Digitálny video rekordér s rozlíšením 4K/Digitálny HD video rekordérFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Spôsob používania

Pred použitím

Informácie o modeli

Súčasti a ovládacie prvky

Indikátory na obrazovke

Formát nahrávania videozáznamu

Začíname

Kontrola súčastí balenia

Príprava zdroja napájania

Prvotné nastavenie

Príprava pamäťovej karty

Nahrávanie

Nahrávanie videozáznamov/fotografií

Manuálna zmena jasu na nahrávanie

Užitočné funkcie pri nahrávaní

Prehrávanie

Prehrávanie snímok na obrazovke Event View

Prehrávanie snímok pomocou funkcie výberu najlepších sekvencií

Prehrávanie videozáznamov MP4 (videozáznamy HD) (prepínanie formátu videozáznamu)

Úprava snímok na obrazovke prehrávania

Prehrávanie snímok v televízore s rozlíšením 4K

Prehrávanie snímok v televízore s vysokým rozlíšením obrazu

Prehrávanie snímok v televízore, ktorý nemá vysoké rozlíšenie obrazu

Ukladanie snímok pomocou externého zariadenia

Ako ukladať videozáznamy

Používanie softvéru PlayMemories Home

Ukladanie snímok v externom pamäťovom zariadení

Vytvorenie disku pomocou rekordéra

Používanie funkcie Wi-Fi

Ako vám môže poslúžiť funkcia Wi-Fi

Ovládanie pomocou smartfónu

Prenos snímok do smartfónu

Prenos snímok do počítača

Prenos snímok do televízora

Pripojenie smartfónu

Inštalácia softvéru PlayMemories Mobile

Používanie ponúk

Používanie položiek v ponukách

Režim snímania

Fotoaparát/Mikrofón

Kvalita/veľkosť snímky

Funkcia prehrávania

Upraviť/kopírovať

Nastavenie

Čas nabíjania/nahrávania videozáznamov/počet fotografií, ktoré je možné nahrať

Skontrolovať čas nabíjania

Predpokladaný čas nabíjania a prehrávania pre jednotlivé batérie

Predpokladaný čas nahrávania videozáznamu a počet fotografií, ktoré sa dajú nahrať na pamäťové karty

Prenosová rýchlosť pre jednotlivé režimy nahrávania

Počet pixelov zaznamenaných pri jednotlivých veľkostiach fotografií

Ďalšie informácie

Preventívne upozornenia

Manipulácia s produktom

Údržba

Používanie produktu v zahraničí

Ochranné známky

Licencia

Zväčšenie transfokácie

Odstraňovanie porúch

Odstraňovanie porúch

Ak máte problémy

Všeobecné úkony

Batérie a zdroje napájania

Monitor

Hľadáčik

Pamäťová karta

Bezdrôtový diaľkový ovládač

Nahrávanie

Prehrávanie

Wi-Fi

Úprava videozáznamov alebo fotografií v tomto produkte

Prehrávanie v televízore

Kopírovanie a pripojenie k iným zariadeniam

Pripojenie k počítaču

Zobrazenie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátory

Zobrazenie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátory

Výstražné hlásenia

Výstražné hlásenia

Spôsob používaniaPred použitímInformácie o modeliInformácie o modeli

V tejto príručke pomoci sú spoločne opísané rozdiely v parametroch medzi jednotlivými modelmi.

Ak nájdete opis „Modely s ... “ ako nižšie, v tejto kapitole skontrolujte, či sa opis vzťahuje na daný produkt.

 • (modely s funkciou 4K)
 • (modely so systémom zobrazovania farieb NTSC)

Skontrolovanie názvu produktu

Pozrite sa na spodnú stranu produktu.

A: Názov modelu (FDR-xxxx/HDR-xxxx)

Rozdiely vo funkciách

Modely so systémom zobrazovania farieb NTSC: FDR-AX100/HDR-CX900

Modely so systémom zobrazovania farieb PAL: FDR-AX100E/HDR-CX900E

Modely s funkciou 4K: FDR-AX100/FDR-AX100E

Modely s konektormi pre vstup a výstup USB: FDR-AX100/HDR-CX900

Modely s konektorom USB len na výstup: FDR-AX100E/HDR-CX900E

Poznámka

 • Pre nasledujúce položky sú opisy uvedené pri názve modelu.
  • Súčasti a ovládacie prvky
  • Položky ponuky
  • Očakávaný čas nahrávania videozáznamov
  • Očakávaný počet fotografií, ktoré je možné nasnímať

Spôsob používaniaPred použitímSúčasti a ovládacie prvkySúčasti a ovládacie prvky (predná/vrchná strana)

 1. Sánky pre rôzne rozhrania

  Viac informácií o kompatibilnom príslušenstve k sánkam pre rôzne rozhrania nájdete na webovej lokalite spoločnosti Sony pre vašu oblasť alebo vám ich poskytne predajca spoločnosti Sony, prípadne miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.

  Používanie s príslušenstvom iných výrobcov nie je zaručené. Ak používate adaptér sánok (predáva sa samostatne), môžete tiež používať príslušenstvo kompatibilné s Active Interface Shoe.

 2. Tlačidlo PHOTO
 3. Páčka transfokátora
 4. Značka N

  NFC: Near Field Communication

 5. Slučka pre remienok na plece
 6. Remienok na uchopenie
 7. Tlačidlo FOCUS MAGNIFIER
 8. Konektor (mikrofón) (PLUG IN POWER)
 9. Snímač na diaľkové ovládanie
 10. Indikátor nahrávania kamery
 11. Svetlo NIGHT SHOT
 12. Multi/Micro USB koncovka

  Podpora pre zariadenia kompatibilné s rozhraním Micro USB.

  Ak používate kábel s koncovkou (predáva sa samostatne), môžete tiež používať príslušenstvo cez konektor pre diaľkový ovládač A/V.

 13. Vstavaný mikrofón
 14. Krúžok objektívu
 15. Objektív (objektív ZEISS)
 16. Prepínač ZOOM/FOCUS
 17. Tlačidlo AF/MF
 18. Tlačidlo MANUAL
 19. Ovládač MANUAL

Spôsob používaniaPred použitímSúčasti a ovládacie prvkySúčasti a ovládacie prvky (bočná strana)

 1. Reproduktor
 2. Indikátor prístupu k pamäťovej karte

  Ak indikátor svieti alebo bliká, produkt číta alebo zapisuje údaje.

 3. Otvor pre pamäťovú kartu
 4. Konektor HDMI OUT
 5. Konektor (slúchadlá)
 6. Prepínač ND FILTER (AUTO/MANUAL)
 7. Prepínač ND FILTER
 8. Tlačidlo POWER
 9. Tlačidlo WHITE BALANCE
 10. Tlačidlo PROGRAM AE
 11. Tlačidlo IRIS
 12. Tlačidlo GAIN/ISO
 13. Tlačidlo SHUTTER SPEED
 14. Tlačidlo (View Images)
 15. Tlačidlo (My Voice Canceling)

  Potláča hlas osoby, ktorá nahráva videozáznam.

 16. Tlačidlo DISPLAY
 17. Tlačidlo NIGHT SHOT

Spôsob používaniaPred použitímSúčasti a ovládacie prvkySúčasti a ovládacie prvky (zadná/spodná strana)

 1. LCD displej/dotykový panel

  Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov, LCD displej môžete zavrieť s obrazovkou otočenou smerom von. Prehrávanie záznamu je tak pohodlnejšie.

 2. Hľadáčik

  Tento produkt sa zapne po vysunutí hľadáčika.

 3. Snímač očí

  Keď je LCD displej zatvorený, vysuňte hľadáčik a priblížte oko k hľadáčiku. Objekt môžete sledovať cez hľadáčik.

 4. Ovládač na nastavenie objektívu hľadáčika

  Ak sú indikátory v hľadáčiku rozmazané, upravte ovládač na nastavenie objektívu hľadáčika.

 5. Batéria
 6. Indikátor POWER/CHG (nabíjanie)
 7. Tlačidlo / (Shooting Mode)
 8. Tlačidlo START/STOP
 9. Built-in USB Cable
 10. Konektor DC IN
 11. Objímka pre statív

  Pripojte statív (predáva sa samostatne: dĺžka skrutky musí byť menej ako 5,5 mm). V závislosti od špecifikácií statívu sa produkt nemusí dať pripojiť v správnom smere.

 12. Uvoľňovacia páčka BATT (batéria)

Pripevnenie remienka na uchopenie

Spôsob používaniaPred použitímSúčasti a ovládacie prvkySúčasti a ovládacie prvky (bezdrôtový diaľkový ovládač)

 1. Tlačidlo DATA CODE

  Pri stlačení tohto tlačidla počas prehrávania sa zobrazí dátum a čas a údaje o nastaveniach kamery.

 2. Tlačidlo PHOTO

  Po stlačení tohto tlačidla sa obraz na obrazovke nahrá ako statická snímka.

 3. Tlačidlá SCAN/SLOW (zrýchlene/spomalene)
 4. Tlačidlá / (Predchádzajúce/nasledujúce)
 5. Tlačidlo PLAY
 6. Tlačidlo STOP
 7. Tlačidlo DISPLAY
 8. Vysielač
 9. Tlačidlo START/STOP
 10. Tlačidlá priblíženia
 11. Tlačidlo PAUSE
 12. Tlačidlo VISUAL INDEX

  Zobrazuje obrazovku VISUAL INDEX počas prehrávania.

 13. Tlačidlá ////ENTER

  Ak stlačíte ktorékoľvek z týchto tlačidiel, na LCD displeji sa zobrazí svetlomodrý rámček. Vyberte požadované tlačidlo alebo položku pomocou tlačidiel /// a stlačením tlačidla ENTER potvrďte svoj výber.

Spôsob používaniaPred použitímIndikátory na obrazovkeIndikátory na obrazovke

Pri zmene nastavení sa zobrazujú nasledujúce indikátory.

Na ľavej strane obrazovky ()

Tlačidlo MENU

Nahrávanie pomocou samospúšte

Položka [Airplane Mode] je nastavená na možnosť [On]

Fader

Položka [Face Detection] je nastavená na možnosť [Off]

[Smile Shutter]

Manuálne zaostrovanie

Scene Selection

Stabilizácia obrazu (SteadyShot) vypnutá

Zebra

Peaking

Inteligentný automatický režim


V strede obrazovky ()

Nastavenie prezentácie

Výstraha

Režim prehrávania

REC/STBY Režim nahrávania

Uzamknutie AE/AF

Nightshot

NFC

 Wi-Fi

Picture Effect


Na pravej strane obrazovky ()

60i Rýchlosť snímania (30p/60p/50p/60i/50i/24p/25p), režim nahrávania (PS/FX/FH/HQ/LP) a veľkosť videozáznamu

Dual Video REC

60 min Zostávajúca kapacita batérie

Médium na nahrávanie/prehrávanie/úpravy

0:00:00 Počítadlo (hodiny:minúty:sekundy)

00min Odhadovaný čas nahrávania

9999 20.0M/14.2M Približný počet fotografií, ktoré sa dajú nasnímať, a ich veľkosť

Priečinok prehrávania na pamäťovej karte

100/112 Aktuálne prehrávaný videozáznam alebo fotografia/celkový počet nahratých videozáznamov alebo fotografií

Pripojenie k externému pamäťovému zariadeniu


V spodnej časti obrazovky ()

Audio Rec Level

Položka [Auto Wind NR] je nastavená na možnosť [Off]

Položka [My Voice Canceling] je nastavená na možnosť [On]

Blt-in Zoom Mic

Audio Mode

Cinematone

Low Lux

AGC Limit

Audio Level Display

EV AE Shift

Exposure Auto/Manual

F2.8 IRIS

30dB Zosilnenie

60 Shutter Speed

Inteligentný automatický režim

Názov dátového súboru

Protect

5500K White Balance

ND filter

Poznámka

 • Indikátory a ich pozície sú približné a môžu sa líšiť od tých, ktoré sa v skutočnosti zobrazujú na obrazovke.
 • V závislosti od modelu sa môže stať, že niektoré indikátory sa nezobrazia vôbec.

Spôsob používaniaPred použitímFormát nahrávania videozáznamuDostupné formáty nahrávania v tomto produkte a ich vlastnosti

Tento produkt podporuje formáty XAVC S 4K (modely s funkciou 4K), XAVC S HD a AVCHD. Kvalita obrazu vo formáte XAVC S 4K je 4-krát vyššia než kvalita tradičného obrazu vo vysokom rozlíšení.

XAVC S 4K

Počet pixlov nahrávania:
3 840 × 2 160 bodov
Bitová rýchlosť:
60 Mbit/s
Funkcia:
Nahráva vo formáte 4K. Aj keď nemáte televízor s rozlíšením 4K, odporúča sa nahrávať vo formáte 4K na budúce účely.

XAVC S HD

Počet pixlov nahrávania:
1 920 × 1 080 bodov
Bitová rýchlosť:
50 Mbit/s
Funkcia:
Umožňuje nahrávať jasnejšie snímky, pretože formát XAVC S HD obsahuje viac informácií v porovnaní s formátom AVCHD.

AVCHD

Počet pixlov nahrávania:
1 920 × 1 080 bodov
Bitová rýchlosť:
Max. 28 Mbit/s
Funkcia:
Umožňuje ukladať snímky aj v iných zariadeniach než počítačoch.

Rada

 • Bitová rýchlosť označuje množstvo údajov nahratých za určitý čas.

Spôsob používaniaZačínameKontrola súčastí baleniaSúčasti balenia

Čísla v zátvorkách označujú dodávané množstvo.

Pre všetky modely

Kamkordér (1)

Sieťový adaptér striedavého prúdu (1)

HDMI kábel (1)

Predlžovací USB kábel (1)

Napájací kábel (1)

Tienidlo objektívu (1)

Kryt objektívu (upevnený k produktu) (1)

Bezdrôtový diaľkový ovládač (1)

Návod na používanie (1)

Len pre model FDR-AX100/FDR-AX100E

Nabíjateľná batéria NP-FV70 (1)

Len pre model HDR-CX900/HDR-CX900E

Nabíjateľná batéria NP-FV50 (1)

Rada

 • Predlžovací USB kábel je určený len na použitie s týmto produktom. Tento kábel použite, ak je Built-in USB Cable produktu príliš krátky na pripojenie.

Spôsob používaniaZačínameKontrola súčastí baleniaNasadenie tienidla objektívu

Upevnením tienidla objektívu sa zabráni ovplyvneniu záberov rozptýleným svetlom.

 1. Zarovnajte červenú čiaru na tienidle objektívu s červenou bodkou na objektíve (značka tienidla objektívu), potom tienidlo objektívu vložte do upevnenia objektívu a otočte ho v smere hodinových ručičiek, kým tienidlo objektívu nezacvakne na svoje miesto.

Spôsob používaniaZačínamePríprava zdroja napájaniaPripájanie batérie

Batériu pripojte do produktu.

 1. Zaklopte LCD displej, zasuňte hľadáčik a potom pripojte batériu ().
  • Zarovnajte drážky na produkte s drážkami na batérii a potom posuňte batériu nahor.

Vybratie batérie

Vypnite tento produkt. Posuňte uvoľňovaciu páčku batérie () a vyberte batériu ().

Poznámka

 • K produktu nemôžete pripojiť žiadne iné batérie typu InfoLITHIUM než batérie radu V.
 • S produktom nemôžete používať batériu NP-FV30 InfoLITHIUM.
 • Ak nebudete produkt používať viac ako 2 minúty, v rámci predvoleného nastavenia sa napájanie automaticky vypne, aby sa šetrila energia batérie (Power Save).

Spôsob používaniaZačínamePríprava zdroja napájaniaNabíjanie batérie pomocou sieťového adaptéra striedavého prúdu

Batériu nabíjajte pomocou dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu. Batériu pripojte vopred.

 1. Zatvorte LCD displej.
  • Ak je hľadáčik vytiahnutý, zasuňte ho.

 2. Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel k produktu a do sieťovej zásuvky.
  • Indikátor POWER/CHG (nabíjanie) sa rozsvieti na oranžovo.
  • Keď sa batéria úplne nabije, indikátor POWER/CHG (nabíjanie) zhasne. Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu od konektora DC IN na produkte.

  A: Sieťový adaptér striedavého prúdu

  B: Napájací kábel

  C: Konektor DC IN

  D: Zarovnajte značku na konektore DC

Poznámka

 • Upozorňujeme vás na nasledujúce poznámky k používaniu sieťového adaptéra striedavého prúdu.
  • Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu použite blízku sieťovú zásuvku. Ak sa počas používania produktu vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu zo sieťovej zásuvky.
  • Sieťový adaptér striedavého prúdu pri používaní neumiestňujte do úzkeho priestoru napríklad medzi stenu a nábytok.
  • Neskratujte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu ani kontakty batérie žiadnymi kovovými predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu produktu.

Rada

 • Batériu odporúčame nabíjať pri teplotách v rozsahu od 10 °C do 30 °C.

Spôsob používaniaZačínamePríprava zdroja napájaniaNabíjanie batérie pomocou počítača

Batériu nabíjajte pripojením produktu k počítaču pomocou Built-in USB Cable. Batériu pripojte vopred.

 1. Zatvorte LCD displej.
  • Ak je hľadáčik vytiahnutý, zasuňte ho.

 2. Vytiahnite Built-in USB Cable z produktu.

 3. Produkt a zapnutý počítač prepojte pomocou Built-in USB Cable.
  • Indikátor POWER/CHG (nabíjanie) sa rozsvieti na oranžovo.
  • Keď sa batéria úplne nabije, indikátor POWER/CHG (nabíjanie) zhasne. Odpojte Built-in USB Cable od počítača a uložte ho do vrecka na remienku na uchopenie.
  • Ak Built-in USB Cable nie je dostatočne dlhý pre pripojenie, použite Built-in USB Cable.

  : Built-in USB Cable

  : Do sieťovej zásuvky

Odkladanie Built-in USB Cable

Built-in USB Cable vložte naspäť do vrecka na remienku na uchopenie.

Rada

 • Batériu odporúčame nabíjať pri teplotách v rozsahu od 10 °C do 30 °C.

Spôsob používaniaZačínamePríprava zdroja napájaniaZapnutie napájania

Zapnite produkt.

 1. Otvorte LCD displej produktu a zapnite napájanie.
  • Produkt môžete zapnúť aj stlačením tlačidla POWER alebo vysunutím hľadáčika.

Vypnutie napájania

Zatvorte LCD displej.

Ak je hľadáčik vysunutý, zasuňte hľadáčik podľa nasledujúcej ilustrácie.

 • Produkt môžete vypnúť aj stlačením tlačidla POWER.

Zapnutie alebo vypnutie napájania produktu pomocou LCD displeja alebo hľadáčika

Napájanie produktu sa zapína a vypína podľa toho, v akom stave sa nachádza monitor LCD alebo hľadáčik.

LCD displej: Otvorený, Hľadáčik: Zasunutý
Zapnutie
LCD displej: Otvorený, Hľadáčik: Vysunutý
Zapnutie
LCD displej: Zavretý, Hľadáčik: Zasunutý
Vypnutie
LCD displej: Zavretý, Hľadáčik: Vysunutý
Zapnutie

Poznámka

 • Ak je hľadáčik vysunutý, produkt nie je vypnutý, a to ani v prípade, ak je LCD displej zatvorený. Pri vypínaní napájania produktu skontrolujte, či je hľadáčik zasunutý vo východiskovej polohe.

Spôsob používaniaZačínamePríprava zdroja napájaniaPoužívanie produktu pri napájaní zo sieťovej zásuvky

Produkt napájajte pomocou sieťového adaptéra striedavého prúdu.

 1. Vykonajte rovnaké pripojenia ako v časti „Nabíjanie batérie pomocou sieťového adaptéra striedavého prúdu“ na používanie produktu.

  • Aj keď je batéria pripojená, nebude sa vybíjať.

Spôsob používaniaZačínamePrvotné nastavenieNastavenie jazyka, dátumu a času

Nastavte jazyk, dátum a čas pri prvom použití produktu.

 1. Otvorte LCD displej produktu a zapnite napájanie.
 2. Vyberte požadovaný jazyk a potom vyberte položku [Next].

  A: Dotknite sa LCD displeja

 3. Vyberte požadovanú zemepisnú oblasť pomocou tlačidiel / a potom sa dotknite tlačidla [Next].

 4. Nastavte možnosť [Summer Time], vyberte formát dátumu a zadajte dátum a čas.
  • Ak nastavíte možnosť [Summer Time] na hodnotu [On], hodiny sa posunú o 1 hodinu dopredu.
  • Pri výbere dátumu a času vyberte jednu z položiek a nastavte hodnotu pomocou tlačidiel /.
  • Po výbere položky je nastavenie dátumu a času dokončené.

Rada

 • Dátum a čas sa zaznamenávajú automaticky a zobrazia sa iba počas prehrávania. Pre ich zobrazenie vyberte – [Setup] – [Playback Settings] – [Data Code] – [Date/Time].

Spôsob používaniaZačínamePrvotné nastavenieNastavenie uhla LCD displeja na uľahčenie pozerania

Na uľahčenie pozerania môžete nastaviť uhol LCD displeja.

 1. LCD displej najprv otvorte tak, aby s produktom zvieral uhol 90 stupňov () a potom nastavte uhol ().

Spôsob používaniaZačínamePrvotné nastavenieNastavenie uhla hľadáčika na uľahčenie pozerania

Na uľahčenie pozerania môžete nastaviť uhol hľadáčika.

 1. Zatvorte LCD displej.
 2. Vytiahnite hľadáčik () a upravte uhol na uľahčenie pozerania ().

 3. Priblížte oko k hľadáčiku.
  • S približovaním oka k hľadáčiku snímač očí rozpozná vaše oko a indikátory sa zobrazia na hľadáčiku.
  • Ak sú indikátory na hľadáčiku rozmazané, nastavte vzhľad pomocou ovládača na nastavenie objektívu hľadáčika, ktorý sa nachádza vedľa hľadáčika.

Spôsob používaniaZačínamePrvotné nastavenieZobrazenie položiek na LCD displeji

Ak produkt po jeho zapnutí alebo prepnutí z režimu nahrávania videozáznamov do režimu snímania fotografií (alebo naopak) niekoľko sekúnd nepoužívate, položky zobrazené na LCD displeji sa prestanú zobrazovať. Ak chcete znova zobraziť položky na LCD displeji, dotknite sa ľubovoľnej časti LCD displeja okrem tlačidiel.

