše] na obrazovce [Scénář].

NávodyPřehráváníPřehrávání filmů ve formátu MP4 (ve formátu HD) (přepínání formátu filmu)Přehrávání videí ve formátu MP4 (ve formátu HD) (přepínání formátu filmu)

Na obrazovce Prohlížení události je možné změnit formát videa, které chcete přehrát nebo upravit.

 1. Stisknutím tlačítka (Zobrazit snímky) na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
 2. V pravém horním rohu monitoru LCD vyberte formát videa, který chcete přehrát ( nebo ).
  • V závislosti na nastavení [Formát souboru] se může místo ikony zobrazit jiná ikona.

  • Formát videa, které chcete přehrát nebo upravit, bude nastaven na požadovanou hodnotu.

NávodyPřehráváníÚprava snímků na obrazovce přehráváníPoznámky týkající se upravování

 • Některé základní úpravy lze provádět přímo ve videokameře. Chcete-li provádět rozšířené úpravy, nainstalujte software PlayMemories Home a využijte jej.
 • Snímky, které byly vymazány, nelze obnovit. Důležitá videa a fotografie si před vymazáním uložte.
 • Při mazání nebo rozdělování snímků nevyjímejte z videokamery modul akumulátoru ani neodpojujte napájecí adaptér. Mohlo by dojít k poškození záznamového média.
 • Při mazání nebo rozdělování snímků uložených na paměťové kartě tuto kartu nevysunujte.
 • Pokud vymažete nebo rozdělíte videa, která jsou součástí uložených scénářů, budou dané scénáře vymazány také.

NávodyPřehráváníÚprava snímků na obrazovce přehráváníMazání vybraných snímků

Nežádoucí snímky lze vybrat a vymazat.

 1. Stisknutím tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
 2. Na obrazovce Prohlížení události vyberte položku a poté vyberte formát videa, který chcete vymazat.
  • V závislosti na nastavení [Formát souboru] a formátu přehrávaného videa se může místo ikony zobrazit jiná ikona.

 3. – [Editace/Kopírování] – [Vymazat].
 4. Vyberte položku [Více snímků] a poté vyberte typ snímku, který chcete vymazat.

 5. Zaškrtněte () videa nebo fotografie, které chcete vymazat, a poté vyberte položku .

Tip

 • Chráněné snímky () vymazat nelze. Před vymazáním ochranu dat zrušte.
 • Chcete-li vymazat pouze část videa, je třeba jej rozdělit a poté danou část vymazat.

NávodyPřehráváníÚprava snímků na obrazovce přehráváníVymazání podle data

Nežádoucí snímky lze vybrat na základě data pořízení a vymazat.

 1. Stisknutím tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
 2. Na obrazovce Prohlížení události vyberte položku a poté vyberte formát videa, který chcete vymazat.
  • V závislosti na nastavení [Formát souboru] a formátu přehrávaného videa se může místo ikony zobrazit jiná ikona.

 3. – [Editace/Kopírování] – [Vymazat].
 4. Vyberte položku [Vše z události].
 5. Pomocí / vyberte datum, které chcete vymazat, a poté vyberte položku .

NávodyPřehráváníÚprava snímků na obrazovce přehráváníRozdělení videa

Nahrané video lze ve vybraném místě rozdělit.

 • Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD].
 1. Na obrazovce přehrávání videa vyberte položky – [Rozdělit].

 2. Pomocí / vyberte místo, ve kterém chcete video rozdělit na scény, a klepněte na .

  A: Návrat na začátek vybraného videa

  B: Upravuje místo rozdělení s větší přesností

Poznámka

 • Mezi bodem, který jste vybrali, a skutečným dělícím bodem může být malý rozdíl, protože videokamera volí bod dělení na základě asi půlsekundových dílů.
 • Videa ve formátu XAVC S nebo MP4 nelze rozdělit.

NávodyPřehráváníÚprava snímků na obrazovce přehrávání Sejmutí fotografie z videa (modely se vstupním/výstupním konektorem USB)

Můžete snímat snímky z videí nahraných videokamerou.

 • Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD].
 1. Vyberte položku – [Zachytit foto], která se objeví na obrazovce pro přehrávání videa.

 2. Vyberte scénu, kterou chcete sejmout, pomocí tlačítek / a potom vyberte položku .

  • Velikost sejmuté fotografie bude [2,1 M].

  A: Návrat na začátek vybraného videa

  B: Upravuje místo snímání s větší přesností

Poznámka

 • Z videa XAVC S nemůžete sejmout fotografie.

Tip

 • Datum a čas nahrávání sejmutých fotografií jsou shodné s těmito údaji z videa.
 • Pokud video, ze kterého snímáte fotografii, nemá žádný datový kód, datum a čas nahrávání fotografie bude shodný s datem a časem sejmutí fotografie z videa.

NávodyPřehráváníPřehrávání snímků na televizoru s rozlišením 4KProhlížení snímků na televizoru s rozlišením 4K (modely s rozlišením 4K)

Připojením videokamery k televizoru s konektorem HDMI můžete přehrávat snímky nahrané ve formátu videa [XAVC S 4K] ve vysokém rozlišení.

 1. Přepněte vstup televizoru na připojený konektor.
  • – [Nastavení] – [Připojení] – [Rozlišení HDMI] – požadované nastavení.

  Kvalita přehrávaných snímků se liší podle hodnoty nastavení [Rozlišení HDMI].

  Je-li položka [Rozlišení HDMI] nastavena na možnost [Auto] nebo [2160p/1080p]
  Kvalita obrazu pro přehrávání: 4K
  Je-li položka [Rozlišení HDMI] nastavena na možnost [1080p], [1080i] nebo [720p]
  Kvalita obrazu pro přehrávání: Kvalita obrazu ve vysokém rozlišení
 2. Připojte kabel HDMI () (součást dodávky) ke konektoru HDMI OUT () na videokameře a ke vstupnímu konektoru HDMI () na televizoru.

Poznámka

 • Postupujte rovněž podle pokynů v návodu k obsluze televizoru.
 • Jako zdroj napájení použijte dodaný napájecí adaptér.

NávodyPřehráváníPřehrávání snímků na televizoru s rozlišením 4KPoužití funkce přehrávání Ořezat s videem ve formátu XAVC S 4K (modely s rozlišením 4K)

Můžete ořezat a přehrát požadovanou oblast snímku nahraného ve formátu videa [XAVC S 4K]. Ořezaný snímek je přehrán v kvalitě obrazu ve vysokém rozlišení.

 1. Přepněte vstup televizoru na připojený konektor.
  • – [Nastavení] – [Připojení] – [Rozlišení HDMI] – požadované nastavení.
  [Rozlišení HDMI]:

  Pro TV s rozlišením 4K: [Auto](*), [2160p/1080p](*), [1080p], [1080i], [720p]

  Pro HD TV: [Auto], [1080p], [1080i], [720p]

  *Po povolení/zakázání funkce přehrávání Ořezat bude na několik sekund obrazovka černá.

 2. Připojte kabel HDMI () (součást dodávky) ke konektoru HDMI OUT () na videokameře a ke vstupnímu konektoru HDMI () na televizoru.
 3. Při přehrávání videa vyberte tlačítkem (ořezat) oblast, kterou chcete ořezat.

Poznámka

 • Funkci přehrávání Ořezat lze použít pouze na monitoru LCD videokamery.

NávodyPřehráváníPřehrávání snímků na televizoru s vysokým rozlišenímPřipojení videokamery k televizoru s vysokým rozlišením

Připojením videokamery k televizoru s konektorem HDMI můžete přehrávat snímky nahrané ve formátu videa XAVC S nebo AVCHD ve vysokém rozlišení.

 1. Přepněte vstup televizoru na připojený konektor.
  • – [Nastavení] – [Připojení] – [Rozlišení HDMI] – požadované nastavení.

  Kvalita přehrávaných snímků se liší podle hodnoty nastavení [Rozlišení HDMI].

  Pokud je použit formát videa XAVC S 4K (modely s rozlišením 4K)

  Rozlišení HDMI:
  [Auto], [1080p], [1080i], [720p]
  Kvalita obrazu pro přehrávání:
  Kvalita obrazu ve vysokém rozlišení
  Rozlišení HDMI:
  [2160p/1080p]
  Kvalita obrazu pro přehrávání:
  4K (Snímky nelze prohlížet na televizoru s vysokým rozlišením.)

  Pokud je použit formát videa XAVC S HD nebo AVCHD

  Rozlišení HDMI:
  [Auto], [2160p/1080p], [1080p], [1080i], [720p]
  Kvalita obrazu pro přehrávání:
  Kvalita obrazu ve vysokém rozlišení, 4K(*)

  *Když přehráváte jen fotografie na televizoru s rozlišením 4K, můžete je z videokamery přehrát v rozlišení 4K.

 2. Připojte kabel HDMI () (součást dodávky) ke konektoru HDMI OUT () na videokameře a ke vstupnímu konektoru HDMI () na televizoru.

Poznámka

 • Postupujte rovněž podle pokynů v návodu k obsluze televizoru.
 • Jako zdroj napájení použijte dodaný napájecí adaptér.
 • Není-li televizor vybaven vstupním konektorem HDMI, použijte kabel AV (prodává se zvlášť). Snímky jsou odesílány na výstup ve standardním rozlišení.

NávodyPřehráváníPřehrávání snímků na televizoru s vysokým rozlišenímPřehrávání 5.1 kanálového zvuku

Pomocí vestavěného mikrofonu lze nahrávat 5.1 kanálový prostorový zvuk Dolby Digital (výchozí nastavení). Realistický zvuk si vychutnáte při přehrávání videí na zařízeních, která 5.1 kanálový prostorový zvuk podporují.

 • Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD].

A: Vestavěný mikrofon

Poznámka

 • Videa ve formátu XAVC S nebo MP4 jsou nahrávána s 2kanálovým zvukem.
 • Vestavěný reproduktor neumožňuje výstup 5.1 kanálového prostorového zvuku ani při přehrávání videa, které bylo nahráno pomocí 5.1 kanálového prostorového zvuku na videokameře.
 • Chcete-li 5.1 kanálový prostorový zvuk videí s 5.1 kanálovým zvukem přehrát, je třeba využít zařízení, jež je kompatibilní s 5.1 kanálovým prostorovým zvukem.
 • Po připojení videokamery pomocí dodaného kabelu HDMI se bude zvuk videí nahraných s 5.1 kanálovým prostorovým zvukem automaticky přehrávat s 5.1 kanálovým zvukem.

NávodyPřehráváníPřehrávání snímků na televizoru s vysokým rozlišenímPomocí funkce BRAVIA Sync

Videokameru lze ovládat dálkovým ovladačem televizoru, pokud ji připojíte k televizoru kompatibilnímu s technologií BRAVIA Sync, který byl vyroben v roce 2008 nebo později, pomocí kabelu HDMI.

Nabídku videokamery lze ovládat stisknutím tlačítka SYNC MENU na dálkovém ovladači televizoru. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů/vpravo/vlevo/enter na dálkovém ovladači televizoru lze zobrazit monitor LCD videokamery, například při prohlížení událostí, přehrávání vybraných videí nebo prohlížení fotografií.

Poznámka

 • S některými funkcemi pomocí dálkového ovladače pracovat nelze.
 • Nastavte položku [OVLÁDÁNÍ HDMI] na možnost [Zap.].
 • Nastavte rovněž odpovídajícím způsobem televizor. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze televizoru.
 • Funkce BRAVIA Sync se liší podle modelu televizoru BRAVIA. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze televizoru.
 • Vypnete-li televizor, vypne se současně i videokamera.

NávodyPřehráváníPřehrávání snímků na televizoru s vysokým rozlišenímStandard Photo TV HD

Tento produkt je kompatibilní se standardem Photo TV HD. Standard Photo TV HD poskytuje vysoce detailní, téměř fotografické vykreslování jemných textur a barev. Připojíte-li zařízení kompatibilní se standardem Photo TV HD od společnosti Sony pomocí kabelu HDMI(*), otevře se před vámi úplně nový svět fotografií v úchvatné kvalitě HD.

* Při zobrazování fotografií se televizor automaticky přepne do příslušného režimu.

NávodyPřehráváníPřehrávání snímků na televizoru s vysokým rozlišenímKabel HDMI

 • Použijte dodaný kabel HDMI nebo kabel HDMI s logem HDMI.
 • Na jednom konci (pro připojení videokamery) použijte konektor mikro HDMI a na druhém konci konektor vhodný pro připojení televizoru.
 • Snímky chráněné autorskými právy se pomocí konektoru HDMI OUT videokamery nepřehrají.
 • Některé televizory mohou při použití tohoto připojení fungovat nesprávně (například chybí zvuk nebo obraz).
 • Konektor HDMI OUT určený pro toto zařízení nepřipojujte ke konektoru HDMI OUT externího zařízení, mohlo by dojít k poruše. HDMI (High Definition Multimedia Interface) je rozhraní, které umožňuje současné vysílání obrazových a zvukových signálů. Konektor HDMI OUT přenáší vysoce kvalitní obraz a digitální audio signály.

NávodyPřehráváníPřehrávání snímků na televizoru bez vysokého rozlišeníPřipojení videokamery k televizoru bez vysokého rozlišení

Snímky lze přehrát pomocí videokamery připojené k televizoru prostřednictvím kabelu AV (prodává se zvlášť).

A: Kabel AV (prodává se zvlášť)

 1. Přepněte vstup televizoru na připojený konektor.
 2. Propojte multifunkční terminál/terminál mikro USB videokamery s konektorem VIDEO/AUDIO televizoru pomocí kabelu AV (prodává se zvlášť).
 3. Přehrajte na videokameře video či fotografii.

Poznámka

 • Postupujte rovněž podle pokynů v návodu k obsluze televizoru.
 • Jako zdroj napájení použijte dodaný napájecí adaptér.

NávodyUkládání obrazů pomocí externího zařízeníPostup uložení videaUkládání videí

Níže je popsáno ukládání snímků v jednotlivých formátech.

XAVC S 4K (modely s rozlišením 4K)

Postup uložení:
Uložte snímky do počítače pomocí aplikace PlayMemories Home.
Formát uložených dat:

XAVC S 4K

   

XAVC S HD

Postup uložení:
Uložte snímky do počítače pomocí aplikace PlayMemories Home.
Formát uložených dat:

XAVC S HD

 

AVCHD

Postup uložení:
Uložte snímky na externí médium nebo do počítače pomocí aplikace PlayMemories Home.
Formát uložených dat:
AVCHD

Tip

 • Nejnovější informace o úložištích najdete na následujícím webu.
  http://www.sony.net/
 • Ukládat soubory můžete také po připojení rekordéru pomocí kabelu AV (prodává se zvlášť). Obraz bude ve standardním rozlišení.

Přenos snímků do smartphonu

Propojte videokameru se smartphonem pomocí rozhraní Wi-Fi, chcete-li do smartphonu přenést videa ve formátu MP4. MP4 je formát videa vhodný k odesílání na weby. Tato videokamera nahrává videa ve formátu MP4.

NávodyUkládání obrazů pomocí externího zařízeníPoužití aplikace PlayMemories HomePoužití aplikace PlayMemories Home

Videa a fotografie můžete importovat do počítače a využívat je mnoha různými způsoby.

Aplikace PlayMemories Home je nutná k importu videí ve formátu XAVC S a AVCHD do počítače.

A: Import snímků z videokamery

B: Níže uvedené funkce jsou také dostupné v počítači se systémem Windows

C: Zobrazení snímků v kalendáři

D: Vytváření videodisků

E: Nahrávání snímků do online služeb

F: Přehrávání importovaných snímků

G: Sdílení snímků ve službě PlayMemories Online

Instalace aplikace PlayMemories Home do počítače

Aplikaci PlayMemories Home lze stáhnout z následující adresy URL.

www.sony.net/pm/

NávodyUkládání obrazů pomocí externího zařízeníPoužití aplikace PlayMemories HomeKontrola počítačového systému

Požadavky na systém pro tuto aplikaci můžete ověřit na této adrese URL.

www.sony.net/pcenv/

NávodyUkládání obrazů pomocí externího zařízeníPoužití aplikace PlayMemories HomeInstalace aplikace PlayMemories Home do počítače

Po instalaci aplikace PlayMemories Home do počítače budete moci pracovat s pořízenými snímky.

 1. Chcete-li stáhnout aplikaci PlayMemories Home, přejděte v internetovém prohlížeči v počítači na následující stránku pro stahování.

  www.sony.net/pm/

  • Nainstalujte aplikaci podle pokynů na obrazovce.
  • Po dokončení instalace se spustí aplikace PlayMemories Home.
  • Pokud je v počítači nainstalována aplikace PMB (Picture Motion Browser), bude přepsána aplikací PlayMemories Home. Používejte aplikaci PlayMemories Home, která nahrazuje software PMB.
 2. Propojte videokameru a počítač pomocí vestavěného kabelu USB.
  • Je-li již aplikace PlayMemories Home v počítači nainstalována, připojte videokameru k počítači. Poté budete mít k dispozici funkce, které je možné používat s videokamerou.

  Vestavěný kabel USB

  Ke konektoru USB počítače

Poznámka

 • Přihlaste se k počítači jako správce.
 • Pravděpodobně bude nutné počítač restartovat. Po zobrazení výzvy k restartování postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • V závislosti na využívaném prostředí může být poté nainstalováno rozhraní DirectX.

Tip

 • Podrobnosti ohledně aplikace PlayMemories Home naleznete v nápovědě k aplikaci PlayMemories Home.

NávodyUkládání obrazů pomocí externího zařízeníPoužití aplikace PlayMemories HomeOdpojení videokamery od počítače

Odpojte od počítače vestavěný kabel USB videokamery.

 1. Na hlavním panelu klikněte na ikonu a poté na .
  • Používáte-li počítač se systémem Windows Vista, klikněte na hlavním panelu na ikonu .
 2. Klikněte na zprávu na obrazovce počítače.
 3. Na monitoru LCD vyberte a odpojte vestavěný kabel USB.

Poznámka

 • Používáte-li počítač se systémem Mac, před odpojením přetáhněte ikonu paměťové karty nebo disku do koše. Připojení k počítači se uvolní.
 • Používáte-li počítače se systémem Windows 7 nebo Windows 8, nemusí být ikona pro odpojení zobrazena. V takovém případě můžete připojení uvolnit bez provádění výše uvedených akcí.

NávodyUkládání obrazů pomocí externího zařízeníPoužití aplikace PlayMemories HomeO aplikaci určené pro videokameru

Tuto speciální aplikaci si můžete stáhnout z webu společnosti Sony.

Windows:
www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Poznámka

 • Aplikace, kterou lze použít s videokamerou, se může lišit podle dané země nebo oblasti.

NávodyUkládání obrazů pomocí externího zařízeníPoužití aplikace PlayMemories HomeVytvoření disku Blu-ray

Můžete vytvořit disk Blu-ray z videa AVCHD, které bylo nejprve importováno do počítače.

K vytvoření disku Blu-ray musí být nainstalován „BD Add-on Software“.

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

 • Počítač musí umožňovat vytváření disků Blu-ray.
 • Pro vytváření disků Blu-ray jsou k dispozici média BD-R (nepřepisovatelná) a BD-RE (přepisovatelná). Po vytvoření disku na něj nelze přidávat další obsah (platí pro všechny typy disků).
 • K přehrávání disku Blu-ray vytvořeného pro video nahrané v kvalitě obrazu [Kvalita 60p ] (modely s kódováním barev NTSC) / [Kvalita 50p ] (modely s kódováním barev PAL) je nutné použít zařízení odpovídající standardu AVCHD ver. 2.0.
 • Na disk Blu-ray nelze ukládat snímky ve formátu MP4 a XAVC S.

NávodyUkládání obrazů pomocí externího zařízeníUkládání snímků na externí médiumPoznámky týkající se používání externích médií

Přečtěte si opatření ohledně používání externích médií.

Poznámka

 • Pro tuto činnost je potřeba adaptérový kabel USB VMC-UAM2 (prodává se zvlášť).
 • Připojte napájecí adaptér k videokameře a potom napájecí adaptér připojte do síťové zásuvky.
 • Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s externím médiem.
 • Externí média s funkcí kódu nemusí být možno použít.
 • Videokamera umí rozpoznat souborové systémy FAT a NTFS. Chcete-li použít externí médium formátované pomocí souborového systému, který videokamera rozpoznat neumí, je třeba nejprve provést formátování tohoto média v počítači či jiném zařízení. Před formátováním se přesvědčte, že na externím médiu nemáte uložena žádná důležitá data, protože formátování tato data vymaže.
 • Není zaručena správná funkce u všech zařízení, která splňují provozní požadavky.
 • Počet scén, které lze na externí médium uložit, je následující. Přestože externí zařízení médií obsahuje volný prostor, nelze uložit scény, jejichž počet překračuje následující hodnotu.
  • Videa ve formátu XAVC S: Max. 9 999
  • Videa ve formátu AVCHD: Max. 3 999
  • Celkový počet fotografií a videí ve formátu MP4: Max. 40 000
 • V závislosti na typu nahraných snímků může být počet scén menší.
 • Pokud videokamera externí médium nerozpozná, pokuste se provést následující operace.
  • Znovu k videokameře připojte adaptérový kabel USB.
  • Je-li externí médium vybaveno napájecím kabelem , připojte jej do síťové zásuvky .
 • Snímky z externího média do videokamery kopírovat nelze.

Zařízení, která nelze použít jako externí zařízení médií

 • Jako externí zařízení médií nelze používat následující zařízení:
  • běžné diskové jednotky, jako například jednotky CD nebo DVD
  • média připojená prostřednictvím rozbočovače USB
  • média s vestavěným rozbočovačem USB
  • čtečky karet

NávodyUkládání obrazů pomocí externího zařízeníUkládání snímků na externí médiumUkládání snímků na externí médium

Videa a fotografie lze snadno ukládat na externí média, jako například externí pevné disky.

 1. Připojte videokameru k externímu médiu pomocí adaptérového kabelu USB (prodává se zvlášť).

  A: Adaptérový kabel USB (prodává se zvlášť)

  • Vestavěný kabel USB neodpojujte, pokud je na monitoru LCD zobrazena zpráva [Příprava souboru databáze obrazů. Čekejte prosím.].
  • Zobrazí-li se na monitoru LCD videokamery zpráva [Opravit datab. obrazů], vyberte položku .
 2. Na monitoru LCD videokamery vyberte položku [Kopírovat.].

  • Videa a fotografie, které jsou uloženy na záznamovém médiu a dosud nebyly uloženy na externí médium, lze v tomto okamžiku uložit na připojené médium.
  • Tato činnost je k dispozici pouze v případě, že jsou ve videokameře k dispozici nově nahrané snímky.
  • Chcete-li odpojit externí médium, vyberte položku při zobrazené obrazovce Prohlížení události nebo Index událostí.

Poznámka

 • Videa ve formátu XAVC S nelze kopírovat.

NávodyUkládání obrazů pomocí externího zařízeníUkládání snímků na externí médiumUkládání požadovaných snímků z videokamery na externí médium

Vybraná videa nebo fotografie lze uložit na externí médium, jako například externí pevný disk.