Rada

 • Aby LCD displej ostal aktívny, nastavenia zmeňte pomocou [Display Setting].

Spôsob používaniaZačínamePríprava pamäťovej kartyVloženie pamäťovej karty

Do produktu vložte pamäťovú kartu.

 1. Otvorte kryt a vložte pamäťovú kartu tak, aby s cvaknutím zapadla na svoje miesto.

  A: Indikátor prístupu

  B: Pri vkladaní otočte kartu orezaným rohom tak, ako je znázornené na ilustrácii.

Poznámka

 • Ak chcete zabezpečiť stabilnú funkčnosť pamäťovej karty, odporúča sa, aby ste pamäťovú kartu ešte pred prvým použitím naformátovali vo svojom produkte. Formátovaním pamäťovej karty sa vymažú všetky údaje, ktoré sú na nej uložené a tieto údaje nebude možné obnoviť. Uložte svoje dôležité údaje do osobného počítača alebo iného zariadenia.
 • Ak sa zobrazí hlásenie [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.], naformátujte pamäťovú kartu.
 • Overte si, ako vkladáte pamäťovú kartu. Ak nasilu zasuniete pamäťovú kartu, ktorá je nesprávne nasmerovaná, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, otvoru na pamäťovú kartu alebo údajov snímok.
 • Nevkladajte iné pamäťové karty než sú karty, ktoré zodpovedajú otvoru na pamäťovú kartu. Inak môžete spôsobiť poruchu.
 • Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty dajte pozor, aby pamäťová karta nevyskočila a nespadla.
 • Produkt nerozpozná pamäťovú kartu, ak ju nevložíte rovno a správnym smerom.
 • Ak sa zobrazí hlásenie [Preparing image database file. Please wait.], počkajte, kým nezmizne.

Rada

 • Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, otvorte kryt a jemne zatlačte na pamäťovú kartu.

Spôsob používaniaZačínamePríprava pamäťovej kartyTypy pamäťových kariet, ktoré môžete používať s týmto produktom

S produktom môžete použiť nasledujúce typy pamäťových kariet.

Typy pamäťových kariet Memory Stick, ktoré môžete používať s týmto produktom

V tejto Príručke pomoci sa nasledujúce typy kariet Memory Stick, ktoré môžete používať s týmto produktom, nazývajú Memory Stick PRO Duo.

 • Memory Stick PRO Duo (*)
 • Memory Stick PRO-HG Duo (*)
 • Memory Stick XC-HG Duo (**)

* Memory Stick PRO Duo s kapacitou do 32 GB bude s týmto produktom fungovať správne.

** Memory Stick PRO Duo s kapacitou do 64 GB bude s týmto produktom fungovať správne.

Typy pamäťových kariet SD, ktoré môžete používať s týmto produktom

V tejto Príručke pomoci sa nasledujúce typy kariet SD, ktoré môžete používať s týmto produktom, nazývajú „karta SD“.

 • Pamäťová karta SD
 • Pamäťová karta SDHC
 • Pamäťová karta SDXC

Poznámka

 • Na nahrávanie snímok vo formáte AVCHD používajte kartu triedy 4 alebo rýchlejšiu.
 • Na nahrávanie snímok vo formáte XAVC S používajte kartu SDXC triedy 10 alebo rýchlejšiu.
 • Pamäťové karty SD s kapacitou do 64 GB budú s produktom fungovať správne.

Spôsob používaniaNahrávanieNahrávanie videozáznamov/fotografiíNahrávanie videozáznamov

Nahrávanie videozáznamov.

 1. Zložte kryt objektívu.
 2. Otvorte LCD displej produktu a zapnite napájanie.
  • Produkt môžete zapnúť aj stlačením tlačidla POWER alebo vysunutím hľadáčika.

 3. Stlačením tlačidla START/STOP spustite nahrávanie.
  • Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo START/STOP.

Poznámka

 • Ak zatvoríte LCD displej počas nahrávania videozáznamov, produkt prestane nahrávať (len ak je hľadáčik zasunutý).
 • Maximálny čas nepretržitého nahrávania videozáznamu je približne 13 hodín.
 • Ak veľkosť súboru videozáznamu vo formáte AVCHD prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor videozáznamu.
 • Nasledujúce stavy signalizujú, že údaje sa ešte zapisujú na nahrávacie médium, aj keď nahrávanie sa už skončilo. Počas tohto času produkt nevystavujte nárazom ani vibráciám, nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
  • Indikátor prístupu svieti alebo bliká
  • Ikona média v pravom hornom rohu LCD displeja bliká
 • LCD displej tohto produktu dokáže zobrazovať zaznamenané snímky po celej ploche displeja (zobrazenie všetkých pixlov). V prípade prehrávania snímok v televíznom prijímači, ktorý nepodporuje zobrazenie všetkých pixlov, to však môže viesť k miernemu orezaniu horného, dolného, pravého a ľavého okraja obrazových záznamov. Odporúčame nahrávať snímky s funkciou [Grid Line] nastavenou na možnosť [On] používaním vonkajšieho rámu funkcie [Grid Line] ako pomôcky.
 • Pri nahrávaní videozáznamov vo formáte XAVC S 4K sa videozáznamy nedajú prehrávať na externý monitor cez pripojenie HDMI/video. Prehráva sa len zobrazenie na displeji (modely s funkciou 4K).

Rada

 • Keď je položka [Dual Video REC] nastavená na možnosť [On], tento produkt v režime nahrávania videozáznamu nahráva videozáznam vo formáte XAVC S a zároveň vo formáte MP4 alebo vo formáte AVCHD a zároveň vo formáte MP4.
 • V predvolenom nastavení je položka [Dual Video REC] nastavená na možnosť [Off].

Spôsob používaniaNahrávanieNahrávanie videozáznamov/fotografiíSnímanie fotografií

Snímanie fotografií.

 1. Zložte kryt objektívu.
 2. Otvorte LCD displej produktu a zapnite napájanie. Stlačením tlačidla / (Shooting Mode) vyberte režim snímania fotografií.
  • Režim snímania fotografií môžete vybrať aj výberom položky [MODE] na LCD displeji.
  • Produkt môžete zapnúť aj stlačením tlačidla POWER alebo vysunutím hľadáčika.

 3. Jemným stlačením tlačidla PHOTO upravte zaostrenie a potom tlačidlo stlačte úplne.
  • Pri správnom nastavení zaostrenia sa na LCD displeji zobrazí indikátor uzamknutia AE/AF.

Poznámka

 • Nasledujúce stavy signalizujú, že údaje sa ešte zapisujú na nahrávacie médium, aj keď nahrávanie sa už skončilo. Počas tohto času produkt nevystavujte nárazom ani vibráciám, nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
  • Indikátor prístupu svieti alebo bliká
  • Zachytenie fotografie z videozáznamu (Modely s konektormi pre vstup a výstup USB) alebo vytvorenie fotografie

Spôsob používaniaNahrávanieManuálna zmena jasu na nahrávanieManuálne ovládanie nastavení snímok pomocou ovládača MANUAL

Použite ponuku priradenú k tlačidlu MANUAL.

 1. Stlačením tlačidla MANUAL prepnete na režim manuálneho ovládania.
  • Stláčaním tlačidla MANUAL môžete prepínať medzi manuálnym a automatickým režimom.

  A: Tlačidlo MANUAL

  B: Ovládač MANUAL

 2. Nastavenia upravíte otáčaním ovládača MANUAL.

Poznámka

 • Manuálne nastavenia sa uchovajú aj v prípade, ak zmeníte položku priradenú k ovládaču MANUAL. Ak však nastavíte funkciu [Exposure] po manuálnom nastavení funkcie [AE Shift], funkcia [Exposure] nahradí funkciu [AE Shift].

Spôsob používaniaNahrávanieManuálna zmena jasu na nahrávaniePriradenie často používaných položiek ponuky k tlačidlu MANUAL

Požadované funkcie môžete priradiť k tlačidlu MANUAL.

 1. Stlačte a podržte tlačidlo MANUAL na niekoľko sekúnd.
  • Zobrazí sa obrazovka [Dial Setting].
 2. Otáčajte ovládačom MANUAL a vyberte položku, ktorú chcete priradiť.

 3. Potvrďte stlačením tlačidla MANUAL.

Položky, ktoré je možné ovládať pomocou ovládača MANUAL

 • [Exposure]
 • [AE Shift]
 • [WB Color Temp.]
 • [WB B-A]
 • [WB G-M]

Rada

 • Údaje fotoaparátu, ktoré sa zobrazia na LCD displeji, sa budú líšiť v závislosti od nastavení nahrávania produktu. Nastavenia sa zobrazia pomocou nasledujúcich ikon.
  • : Automatický režim
  • : Expozícia sa nastavuje manuálne

Spôsob používaniaNahrávanieManuálna zmena jasu na nahrávanieÚprava IRIS (clony)

Vysvetlenie postupu úpravy IRIS (clony).

 1. Stlačením tlačidla PROGRAM AE nastavte IRIS (clonu), zosilnenie (ISO), čas expozície a expozíciu na možnosť [Auto].

 2. Stlačením tlačidla IRIS nastavte IRIS (clonu) na manuálnu.
  • Každým stlačením tlačidla sa nastavenie prepne medzi manuálnym a automatickým.

  A: Hodnota clony

  B: Ikona na prepnutie prevádzkového režimu

  Opis ikon na prepnutie prevádzkového režimu
  (žiadna ikona): manuálna prevádzka
  : automatická prevádzka
  : manuálna prevádzka položky [Exposure]
 3. Otočením ovládača MANUAL upravte IRIS (clonu).
  • Keď je hodnota nastavenia zvýraznená, IRIS (clonu) možno nastaviť pomocou ovládača MANUAL.

Obnovenie nastavenia na automatickú úpravu

Znova stlačte tlačidlo IRIS. Vedľa hodnoty IRIS (clony) sa zobrazí ikona .

Rada

 • Táto funkcia je užitočná, keď chcete rozostriť alebo zostriť pozadie snímky.

Spôsob používaniaNahrávanieManuálna zmena jasu na nahrávanieÚprava času expozície

Vysvetlenie postupu nastavenia času expozície.

 1. Stlačením tlačidla PROGRAM AE nastavte IRIS (clonu), zosilnenie (ISO), čas expozície a expozíciu na možnosť [Auto].

 2. Stlačením tlačidla SHUTTER SPEED nastavte čas expozície na manuálny.
  • Každým stlačením tlačidla sa nastavenie prepne medzi manuálnym a automatickým.
 3. Otočením ovládača MANUAL upravte čas expozície.

Obnovenie nastavenia na automatickú úpravu

Znova stlačte tlačidlo SHUTTER SPEED. Vedľa hodnoty času expozície sa zobrazí ikona .

Rada

 • Snímané pohybujúce sa objekty budú vyzerať inak v závislosti od času expozície. Nastavením kratšieho času expozície nahráte rýchlo sa pohybujúci objekt zreteľne bez rozmazania a nastavením dlhšieho času expozície zvýrazníte pohyb pohybujúceho sa objektu.
 • Čas expozície môžete nastaviť takto:
  • v rozsahu 1/8 až 1/10 000 sekundy v režime nahrávania videozáznamu pri rýchlosti 60p(*)/50p(**)/30p(*)
  • v rozsahu 1/6 až 1/10 000 sekundy v režime nahrávania videozáznamu pri rýchlosti 24p(*)/25p(**)
  • v rozsahu 1/8 až 1/1 000 sekundy v režime snímania fotografií

  * Modely so systémom zobrazovania farieb NTSC

  ** Modely so systémom zobrazovania farieb PAL

 • Pri dlhšom čase expozície je automatické zaostrovanie zložité. Pri pripojení produktu k statívu odporúčame používať manuálne zaostrovanie.
 • Pri nahrávaní pomocou funkcie [Smth Slw REC] sa rozsah časov expozície, ktoré môžete upraviť manuálne, zmení na 1/250 až 1/10 000 sekundy. Pri nahrávaní pomocou funkcie [High Speed REC] sa rozsah zmení na 1/125 až 1/10 000 sekundy.
 • Pri nahrávaní na miestach osvetlených žiarivkami, sodíkovými výbojkami, ortuťovými výbojkami alebo LED svetlom sa na LCD displeji môžu objaviť vodorovné pásy. Situácia sa možno zlepší úpravou času expozície.

Spôsob používaniaNahrávanieManuálna zmena jasu na nahrávanieÚprava zosilnenia (ISO)

Vysvetlenie postupu úpravy nastavenia zosilnenia (ISO). Zosilnenie (ISO) upravte, keď ho nechcete upravovať pomocou funkcie AGC (Auto Gain Control).

 1. Stlačením tlačidla PROGRAM AE nastavte IRIS (clonu), zosilnenie (ISO), čas expozície a expozíciu na možnosť [Auto].

 2. Stlačením tlačidla GAIN/ISO nastavte zosilnenie (ISO) na manuálne.
  • Každým stlačením tlačidla sa nastavenie prepne medzi manuálnym a automatickým.
 3. Otočením ovládača MANUAL upravte zosilnenie (ISO).

Obnovenie nastavenia na automatickú úpravu

Znova stlačte tlačidlo GAIN/ISO. Vedľa hodnoty zosilnenia (ISO) sa zobrazí ikona .

V predvolenom nastavení môžete nastaviť hodnotu v rozsahu -3 dB až +33 dB.

Rada

 • Pri nahrávaní pomocou funkcie [Smth Slw REC] sa rozsah zosilnenia (ISO), ktoré môžete upraviť manuálne, zmení na -3 dB až +27 dB.
 • V režime snímania fotografií sa zobrazené nastavenie zmení na ISO a rozsah, ktorý môžete upraviť, bude ISO160 - ISO12800.

Spôsob používaniaNahrávanieManuálna zmena jasu na nahrávanieÚprava expozície

Nasleduje postup úpravy expozície, keď je položka [Exposure] priradená tlačidlu MANUAL (predvolené nastavenie).

 1. Stlačením tlačidla PROGRAM AE nastavte IRIS (clonu), zosilnenie (ISO), čas expozície a expozíciu na možnosť [Auto].

 2. Stlačením tlačidla MANUAL nastavte expozíciu na manuálnu.
  • Každým stlačením tlačidla sa nastavenie prepne medzi manuálnym a automatickým.

  A: Hodnota nastavenia
  Zľava doprava: IRIS (clona), zosilnenie (ISO), čas expozície
  B: Stav nastavenia

  Opis ikon na prepnutie prevádzkového režimu

  (žiadna ikona): manuálna prevádzka

  : automatická prevádzka

  : manuálna prevádzka položky [Exposure]

 3. Otočením ovládača MANUAL upravte položku [Exposure].
  • Hodnota nastavenia IRIS (clony)/zosilnenia (ISO)/času expozície sa mení v závislosti od počtu otočení ovládača.

Spôsob používaniaNahrávanieManuálna zmena jasu na nahrávanieÚprava intenzity svetla (ND filter)

Funkcia ND filter umožňuje nahrávať zreteľné zábery aj pri príliš silnom osvetlení.

 1. Nastavte prepínač ND FILTER do polohy MANUAL a potom vyberte príslušnú polohu funkcie ND FILTER.
  OFF:
  Zruší funkciu ND filter.
  1:
  Zníži intenzitu svetla na 1/4.
  2:
  Zníži intenzitu svetla na 1/16.
  3:
  Zníži intenzitu svetla na 1/64.

Pri automatickej úprave IRIS (clony)

Keď indikátor funkcie ND filter bliká, prepnite prepínač ND FILTER do príslušnej polohy. Indikátor funkcie ND filter bude svietiť.

Rada

 • Ak nastavíte IRIS (clonu) príliš úzko na zaznamenanie jasného predmetu, z dôvodu javu difrakcie sa môže stať, že na objekt sa nebude dať zaostriť. (Difrakcia je bežný jav pri každej videokamere.) Používanie funkcie ND filter umožňuje potláčať tento jav a dosiahnuť lepšie výsledky pri nahrávaní.

Poznámka

 • Ak zmeníte nastavenie funkcie ND filter počas nahrávania, obraz a zvuk môžu byť skreslené.
 • Pri manuálnom nastavení IRIS (clony) ikona funkcie ND filter nebude blikať, ani keď je potrebné upraviť nastavenie funkcie ND filter.

Spôsob používaniaNahrávanieUžitočné funkcie pri nahrávaníTransfokácia

Môžete nahrať snímku, na ktorej je objekt zväčšený.

 1. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť snímok, posúvajte páčku transfokátora.
  W:
  Širší uhol pohľadu (širokouhlý záber)
  T:
  Bližší pohľad (snímanie vzdialených predmetov)
  • Jemným posúvaním páčky transfokátora dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak chcete priblíženie zrýchliť, posúvajte ju rýchlejšie.

  A: Širokouhlý záber

  B: Snímanie vzdialených predmetov

Poznámka

 • Rýchlosť približovania bude pri nahrávaní videozáznamov mierne nižšia.
 • Prst stále držte na páčke transfokátora. Ak prst dáte preč z páčky transfokátora, môže sa nahrať aj zvuk, ktorý vydáva páčka transfokátora.
 • Rýchlosť transfokácie nie je možné zmeniť tlačidlami W/T na LCD displeji.
 • Ak chcete zabezpečiť úplné zaostrenie, minimálna vzdialenosť medzi produktom a snímaným objektom musí byť približne 1 cm pri širokouhlom zábere a približne 100 cm pri snímaní vzdialených predmetov.

Spôsob používaniaNahrávanieUžitočné funkcie pri nahrávaníManuálne nastavenie zaostrenia

Otáčaním krúžka objektívu doprava/doľava môžete manuálne zaostrovať.

 1. Stlačením tlačidla AF/MF nastavte zaostrenie na manuálne.
  • sa zobrazí na LCD displeji, keď je vybraté nastavenie manuálneho zaostrovania.

  Túto funkciu používajte v nasledujúcich prípadoch.

  • Nahrávanie objektu za oknom v daždi.
  • Nahrávanie vodorovných pruhov.
  • Nahrávanie objektu pri malom kontraste medzi objektom a jeho pozadím.
  • Ak chcete zaostriť na objekt na pozadí.
  • Nahrávanie statického objektu použitím statívu.
 2. Prepnite prepínač ZOOM/FOCUS na stranu ZOOM alebo FOCUS a potom otáčajte krúžkom objektívu.

  Strana ZOOM: Otáčaním krúžka objektívu môžete manuálne približovať.

  Strana FOCUS: Otáčaním krúžka objektívu môžete zaostrovať.

Spôsob používaniaNahrávanieUžitočné funkcie pri nahrávaníZväčšenie obrazu na lepšie manuálne zaostrenie (Zväčšovač zaostrenia)

Zväčšenie nahrávaného obrazu na určenie, či je predmet zaostrený.

 1. Stlačte tlačidlo FOCUS MAGNIFIER a potom sa dotknite časti, ktorú chcete zväčšiť.
  • Na hornej, dolnej, pravej a ľavej strane v strede zväčšenej časti sa zobrazia značky .
 2. Dotykom na príslušnú značku presuniete obraz v požadovanom smere.

Rada

 • Po každom stlačení tlačidla FOCUS MAGNIFIER sa miera zväčšenia mení takto:

  Videozáznamy: ×1 → ×2 → ×4 → Vyp.

  Fotografie: ×1 → ×6.3 → ×12.6 → Vyp.

Poznámka

 • Aj keď je obraz zobrazený na produkte zväčšený, uložený obrazový záznam zväčšený nebude.
 • Keď je nastavené manuálne zaostrovanie, môžete upraviť zaostrenie pri zobrazení zväčšeného obrazu na LCD displeji.

Spôsob používaniaNahrávanieUžitočné funkcie pri nahrávaníZachytenie fotografií počas nahrávania videozáznamu (funkcia Dual Capture)

Počas nahrávania videozáznamu môžete snímať fotografie.

 1. Stlačte tlačidlo PHOTO, ak chcete počas nahrávania videozáznamu zachytiť statické snímky.

Poznámka

 • Snímanie fotografií nemusí byť možné, čo závisí od nastavení položiek [REC Mode] a [Frame Rate].
 • V nasledujúcich situáciách zachytenie fotografií počas nahrávania videozáznamu nie je možné:
  • Ak je vybratá položka [Picture Effect]
  • Ak je položka [Dual Video REC] nastavená na možnosť [On] a počas nahrávania videozáznamu

Spôsob používaniaNahrávanieUžitočné funkcie pri nahrávaníNahrávanie v zrkadlovom režime

LCD displej môžete otočiť o 180 stupňov, takže keď nahrávate seba, môžete sa zároveň vidieť na LCD displeji.

 1. LCD displej otvorte tak, aby zvieral s produktom uhol 90 stupňov (), potom ho otočte o 180 stupňov k objektívu () a môžete začať nahrávať.

Rada

 • Na LCD displeji sa zobrazí zrkadlový obraz snímaného objektu, ale nahraté snímky budú zodpovedať skutočnosti.

Spôsob používaniaNahrávanieUžitočné funkcie pri nahrávaníInteligentný automatický režim

Tento produkt nahráva snímky tak, že automaticky vyberie najvhodnejšie nastavenia pre dané objekty alebo situáciu.

 1. Vyberte položku – [On] – na obrazovke nahrávania videozáznamov alebo fotografií.
  • Ak chcete vypnúť funkciu inteligentného automatického režimu, vyberte položku – [Off] – .

 2. Nasmerujte produkt na objekt a začnite snímať.
  • Zobrazia sa ikony zodpovedajúce zisteným podmienkam.

O rozpoznateľných scénach

Rozpoznávanie tvárí: (Portrét), (Dieťa)

Identifikácia scény: (Protisvetlo), (Krajina), (Nočná scéna), (Bodové svetlo), (Slabé svetlo), (Makro)

Detekcia otrasov kamery: (Chôdza), (Statív)

Detekcia zvuku: ,(Automatická redukcia hluku vetra)

Poznámka

 • Tento produkt nemusí identifikovať očakávanú scénu alebo objekt, ak to nedovolia podmienky pri nahrávaní.

Spôsob používaniaNahrávanieUžitočné funkcie pri nahrávaníZnižovanie hlasitosti hlasu osoby, ktorá nahráva videozáznam (My Voice Canceling)

Pri snímaní videozáznamu môžete znížiť intenzitu hlasu osoby, ktorá videozáznam nahráva.

 1. Stlačte tlačidlo .
  • Ak je položka [My Voice Canceling] nastavená na možnosť [On], zobrazí sa .

Poznámka

 • Nastavte položku [My Voice Canceling] na možnosť [Off], ak chcete nahrať videozáznam bez zníženia intenzity hlasu osoby, ktorá videozáznam nahráva.
 • Podľa situácie pri nahrávaní nemusí byť možné znížiť intenzitu hlasu osoby, ktorá videozáznam nahráva, podľa vašich predstáv.
 • Ak je k produktu pripojený externý mikrofón, funkcia [My Voice Canceling] sa neaktivuje.

Rada

 • Funkciu [My Voice Canceling] môžete nastaviť aj z ponuky.

Spôsob používaniaNahrávanieUžitočné funkcie pri nahrávaníNahrávanie kvalitných záberov vybratého subjektu (priorita tváre)

Tento produkt dokáže sledovať vybratú tvár a automaticky upraviť zaostrenie, expozíciu a odtieň pokožky tváre.

 1. Dotknite sa niektorej z tvárí v zábere.
  • Ak chcete vypnúť funkciu priority tváre, vyberte položku .

  A: Zobrazí sa dvojité orámovanie

  B: Zruší funkciu

Poznámka

 • Osobu, ktorej ste sa dotkli, sa nemusí podariť identifikovať, ak to nedovolí okolitý jas alebo účes osoby.
 • Uistite sa, že položka [Face Detection] je nastavená na možnosť [Auto].
 • Keď sa vybratá tvár dostane mimo LCD displeja alebo sa otočí, dvojitý rámček zmizne.

Spôsob používaniaNahrávanieUžitočné funkcie pri nahrávaníNahrávanie iných objektov, než sú ľudia (zaostrenie a sledovanie)

Tento produkt dokáže sledovať vybraný objekt a automaticky upravovať zaostrenie.

 1. Ak je položka [Dual Video REC] nastavená na možnosť [On], nastavte ju na možnosť [Off].
 2. Dotknite sa objektu, ktorý chcete pri nahrávaní sledovať.
  • Ak chcete vypnúť funkciu zaostrenia a sledovania, vyberte položku .

Poznámka

 • Ak je položka [Dual Video REC] nastavená na možnosť [On], táto funkcia nie je k dispozícii. Aj keď sa dotknete objektu na LCD displeji, nereaguje.

Spôsob používaniaPrehrávaniePrehrávanie snímok na obrazovke Event ViewPrehrávanie videozáznamov a fotografií z obrazovky Event View

Nahraté snímky môžete vyhľadávať podľa dátumu a času nahrávania (Event View).

 1. Otvorte LCD displej a stlačením tlačidla (zobraziť snímky) prejdite do režimu prehrávania.
  • Môžete to urobiť aj stlačením tlačidla (zobraziť snímky) na LCD displeji.

 2. Stláčaním tlačidiel / presuňte požadovanú udalosť do stredu () a potom ju vyberte ().
  • Tento produkt automaticky zobrazuje nahraté snímky ako udalosti podľa dátumu a času.
  • Zobrazia sa len videozáznamy uložené vo formáte vybratom v nastavení [File Format]. Zobrazené videozáznamy môžete zmeniť výberom formátu v nastavení - [Image Quality/Size] - [File Format].
  • Ak vyberiete možnosť [XAVC S 4K], zmeňte aj nastavenie [Frame Rate] podľa toho, aký videozáznam chcete prehrať (modely s funkciou 4K a systémom zobrazovania farieb NTSC).

   [Frame Rate]:

   Ak vyberiete možnosť 30p, videozáznamy vo formáte 24p sa nezobrazia.

   Ak vyberiete možnosť 24p, videozáznamy vo formáte 30p sa nezobrazia.

 3. Vyberte snímku.
  • Tento produkt spustí prehrávanie od vybratej snímky až po poslednú snímku v rámci udalosti.

 4. Jednotlivé operácie prehrávania môžete spúšťať výberom príslušných tlačidiel na LCD displeji.

Tlačidlá na ovládanie prehrávania

/: Predchádzajúce/nasledujúce

: Odstrániť

/: Rýchle prevíjanie dozadu/rýchle prevíjanie dopredu

: Kontext

/: Prehrať/pozastaviť

: Zastaviť

: Prehrať/zastaviť prehrávanie prezentácie

Poznámka

 • Ak chcete zabrániť strate údajov, pravidelne ukladajte všetky nasnímané snímky na externé médiá.
 • Niektoré z vyššie uvedených tlačidiel sa v závislosti od prehrávaného snímku nemusia zobraziť.
 • Zobrazené tlačidlá sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Rada

 • Ak počas prehrávania opakovane vyberiete /, videozáznamy sa budú prehrávať rýchlejšie asi 5-krát - asi 10-krát - asi 30-krát - asi 60-krát.
 • Ak počas pozastavenia prehrávania vyberiete /, videozáznam sa bude prehrávať pomaly.
 • Ak chcete opakovať prezentáciu pri prehrávaní fotografií vyberte položku - [Slideshow Set].

Spôsob používaniaPrehrávaniePrehrávanie snímok na obrazovke Event ViewVzhľad obrazovky Event View

Obsahuje vysvetlenie položiek zobrazených na obrazovke Event View.

Obrazovka Event View

 1. Prechod na obrazovku MENU
 2. Názov udalosti
 3. Prechod na predchádzajúcu udalosť
 4. Prechod do režimu nahrávania videozáznamu/fotografie
 5. Prehrávanie krátkych videozáznamov (výber najlepších sekvencií)
  • Zobrazuje sa, len keď je položka [File Format] nastavená na hodnotu [AVCHD].
 6. Zostávajúca kapacita batérie
 7. Prepínanie formátu videozáznamu (XAVC S/AVCHD/MP4)
  • Ikona sa líši v závislosti od nastavenia [File Format].
 8. Udalosti
 9. Prechod na nasledujúcu udalosť
 10. Panel časovej osi 
 11. Zmena škály udalostí (pribl. 3 mesiace/1,5 roka)

Obrazovka registra

 1. Názov udalosti
 2. Zatvorenie obrazovky registra
 3. Prechod na predchádzajúcu udalosť
 4. Prechod na nasledujúcu udalosť
 5. Prechod do režimu nahrávania videozáznamu/fotografie
 6. Posledná prehrávaná snímka
 7. Čas nahrávania/počet fotografií
 8. Prepínanie medzi obrazovkou prehrávania videozáznamov a fotografií (VISUAL INDEX)

  Vyberte typ snímky (MOVIE, PHOTO, MOVIE/PHOTO), ktorú chcete prehrať.

 9. Videozáznam
 10. Fotografia

Poznámka

 • Zobrazené ikony sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Rada

 • Zmenšené obrázky, ktoré umožňujú súčasne prezerať viacero snímok na obrazovke registra, sa označujú ako „miniatúry“.

Spôsob používaniaPrehrávaniePrehrávanie snímok pomocou funkcie výberu najlepších sekvenciíPrehrávanie krátkych videozáznamov (výber najlepších sekvencií)

Formou krátkeho videozáznamu si môžete prezrieť svoje videozáznamy a fotografie.

 • Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka [File Format] nastavená na možnosť [AVCHD].
 1. Otvorte LCD displej a stlačením tlačidla (zobraziť snímky) prejdite do režimu prehrávania.
  • Môžete to urobiť aj stlačením tlačidla (zobraziť snímky) na LCD displeji.

 2. Zobrazte požadovanú udalosť v strede obrazovky Event View a vyberte položku [Highlight].

 3. Prehrajte videozáznam alebo fotografiu.

 4. Vyberte požadovanú operáciu, ktorá sa vykoná po dokončení prehrávania výberu najlepších sekvencií.

  A: Produkt znova prehrá výber najlepších sekvencií.

  B: Môžete vybrať nastavenia pre prehrávanie výberu najlepších sekvencií.

Tlačidlá na ovládanie prehrávania

/: Predchádzajúce/nasledujúce

: Hlasitosť

: Kontext

/: Prehrať/pozastaviť

: Zastaviť

Poznámka

 • Pomocou funkcie výberu najlepších sekvencií je možné prehrávať len videozáznamy vo formáte AVCHD.
 • Sekvencie prehrávania výberu najlepších sekvencií sa menia vždy, keď vyberiete funkciu prehrávania výberu najlepších sekvencií.
 • Nastavenie položky [Playback Range] sa po zastavení prehrávania výberu najlepších sekvencií zruší.
 • Ak po prenesení hudobného súboru do tohto produktu nie je možné hudbu prehrať, hudobný súbor môže byť poškodený. Hudobný súbor odstráňte výberom položiek - [Setup] - [Playback Settings] - [Empty Music] a potom hudobný súbor znova preneste. Hudobné údaje vopred nahraté na tomto produkte môžete obnoviť pomocou funkcie „Music Transfer“. Pokyny na používanie funkcie nájdete v pomocníkovi k funkcii Music Transfer (modely so systémom zobrazovania farieb NTSC a konektormi pre vstup a výstup USB).
 • Zvuk používaný pri prehrávaní výberu najlepších sekvencií sa skonvertuje na 2-kanálový stereofónny zvuk.

Spôsob používaniaPrehrávaniePrehrávanie snímok pomocou funkcie výberu najlepších sekvenciíZmena nastavení prehrávania výberu najlepších sekvencií

Môžete nastaviť rozsah prehrávania výberu najlepších sekvencií a vybrať tému pre výber najlepších sekvencií.

 • Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka [File Format] nastavená na možnosť [AVCHD].
 1. Pred prehratím alebo po prehraní výberu najlepších sekvencií vyberte položku [Highlight Setting] na LCD displeji.
  • Nastavenie môžete zmeniť aj výberom položky počas prehrávania najlepších sekvencií na produkte.

Popisy položiek ponuky

[Playback Range]
Môžete nastaviť rozsah prehrávania výberu najlepších sekvencií (počiatočný a koncový dátum).
[Theme]
Môžete vybrať tému pre prehrávanie výberu najlepších sekvencií.
[Music]
Môžete vybrať hudbu.
[Length]
Môžete nastaviť dĺžku segmentu pri prehrávaní výberu najlepších sekvencií.
[Audio mix]
S hudbou sa prehráva aj pôvodný zvuk.
[Highlight Point]

Môžete nastaviť body vo videozázname alebo fotografiu, ktoré sa použijú pri prehrávaní výberu najlepších sekvencií.

Prehrajte požadovaný videozáznam a vyberte položku - . Alebo prehrajte požadovanú fotografiu a vyberte položku .

sa zobrazí na videozázname alebo fotografii, ktoré sú súčasťou výberu najlepších sekvencií.

Ak chcete tieto body vymazať, vyberte položku - [Clear All Points].

Spôsob používaniaPrehrávaniePrehrávanie snímok pomocou funkcie výberu najlepších sekvenciíUloženie prehrávania výberu najlepších sekvencií (Scenario Save)

Svoj obľúbený výber najlepších sekvencií môžete uložiť ako „Scenár“. Môžete uložiť až 8 scenárov.

 • Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka [File Format] nastavená na možnosť [AVCHD].
 1. Po dokončení prehrávania výberu najlepších sekvencií stlačte na LCD displeji tlačidlo [Replay].
 2. Po opätovnom začatí prehrávania výberu najlepších sekvencií vyberte položku - [Scenario Save].

Poznámka

 • Scenáre je možné prehrávať len na tomto produkte.

Spôsob používaniaPrehrávaniePrehrávanie snímok pomocou funkcie výberu najlepších sekvenciíPrehrávanie uloženého scenára

Môžete prehrávať výber najlepších sekvencií uložených v tomto produkte.

 • Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka [File Format] nastavená na možnosť [AVCHD].
 1. Vyberte položku - [Playback Function] - [Scenario], vyberte požadovaný scenár a potom položku .

Rada

 • Ak chcete vymazať uložený scenár, vyberte položku - [Erase]/[Erase All] na obrazovke [Scenario].

Spôsob používaniaPrehrávaniePrehrávanie videozáznamov MP4 (videozáznamy HD) (prepínanie formátu videozáznamu)Prehrávanie videozáznamov MP4 (videozáznamy HD) (prepínanie formátu videozáznamu)

Formát videozáznamov, ktoré je možné prehrávať a upravovať, je možné zmeniť na obrazovke Event View.

 1. Stlačením tlačidla (zobraziť snímky) na produkte prejdite do režimu prehrávania.
 2. Vyberte formát videozáznamov, ktoré chcete prehrávať z ponuky alebo v pravom hornom rohu LCD displeja.
  • V závislosti od nastavenia [File Format] sa namiesto ikony môže zobraziť iná ikona.

  • Formát videozáznamov, ktoré je možné prehrávať a upravovať, sa zmení.

Spôsob používaniaPrehrávanieÚprava snímok na obrazovke prehrávaniaPoznámky k upravovaniu

 • Na produkte je možné vykonávať niektoré základné úpravy. Ak chcete vykonávať pokročilejšie úpravy, nainštalujte a použite softvér PlayMemories Home.
 • Po odstránení už snímky nie je možné obnoviť. Dôležité videozáznamy a fotografie si pred odstránením uložte.
 • Počas odstraňovania a rozdeľovania snímok nevyberajte z produktu batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nahrávacieho média.
 • Počas odstraňovania a rozdeľovania snímok uložených na pamäťovej karte nevysúvajte pamäťovú kartu.
 • Ak odstránite alebo rozdelíte snímky, ktoré sú súčasťou uložených scenárov, odstránia sa aj tieto scenáre.

Spôsob používaniaPrehrávanieÚprava snímok na obrazovke prehrávaniaOdstraňovanie vybratých snímok

Vyberte a odstráňte nepotrebné snímky.

 1. Stlačením tlačidla na produkte prejdite do režimu prehrávania.
 2. Na obrazovke Event View vyberte položku a potom vyberte formát videozáznamu, ktorý chcete odstrániť.
  • V závislosti od nastavenia [File Format] a formátu prehrávania videozáznamov sa namiesto ikony môže zobraziť iná ikona.

 3. - [Edit/Copy] - [Delete].
 4. Vyberte položku [Multiple Images] a potom vyberte typ snímky, ktorú chcete odstrániť.

 5. Pridajte kontrolné značky k videozáznamom alebo fotografiám, ktoré majú byť odstránené, a vyberte položku .

Rada

 • Chránené snímky () nie je možné odstrániť. Pred odstraňovaním údajov zrušte ich ochranu.
 • Ak chcete odstrániť neželanú časť videozáznamu, videozáznam rozdeľte a potom túto časť odstráňte.

Spôsob používaniaPrehrávanieÚprava snímok na obrazovke prehrávaniaOdstraňovanie podľa dátumu

Vyberte nepotrebné snímky podľa dátumu zosnímania a odstráňte ich.

 1. Stlačením tlačidla na produkte prejdite do režimu prehrávania.
 2. Na obrazovke Event View vyberte položku a potom vyberte formát videozáznamu, ktorý chcete odstrániť.
  • V závislosti od nastavenia [File Format] a formátu prehrávania videozáznamov sa namiesto ikony môže zobraziť iná ikona.

 3. - [Edit/Copy] - [Delete].
 4. Vyberte položku [All In Event].
 5. Pomocou tlačidiel / vyberte dátum, z ktorého chcete odstrániť všetky snímky a potom vyberte položku .

Spôsob používaniaPrehrávanieÚprava snímok na obrazovke prehrávaniaRozdelenie videozáznamu

Rozdeľte videozáznam v požadovanom okamihu.

 • Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka [File Format] nastavená na možnosť [AVCHD].
 1. Vyberte položku - [Divide] na obrazovke prehrávania videozáznamov.

 2. Pomocou tlačidiel / vyberte bod, v ktorom chcete rozdeliť videozáznam na sekvencie a potom vyberte položku .

  A: Návrat na začiatok vybratého videozáznamu

  B: Nastavenie bodu rozdelenia s väčšou presnosťou

Poznámka

 • Medzi bodom, v ktorom ste sa dotkli tlačidla a skutočným bodom rozdelenia môže byť malý posun, pretože produkt vyberá bod rozdelenia približne v polsekundových prírastkoch.
 • Videozáznamy vo formáte XAVC S ani MP4 sa nedajú rozdeliť.

Spôsob používaniaPrehrávanieÚprava snímok na obrazovke prehrávania Zachytenie fotografie z videozáznamu (modely s konektorom pre vstup a výstup USB)

Môžete zachytiť snímky z videozáznamov nahratých s týmto produktom.

 • Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka [File Format] nastavená na možnosť [AVCHD].
 1. Vyberte položku - [Photo Capture], ktorá sa zobrazí na obrazovke prehrávania videozáznamu.

 2. Pomocou tlačidiel / vyberte scénu, z ktorej chcete zachytiť fotografiu, a potom vyberte položku .

  • Veľkosť fotografie bude [2.1 M].

  A: Návrat na začiatok vybratého videozáznamu

  B: Nastavenie bodu zachytenia s väčšou presnosťou

Poznámka

 • Nemôžete zachytávať fotografie z videozáznamu XAVC S.

Rada

 • Dátum a čas nasnímania vytvorených fotografií sa zhoduje s dátumom a časom nasnímania pôvodných videozáznamov.
 • Ak videozáznam, z ktorého zhotovujete fotografiu, neobsahuje žiadny údajový kód, dátum a čas záznamu fotografie sa nastaví na dátum a čas zhotovenia fotografie z videozáznamu.

Spôsob používaniaPrehrávaniePrehrávanie snímok v televízore s rozlíšením 4KPrehrávanie snímok v televízore s rozlíšením 4K (modely s funkciou 4K)

Snímky nahraté vo formáte videozáznamov [XAVC S 4K] môžete prehrávať v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením pripojením tohto produktu k televízoru s konektorom HDMI.

 1. Prepnite vstup v televízore na pripojený konektor.
  • - [Setup] - [Connection] - [HDMI Resolution] - požadované nastavenie.

  Kvalita prehrávaného obrazu sa líši v závislosti od hodnoty nastavenia [HDMI Resolution].

  Ak je položka [HDMI Resolution] nastavená na možnosť [Auto] alebo [2160p/1080p]
  Kvalita prehrávanej snímky: 4K
  Ak je položka [HDMI Resolution] nastavená na možnosť [1080p], [1080i] alebo [720p]
  Kvalita prehrávanej snímky: Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením
 2. Pripojte kábel HDMI () (je súčasťou dodávky) ku konektoru HDMI OUT () tohto produktu a vstupnému konektoru HDMI () na televízore.

Poznámka

 • Pozrite si aj príručky k televízoru.
 • Ako zdroj napájania použite dodaný sieťový adaptér striedavého prúdu.

Spôsob používaniaPrehrávaniePrehrávanie snímok v televízore s rozlíšením 4KPoužívanie funkcie orezaného prehrávania s videozáznamom vo formáte XAVC S 4K (modely s funkciou 4K)

Môžete orezať a prehrávať požadovanú časť obrazu zaznamenaného vo formáte videozáznamu [XAVC S 4K]. Orezaný obrazový záznam sa bude prehrávať v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením.

 1. Prepnite vstup v televízore na pripojený konektor.
  • - [Setup] - [Connection] - [HDMI Resolution] - požadované nastavenie.
  [HDMI Resolution]:

  Pre televízor s rozlíšením 4K: [Auto](*), [2160p/1080p](*), [1080p], [1080i], [720p]

  Pre televízor s vysokým rozlíšením: [Auto], [1080p], [1080i], [720p]

  *Keď zapnete alebo vypnete funkciu orezaného prehrávania, obrazovka na niekoľko sekúnd stmavne.

 2. Pripojte kábel HDMI () (je súčasťou dodávky) ku konektoru HDMI OUT () tohto produktu a vstupnému konektoru HDMI () na televízore.
 3. Počas prehrávania videozáznamu vyberte pomocou tlačidla (orezanie) oblasť, ktorú chcete orezať.

Poznámka

 • Funkciu orezaného prehrávania nemôžete používať pri prehrávaní len na LCD displeji tohto produktu.

Spôsob používaniaPrehrávaniePrehrávanie snímok v televízore s vysokým rozlíšením obrazuPripojenie produktu k televízoru s vysokým rozlíšením obrazu

Snímky nahraté vo formáte videozáznamov XAVC S alebo AVCHD môžete prehrávať v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením pripojením tohto produktu k televízoru s konektorom HDMI.

 1. Prepnite vstup v televízore na pripojený konektor.
  • - [Setup] - [Connection] - [HDMI Resolution] - požadované nastavenie.

  Kvalita prehrávaného obrazu sa líši v závislosti od hodnoty nastavenia [HDMI Resolution].

  Keď formát videozáznamu je XAVC S 4K (modely s funkciou 4K)

  HDMI Resolution:
  [Auto], [1080p], [1080i], [720p]
  Kvalita prehrávanej snímky:
  Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením
  HDMI Resolution:
  [2160p/1080p]
  Kvalita prehrávanej snímky:
  4K (Snímky sa nedajú prehrávať na televízore s vysokým rozlíšením obrazu.)

  Keď formát videozáznamu je XAVC S HD alebo AVCHD

  HDMI Resolution:
  [Auto], [2160p/1080p], [1080p], [1080i], [720p]
  Kvalita prehrávanej snímky:
  Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením, 4K(*)

  * Keď na televízore s rozlíšením 4K prehrávate len fotografie, môžete ich z tohto produktu prehrávať v rozlíšení 4K.

 2. Pripojte kábel HDMI () (je súčasťou dodávky) ku konektoru HDMI OUT () tohto produktu a vstupnému konektoru HDMI () na televízore.

Poznámka

 • Pozrite si aj príručky k televízoru.
 • Ako zdroj napájania použite dodaný sieťový adaptér striedavého prúdu.
 • Ak televízor nemá vstupný konektor HDMI, použite AV kábel (predáva sa samostatne). Snímky sa prehrávajú v štandardnom rozlíšení obrazu.

Spôsob používaniaPrehrávaniePrehrávanie snímok v televízore s vysokým rozlíšením obrazuPotešenie z 5.1-kanálového priestorového zvuku

Pomocou vstavaného mikrofónu môžete nahrávať 5.1-kanálový zvuk Dolby Digital (predvolené nastavenie). Realistický zvuk si môžete vychutnať pri prehrávaní videozáznamov na zariadeniach, ktoré podporujú vstup 5.1-kanálového priestorového zvuku.

 • Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka [File Format] nastavená na možnosť [AVCHD].