 1. Připojte videokameru k externímu médiu pomocí adaptérového kabelu USB (prodává se zvlášť).

  A: Adaptérový kabel USB (prodává se zvlášť)

  • Vestavěný kabel USB neodpojujte, pokud je na monitoru LCD zobrazena zpráva [Příprava souboru databáze obrazů. Čekejte prosím.].
  • Zobrazí-li se na monitoru LCD videokamery zpráva [Opravit datab. obrazů], vyberte položku .
 2. Vyberte položku [Přehrát bez kopírování.].

 3. Vyberte položky – [Editace/Kopírování] – [Kopírovat] a poté snímky uložte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

 • Videa ve formátu XAVC S nelze kopírovat.

Tip

 • Chcete-li zkopírovat snímky, které ještě zkopírovány nebyly, vyberte při připojení videokamery k externímu médiu položky – [Editace/Kopírování] – [Přímé kopírování].

NávodyUkládání obrazů pomocí externího zařízeníUkládání snímků na externí médiumPřehrávání snímků z externího média ve videokameře

Snímky uložené na externím médiu lze přehrát ve videokameře.

 1. Připojte videokameru k externímu médiu pomocí adaptérového kabelu USB (prodává se zvlášť).

  A: Adaptérový kabel USB (prodává se zvlášť)

 2. Vyberte položku [Přehrát bez kopírování.] a zvolte snímek, který chcete zobrazit.

Tip

 • Snímky lze rovněž prohlížet na televizoru připojeném k videokameře.
 • Je-li připojeno externí médium, na obrazovce Prohlížení události se zobrazí .
 • Chcete-li pomocí počítače přehrát snímky uložené na externím médiu, vyberte v softwaru PlayMemories Home jednotku, která toto médium označuje, a poté snímky přehrajte.

NávodyUkládání obrazů pomocí externího zařízeníUkládání snímků na externí médiumVymazání snímků z externího média

Snímky lze z externího média vymazat.

 1. Připojte videokameru k externímu médiu pomocí adaptérového kabelu USB (prodává se zvlášť).

  A: Adaptérový kabel USB (prodává se zvlášť)

 2. Vyberte položku [Přehrát bez kopírování.].

 3. Vyberte položky – [Editace/Kopírování] – [Vymazat] a poté snímky vymažte podle pokynů na obrazovce.

NávodyUkládání obrazů pomocí externího zařízeníVytvoření disku pomocí rekordéruVytvoření disku pomocí rekordéru

Snímky lze z videokamery zkopírovat na disk nebo videokazetu. Připojte videokameru k rekordéru disků pomocí kabelu AV (prodává se zvlášť).

Poznámka

 • Připojte napájecí adaptér k videokameře a potom napájecí adaptér připojte do síťové zásuvky.
 • Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s připojeným zařízením.
 1. Vložte záznamové médium do záznamového zařízení (rekordér disků apod.).
  • Je-li nahrávací zařízení vybaveno voličem vstupu, vyberte příslušný vstup.
 2. Připojte videokameru k záznamovému zařízení pomocí kabelu AV (prodává se zvlášť).
  • Připojte videokameru ke vstupním konektorům záznamového zařízení.

  A: Kabel AV (prodává se zvlášť)

 3. Zahajte přehrávání na videokameře a nahrajte snímky na záznamovém zařízení.
 4. Po dokončení přepisu zastavte záznamové zařízení a teprve poté videokameru.

Poznámka

 • Videa ve formátu XAVC S nelze kopírovat.
 • Snímky nelze kopírovat na rekordéry připojené pomocí kabelu HDMI.
 • Protože kopírování spočívá v přenosu analogových dat, může se zhoršit kvalita obrazu.
 • Snímky budou zkopírovány ve standardním rozlišení.
 • Připojujete-li monofonní zařízení, zapojte žlutý konektor kabelu AV (prodává se zvlášť) ke konektoru pro vstup videa a bílý (levý kanál) nebo červený (pravý kanál) konektor ke konektoru pro vstup audia na zařízení.

Tip

 • Chcete-li zkopírovat i informace o datu, času a nastavení videokamery, změňte nastavení položky [Datový kód].
 • Je-li poměr stran vašeho zobrazovacího zařízení, jako například televizoru, 4:3, změňte nastavení položky [Typ televizoru] na možnost [4:3].

NávodyPoužití funkce Wi-FiMožnosti funkce Wi-Fi Možnosti funkce Wi-Fi

V této části jsou popsány možnosti funkce Wi-Fi videokamery.

Ukládání videí a fotografií do počítače

Přenos videí (MP4) a fotografií do smartphonu nebo tabletu

Použití smartphonu nebo tabletu jako bezdrátového dálkového ovladače

Přehrávání snímků na televizoru

Poznámka

 • Funkci Wi-Fi videokamery nelze použít pro připojení k veřejné bezdrátové síti.
 • Aplikace PlayMemories Mobile nemusí fungovat ve všech smartphonech a tabletech.

NávodyPoužití funkce Wi-FiOvládání přes smartphone Použití smartphonu nebo tabletu jako bezdrátového dálkového ovladače

Videokameru můžete obsluhovat pomocí smartphonu či tabletu, které fungují jako bezdrátový dálkový ovladač.

 1. Nainstalujte aplikaci PlayMemories Mobile do smartphonu.
  • Je-li již aplikace PlayMemories Mobile ve smartphonu nainstalována, aktualizujte ji na nejnovější verzi.
 2. Na monitoru LCD videokamery vyberte – [Kamera/Mikrofon] – [Asistence Snímání] – [Ovl. smartphonem].
  • Na monitoru LCD videokamery se zobrazí identifikátor SSID a heslo. Videokameru lze nyní ovládat pomocí smartphonu.

  A: SSID

  B: Heslo

 3. Spusťte aplikaci PlayMemories Mobile, na obrazovce smartphonu vyberte identifikátor SSID zobrazený na monitoru LCD videokamery a zadejte heslo zobrazené na monitoru LCD.
  • Připojte se k videokameře pomocí smartphonu.
 4. Videokameru lze nyní ovládat pomocí smartphonu.

Poznámka

 • Velikost fotografií ve smartphonu je [2M] s výjimkou případů, kdy je velikost snímku nastavena na [ S (VGA)].
 • Videoklipy jsou nahrány na videokameře a nejsou uloženy ve smartphonu.
 • Způsoby obsluhy a vzhled obrazovky monitoru dané aplikace se může v budoucích aktualizacích měnit bez předchozího upozornění.
 • Tato aplikace nemusí fungovat ve všech smartphonech a tabletech.

Tip

 • Informace o nejnovějších podporovaných operačních systémech naleznete na stránce pro stažení aplikace PlayMemories Mobile.

NávodyPoužití funkce Wi-FiOvládání přes smartphone Použití smartphonu nebo tabletu jako bezdrátového dálkového ovladače pomocí funkce NFC (dálkové ovládání jedním dotykem pomocí funkce NFC)

Videokameru můžete obsluhovat pomocí smartphonu či tabletu s podporou funkce NFC jako bezdrátového dálkového ovladače.

Poznámka

 • Předem zkontrolujte, zda není váš smartphone v režimu spánku a zda je jeho obrazovka odemknutá.
 1. Nainstalujte aplikaci PlayMemories Mobile do smartphonu.
  • Je-li již aplikace PlayMemories Mobile ve smartphonu nainstalována, aktualizujte ji na nejnovější verzi.
 2. Ve smartphonu vyberte možnost [Settings], poté [More…] a zaškrtněte políčko [NFC].

 3. Přejděte do režimu nahrávání a přiložte (značku N) na videokameře ke (značce N) na smartphonu.

  • Zkontrolujte, zda se (značka N) zobrazí na monitoru LCD videokamery.
  • Podržte videokameru a smartphone u sebe přibližně na 1–2 sekundy, dokud se ve smartphonu nespustí aplikace PlayMemories Mobile.
 4. Videokameru lze nyní ovládat pomocí smartphonu.

Poznámka

 • Velikost fotografií ve smartphonu je [2M] s výjimkou případů, kdy je velikost snímku nastavena na [ S (VGA)].
 • Videoklipy jsou nahrány na videokameře a nejsou uloženy ve smartphonu.
 • Způsoby obsluhy a vzhled obrazovky monitoru dané aplikace se může v budoucích aktualizacích měnit bez předchozího upozornění.
 • Tato aplikace nemusí fungovat ve všech smartphonech a tabletech.
 • Pokud nebylo připojení úspěšné, zkuste postupy uvedené v části „Připojení smartphonu nebo tabletu se systémem Android“.

Tip

 • Informace o nejnovějších podporovaných operačních systémech naleznete na stránce pro stažení aplikace PlayMemories Mobile.

NávodyPoužití funkce Wi-FiPřenos snímků do smartphonu Přenos videí (MP4) a fotografií do smartphonu nebo tabletu

Přeneste snímky do smartphonu nebo tabletu.

 1. Nainstalujte aplikaci PlayMemories Mobile do smartphonu.
  • Je-li již aplikace PlayMemories Mobile ve smartphonu nainstalována, aktualizujte ji na nejnovější verzi.
 2. Stisknutím tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
 3. Na monitoru LCD videokamery vyberte položku – [Editace/Kopírování] – [Odes. do smartphonu] – [Vybrat na tomto zařízení].
  • Pokud vyberete položku [Vybrat na smartphonu], všechny snímky uložené na paměťové kartě se zobrazí na obrazovce smartphonu.
 4. Vyberte typ snímku, který chcete přenést.

 5. Vyberte typ snímku, který chcete přenést, přidejte značku a potom vyberte položku .

  • Na monitoru LCD videokamery se zobrazí identifikátor SSID a heslo. Videokameru lze nyní připojit pomocí smartphonu.

  A: SSID

  B: Heslo

 6. Spusťte aplikaci PlayMemories Mobile, na obrazovce smartphonu vyberte identifikátor SSID zobrazený na monitoru LCD videokamery a zadejte heslo zobrazené na monitoru LCD.
 7. Snímky se přenesou z videokamery do smartphonu.
  • Přenesené snímky budou uloženy ve složce Galerie/Alba ve smartphonu nebo tabletu se systémem Android, popřípadě ve složce Album v iPhonu nebo iPadu.

Poznámka

 • Videa ve formátu XAVC S a AVCHD nelze přenášet.
 • Možnost [Odes. do smartphonu] není k dispozici, pokud byla videa MP4 nebo statické snímky uložena ve videokameře.
 • Tato aplikace nemusí fungovat ve všech smartphonech a tabletech.

Tip

 • Informace o nejnovějších podporovaných operačních systémech naleznete na stránce pro stažení aplikace PlayMemories Mobile.

NávodyPoužití funkce Wi-FiPřenos snímků do smartphonu Přenos videí (MP4) a fotografií do smartphonu nebo tabletu pomocí funkce NFC (sdílení jedním dotykem pomocí funkce NFC)

Přeneste snímky do smartphonu nebo tabletu se systémem Android s podporou funkce NFC.

Poznámka

 • Předem zkontrolujte, zda není váš smartphone v režimu spánku a zda je jeho obrazovka odemknutá.
 1. Nainstalujte aplikaci PlayMemories Mobile do smartphonu.
  • Je-li již aplikace PlayMemories Mobile ve smartphonu nainstalována, aktualizujte ji na nejnovější verzi.
 2. Ve smartphonu vyberte možnost [Settings], poté [More…] a zaškrtněte políčko [NFC].

 3. Stisknutím tlačítka na videokameře přejdete do režimu přehrávání, v němž můžete zobrazit snímek, který chcete přenést na monitor LCD videokamery.
 4. Přiložte (značku N) na smartphonu ke (značce N) na videokameře.

  • Podržte videokameru a smartphone u sebe přibližně na 1–2 sekundy, dokud se ve smartphonu nespustí aplikace PlayMemories Mobile.
  • Zkontrolujte, zda se (značka N) zobrazí na monitoru LCD videokamery.
 5. Snímky se přenesou z videokamery do smartphonu.
  • Přenesené snímky budou uloženy ve složce Galerie/Alba ve smartphonu nebo tabletu se systémem Android, popřípadě ve složce Album v iPhonu nebo iPadu.

Poznámka

 • Videa ve formátu XAVC S a AVCHD nelze přenášet.
 • Možnost [Odes. do smartphonu] není k dispozici, pokud byla videa MP4 nebo statické snímky uložena ve videokameře.
 • Tato aplikace nemusí fungovat ve všech smartphonech a tabletech.
 • Pokud nebylo připojení úspěšné, zkuste postupy uvedené v části „Připojení smartphonu nebo tabletu se systémem Android“.

Tip

 • Informace o nejnovějších podporovaných operačních systémech naleznete na stránce pro stažení aplikace PlayMemories Mobile.

NávodyPoužití funkce Wi-FiPřenos snímků do počítače Poslat do počítače

Videa a fotografie můžete přenášet a ukládat do počítače.

 1. Nainstalujte do počítače příslušnou aplikaci.

  Pro Windows: PlayMemories Home

  www.sony.net/pm/

  Počítač Mac: Automatický bezdrátový import

  www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

  • Při prvním připojení videokamery k počítači po instalaci aplikace nastavte ve videokameře možnost [Nast. připojení USB] na hodnotu [Auto] nebo [MTP]. Poté videokameru připojte k počítači pomocí vestavěného kabelu USB.
  • Je-li již aplikace v počítači nainstalována, aktualizujte ji na nejnovější verzi.
 2. Připojte videokameru k přístupovému bodu bezdrátové sítě.
  • Pokud přístupový bod nepodporuje tlačítko WPS, přejděte k nastavení [Nast. přístup. bodu].
  • Pokud přístupový bod tlačítko WPS podporuje, přejděte k části [Stisk WPS].
  • Nastavení pro kroky 1 a 2 je nutné provádět pouze při prvním použití.
 3. Stisknutím tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
 4. Na monitoru LCD videokamery vyberte – [Editace/Kopírování] – [Poslat do počítače].
  • Snímky jsou automaticky přeneseny a uloženy do počítače.
  • Budou přeneseny pouze nově nahrané snímky.

Poznámka

 • Chcete-li aktivovat funkci [Poslat do počítače], je nutné zapnout počítač.
 • V závislosti na nastavení aplikace v počítači se může videokamera po uložení snímků automaticky vypnout.
 • Chcete-li importovat a uložit snímky nahrané na paměťové kartě do počítače, nejprve vložte paměťovou kartu do videokamery.
 • Import videí a více snímků může nějakou dobu trvat.

NávodyPoužití funkce Wi-FiPřenos snímků do televizoru Přehrávání snímků na televizoru (Zobrazit na televizoru)

Chcete-li si snímky z videokamery prohlížet na televizoru, aniž byste tato zařízení propojili kabelem, lze využít síťové připojení televizoru.

V závislosti na typu televizoru jej může být třeba před přehráváním nastavit. Postupujte rovněž podle pokynů v návodu k obsluze televizoru.

 1. Připojte videokameru k přístupovému bodu bezdrátové sítě.
  • Pokud přístupový bod nepodporuje tlačítko WPS, přejděte na část [Nast. přístup. bodu].
  • Pokud přístupový bod tlačítko WPS podporuje, přejděte na část [Stisk WPS].
  • Při dalším použití lze krok 1 přeskočit.
 2. Stisknutím tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
 3. Vyberte – [Editace/Kopírování] – [Zobrazit na televizoru] – typ snímku, který chcete přenést.
 4. Přehrajte na televizoru video či fotografii.

Poznámka

 • Tato funkce není dostupná pro nastavení videa [XAVC S 4K] (modely s rozlišením 4K) a [XAVC S HD].
 • Tato funkce je k dispozici u televizorů, které jsou kompatibilní s přehrávačem DLNA.
 • Snímky lze zobrazit pouze na televizoru, který je kompatibilní s touto síťovou funkcí (včetně pevné sítě).
 • Zobrazení snímků na televizoru může nějakou dobu trvat.
 • Tato funkce není k dispozici, pokud používáte přístupový bod bez nastavení zabezpečení (WEP/WPA/WPA2), které slouží k ochraně před zneužitím.
 • Při připojování televizoru vyberte přístupový bod, který jste zaregistrovali na videokameře.
 • Chcete-li přehrávat videa bez starostí, použijte pro připojení k televizoru pevnou síť. V závislosti na prostředí bezdrátové sítě nemusí být přehrávání videí plynulé.
 • V závislosti na nastavení nahraného videa nemusí být přehrávání plynulé.

NávodyPoužití funkce Wi-FiPřipojení smartphonu Připojení smartphonu nebo tabletu se systémem Android

V této části je popsáno, jak připojit videokameru ke smartphonu nebo tabletu se systémem Android. Nejprve zobrazte identifikátor SSID a heslo výběrem možnosti [Odes. do smartphonu] nebo [Ovl. smartphonem] na videokameře.

 1. Ve smartphonu spusťte aplikaci PlayMemories Mobile.

 2. Zvolte identifikátor SSID zobrazený na videokameře.

 3. Zadejte heslo zobrazené na videokameře.

NávodyPoužití funkce Wi-FiPřipojení smartphonu Připojení k iPhonu nebo iPadu

Ukazuje, jak připojit videokameru k iPhonu nebo iPadu. Nejprve zobrazte identifikátor SSID a heslo výběrem možnosti [Odes. do smartphonu] nebo [Ovl. smartphonem] na videokameře.

 1. Otevřete nabídku nastavení.

 2. Vyberte Wi-Fi.

 3. Zvolte identifikátor SSID zobrazený na videokameře.

 4. Zadejte heslo zobrazené na videokameře.

 5. Zkontrolujte, zda je zvolen identifikátor SSID zobrazený na videokameře.

 6. Vraťte se na domovskou obrazovku a spusťte aplikaci PlayMemories Mobile.

NávodyPoužití funkce Wi-FiPřipojení smartphonu Připojení ke smartphonu nebo tabletu s funkcí NFC

Videokameru lze snadno připojit ke smartphonu nebo tabletu se systémem Android a funkcí NFC.

Poznámka

 • Nejprve zkontrolujte, zda není váš smartphone v režimu spánku a zda je jeho obrazovka odemknutá.
 1. Přiložte (značku N) na smartphonu ke (značce N) na videokameře.
  • Zkontrolujte, zda se (značka N) zobrazí na monitoru LCD videokamery.
  • Podržte videokameru a smartphone u sebe přibližně na 1–2 sekundy, dokud se ve smartphonu nespustí aplikace PlayMemories Mobile.

Možnosti funkce NFC

Po přiložení smartphonu s funkcí NFC ke kameře se mohou dostupné akce lišit v závislosti na stavu videokamery.

Je-li videokamera v režimu nahrávání videí/fotografování
Spustí se funkce [Ovl. smartphonem].
Při přehrávání snímků na videokameře
Spustí se funkce [Odes. do smartphonu] a dojde k přenosu přehrávaných snímků.

Poznámka

 • Pro použití jednodotykových funkcí videokamery, je vyžadován smartphone nebo tablet s funkcí NFC.
 • NFC (Near Field Communication) je mezinárodním standardem pro technologii bezdrátových komunikací na krátkou vzdálenost.
 • Pokud nebylo připojení úspěšné, zkuste postupy uvedené v části „Připojení smartphonu nebo tabletu se systémem Android“.

NávodyPoužití funkce Wi-FiInstalace aplikace PlayMemories Mobile O aplikaci PlayMemories Mobile

Chcete-li používat funkce, jako například [Ovl. smartphonem] a [Odes. do smartphonu], je vyžadována aplikace PlayMemories Mobile pro smartphone. Tuto aplikaci nainstalujte z obchodu s aplikacemi pro váš smartphone.

Je-li již aplikace PlayMemories Mobile ve smartphonu nainstalována, aktualizujte ji na nejnovější verzi.

Další podrobnosti o aplikaci PlayMemories Mobile naleznete na stránce podpory pro aplikaci PlayMemories Mobile (www.sony.net/pmm/).

NávodyFunkce nabídkyPoužití položek nabídekNastavení položek nabídky

Videokamera nabízí v každé ze 6 kategorií nabídky různé položky.

 1. Vyberte .

 2. Vyberte kategorii.

 3. Vyberte požadovanou položku nabídky.

Poznámka

 • Výběrem dokončete nastavení nabídky nebo se vraťte na předchozí obrazovku.

Rychlé vyhledání položky nabídky

Nabídky [Kamera/Mikrofon] a [Nastavení] mají podkategorie. Vyberte ikonu podkategorie tak, abyste mohli vybrat požadovanou položku nabídky.

A: Ikony podkategorií

Pokud nelze vybrat položku nabídky

Některé položky nebo nastavení nabídky nemusí být v závislosti na nastaveních videokamery dostupné. Po výběru šedých položek nebo nastavení nabídky videokamera zobrazí důvod, proč nelze danou položku vybrat.

NávodyFunkce nabídkyPoužití položek nabídek Použití klávesnice

Je-li třeba zadat nějaký text, zobrazí se na monitoru LCD klávesnice.

 1. Přepnutí typu znaků.

  Při každém klepnutí na toto tlačítko se typ vkládaných znaků mění mezi písmeny, číslicemi a symboly.

 2. Klávesnice

  Při každém stisknutí tohoto tlačítka se zobrazený znak přepne na další dostupnou volbu.

  Příklad: Chcete zadat text „abd

  Vyberte tlačítko [abc], jedním klepnutím zobrazte „a“. Klepněte na , vyberte tlačítko [abc], dvojitým klepnutím na toto tlačítko zobrazte „b“. Vyberte tlačítko [def] a dvojitým klepnutím na toto tlačítko zobrazte „d“.

 3. Mezer.

  Zadá mezeru.

 4. Vstupní pole

  Zde jsou zobrazeny zadané znaky. označuje omezení délky textu.

 5. Posun kurzoru

  Posune kurzor ve vstupním poli doprava či doleva.

 6. Vymazat

  Odstraní znak před kurzorem.

 7. Přepne další znak na velké nebo malé písmeno.

 8. Potvrdit

  Dokončí zadání.

Chcete-li zadání textu zrušit, vyberte .

NávodyFunkce nabídkyRežim snímáníFilm

Lze vybrat režim nahrávání videí.

 1. – [Režim snímání] – [Film].

NávodyFunkce nabídkyRežim snímáníFotografie

Lze vybrat režim pořizování fotografií.

 1. – [Režim snímání] – [Fotografie].

NávodyFunkce nabídkyRežim snímání Plynul. pom. NAHR.

Videokamera nahrává přibližně 3sekundové rychlé akce nebo pohyby jako asi 12sekundové zpomalené video.

 1. – [Kvalita obr./Velikost] – [Formát souboru] – [AVCHD].
 2. – [Režim snímání] – [Plynul. pom. NAHR.].
 3. Pomocí položky / změňte časování, na základě kterého videokamera zahájí nahrávání.

  [3 sekundy po] (výchozí nastavení):
  Stisknutím tlačítka START/STOP videokamera nahraje video o délce asi 3 sekundy.
  [3 sekundy před]:
  Videokamera nahraje video o délce asi 3 sekundy před stisknutím tlačítka START/STOP.
 4. Stiskněte tlačítko START/STOP.
  • Zpráva [Nahrávání...] zmizí po dokončení nahrávání.