A: Vstavaný mikrofón

Poznámka

 • Zvuk videozáznamov vo formáte XAVC S alebo MP4 sa nahráva ako 2-kanálový zvuk.
 • Vstavaný reproduktor nebude prehrávať 5.1-kanálový zvuk ani v prípade, ak v produkte prehrávate videozáznam nahratý s 5.1-kanálovým zvukom.
 • Ak si chcete vychutnať na videozáznamoch nahratých s 5.1-kanálovým zvukom 5.1-kanálový priestorový zvuk, potrebujete zariadenie kompatibilné s 5.1-kanálovým priestorovým zvukom.
 • Po pripojení tohto produktu pomocou dodaného kábla HDMI bude zvukový výstup videozáznamov nahraných s 5.1-kanálovým zvukom automaticky nastavený na 5.1-kanálový zvuk.

Spôsob používaniaPrehrávaniePrehrávanie snímok v televízore s vysokým rozlíšením obrazuPoužívanie systému BRAVIA Sync

Ak produkt pripojíte k televízoru kompatibilnému so systémom BRAVIA Sync, ktorý bol uvedený na trh v roku 2008 alebo neskôr a použijete na to kábel HDMI, môžete pri prehrávaní používať aj diaľkový ovládač televízora.

Ponuku produktu môžete ovládať po stlačení tlačidla SYNC MENU na diaľkovom ovládači svojho televízora. Môžete zobrazovať LCD displej produktu, ako napríklad obrazovku Event View, prehrávať vybraté videozáznamy alebo zobraziť vybraté fotografie tak, že budete stláčať tlačidlá so šípkou nahor, nadol, doľava, doprava a tlačidlo Enter na diaľkovom ovládači svojho televízora.

Poznámka

 • Niektoré operácie sa nemusia dať vykonať prostredníctvom diaľkového ovládača.
 • Nastavte položku [CTRL FOR HDMI] na možnosť [On].
 • Nastavte aj svoj televízor. Podrobnosti nájdete v príručke k televízoru.
 • Používanie systému synchronizácie BRAVIA Sync sa líši v závislosti od jednotlivých modelov radu BRAVIA. Podrobnosti nájdete v príručke s pokynmi k vášmu televízoru.
 • Ak televízor vypnete, tento produkt sa vypne súčasne s televízorom.

Spôsob používaniaPrehrávaniePrehrávanie snímok v televízore s vysokým rozlíšením obrazuO funkcii Photo TV HD

Tento produkt je kompatibilný so štandardom Photo TV HD. Funkcia Photo TV HD zaručuje vysoko detailné zobrazenie jemnej štruktúry podobné fotografii a farieb. Pripojením zariadení Sony, ktoré sú kompatibilné so štandardom Photo TV HD, pomocou kábla HDMI(*) sa pre vás otvorí úplne nový svet fotografií v kvalite HD.

* Televízor sa pri zobrazovaní fotografií automaticky prepne do vhodného režimu.

Spôsob používaniaPrehrávaniePrehrávanie snímok v televízore s vysokým rozlíšením obrazuCez kábel HDMI

 • Používajte dodaný kábel HDMI alebo kábel HDMI s logom HDMI.
 • Na jednej strane použite konektor HDMI micro (na tomto produkte) a na druhej strane vhodný konektor na pripojenie k televízoru.
 • Snímky chránené autorskými právami sa výstupom z konektora HDMI OUT tohto produktu neprenášajú.
 • Niektoré televízory nemusia s týmto pripojením pracovať správne (napr. nebudete mať obraz alebo zvuk).
 • Nepripájajte konektor HDMI OUT tohto produktu ku konektoru HDMI OUT externého zariadenia. Mohli by ste spôsobiť poruchu. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je rozhranie slúžiace na prenos obrazového aj zvukového signálu. Konektor HDMI OUT poskytuje na výstupe obraz vo vysokej kvalite a digitálny zvuk.

Spôsob používaniaPrehrávaniePrehrávanie snímok v televízore, ktorý nemá vysoké rozlíšenie obrazuPripojenie produktu k televízoru, ktorý nemá vysoké rozlíšenie obrazu

Prehrávajte snímky z produktu na televízore, ktorý je pripojený pomocou kábla AV (predáva sa samostatne).

A: AV kábel (predáva sa samostatne)

 1. Prepnite vstup v televízore na pripojený konektor.
 2. Prepojte Multi/Micro USB koncovku tohto produktu s konektorom VIDEO/AUDIO na televízore pomocou kábla AV (predáva sa samostatne).
 3. Prehrajte videozáznam alebo fotografiu na produkte.

Poznámka

 • Pozrite si aj príručky k televízoru.
 • Ako zdroj napájania použite dodaný sieťový adaptér striedavého prúdu.

Spôsob používaniaUkladanie snímok pomocou externého zariadeniaAko ukladať videozáznamyUkladanie videozáznamov

Postup ukladania záberov v jednotlivých formátoch je takýto.

XAVC S 4K (modely s funkciou 4K)

Postup ukladania:
Uložte snímky do počítača pomocou softvéru PlayMemories Home.
Formát uloženia:

XAVC S 4K

   

XAVC S HD

Postup ukladania:
Uložte snímky do počítača pomocou softvéru PlayMemories Home.
Formát uloženia:

XAVC S HD

 

AVCHD

Postup ukladania:
Uložte snímky na externé médium alebo do počítača pomocou softvéru PlayMemories Home.
Formát uloženia:
AVCHD

Rada

 • Najnovšie informácie o ukladaní nájdete na nasledujúcej webovej lokalite.
  http://www.sony.net/
 • Obrazové záznamy možno ukladať pripojením rekordéra pomocou kábla AV (predáva sa samostatne). Obraz bude v štandardnom rozlíšení.

Prenos obrazových záznamov do smartfónu

Ak chcete prenášať do smartfónu videozáznamy vo formáte MP4, pripojte tento produkt a smartfón k sieti Wi-Fi. MP4 je formát videozáznamov vhodný na odosielanie na webové stránky. Tento produkt počas nahrávania videozáznamu nahráva aj videozáznam vo formáte MP4.

Spôsob používaniaUkladanie snímok pomocou externého zariadeniaPoužívanie softvéru PlayMemories HomePoužívanie softvéru PlayMemories Home

Môžete importovať videozáznamy a statické snímky do počítača, kde ich môžete využiť viacerými spôsobmi.

Softvér PlayMemories Home je potrebný na importovanie videozáznamov vo formáte XAVC S alebo AVCHD do počítača.

A: Importovanie snímok z produktu

B: Funkcie opísané nižšie sú k dispozícii pre počítače so systémom Windows

C: Zobrazenie snímok v kalendári

D: Vytvorenie disku s videozáznamom

E: Odovzdanie snímok do služieb online

F: Prehrávanie importovaných snímok

G: Zdieľanie snímok pomocou aplikácie PlayMemories Online

Inštalácia softvéru PlayMemories Home do počítača

Softvér PlayMemories Home možno prevziať z nasledujúcej adresy URL:

www.sony.net/pm/

Spôsob používaniaUkladanie snímok pomocou externého zariadeniaPoužívanie softvéru PlayMemories HomeKontrola systému počítača

Systémové požiadavky softvéru môžete skontrolovať na nasledujúcej adrese URL.

www.sony.net/pcenv/

Spôsob používaniaUkladanie snímok pomocou externého zariadeniaPoužívanie softvéru PlayMemories HomeInštalácia softvéru PlayMemories Home do počítača

Nainštalovanie softvéru PlayMemories Home do počítača vám umožní využiť nahrané snímky.

 1. V internetovom prehľadávači v počítači prejdite na nasledujúcu lokalitu a prevezmite softvér PlayMemories Home.

  www.sony.net/pm/

  • Softvér nainštalujte podľa pokynov na obrazovke.
  • Po dokončení inštalácie sa spustí softvér PlayMemories Home.
  • Ak je v počítači nainštalovaný softvér PMB (Picture Motion Browser), prepíše sa softvérom PlayMemories Home. Použite softvér PlayMemories Home, nasledovníka softvéru PMB.
 2. Produkt a počítač prepojte pomocou Built-in USB Cable.
  • Ak už máte softvér PlayMemories Home nainštalovaný v počítači, pripojte produkt k počítaču. Takto sa sprístupnia funkcie, ktoré sa môžu použiť s týmto produktom.

  Zabudovaný kábel USB

  Ku konektoru USB na počítači

Poznámka

 • Do počítača sa prihláste ako správca.
 • Môže byť potrebné počítač reštartovať. Ak bude potrebný reštart, postupujte podľa zobrazených inštrukcií.
 • V závislosti od prostredia použitia môže byť potrebné nainštalovať DirectX.

Rada

 • Podrobnosti o softvéri PlayMemories Home nájdete v príručke k softvéru PlayMemories Home.

Spôsob používaniaUkladanie snímok pomocou externého zariadeniaPoužívanie softvéru PlayMemories HomeOdpojenie produktu od počítača

Odpojte produkt od počítača prepojeného pomocou Built-in USB Cable.

 1. Na paneli úloh kliknite na položku a potom na položku .
  • Ak používate operačný systém Windows Vista, kliknite na položku na paneli úloh.
 2. Kliknite na hlásenie zobrazené na obrazovke počítača.
 3. Vyberte položku na LCD displeji a potom odpojte Built-in USB Cable.

Poznámka

 • Ak používate počítač so systémom Mac, pred odpojením potiahnite a pustite pamäťovú kartu alebo ikonu disku do koša. Pripojenie k počítaču je prerušené.
 • Ak používate systém Windows 7 alebo Windows 8, môže sa zobraziť ikona odpojenia. V takom prípade môžete prerušiť pripojenie bez vykonávania krokov uvedených vyššie.

Spôsob používaniaUkladanie snímok pomocou externého zariadeniaPoužívanie softvéru PlayMemories HomeInformácie o špeciálnom softvéri pre produkt

Špeciálny softvér si môžete prevziať z lokality Sony.

Windows:
www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Poznámka

 • Softvér, ktorý sa môže používať s produktom, sa bude líšiť v závislosti od krajiny a oblasti.

Spôsob používaniaUkladanie snímok pomocou externého zariadeniaPoužívanie softvéru PlayMemories HomeVytvorenie disku Blu-ray

Z videozáznamu s rozlíšením AVCHD, ktorý bol predtým importovaný do počítača, môžete vytvoriť disk Blu-ray.

Vytvorenie disku Blu-ray vyžaduje, aby bol nainštalovaný softvér „BD Add-on Software“.

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

 • Počítač musí podporovať vytváranie diskov Blu-ray.
 • Médiá s označením BD-R (neprepisovateľné) a BD-RE (prepisovateľné) sú k dispozícii na vytváranie diskov Blu-ray. Po vytvorení disku už nemôžete pridávať ďalší obsah na žiadny typ disku.
 • Ak chcete prehrávať disk Blu-ray vytvorený z videozáznamu nahratého v kvalite obrazu [60p Quality ] (modely so systémom zobrazovania farieb NTSC)/[50p Quality ] (modely so systémom zobrazovania farieb PAL), potrebujete zariadenie kompatibilné s formátom AVCHD, ver. 2.0.
 • Snímky vo formáte MP4 ani XAVC S sa nedajú ukladať na disk Blu-ray.

Spôsob používaniaUkladanie snímok pomocou externého zariadeniaUkladanie snímok v externom pamäťovom zariadeníPoznámky k používaniu externých médií

Keď používate externé médiá, prečítajte si upozornenia.

Poznámka

 • Na túto operáciu potrebujete kábel USB s koncovkou VMC-UAM2 (predáva sa samostatne).
 • Sieťový adaptér striedavého prúdu pripojte k tomuto produktu a potom ho zasuňte do sieťovej zásuvky.
 • Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej k externému pamäťovému zariadeniu.
 • Pravdepodobne nebude možné používať ani externé pamäťové zariadenia s funkciou kódovania.
 • Produkt rozpoznáva nasledujúce systémy súborov: FAT/NTFS. Ak chcete použiť externé pamäťové zariadenie naformátované systémom súborov, ktoré tento produkt nerozpoznáva, naformátujte ho vopred, napr. na počítači. Pred formátovaním skontrolujte, či v externom pamäťovom zariadení nemáte uložené nejaké dôležité údaje, pretože pri formátovaní sa údaje odstránia.
 • Nie je zaručené, že s produktom budú fungovať všetky zariadenia, ktoré spĺňajú systémové požiadavky.
 • Nižšie uvádzame počet sekvencií, ktoré môžete uložiť v externom pamäťovom zariadení. Sekvencie nad rámec tohto počtu však nie je možné uložiť ani v prípade, ak je na externom pamäťovom zariadení ešte voľné miesto.
  • Videozáznamy vo formáte XAVC S: max. 9 999
  • Videozáznamy vo formáte AVCHD: max. 3 999
  • Celkový počet fotografií a videozáznamov vo formáte MP4: max. 40 000
 • Počet sekvencií môže byť v závislosti od typu nahratých snímok nižší.
 • Ak produkt nerozpozná externé pamäťové zariadenie, vyskúšajte nasledujúce úkony.
  • Znova pripojte kábel s koncovkou USB k produktu.
  • Ak má externé pamäťové zariadenie vlastný kábel na napájanie striedavým prúdom, zapojte ho do sieťovej zásuvky.
 • Do tohto produktu nie je možné kopírovať snímky z externého pamäťového zariadenia.

Zariadenia, ktoré nie je možné použiť ako externé pamäťové zariadenie

 • Nasledujúce zariadenia nie je možné použiť ako externé pamäťové zariadenie:
  • bežné diskové jednotky, ako je napríklad jednotka CD alebo jednotka DVD,
  • pamäťové zariadenia pripojené prostredníctvom USB rozbočovača,
  • pamäťové zariadenia so vstavaným USB rozbočovačom,
  • čítačku kariet.

Spôsob používaniaUkladanie snímok pomocou externého zariadeniaUkladanie snímok v externom pamäťovom zariadeníUkladanie snímok v externom pamäťovom zariadení

Jednoducho uložte videozáznamy a fotografie na externé pamäťové zariadenie, napr. externý pevný disk.

 1. Prepojte produkt s externým pamäťovým zariadením pomocou kábla s koncovkou USB (predáva sa samostatne).

  A: Kábel s koncovkou USB (predáva sa samostatne)

  • V žiadnom prípade neodpájajte zabudovaný kábel USB, kým je na LCD displeji zobrazené hlásenie [Preparing image database file. Please wait.].
  • Ak sa na LCD displeji produktu zobrazí hlásenie [Repair Img. DB F.], vyberte položku .
 2. Na LCD displeji tohto produktu vyberte položku [Copy.].

  • Videozáznamy a fotografie, ktoré sú uložené na nahrávacom médiu a ktoré ešte neboli uložené na externé pamäťové zariadenie, je teraz možné uložiť na pripojené pamäťové zariadenie.
  • Táto operácia je k dispozícii iba v prípade, ak sa na produkte nachádzajú nové nahraté snímky.
  • Ak chcete odpojiť externé pamäťové zariadenie, vyberte položku , keď sa zobrazuje buď obrazovka Event View, alebo Event Index.

Poznámka

 • Kopírovanie videozáznamov vo formáte XAVC S nie je možné.

Spôsob používaniaUkladanie snímok pomocou externého zariadeniaUkladanie snímok v externom pamäťovom zariadeníUkladanie požadovaných snímok z tohto produktu do externého pamäťového zariadenia

Uložte vybrané videozáznamy a fotografie na externé pamäťové zariadenie, napr. externý pevný disk.

 1. Prepojte produkt s externým pamäťovým zariadením pomocou kábla s koncovkou USB (predáva sa samostatne).

  A: Kábel s koncovkou USB (predáva sa samostatne)

  • V žiadnom prípade neodpájajte zabudovaný kábel USB, kým je na LCD displeji zobrazené hlásenie [Preparing image database file. Please wait.].
  • Ak sa na LCD displeji produktu zobrazí hlásenie [Repair Img. DB F.], vyberte položku .
 2. Vyberte položku [Play without copying.].

 3. Vyberte položku - [Edit/Copy] - [Copy] a potom postupujte podľa zobrazených pokynov a uložte snímky.

Poznámka

 • Kopírovanie videozáznamov vo formáte XAVC S nie je možné.

Rada

 • Ak chcete kopírovať snímky, ktoré ste ešte neskopírovali, vyberte položku - [Edit/Copy] - [Direct Copy], keď je tento produkt pripojený k externému pamäťovému zariadeniu.

Spôsob používaniaUkladanie snímok pomocou externého zariadeniaUkladanie snímok v externom pamäťovom zariadeníPrehrávanie snímok z externého pamäťového zariadenia na tomto produkte

Prehrávajte snímky uložené v externom pamäťovom zariadení na tomto produkte.

 1. Prepojte produkt s externým pamäťovým zariadením pomocou kábla s koncovkou USB (predáva sa samostatne).

  A: Kábel s koncovkou USB (predáva sa samostatne)

 2. Vyberte položku [Play without copying.] a potom vyberte snímku, ktorú chcete zobraziť.

Rada

 • Snímky môžete prehrávať aj na televízore, ktorý je pripojený k tomuto produktu.
 • Keď je pripojené externé pamäťové zariadenie, na obrazovke Event View sa zobrazí ikona .
 • Ak chcete snímky uložené na externom pamäťovom zariadení prehrávať na počítači, vyberte v softvéri PlayMemories Home disk, ktorý predstavuje externé pamäťové zariadenie a prehrajte videozáznamy.

Spôsob používaniaUkladanie snímok pomocou externého zariadeniaUkladanie snímok v externom pamäťovom zariadeníOdstránenie snímok z externého pamäťového zariadenia

Odstránenie snímok uložených v externom pamäťovom zariadení.

 1. Prepojte produkt s externým pamäťovým zariadením pomocou kábla s koncovkou USB (predáva sa samostatne).

  A: Kábel s koncovkou USB (predáva sa samostatne)

 2. Vyberte položku [Play without copying.].

 3. Vyberte položku - [Edit/Copy] - [Delete] a potom postupujte podľa zobrazených pokynov a odstráňte snímky.

Spôsob používaniaUkladanie snímok pomocou externého zariadeniaVytvorenie disku pomocou rekordéraVytvorenie disku pomocou rekordéra

Snímky z produktu môžete kopírovať na disk alebo videokazetu. Pripojte tento produkt k rekordéru diskov pomocou AV kábla (predáva sa samostatne).

Poznámka

 • Sieťový adaptér striedavého prúdu pripojte k tomuto produktu a potom ho zasuňte do sieťovej zásuvky.
 • Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej k pripojenému zariadeniu.
 1. Vložte nahrávacie médium do nahrávacieho zariadenia (rekordéra diskov atď.).
  • Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný režim.
 2. Pripojte tento produkt k nahrávaciemu zariadeniu pomocou AV kábla (predáva sa samostatne).
  • Pripojte produkt ku vstupným konektorom nahrávacieho zariadenia.

  A: AV kábel (predáva sa samostatne)

 3. Na tomto produkte spustite prehrávanie a v nahrávacom zariadení nahrávanie.
 4. Po dokončení replikovania zastavte nahrávacie zariadenie a potom tento produkt.

Poznámka

 • Kopírovanie videozáznamov vo formáte XAVC S nie je možné.
 • Snímky nemôžete kopírovať na rekordéry pripojené pomocou kábla HDMI.
 • Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa môže znížiť.
 • Snímky sa skopírujú v kvalite so štandardným rozlíšením.
 • Ak pripájate monofónne zariadenie, pripojte žltý konektor AV kábla (predáva sa samostatne) do konektora vstupu pre video a biely konektor (ľavý kanál) alebo červený konektor (pravý kanál) pripojte do konektora vstupu pre zvuk na zariadení.

Rada

 • Ak chcete skopírovať dátum a čas a informácie o nastaveniach fotoaparátu, zmeňte nastavenie [Data Code].
 • Nastavte položku [TV Type] na možnosť [4:3], ak je pomer strán obrazovky, na ktorej chcete snímky zobrazovať, napr. televízora, 4:3.

Spôsob používaniaPoužívanie funkcie Wi-FiAko vám môže poslúžiť funkcia Wi-Fi Ako vám môže poslúžiť funkcia Wi-Fi

Vysvetľuje, ako vám môže poslúžiť funkcia Wi-Fi na tomto produkte.

Uloženie videozáznamov a fotografií do počítača

Prenos videozáznamov (MP4) a fotografií do smartfónu alebo tabletu

Použitie smartfónu alebo tabletu ako bezdrôtového diaľkového ovládača

Prehrávanie snímok v televízore

Poznámka

 • Funkciu Wi-Fi produktu nie je možné využívať na pripojenie k verejným bezdrôtovým sieťam.
 • Nie je zaručené, že aplikácia PlayMemories Mobile bude fungovať vo všetkých smartfónoch a tabletoch.

Spôsob používaniaPoužívanie funkcie Wi-FiOvládanie pomocou smartfónu Použitie smartfónu alebo tabletu ako bezdrôtového diaľkového ovládača

Produkt môžete ovládať pomocou smartfónu alebo tabletu, ktoré budú slúžiť ako bezdrôtový diaľkový ovládač.

 1. Nainštalujte do smartfónu aplikáciu PlayMemories Mobile.
  • Ak je už aplikácia PlayMemories Mobile v smartfóne nainštalovaná, aktualizujte ju na najnovšiu verziu.
 2. Na LCD displeji produktu vyberte položku – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [Ctrl with Smartphone].
  • Na LCD displeji produktu sa zobrazí SSID a heslo. Teraz je produkt pripravený na ovládanie prostredníctvom smartfónu.

  A: SSID

  B: Heslo

 3. Spustite aplikáciu PlayMemories Mobile, potom na obrazovke smartfónu vyberte SSID zobrazené na LCD displeji produktu a potom zadajte heslo zobrazené na LCD displeji produktu.
  • Pripojte sa k produktu pomocou smartfónu.
 4. Produkt môžete začať ovládať pomocou smartfónu.

Poznámka

 • Veľkosť súboru fotografie uloženého vo smartfóne je [2M], ak veľkosť snímky nie je [ S (VGA)].
 • Videozáznamy sa nahrávajú v produkte a neukladajú sa v smartfóne.
 • Spôsoby ovládania a zobrazované obrazovky v aplikácii sa môžu v budúcich aktualizáciách zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Nie je zaručené, že táto aplikácia bude fungovať vo všetkých smartfónoch a tabletoch.