Poznámka

 • Zvuk nahrát nelze.
 • Kvalita obrazu je oproti běžnému nahrávání nižší.
 • Položka [NAHRÁV. režim] bude automaticky nastavena na možnost [Standardní ].

NávodyFunkce nabídkyRežim snímání Golfový záběr

Rozděluje 2 sekundy rychlého pohybu do snímků, které jsou poté nahrány jako video a fotografie. Sérii pohybů lze prohlížet při přehrávání. To je užitečné v případech, jako je například kontrola golfového nebo tenisového úderu.

 1. – [Kvalita obr./Velikost] – [Formát souboru] – [AVCHD].
 2. – [Režim snímání] – [Golfový záběr].
 3. Umístěte objekt do bílé mřížky ve středu monitoru LCD a poté stiskněte tlačítko START/STOP bezprostředně poté, co osoba provedla nápřah.

  • Videokamera předpokládá, že k úderu golfové hole do míčku došlo ve chvíli, kdy byl po uplynutí 1 sekundy po stisku tlačítka START/STOP zachycen nejsilnější zvuk. Jakmile je zachycen zvuk nárazu golfové hole do míčku, dojde k automatickému nastavení intervalu nahrávání podle tohoto momentu.

  * sekund

  A: Moment, kdy stisknete tlačítko START/STOP

  B: Zvuk golfové hole narážející do míčku

  C: Videokamera zaznamenává snímky během tohoto intervalu 2 sekund.

Poznámka

 • Pokud videokamera není schopna zachytit zvuk nárazu golfové hole do míčku, nastaví automaticky moment nárazu na 0,5 sekundy před stisknutím tlačítka START/STOP a nahraje video v časovém intervalu od 1,5 sekundy před momentem nárazu do 0,5 sekundy po momentu nárazu.
 • Velikost snímků bude nastavena na 1 920×1 080.
 • Zvuk nahrát nelze.
 • Kvalita obrazu je oproti běžnému nahrávání nižší.
 • Položka [NAHRÁV. režim] bude automaticky nastavena na možnost [Standardní ].
 • Zvuk nárazu může být zaznamenán vestavěným mikrofonem, i když je připojen externí mikrofon.
 • Zaznamenaný obraz může obsahovat šum, pokud videokamera nemohla provést správnou analýzu záběru, protože se na pozadí vyskytoval pohyb. Doporučujeme nahrávat snímky za stabilních podmínek (například pomocí stativu).

Tip

 • Svůj úder si můžete zkontrolovat pomocí samospouště. Vyberte položky [] / [] – [Zap.] a po stisknutí tlačítka START/STOP zahájí videokamera odpočet. Za moment nárazu se bere bod, kdy odpočítávání dosáhne 0 a nahrává se pohyb před a po 0 bodu.

NávodyFunkce nabídkyRežim snímání Vysokorychl. NAHR.

Když nahráváte videa ve formátu [XAVC S HD], můžete použít funkci vysokorychlostního nahrávání.

 1. – [Kvalita obr./Velikost] – [Formát souboru] – [XAVC S HD].
 2. – [Režim snímání] – [Vysokorychl. NAHR.].

Poznámka

 • Pokud nastavíte položku [Formát souboru] na možnost [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E) nebo [AVCHD], tato funkce není k dispozici.
 • Kvalita obrazu je oproti běžnému nahrávání nižší.

NávodyFunkce nabídkyKamera/Mikrofon Vyvážení bílé

Vyvážení barev můžete upravit podle nahrávaného prostředí.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Ruční Nastavení] – [Vyvážení bílé] – požadované nastavení.
  • Toto nastavení můžete provést také pomocí tlačítka WHITE BALANCE.

Popis položek nabídky

(Auto) (výchozí nastavení):
Vyvážení bílé je nastaveno automaticky.
Pokud jste vyměnili modul akumulátoru, když bylo vybráno nastavení [Auto], nebo jste videokameru přenesli ven po použití v místnosti (či naopak), namiřte videokameru na nejbližší bílý objekt po dobu přibližně 10 sekund pro lepší úpravu vyvážení barev.
(Venku):
Vyvážení bílé se nastaví tak, aby bylo vhodné pro následující podmínky nahrávání:
 • Venku
 • Noční pohledy, neonová světla a ohňostroj
 • Východ nebo západ slunce
 • Osvětlení denní bílou zářivkou
(Uvnitř):
Vyvážení bílé se nastaví tak, aby bylo vhodné pro následující podmínky nahrávání:
 • Uvnitř
 • Scény z večírku nebo studia, kde se rychle mění světelné podmínky
 • Osvětlení světly ve studiu nebo sodíkovými lampami či barevnými žárovkami
(Teplota barvy):
Upravte vyvážení bílé podle teploty barev zdroje světla.
 • Vyberte teplotu barev a zvyšte/snižte hodnotu pomocí tlačítek /.
(Stisk):

Vyvážení bílé bude upraveno podle okolního světla.

 1. Vyberte .
 2. Namiřte videokameru na bílý objekt, jako je list papíru, aby vyplňoval celý monitor LCD a byl osvětlen stejně jako následně snímaný objekt.
 3. Vyberte .

Pokud se změnily světelné podmínky tím, že jste přenesli videokameru ven z místnosti či naopak, je nutné zopakovat postup [Stisk] a znovu upravit vyvážení bílé.

Ruční úprava vyvážení bílé

 1. Vyberte položku [OPTION] na obrazovce nastavení [Vyvážení bílé].
 2. Upravte vyvážení barev pomocí tlačítek / (B-A) a / (G-M).
 3. Vyberte .

Tip

 • Na monitoru LCD s tabulkou barev můžete zkontrolovat aktuálně vybrané vyvážení barev.

Poznámka

 • V prostředí s bílými zářivkami nebo zářivkami se studeným bílým světlem nastavte položku [Vyvážení bílé] na možnost [Auto] nebo upravte barvu v části [Stisk].
 • Během nahrávání videa nelze nastavit položku (Stisk).
 • Nastavíte-li možnost [Vyvážení bílé], bude funkce [Volba scény] nastavena na možnost [Auto].

NávodyFunkce nabídkyKamera/Mikrofon Bod. Měření/Ostření

Expozici a ostření pro vybraný objekt lze nastavit automaticky.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Ruční Nastavení] – [Bod. Měření/Ostření].
 2. Klepněte na objekt, u kterého chcete upravit expozici a ostření.
  • Chcete-li jas a ostření nastavit automaticky, vyberte možnost [Auto].

Poznámka

 • Funkce [Expozice] a [Ostření] jsou automaticky nastaveny na možnost [Ručně].

NávodyFunkce nabídkyKamera/Mikrofon Bodové měření

Expozici lze upravit a nastavit automaticky pro vybraný objekt. Tato funkce je užitečná, když existuje velký kontrast mezi objektem a pozadím, jako jsou objekty ve světle reflektorů na pódiu.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Ruční Nastavení] – [Bodové měření].
 2. Klepněte na objekt, u kterého chcete upravit expozici.
  • Automatickou expozici nastavíte zpět výběrem možnosti [Auto].

Poznámka

 • Funkce [Expozice] je automaticky nastavena na možnost [Ručně].

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonBodové ostření

Zaostření pro vybraný objekt lze nastavit automaticky.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Ruční Nastavení] – [Bodové ostření].
 2. Klepněte na objekt, u kterého chcete upravit zaostření.
  • Chcete-li ostření nastavit automaticky, vyberte možnost [Auto].

Poznámka

 • [Ostření] je automaticky nastaveno na možnost [Ručně].

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonExpozice

Jas snímku lze upravit ručně. Jas upravte, je-li objekt příliš světlý nebo příliš tmavý.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Ruční Nastavení] – [Expozice] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Auto (výchozí nastavení):
Expozice je nastavena automaticky.
Ručně:
Je-li objekt bílý nebo se nachází v jasném protisvětle, vyberte možnost . Je-li objekt tmavý nebo se nachází v tlumeném světle, vyberte možnost .

NávodyFunkce nabídkyKamera/Mikrofon Ostření

Zaostřit můžete také ručně. Tuto funkci můžete vybrat také v případě, že chcete záměrně zaostřit na určitý objekt.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Ruční Nastavení] – [Ostření] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Auto (výchozí nastavení):
Zaostření je upraveno automaticky.
Ručně :

Zobrazí se položka .

Nastavte ostření pomocí funkce (blízký objekt) nebo (vzdálený objekt). Pokud již ostření nelze dále nastavit na bližší objekty, zobrazí se ikona . Pokud již ostření nelze dále nastavit na vzdálenější objekty, zobrazí se ikona .

Poznámka

 • Minimální možná vzdálenost mezi videokamerou a snímaným objektem při ostření je přibližně 1 cm pro širokoúhlý záběr a přibližně 100 cm pro teleobjektiv.

Tip

 • Snáze zaostříte, posunete-li páčku funkce zoom směrem k písmenu T (teleobjektiv). Zaostřete na objekt a poté nastavte požadovaný záběr posunutím páčky funkce zoom směrem k písmenu W (širokoúhlý záběr). Chcete-li nahrávat objekt zblízka, posuňte páčku funkce zoom směrem k W (širokoúhlý záběr) a poté upravte zaostření.
 • Videokamera zobrazí informace o ohniskové vzdálenosti na několik sekund, když je funkce [Ostření] nastavena na možnost [Ručně] nebo při ručním nastavení zaostření. Tyto informace lze použít jako vodítko v případě tmavého objektu a obtížného nastavení zaostření.

NávodyFunkce nabídkyKamera/Mikrofon Omezení AGC

Pro funkci AGC (Auto Gain Control) můžete zvolit horní limit.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Ruční Nastavení] – [Omezení AGC] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Zesílení je nastaveno automaticky.
24dB/21dB/18dB/15dB/12dB/9dB/6dB/3dB/0dB ():
Zesílení je nastaveno automaticky až do vybraného limitu.

Poznámka

 • Čím vyšší je zesílení, tím jasnější je scéna při snímání za slabého osvětlení, ale současně se zvětšuje šum. Při nižším zesílení se šum zmenšuje, ale prodlužuje se čas závěry za účelem kompenzace nedostatku světla, čímž dochází k otřesům videokamery nebo rozmazání objektu.

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonKor. autom. expozice

Podle potřeby lze nastavit expozici.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Ruční Nastavení] – [Kor. autom. expozice] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Expozice je nastavena automaticky.
Zap. (Upravená hodnota a EV):
Automatickou úroveň expozice upravte pomocí , pokud je objekt bílý nebo je jasné pozadí, a pomocí , je-li objekt tmavý nebo je nedostatečné osvětlení.

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonLow Lux

Můžete nahrát snímky v jasných barvách, a to i za slabého osvětlení.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Ruční Nastavení] – [Low Lux] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Není použita funkce Low Lux.
Zap. ():
Je použita funkce Low Lux.

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonVolba scény

Snímky lze efektivně nahrávat v nejrůznějších situacích.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [Volba scény] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

(Auto) (výchozí nastavení):
Nastaví kvalitu obrazu automaticky.
(Noční scéna)(*):

Použijete-li stativ (prodává se zvlášť), můžete zachytit překrásné noční scény.

(Vých./Záp. slunce)(*):

Toto nastavení vyberte, chcete-li zachovat atmosféru scén při západu či východu slunce.

(Ohňostroj)(*):

Pořizování efektních snímků ohňostroje.

(Krajina)(*):

Jasně snímá vzdálené objekty. Toto nastavení také zabrání tomu, aby videokamera zaostřila na okenní sklo nebo kovové pletivo mezi videokamerou a objektem.

(Portrét):

Toto nastavení vyberte, chcete-li změkčením pozadí zvýraznit objekt v popředí, například tvář nebo květiny.

(Bodový reflektor):

Toto nastavení vyberte, chcete-li zabránit přílišné bělosti tváří postav, jež stojí v silném světle.

(Pláž):

Snímání živých snímků moře nebo jezera.

(Sníh):

Snímání jasných snímků zasněžené krajiny.

*Přizpůsobeno pro zaostření na objekty ve větší vzdálenosti.

Poznámka

 • Nastavíte-li [Volba scény], zruší se následující nastavení.
  • Vyvážení bílé
  • Kinotón
  • IRIS (clona)
  • Čas závěrky
  • Zisk (ISO)

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonObrazový efekt

Tato funkce vám umožňuje pořizovat působivější snímky zvolením požadovaného efektu.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [Obrazový efekt] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Obrazový efekt se nepoužívá.
(Dětský fotoaparát):
Tato funkce umožňuje pořizovat snímky použitím jedinečného barevného odstínu při tmavých barvách okolí. Požadovaný efekt zvolíte pomocí tlačítka [OPTION].
(Pop artové barvy):
Umožňuje pořídit barevný snímek ve stylu pop artu s výrazným barevným odstínem.
(Posterizace):
Umožňuje dosáhnout vysokého kontrastu silným zvýrazněním primárních barev a získat abstraktní vzhled. Požadovaný efekt zvolíte pomocí tlačítka [OPTION].
(Retrofotografie):
Umožňuje vytvořit dojem retro fotografie pomocí sépiových barevných odstínů a kontrastu vybledlých barev.
(Měkký High-key):
Umožňuje pořizovat nekontrastní a jasné snímky s výrazným jasem.
(Částečná barva):
Umožňuje pořídit jednobarevný snímek, v jehož některých částech je zachována určitá barva. Požadovaný efekt zvolíte pomocí tlačítka [OPTION].
(Vysoce kontrast. ČB):
Vytváří výrazné černobílé snímky s vysokým kontrastem.

Poznámka

 • Po výběru položky [Obrazový efekt] nebudou dostupné následující funkce.
  • Pořizování fotografií v režimu nahrávání videí
  • Několik dalších funkcí

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonKinotón

Videokamera automaticky nastavuje kvalitu obrazu tak, aby připomínala filmovou atmosféru.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [Kinotón] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp.(výchozí nastavení):
Funkce Kinotón se nepoužívá.
Zap.:
Funkce Kinotón se používá.

Poznámka

 • Při zapnutí nebo vypnutí této funkce dojde k dočasnému pozastavení obrazu.
 • Je-li funkce [Kinotón] nastavena na [Zap.], nastavení [Volba scény] se změní na [Auto].
 • Je-li funkce [Kinotón] nastavena na [Zap.], nastavení [Obrazový efekt] se změní na [Vyp.].

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonProlínačka

Přechody mezi jednotlivými scénami lze oživit níže uvedenými efekty. Požadovaný efekt vyberte v režimu [PŘIP.] (roztmívání) nebo [NAHRÁVÁM] (stmívání).

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [Prolínačka] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Efekt není používán.
Bílá prolínačka ():

Roztmívání/stmívání s bílým efektem.

A: Roztmívání

B: Stmívání

Černá prolínačka ():

Roztmívání/stmívání s černým efektem.

Snímky nahrané pomocí efektu [Černá prolínačka] mohou na obrazovce indexu vypadat tmavé.

A: Roztmívání

B: Stmívání

Poznámka

 • Stisknete-li tlačítko START/STOP, nastavení se zruší.

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonSamospoušť

Stisknutím tlačítka PHOTO zahajte odpočítávání. Fotografie je pořízena přibližně za 10 sekund.

Poznámka

 • Stejného výsledku dosáhnete stisknutím tlačítka PHOTO na bezdrátovém dálkovém ovladači.
 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [Samospoušť] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Ruší samospoušť.
Zap. ():
Zahajuje záznam pomocí samospouště. Chcete-li nahrávání zrušit, vyberte .

NávodyFunkce nabídkyKamera/Mikrofon SteadyShot (Film)

Můžete kompenzovat otřesy kamery.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [SteadyShot] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Aktivní:
Nahrává video pomocí účinnější funkce SteadyShot.
Standardní (výchozí nastavení):
Při širokoúhlém snímání snižuje videokamera otřesy pomocí funkce SteadyShot.
Vyp. ():
Tato videokamera nepoužívá funkci SteadyShot.

Poznámka

 • Úhel záběru se změní po změně nastavení funkce [SteadyShot].
 • Pokud nastavíte položku [SteadyShot] na možnost [Aktivní], zvětšení bude 24x při nahrávání videa v rozlišení HD a 18x při nahrávání videa v rozlišení 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E).

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonSteadyShot (Fotografie)

Můžete kompenzovat otřesy kamery. Používáte-li stativ (prodává se zvlášť), nastavte funkci [SteadyShot] na hodnotu [Vyp.]. Obraz pak bude vypadat přirozeně.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [SteadyShot] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Zap. (výchozí nastavení):
Je použita funkce SteadyShot.
Vyp. ():
Funkce SteadyShot se nepoužívá.

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonDigitální zoom

Můžete vybrat maximální úroveň přiblížení. Nezapomeňte, že kvalita obrazu se při použití digitálního zoomu snižuje.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [Digitální zoom] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Digitální zoom nelze použít.
160:
Digitálně se provádí zvětšení až 160.

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonAutomat. protisvětlo

Videokamera automaticky nastaví expozici pro objekty v protisvětle.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [Automat. protisvětlo] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Zap. (výchozí nastavení):
Expozice pro objekty v protisvětle je upravena automaticky.
Vyp.:
Nenastaví expozici pro objekty v protisvětle.

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonNastavení voliče

Voliči MANUAL můžete přiřadit jednu položku nabídky, kterou často používáte.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [Nastavení voliče] – požadované nastavení.

Položky nabídky, které lze nastavit

Expozice/Kor. autom. expozice/Teplota barvy VB/VB B-A/VB G-M

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonSvětlo NIGHTSHOT

Při nahrávání v temném prostředí pomocí funkce NightShot můžete změnit nastavení infračerveného světla.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [Světlo NIGHTSHOT] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Zap. (výchozí nastavení):
Vyzařuje infračervené světlo.
Vyp.:
Nevyzařuje infračervené světlo.

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonDetekce obličejů

Videokameru lze nastavit tak, aby automaticky rozpoznávala obličeje. Videokamera automaticky upraví zaostření/barvu/expozici pro tvář vybraného subjektu.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Obličej] – [Detekce obličejů] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Auto (výchozí nastavení):
Umožňuje rozpoznat obličeje.
Vyp. ():
Nerozpoznává obličeje.

Poznámka

 • V závislosti na podmínkách nahrávání nemusí být obličeje rozpoznány.

Tip

 • Zde jsou uvedeny podmínky nahrávání zajišťující lepší detekci obličejů.
  • Nahrávání na dostatečně jasných místech.
  • Subjekt nemá nasazeny brýle, klobouk ani masku.
  • Tváře subjektů se dívají přímo do videokamery.

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonSnímání úsměvu

Závěrka se spustí automaticky, když videokamera rozpozná úsměv. Nechcete-li pořizovat fotografie automaticky, vyberte [Vyp.].

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Obličej] – [Snímání úsměvu] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Duální snímání ():
Při rozpoznání úsměvu se závěrka videokamery spustí automaticky, avšak pouze během nahrávání videa.
Vždy zapnuto ():
Při rozpoznání úsměvu se spustí závěrka videokamery, a to vždy v režimu nahrávání.
Vyp. (výchozí nastavení):
Úsměvy nejsou rozpoznávány a fotografie nejsou nahrávány automaticky.

Poznámka

 • Úsměvy nemusí být rozpoznány v závislosti na podmínkách nahrávání, snímaných osobách a nastavení videokamery.

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonCitl. Detekce úsměvu

Umožňuje nastavit citlivost detekce úsměvu pro použití funkce Snímání úsměvu.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Obličej] – [Citl. Detekce úsměvu] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Velký úsměv:
Rozpozná široký úsměv.
Normální úsměv (výchozí nastavení):
Rozpozná normální úsměv.
Jemný úsměv:
Rozpozná i lehký úsměv.

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonBlesk (pouze po připojení externího blesku)

Vyberte nastavení blesku.

Pomocí externího blesku (prodává se zvlášť), který je kompatibilní s videokamerou, můžete při pořizování fotografií zvolit požadované nastavení blesku.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Blesk] – [Blesk] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Auto (výchozí nastavení):
Zapne se automaticky v případě nedostatečného okolního osvětlení.
Zapnout ():
Použije blesk vždy bez ohledu na intenzitu okolního osvětlení.
Vypnout ():
Záznam bez blesku.

Poznámka

 • Blesk nelze použít v režimu nahrávání videí.

Tip

 • Částice (prach, pyl atd.), které poletují v blízkosti objektivu, jsou bleskem zvýrazněny a zobrazí se jako bílé kulaté tečky. Chcete-li tento jev potlačit, osvětlete snímané místo a pořiďte snímek objektu bez blesku.

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonÚroveň blesku (pouze po připojení externího blesku)

Můžete nastavit jas blesku.

Pomocí externího blesku (prodává se zvlášť), který je kompatibilní s videokamerou, můžete při pořizování fotografií zvolit požadovaný jas.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Blesk] – [Úroveň blesku] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Více:
Zvyšuje úroveň blesku.
Normální (výchozí nastavení):
Normální úroveň blesku
Méně:
Snižuje úroveň blesku.

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonRedukce červ. očí (pouze po připojení externího blesku)

Efekt červených očí můžete odstranit krátkým předblesknutím před samotným zábleskem.

Tuto funkci nastavte při pořizování fotografií pomocí externího blesku (prodává se zvlášť), který je kompatibilní s videokamerou.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Blesk] – [Redukce červ. očí] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Nepoužívá se funkce Redukce červ. očí pro prevenci jevu červených očí.
Zap. ():
Používá se funkce Redukce červ. očí pro prevenci jevu červených očí.

Poznámka

 • Redukce jevu červených očí nemusí vždy poskytnout požadovaný výsledek, záleží na individuálních rozdílech a dalších podmínkách.
 • Funkce odstranění jevu červených očí nefunguje s automatickým nahráváním pomocí funkce [Snímání úsměvu].

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonZrušení mého hlasu

Snížením hlasitosti hlasu osoby, která drží videokameru, můžete pořídit čistý záznam hlasu nahrávaného objektu.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Mikrofon] – [Zrušení mého hlasu].

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Hlas osoby, která drží videokameru, se neztlumí.
Zap. ():
Hlas osoby, která drží videokameru, se ztlumí, což umožňuje čistý záznam hlasu nahrávaného objektu.

Poznámka

 • Pokud hlas osoby, která drží videokameru, ztlumit nechcete, nastavte položku [Zrušení mého hlasu] na možnost [Vyp.].
 • V závislosti na podmínkách nahrávání nemusí být ztlumením hlasu osoby, která drží videokameru, dosaženo kýženého efektu.
 • Funkce [Zrušení mého hlasu] se neaktivuje, je-li k videokameře připojen externí mikrofon.

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonZoom vest. mikrof.

Video můžete nahrávat se zvukem přizpůsobeným aktuální poloze zoomu.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Mikrofon] – [Zoom vest. mikrof.] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Mikrofon nenahrává zvuk podle přibližování nebo oddalování.
Zap. ():
Mikrofon nahrává zvuk podle přibližování nebo oddalování.

Poznámka

 • Nastavíte-li [Úroveň nahr. zvuku] na [Ručně], je funkce [Zoom vest. mikrof.] automaticky nastavena na [Vyp.].