Rada

 • Informácie o najnovšom podporovanom operačnom systéme nájdete na stránke na prevzatie aplikácie PlayMemories Mobile.

Spôsob používaniaPoužívanie funkcie Wi-FiOvládanie pomocou smartfónu Používanie smartfónu alebo tabletu ako bezdrôtového diaľkového ovládača vďaka funkcii NFC (diaľkové ovládanie jedným dotykom funkciou NFC)

Produkt môžete ovládať pomocou smartfónu alebo tabletu s funkciou NFC, ten potom slúži ako bezdrôtový diaľkový ovládač.

Poznámka

 • Vopred sa uistite, že smartfón nie je v režime spánku a obrazovka je odomknutá.
 1. Nainštalujte do smartfónu aplikáciu PlayMemories Mobile.
  • Ak je už aplikácia PlayMemories Mobile v smartfóne nainštalovaná, aktualizujte ju na najnovšiu verziu.
 2. Vyberte položku [Settings] na smartfóne, potom položku [More…] a začiarknite políčko vedľa položky [NFC].

 3. Spustite režim nahrávania a priložte značku (značka N) na produkte ku značke (značka N) na smartfóne.

  • Uistite sa, že na LCD displeji produktu sa zobrazí značka (značka N).
  • Podržte produkt a smartfón pri sebe a nehýbte nimi aspoň 1 - 2 sekundy, kým sa na smartfóne nespustí aplikácia PlayMemories Mobile.
 4. Produkt môžete začať ovládať pomocou smartfónu.

Poznámka

 • Veľkosť súboru fotografie uloženého v smartfóne je [2M], ak veľkosť snímky nie je [ S (VGA)].
 • Videozáznamy sa nahrávajú v produkte a neukladajú sa v smartfóne.
 • Spôsoby ovládania a zobrazované obrazovky v aplikácii sa môžu v budúcich aktualizáciách zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Nie je zaručené, že táto aplikácia bude fungovať vo všetkých smartfónoch a tabletoch.
 • Ak pripojenie nie je úspešne nadviazané, vyskúšajte postupy v časti „Pripojenie smartfónu alebo tabletu so systémom Android“.

Rada

 • Informácie o najnovšom podporovanom operačnom systéme nájdete na stránke na prevzatie aplikácie PlayMemories Mobile.

Spôsob používaniaPoužívanie funkcie Wi-FiPrenos snímok do smartfónu Prenos videozáznamov (MP4) a fotografií do smartfónu alebo tabletu

Prenášajte snímky do smartfónu alebo tabletu.

 1. Nainštalujte do smartfónu aplikáciu PlayMemories Mobile.
  • Ak je už aplikácia PlayMemories Mobile v smartfóne nainštalovaná, aktualizujte ju na najnovšiu verziu.
 2. Stlačením tlačidla na produkte prejdite do režimu prehrávania.
 3. Na LCD displeji produktu vyberte položku - [Edit/Copy] - [Send to Smartphone] - [Select on This Device].
  • Ak vyberiete položku [Select on Smartphone], všetky snímky uložené na pamäťovej karte sa zobrazia na displeji smartfónu.
 4. Vyberte typ snímky, ktorú chcete preniesť.

 5. Vyberte snímku, ktorú chcete preniesť, pridajte značku a potom vyberte položku - .

  • Na LCD displeji produktu sa zobrazí identifikátor SSID a heslo. Produkt je pripravený na pripojenie prostredníctvom smartfónu.

  A: SSID

  B: Heslo

 6. Spustite aplikáciu PlayMemories Mobile, potom na obrazovke smartfónu vyberte SSID zobrazené na LCD displeji produktu a potom zadajte heslo zobrazené na LCD displeji produktu.
 7. Snímky sa prenesú z produktu do smartfónu.
  • Prenesené snímky budú uložené do Galérie/Albumu na smartfóne/tablete so systémom Android alebo do albumu na zariadení iPhone/iPad.

Poznámka

 • Prenos videozáznamov vo formáte XAVC S ani AVCHD nie je možný.
 • Funkcia [Send to Smartphone] nie je k dispozícii, keď v produkte nie sú uložené videozáznamy vo formáte MP4 alebo statické snímky.
 • Nie je zaručené, že táto aplikácia bude fungovať vo všetkých smartfónoch a tabletoch.

Rada

 • Informácie o najnovšom podporovanom operačnom systéme nájdete na stránke na prevzatie aplikácie PlayMemories Mobile.

Spôsob používaniaPoužívanie funkcie Wi-FiPrenos snímok do smartfónu Prenos videozáznamov (MP4) a fotografií do smartfónu alebo tabletu pomocou funkcie NFC (zdieľanie jediným dotykom pomocou funkcie NFC)

Prenášajte snímky do smartfónu alebo tabletu so systémom Android kompatibilného s funkciou NFC.

Poznámka

 • Vopred sa uistite, že smartfón nie je v režime spánku a obrazovka je odomknutá.
 1. Nainštalujte do smartfónu aplikáciu PlayMemories Mobile.
  • Ak je už aplikácia PlayMemories Mobile v smartfóne nainštalovaná, aktualizujte ju na najnovšiu verziu.
 2. Vyberte položku [Settings] na smartfóne, potom položku [More…] a začiarknite políčko vedľa položky [NFC].

 3. Stlačením tlačidla na produkte prejdite do režimu prehrávania a potom na LCD displeji tohto produktu zobrazte snímku, ktorú chcete preniesť.
 4. Priložte značku (značka N) na produkte k značke (značka N) na smartfóne.

  • Podržte produkt a smartfón pri sebe a nehýbte nimi aspoň 1 - 2 sekundy, kým sa na smartfóne nespustí aplikácia PlayMemories Mobile.
  • Uistite sa, že na LCD displeji produktu sa zobrazí značka (značka N).
 5. Snímky sa prenesú z produktu do smartfónu.
  • Prenesené snímky budú uložené do Galérie/Albumu na smartfóne/tablete so systémom Android alebo do albumu na zariadení iPhone/iPad.

Poznámka

 • Prenos videozáznamov vo formáte XAVC S ani AVCHD nie je možný.
 • Funkcia [Send to Smartphone] nie je k dispozícii, keď v produkte nie sú uložené videozáznamy vo formáte MP4 alebo statické snímky.
 • Nie je zaručené, že táto aplikácia bude fungovať vo všetkých smartfónoch a tabletoch.
 • Ak pripojenie nie je úspešne nadviazané, vyskúšajte postupy v časti „Pripojenie smartfónu alebo tabletu so systémom Android“.

Rada

 • Informácie o najnovšom podporovanom operačnom systéme nájdete na stránke na prevzatie aplikácie PlayMemories Mobile.

Spôsob používaniaPoužívanie funkcie Wi-FiPrenos snímok do počítača Send to Computer

Videozáznamy a fotografie môžete presunúť a uložiť do počítača.

 1. Nainštalujte softvér do počítača.

  Pre počítače Windows: PlayMemories Home

  www.sony.net/pm/

  Pre počítače Mac: Automatický bezdrôtový import

  www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

  • Ak pripájate produkt k počítaču po prvýkrát po nainštalovaní softvéru, nastavte na produkte položku [USB Connect Setting] na možnosť [Auto] alebo [MTP] a potom pripojte produkt k počítaču pomocou Built-in USB Cable.
  • Ak je už softvér v počítači nainštalovaný, aktualizujte ho na najnovšiu verziu.
 2. Pripojte produkt k prístupovému bodu bezdrôtovej siete.
  • Ak prístupový bod nepodporuje tlačidlo WPS, pozrite si časť [Access point settings].
  • Ak prístupový bod podporuje tlačidlo WPS, pozrite si časť [WPS Push].
  • Nastavenia uvedené v krokoch 1 a 2 sú potrebné len pri prvom pripojení.
 3. Stlačením tlačidla na produkte prejdite do režimu prehrávania.
 4. Na LCD displeji produktu vyberte položku - [Edit/Copy] - [Send to Computer].
  • Snímky sa automaticky prenesú a uložia do počítača.
  • Prenesú sa len nové nahraté snímky.

Poznámka

 • Ak chcete vykonať príkaz [Send to Computer], počítač musí byť zapnutý.
 • V závislosti od nastavení aplikácie v počítači sa po uložení snímok môže produkt automaticky vypnúť.
 • Ak chcete importovať a uložiť snímky nahraté na pamäťovú kartu do počítača, najskôr vložte pamäťovú kartu do produktu.
 • Importovanie videozáznamov a viacerých statických snímok môže chvíľu trvať.

Spôsob používaniaPoužívanie funkcie Wi-FiPrenos snímok do televízora Prehrávanie snímok v televízore (View on TV)

Snímky si môžete prezerať na televízore, ktorý je pripojený k sieti, prenesením snímok z produktu bez toho, aby bol produkt pripojený k televízoru pomocou kábla.

Podľa typu televízora môže byť pred prehratím snímok potrebné na televízore vykonať niekoľko operácií. Pozrite si aj príručky k televízoru.

 1. Pripojte produkt k prístupovému bodu bezdrôtovej siete.
  • Ak prístupový bod nepodporuje tlačidlo WPS, pozrite si časť [Access point settings].
  • Ak prístupový bod podporuje tlačidlo WPS, pozrite si časť [WPS Push].
  • Pri druhom pripojení môžete krok 1 preskočiť.
 2. Stlačením tlačidla na produkte prejdite do režimu prehrávania.
 3. Vyberte položku - [Edit/Copy] - [View on TV] - typ snímky, ktorú chcete preniesť.
 4. Prehrajte videozáznam alebo fotografiu na TV.

Poznámka

 • Táto funkcia nie je k dispozícii pre videozáznamy vo formáte [XAVC S 4K] (modely s funkciou 4K) a [XAVC S HD].
 • Táto funkcia je dostupná na televízoroch kompatibilných s prehrávačom DLNA.
 • Snímky si môžete prezerať iba na televízoroch, ktoré sú kompatibilné s funkciou siete (vrátane drôtovej siete).
 • Zobrazenie snímok na TV môže chvíľu trvať.
 • Táto funkcia nie je dostupná, ak používate prístupový bod bez bezpečnostného nastavenia (WEP/WPA/WPA2) pre prevenciu sledovania.
 • Pri pripojení k televízoru vyberte prístupový bod zaregistrovaný pre tento produkt.
 • Ak si chcete vychutnať pohodlné prehrávanie videozáznamov, použite drôtové pripojenie k televízoru. V závislosti od prostredia bezdrôtovej siete sa videozáznamy nemusia prehrávať plynulo.
 • Nahraný videozáznam sa v závislosti od jeho nastavení nemusí prehrať plynulo.

Spôsob používaniaPoužívanie funkcie Wi-FiPripojenie smartfónu Pripojenie smartfónu alebo tabletu so systémom Android

Vysvetlenie pripojenia produktu k smartfónu alebo tabletu so systémom Android. Najprv na produkte zobrazte SSID a heslo výberom položky [Send to Smartphone] alebo [Ctrl with Smartphone].

 1. Spustite v smartfóne aplikáciu PlayMemories Mobile.

 2. Vyberte identifikátor SSID zobrazený na produkte.

 3. Zadajte heslo zobrazené na produkte.

Spôsob používaniaPoužívanie funkcie Wi-FiPripojenie smartfónu Pripojenie k zariadeniu iPhone alebo iPad

Vysvetlenie pripojenia produktu k zariadeniu iPhone alebo iPad. Najprv na produkte zobrazte SSID a heslo výberom položky [Send to Smartphone] alebo [Ctrl with Smartphone].

 1. Otvorte ponuku nastavení.

 2. Vyberte položku Wi-Fi.

 3. Vyberte identifikátor SSID zobrazený na produkte.

 4. Zadajte heslo zobrazené na produkte.

 5. Skontrolujte, či je vybratý identifikátor SSID zobrazený na produkte.

 6. Vráťte sa na východiskovú obrazovku a vyberte softvér PlayMemories Mobile.

Spôsob používaniaPoužívanie funkcie Wi-FiPripojenie smartfónu Pripojenie smartfónu alebo tabletu kompatibilného s funkciou NFC

Produkt môžete jednoducho pripojiť k smartfónu alebo tabletu so systémom Android kompatibilnému s funkciou NFC.

Poznámka

 • Vopred sa uistite, že smartfón nie je v režime spánku a obrazovka je odomknutá.
 1. Priložte značku (značka N) na produkte k značke (značka N) na smartfóne.
  • Uistite sa, že na LCD displeji produktu sa zobrazí značka (značka N).
  • Podržte produkt a smartfón pri sebe a nehýbte nimi aspoň 1 - 2 sekundy, kým sa na smartfóne nespustí aplikácia PlayMemories Mobile.

Možnosti využitia pripojenia NFC

Funkcie dostupné pri prepojení so smartfónom kompatibilnom s funkciou NFC sa líšia podľa stavu produktu.

Keď je produkt v režime nahrávania videozáznamu/fotografií
Spustí sa [Ctrl with Smartphone].
Pri prezeraní snímok na produkte
Spustí sa [Send to Smartphone] a prehrávané snímky sa prenesú.

Poznámka

 • Ak chcete využívať funkcie jedným dotykom na tomto produkte, budete potrebovať smartfón alebo tablet kompatibilný s funkciou NFC.
 • NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard pre bezdrôtové komunikačné technológie na krátke vzdialenosti.
 • Ak pripojenie nie je úspešne nadviazané, vyskúšajte postupy v časti „Pripojenie smartfónu alebo tabletu so systémom Android“.

Spôsob používaniaPoužívanie funkcie Wi-FiInštalácia softvéru PlayMemories Mobile Informácie o softvéri PlayMemories Mobile

Na využívanie funkcií ako [Ctrl with Smartphone] a [Send to Smartphone] je potrebné nainštalovať na smartfón aplikáciu PlayMemories Mobile. Aplikáciu nainštalujte z obchodu aplikácií pre smartfón.

Ak je už aplikácia PlayMemories Mobile v smartfóne nainštalovaná, aktualizujte ju na najnovšiu verziu.

Podrobnosti o aplikácií PlayMemories Mobile nájdete na stránke podpory pre PlayMemories Mobile (www.sony.net/pmm/).

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkPoužívanie položiek v ponukáchNastavenie položiek ponuky

V produkte sú k dispozícii rôzne položky ponuky, ktoré sú usporiadané do 6 kategórií.

 1. Vyberte položku .

 2. Vyberte kategóriu.

 3. Vyberte požadovanú položku ponuky.

Poznámka

 • Ak chcete dokončiť nastavovanie ponuky alebo vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku, vyberte možnosť .

Rýchle vyhľadanie položky ponuky

Ponuky [Camera/Mic] a [Setup] majú podkategórie. Vyberte ikonu podkategórie, aby ste mohli vybrať požadovanú položku ponuky.

A: Ikony podkategórií

Keď sa položka ponuky nedá vybrať

Niektoré položky alebo nastavenia ponuky nie sú k dispozícií, v závislosti od nastavení produktu. Pri výbere sivej položky ponuky alebo nastavenia produkt zobrazí dôvod, prečo položku ponuky nie je možné vybrať.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkPoužívanie položiek v ponukách Ako používať klávesnicu

Keď je potrebné zadať text, na LCD displeji sa zobrazí klávesnica.

 1. Prepnutie typov znakov.

  Každým dotykom na toto tlačidlo prepnete typ zadávaných znakov na písmená, číslice alebo symboly.

 2. Klávesnica

  Každým dotykom na tlačidlo prepnete medzi dostupnými možnosťami zobrazeného znaku.

  Napríklad: Ak chcete zadať text „abd

  Vyberte [abc], jedným dotykom zobrazte „a“ - dotknite sa tlačidla - vyberte [abc], dvoma dotykmi zobrazte „b“ - vyberte [def], jedným dotykom zobrazte „d“.

 3. Space

  Slúži na zadanie medzery.

 4. Vstupné pole

  Zobrazujú sa v ňom zadané znaky. označuje limit dĺžky textu.

 5. Posúvanie kurzora

  Slúžia na posúvanie kurzora vo vstupnom poli doprava alebo doľava.

 6. Odstrániť

  Slúži na odstránenie znaku pred kurzorom.

 7. Slúži na prepnutie nasledujúceho znaku na veľké alebo malé písmeno.

 8. Hotovo

  Slúži na dokončenie zadávania.

Ak chcete zrušiť zadávanie textu, vyberte položku .

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkRežim snímaniaMovie

Môžete vybrať režim nahrávania videozáznamov.

 1. – [Shooting Mode] – [Movie].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkRežim snímaniaPhoto

Môžete vybrať režim snímania fotografií.

 1. – [Shooting Mode] – [Photo].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkRežim snímania Smth Slw REC

Produkt nahráva rýchle akcie alebo pohyby trvajúce približne 3 sekundy ako spomalený videozáznam trvajúci približne 12 sekúnd.

 1. - [Image Quality/Size] - [File Format] - [AVCHD].
 2. - [Shooting Mode] - [Smth Slw REC].
 3. Výberom položky / zmeníte načasovanie, kedy sa na produkte spustí nahrávanie.

  [3sec After] (predvolené nastavenie):
  Produkt nahráva videozáznam trvajúci približne 3 sekundy po stlačení tlačidla START/STOP.
  [3sec Before]:
  Produkt nahráva videozáznam trvajúci približne 3 sekundy pred stlačením tlačidla START/STOP.
 4. Stlačte tlačidlo START/STOP.
  • Indikátor [Recording...] sa po dokončení nahrávania prestane zobrazovať.

Poznámka

 • Nahrávanie zvuku nie je možné.
 • Kvalita obrazu nie je rovnaká ako pri normálnom nahrávaní.
 • Položka [REC Mode] sa automaticky nastaví na možnosť [Standard ].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkRežim snímania Golf Shot

Rozdelí 2 sekundy rýchleho pohybu na snímky, ktoré sa potom nahrajú ako videozáznam a fotografie. Pri prehrávaní môžete sledovať sériu pohybov, čo je pohodlné v prípadoch, ako je napríklad kontrola golfového alebo tenisového úderu.

 1. - [Image Quality/Size] - [File Format] - [AVCHD].
 2. - [Shooting Mode] - [Golf Shot].
 3. Nastavte bielu mriežku v strede LCD displeja na objekt záberu a stlačte tlačidlo START/STOP hneď, ako sa objekt napriahne na úder.

  • Ak sa okamih najintenzívnejšieho zvuku zaznamená do 1 sekundy od stlačenia tlačidla START/STOP, produkt považuje tento okamih za zvuk zásahu loptičky golfovou palicou. Keď sa zaznamená zvuk zásahu loptičky golfovou palicou, doba nahrávania sa automaticky upraví podľa tohto okamihu.

  * sek.

  A: Bod, v ktorom došlo k stlačeniu tlačidla START/STOP

  B: Zvuk zásahu loptičky golfovou palicou

  C: Produkt nahráva snímky v tomto 2-sekundovom intervale.

Poznámka

 • Ak produkt nemôže rozpoznať zvuk palice zasahujúcej loptičku, automaticky nastaví bod zásahu 0,5 sekundy pred stlačením tlačidla START/STOP a nahrá videozáznam za obdobie od 1,5 sekundy pred bodom zásahu do 0,5 sekundy po uplynutí bodu zásahu.
 • Veľkosť fotografií sa zmení na hodnotu 1 920 × 1 080.
 • Nahrávanie zvuku nie je možné.
 • Kvalita obrazu nie je rovnaká ako pri normálnom nahrávaní.
 • Položka [REC Mode] sa automaticky nastaví na možnosť [Standard ].
 • Zvuk úderu je možné zaznamenať vstavaným mikrofónom aj v prípade, ak je pripojený externý mikrofón.
 • Ak sa produktu nepodarí správne rozpoznať okamih úderu v dôsledku pohybu na pozadí obrazovky nahrávania funkcie, môže zaznamenaná snímka obsahovať šum. Odporúčame vám, aby ste snímky nahrávali v stabilizovanej polohe (napríklad tak, že použijete statív).

Rada

 • Svoj úder môžete skontrolovať pomocou samospúšte. Vyberte položku []/[] - [On] a produkt spustí odpočítavanie po stlačení tlačidla START/STOP. Bod, v ktorom časomiera dosiahne hodnotu 0, sa považuje za okamih úderu a nahrajú sa pohyby pred a po dosiahnutí bodu 0.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkRežim snímania High Speed REC

Pri nahrávaní videozáznamov vo formáte [XAVC S HD] môžete používať funkciu nahrávania vysokou rýchlosťou.

 1. - [Image Quality/Size] - [File Format] - [XAVC S HD].
 2. - [Shooting Mode] - [High Speed REC].

Poznámka

 • Ak je položka [File Format] nastavená na možnosť [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E) alebo [AVCHD], táto funkcia nie je k dispozícii.
 • Kvalita obrazu nie je rovnaká ako pri normálnom nahrávaní.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/Mikrofón White Balance

Vyváženie farieb je možné upraviť podľa prostredia snímania.

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [White Balance] - požadované nastavenie.
  • Na toto nastavenie môžete použiť aj tlačidlo WHITE BALANCE.

Popisy položiek ponuky

(Auto) (predvolené nastavenie):
Vyváženie bielej farby sa nastavuje automaticky.
Ak vymeníte batériu pri nastavení [Auto] alebo ak idete natáčať do exteriéru po natáčaní v interiéri (alebo opačne), zamerajte produkt na približne 10 sekúnd na blízky biely objekt, aby sa dosiahlo lepšie vyváženie farieb.
(Outdoor):
Vyváženie bielej farby sa nastaví pre nasledujúce podmienky snímania:
 • Exteriéry
 • Nočné zábery, neónové nápisy a ohňostroje
 • Východ alebo západ slnka
 • Pri osvetlení žiarivkami
(Indoor):
Vyváženie bielej farby sa nastaví pre nasledujúce podmienky snímania:
 • Interiéry
 • Na večierkoch alebo v štúdiu, kde sa svetelné podmienky menia veľmi rýchlo
 • Pod videolampami v štúdiu, prípadne pod sodíkovými výbojkami alebo farebnými lampami
(Color Temp.):
Nastavenie vyváženia bielej farby podľa farebnej teploty zdroja svetla.
 • Vyberte farebnú teplotu a zvýšte alebo znížte hodnotu pomocou tlačidla /.
(One Push):

Vyváženie bielej farby sa upraví podľa jasu okolia.