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonAuto. red. zv. větru

Tato funkce automaticky odstraňuje zvuk větru odstraněním šumu s nízkým frekvenčním rozsahem při nahrávání pomocí vestavěného mikrofonu.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Mikrofon] – [Auto. red. zv. větru] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. ():
Neprovádí se redukce zvuku větru.
Zap. (výchozí nastavení):
Redukce zvuku větru.

Poznámka

 • Nastavíte-li funkci [Auto. red. zv. větru] na [Vyp.], bude funkce Inteligentní auto nastavena na [Vyp.].
 • Funkce [Auto. red. zv. větru] není k dispozici, pokud je k videokameře připojen externí mikrofon.

NávodyFunkce nabídkyKamera/Mikrofon Režim zvuku

Můžete změnit formát nahrávaného zvuku.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Mikrofon] – [Režim zvuku] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

5.1ch surround () (výchozí nastavení):
Nahrává prostorový zvuk v kvalitě 5,1ch surround.
2ch stereo ():
Nahrává stereofonní zvuk v kvalitě 2ch stereo.

Tip

 • Funkce [5.1ch surround] je dostupná, pouze pokud je položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD].
 • Videa ve formátu XAVC S jsou automaticky nastavena na možnost [2ch stereo] a zvukový formát nelze vybrat.

NávodyFunkce nabídkyKamera/Mikrofon Úroveň nahr. zvuku

Je možné nastavit úroveň záznamu zvuku.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Mikrofon] – [Úroveň nahr. zvuku] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Auto (výchozí nastavení):
Úroveň záznamu zvuku je nastavena automaticky.
Ručně ():
Úroveň záznamu zvuku nastavíte pomocí tlačítka (zvýšení úrovně záznamu zvuku) a tlačítka (snížení úrovně záznamu zvuku).

Poznámka

 • K resetování nastavení dojde vždy, když přepnete mezi možností [Auto] a [Ručně].
 • Je-li položka [Úroveň nahr. zvuku] nastavena na možnost [Ručně], následující položka se přepne na [Vyp.].
  • Zoom vest. mikrof.
 • Doporučujeme, abyste měli při kontrole úrovně za provozu nasazena sluchátka.
 • Nahráváte-li nepřetržitě hlasitý zvuk, lze předchozím nastavením nižší úrovně zajistit dynamický záznam zvuku.
 • Omezovač je aktivní vždy, tj. bez ohledu na hodnotu nastavení úrovně záznamu.
 • Při použití samostatného mikrofonu, který je spojen s vícefunkčními sáňkami, bude nastavení úrovně záznamu neplatné a úroveň záznamu nebude možné nastavit.
 • Po nastavení položky [Zrušení mého hlasu] na [Zap.] nebude již možné změnit úroveň záznamu zvuku.

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonOvl. smartphonem

Smartphone lze použít jako bezdrátový dálkový ovladač.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Asistence Snímání] – [Ovl. smartphonem].

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonMoje Tlačítko

Funkce, které často používáte při nahrávání, můžete přiřadit na některé Moje tlačítko.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Asistence Snímání] – [Moje Tlačítko].
 2. Vyberte položku nabídky, kterou chcete přiřadit na Moje tlačítko, pomocí /.

 3. Vyberte jedno Moje tlačítko, na které bude přiřazena položka nabídky.

 4. Vyberte .

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonŘ. Mřížky

Můžete zobrazit čáry a zkontrolovat, zda je objekt ve vodorovné nebo svislé poloze.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Asistence Snímání] – [Ř. Mřížky] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Rastr mřížky se nezobrazí.
Zap.:
Zobrazí se rastr mřížky.

Tip

 • Umístění objektu do zaměřovacího bodu rastru mřížky vytvoří vyváženou kompozici.
 • Čáry nejsou nahrávány.
 • Vnější rámeček rastru mřížky ukazuje oblast obrazovky televizoru, který neumožňuje zobrazení celého obrazu.

NávodyFunkce nabídkyKamera/Mikrofon Zebra

Jako vodítko pro nastavování jasu lze použít vzorek zebry.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Asistence Snímání] – [Zebra] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Zebra se nezobrazí.
Zap.:
Zobrazí a úroveň jasu (IRE). Upravte úroveň jasu pomocí tlačítek /.

IRE (Institute of Radio Engineers) je měřítkem úrovně videosignálu, které se používá jako základ jasu. Referenční úroveň (prahová úroveň) je nastavena na hodnotu 0 (%) a maximální úroveň (úroveň úplně bílé) je nastavena na hodnotu 100 (%).

Poznámka

 • Pokud úroveň jasu objektu překračuje 100 IRE, může být obraz přeexponovaný.

Tip

 • Zebra se nenahrává spolu s obrazem.

NávodyFunkce nabídkyKamera/Mikrofon Vyznačení

Obraz lze na monitoru LCD zobrazit s barevně zvýrazněnými obrysy. Tato funkce umožňuje úpravu zaostření.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Asistence Snímání] – [Vyznačení] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Zap./Vyp. (výchozí nastavení):
Je-li položka [Vyznačení] nastavena na možnost [Zap.], zobrazí se // a snímky se zobrazí se zvýrazněnými obrysy. Tato funkce umožňuje úpravu zaostření. (Výchozí nastavení je [Vyp.].)
Barva:
Můžete vybrat z těchto barev: [Bílá], [Červená] nebo [Žlutá]. (Výchozí nastavení je [Bílá].)
Úroveň:
Máte k dispozici tyto možnosti pro citlivost vyznačení: [Vysoká], [Střední] nebo [Nízká]. (Výchozí nastavení je [Střední].)

Poznámka

 • Zvýrazněné obrysy se nemusí zobrazovat na tmavém místě.

Tip

 • Zvýrazněné obrysy se nenahrávají spolu s obrazem.

NávodyFunkce nabídkyKamera/Mikrofon Zobr. dat kamery

Vyberte, jaké hodnoty nastavení se mají zobrazit.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Asistence Snímání] – [Zobr. dat kamery] – požadované nastavení.
Vyp.:
Zobrazí jen ty hodnoty nastavení, které lze upravit ručně.
Zap. (výchozí nastavení):
Vždy zobrazí hodnoty všech nastavení.

NávodyFunkce nabídkyKamera/MikrofonZobr. úrov. zvuku

Můžete zvolit, zda se má zobrazovat měřič úrovně zvuku či nikoli. Podoba měřiče úrovně zvuku se mění podle nastavení [Režim zvuku] setting.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Asistence Snímání] – [Zobr. úrov. zvuku] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Zap. (výchozí nastavení):
Zobrazuje měřič úrovně zvuku.
Vyp.:
Nezobrazuje měřič úrovně zvuku.

NávodyFunkce nabídkyKvalita obrazu/Velikost NAHRÁV. režim

Pro videa AVCHD můžete vybrat požadovanou kvalitu obrazu. Doba nahrávání nebo typ média, na které je možné kopírovat snímky, se může změnit podle vybrané kvality videa.

 1. – [Kvalita obr./Velikost] – [NAHRÁV. režim] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Nejvyšší kvalita :
Nahraje video v nejvyšší možné kvalitě videokamery (v režimu 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).
Vysoká kvalita :
Nahraje video vyšší kvality (v režimu 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).
Standardní :
Nahraje video ve standardní kvalitě (v režimu 60i (*)/50i (**)).
Dlouhá doba :
Nahraje dlouhé video (v režimu 60i (*)/50i (**)).
Kvalita 60p (*)/Kvalita 50p (**)
Nahraje video v režimu 60p (*)/50p (**).

*Modely s kódováním barev NTSC

**Modely s kódováním barev PAL

Tip

 • Typy médií, na která lze ukládat snímky, závisí na vybrané kvalitě snímku.
  • Kvalita 60p (*)/Kvalita 50p (**)/Nejvyšší kvalita :

   Paměťová karta, externí média, disky Blu-ray

  • Vysoká kvalita /Standardní /Dlouhá doba :

   Paměťová karta, externí média, disky Blu-ray, disky s nahranými daty formátu AVCHD

*Modely s kódováním barev NTSC: Položku [Kvalita 60p ] lze nastavit pouze v případě, že je položka [Snímk. Frekvence] nastavena na možnost [60p].

**Modely s kódováním barev PAL: Položku [Kvalita 50p ] lze nastavit pouze v případě, že je položka [Snímk. Frekvence] nastavena na možnost [50p].

NávodyFunkce nabídkyKvalita obrazu/Velikost Snímk. Frekvence

Při nahrávání videí ve formátu [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E), [XAVC S HD] nebo [AVCHD] můžete zvolit požadovanou snímkovou frekvenci. Nejdříve nastavte funkci [NAHRÁV. režim] a poté nastavte položku [Snímk. Frekvence].

 1. – [Kvalita obr./Velikost] – [Snímk. Frekvence] – požadované nastavení.

Dostupnost nastavení snímkové frekvence se liší v závislosti na formátu nahrávání videa.

Dostupná nastavení snímkové frekvence

XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
30p(*) (výchozí nastavení)/24p(*)/25p(**) (výchozí nastavení)
XAVC S HD:
60p(*)/50p(**) (výchozí nastavení)/30p(*)/24p(*)/25p(**)
AVCHD:
60p(*)/50p(**)/60i(*)/50i(**) (výchozí nastavení)/24p(*)/25p(**)

Popis položek nabídky

60i(*)/50i(**):
Toto je běžné nastavení pro videa ve formátu AVCHD.
60p(*)/50p(**):
Při tomto nastavení můžete nahrávat videa, jejichž objem dat je dvojnásobkem objemu při nastavení 60i(*), 50i(**) nebo 30p(*) za jednotku času. Chcete-li přehrávat video nahrané pomocí tohoto nastavení na televizoru, musí televizor umožňovat přehrávání videí ve formátu 60p(*) nebo 50p(**).
30p(*):
Při nahrávání videí s tímto nastavením doporučujeme používat stativ.
24p(*)/25p(**)
Pomocí tohoto nastavení můžete nahrávat videa, která se více blíží atmosféře filmů. Při nahrávání videí s tímto nastavením doporučujeme používat stativ.

*Modely s kódováním barev NTSC

**Modely s kódováním barev PAL

Poznámka

 • Na jaká média budou uloženy nahrané snímky, závisí na režimu nahrávání, který byl nastaven během záznamu.

NávodyFunkce nabídkyKvalita obrazu/Velikost Dvojí nahráv. videa

Můžete zapnout nebo vypnout režim duálního nahrávání (nahrávání videí MP4 během nahrávání videa).

 1. – [Kvalita obr./Velikost] – [Dvojí nahráv. videa] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Zap.:
Nahraje video ve formátu MP4 během nahrávání videa v rozlišení 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E) nebo HD.
Vyp. (výchozí nastavení):
Nenahraje video ve formátu MP4 během nahrávání videa v rozlišení HD.

Poznámka

 • Je-li položka [Formát souboru] nastavena na možnost [XAVC S HD] a položka [Snímk. Frekvence] na možnost 60p (modely s kódováním barev NTSC)/50p (modely s kódováním barev PAL), položka [Dvojí nahráv. videa] bude nastavena na možnost [Vyp.].
 • Je-li položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD] a položka [NAHRÁV. režim] na možnost [Kvalita 60p (modely s kódováním barev NTSC)]/[Kvalita 50p (modely s kódováním barev PAL)], položka [Dvojí nahráv. videa] bude nastavena na možnost [Vyp.].
 • Je-li položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD] a položka [Snímk. Frekvence] na možnost 60p (modely s kódováním barev NTSC)/50p (modely s kódováním barev PAL), položka [Dvojí nahráv. videa] bude nastavena na možnost [Vyp.].
 • Je-li položka [Dvojí nahráv. videa] nastavena na možnost [Zap.], nelze použít následující funkce.
  • Pořizování fotografií během nahrávání videa (Duální snímání)
  • Detailní nahrávání vybraného objektu (Priorita tváře)

NávodyFunkce nabídkyKvalita obrazu/VelikostFormát souboru

Nastavte formát pro nahrávání a přehrávání.

 1. – [Kvalita obr./Velikost] – [Formát souboru] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

FDR-AX100/FDR-AX100E

XAVC S 4K (výchozí nastavení):
Nahraje snímky v rozlišení 4K ve formátu XAVC S.
Toto nastavení je vhodné pro sledování obsahu na televizoru s rozlišením 4K. Přepne se jak nahrávání, tak přehrávání.
Videa, která můžete přehrát, se také přepnou podle hodnoty nastavení [Snímk. Frekvence].
XAVC S HD:
Nahraje snímky v rozlišení HD (vysoké rozlišení) ve formátu XAVC S.
Toto nastavení je vhodné pro sledování obsahu na televizoru s rozlišením HD (vysoké rozlišení). Přepne se jak nahrávání, tak přehrávání.
AVCHD:

Nahraje snímky v rozlišení HD (vysoké rozlišení) ve formátu AVCHD.
Toto nastavení je vhodné pro sledování obsahu na televizoru s rozlišením HD (vysoké rozlišení) a nahrávání na disky Blu-ray. Přepne se jak nahrávání, tak přehrávání.

 

HDR-CX900/HDR-CX900E

XAVC S HD:
Nahraje snímky v rozlišení HD (vysoké rozlišení) ve formátu XAVC S.
Toto nastavení je vhodné pro sledování obsahu na televizoru s rozlišením HD (vysoké rozlišení). Přepne se jak nahrávání, tak přehrávání.
AVCHD (výchozí nastavení):
Nahraje snímky v rozlišení HD (vysoké rozlišení) ve formátu AVCHD.
Toto nastavení je vhodné pro sledování obsahu na televizoru s rozlišením HD (vysoké rozlišení) a nahrávání na disky Blu-ray. Přepne se jak nahrávání, tak přehrávání.

NávodyFunkce nabídkyKvalita obrazu/Velikost Velik. snímku

Můžete vybrat velikost pořizovaných fotografií. Počet fotografií, které můžete pořizovat, se liší podle vybrané velikosti snímku.

 1. – [Kvalita obr./Velikost] – [Velik. snímku] – požadované nastavení.
  • Velikost snímku je nastavena podle formátu vybraného jako [Formát souboru].

L (20,0M) (*)

L (15,0M)(*)

M (14,2M)

M (10,6M)

S (2,1M)

S (VGA)

*Pouze modely FDR-AX100/FDR-AX100E

Poznámka

 • Výchozí hodnota je M.
 • Nelze vybrat hodnotu L, je-li položka [Formát souboru] nastavena na možnost [XAVC S HD] nebo [AVCHD] (hodnota L se automaticky změní na M).
 • Velikost snímku vybraná pomocí tohoto nastavení se použije také pro fotografie pořízené funkcí Duální snímání.
 • Funkce [Zoom s jas. obraz.] slouží ke snímání fotografií velikosti M během nahrávání videa (Duální snímání) ve formátu [AVCHD] nebo [XAVC S HD] a k nahrávání fotografií velikosti L.

NávodyFunkce nabídkyFunkce přehráváníProhlížení události

Nahrané snímky lze přehrávat podle data pořízení (Prohlížení události).

 1. – [Funkce přehrávání] – [Prohlížení události].

NávodyFunkce nabídkyFunkce přehrávání Scénář

Uložený průřez scénáře můžete prohlížet.

 1. – [Funkce přehrávání] – [Scénář].

Poznámka

 • Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD].

NávodyFunkce nabídkyEditace/KopírováníOdes. do smartphonu

Snímky pořízené pomocí videokamery lze přenést do smartphonu.

 1. Stisknutím tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
 2. – [Editace/Kopírování] – [Odes. do smartphonu].

NávodyFunkce nabídkyEditace/KopírováníZobrazit na televizoru

Snímky z videokamery si můžete prohlížet na televizoru, který disponuje funkcí síťového připojení, aniž byste tato zařízení propojili kabelem. V závislosti na typu televizoru jej může být třeba před přehráváním nastavit. Více informací naleznete v návodu k obsluze televizoru.

 1. Stisknutím tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
 2. – [Editace/Kopírování] – [Zobrazit na televizoru].

NávodyFunkce nabídkyEditace/KopírováníPoslat do počítače

Snímky pořízené pomocí videokamery lze přenést do počítače.

 1. Stisknutím tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
 2. – [Editace/Kopírování] – [Poslat do počítače].

NávodyFunkce nabídkyEditace/Kopírování Vymazat

Nežádoucí snímky lze vymazat.

 1. Stisknutím tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
 2. Na obrazovce Prohlížení události vyberte položku a poté vyberte formát videa, který chcete vymazat.
  • Místo ikony se může zobrazit jiná ikona v závislosti na nastavení [Formát souboru] a formátu přehrávaného videa.
 3. – [Editace/Kopírování] – [Vymazat] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Více snímků:

Lze vybrat snímky k vymazání. Vyberte typ snímku, který chcete vymazat, přidejte k požadovaným snímkům a poté vyberte položku .

Vše z události:

Můžete vymazat všechny snímky k vybranému datu najednou. Pomocí / vyberte datum, které chcete vymazat, a poté vyberte položku .

NávodyFunkce nabídkyEditace/Kopírování Chránit

U videí a fotografií můžete nastavit ochranu, aby nedošlo k jejich náhodnému vymazání. se zobrazí u chráněných snímků.

 1. Stisknutím tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
 2. Na obrazovce Prohlížení události vyberte položku a poté vyberte formát videa, pro který chcete ochranu nastavit.
  • Místo ikony se může zobrazit jiná ikona v závislosti na nastavení [Formát souboru] a formátu přehrávaného videa.
 3. – [Editace/Kopírování] – [Chránit] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Více snímků:

Umožňuje vybrat snímky, u nichž chcete nastavit ochranu. Vyberte typ snímku, pro který chcete ochranu nastavit, přidejte k požadovaným snímkům a poté vyberte položku .

Nastav. vše z události:

Umožňuje nastavit ochranu pro všechny snímky k vybranému datu najednou. Pomocí / vyberte datum, pro které chcete ochranu nastavit, a poté vyberte položku .

Odstr. vše z události:

Umožňuje odstranit ochranu u všech snímků k vybranému datu najednou. Pomocí / vyberte datum, pro které chcete ochranu odstranit, a poté vyberte položku .

Poznámka

 • Více dat vybrat nelze.

NávodyFunkce nabídkyEditace/Kopírování Přímé kopírování

Na externí médium připojené k videokameře lze snímky uložit ručně.

 1. Stiskněte tlačítko (Zobrazit snímky).
 2. – [Editace/Kopírování] – [Přímé kopírování].

Poznámka

 • Tuto činnost lze provést v případě, že je videokamera připojena k externímu zařízení.
 • Tato funkce není dostupná pro videa ve formátu [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E) a [XAVC S HD].

NávodyFunkce nabídkyNastaveníInformace o médiu

Lze zkontrolovat zbývající dobu nahrávání pro videa i přibližný volný a využitý úložný prostor na záznamovém médiu.

 1. – [Nastavení] – [Nastavení Média] – [Informace o médiu].

Poznámka

 • Kvůli existenci oblasti pro správu souborů se využitá kapacita nezobrazí jako 0 % ani po provedení funkce [Formát.].

NávodyFunkce nabídkyNastaveníFormát.

Formátování vymaže všechna videa a fotografie a uvolňuje místo na záznamovém médiu.

 1. – [Nastavení] – [Nastavení Média] – [Formát.] – požadované záznamové médium a poté vyberte položku .

Poznámka

 • Připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí dodaného napájecího adaptéru.
 • Chcete-li zabránit případné ztrátě důležitých snímků, měli byste si je před formátováním záznamového média uložit.
 • Vymazána budou i videa a fotografie, pro něž byla nastavena ochrana.
 • Při zobrazení zprávy [Probíhá zpracování...] neprovádějte následující činnosti.
  • Neotevírejte ani zavírejte monitor LCD.
  • Nemačkejte tlačítka videokamery.
  • Nevysouvejte z videokamery paměťovou kartu.
  • Neodpojujte napájecí adaptér.
  • Nevyjímejte modul akumulátoru.

NávodyFunkce nabídkyNastavení Opravit datab. obrazů

Soubor databáze snímků lze dle potřeby opravit, například pokud se zobrazí zpráva vyzývající k této opravě.

 1. – [Nastavení] – [Nastavení Média] – [Opravit datab. obrazů] – požadované záznamové médium a poté vyberte položku .

Tip

 • Chcete-li přehrávat soubory videí upravené v počítači nebo jiném zařízení a zapsané zpět na záznamové médium, ale na obrazovce Prohlížení události se nezobrazují žádné snímky, použijte funkci [Opravit datab. obrazů].

NávodyFunkce nabídkyNastaveníČíslo souboru

Lze zvolit způsob, jakým jsou fotografiím nebo videím ve formátu MP4 přiřazována čísla souborů.

 1. – [Nastavení] – [Nastavení Média] – [Číslo souboru] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Série (výchozí nastavení):

Přiřadí čísla souborů fotografiím nebo videím ve formátu MP4 dle pořadí. Číslo souboru se zvýší při každém pořízení fotografie nebo videa ve formátu MP4.

I v případě, že nahradíte paměťovou kartu jinou, bude číslo souboru přiřazováno v příslušném pořadí.

Resetovat:
Přiřazuje čísla souborů v pořadí počínaje největším číslem, které existuje na záznamovém médiu. Je-li paměťová karta nahrazena jinou, bude číslo souboru přiřazováno v příslušném pořadí pro každou paměťovou kartu.

NávodyFunkce nabídkyNastavení Datový kód

Při přehrávání zobrazí videokamera informace zaznamenané automaticky během nahrávání. Můžete zkontrolovat následující informace.

 1. – [Nastavení] – [Nastavení Přehrávání] – [Datový kód] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Datový kód se nezobrazí.
Datum/čas:

Datum

Čas

Data kamery:

Video

Fotografie

Vyvážení bílé

SteadyShot vypnuto

Čas závěrky

Clonové číslo

Zisk

Jas

Blesk

Expozice

VB B-A/VB G-M

ISO

Teplota barvy VB

Poznámka

 • Připojíte-li videokameru k televizoru, zobrazí se na jeho obrazovce datový kód.
 • V závislosti na stavu záznamového média se může zobrazit [-- -- --].

NávodyFunkce nabídkyNastaveníNastavení hlasitosti

Můžete upravit hlasitost přehrávaného zvuku.

 1. – [Nastavení] – [Nastavení Přehrávání] – [Nastavení hlasitosti] – upravte hlasitost pomocí /.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníStaž. hudby (HDR-CX900/FDR-AX100)

Po připojením videokamery k počítači do ní lze přenést hudební soubory ze zvukových disků CD apod.

 1. – [Nastavení] – [Nastavení Přehrávání] – [Staž. hudby].

NávodyFunkce nabídkyNastaveníVyprázdnit hudbu (HDR-CX900/FDR-AX100)

Všechny hudební soubory uložené ve videokameře lze vymazat.

 1. – [Nastavení] – [Nastavení Přehrávání] – [Vyprázdnit hudbu].

NávodyFunkce nabídkyNastaveníStisk WPS

Má-li přístupový bod tlačítko WPS, lze tento přístupový bod snadno zaregistrovat ve videokameře.

 1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Stisk WPS].
 2. Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu, který chcete zaregistrovat.

Poznámka

 • Funkce [Stisk WPS] vyžaduje zabezpečení přístupového bodu WPA nebo WPA2 a podporu tlačítkové metody WPS. Je-li na přístupovém bodu nastaveno zabezpečení WEP nebo přístupový bod tlačítkovou metodu WPS nepodporuje, zaregistrujte přístupový bod ručně.
 • Více informací o podporovaných funkcích a nastaveních daného přístupového bodu naleznete v jeho návodu, popřípadě se obraťte na jeho správce.
 • V závislosti na okolních podmínkách, jako jsou překážky mezi videokamerou a přístupovým bodem, stav signálu, materiál zdi apod. se připojení nemusí vytvořit, popřípadě se může zkrátit komunikační vzdálenost. Přemístěte videokameru, popřípadě zmenšete vzdálenost mezi ní a přístupovým bodem.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníNast. přístup. bodu

Přístupový bod lze zaregistrovat ručně. Před zahájením této činnosti je třeba zjistit název SSID, režim zabezpečení a heslo přístupového bodu. U některých zařízení může být heslo přednastaveno. Více informací naleznete v návodu k obsluze přístupového bodu, popřípadě se obraťte na správce.

 1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Nast. přístup. bodu].
 2. Vyberte přístupový bod, který chcete zaregistrovat.

  Příslušný přístupový bod se zobrazil:
  Vyberte přístupový bod.
  Příslušný přístupový bod se nezobrazil:
  Vyberte položku [Ruční nastav.], zadejte název SSID přístupového bodu a poté vyberte režim zabezpečení.
 3. Zadejte heslo a poté vyberte položky [Další] – [Registrovat].

  • Přístupové body bez ikony zadání hesla nevyžadují.

Další položky nastavení

V závislosti na stavu či metodě nastavení přístupového bodu může existovat více položek nastavení.

WPS PIN:
Zobrazí kód PIN k zadání do připojeného zařízení.
Nastavení IP adresy:
Vyberte položku [Automatické] nebo [Ruční].
IP adresa:
Zadáváte-li IP adresu ručně, zadejte fixní adresu.
Maska podsítě/Výchozí brána:
Nastavíte-li položku [Nastavení IP adresy] na možnost [Ruční], zadejte IP adresu a masku podsítě odpovídající vašemu síťovému prostředí.
Prioritní připojení:
Vyberte položku [Zap.] nebo [Vyp.].

Poznámka

 • Chcete-li dát prioritu registrovanému přístupovému bodu, nastavte položku [Prioritní připojení] na možnost [Zap.].

Tip

 • Informace o metodě zadávání znaků naleznete v části „Použití klávesnice“.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníUprav. Název zařízení

Název zařízení pro funkci Wi-Fi Direct apod. lze změnit.

 1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Uprav. Název zařízení].
 2. Vyberte vstupní pole, zadejte název zařízení a poté vyberte položku .

Tip

 • Informace o metodě zadávání znaků naleznete v části „Použití klávesnice“.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníZobrazit adresu MAC

Zobrazí adresu MAC videokamery.

 1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Zobrazit adresu MAC].
  • Zobrazí se adresa MAC.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníReset SSID/Hesla

Videokamera sdílí SSID/heslo pro položky [Odes. do smartphonu] a [Ovl. smartphonem] se zařízením, které má oprávnění k připojení. Chcete-li změnit zařízení, které má oprávnění pro připojení k videokameře, resetujte SSID/heslo následujícím způsobem.

 1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Reset SSID/Hesla] – .

Poznámka

 • Po resetování SSID/hesla je nutné smartphone nastavit znovu.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníReset info. o síti

Kromě SSID/hesla je rovněž možné resetovat informace o přístupovém bodu apod. Chcete-li změnit přístupový bod pro připojení, resetujte informace o připojení pomocí následujícího postupu.

 1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Reset info. o síti].

Poznámka

 • Po resetování informací o připojení je nutné znovu nastavit smartphone nebo přístupový bod.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníTyp televizoru

Signál je třeba převést v závislosti na poměru stran připojeného televizoru.

 1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Typ televizoru] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

16:9 (výchozí nastavení):

Zvolte toto zobrazení pro přehrávání videí na televizoru s poměrem stran 16:9 (širokoúhlý).

A: Snímky nahrané v režimu 16:9 (širokoúhlý)

B: Snímky nahrané v režimu 4:3

 

4:3:

Zvolte toto zobrazení pro přehrávání videí a fotografií na televizoru s poměrem stran 4:3.

A: Snímky nahrané v režimu 16:9 (širokoúhlý)

B: Snímky nahrané v režimu 4:3

NávodyFunkce nabídkyNastavení Rozlišení HDMI

Při připojení videokamery k televizoru pomocí kabelu HDMI vyberte rozlišení výstupního obrazu.

 1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Rozlišení HDMI] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Auto (výchozí nastavení):
Automaticky vysílá signál v závislosti na televizoru.
2160p/1080p (FDR-AX100/FDR-AX100E):
Vysílá videa 4K v rozlišení 2160p a videa HD v rozlišení 1080p.
1080p:
Vysílá signál 1080p. Videa v rozlišení 4K jsou před odesláním signálu na výstup převodem snížena na rozlišení HD.
1080i:
Vysílá signál 1080i. Videa v rozlišení 4K jsou před odesláním signálu na výstup převodem snížena na rozlišení HD.
720p:
Vysílá signál 720p. Videa v rozlišení 4K jsou před odesláním signálu na výstup převodem snížena na rozlišení HD.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníOVLÁDÁNÍ HDMI

Připojíte-li videokameru k televizoru kompatibilnímu s technologií BRAVIA Sync pomocí kabelu HDMI, lze na videokameře přehrávat videa zamířením dálkového ovladače televizoru na televizor.

 1. – [Nastavení] – [Připojení] – [OVLÁDÁNÍ HDMI] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Zap. (výchozí nastavení):
Umožňuje ovládání videokamery pomocí dálkového ovladače televizoru.
Vyp.:
Videokameru není možné ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníPřipojit USB

Tuto položku vyberte, pokud se připojení USB neaktivuje, ani když videokameru připojíte k externímu zařízení pomocí vestavěného kabelu USB.

 1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Připojit USB].

NávodyFunkce nabídkyNastaveníNast. připojení USB

Režim přenosu USB lze nastavit na připojení videokamery k počítači nebo jinému zařízení USB.

 1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Nast. připojení USB] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Auto (výchozí nastavení):
Videokamera automaticky vybere režim přenosu USB podle připojeného zařízení.
MTP:
Tento režim přenosu USB je kompatibilní s některými typy počítačů.
Mass Storage:
Tento režim přenosu USB je kompatibilní s mnoha typy zařízení USB.

Poznámka

 • Je-li videokamera připojena k externímu zařízení v režimu [MTP], obrazové soubory se zobrazí včetně data záznamu. Některé informace, jež jsou v těchto souborech zahrnuté, se však na připojeném zařízení nezobrazí. Chcete-li importovat snímky z videokamery do počítače, použijte aplikaci PlayMemories Home.
 • Pokud se okno „Device Stage*“ po připojení videokamery k počítači s operačním systémem Windows 7 nebo Windows 8 neotevře, nastavte položku [Nast. připojení USB] na možnost [Auto].

  *„Device Stage“ je nabídka systému Windows 7 či Windows 8, která slouží ke správě zařízení (videokamer, fotoaparátů atd.) připojených k počítači.

NávodyFunkce nabídkyNastavení Napájení USB

Určete, zda se má použít funkce napájení prostřednictvím USB, když je videokamera připojena k zařízení USB, jako je například počítač.

Připojte dodaný modul akumulátoru k videokameře.

 1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Napájení USB].

Popis položek nabídky

Zap. (výchozí nastavení):
Je-li navázáno připojení vestavěným kabelem USB, napájení probíhá.
Vyp.:
Je-li navázáno připojení vestavěným kabelem USB, napájení neprobíhá.

Poznámka

 • Tato operace může spotřebovávat energii baterie.
 • Doporučujeme připojit zařízení USB, které je kompatibilní se standardem zdroje napájení 1 500 mA.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníNastavení USB LUN

Vylepšuje kompatibilitu s externími zařízeními omezením funkcí připojení USB.

 1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Nastavení USB LUN] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Více (výchozí nastavení):
Toto nastavení použijte pro běžné operace.
Jeden:
Toto nastavení se pokuste použít pouze v případě, že se nemůžete připojit k externímu zařízení.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníZvuk

Můžete zapnout či vypnout melodii, která se přehraje při zahájení nebo ukončení přehrávání nebo při obsluze videokamery.

 1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Zvuk] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Zap. (výchozí nastavení):
Bude se přehrávat melodie.
Vyp.:
Melodie se nepřehrává.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníJas displeje

Jas monitoru LCD lze upravit.

 1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Jas displeje] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Normální (výchozí nastavení):
Normální nastavení (normální jas).
Jasná:
Toto nastavení vyberte, není-li jas monitoru LCD dostatečný. Toto nastavení žádným způsobem neovlivňuje nahrané snímky.
 • Při použití napájecího adaptéru je položka [Jas displeje] nastavena na možnost [Jasná] automaticky.

NávodyFunkce nabídkyNastavení Nastavení displeje

Můžete nastavit dobu zobrazení ikon nebo indikátorů na monitoru LCD během nahrávání.

 1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Nastavení displeje] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Auto (výchozí nastavení):

Zobrazí se přibližně na 3 sekundy.

Na monitoru LCD se zobrazí tlačítka pro nahrávání a zoom.

Zap.:
Zobrazuje se stále. Na monitoru LCD se nezobrazí tlačítka pro nahrávání a zoom.

Poznámka

 • V režimu přehrávání nelze měnit nastavení ikon nebo indikátorů na monitoru LCD.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníRežim letadlo

Při nástupu na palubu letadla lze funkci Wi-Fi dočasně vypnout.

 1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Režim letadlo] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Normální nastavení.
Zap. ():
Toto nastavení použijte, jste-li na palubě letadla.

NávodyFunkce nabídkyNastavení Indikátor NAHRÁV.

Světelný indikátor nahrávání na přední straně videokamery lze vypnout.

 1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Indikátor NAHRÁV.] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Zap. (výchozí nastavení):
Indikátor nahrávání videokamery se rozsvítí.
Vyp. :
Indikátor nahrávání videokamery se nerozsvítí.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníDálkové ovládaní

Tlačítka bezdrátového dálkového ovladače lze uzamknout, aby se předešlo nechtěné činnosti dálkových ovladačů jiných zařízení.

 1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Dálkové ovládaní] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Zap. (výchozí nastavení):
Tuto položku vyberte, chcete-li použít dodávaný bezdrátový dálkový ovladač.
Vyp.:
Tuto položku vyberte, nechcete-li použít dodávaný bezdrátový dálkový ovladač.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníLanguage Setting

Lze vybrat jazyk, který bude použit na monitoru LCD.

 1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Language Setting] – požadované nastavení.

NávodyFunkce nabídkyNastavení Režim 24p (HDR-CX900E/FDR-AX100E)

Můžete nahrávat videa v režimu 24p, změníte-li formát signálu.

 1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Režim 24p] – .
  Pokud chcete systém vrátit do režimu 50i, vyberte na obrazovce [Zrušit Režim 24p] možnost .

Poznámka

 • Při každé změně nastavení se videokamera restartuje.
 • Když změníte nastavení, je nutné naformátovat nahrávací médium.
 • Při nastavení [Režim 24p] jsou následující položky omezeny.
  • Formát nahrávání videa je omezen na AVCHD 24p (FX, FH), XAVC S HD 24p a XAVC S 4K 24p (FDR-AX100E).
  • V závislosti na připojeném televizoru může docházet k chybám přehrávání snímků, neboť výstupní signál videa z produktu je ve formátu NTSC.
  • Nelze nastavit položku [Snímk. Frekvence].

NávodyFunkce nabídkyNastaveníZrušit Režim 24p (HDR-CX900E/FDR-AX100E)

Vraťte systém do režimu 50i zrušením režimu 24p.

 1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Zrušit Režim 24p] – .

NávodyFunkce nabídkyNastaveníKalibrace

Tuto funkci použijte, pokud tlačítka na dotykovém panelu nepracují správně.

 1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Kalibrace].
 2. Klepněte 3krát rohem paměťové karty nebo podobným předmětem na symbol „ד na monitoru LCD.

Poznámka

 • Pokud se nedotknete správného místa, pokuste se kalibraci zopakovat.
 • Při kalibraci nepoužívejte ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození monitoru LCD.
 • Monitor LCD není možné kalibrovat, je-li monitor LCD otočen nebo přiklopen k videokameře.

Tip

 • Chcete-li kalibraci zrušit, vyberte položku [Zrušit].

NávodyFunkce nabídkyNastaveníInformace o baterii

Předpokládanou zbývající kapacitu modulu akumulátoru lze zkontrolovat.

 1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Informace o baterii].

NávodyFunkce nabídkyNastavení Úspora energie

Nastavení podsvícení monitoru LCD a stav napájení videokamery lze změnit.

 1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Úspora energie].

Popis položek nabídky

Standardní (výchozí nastavení):
Podsvícení monitoru LCD zhasne automaticky, pokud videokameru ponecháte v klidu více než přibližně 1 minutu. Videokamera se vypne automaticky, pokud ji ponecháte v klidu více než přibližně 2 minuty.
Maximální:
Jas monitoru LCD se automaticky upraví podle jasu okolí. Podsvícení monitoru LCD zhasne automaticky, pokud videokameru ponecháte v klidu více než přibližně 15 sekund. Videokamera se vypne automaticky, pokud ji ponecháte v klidu více než přibližně 1 minutu.
Vyp.:
Podsvícení monitoru LCD je vždy zapnuté a jasné. Videokamera se automaticky nevypíná.

Poznámka

 • Toto nastavení lze použít jen při použití modulu akumulátoru.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníInicializace

Všechna nastavení se vrátí na výchozí hodnoty.

 1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Inicializace] – .

Tip

 • Všechna videa a fotografie zůstanou zachována, i když použijete tuto funkci.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníNastav.data a času

Nastavení data a času.

 1. – [Nastavení] – [Nastavení Hodin] – [Nastav.data a času] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Formát data a času:
Lze nastavit, v jakém pořadí se zobrazí rok, měsíc a den.
Letní čas:
Nastaví letní čas. Hodiny jsou nastaveny k posunu času o 1 hodinu dopředu.
Datum a čas:
Můžete nastavit hodiny.

NávodyFunkce nabídkyNastaveníNastavení oblasti

Změnu času lze nastavit bez zastavování hodin. Při použití videokamery v jiných časových pásmech vyberte dané časové pásmo.

 1. - [Nastavení] – [Nastavení Hodin] – [Nastavení oblasti] - [Domov] – požadované nastavení.

Tip

 • Můžete také nastavit další místo jako [Cíl cesty].

NávodyDoba nabíjení/doba nahrávání videí/počet uložitelných fotografiíKontrola doby nabíjeníDoba nabíjení

Přibližná doba (min) potřebná pro plné nabití úplně vybitého modulu akumulátoru.

Pomocí napájecího adaptéru

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (součást dodávky):
140 min
NP-FV70:
205 min
NP-FV100:
360 min

Pomocí napájecího adaptéru

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (součást dodávky):
205 min
NP-FV100:
360 min

Pomocí počítače

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (součást dodávky):
305 min
NP-FV70:
555 min
NP-FV100:
930 min

Pomocí počítače

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (součást dodávky):
555 min
NP-FV100:
930 min

Tip

 • Doby nabíjení uvedené v tabulce výše jsou naměřené při nabíjení videokamery při teplotě 25 ˚C. Akumulátor doporučujeme nabíjet při teplotě v rozmezí 10 °C až 30 °C.
 • Nabíjecí doba byla měřena bez použití pomocného spojovacího kabelu USB.

NávodyDoba nabíjení/doba nahrávání videí/počet uložitelných fotografiíOčekávaná doba nahrávání a přehrávání pro jednotlivé akumulátory Očekávaná doba nahrávání s každým modulem akumulátoru

Platí následující přibližná doba nahrávání s každým modulem akumulátoru.

Doba kontinuálního nahrávání

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (součást dodávky):
105 min
115 min
NP-FV70:
220 min
240 min
NP-FV100:
440 min
485 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (součást dodávky):
135 min
145 min
NP-FV100:
270 min
290 min

Obvyklá doba nahrávání

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (součást dodávky):
50 min
55 min
NP-FV70:
110 min
120 min
NP-FV100:
220 min
240 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (součást dodávky):
65 min
70 min
NP-FV100:
135 min
145 min
Horní:
Když je otevřený monitor LCD
Spodní:
Při nahrávání s hledáčkem bez otevřeného monitoru LCD

Tip

 • Doby nahrávání jsou při použití výchozího nastavení.
  • Je-li položka [Formát souboru] nastavena na možnost [XAVC S 4K] a položka [Snímk. Frekvence] nastavena na hodnotu 30p(*)/25p(**) (FDR-AX100/FDR-AX100E)
  • Je-li položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD] a položka [NAHRÁV. režim] nastavena na možnost [Standardní ] (HDR-CX900/HDR-CX900E)

  *Modely s kódováním barev NTSC

  **Modely s kódováním barev PAL

 • Obvyklá doba nahrávání ukazuje čas, kdy opakovaně spustíte/zastavíte nahrávání, přepnete funkci [Režim snímání] a použijete zoom.
 • Doby naměřené při použití videokamery při teplotě 25 ˚C. Je doporučena teplota v rozmezí 10 ˚C až 30 ˚C.
 • Doba nahrávání a přehrávání bude kratší v závislosti na podmínkách, za kterých se videokamera používá, například při použití za nízkých teplot.

NávodyDoba nabíjení/doba nahrávání videí/počet uložitelných fotografiíOčekávaná doba nahrávání a přehrávání pro jednotlivé akumulátory Očekávaná doba přehrávání s každým modulem akumulátoru

Platí následující přibližná doba přehrávání s každým modulem akumulátoru.

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (součást dodávky):

135 min

145 min

NP-FV70:

280 min

300 min

NP-FV100:

555 min

600 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (součást dodávky):

180 min

185 min

NP-FV100:

360 min

375 min

Horní:
Když je otevřený monitor LCD
Spodní:
Při nahrávání s hledáčkem bez otevřeného monitoru LCD

NávodyDoba nabíjení/doba nahrávání videí/počet uložitelných fotografiíOčekávaná doba nahrávání videí a počet uložitelných fotografií pro paměťové kartyPoznámky k nahrávání

Přečtěte si následující pokyny týkající se nahrávání.

Poznámka

 • Doba nahrávání se může lišit v závislosti na podmínkách nahrávání, objektu a na nastavení položky [NAHRÁV. režim].
 • Můžete nahrávat videa o maximálním počtu 9 999 scén ve formátu XAVC S nebo 3 999 scén ve formátu AVCHD. A ve formátu MP4 můžete nahrát dohromady maximálně 40 000 videí a snímků.
 • Nejdelší doba kontinuálního nahrávání videí je přibližně 13 hodin.
 • Videokamera používá technologii VBR (variabilní přenosová rychlost) a automaticky upravuje kvalitu obrazu podle nahrávané scény. Při použití této technologie však dochází k nepravidelnostem u údajů o nahrávací době. Záznamy rychle se pohybujících a komplexních obrazů jsou nahrávány vyšší rychlostí, což zkracuje celkovou dobu nahrávání.

NávodyDoba nabíjení/doba nahrávání videí/počet uložitelných fotografiíOčekávaná doba nahrávání videí a počet uložitelných fotografií pro paměťové kartyOčekávaná doba nahrávání videa

Zde je očekávaná doba nahrávání videí při ukládání na paměťovou kartu.

16 GB

Kvalita 60p (*)/Kvalita 50p (**):
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 1 h 15 min (1 h 15 min)
Nejvyšší kvalita :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 1 h 15 min (1 h 15 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 1 h 25 min (1 h 25 min)
Vysoká kvalita :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 1 h 40 min (1 h 40 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 2 h (2 h)
Standardní :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 2 h 40 min (2 h 5 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 3 h 30 min (2 h 40 min)
Dlouhá doba :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 3 h 50 min (3 h 25 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 6 h 10 min (5 h)

32 GB

Kvalita 60p (*)/Kvalita 50p (**):
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 2 h 30 min (2 h 30 min)
Nejvyšší kvalita :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 2 h 35 min (2 h 35 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 3 h (3 h)
Vysoká kvalita :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 3 h 25 min (3 h 25 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 4 h 5 min (4 h 5 min)
Standardní :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 5 h 20 min (4 h 20 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 7 h 10 min (5 h 25 min)
Dlouhá doba :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 7 h 50 min (6 h 50 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 12 h 20 min (10 h 10 min)

64 GB

XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 2 h 5 min (2 h 5 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 2 h 10 min (2 h 10 min)
XAVC S HD:
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 2 h 25 min (2 h 25 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 2 h 35 min (2 h 35 min)
Kvalita 60p (*)/Kvalita 50p (**):
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 5 h 5 min (5 h 5 min)
Nejvyšší kvalita :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 5 h 15 min (5 h 15 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 6 h (6 h)
Vysoká kvalita :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 6 h 50 min (6 h 50 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 8 h 10 min (8 h 10 min)
Standardní :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 10 h 45 min (8 h 40 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 14 h 25 min (10 h 55 min)
Dlouhá doba :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 15 h 40 min (13 h 50 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 24 h 50 min (20 h 25 min)

*Modely s kódováním barev NTSC

**Modely s kódováním barev PAL

Poznámka

 • Při použití paměťové karty Sony.
 • Při nahrávání videí ve formátu AVCHD s funkcí [Režim zvuku] nastavenou na možnost [5.1ch surround].
 • Číslo v závorkách „( )“ je minimální doba nahrávání.

NávodyDoba nabíjení/doba nahrávání videí/počet uložitelných fotografiíOčekávaná doba nahrávání videí a počet uložitelných fotografií pro paměťové kartyOčekávaný počet fotografií, které je možné uložit

Níže jsou uvedeny očekávané počty snímků, které lze uložit na paměťovou kartu.

Při nahrávání snímků velikosti 20,0 M

16 GB:
1 350 snímků
32 GB:
2 750 snímků
64 GB:
5 500 snímků

Při nahrávání snímků velikosti 14,2 M

16 GB:
1 750 snímků
32 GB:
3 550 snímků
64 GB:
7 100 snímků

Poznámka

 • Při použití paměťové karty Sony.
 • Uvedený počet fotografií, který lze nahrát na paměťovou kartu, se týká maximální velikosti snímku pro videokameru Skutečný počet fotografií, který lze nahrát, se zobrazí na monitoru LCD během nahrávání.
 • Počet fotografií, který lze nahrát na paměťovou kartu, se může v závislosti na podmínkách pro nahrávání lišit.
 • Jedinečné uspořádání pixelů společnosti Sony ClearVid společně s jejím systémem zpracování snímků (BIONZ X) umožňuje vytvořit rozlišení statických snímků odpovídající popsaným velikostem.