 1. Vyberte položku .
 2. Nasnímajte biely objekt napríklad kúsok papiera, ktorý vyplní LCD displej pri rovnakých svetelných podmienkach, aké budú pri snímaní objektu.
 3. Vyberte položku .

Ak boli svetelné podmienky zmenené prenesením produktu z interiéru do exteriéru a naopak, budete musieť zopakovaním funkcie [One Push] znovu nastaviť vyváženie bielej.

Manuálna úprava vyváženia bielej farby

 1. Na obrazovke nastavenia funkcie [White Balance] vyberte položku [OPTION].
 2. Upravte vyváženie farieb pomocou tlačidiel / (B-A) a / (G-M).
 3. Vyberte položku .

Rada

 • Aktuálne vybraté vyváženie farieb môžete na LCD displeji skontrolovať pomocou tabuľky farieb.

Poznámka

 • Nastavte funkciu [White Balance] na položku [Auto] alebo nastavte farbu pomocou funkcie [One Push] pod bielymi alebo chladnými bielymi žiarivkami.
 • Počas nahrávania videozáznamu sa funkcia (One Push) nedá nastaviť.
 • Ak nastavíte funkciu [White Balance], funkcia [Scene Selection] sa nastaví na možnosť [Auto].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/Mikrofón Spot Meter/Fcs

Pre vybratý objekt sa expozícia a zaostrenie môžu upraviť automaticky.

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [Spot Meter/Fcs].
 2. Dotknite sa objektu, ktorého expozíciu a zaostrenie chcete upraviť.
  • Ak chcete jas a zaostrenie upraviť automaticky, dotnite sa položky [Auto].

Poznámka

 • Funkcie [Exposure] a [Focus] sú automaticky nastavené na možnosť [Manual].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/Mikrofón Spot Meter

Pre zvolený objekt sa expozícia môže upraviť a nastaviť automaticky. Táto funkcia je užitočná, keď je medzi objektom a pozadím veľký kontrast, napríklad objekty osvetlené ostrým bodovým svetlom na javisku.

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [Spot Meter].
 2. Dotknite sa objektu, ktorého expozíciu chcete upraviť.
  • Ak sa chcete vrátiť k automatickej expozícii, dotknite sa položky [Auto].

Poznámka

 • Funkcia [Exposure] sa automaticky nastaví na možnosť [Manual].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónSpot Focus

Pre zvolený objekt sa zaostrenie môže upraviť automaticky.

 1. – [Camera/Mic] – [Manual Settings] – [Spot Focus].
 2. Dotknite sa objektu, ktorého zaostrenie chcete upraviť.
  • Ak chcete zaostrenie nastaviť automaticky, vyberte položku [Auto].

Poznámka

 • Funkcia [Focus] sa automaticky nastaví na možnosť [Manual].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónExposure

Jas snímky môžete upraviť manuálne. Jas upravte, ak je predmet príliš jasný alebo príliš tmavý.

 1. – [Camera/Mic] – [Manual Settings] – [Exposure] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Auto (predvolené nastavenie):
Expozícia sa nastavuje automaticky.
Manual:
Vyberte položku , ak je predmet biely alebo ak je podsvietenie jasné, alebo vyberte položku ak je predmet čierny alebo ak je svetlo slabé.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/Mikrofón Focus

Zaostrenie môžete upraviť manuálne. Túto možnosť môžete vybrať aj v prípade, ak chcete zámerne zaostriť na určitý objekt.

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [Focus] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Auto (predvolené nastavenie):
Zaostrenie sa nastavuje automaticky.
Manual :

Zobrazí sa značka .

Nastavte zaostrenie pomocou indikátora (blízky objekt) alebo (vzdialený objekt). Indikátor sa zobrazí, ak zaostrenie už nemožno nastaviť na bližšiu hodnotu a indikátor sa zobrazí, ak už zaostrenie nie je možné nastaviť na vzdialenejšie hodnoty.

Poznámka

 • Ak chcete zabezpečiť úplné zaostrenie, minimálna vzdialenosť medzi produktom a snímaným objektom musí byť približne 1 cm pri širokouhlom zábere a približne 100 cm pri snímaní vzdialených predmetov.

Rada

 • Nastavenie zaostrenia je jednoduchšie, ak zaostrujete na objekt posunutím páčky transfokátora smerom k značke T (vzdialené predmety) a potom smerom k značke W (širokouhlý záber), a tak upravíte priblíženie pri snímaní. Ak chcete nahrávať objekt zblízka, posuňte páčku transfokátora k značke W (širokouhlý záber) a upravte zaostrenie.
 • Produkt zobrazí informácie o ohniskovej vzdialenosti na niekoľko sekúnd, keď je položka [Focus] nastavená na možnosť [Manual] alebo keď zaostrenie nastavíte manuálne. Tieto informácie môžete použiť ako usmernenie, keď je objekt tmavý a je ťažké nastaviť zaostrenie.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/Mikrofón AGC Limit

Môžete nastaviť horný limit pre funkciu AGC (Auto Gain Control).

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [AGC Limit] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Off (predvolené nastavenie):
Hodnota citlivosti sa nastavuje automaticky.
24dB/21dB/18dB/15dB/12dB/9dB/6dB/3dB/0dB ():
Citlivosť sa automaticky nastaví až po nastavený limit.

Poznámka

 • Pri vyššej citlivosti majú tlmene osvetlené scény primeranejší jas, ale zvyšuje sa aj šum na snímkach. Pri nižšej citlivosti sa znižuje aj šum, ale expozičný čas je nižší, aby sa kompenzoval nedostatočný jas, čo vedie k chveniu kamery alebo rozmazaniu objektov.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónAE Shift

Expozíciu môžete upraviť podľa svojich potrieb.

 1. – [Camera/Mic] – [Manual Settings] – [AE Shift] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Off (predvolené nastavenie):
Expozícia sa nastavuje automaticky.
On (EV a nastavené číslo):
Ak chcete upraviť automatickú expozíciu a objekt je biely alebo pozadie jasné, použite tlačidlo , ak je objekt tmavý alebo pozadie menej jasné, použite tlačidlo .

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónLow Lux

Môžete snímať jasný farebný obraz aj pri slabom osvetlení.

 1. – [Camera/Mic] - [Manual Settings] – [Low Lux] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Off (predvolené nastavenie):
Funkcia Low Lux sa nepoužíva.
On ():
Funkcia Low Lux sa používa.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónScene Selection

Snímky môžete efektívne snímať v rôznych situáciách.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Scene Selection] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

(Auto) (predvolené nastavenie):
Nastavuje kvalitu snímok automaticky.
(Night Scene)(*):

Umožňuje fotiť nádherné nočné scény pomocou statívu (predáva sa samostatne).

(Sunrise&Sunset)(*):

Reprodukuje atmosféru scenérie pri západe alebo východe slnka.

(Fireworks)(*):

Umožňuje snímať pôsobivé zábery ohňostroja.

(Landscape)(*):

Jasne nasníma vzdialené predmety. Toto nastavenie taktiež zabraňuje zaostreniu produktu na sklo alebo kovovú sieťku v okne medzi produktom a snímaným objektom.

(Portrait):

Zvýrazňuje snímaný objekt, napríklad ľudí alebo kvety a zároveň vytvára jemné pozadie.

(Spotlight):

Zabraňuje tomu, aby sa ľudské tváre pri osvetlení objektov silným svetlom nasnímali neprirodzene biele.

(Beach):

Verne nasníma modrú farbu mora alebo jazera.

(Snow):

Nasníma jasné obrazy bielej krajiny.

*Nastavené len na zaostrenie na vzdialené predmety.

Poznámka

 • Ak nastavíte funkciu [Scene Selection], nasledujúce nastavenia sa zrušia.
  • White Balance
  • Cinematone
  • IRIS (clona)
  • Shutter Speed
  • Zosilnenie (ISO)

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónPicture Effect

Umožňuje snímanie pôsobivejších fotografií vďaka výberu požadovaného efektu.

 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Picture Effect] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Off (predvolené nastavenie):
Funkcia Picture Effect sa nepoužíva.
(Toy Camera):
Umožňuje snímať fotografie s jedinečnými farebnými tónmi, pričom farby okolia sú tmavé. Požadovaný efekt vyberte pomocou tlačidla [OPTION].
(Pop Color):
Umožňuje snímať fotografie s farbami v štýle pop-art s dôrazom na farebný tón.
(Posterization):
Vytvára vysoký kontrast, abstraktný vzhľad zvýraznením primárnych farieb alebo čiernobielo. Požadovaný efekt vyberte pomocou tlačidla [OPTION].
(Retro Photo):
Vytvára dojem starej fotografie v tónoch sépie so zníženým kontrastom.
(Soft High-key):
Umožňuje snímanie jemných jasných záberov s dôrazom na jas.
(Partial Color):
Umožňuje fotografovanie snímok, ktoré sú zvýraznené zanechaním vybranej farby na čiernobielom obrázku. Požadovaný efekt vyberte pomocou tlačidla [OPTION].
(High Contrast Mono.):
Vytvára intenzívnu čiernobielu snímku s vysokým kontrastom.

Poznámka

 • Pri výbere položky ponuky [Picture Effect] nie sú k dispozícii nasledujúce funkcie.
  • Nahrávanie fotografií v režime nahrávania videozáznamov
  • Niektoré ďalšie funkcie

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónCinematone

Produkt automaticky nastavuje kvalitu obrazu videozáznamu tak, aby vyvolávala atmosféru filmových záberov.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Cinematone] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Off(predvolené nastavenie):
Funkcia Cinematone sa nepoužíva.
On:
Funkcia Cinematone sa používa.

Poznámka

 • Keď zapnete alebo vypnete túto funkciu, snímanie sa dočasne pozastaví.
 • Ak je funkcia [Cinematone] nastavená na možnosť [On], nastavenie [Scene Selection] sa zmení na [Auto].
 • Ak je funkcia [Cinematone] nastavená na možnosť [On], nastavenie [Picture Effect] sa zmení na [Off].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónFader

Môžete nasnímať prechod s nasledujúcimi efektmi s pridaním intervalov medzi zábermi. Vyberte požadovaný efekt v režime [STBY] (na rozjasnenie) alebo [REC] (na stmavenie).

 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Fader] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Off (predvolené nastavenie):
Efekt sa nepoužije.
White Fader():

Stmavuje/rozjasňuje s efektom bielej plochy.

A: Stmavenie

B: Rozjasnenie

Black Fader():

Stmavuje/rozjasňuje s efektom čiernej plochy.

Snímky nahraté s použitím efektu [Black Fader] môžu na obrazovke vyzerať tmavšie.

A: Stmavenie

B: Rozjasnenie

Poznámka

 • Ak stlačíte tlačidlo START/STOP, nastavenie sa zruší.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónSelf-Timer

Ak chcete začať odpočítavanie, stlačte položku PHOTO. Fotografia sa nasníma po asi 10 sekundách.

Poznámka

 • Túto funkciu môžete ovládať aj stlačením tlačidla PHOTO na bezdrôtovom diaľkovom ovládači.
 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Self-Timer] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Off (predvolené nastavenie):
Zruší samospúšť.
On ():
Spúšťa snímanie pomocou samospúšte. Ak chcete zrušiť snímanie, vyberte položku .

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/Mikrofón SteadyShot (videozáznam)

Chvenie kamery môžete kompenzovať.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [SteadyShot] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Active :
Nahrá videozáznam pomocou účinnejšej funkcie SteadyShot.
Standard (predvolené nastavenie):
Tento produkt umožňuje potlačiť chvenie kamery pomocou funkcie SteadyShot pri snímaní bez priblíženia.
Off ():
Tento produkt nebude používať funkciu SteadyShot.

Poznámka

 • Uhol zobrazenia sa zmení po zmene nastavení funkcie [SteadyShot].
 • Keď funkciu [SteadyShot] nastavíte na možnosť [Active], zväčšenie je 24x pri nahrávaní videozáznamu v rozlíšení HD a 18x pri nahrávaní videozáznamu v rozlíšení 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E).

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónSteadyShot (fotografia)

Otrasy kamery môžete kompenzovať. Pri použíití statívu (predáva sa samostatne), nastavte funkciu [SteadyShot] na hodnotu [Off], aby bola snímka prirodzenejšia.

 1. – [Camera/Mic] - [Camera Settings] – [SteadyShot] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

On (predvolené nastavenie):
Funkcia SteadyShot sa používa.
Off ():
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónDigital Zoom

Môžete vybrať maximálnu úroveň transfokácie. Kvalita obrazu sa v prípade digitálneho priblíženia zhorší.

 1. – [Camera/Mic] - [Camera Settings] – [Digital Zoom] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Off (predvolené nastavenie):
Digitálna transfokácia sa nemôže použiť.
160:
Digitálna transfokácia sa vykonáva až na hodnotu 160-násobku.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónAuto Back Light

Tento produkt automaticky nastavuje expozíciu pre objekty v protisvetle.

 1. – [Camera/Mic] - [Camera Settings] – [Auto Back Light] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

On (predvolené nastavenie):
Expozícia pre objekty v protisvetle sa nastavuje automaticky.
Off:
Expozícia pre objekty v protisvetle sa neupravuje.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónDial Setting

K ovládaču MANUAL môžete priradiť niektorú z často používaných položiek ponuky.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Dial Setting] - požadované nastavenie.

Položky ponuky, ktoré môžete nastaviť

Exposure/AE Shift/WB Color Temp./WB B-A/WB G-M

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónNIGHTSHOT Light

Pri nahrávaní na tmavom mieste s funkciou NightShot môžete zmeniť nastavenie infračerveného svetla.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [NIGHTSHOT Light] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

On (predvolené nastavenie):
Dochádza k vyžarovaniu infračerveného svetla.
Off:
Nedochádza k vyžarovaniu infračerveného svetla.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónFace Detection

Produkt môžete nastaviť tak, aby automaticky rozpoznával tváre. Produkt automaticky nastaví zaostrenie, farbu a expozíciu pre tvár vybranej osoby.

 1. – [Camera/Mic] - [Face] – [Face Detection] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Auto (predvolené nastavenie):
Rozpoznáva tváre.
Off ():
Nerozpoznáva tváre.

Poznámka

 • Tváre nemusia byť rozpoznané v závislosti od podmienok pri snímaní.

Rada

 • Podmienky snímania pre lepšie rozpoznávanie tvárí:
  • snímajte na dostatočne svetlom mieste,
  • osoba nemá okuliare, klobúk ani masku,
  • osoba by sa mala pozerať priamo do kamery.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónSmile Shutter

Keď produkt rozpozná úsmev, uzávierka sa automaticky uvoľní. Ak nechcete robiť fotografie automaticky, vyberte [Off].

 1. – [Camera/Mic] - [Face] – [Smile Shutter] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Dual Capture ():
Pri rozpoznaní úsmevu produktom počas nahrávania filmu sa uzávierka uvoľní automaticky.
Always On ():
Keď produkt rozpozná úsmev, uzávierka sa uvoľní vždy, keď je produkt v režime nahrávania.
Off (predvolené nastavenie):
Úsmevy nie sú rozpoznané, takže fotografie nie sú zaznamenávané automaticky.

Poznámka

 • V závislosti od podmienok nahrávania, podmienok objektu a nastavení produktu sa môže stať aj to, že zariadenie nerozpozná žiadne úsmevy.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónSmile Sensitivity

Nastaví citlivosť rozpoznávania úsmevu na používanie funkcie Smile Shutter.

 1. – [Camera/Mic] - [Face] – [Smile Sensitivity] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Big Smile:
Rozpozná široký úsmev.
Normal Smile (predvolené nastavenie):
Rozpozná normálny úsmev.
Slight Smile:
Rozpozná aj jemný úsmev.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónFlash (iba pri pripojení externého blesku)

Vyberte nastavenie blesku.

Vyberte požadované nastavenie blesku pre snímanie fotografií pomocou externého blesku (predáva sa samostatne), ktorý je kompatibilný s týmto produktom.

 1. – [Camera/Mic] - [Flash] – [Flash] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Auto (predvolené nastavenie):
Odpáli blesk automaticky, ak prostredie neposkytuje dostatočné osvetlenie.
On ():
Odpáli blesk bez ohľadu na intenzitu okolitého osvetlenia.
Off ():
Nahráva bez blesku.

Poznámka

 • Blesk sa v režime nahrávania videozáznamu nepoužíva.

Rada

 • Čiastočky (prach, nečistoty atď.), lietajúce blízko objektívu, blesk zvýrazní a budú vyzerať ako biele kruhové body. Aby ste tomu zabránili, osvetlite miesto snímania a snímajte bez blesku.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónFlash Level (iba pri pripojení externého blesku)

Jas blesku môžete vybrať manuálne.

Vyberte požadované nastavenie jasu pre snímanie fotografií pomocou externého blesku (predáva sa samostatne), ktorý je kompatibilný s týmto produktom.

 1. – [Camera/Mic] - [Flash] – [Flash Level] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

High:
Zvýši úroveň intenzity blesku.
Normal (predvolené nastavenie):
Normálna intenzita blesku.
Low:
Zníži úroveň intenzity blesku.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónRed Eye Reduction (iba pri pripojení externého blesku)

Zabraňuje efektu červených očí zapnutím predblesku pred odpálením blesku.

Nastavte túto funkciu pre snímanie fotografií pomocou externého blesku (predáva sa samostatne), ktorý je kompatibilný s týmto produktom.

 1. – [Camera/Mic] - [Flash] – [Red Eye Reduction] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Off (predvolené nastavenie):
Nepoužíva funkciu Red Eye Reduction na predchádzanie vzniku efektu červených očí.
On ():
Používa funkciu Red Eye Reduction na predchádzanie vzniku efektu červených očí.

Poznámka

 • V závislosti od jednotlivých rozdielov a iných podmienok sa môže stať aj to, že redukcia efektu červených očí neprinesie požadovaný efekt.
 • Funkcia odstránenia efektu červených očí nefunguje pri automatickom snímaní pomocou funkcie [Smile Shutter].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónMy Voice Canceling

Hlas svojho objektu môžete nahrávať jasne znížením hlasitosti hlasu osoby, ktorá videozáznam nahráva.

 1. – [Camera/Mic] – [Microphone] – [My Voice Canceling].

Popisy položiek ponuky

Off (predvolené nastavenie):
Neznižuje hlasitosť hlasu osoby, ktorá nahráva videozáznam.
On ():
Znižuje hlasitosť hlasu osoby, ktorá nahráva videozáznam, a jasne nahráva hlas objektu.

Poznámka

 • Nastavte položku [My Voice Canceling] na možnosť [Off], ak chcete nahrať videozáznam bez zníženia intenzity hlasu osoby, ktorá videozáznam nahráva.
 • Podľa situácie pri nahrávaní nemusí byť možné znížiť intenzitu hlasu osoby, ktorá videozáznam nahráva, podľa vašich predstáv.
 • Ak je k produktu pripojený externý mikrofón, funkcia [My Voice Canceling] sa neaktivuje.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónBlt-in Zoom Mic

Môžete snímať videozáznam so živým zvukom primeraným podľa transfokácie.

 1. – [Camera/Mic] - [Microphone] – [Blt-in Zoom Mic] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Off (predvolené nastavenie):
Mikrofón nezaznamenáva zvuk pri približovaní alebo odďaľovaní.
On ():
Mikrofón zaznamenáva zvuk pri približovaní alebo odďaľovaní.

Poznámka

 • Keď je funkcia [Audio Rec Level] nastavená na možnosť [Manual], funkcia [Blt-in Zoom Mic] sa automaticky nastaví na možnosť [Off].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónAuto Wind NR

Táto funkcia automaticky znižuje nízkofrekvenčný šum spôsobený vetrom podľa intenzity šumu pri nahrávaní pomocou vstavaného mikrofónu.

 1. – [Camera/Mic] - [Microphone] – [Auto Wind NR] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Off ():
Šum spôsobený vetrom sa neznižuje.
On (predvolené nastavenie):
Znižuje šum spôsobený vetrom.

Poznámka

 • Keď nastavíte funkciu [Auto Wind NR] na hodnotu [Off], funkcia Intelligent Auto sa nastaví na hodnotu [Off].
 • Funkcia [Auto Wind NR] nebude fungovať, keď je k produktu pripojený externý mikrofón.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/Mikrofón Audio Mode

Môžete zmeniť formát nahrávania zvuku.

 1. - [Camera/Mic] - [Microphone] - [Audio Mode] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

5.1ch Surround () (predvolené nastavenie):
Nahráva zvuk vo formáte 5.1-kanálového priestorového zvuku.
2ch Stereo ():
Nahráva zvuk vo formáte 2-kanálového stereofónneho zvuku.

Rada

 • Možnosť [5.1ch Surround] je k dispozícii, len keď je položka [File Format] nastavená na možnosť [AVCHD].
 • Filmy vo formáte XAVC S sa automaticky nahrávajú v zvukovom formáte [2ch Stereo] a iný zvukový formát sa nedá vybrať.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/Mikrofón Audio Rec Level

Môžete upraviť úroveň nahrávania zvuku.

 1. - [Camera/Mic] - [Microphone] - [Audio Rec Level] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Auto (predvolené nastavenie):
Úroveň nahrávania zvuku sa upravuje automaticky.
Manual ():
Úroveň nahrávania zvuku môžete upraviť tak, že ju pomocou tlačidla zvýšite a pomocou tlačidla znížite.

Poznámka

 • Pri každom prepnutí medzi možnosťou [Auto] a [Manual] sa nastavenie vynuluje.
 • Pri nastavení položky [Audio Rec Level] na možnosť [Manual] sa nasledujúce funkcie prepnú na možnosť [Off].
  • Blt-in Zoom Mic
 • Počas regulácie úrovne odporúčame, aby ste mali nasadené slúchadlá.
 • Pri nepretržitom zaznamenávaní hlasného zvuku vopred znížte úroveň nahrávania, aby sa zvuk zaznamenával dynamicky.
 • Obmedzenie je vždy aktívne bez ohľadu na nastavenie hodnoty úrovne nahrávania.
 • Pri používaní vyhradeného mikrofónu pripojeného v sánkach pre rôzne rozhrania bude nastavenie úrovne nahrávania neplatné a vy nebudete môcť upraviť úroveň nahrávania.
 • Po nastavení položky [My Voice Canceling] na možnosť [On] už nie je možné zmeniť úroveň zvukovej nahrávky.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónCtrl with Smartphone

Svoj smartfón môžete používať ako bezdrôtový diaľkový ovládač.