NávodyDoba nabíjení/doba nahrávání videí/počet uložitelných fotografiíDatový tok pro jednotlivé režimy nahráváníDatový tok a zaznamenané pixely

Následující seznam ukazuje datové toky, pixely a poměr stran pro každý režim nahrávání videí (video + zvuk atd).
XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
Přibližně 60 Mb/s, 3 840 × 2 160 pixelů/30p(*), 3 840 × 2 160 pixelů/24p(*) nebo 3 840 × 2 160 pixelů/25p(**), 16:9
XAVC S HD:
Přibližně 50 Mb/s 1 920 × 1 080 pixelů/60p(*), 1 920 × 1 080 pixelů/50p(**), 1 920 × 1 080 pixelů/30p(*), 1 920 × 1 080 pixelů/24p(*) nebo 1 920 × 1 080 pixelů/25p(**), 16:9
AVCHD:
PS: Max. 28 Mb/s, 1 920 × 1 080 pixelů/60p(*) nebo 1 920 × 1 080 pixelů/50p(**), AVCHD 28 M (PS), 16:9
FX: Max. 24 Mb/s, 1 920 × 1 080 pixelů/60i(*), 1 920 × 1 080 pixelů/50i(**), 1 920 × 1 080 pixelů/24p(*) nebo 1 920 × 1 080 pixelů/25p(**), AVCHD 24 M (FX), 16:9
FH: Přibližně 17 Mb/s (průměrně), 1 920 × 1 080 pixelů/60i(*), 1 920 × 1 080 pixelů/50i(**), 1 920 × 1 080 pixelů/24p(*) nebo 1 920 × 1 080 pixelů/25p(**), AVCHD 17 M (FH), 16:9
HQ: Přibližně 9 Mb/s (průměrně), 1 440 × 1 080 pixelů/60i(*) nebo 1 440 × 1 080 pixelů/50i(**), AVCHD 9 M (HQ), 16:9
LP: Přibližně 5 Mb/s (průměrně), 1 440 × 1 080 pixelů/60i(*) nebo 1 440 × 1 080 pixelů/50i(**), AVCHD 5 M (LP), 16:9
MP4:
Přibližně 3 Mb/s (průměrně), 1 280 × 720 pixelů/30p(*), 1 280 × 720 pixelů/24p(*) nebo 1 280 × 720 pixelů/25p(**), 16:9

*Modely s kódováním barev NTSC

**Modely s kódováním barev PAL

NávodyDoba nabíjení/doba nahrávání videí/počet uložitelných fotografiíPixely nahrané u každé velikosti snímkuNahrávací pixely a poměr stran

Nahrávací pixely snímků a poměr stran.

Režim nahrávání snímků, duální snímání:

5 968 × 3 352 bodů/16:9

4 464 × 3 352 bodů/4:3 (*)

5 024 × 2 824 bodů/16:9

3 760 × 2 824 bodů/4:3 (*)

1 920 × 1 080 bodů/16:9

640 × 480 bodů/4:3 (*)

*Není k dispozici pro funkci Duální snímání

Sejmutí fotografie z videa (Modely s vstupními/výstupními konektory USB):

1 920 × 1 080 bodů/16:9

NávodyDalší informaceOpatřeníFormát AVCHD

Co je formát AVCHD?

AVCHD je formát digitálního videa používaný k záznamu obrazu s vysokým rozlišením (HD) podle specifikace s využitím účinné technologie komprese dat. Formát MPEG-4 AVC/H.264 slouží ke kompresi obrazových dat, zatímco systém Dolby Digital nebo Linear PCM se používá ke kompresi zvukových dat.

Formát MPEG-4 AVC/H.264 je schopen komprimovat snímky efektivněji ve srovnání s konvenčním formátem obrazové komprese.

Tip

 • Protože formát AVCHD využívá technologii komprese dat, může být obraz narušen ve scénách, kde se velmi rychle mění obraz, úhly pohledu nebo jas apod. Nejedná se však o chybnou funkci.

NávodyDalší informaceOpatřeníPaměťová karta

 • U paměťové karty naformátované v počítači (s operačním systémem Windows/Mac) není zaručena kompatibilita s videokamerou.
 • Rychlost čtení a zápisu dat se může pro jednotlivé kombinace paměťové karty a kompatibilních zařízení lišit.
 • V následujících případech může dojít ke ztrátě či poškození dat (data nebudou nahrazena):
  • Pokud vysunete paměťovou kartu nebo vypnete videokameru v průběhu čtení nebo zápisu obrazových souborů na paměťovou kartu (když bliká nebo svítí indikátor přístupu).
  • Používáte-li paměťovou kartu v blízkosti magnetů nebo magnetického pole.
 • Důležitá data doporučujeme zálohovat na pevný disk počítače.
 • Na kartu ani adaptér paměťové karty neumisťujte žádné nálepky ani nic podobného.
 • Nedotýkejte se kovovými předměty kontaktů.
 • Paměťovou kartu neohýbejte, neupouštějte na zem a nevystavujte působení síly.
 • Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat nebo upravovat.
 • Paměťovou kartu chraňte před vlhkostí.
 • Paměťovou kartu uchovávejte mimo dosah malých dětí. Mohly by ji spolknout.
 • Do slotu paměťové karty nevkládejte nic jiného, než paměťovou kartu správné velikosti. Mohlo by dojít k poruše.
 • Paměťovou kartu nepoužívejte ani neuchovávejte na těchto místech:
  • na místech vystavených velmi vysokým teplotám, jako je automobil zaparkovaný na slunci
  • pod přímými slunečními paprsky
  • na vlhkých místech nebo v místech vystavených vlivu korozívních plynů

Typy paměťových karet, které lze ve videokameře použít

 • Použít lze pouze kartu Memory Stick PRO Duo, která je o polovinu větší než karta Memory Stick, nebo standardně velikou kartu SD.

Informace o adaptéru pro paměťovou kartu

 • Při použití adaptéru paměťové karty, který umožňuje použití paměťové karty v zařízení kompatibilním s paměťovými kartami, dbejte, aby byla paměťová karta vložena správným směrem. Není-li paměťová karta vložena až nadoraz, nemusí fungovat správně.

Kompatibilita obrazových dat

 • Soubory s obrazovými daty uložené na paměťové kartě pomocí videokamery splňují požadavky univerzálního standardu „Design rule for Camera File system“, který zavedla organizace JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
 • Pokud ve videokameře nelze použít paměťovou kartu, která byla použita v jiném zařízení, je potřeba ji ve videokameře naformátovat. Nezapomeňte, že formátováním budou vymazány všechny informace na paměťové kartě.
 • Přehrávání snímků pomocí videokamery nemusí být možné v následujících případech:
  • při přehrávání obrazových dat upravených v počítači
  • při přehrávání obrazových dat pořízených pomocí jiných zařízení

Informace o kartě Memory Stick

Memory Stick PRO Duo (Mark2):
Nahrávání/přehrávání: podporováno (*)
Memory Stick PRO-HG Duo :
Nahrávání/přehrávání: podporováno (*)
Memory Stick XC-HG Duo :
Nahrávání/přehrávání: podporováno (*)

* Kromě formátu XAVC S

 • Videokamera nepodporuje 8bitový paralelní přenos dat, ale podporuje 4bitový paralelní přenos dat stejný jako v případě karet Memory Stick PRO Duo.
 • Tento produkt není schopen nahrávat ani přehrávat data využívající technologii MagicGate. MagicGate je technologie ochrany autorských práv, která zaznamenává a přenáší obsah v šifrovaném formátu.
 • Videa ukládaná na média Memory Stick XC-HG Duo nebo paměťové karty SDXC nelze importovat ani přehrávat v počítačích nebo zařízeních AV, které nepodporují systém souborů exFAT(*) za použití kabelu USB k propojení videokamery a daného zařízení. Předem si ověřte, že připojované zařízení podporuje systém exFAT. Pokud připojujete zařízení, které nepodporuje systém exFAT a objeví se obrazovka týkající se formátování, formátování neprovádějte. Veškerá data budou ztracena.

  *exFAT je systém souborů, který se používá pro média Memory Stick XC-HG Duo nebo paměťové karty SDXC.

NávodyDalší informaceOpatření Modul akumulátoru InfoLITHIUM

Videokamera pracuje pouze s moduly akumulátoru InfoLITHIUM řady V. Moduly akumulátoru InfoLITHIUM řady V jsou označeny značkou .

Co je modul akumulátoru InfoLITHIUM?

 • Modul akumulátoru InfoLITHIUM je sada lithium-iontových článků, která umožňuje přenos informací týkajících se pracovních podmínek mezi videokamerou a napájecím adaptérem nebo nabíječkou (prodává se zvlášť).
 • Modul akumulátoru InfoLITHIUM vypočítá spotřebu energie v závislosti na provozních podmínkách a zobrazí čas v minutách zbývající do úplného vybití akumulátoru.

Nabíjení modulu akumulátoru

 • Před použitím videokamery zkontrolujte, že je modul akumulátoru nabitý.
 • Doporučujeme, abyste modul akumulátoru nabíjeli v prostředí s teplotou mezi 10 ˚C a 30 ˚C, dokud nezhasne indikátor POWER/CHG (nabíjení). Pokud budete akumulátor nabíjet v prostředí s jinou než uvedenou teplotou, je možné, že modul akumulátoru nebude nabitý úplně.
 • Indikátor POWER/CHG (nabíjení) během nabíjení bliká za následujících okolností.
  • Modul akumulátoru není vložen správně.
  • Modul akumulátoru je poškozený.
  • Teplota modulu akumulátoru je příliš nízká.

   Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a umístěte jej na teplé místo.

  • Teplota modulu akumulátoru je příliš vysoká.

   Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a umístěte jej na chladné místo.

Efektivní používání modulu akumulátoru

 • Výkonnost modulu akumulátoru se snižuje, je-li okolní teplota 10 ˚C a nižší. V tomto případě se rovněž zkracuje provozní doba modulu akumulátoru. Dojde-li k tomu, doporučujeme k zajištění delší provozní doby modulu akumulátoru provést jednu z následujících akcí:
  • Zahřejte modul akumulátoru v kapse a vložte jej do videokamery těsně předtím, než zahájíte snímání.
  • Použijte modul akumulátoru s velkou kapacitou.
 • Při častém používání monitoru LCD a při častém přehrávání a rychlém přetáčení zpět nebo vpřed se modul akumulátoru vybíjí rychleji.
 • Pokud s videokamerou nenahráváte ani nepřehráváte, nechejte monitor LCD zavřený. Videokamera spotřebovává energii modulu akumulátoru i v pohotovostním režimu nebo při pozastaveném přehrávání.
 • Mějte při sobě náhradní baterie, které je možné používat 2x až 3x déle než je původní doba nahrávání.
 • Chraňte modul akumulátoru před vlhkostí. Modul akumulátoru není odolný vůči vodě.

Indikátor zbývající kapacity baterie

 • Pokud se videokamera vypne, ačkoli podle indikátoru zbývající kapacity baterie obsahuje modul akumulátoru ještě dostatek energie, znovu modul akumulátoru zcela dobijte. Indikátor zbývající kapacity baterie se bude zobrazovat správně. Nezapomeňte však, že pokud dlouhodobě používáte videokameru v prostředí s vysokou teplotou a ponecháte delší dobu plně nabitý modul akumulátoru bez použití nebo pokud modul akumulátoru používáte velmi často, nemusí se zobrazit správný údaj.
 • V závislosti na provozních podmínkách a okolní teplotě může blikající ikona signalizovat nízkou úroveň nabití akumulátoru, i když do vybití ještě zbývá přibližně 20 minut.

Skladování modulu akumulátoru

 • Pokud modul akumulátoru nebyl používán delší dobu, je třeba jej plně nabít a použít ve videokameře alespoň jednou ročně. V opačném případě nelze zaručit jeho správnou funkci. Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a uložte jej na suchém a chladném místě.
 • Chcete-li modul akumulátoru videokamery vybít úplně, vyberte položky – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Úspora energie] – [Vyp.] a ponechejte videokameru v pohotovostním režimu, než se modul vybije.

Životnost akumulátoru

 • Kapacita akumulátoru v průběhu času a s opakovaným používání postupně klesá. Dojde-li k výraznému zkrácení intervalu mezi nabíjeními, bude zřejmě potřeba vyměnit modul akumulátoru za nový.
 • Životnost akumulátoru závisí na provozních podmínkách a způsobu uchovávání.

NávodyDalší informaceManipulace s videokamerouInformace o použití a péči

Nahrávání

 • Než začnete nahrávat, funkci nahrávání otestujte, abyste se ujistili, že se obraz i zvuk nahrávají bez jakýchkoli problémů.
 • Není poskytována žádná kompenzace za obsah nahrávek, a to ani když nahrávání nebo přehrávání nelze provést kvůli selhání videokamery, záznamových médií atd.
 • Kódování barev televizorů se liší podle země nebo oblasti. Chcete-li shlédnout nahrávky na televizoru, budete potřebovat televizor podporující formát signálu pro tento produkt.
 • Na televizní pořady, filmy, videokazety a jiné materiály se mohou vztahovat autorská práva. Neoprávněné nahrávky takových materiálů mohou být v rozporu s autorskými právy.

Monitor LCD

 • Monitor LCD je vyráběn pomocí velmi přesné technologie, takže více než 99,99 % pixelů je funkčních. Na monitoru LCD se však mohou trvale objevit velmi malé černé nebo jasné body (bílé, červené, modré nebo zelené). Výskyt těchto bodů je běžným důsledkem výrobního procesu displeje a nijak neovlivňuje výsledky snímání.

  A: Bílé, červené, modré nebo zelené body

  B: Černé body

Příručka, obrázky a obrazovky

 • Ukázkové snímky použité v této příručce pro ilustrační účely byly pořízeny pomocí digitálního fotoaparátu, takže se mohou lišit od snímků a indikátorů na obrazovce, které se zobrazují na videokameře. Obrázky videokamery a indikace na obrazovce jsou kvůli lepší názornosti zvýrazněné nebo zjednodušené.
 • Design a specifikace této videokamery a příslušenství se mohou bez upozornění změnit.
 • V této příručce jsou disky DVD s nahraným obsahem ve vysokém rozlišení (HD) označovány jako disky AVCHD.

Použití a skladovací prostor

 • Videokamera není odolná vůči prachu, vodě ani kapajícím tekutinám.
 • Videokameru nedržte za následující části ani ji nedržte za kryty konektorů.

  A: Monitor LCD

  B: Vestavěný kabel USB

  C: Hledáček

  D: Kryt sáněk

 • Nemiřte videokamerou na slunce. Mohlo by dojít k selhání videokamery. Snímky slunce pořizujte, jen když je světla méně, například při stmívání.
 • Tato videokamera a příslušenství nepoužívejte ani neuchovávejte na těchto místech:
  • V extrémně horkém, chladném nebo vlhkém prostředí. Nikdy tyto produkty nevystavujte teplotám nad 60 ˚C , jako je například prostředí s přímým slunečným světlem, v blízkosti radiátorů nebo v automobilu zaparkovaném na slunci. Mohlo by dojít k selhání nebo deformaci.
  • V blízkosti silných magnetických polí nebo v prostředí s mechanickými vibracemi. Videokamera by mohla selhat.
  • V blízkosti rádiových vln nebo záření. Funkce nahrávání videokamery nemusí fungovat správně.
  • V blízkosti zařízení s tunerem, jako jsou televizory nebo rádia. Může dojít k rušení.
  • Na písečné pláži nebo v prašném prostředí. Pokud do videokamery vnikne prach, může dojít k selhání. Toto selhání může být v některých případech neopravitelné.
  • V blízkosti oken a ve venkovním prostředí, kde může být monitor LCD, hledáček nebo objektiv vystaven přímému slunečnímu světlu. Může dojít k poškození vnitřních komponent monitoru LCD nebo hledáčku.
 • Při napájení stejnosměrným nebo střídavým proudem používejte příslušenství doporučené v těchto pokynech k použití.
 • Nedopusťte, aby se videokamera namočila, například v deště nebo v mořské vodě. Pokud se videokamera namočí, může dojít k selhání. Toto selhání může být v některých případech neopravitelné.
 • Pokud do pouzdra videokamery pronikne jakýkoli pevný předmět nebo tekutina, před dalším použitím odpojte videokameru od napájení a nechejte ji zkontrolovat prodejcem produktů Sony.
 • S videokamerou nezacházejte hrubě, nerozebírejte ji, neupravujte, nevystavujte ji fyzickým nárazům nebo tlakům. Předejděte pádu nebo šlápnutí na videokameru. Dejte obzvláště pozor na objektiv.
 • Jestliže videokameru nepoužíváte, nechte monitor LCD zavřený a hledáček zasunutý.
 • Videokameru nepoužívejte, když je zabalená v nějakém materiálu, například v ručníku.
 • Při odpojování kabelu tahejte za zástrčku, ne za kabel.
 • Nepokládejte na kabel těžké předměty, mohl by se poškodit.
 • Nepoužívejte zdeformovaný nebo poškozený modul akumulátoru.
 • Udržujte kovové kontakty čisté.
 • Pokud dojde k úniku elektrolytu z akumulátoru:
  • Obraťte se na místní autorizovaný servis pro produkty Sony.
  • Kůži potřísněnou touto tekutinu důkladně omyjte.
  • Pokud tato tekutina vnikne do očí, důkladně je propláchněte vodou a obraťte se na lékaře.

Jestliže videokameru nebudete používat dlouhou dobu

 • Jednou za měsíc videokameru zapněte a použijte funkce pro nahrávání a přehrávání snímků. Zajistíte tak zachování optimálního stavu po dlouhou dobu.
 • Před uskladněním zcela vybijte modul akumulátoru.

Poznámka k teplotě videokamery / modulu akumulátoru

 • Pokud je teplota videokamery nebo modulu akumulátoru příliš vysoká nebo nízká, funkce nahrávání nebo přehrávání nemusí fungovat. Je to způsobeno funkcemi ochrany videokamery, které se v takových situacích aktivují. V těchto případech se na monitoru LCD nebo v hledáčku zobrazí indikátor.

Poznámky k nabíjení pomocí vestavěného kabelu USB

 • V případě některých počítačů nemusí nabíjení fungovat.
 • Pokud videokameru připojíte k notebooku, který není připojený ke zdroji napájení, bude se spotřebovávat energie akumulátoru notebooku. Nenechávejte videokameru připojenou k počítači tímto způsobem.
 • Není zaručeno nabíjení pomocí vlastního sestaveného počítače, konvertovaného počítače nebo rozbočovače USB. Videokamera nemusí fungovat správně v závislosti na zařízení USB, které je používáno s počítačem.

Monitor LCD

 • Na monitor LCD nevyvíjejte nadměrný tlak, barvy se nemusí zobrazovat konzistentně, případně může dojít k jinému poškození.
 • Pokud je videokamera používána na chladném místě, na monitoru LCD může být reziduální obraz. Nejedná se o závadu.
 • Během použití videokamery se může zadní strana monitoru LCD zahřívat. Nejedná se o závadu.

Vícefunkční sáňky

 • Při použití samostatného mikrofonu se jeho napájení zapíná a vypíná podle stavu napájení videokamery.
 • Podrobnosti najdete v pokynech k použití dodaných s daným příslušenstvím.
 • Chcete-li připojit příslušenství, připevněte je do vícefunkčních sáněk tak, že je budete zasunovat a současně tlačit dolů, dokud se nezastaví. Příslušenství odeberte vytažením a současným zatlačením dolů.
 • Když nahráváte videa pomocí externího blesku (prodává se zvlášť) připojeného do vícefunkční sáněk, vypněte napájení externího blesku, aby se nenahrál zvuk, který zní během nabíjení.
 • Pokud je připojen externí mikrofon (prodává se zvlášť), tento mikrofon nahradí funkci vestavěného mikrofonu.

Objektiv ZEISS

 • Videokamera je vybavena objektivy ZEISS, které byly společně vyvinuty německou společností ZEISS a společností Sony Corporation. Tyto objektivy mají velmi vysokou obrazovou kvalitu. Používají měřicí systém MTF(*) pro videokamery, který nabízí obvyklou vysokou kvalitu produktů ZEISS.
 • Objektiv této videokamery je pokryt vrstvou T*, která potlačuje nežádoucí odrazy a věrně reprodukuje barvy.

*MTF= Modulation Transfer Function (funkce přenosu modulace). Číselná hodnota indikuje množství světla, které přichází z objektu do objektivu.

Předinstalovaný dobíjecí akumulátor

 • Tato videokamera má předinstalovaný dobíjecí akumulátor pro uchování data, času a dalších nastavení, i když je monitor LCD zavřený. Předinstalovaný dobíjecí akumulátor se vždy nabíjí při připojení videokamery do síťové zásuvky přes napájecí adaptér nebo prostřednictvím vloženého modulu akumulátoru. Pokud nebude tuto videokameru vůbec používat, dobíjecí akumulátor se zcela vybije přibližně za 2 měsíce. Než začnete tuto videokameru používat, tento předinstalovaný dobíjecí akumulátor nabijte. I když nebude předinstalovaný dobíjecí akumulátor nabitý, kromě nahrávání časových údajů to nebude mít vliv na žádné jiné funkce.
  Nabíjení předinstalovaného dobíjecího akumulátoru
  Připojte tuto videokameru do síťové zásuvky pomocí dodaného napájecího adaptéru a ponechejte ji se zavřeným monitorem LCD připojený více než 24 hodin.

NávodyDalší informaceManipulace s videokamerouPřipojení k počítači, příslušenství apod.

 • Neformátujte záznamová média videokamery pomocí počítače. Pokud tak učiníte, nemusí videokamera pracovat správně.
 • Při připojování videokamery k jinému zařízení pomocí komunikačních kabelů věnujte pozornost správnému připojení konektorů. Zasunete-li konektor násilím, mohou se poškodit kontakty, což může vést k poruše videokamery.
 • Je-li při zapnutém napájení videokamera připojena k jiným zařízením prostřednictvím připojení USB, nezavírejte monitor LCD. Mohlo by dojít ke ztrátě zaznamenaných obrazových dat.

NávodyDalší informaceManipulace s videokamerouPoznámky k volitelnému příslušenství

 • Doporučujeme používat originální příslušenství Sony.
 • Originální příslušenství Sony nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici.

NávodyDalší informaceManipulace s videokamerouPoznámka ke kondenzaci vlhkosti

Přenesete-li videokameru přímo z chladného místa do tepla, může uvnitř videokamery dojít ke kondenzaci vlhkosti. Následně může dojít k poruše videokamery.

Pokud ke kondenzaci vlhkosti dojde

Videokameru po dobu 1 hodiny nezapínejte.

Dochází-li ke kondenzaci vlhkosti často

Ke kondenzaci vlhkosti může dojít, pokud videokameru přenesete z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou (a naopak) nebo pokud videokameru použijete ve vlhkém prostředí, jako například v následujících případech:

 • Přenesete-li videokameru z lyžařské sjezdovky do vytápěné místnosti.
 • Přenesete-li videokameru z klimatizovaného automobilu nebo místnosti do prostředí s vysokou teplotou.
 • Použijete-li videokameru po bouřce nebo dešti.
 • Použijete-li videokameru na horkém a vlhkém místě.

Jak kondenzaci vlhkosti předcházet

Pokud přenesete videokameru z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou, vložte ji do igelitového sáčku a ten neprodyšně uzavřete. Sáček sejměte, až se teplota uvnitř sáčku vyrovná teplotě okolního prostředí (po uplynutí přibližně 1 hodiny).

NávodyDalší informaceManipulace s videokamerouPoznámka k likvidaci/převodu vlastnictví paměťové karty

I když smažete data na paměťové kartě nebo naformátujete tuto kartu ve videokameře nebo pomocí počítače, nemusí se tím vymazat veškerá data. Pokud paměťovou kartu někomu předáváte, doporučujeme vymazat všechna data pomocí softwaru pro mazání dat na počítači. Při fyzické likvidaci paměťové karty se doporučuje zničit vlastní tělo paměťové karty.

NávodyDalší informaceManipulace s videokamerouPoznámky k bezdrátovému dálkovému ovladači

Před prvním použitím bezdrátového dálkového ovladače odstraňte ochrannou fólii.

 • K ovládání videokamery je třeba namířit senzor dálkového ovladače na videokameru.
 • Pokud bezdrátový dálkový ovladač nevyšle během určité doby žádné příkazy, světle modrý rámeček zmizí. Pokud stisknete jedno z tlačítek /// nebo ENTER znovu, zobrazí se rámeček v poloze, kde se zobrazil naposledy.
 • Některá tlačítka na monitoru LCD nebo v hledáčku pomocí tlačítek /// vybírat nelze.

Výměna baterie bezdrátového dálkového ovladače

 1. Stiskněte a přidržte západku, vložte nehet do mezery a sejměte kryt baterie.
 2. Vložte novou baterii tak, aby strana s „+“ směřovala nahoru.
 3. Zasuňte kryt baterie zpět do bezdrátového dálkového ovladače, až zaklapne.

 • Pokud se lithiová baterie vybije, může se zmenšit provozní dosah bezdrátového dálkového ovladače, popřípadě bezdrátový dálkový ovladač nemusí fungovat správně. V takovém případě vyměňte baterii za lithiovou baterii Sony CR2025. Použití jiné baterie může způsobit požár nebo výbuch.

NávodyDalší informaceÚdržbaPéče o monitor LCD

 • Ponecháte-li na monitoru LCD otisky prstů, krém na ruce apod., krycí vrstva displeje se snadno setře. Proto nečistoty co nejdříve otřete.
 • Otřete-li monitor LCD větší silou, například papírovým kapesníkem, může dojít k poškrábání krycí vrstvy monitoru LCD.
 • Usadí-li se na monitoru LCD otisky prstů či prach, doporučujeme je z displeje opatrně odstranit a poté jej vyčistit měkkým hadříkem nebo podobným způsobem.

NávodyDalší informaceÚdržbaČištění povrchu pouzdra

 • Povrch pouzdra opatrně otřete měkkým hadříkem, například čisticí tkaninou či utěrkou na brýle.
 • Je-li videokamera velmi znečištěná, očistěte ji nejprve měkkým hadříkem navlhčeným vodou a poté suchým měkkým hadříkem.
 • Aby nedošlo k deformaci videokamery, poškození povrchové úpravy nebo poškrábání objektivu, neprovádějte následující:
  • Nepoužívejte chemikálie, jako například ředidlo, benzin, alkohol, chemické textilie, repelenty, insekticidy a opalovací krémy.
  • S videokamerou nemanipulujte, máte-li ruce potřísněny výše uvedenými látkami.
  • Videokameru nevystavujte dlouhodobějšímu kontaktu s pryžovými či vinylovými předměty.

NávodyDalší informaceÚdržbaÚdržba a skladování objektivu

 • Povrch čočky objektivu je třeba očistit měkkým hadříkem v následujících případech:
  • Na povrchu čočky jsou otisky prstů.
  • V horkém nebo vlhkém prostředí.
  • Je-li objektiv vystaven působení slané vody, jako například u moře.
 • Objektiv skladujte v dobře větraném a bezprašném prostředí.
 • Jako ochranu před plísněmi objektiv pravidelně čistěte a skladujte dle pokynů uvedených výše.

NávodyDalší informacePoužívání videokamery v zahraničíPoužívání videokamery v zahraničí

Zdroj napájení

 • Videokameru lze s pomocí napájecího adaptéru, který byl spolu s ní dodán, používat ve všech zemích/oblastech s napájením střídavým proudem v rozmezí 100 V až 240 V při 50 Hz/60 Hz. Rovněž lze nabíjet modul akumulátoru.

Přehrávání snímků na připojeném televizoru

 • Chcete-li snímky zobrazit na televizoru nebo monitoru, je třeba videokameru k danému zařízení připojit pomocí kabelu HDMI (součást dodávky) nebo kabelu AV (prodává se zvlášť). Informace o zemích a oblastech, kde je formát signálu přehrávání této videokamery podporován, naleznete v části „Barevné televizní systémy“.

Prohlížení snímků v rozlišení 4K (modely s rozlišením 4K)

 • K prohlížení snímků 4K v rozlišení 4K potřebujete kabel HDMI a televizor (nebo monitor) podporující rozlišení 4K. Informace o zemích a oblastech, kde je formát signálu přehrávání této videokamery podporován, naleznete v části „Barevné televizní systémy“.

Sledování snímků ve vysokém rozlišení (HD)

 • V zemích/oblastech, kde je podporováno televizní vysílání ve vysokém rozlišení (HD), lze na televizoru sledovat nahraná videa s obrazem se stejným vysokým rozlišením (HD), s jakým byla nahrána videokamerou.

  Chcete-li zobrazit snímky s obrazem ve stejném vysokém rozlišení (HD),v němž byly nahrány videokamerou, budete potřebovat kabel HDMI a televizor či monitor s vysokým rozlišením, který podporuje formát signálu dané videokamery a disponuje konektorem HDMI.

Barevné televizní systémy

 • Informace o formátech signálu podporovaných tímto produktem naleznete v části „Informace o modelech“. Chcete-li zobrazit snímky z videokamery na televizoru, použijte televizor či monitor, který podporuje její formát signálu.
PAL:
Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hongkong, Itálie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Singapur, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Velká Británie atd.
PAL-M:
Brazílie
PAL-N:
Argentina, Paraguay, Uruguay
NTSC:
Bahamy, Bolívie, Ekvádor, Filipíny, Guyana, Chile, Jamajka, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Tchaj-wan, USA, Venezuela atd.
SECAM:
Bulharsko, Francie, Guyana, Írán, Irák, Monako, Rusko, Ukrajina atd.

Nastavení místního času

 • Používáte-li videokameru v zahraničí, lze hodiny snadno nastavit na místní čas zadáním časového rozdílu. Vyberte položky – [Nastavení] – [Nastavení Hodin] – [Letní čas] a – [Nastavení] – [Nastavení Hodin] – [Nastavení oblasti].

NávodyDalší informacePoužívání videokamery v zahraničíČasový rozdíl v jednotlivých zemích

Časové rozdíly v městech po celém světě jsou následující.
GMT:
Lisabon/Londýn
+01:00:
Berlín/Paříž
+02:00:
Helsinky/Káhira/Istanbul
+03:00:
Nairobi
+03:30:
Teherán
+04:00:
Moskva/Abú Dhabí/Baku
+04:30:
Kábul
+05:00:
Karáčí/Islámábád
+05:30:
Kalkata/Nové Dillí
+06:00:
Almaty/Dháka
+06:30:
Rangún
+07:00:
Bangkok/Jakarta
+08:00:
Hong-Kong/Singapur/Peking
+09:00:
Tokio/Soul
+09:30:
Adelaide/Darwin
+10:00:
Melbourne/Sydney
+11:00:
Šalamounovy ostrovy
+12:00:
Fiji/Wellington
-11:00:
Midway
-10:00:
Havaj
-09:00:
Aljaška
-08:00:
LosAngeles/Tijuana
-07:00:
Denver/Arizona
-06:00:
Chicago/MexicoCity
-05:00:
New York/Bogota
-04:00:
Santiago
-03:30:
St. John's
-03:00:
Brasilia/Montevideo
-02:00:
Fernando de Noronha
-01:00:
Azorské ostrovy/Kapverdy

NávodyDalší informaceOchranné známkyInformace o ochranných známkách

 • Handycam a jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
 • AVCHD, logotyp AVCHD, AVCHD Progressive a logotyp AVCHD Progressive jsou ochranné známky společností Panasonic Corporation a Sony Corporation.
 • PlayMemories Home, logo PlayMemories Home, PlayMemories Online, logo PlayMemories Online, PlayMemories Mobile a logo PlayMemories Mobile jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
 • Memory Stick, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , MagicGate, , MagicGate Memory Stick a MagicGate Memory Stick Duo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
 • InfoLITHIUM je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
 • BIONZ X je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
 • BRAVIA a Photo TV HD jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ a Blu-ray™ jsou ochranné známky společnosti Blu-ray Disc Association.
 • Dolby a symbol double-D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
 • Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
 • Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
 • Mac je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
 • iPhone a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
 • iOS je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc.
 • Intel, Pentium a Intel Core jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
 • Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA a WPA2 jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
 • DLNA a DLNA CERTIFIED jsou ochranné známky společnosti Digital Living Network Alliance.
 • Značka N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
 • “ a „PlayStation“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Computer Entertainment Inc.
 • Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
 • Facebook a logo „f“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Facebook, Inc.
 • YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google Inc.
 • Jiné názvy systémů a produktů uvedené v této příručce jsou obvykle registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných vlastníků. Označení ™ a ® nejsou v této příručce používána vždy.

Využijte větší nabídku zábavy na systému PlayStation 3 a stáhněte si aplikaci pro PlayStation 3 z obchodu PlayStation Store (v zemích, kde je k dispozici.)

Abyste aplikaci pro PlayStation 3 mohli používat, musíte si ji stáhnout a musíte mít účet v síti PlayStation Network. Aplikace je k dispozici v oblastech, kde dostupný obchod PlayStation Store.

NávodyDalší informaceLicencePoznámky k licenci

TENTO VÝROBEK JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE K SOUBORU PATENTŮ AVC PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ SPOTŘEBITELSKÉ POUŽITÍ K NÁSLEDUJÍCÍM ČINNOSTEM

(i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO

(ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, KTERÉ BYLO KÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM PRO OSOBNÍ NEKOMERČNÍ AKTIVITY A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE LICENCOVANÉHO K POSKYTOVÁNÍ VIDEA AVC.

PRO JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ SE ŽÁDNÁ LICENCE NEUDĚLUJE.

DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C.

VIZ <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Software ve videokameře poskytujeme na základě licenčních ujednání s vlastníky autorských práv. V souladu s požadavky vlastníků autorských práv k těmto softwarovým aplikacím máme povinnost vás informovat o následujících skutečnostech. Přečtěte si následující.

Kopie licencí (v angličtině) jsou uloženy ve vnitřní paměti videokamery. Připojte videokameru k počítači v režimu Mass Storage a přečtěte si soubory ve složce „LICENSE“ na jednotce „PMHOME“.

Informace o použitém softwaru GNU GPL/LGPL

Videokamera obsahuje software, který podléhá následující všeobecné veřejné licenci GNU (dále jen „GPL“) nebo všeobecné veřejné licencí GNU Lesser (dále jen „LGPL“).

V rámci této licence máte právo přístupu ke zdrojovému kódu těchto softwarových programů a na jeho úpravy a redistribuci, a to za podmínek stanovených dodávanou licencí GPL/LGPL.

Zdrojový kód je k dispozici na webu. Ke stažení použijte následující adresu URL. Při stahování zdrojového kódu vyberte jako model videokamery FDR-AX100/HDR-CX900.

http://www.sony.net/Products/Linux/

Neobracejte se na nás s otázkami týkajícími se obsahu zdrojového kódu.

Kopie licencí (v angličtině) jsou uloženy ve vnitřní paměti videokamery. Připojte videokameru k počítači v režimu Mass Storage a přečtěte si soubory ve složce „LICENSE“ na jednotce „PMHOME“.

NávodyDalší informaceMožnosti zvětšeníMožnosti zoomu

Při nahrávání videí pomocí funkce SteadyShot nastavené na možnost [Aktivní] ([Zoom s jas. obraz.])

4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
18x
HD:
24x

Při nahrávání videí nebo pořizování fotografií pomocí funkce SteadyShot nastavené na možnost [Standardní] nebo [Vyp.]

12x

Je-li položka [Digitální zoom] nastavena na možnost [160x]

160x

Řešení potížíŘešení potížíPokud máte problémyPokud máte problémy

Setkáte-li se při používání videokamery s problémy, postupujte podle kroků uvedených níže.

 1. Projděte položky v části „Řešení potíží“ a zkontrolujte videokameru.
 2. Odpojte zdroj napájení, za 1 minutu jej znovu připojte a zapněte videokameru.
 3. Proveďte funkci [Inicializace].
  • Výběrem položky [Inicializace] budou resetována všechna nastavení včetně hodin.
 4. Obraťte se na prodejce Sony nebo místní autorizované servisní středisko Sony.

Řešení potížíŘešení potížíZákladní operaceVideokameru nelze zapnout.

 • Připojte k videokameře nabitý modul akumulátoru.
 • Napájecí adaptér byl odpojen od síťové zásuvky . Připojte jej k síťové zásuvce .

Řešení potížíŘešení potížíZákladní operaceVideokamera nefunguje, ani když je zapnuto napájení.

 • Odpojte napájecí adaptér od síťové zásuvky nebo vyjměte modul akumulátoru a po uplynutí 1 minuty jej znovu připojte.

Řešení potížíŘešení potížíZákladní operaceNastavení nabídky byla automaticky změněna.

 • Je-li aktivní nastavení Inteligentní auto, automaticky se změní některá nastavení nabídky související s kvalitou obrazu.
 • Přepnete-li mezi režimy nahrávání videa, pořizování fotografií a přehrávání, vrátí se níže uvedené položky nabídky na výchozí nastavení.
  • [Prolínačka]
  • [Samospoušť]

Řešení potížíŘešení potížíZákladní operaceVideokamera se zahřála.

 • Videokamera se může během provozu zahřívat. Nejedná se o závadu.

Řešení potížíŘešení potížíZákladní operaceInteligentní auto se zruší.

 • Nastavení Inteligentní auto se zruší, pokud změníte následující nastavení:
  • [Plynul. pom. NAHR.]
  • [Golfový záběr]
  • [Vysokorychl. NAHR.]
  • [Vyvážení bílé]
  • [Bod. Měření/Ostření]
  • [Bodové měření]
  • [Bodové ostření]
  • [Expozice]
  • [Ostření]
  • [Omezení AGC]
  • [Kor. autom. expozice]
  • [Low Lux]
  • [Volba scény]
  • [Obrazový efekt]
  • [Kinotón]
  • [Auto. red. zv. větru]
  • [SteadyShot]
  • [Automat. protisvětlo]
  • [Detekce obličejů]
  • IRIS (clona)
  • Čas závěrky
  • Zisk (ISO)

Řešení potížíŘešení potížíAkumulátor/zdroje napájeníVideokamera se náhle vypne.

 • Použijte napájecí adaptér.
 • Ve výchozím nastavení se videokamera přibližně po 2 minutách nečinnosti sama vypne ([Úspora energie]). Změňte nastavení položky [Úspora energie] nebo znovu zapněte napájení.
 • Nabijte modul akumulátoru.

Řešení potížíŘešení potížíAkumulátor/zdroje napájeníIndikátor POWER/CHG (nabíjení) se v průběhu nabíjení modulu akumulátoru nerozsvítí.

 • Vypněte videokameru.
 • Připojte nabitý modul akumulátoru k videokameře správným způsobem.
 • Připojte napájecí kabel správně do síťové zásuvky.
 • Výměna akumulátoru je dokončena.

Řešení potížíŘešení potížíAkumulátor/zdroje napájeníIndikátor POWER/CHG (nabíjení) v průběhu nabíjení modulu akumulátoru bliká.

 • Je-li akumulátor nabíjen pomocí vestavěného kabelu USB, odpojte vestavěný kabel USB a znovu ho připojte.
 • Je-li teplota modulu akumulátoru příliš vysoká nebo příliš nízká, může se stát, že jej nebude možné nabít.
 • Připojte nabitý modul akumulátoru k videokameře správným způsobem. Pokud problém přetrvává, odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky a obraťte se na prodejce Sony. Modul akumulátoru může být poškozený.

Řešení potížíŘešení potížíAkumulátor/zdroje napájeníZbývající kapacita baterie se nezobrazuje správně.

 • Teplota okolního prostředí je příliš vysoká nebo příliš nízká. Nejedná se o závadu.
 • Modul akumulátoru není dostatečně nabitý. Znovu plně nabijte akumulátor. Pokud problém přetrvává, vyměňte modul akumulátoru za nový.
 • Uvedená zbývající kapacita baterie nemusí být přesná v závislosti na prostředí, ve kterém je videokamera používána.

Řešení potížíŘešení potížíAkumulátor/zdroje napájeníModul akumulátoru se rychle vybíjí.

 • Teplota prostředí je příliš vysoká nebo příliš nízká. Nejedná se o závadu.
 • Modul akumulátoru není dostatečně nabitý. Znovu plně nabijte akumulátor. Pokud problém přetrvává, vyměňte modul akumulátoru za nový.

Řešení potížíŘešení potížíMonitorPoložky nabídky jsou zobrazeny šedě.

 • V aktuálním režimu nahrávání/přehrávání nelze vybrat šedě zbarvené položky.
 • Některé funkce nelze aktivovat současně.

Řešení potížíŘešení potížíMonitorNa monitoru LCD se nezobrazují tlačítka.

 • Jemně na monitor LCD klepněte.

Řešení potížíŘešení potížíMonitorTlačítka na dotykovém panelu nefungují správně nebo nefungují vůbec.

 • Zkalibrujte dotykový panel ([Kalibrace]).

Řešení potížíŘešení potížíMonitorTlačítka na monitoru LCD rychle zmizí.

 • Nastavíte-li položku [Nastavení displeje] na možnost [Zap.], tlačítka z monitoru LCD nezmizí.

Řešení potížíŘešení potížíMonitorMřížka na displeji obsahuje tečky.

 • Výskyt těchto bodů je běžným důsledkem výrobního procesu displeje a nijak neovlivňuje výsledky nahrávání.

Řešení potížíŘešení potížíMonitorPodsvícení monitoru LCD se vypne, pokud videokameru ponecháte nějakou dobu v klidu.

 • Ve výchozím nastavení se podsvícení monitoru LCD vypne automaticky, pokud videokameru ponecháte v klidu déle, než přibližně 1 minutu ([Úspora energie]).

Řešení potížíŘešení potížíHledáčekObraz v hledáčku není jasný.

 • Posunujte volič seřízení objektivu hledáčku, dokud obraz nebude jasný.

Řešení potížíŘešení potížíHledáčekObraz v hledáčku se již nezobrazí.

 • Zavřete monitor LCD. Při otevřeném monitoru LCD se v hledáčku nezobrazuje žádný obraz, i když je hledáček vysunutý.

Řešení potížíŘešení potížíPaměťová kartaNelze provádět operace využívající paměťovou kartu.

 • Používáte-li paměťovou kartu naformátovanou v počítači, naformátujte ji znovu pomocí videokamery.
 • Pokud vyberete formát XAVC S v části [Formát souboru], používejte paměťovou kartu SDXC třídy 10 nebo rychlejší.

Řešení potížíŘešení potížíPaměťová kartaSnímky uložené na paměťové kartě nelze vymazat.

 • Najednou lze na obrazovce indexu snímků vymazat nejvýše 100 snímků.
 • Snímky s nastavenou ochranou vymazat nelze.

Řešení potížíŘešení potížíPaměťová kartaNázev datového souboru není uveden správně nebo bliká.

 • Soubor je poškozen.
 • Videokamera nepodporuje daný formát souboru.

Řešení potížíŘešení potížíPaměťová kartaSnímky nelze přehrát nebo paměťová karta není rozpoznána.

 • Zařízení pro přehrávání nepodporuje přehrávání z paměťových karet.

Řešení potížíŘešení potížíBezdrátový dálkový ovladačDodaný bezdrátový dálkový ovladač nefunguje.

 • Nastavte položku [Dálkové ovládaní] na možnost [Zap.].
 • Vložte baterii do držáku tak, aby si odpovídaly polarity +/– a značky +/–.
 • Odstraňte všechny překážky mezi bezdrátovým dálkovým ovladačem a senzorem dálkového ovladače.
 • Držte senzor dálkového ovladače z dosahu silných zdrojů světla, jako je přímé sluneční záření nebo silné osvětlení. Jinak se může stát, že bezdrátový dálkový ovladač nebude fungovat správně.

Řešení potížíŘešení potížíBezdrátový dálkový ovladačPři použití dodaného bezdrátového dálkového ovladače je ovládáno jiné zařízení DVD.

 • Vyberte pro zařízení DVD jiný režim než DVD 2, popřípadě přikryjte senzor zařízení DVD černým papírem.

Řešení potížíŘešení potížíNahráváníPři stisknutí tlačítka START/STOP nebo PHOTO nejsou nahrávány snímky.

 • Zobrazí se obrazovka pro přehrávání. Zastavte přehrávání a vyberte položky – [Režim snímání] – [Film] nebo [Fotografie].
 • Videokamera ukládá právě zaznamenané snímky na záznamové médium. Během této doby nelze vytvořit jinou nahrávku.
 • Záznamové médium je plné. Vymažte nepotřebné snímky.
 • Celkový počet filmových scén nebo fotografií překračuje nahrávací kapacitu videokamery. Vymažte nepotřebné snímky.

Řešení potížíŘešení potížíNahráváníFotografie nelze nahrávat.

 • Při následujících nastaveních nelze nahrávat fotografie:
  • [Plynul. pom. NAHR.]
  • [Golfový záběr]
  • [Vysokorychl. NAHR.]
  • [Prolínačka]
 • Když je položka [Dvojí nahráv. videa] nastavena na možnost [Zap.], nelze pořizovat fotografie, zatímco nahráváte video v režimu nahrávání.
 • Tato videokamera nedokáže pořizovat fotografie v režimu nahrávání videí v závislosti na vybraném nastavení [NAHRÁV. režim] nebo [Snímk. Frekvence].
 • Pokud vyberete položku [Obrazový efekt], nelze nahrávat fotografie v režimu nahrávání videí.

Řešení potížíŘešení potížíNahráváníIndikátor přístupu zůstává svítit nebo bliká, i když bylo nahrávání zastaveno.

 • Videokamera ukládá právě zaznamenanou scénu na paměťovou kartu.

Řešení potížíŘešení potížíNahráváníZobrazovací pole vypadá odlišně.

 • Zobrazovací pole může vypadat odlišně v závislosti na stavu videokamery. Nejedná se o závadu.

Řešení potížíŘešení potížíNahráváníSkutečná doba nahrávání videoklipu je kratší než odhadovaná doba nahrávání na záznamové médium.

 • V závislosti na podmínkách nahrávání může být čas dostupný pro nahrávání kratší, například při nahrávání rychle se pohybujícího objektu apod.

Řešení potížíŘešení potížíNahráváníVideokamera přestala nahrávat.

 • Pokud na videokameru působí vibrace, nahrávání se může přerušit.