 1. – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [Ctrl with Smartphone].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónMy Button

Často používané funkcia pri nahrávaní môžete priradiť jednému z tlačidiel My Buttons (Moje tlačidlá).

 1. – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [My Button].
 2. Pomocou tlačidiel / vyberte položku ponuky, ktorú chcete priradiť tlačidlu My Button (Moje tlačidlo).

 3. Vyberte jedno z tlačidiel My Buttons, ktorému bude priradená položka ponuky.

 4. Vyberte položku .

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónGrid Line

Môžete zobraziť čiary a skontrolovať, či je objekt vo vodorovnej alebo zvislej polohe.

 1. – [Camera/Mic] - [Shooting Assist] – [Grid Line] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Off (predvolené nastavenie):
Mriežka sa nezobrazí.
On:
Mriežka sa zobrazí.

Rada

 • Keď je objekt umiestnený v oblasti pretínajúcich sa čiar mriežky, kompozícia bude vyvážená.
 • Čiary na snímke nebudú.
 • Vonkajší rámček mriežky zobrazuje plochu obrazovky televízora, ktorý nie je kompatibilný s úplným zobrazením pixlov.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/Mikrofón Zebra

Môžete zobraziť vzorku podobnú pruhom zebry, ktorá slúži ako pomôcka na úpravu jasu.

 1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Zebra] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Off (predvolené nastavenie):
Nezobrazí vzorku.
On :
Zobrazí a úroveň jasu (IRE). Úroveň jasu môžete upraviť pomocou tlačidiel /.

IRE (Institute of Radio Engineers) je merná jednotka úrovne videosignálu, ktorá sa používa ako základ jasu. Referenčná úroveň (úroveň podkladu) je nastavená na hodnotu 0 (%) a maximálna úroveň (úplne biela úroveň) je nastavená na hodnotu 100 (%).

Poznámka

 • Ak sa zobrazí objekt s úrovňou jasu, ktorá presahuje hodnotu 100 IRE, snímka môže byť preexponovaná.

Rada

 • Táto vzorka sa nezaznamená spolu so snímkou.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/Mikrofón Peaking

Snímku môžete na LCD displeji zobraziť s farebne zvýraznenými obrysmi. Táto funkcia vám pomáha upraviť zaostrenie.

 1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Peaking] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

On /Off (predvolené nastavenie):
Keď je položka [Peaking] nastavená na možnosť [On], zobrazí sa ikona // a snímky sa zobrazujú so zvýraznenými obrysmi. Táto funkcia pomáha upraviť zaostrenie. (Predvolené nastavenie je [Off].)
Color:
Vyberte farbu spomedzi možností [White], [Red] alebo [Yellow]. (Predvolené nastavenie je [White].)
Level:
Vyberte citlivosť priblíženia spomedzi možností [High], [Mid] alebo [Low]. (Predvolené nastavenie je [Mid].)

Poznámka

 • V tmavom prostredí sa zvýraznené obrysy nemusia zobraziť.

Rada

 • Zvýraznené obrysy sa nezaznamenajú spolu so snímkou.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/Mikrofón Camera Data Disp.

Vyberte, ktoré hodnoty nastavenia sa majú zobrazovať.

 1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Camera Data Disp.] - požadované nastavenie.
Off:
Zobrazujú sa len hodnoty nastavení, ktoré môžete upraviť manuálne.
On (predvolené nastavenie):
Vždy sa zobrazujú hodnoty všetkých nastavení.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFotoaparát/MikrofónAudio Level Display

Môžete vybrať, či sa má zobraziť ukazovateľ úrovne hlasitosti. Vzhľad ukazovateľa úrovne hlasitosti sa líši v závislosti od nastavenia funkcie [Audio Mode].

 1. – [Camera/Mic] - [Shooting Assist] – [Audio Level Display] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

On (predvolené nastavenie):
Zobrazí ukazovateľ úrovne hlasitosti.
Off:
Nezobrazí ukazovateľ úrovne hlasitosti.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkKvalita/veľkosť snímky REC Mode

Môžete zvoliť kvalitu obrazu videozáznamov AVCHD. Čas nahrávania alebo typ záznamového zariadenia, do ktorého možno snímky kopírovať, sa môže meniť v závislosti od vybratej kvality videozáznamu.

 1. - [Image Quality/Size] - [REC Mode] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Highest Quality :
Nahrá videozáznam v najvyššej možnej kvalite pre tento produkt (pri 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).
High Quality :
Nahrá videozáznam vo vyššej kvalite (pri 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).
Standard :
Nahrá videozáznam v štandardnej kvalite (pri 60i (*)/50i (**)).
Long Time :
Nahrá dlhý videozáznam (pri 60i (*)/50i (**)).
60p Quality (*)/50p Quality (**)
Nahrá videozáznam pri 60p (*)/50p (**).

*Modely so systémom zobrazovania farieb NTSC

**Modely so systémom zobrazovania farieb PAL

Rada

 • Typy médií, na ktorých je možné snímky uložiť, budú závisieť od vybratej kvality obrazu.
  • 60p Quality (*)/50p Quality (**)/Highest Quality :

   Pamäťová karta, externé médium, disky Blu-ray

  • High Quality /Standard /Long Time :

   Pamäťová karta, externé médiá, disky Blu-ray, nahrávacie disky AVCHD

*Modely so systémom zobrazovania farieb NTSC: Položku [60p Quality ] je možné nastaviť, iba keď je položka [Frame Rate] nastavená na možnosť [60p].

**Modely so systémom zobrazovania farieb PAL: Položku [50p Quality ] je možné nastaviť, iba keď je položka [Frame Rate] nastavená na možnosť [50p].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkKvalita/veľkosť snímky Frame Rate

Môžete vybrať rýchlosť snímania, ktorá sa má použiť na nahrávanie videozáznamov vo formáte [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E), [XAVC S HD] alebo [AVCHD]. Najprv nastavte položku [REC Mode] a až potom položku [Frame Rate].

 1. - [Image Quality/Size] - [Frame Rate] - požadované nastavenie.

Dostupné nastavenia rýchlosti snímania sa v závislosti od formátu nahrávania líšia takto.

Dostupné nastavenia rýchlosti snímania

XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
30p(*) (predvolené nastavenie)/24p(*)/25p(**) (predvolené nastavenie)
XAVC S HD:
60p(*)/50p(**) (predvolené nastavenie)/30p(*)/24p(*)/25p(**)
AVCHD:
60p(*)/50p(**)/60i(*)/50i(**) (predvolené nastavenie)/24p(*)/25p(**)

Popisy položiek ponuky

60i(*)/50i(**):
Toto je bežné nastavenie na nahrávanie vo formáte AVCHD.
60p(*)/50p(**):
Videozáznamy môžete nahrávať s množstvom údajov dvakrát vyšším ako 60i(*), 50i(**) alebo 30p(*) za jednotku času. Pri prehrávaní videozáznamu nahratého s týmto nastavením v televízore je nutné, aby televízor bol kompatibilný s prehrávaním videozáznamov vo formáte 60p(*) alebo 50p(**).
30p(*):
Pri nahrávaní videozáznamov s týmto nastavením odporúčame používať statív.
24p(*)/25p(**)
Toto nastavenie umožňuje nahrávať videozáznamy s atmosférou podobnou skutočným filmom. Pri nahrávaní videozáznamov s týmto nastavením odporúčame používať statív.

*Modely so systémom zobrazovania farieb NTSC

** Modely so systémom zobrazovania farieb PAL

Poznámka

 • Médiá, na ktoré je možné uložiť nahraté snímky, budú závisieť od režimu nahrávania nastaveného počas nahrávania.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkKvalita/veľkosť snímky Dual Video REC

Môžete nastaviť režim duálneho nahrávania (nahrávanie videozáznamu vo formáte MP4 počas nahrávania videozáznamu) na možnosť zapnutia alebo vypnutia.

 1. - [Image Quality/Size] -[Dual Video REC] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

On:
Nahráva videozáznam vo formáte MP4 počas nahrávania videozáznamu v rozlíšení 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E) alebo HD.
Off (predvolené nastavenie):
Nenahrá videozáznam MP4 počas nahrávania videozáznamu HD.

Poznámka

 • Keď je položka [File Format] nastavená na možnosť [XAVC S HD] a položka [Frame Rate] je nastavená na možnosť 60p (modely so systémom zobrazovania farieb NTSC)/50p (modely so systémom zobrazovania farieb PAL), položka [Dual Video REC] sa nastaví na možnosť [Off].
 • Keď je položka [File Format] nastavená na možnosť [AVCHD] a položka [REC Mode] je nastavená na možnosť [60p Quality (modely so systémom zobrazovania farieb NTSC)]/[50p Quality (modely so systémom zobrazovania farieb PAL)], položka [Dual Video REC] sa nastaví na možnosť [Off].
 • Keď je položka [File Format] nastavená na možnosť [AVCHD] a položka [Frame Rate] je nastavená na možnosť 60p (modely so systémom zobrazovania farieb NTSC)/50p (modely so systémom zobrazovania farieb PAL), položka [Dual Video REC] sa nastaví na možnosť [Off].
 • Keď je položka [Dual Video REC] nastavená na možnosť [On], nasledujúce funkcie sa nedajú používať.
  • Zachytenie fotografií počas nahrávania videozáznamu (funkcia Dual Capture)
  • Nahrávanie kvalitných záberov vybratého subjektu (priorita tváre)

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkKvalita/veľkosť snímkyFile Format

Nastavenie formátu nahrávania na nahrávanie a prehrávanie.

 1. - [Image Quality/Size] - [File Format] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

FDR-AX100/FDR-AX100E

XAVC S 4K (predvolené nastavenie):
Nahráva snímky v rozlíšení 4K vo formáte XAVC S.
Toto nastavenie je vhodné na sledovanie na televízore s rozlíšením 4K. Prepne sa nahrávanie aj prehrávanie.
Videozáznamy, ktoré môžete prehrávať, sa takisto prepnú podľa hodnoty nastavenia [Frame Rate].
XAVC S HD:
Nahráva snímky v rozlíšení HD (vysoké rozlíšenie) vo formáte XAVC S.
Toto nastavenie je vhodné na sledovanie na televízore s rozlíšením HD (vysoké rozlíšenie). Prepne sa nahrávanie aj prehrávanie.
AVCHD:

Nahráva snímky v rozlíšení HD (vysoké rozlíšenie) vo formáte AVCHD.
Toto nastavenie je vhodné na sledovanie na televízore s rozlíšením HD (vysoké rozlíšenie) a na nahrávanie na disky Blu-ray. Prepne sa nahrávanie aj prehrávanie.

 

HDR-CX900/HDR-CX900E

XAVC S HD:
Nahráva snímky v rozlíšení HD (vysoké rozlíšenie) vo formáte XAVC S.
Toto nastavenie je vhodné na sledovanie na televízore s rozlíšením HD (vysoké rozlíšenie). Prepne sa nahrávanie aj prehrávanie.
AVCHD (predvolené nastavenie):
Nahráva snímky v rozlíšení HD (vysoké rozlíšenie) vo formáte AVCHD.
Toto nastavenie je vhodné na sledovanie na televízore s rozlíšením HD (vysoké rozlíšenie) a na nahrávanie na disky Blu-ray. Prepne sa nahrávanie aj prehrávanie.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkKvalita/veľkosť snímky Image Size

Môžete vybrať veľkosť fotografií, ktoré sa chystáte nasnímať. Počet fotografií, ktoré je možné nasnímať, sa rôzni v závislosti od vybranej veľkosti snímky.

 1. - [Image Quality/Size] - [Image Size] - požadované nastavenie.
  • Veľkosť snímky je nastavená podľa formátu vybratého v položke [File Format].

L (20.0M) (*)

L (15.0M)(*)

M (14.2M)

M (10.6M)

S (2.1M)

S (VGA)

* Len pre model FDR-AX100/FDR-AX100E

Poznámka

 • Predvolená hodnota je M.
 • Nemôžete vybrať hodnotu L, keď je položka [File Format] nastavená na možnosť [XAVC S HD] alebo [AVCHD] (L sa automaticky zmení na M).
 • Vybratá veľkosť snímok s týmto nastavením sa uplatňuje pre fotografie nasnímané pomocou funkcie Dual Capture (Dvojité snímanie).
 • Funkcia [Clear Image Zoom] sa používa na zachytávanie fotografií veľkosti M počas nahrávania videozáznamov (dvojité snímanie) vo formáte videozáznamov [AVCHD] alebo [XAVC S HD] a pri snímaní fotografií veľkosti L.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFunkcia prehrávaniaEvent View

Nahraté snímky môžete prehrávať podľa dátumu nahrávania (Event View).

 1. – [Playback Function] – [Event View].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkFunkcia prehrávania Scenario

Môžete zobraziť scenár prehrávania výberu najlepších sekvencií, ktorý ste uložili.

 1. - [Playback Function] - [Scenario].

Poznámka

 • Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka [File Format] nastavená na možnosť [AVCHD].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkUpraviť/kopírovaťSend to Smartphone

Prenášajte snímky zaznamenané týmto produktom do smartfónu.

 1. Stlačením tlačidla na produkte prejdete do režimu prehrávania.
 2. – [Edit/Copy] – [Send to Smartphone].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkUpraviť/kopírovaťView on TV

Snímky si môžete prezerať na televízore, ktorý je kompatibilný s funkciou siete, prenesením snímok z produktu bez toho, aby bol produkt pripojený k televízoru pomocou kábla. Podľa typu televízora môže byť pred prehratím snímok potrebné na televízore vykonať niekoľko operácií. Podrobnosti nájdete v príručke k televízoru.

 1. Stlačením tlačidla na produkte prejdete do režimu prehrávania.
 2. – [Edit/Copy] – [View on TV].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkUpraviť/kopírovaťSend to Computer

Prenášajte snímky zaznamenané týmto produktom do počítača.

 1. Stlačením tlačidla na produkte prejdete do režimu prehrávania.
 2. – [Edit/Copy] – [Send to Computer].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkUpraviť/kopírovať Delete

Nepotrebné snímky môžete odstrániť.

 1. Stlačením tlačidla na produkte prejdite do režimu prehrávania.
 2. Na obrazovke Event View vyberte položku a potom vyberte formát videozáznamu, ktorý chcete odstrániť.
  • Iná ikona sa môže zobrazovať namiesto ikony V závislosti od nastavenia [File Format] a formátu prehrávania videozáznamov.
 3. - [Edit/Copy] - [Delete] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Multiple Images :

Môžete vybrať snímky, ktoré chcete odstrániť. Vyberte typ snímky, ktorú chcete odstrániť, potom pridajte znak k požadovaným snímkam a potom vyberte položku .

All In Event :

Môžete odstrániť všetky snímky z vybratého dátumu naraz. Pomocou tlačidiel / vyberte dátum, z ktorého chcete odstrániť všetky snímky a potom vyberte položku .

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkUpraviť/kopírovať Protect

Chráňte svoje videozáznamy a fotografie a zabráňte tak ich náhodnému odstráneniu. Na chránených snímkach sa zobrazí indikátor .

 1. Stlačením tlačidla na produkte prejdite do režimu prehrávania.
 2. Na obrazovke Event View vyberte položku a potom vyberte formát videozáznamu, ktorý chcete chrániť.
  • Iná ikona sa môže zobrazovať namiesto ikony V závislosti od nastavenia [File Format] a formátu prehrávania videozáznamov.
 3. - [Edit/Copy] - [Protect] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Multiple Images :

Môžete vybrať snímky, ktoré chcete chrániť. Vyberte typ snímky, ktorú chcete chrániť, potom pridajte znak k požadovaným snímkam a potom vyberte položku .

Set All In Event :

Môžete chrániť všetky snímky z vybratého dátumu naraz. Pomocou tlačidiel / vyberte dátum, z ktorého chcete chrániť všetky snímky a potom vyberte položku .

Remove All In Event :

Môžete odstrániť ochranu všetkých snímok z vybratého dátumu naraz. Pomocou tlačidiel / vyberte dátum, z ktorého chcete odstrániť ochranu pre všetky snímky a potom vyberte položku .

Poznámka

 • Nemôžete vybrať viacero dátumov.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkUpraviť/kopírovať Direct Copy

Snímky môžete ukladať do externého pamäťového zariadenia manuálne, kým je zariadenie pripojené k tomuto produktu.

 1. Stlačte tlačidlo (zobraziť snímky).
 2. - [Edit/Copy] - [Direct Copy].

Poznámka

 • Túto operáciu môžete vykonávať pri pripojení tohto produktu k externému zariadeniu.
 • Táto funkcia nie je k dispozícii pre videozáznamy vo formáte [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E) a [XAVC S HD].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieMedia Info

Môžete skontrolovať zostávajúci čas nahrávania a informácie o približnom voľnom a použitom priestore na nahrávacom médiu.

 1. – [Setup] – [Media Settings] – [Media Info].

Poznámka

 • Pretože na médiu je oblasť správy súborov, využité miesto sa nezobrazí ako 0% ani po vykonaní funkcie [Format].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieFormat

Formátovaním sa odstránia všetky videozáznamy a fotografie a obnoví sa voľná kapacita na nahrávanie.

 1. – [Setup] – [Media Settings] – [Format] – želané nahrávacie médium, potom vyberte položku .

Poznámka

 • Pripojte produkt do sieťovej zásuvky pomocou dodávaného sieťového adaptéra striedavého prúdu.
 • Ak chcete zabrániť strate dôležitých snímok, mali by ste ich pred formátovaním nahrávacieho média uložiť.
 • Odstránia sa aj chránené videozáznamy a fotografie.
 • Nevykonávajte žiadnu z nasledujúcich operácií, kým sa zobrazuje hlásenie [Executing...].
  • Otvorenie/zatvorenie LCD displeja.
  • Použitie tlačidiel na produkte.
  • Vybratie pamäťovej karty z produktu.
  • Odpojenie sieťového adaptéra striedavého prúdu.
  • Vybratie batérie.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenie Repair Img. DB F.

Opravte databázový súbor snímok v prípade potreby, napr. ak sa zobrazí správa o potrebe opravy databázy snímok.

 1. - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - požadované nahrávacie médium, potom vyberte položku .

Rada

 • Ak chcete prehrať súbory videozáznamov upravené v počítači a zapísané naspäť na nahrávacie médium, ale ak sa na obrazovke Event View nezobrazuje žiaden obraz, vykonajte funkciu [Repair Img. DB F.].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieFile Number

Môžete si vybrať spôsob priraďovania čísel pre súbory fotografií alebo videozáznamov MP4.

 1. – [Setup] – [Media Settings] – [File Number] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Series (predvolené nastavenie):

Priraďuje čísla súborov fotografií a videozáznamov MP4 podľa poradia. Číslo súboru sa zvýši po každom zaznamenaní fotografie a videozáznamu MP4.

Číslo súboru sa priradí podľa poradia aj v prípade, ak by ste pamäťovú kartu nahradili inou kartou.

Reset:
Priraďuje čísla súborov podľa poradia a vždy pokračuje číslom nasledujúcim po najväčšom existujúcom čísle na nahrávacom médiu. Ak je pamäťová karta nahradená inou kartou, číslo súboru sa priradí pre každú pamäťovú kartu.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenie Data Code

Počas prehrávania produkt zobrazuje informácie, ktoré sa automaticky zaznamenávajú pri nahrávaní. Môžete skontrolovať nasledujúce informácie.

 1. - [Setup] - [Playback Settings] - [Data Code] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Off (predvolené nastavenie):
Údajový kód sa nezobrazuje.
Date/Time :

Dátum

Čas

Camera Data :

Videozáznam

Fotografia

White Balance

Stabilizácia obrazu (SteadyShot) vypnutá

Shutter Speed

Clonové číslo

Zosilnenie

Jas

Blesk

Expozícia

WB B-A/WB G-M

ISO

WB Color Temp.

Poznámka

 • Údajový kód sa zobrazuje na televíznej obrazovke, keď pripojíte produkt k televízoru.
 • V závislosti od stavu nahrávacieho média sa môže zobraziť indikátor [-- -- --].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieVolume

Môžete nastaviť hlasitosť prehrávaného zvuku.

 1. – [Setup] – [Playback Settings] – [Volume] – upravte hlasitosť pomocou tlačidla /.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieDownload Music (HDR-CX900/FDR-AX100)

Do produktu môžete po prepojení s počítačom prenášať hudobné súbory z audio diskov CD atď.

 1. – [Setup] – [Playback Settings] – [Download Music].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieEmpty Music (HDR-CX900/FDR-AX100)

Môžete odstrániť všetky hudobné súbory, ktoré sú uložené v tomto produkte.

 1. – [Setup] – [Playback Settings] – [Empty Music].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieWPS Push

Ak má váš prístupový bod tlačidlo WPS, môžete ho do tohto produktu zaregistrovať jednoducho.

 1. – [Setup] – [Connection] – [WPS Push].
 2. Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode, ktorý chcete zaregistrovať.

Poznámka

 • Funkcia [WPS Push] vyžaduje, aby prístupový bod používal zabezpečenie typu WPA alebo WPA2 a aby bola podporovaná metóda tlačidla WPS. Ak je zabezpečenie prístupového bodu nastavené na možnosť WEP alebo prístupový bod nepodporuje metódu tlačidla WPS, zaregistrujte prístupový bod manuálne.
 • Podrobnosti o podporovaných funkciách a nastaveniach prístupového bodu nájdete v návode k prístupovému bodu alebo vám ich poskytne správca prístupového bodu.
 • Pripojenia sa nemusia vytvoriť alebo komunikačná vzdialenosť môže byť kratšia v závislosti od okolitých podmienok, napríklad prekážok medzi produktom a prístupovým bodom, stavu signálu, materiálov steny a ďalších podmienok. Premiestnite produkt alebo skráťte vzdialenosť medzi produktom a prístupovým bodom.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieAccess point settings

Prístupový bod môžete zaregistrovať manuálne. Pred začatím postupu skontrolujte identifikátor SSID, režim zabezpečenia a heslo prístupového bodu. V niektorých zariadeniach môže byť heslo vopred nastavené. Podrobnosti nájdete v návode na používanie prístupového bodu alebo kontaktujte správcu siete.

 1. – [Setup] – [Connection] – [Access point settings].
 2. Vyberte prístupový bod, ktorý chcete zaregistrovať.