Řešení potížíŘešení potížíNahráváníMezi okamžikem stisknutí tlačítka START/STOP a skutečným spuštěním či zastavením nahrávání videa je malé zpoždění.

 • U videokamery může být mezi okamžikem stisknutí tlačítka START/STOP a skutečným spuštěním/zastavením nahrávání videa malé zpoždění. Nejedná se o závadu.

Řešení potížíŘešení potížíNahráváníAutomatické ostření nefunguje.

 • Nastavte položku [Ostření] na možnost [Auto].
 • Pokud automatické ostření na objekt nezaostří, zaostřete ručně.

Řešení potížíŘešení potížíNahrávání Funkce SteadyShot nefunguje.

 • Nastavte položku [SteadyShot] na možnost [Aktivní] nebo [Standardní], [SteadyShot] na možnost [Zap.].
 • I když je položka [SteadyShot] nastavena na možnost [Aktivní] nebo [Standardní] nebo je položka [SteadyShot] nastavena na možnost [Zap.], videokamera nemusí být schopna kompenzovat přílišné vibrace.

Řešení potížíŘešení potížíNahráváníSnímky nelze správně nahrávat nebo přehrávat.

 • Pokud nahráváte a mažete snímky opakovaně dlouhou dobu, může dojít k fragmentaci souborů na záznamovém médiu a snímky nebude možno nahrávat nebo přehrávat správně. Po dokončení zálohování snímků na jiné médium spusťte pro záznamové médium ve videokameře funkci [Formát.].

Řešení potížíŘešení potížíNahráváníObjekty, které se před objektivem videokamery pohybují vysokou rychlostí, se zobrazují zdeformovaně.

 • Tomuto jevu se říká jev fokální roviny. Nejedná se o závadu. Vzhledem ke způsobu, jakým obrazové zařízení (snímač CMOS) čte obrazový signál, mohou předměty pohybující se okolo objektivu vysokou rychlostí v závislosti na podmínkách nahrávání vypadat pokřiveně.

Řešení potížíŘešení potížíNahráváníNa snímcích se vyskytují vodorovné pruhy.

 • Při nahrávání snímků v prostředí osvětleném zářivkou, sodíkovou či rtuťovou výbojkou nebo LED diodou se na monitoru LCD mohou objevit vodorovné pruhy.

  Tento stav je možné někdy zlepšit úpravou času závěrky.

Řešení potížíŘešení potížíNahráváníNelze nastavit položku [Jas displeje].

 • Položku [Jas displeje] nelze nastavit, pokud:
  • Je monitor LCD videokamery zavřený a současně je monitor LCD otočený směrem ven.
  • Je videokamera napájena z napájecího adaptéru.

Řešení potížíŘešení potížíNahráváníZvuk není nahráván správně.

 • Pokud při nahrávání videa připojíte či odpojíte externí mikrofon apod., nemusí být zvuk nahrán správně. Zvuk bude nahrán správně, bude-li na začátku nahrávání obnoveno připojení mikrofonu.
 • Snížíte-li nastavením položky [Úroveň nahr. zvuku] hlasitost na minimální úroveň, nelze zvuk videí nahrávat.

Řešení potížíŘešení potížíNahráváníFotografie jsou nahrány automaticky.

 • Je-li položka [Snímání úsměvu] nastavena na možnost [Duální snímání] nebo [Vždy zapnuto], jsou fotografie pořizovány automaticky, jakmile videokamera rozpozná úsměv.

Řešení potížíŘešení potížíPřehráváníNelze přehrávat snímky.

 • Pomocí tlačítka Volba formátu filmu vyberte typ filmu (XAVC S/AVCHD/MP4), který chcete přehrát.
 • Přehrávání snímků nahraných na jiných zařízeních se nemusí podařit. Nejedná se o závadu.
 • Chcete-li přehrávat soubory videí upravené v počítači nebo jiném zařízení a zapsané zpět na záznamové médium, ale na obrazovce Prohlížení události se nezobrazují žádné snímky, použijte funkci [Opravit datab. obrazů].
 • Chcete-li přehrát video nahrané ve formátu [XAVC S 4K], je třeba nastavit položku [Snímk. Frekvence] na stejnou hodnotu (30p nebo 24p), jakou jste nastavili při nahrávání. V opačném případě nebude možné video přehrát a na monitoru LCD se nezobrazí miniatura (modely s rozlišením 4K a kódováním barev NTSC).

Řešení potížíŘešení potížíPřehráváníNelze přehrávat fotografie.

 • Fotografie nelze přehrávat, pokud jste upravili názvy souborů nebo složek, popřípadě pokud jste upravili data v počítači. (V takovém případě bliká název souboru.) Nejedná se o závadu.

Řešení potížíŘešení potížíPřehráváníVideo se zasekne.

 • Přehrávají se fotografie, které byly zaznamenány při nahrávání videa. Ve výchozím nastavení jsou videa a fotografie přehrávány souvisle.

Řešení potížíŘešení potížíPřehráváníIkona se zobrazí jako miniatura.

 • Soubor databáze snímků může být poškozen. Zkontrolujte soubor databáze výběrem položek – [Nastavení] – [Nastavení Média] – [Opravit datab. obrazů] záznamové médium. Pokud se symbol stále zobrazuje, vymažte snímek pomocí .
 • Tento symbol se může zobrazit u snímků pořízených na jiných zařízeních, upravených v počítači apod.
 • Odpojili jste napájecí adaptér nebo vyjmuli modul akumulátoru, když svítila ikona záznamového média v pravém horním rohu obrazovky či dříve, než po ukončení nahrávání zhasl indikátor přístupu. Takto může dojít k poškození obrazových dat a zobrazí se .

Řešení potížíŘešení potížíPřehráváníNení slyšet žádný nebo jen velmi tichý zvuk.

 • Zvyšte hlasitost.
 • Snížíte-li nastavením položky [Úroveň nahr. zvuku] hlasitost na minimální úroveň, nelze zvuk videí nahrávat.
 • Zvuk nelze nahrávat při snímání pomocí funkce [Plynul. pom. NAHR.] nebo [Golfový záběr].

Řešení potížíŘešení potížíPřehráváníZvuk z levého a pravého reproduktoru není při přehrávání videoklipů na počítačích či jiných zařízeních vyvážený.

 • Při přehrávání na 2kanálových stereofonních zařízeních změňte typ konverze zvuku (tzv. downmix). Podrobnosti najdete v návodu k použití, jenž je dodáván se zařízením pro přehrávání.
 • Při vytváření disku pomocí softwaru PlayMemories Home změňte zvuk na 2kanálový.
 • K této situaci dochází, pokud je nahraný 5.1 kanálový prostorový zvuk v počítači či jiném zařízení převeden na 2kanálový (běžný stereofonní zvuk). Nejedná se o závadu.
 • Nahrajte zvuk s položkou [Režim zvuku] nastavenou na možnost [2ch stereo].

Řešení potížíŘešení potížíPřipojení Wi-Fi Nezobrazil se bezdrátový přístupový bod, k němuž se chcete připojit.

 • Bezdrátový přístupový bod se ve videokameře nemusí zobrazit v závislosti na podmínkách pro přenos signálu. Umístěte videokameru blíže k tomuto bodu.
 • Bezdrátový přístupový bod se ve videokameře nemusí zobrazit v závislosti na svém nastavení. Více informací o spraveném nastavení tohoto bodu naleznete v jeho návodu k obsluze.

Řešení potížíŘešení potížíPřipojení Wi-Fi Funkce [Stisk WPS] nefunguje.

 • Funkce [Stisk WPS] nemusí být dostupná v závislosti na nastavení bezdrátového přístupového bodu. Ujistěte se, že jste nastavili správné heslo a SSID tohoto bodu pomocí položky [Nast. přístup. bodu].

Řešení potížíŘešení potížíPřipojení Wi-Fi Funkce [Ovl. smartphonem], [Odes. do smartphonu], [Poslat do počítače] nebo [Zobrazit na televizoru] se vypnou příliš brzy.

 • Je-li úroveň nabití akumulátoru příliš nízká, mohou se funkce [Ovl. smartphonem], [Odes. do smartphonu], [Poslat do počítače] nebo [Zobrazit na televizoru] vypnout příliš brzy. Před použitím připojte napájecí adaptér nebo nabijte modul akumulátoru.

Řešení potížíŘešení potížíPřipojení Wi-Fi Videa nelze přenést do smartphonu.

 • Chcete-li video odeslat do smartphonu, nahrajte jej ve formátu MP4. Před nahráváním videa určeného pro přenos do smartphonu nastavte položku [Dvojí nahráv. videa] na možnost [Zap.].

Řešení potížíŘešení potížíPřipojení Wi-Fi Obrazovka snímání se nezobrazuje plynule. Připojení bylo ukončeno.

 • Komunikace mezi smartphonem a videokamerou nemusí fungovat správně v závislosti na podmínkách pro přenos signálu. Umístěte videokameru blíže ke smartphonu.

Řešení potížíŘešení potížíPřipojení Wi-Fi Připojení NFC nefunguje.

 • Umístěte kompatibilní zařízení tak, aby se zkrátila vzdálenost mezi (značkou N) na smartphonu a (značkou N) na videokameře.

  Pokud problém přetrvává, posuňte smartphone o několik milimetrů, popř. jej od videokamery oddalte úplně a před dalším dotykem vyčkejte alespoň 10 sekund.

 • Videokamera se nachází v režimu [Režim letadlo]. Nastavte položku [Režim letadlo] na možnost [Vyp.].
 • Přesvědčte se, že je smartphone připraven komunikovat. Více informací naleznete v návodu k obsluze smartphonu.
 • Ke (značce N) videokamery nepřibližujte žádné jiné kovové předměty než smartphone.
 • Ke (značce N) videokamery nepřibližujte 2 ani více smartphonů současně.
 • Je-li ve smartphonu spuštěná jiná aplikace využívající funkci NFC, ukončete ji.

Řešení potížíŘešení potížíÚpravy videí/fotografií ve videokameřeNelze provádět úpravy.

 • Úpravy nelze provádět kvůli stavu snímku.

Řešení potížíŘešení potížíÚpravy videí/fotografií ve videokameřeVideo nelze rozdělit.

 • Není možné rozdělovat následující videa:
  • příliš krátká videa
  • XAVC S 4K (modely s rozlišením 4K) a videa ve formátu XAVC S HD
  • videa ve formátu MP4
 • Zrušte ochranu a poté video rozdělte.

Řešení potížíŘešení potížíPřehrávání na televizoruNa připojeném televizoru není přehráván obraz ani zvuk.

 • Je-li ve snímcích zaznamenán signál ochrany autorských práv, nejsou snímky k dispozici prostřednictvím konektoru HDMI OUT.

Řešení potížíŘešení potížíPřehrávání na televizoruNa připojeném televizoru jsou mírně oříznuty horní, dolní, pravé a levé okraje snímků.

 • Monitor LCD videokamery může snímky zobrazovat přes celou plochu monitoru LCD (zobrazení celého obrazu). Může však dojít k mírnému oříznutí horního, dolního, pravého a levého okraje při přehrávání obrazů na televizoru, který nedokáže přesně zobrazit celou plochu obrazu.
 • Doporučujeme při nahrávání snímků používat vnější rámeček [Ř. Mřížky] jako vodítko.

Řešení potížíŘešení potížíPřehrávání na televizoruSnímek je na televizoru s poměrem stran 4:3 zdeformován.

 • K tomuto jevu dochází při zobrazování snímků na televizoru s poměrem stran 4:3. Nastavte položku [Typ televizoru] správně a spusťte přehrávání snímku.

Řešení potížíŘešení potížíPřehrávání na televizoruNa horní a spodní straně monitoru LCD televizoru s poměrem stran 4:3 se zobrazují černé pruhy.

 • K tomuto jevu dochází při zobrazování snímků na televizoru s poměrem stran 4:3. Nejedná se o závadu.

Řešení potížíŘešení potížíKopírování a připojení k jiným zařízenímSnímky nejsou kopírovány správně.

 • Pomocí kabelu HDMI snímky kopírovat nelze.
 • Kabel AV (prodává se zvlášť) není připojen správně. Ověřte, že je kabel připojen ke vstupnímu konektoru daného zařízení.
 • Videa ve formátu XAVC S nelze kopírovat.

Řešení potížíŘešení potížíPřipojení k počítačiSoftware PlayMemories Home nelze nainstalovat.

 • Instalace softwaru PlayMemories Home vyžaduje připojení k internetu.
 • Ověřte prostředí počítače nebo instalační postup potřebný k instalaci softwaru PlayMemories Home.

Řešení potížíŘešení potížíPřipojení k počítačiSoftware PlayMemories Home nepracuje správně.

 • Ukončete software PlayMemories Home a restartujte počítač.

Řešení potížíŘešení potížíPřipojení k počítačiPočítač videokameru nerozpozná.

 • Od zásuvky USB na počítači odpojte všechna zařízení USB s výjimkou klávesnice, myši a videokamery.
 • Odpojte vestavěný kabel USB od počítače, restartujte počítač a poté videokameru znovu k počítači připojte ve správném pořadí.
 • Je-li k externím zařízením připojen vestavěný kabel USB i Multifunkční terminál/Terminál mikro USB videokamery, odpojte ten, který není připojen k počítači.

Řešení potížíZobrazení výsledků vnitřní kontroly/výstražné indikátoryZobrazení výsledků vnitřní kontroly/výstražné indikátoryZobrazení vnitřní kontroly

Zobrazí-li se na monitoru LCD nebo v hledáčku indikátory, prověřte následující. Pokud problém přetrvává i poté, co jste se jej opakovaně pokoušeli vyřešit, obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony. Při popisu problému jim sdělte úplný chybový kód začínající písmenem C nebo E, který se zobrazí na monitoru LCD.

Pokud se na monitoru LCD zobrazí výstražný indikátor, může zaznít melodie.

C:(nebo E:) : (Zobrazení vnitřní kontroly)

C:04:

Nepoužíváte určený modul akumulátoru. Přesvědčte se, že používáte příslušný modul akumulátoru.

Pevně připojte stejnosměrný konektor napájecího adaptéru do konektoru DC IN videokamery.

C:06:

Teplota modulu akumulátoru je vysoká. Vyměňte modul akumulátoru nebo jej umístěte na chladné místo.

C:13: / C:32:

Odpojte zdroj napájení. Znovu jej připojte a zkuste videokameru použít.

E: :

Postupujte podle pokynů začínajících krokem 2 v části „Pokud máte problémy“.

(Upozornění na nízkou zbývající kapacitu akumulátoru)

Modul akumulátoru je téměř vybitý.

Podle provozního prostředí nebo stavu akumulátoru může indikátor blikat, i když do vybití ještě zbývá přibližně 20 minut.

(Výstražný indikátor týkající se teploty modulu akumulátoru)

Teplota modulu akumulátoru je vysoká. Vyměňte modul akumulátoru nebo jej umístěte na chladné místo.

(Výstražný indikátor týkající se paměťové karty)

Indikátor pomalu bliká

Dochází volné místo pro nahrávání snímků.

Není vložena žádná paměťová karta.

Indikátor rychle bliká

Není dostatek volného místa pro nahrávání snímků. Po uložení snímků na jiné médium vymažte nepotřebné snímky nebo zformátujte paměťovou kartu.

Soubor databáze snímků může být poškozen. Zkontrolujte soubor databáze výběrem položek – [Nastavení] – [Nastavení Média] – [Opravit datab. obrazů] – záznamové médium.

Paměťová karta je poškozena.

(Výstražné indikátory týkající se formátování paměťové karty)

Paměťová karta je poškozena.

Paměťová karta není správně naformátována.

(Výstražný indikátor týkající se nekompatibilního typu paměťové karty)

Je vložen nekompatibilní typ paměťové karty.

(Výstražný indikátor týkající se ochrany paměťové karty proti zápisu)

Paměťová karta je chráněna proti zápisu.

Přístup k paměťové kartě byl omezen na jiném zařízení.

(Výstražný indikátor týkající se externího zařízení)

Soubor databáze snímků může být poškozen. Zkontrolujte soubor databáze výběrem položek – [Nastavení] – [Nastavení Média] – [Opravit datab. obrazů] – záznamové médium.

Externí zařízení je poškozeno.

(Výstražné indikátory týkající se formátování externího zařízení)

Externí zařízení je poškozeno.

Externí zařízení není správně naformátováno.

(Výstražný indikátor týkající se otřesů videokamery)

Videokamera není stabilní, obraz může být rozmazaný. Držte videokameru při natáčení pevně oběma rukama. Výstražný indikátor týkající se otřesů kamery však nezmizí.

(Výstražný indikátor týkající se nahrávání fotografií)

Záznamové médium je plné.

Během zpracovávání nelze pořizovat fotografie. Chvíli počkejte, poté zahajte nahrávání.

V následujících situacích není možné zachycovat snímky při nahrávání videí:

 • Je-li položka [NAHRÁV. režim] nastavena na možnost [Nejvyšší kvalita ]
 • Je-li položka [Snímk. Frekvence] nastavena na možnost [60p] (modely s barevnou normou NTSC) nebo [50p] (modely s barevnou normou PAL)
 • Je-li vybrána položka z nabídky [Obrazový efekt]
 • Je-li položka [Dvojí nahráv. videa] nastavena na možnost [Zap.]

Řešení potížíVýstražné zprávyVýstražné zprávyVýstražné indikátory

Objeví-li se na monitoru LCD zprávy, postupujte podle pokynů.

Chyba dat.

 • Tato situace může nastat, je-li videokamera vystavena otřesům.
 • Videa nahraná na jiných zařízeních nemusí být možno přehrát.

Soubor databáze obrazů je poškozen. Chcete vytvořit nový?

Informace pro správu filmů HD jsou poškozeny. Chcete vytvořit nové informace?

 • Soubor správy média je poškozen. Vyberete-li možnost [Ano], bude vytvořen nový soubor správy média. Dříve nahrané snímky na médiu nelze přehrávat (obrazové soubory nejsou poškozeny). Provedete-li po vytvoření nových informací operaci [Opravit datab. obrazů], pravděpodobně umožníte opětovné přehrávání starších záznamů. Pokud toto řešení nepomůže, zkopírujte snímky pomocí softwaru PlayMemories Home.

Soubor databáze obrazů neexistuje. Nelze nahrávat ani přehrávat videoklipy. Vytvořit nový soubor?

Informace pro správu filmů HD neexistují. Chcete vytvořit nové informace?

 • Neexistují-li data správy videí, nelze videa nahrávat ani přehrávat. Vyberete-li možnost [Ano], vytvoří se nová data správy a můžete videa opět nahrávat i přehrávat.

Zjištěny nekonzistence v souboru databáze obrazů. Chcete soubor databáze obrazů opravit?

Soubor databáze obrazů je poškozen. Chcete soubor databáze obrazů opravit?

Zjištěny nekonzistence v souboru databáze obrazů. Nelze nahrávat či přehrávat filmy HD. Chcete soubor datab. obrazů opravit?

 • Neexistují-li data správy videí, nelze videa nahrávat ani přehrávat. Vyberete-li možnost , vytvoří se nová data správy a můžete videa opět nahrávat i přehrávat.

V souboru databáze obrazů nalezeny nesrovnalosti. Zálohování a obnova dat.

Obnovte data, potom je naimportujte pomocí počítačového programu.

 • Vzhledem k poškození informací v databázi videí ve vysokém rozlišení (HD) existují nesrovnalosti mezi informacemi v databázi a informacemi v souboru. Výběrem položky proveďte zálohu videí ve vysokém rozlišení (HD) a soubor databáze opravte. Zálohovaná videa nejsou ve videokameře zobrazena. Připojením videokamery k počítači po opravě databáze lze zálohovaná videa ve vysokém rozlišení (HD) importovat do počítače pomocí softwaru PlayMemories Home nainstalovaného v počítači. Nicméně není zaručeno, že lze do počítače importovat všechna videa.

Došlo k přetečení vyrovnávací paměti. Zápis na médium nebyl dokončen včas.

 • Opakovaně jste provedli operaci nahrávání a mazání nebo používáte paměťovou kartu naformátovanou v jiném zařízení. Zkopírujte a zálohujte data do jiného zařízení (například do počítače) a poté proveďte formátování paměťové karty pomocí videokamery.
 • Kapacita vložené paměťové karty nepostačuje pro zkopírování videí. Použijte doporučenou paměťovou kartu.

Probíhá obnova dat.

 • Při zápisu na médium videokamery došlo k chybě. Snaha o záchranu dat nebyla úspěšná.

Nelze obnovit data.

 • Při zápisu na médium videokamery došlo k chybě. Snaha o záchranu dat nebyla úspěšná.

Vložte paměťovou kartu znovu.

 • Znovu vložte paměťovou kartu. Pokud i po opětovném vložení bliká indikátor, může být paměťová karta poškozena. Zkuste použít jinou paměťovou kartu.

Paměťovou kartu se nepodařilo rozpoznat. Zformátujte ji a použijte znovu.

 • Proveďte formátování paměťové karty. Upozorňujeme, že při formátování paměťové karty budou vymazána všechna uložená videa a fotografie.

Tato paměťová karta nepodporuje nahrávání filmů ve formátu XAVC S.

 • Videa ve formátu XAVC S můžete nahrávat za použití následující paměťové karty.
  • Paměťová karta SDXC třídy 10 nebo rychlejší

Bylo dosaženo maximálního počtu složek se statickými snímky. Nelze nahrávat statické snímky.

 • Nelze vytvořit více složek než 999MSDCF. Pomocí videokamery nelze vytvářet ani mazat složky.
 • Naformátujte paměťovou kartu nebo použijte jiné médium.

S touto paměťovou kartou nebude pravděpodobně možné nahrávat nebo přehrávat filmy.

S touto paměťovou kartou pravděpodobně nelze správně nahrávat a přehrávat obrazy.

 • Použijte paměťovou kartu doporučenou k použití s videokamerou.

Nevyjímejte paměťovou kartu během zápisu. Mohlo by dojít k poškození dat.

 • Vložte paměťovou kartu znovu.

Pro externí médium nelze provést funkce.

 • – [Nastavení] – [Nastavení Média] – [Opravit datab. obrazů] – nahrávání.
 • Pokud indikátor přesto bliká, proveďte formátování externího média pomocí počítače a poté znovu připojte videokameru k externímu médiu. Nezapomeňte, že při formátování externího média budou smazána všechna uložená videa a fotografie.
 • Pokud se zpráva po formátování stále zobrazuje, externí médium zřejmě není videokamerou podporováno nebo je poškozené. Zkuste použít jiné externí médium.

Nelze pracovat s externím médiem.

 • Externí médium požívejte ve stabilních podmínkách (prostředí s pokojovou teplotou, bez vibrací apod.).
 • Ověřte, že je připojen zdroj napájení externího média.

Ostatní

Maximální počet snímků již vybrán.

 • Pro následující činnosti lze vybrat pouze 100 snímků najednou:
  • mazání videí/fotografií
  • nastavení ochrany pro videa/fotografie nebo její zrušení
  • kopírování videí/fotografií

Data jsou chráněna.

 • Pokusili jste se o vymazání dat s nastavenou ochranou. Zrušte ochranu dat.