  Želaný prístupový bod sa zobrazí:
  Vyberte prístupový bod.
  Želaný prístupový bod sa nezobrazí:
  Vyberte položku [Manual setting], zadajte identifikátor SSID prístupového bodu a vyberte režim zabezpečenia.
 3. Zadajte heslo a potom vyberte položky [Next] – [Register].

  • Prístupové body bez ikony nevyžadujú zadanie hesla.

Iné položky nastavenia

V závislosti od stavu alebo metódy nastavenia prístupového bodu môžu existovať ďalšie položky nastavenia.

WPS PIN:
Slúži na zobrazenie kódu PIN, ktorý sa má zadať do pripojeného zariadenia.
IP address setting:
Vyberte položku [Auto] alebo [Manual].
IP address:
Ak zadávate adresu IP manuálne, zadajte pevnú adresu.
Subnet mask/Default gateway:
Keď nastavíte položku [IP address setting] na možnosť [Manual], zadajte adresu IP a masku podsiete zodpovedajúcu vášmu sieťovému prostrediu.
Priority Connection:
Vyberte položku [On] alebo [Off].

Poznámka

 • Ak chcete, aby mal registrovaný prístupový bod prioritu, nastavte položku [Priority Connection] na možnosť [On].

Rada

 • Spôsob zadávania nájdete v časti „Ako používať klávesnicu“.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieEdit Device Name

Môžete zmeniť názov zariadenia pre Wi-Fi Direct a iné služby.

 1. – [Setup] – [Connection] – [Edit Device Name].
 2. Vyberte vstupné pole, zadajte názov zariadenia a potom vyberte položku .

Rada

 • Spôsob zadávania nájdete v časti „Ako používať klávesnicu“.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieDisp MAC Address

Zobrazenie adresy MAC tohto produktu.

 1. – [Setup] – [Connection] – [Disp MAC Address].
  • Zobrazí sa adresa MAC.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieSSID/PW Reset

Tento produkt zdieľa identifikátor SSID a heslo pre funkcie [Send to Smartphone] a [Ctrl with Smartphone] so zariadením, ktoré má povolenie na pripojenie. Ak chcete zmeniť zariadenie, ktoré má povolenie na pripojenie k tomuto produktu, resetujte identifikátor SSID a heslo podľa nasledujúceho postupu:

 1. – [Setup] – [Connection] – [SSID/PW Reset] – .

Poznámka

 • Po resetovaní identifikátora SSID/hesla musíte smartfón nastaviť znova.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieNetwork Info Reset

Okrem identifikátora SSID alebo hesla môžete resetovať aj informácie o prístupovom bode a pod. Ak chcete zmeniť prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť, obnovte informácie o pripojení podľa nasledujúceho postupu.

 1. – [Setup] – [Connection] – [Network Info Reset].

Poznámka

 • Po resetovaní informácií o pripojení musíte znova nastaviť smartfón alebo prístupový bod.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieTV Type

Signál je nutné konvertovať podľa pomeru horizontálnej a vertikálnej strany pripojeného televízora.

 1. - [Setup] - [Connection] - [TV Type] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

16:9 (predvolené nastavenie):

Túto možnosť vyberte pri prezeraní vašich videozáznamov na televíznej obrazovke s formátom 16:9 (širokouhlý režim).

A: Snímky zaznamenané v režime 16:9 (širokouhlý)

B: Snímky zaznamenané v režime 4:3

 

4:3:

Túto možnosť vyberte pri prezeraní videozáznamov a fotografií na televíznej obrazovke s formátom 4:3.

A: Snímky zaznamenané v režime 16:9 (širokouhlý)

B: Snímky zaznamenané v režime 4:3

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenie HDMI Resolution

Vyberte rozlíšenie snímok na výstupe pri pripájaní produktu k televízoru pomocou kábla HDMI.

 1. - [Setup] - [Connection] - [HDMI Resolution] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Auto (predvolené nastavenie):
Automaticky vysiela signál podľa televízneho prijímača.
2160p/1080p (FDR-AX100/FDR-AX100E):
Výstup videozáznamov v rozlíšení 4K je vo formáte 2160p a videozáznamov v rozlíšení HD vo formáte 1080p.
1080p:
Výstup signálu je vo formáte 1080p. Videozáznamy v rozlíšení 4K sa pred prehrávaním skonvertujú na rozlíšenie HD.
1080i:
Výstup signálu je vo formáte 1080i. Videozáznamy v rozlíšení 4K sa pred prehrávaním skonvertujú na rozlíšenie HD.
720p:
Výstup signálu je vo formáte 720p. Videozáznamy v rozlíšení 4K sa pred prehrávaním skonvertujú na rozlíšenie HD.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieCTRL FOR HDMI

Pri pripojení produktu k televíznemu prijímaču kompatibilnému so systémom BRAVIA Sync pomocou kábla HDMI môžete prehrávať videozáznamy na tomto produkte po nasmerovaní diaľkového ovládača televízneho prijímača na televízny prijímač.

 1. – [Setup] – [Connection] – [CTRL FOR HDMI] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

On (predvolené nastavenie):
Umožňuje ovládanie produktu pomocou diaľkového ovládača televízneho prijímača.
Off:
Neumožňuje ovládanie produktu pomocou diaľkového ovládača televízneho prijímača.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieUSB Connect

Túto položku vyberte, ak sa ani po pripojení produktu k externému zariadeniu prostredníctvom Built-in USB Cable nenadviaže pripojenie USB.

 1. – [Setup] – [Connection] – [USB Connect].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieUSB Connect Setting

Môžete nastaviť režim prenosu cez USB, platný pre pripojenie produktu k počítaču alebo inému zariadeniu s USB.

 1. – [Setup] – [Connection] – [USB Connect Setting] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Auto (predvolené nastavenie):
Produkt automaticky vyberie režim prenosu cez USB v závislosti od pripojeného zariadenia.
MTP:
Toto je režim prenosu cez USB, ktorý je kompatibilný s určitými typmi počítačov.
Mass Storage:
Toto je režim prenosu cez USB, ktorý je kompatibilný s mnohými typmi zariadení s USB.

Poznámka

 • Keď je produkt pripojený k externému zariadeniu v režime [MTP], súbory so snímkami sa zobrazia s dátumom nahrávania. Niektoré informácie, ktoré sú zahrnuté do súborov so snímkami, však nie je možné zobraziť na pripojenom zariadení. Ak chcete importovať snímky z tohto produktu do počítača, použite softvér PlayMemories Home.
 • Ak sa neotvorí okno „Device Stage*“, keď pripojíte produkt k počítaču so systémom Windows 7 alebo Windows 8, nastavte [USB Connect Setting] na hodnotu [Auto].

  *„Device Stage“ je ponuka v systéme Windows 7 alebo Windows 8, ktorá sa používa na správu zariadení (kamkordéra, fotoaparátu atď.) pripojených k počítaču.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenie USB Power Supply

Nastavte, či chcete využívať funkciu napájania cez USB, keď je produkt pripojený k zariadeniu s rozhraním USB, napr. počítaču.

Pripojte dodávanú batériu k tomuto produktu.

 1. - [Setup] - [Connection] - [USB Power Supply].

Popisy položiek ponuky

On (predvolené nastavenie):
Zariadenie sa nabíja pri pripojení pomocou Built-in USB Cable.
Off :
Zariadenie sa nenabíja pri pripojení pomocou Built-in USB Cable.

Poznámka

 • Táto činnosť môže spotrebúvať energiu batérie.
 • Odporúčame pripojiť zariadenie s rozhraním USB, ktoré je kompatibilné so štandardom pre zdroje napájania s kapacitou 1 500 mA.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieUSB LUN Setting

Zvyšuje kompatibilitu s externými zariadeniami tak, že obmedzuje funkcie pripojenia USB.

 1. – [Setup] – [Connection] – [USB LUN Setting] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Multi (predvolené nastavenie):
Toto nastavenie používajte pri bežnej prevádzke.
Single:
Toto nastavenie vyskúšajte iba v prípade, ak sa nemôžete pripojiť k externému zariadeniu.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieBeep

Melódiu, ktorá sa prehrá pri spustení/zastavení nahrávania alebo používaní produktu, môžete zapnúť alebo vypnúť.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Beep] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

On (predvolené nastavenie):
Zaznie melódia.
Off:
Zruší melódiu.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieMonitor Brightness

Môžete nastaviť intenzitu jasu LCD displeja.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Monitor Brightness] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Normal (predvolené nastavenie):
Normálne nastavenie (normálny jas).
Bright:
Túto hodnotu vyberte, ak jas LCD displeja nie je dostatočný. Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní nahrané snímky.
 • Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu sa položka [Monitor Brightness] automaticky nastaví na možnosť [Bright].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenie Display Setting

Dĺžku zobrazenia ikon alebo indikátorov na LCD displeji môžete nastaviť počas nahrávania.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Display Setting] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Auto (predvolené nastavenie):

Zobrazenie na približne 3 sekundy.

Na LCD displeji sa zobrazia tlačidlá nahrávania a transfokácie.

On :
Neustále zobrazovanie. Na LCD displeji sa nezobrazia tlačidlá nahrávania a transfokácie.

Poznámka

 • Nastavenie ikon alebo indikátorov na LCD displeji nemôžete zmeniť v režime prehrávania.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieAirplane Mode

Keď nastúpite na palubu lietadla, funkciu Wi-Fi môžete dočasne deaktivovať.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Airplane Mode] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Off (predvolené nastavenie):
Normálne nastavenie.
On ():
Nastavenie použite, keď sa nachádzate na palube lietadla.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenie REC Lamp

Indikátor nahrávania kamery na prednej strane produktu môžete nastaviť tak, aby sa nezapínal.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [REC Lamp] - požadované nastavenie.

Popisy položiek ponuky

On (predvolené nastavenie):
Indikátor nahrávania kamery sa rozsvieti.
Off :
Indikátor nahrávania kamery sa nerozsvieti.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieRemote Ctrl

Tlačidlá bezdrôtového diaľkového ovládača môžete vypnúť, aby nedošlo k náhodnému ovládaniu iného zariadenia týmto diaľkovým ovládačom.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Remote Ctrl] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

On (predvolené nastavenie):
Túto možnosť vyberte, ak používate dodaný bezdrôtový diaľkový ovládač.
Off:
Túto možnosť vyberte, ak dodaný bezdrôtový diaľkový ovládač nepoužívate.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieLanguage Setting

Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať na LCD displeji.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Language Setting] – želaný jazyk.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenie 24p Mode (HDR-CX900E/FDR-AX100E)

Môžete nahrávať videozáznamy 24p bez zmeny formátu signálu.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [24p Mode] - .
  Ak chcete systém vrátiť do režimu 50i, na obrazovke [Cancel 24p Mode] vyberte položku .

Poznámka

 • Produkt sa reštartuje vždy, keď zmeníte toto nastavenie.
 • Keď zmeníte toto nastavenie, bude potrebné naformátovať nahrávacie médium.
 • Keď vyberiete položku [24p Mode], nasledujúce nastavenia budú obmedzené.
  • Formát nahrávania videozáznamov je obmedzený na možnosť AVCHD 24p (FX, FH), XAVC S HD 24p a XAVC S 4K 24p (FDR-AX100E).
  • Podľa typu pripojeného televízora sa nemusia zábery prehrávať normálne, pretože výstup videosignálu produktu je vo formáte NTSC.
  • Položku [Frame Rate] nie je možné nastaviť.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieCancel 24p Mode (HDR-CX900E/FDR-AX100E)

Návrat systému do režimu 50i zrušením režimu 24p.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Cancel 24p Mode] - .

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieCalibration

Túto funkciu použite, ak tlačidlá na dotykovom paneli nefungujú správne.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Calibration].
 2. 3-krát sa dotknite znaku „x“ zobrazeného na LCD displeji rohom pamäťovej karty alebo podobným predmetom.

Poznámka

 • Ak sa vám nepodarilo stlačiť správny bod, vykonajte kalibráciu znova.
 • Na kalibráciu nepoužívajte predmety s ostrým hrotom. V opačnom prípade môžete poškodiť LCD displej.
 • LCD displej nie je možné kalibrovať, ak je otočený alebo ak je zatvorený tak, že monitor nie je viditeľný.

Rada

 • Ak chcete kalibráciu zrušiť, vyberte položku [Cancel].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieBattery Info

Môžete skontrolovať približnú zostávajúcu kapacitu batérií.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Battery Info].

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenie Power Save

Môžete zmeniť nastavenia podsvietenia LCD displeja a stav napájania tohto produktu.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Power Save].

Popisy položiek ponuky

Standard (predvolené nastavenie):
Podsvietenie LCD displeja sa automaticky vypne, ak nebudete produkt používať viac ako 1 minútu. Produkt sa automaticky vypne, ak ho nebudete používať viac ako približne 2 minúty.
Max :
Jas LCD displeja sa automaticky upraví podľa jasu okolia. Podsvietenie LCD displeja sa automaticky vypne, ak nebudete produkt používať viac ako približne 15 sekúnd. Produkt sa automaticky vypne, ak ho nebudete používať viac ako približne 1 minútu.
Off :
Podsvietenie LCD displeja je vždy zapnuté na jasno. Produkt sa automaticky nevypne.

Poznámka

 • Toto nastavenie funguje, len ak používate batériu.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieInitialize

Všetky nastavenia sa vrátia na predvolené hodnoty.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Initialize] – .

Rada

 • Všetky vaše videozáznamy a fotografie sa zachovajú aj v prípade, ak použijete túto funkciu.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieDate & Time Setting

Nastavenie dátumu a času.

 1. – [Setup] – [Clock Settings] – [Date & Time Setting] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Date & Time Format:
Môžete nastaviť poradie, v akom sa zobrazujú rok, mesiac a deň.
Summer Time:
Nastavuje letný čas. Hodiny sa nastavia o 1 hodinu dopredu.
Date & Time:
Môžete nastaviť hodiny.

Spôsob používaniaPoužívanie ponúkNastavenieArea Setting

Časový posun môžete nastaviť bez toho, aby ste zastavili hodiny. Nastavte svoju miestnu oblasť, keď tento produkt používate v iných časových pásmach.

 1. – [Setup] – [Clock Settings] – [Area Setting] – [Home] – želané nastavenie.

Rada

 • Môžete nastaviť ďalšie miesto ako [Destination].

Spôsob používaniaČas nabíjania/nahrávania videozáznamov/počet fotografií, ktoré je možné nahraťSkontrolovať čas nabíjaniaČas nabíjania

Približný čas (v min) potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie.

Pri použití sieťového adaptéra striedavého prúdu.

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (je súčasťou dodávky):
140 min
NP-FV70 :
205 min
NP-FV100 :
360 min

Pri použití sieťového adaptéra striedavého prúdu.

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (je súčasťou dodávky):
205 min
NP-FV100 :
360 min

Pri použití počítača

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (je súčasťou dodávky):
305 min
NP-FV70 :
555 min
NP-FV100 :
930 min

Pri použití počítača

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (je súčasťou dodávky):
555 min
NP-FV100 :
930 min

Rada

 • Časy nabíjania v tabuľke sú merané pri nabíjaní produktu pri teplote 25 °C . Batériu odporúčame nabíjať pri teplotách v rozsahu od 10 °C do 30 °C .
 • Časy nabíjania sú merané bez pminužitia predlžminvaciehmin kábla USB.

Spôsob používaniaČas nabíjania/nahrávania videozáznamov/počet fotografií, ktoré je možné nahraťPredpokladaný čas nabíjania a prehrávania pre jednotlivé batérie Predpokladaný čas nahrávania pre jednotlivé batérie

Približný čas nahrávania pre jednotlivé batérie je nasledujúci.

Čas nepretržitého nahrávania

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (je súčasťou dodávky):
105 min
115 min
NP-FV70 :
220 min
240 min
NP-FV100 :
440 min
485 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (je súčasťou dodávky):
135 min
145 min
NP-FV100 :
270 min
290 min

Čas bežného nahrávania

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (je súčasťou dodávky):
50 min
55 min
NP-FV70 :
110 min
120 min
NP-FV100 :
220 min
240 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (je súčasťou dodávky):
65 min
70 min
NP-FV100 :
135 min
145 min
Hore:
Pri otvorenom LCD displeji
Dolu:
Pri nahrávaní pomocou hľadáčika bez otvorenia LCD displeja

Rada

 • Časy nahrávania sú merané pri predvolených nastaveniach.
  • Ak je funkcia [File Format] nastavená na možnosť [XAVC S 4K] a funkcia [Frame Rate] je nastavená na možnosť 30p(*)/25p(**) (FDR-AX100/FDR-AX100E)
  • Ak je funkcia [File Format] nastavená na možnosť [AVCHD] a funkcia [REC Mode] je nastavená na možnosť [Standard ] (HDR-CX900/HDR-CX900E)

  * Modely so systémom zobrazovania farieb NTSC

  ** Modely so systémom zobrazovania farieb PAL

 • Čas bežného nahrávania zodpovedá času, keď opakovane zastavujete a spúšťate nahrávanie, prepínate položku [Shooting Mode] a používate funkciu priblíženia.
 • Časy sú namerané pri používaní produktu pri teplote 25 °C. Odporúča sa teplota 10 °C až 30 °C.
 • Čas nahrávania a prehrávania bude kratší v závislosti od podmienok používania produktu, napríklad pri používaní produktu pri nízkych teplotách.

Spôsob používaniaČas nabíjania/nahrávania videozáznamov/počet fotografií, ktoré je možné nahraťPredpokladaný čas nabíjania a prehrávania pre jednotlivé batérie Predpokladaný čas prehrávania pre jednotlivé batérie

Približný čas prehrávania pre jednotlivé batérie je nasledujúci.

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (je súčasťou dodávky):

135 min

145 min

NP-FV70 :

280 min

300 min

NP-FV100 :

555 min

600 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (je súčasťou dodávky):

180 min

185 min

NP-FV100 :

360 min

375 min

Hore:
Pri otvorenom LCD displeji
Dolu:
Pri nahrávaní pomocou hľadáčika bez otvorenia LCD displeja

Spôsob používaniaČas nabíjania/nahrávania videozáznamov/počet fotografií, ktoré je možné nahraťPredpokladaný čas nahrávania videozáznamu a počet fotografií, ktoré sa dajú nahrať na pamäťové kartyPoznámka k nahrávaniu

Prečítajte si nasledujúce upozornenia týkajúce sa nahrávania.

Poznámka

 • Možný čas nahrávania sa môže líšiť podľa nahrávania a podmienok objektu a nastavenia položky [REC Mode].
 • Môžete nahrávať videozáznamy s maximálne 9 999 scénami vo formáte XAVC S, resp. 3 999 scénami vo formáte AVCHD. Môžete nahrať spolu maximálne 40 000 videozáznamov vo formáte MP4 a fotografií.
 • Maximálny čas nepretržitého nahrávania videozáznamu je približne 13 hodín.
 • Produkt využíva formát VBR (premenlivá bitová rýchlosť) a automaticky upraví kvalitu obrazu, aby spĺňala požiadavky nahrávanej scény. Táto funkcia spôsobuje výkyv v možnom čase nahrávania médií. Videozáznamy zachytávajúce rýchlo sa pohybujúce alebo komplexné zábery sú zaznamenané pri vyššej bitovej rýchlosti, čím sa redukuje celkový čas nahrávania.

Spôsob používaniaČas nabíjania/nahrávania videozáznamov/počet fotografií, ktoré je možné nahraťPredpokladaný čas nahrávania videozáznamu a počet fotografií, ktoré sa dajú nahrať na pamäťové kartyOčakávaný čas nahrávania videozáznamov

Očakávaný čas nahrávania videozáznamov pri ukladaní na pamäťovú kartu je nasledujúci.

16 GB

60p Quality (*)/50p Quality (**):
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [Off]: 1 hod 15 min (1 hod 15 min)
Highest Quality :
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [On]: 1 hod 15 min (1 hod 15 min)
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [Off]: 1 hod 25 min (1 hod 25 min)
High Quality :
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [On]: 1 hod 40 min (1 hod 40 min)
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [Off]: 2 hod (2 hod)
Standard :
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [On]: 2 hod 40 min (2 hod 5 min)
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [Off]: 3 hod 30 min (2 hod 40 min)
Long Time :
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [On]: 3 hod 50 min (3 hod 25 min)
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [Off]: 6 hod 10 min (5 hod)

32 GB

60p Quality (*)/50p Quality (**):
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [Off]: 2 hod 30 min (2 hod 30 min)
Highest Quality :
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [On]: 2 hod 35 min (2 hod 35 min)
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [Off]: 3 hod (3 hod)
High Quality :
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [On]: 3 hod 25 min (3 hod 25 min)
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [Off]: 4 hod 5 min (4 hod 5 min)
Standard :
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [On]: 5 hod 20 min (4 hod 20 min)
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [Off]: 7 hod 10 min (5 hod 25 min)
Long Time :
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [On]: 7 hod 50 min (6 hod 50 min)
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [Off]: 12 hod 20 min (10 hod 10 min)

64 GB

XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [On]: 2 hod 5 min (2 hod 5 min)
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [Off]: 2 hod 10 min (2 hod 10 min)
XAVC S HD :
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [On]: 2 hod 25 min (2 hod 25 min)
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [Off]: 2 hod 35 min (2 hod 35 min)
60p Quality (*)/50p Quality (**):
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [Off]: 5 hod 5 min (5 hod 5 min)
Highest Quality :
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [On]: 5 hod 15 min (5 hod 15 min)
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [Off]: 6 hod (6 hod)
High Quality :
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [On]: 6 hod 50 min (6 hod 50 min)
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [Off]: 8 hod 10 min (8 hod 10 min)
Standard :
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [On]: 10 hod 45 min (8 hod 40 min)
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [Off]: 14 hod 25 min (10 hod 55 min)
Long Time :
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [On]: 15 hod 40 min (13 hod 50 min)
Položka [Dual Video REC] je nastavená na možnosť [Off]: 24 hod 50 min (20 hod 25 min)

*Modely so systémom zobrazovania farieb NTSC

**Modely so systémom zobrazovania farieb PAL

Poznámka

 • Pri používaní pamäťovej karty Sony.
 • Pri nahrávaní videozáznamov vo formáte AVCHD s položkou [Audio Mode] nastavenou na možnosť [5.1ch Surround].
 • V zátvorkách ( ) je uvedený minimálny čas nahrávania.

Spôsob používaniaČas nabíjania/nahrávania videozáznamov/počet fotografií, ktoré je možné nahraťPredpokladaný čas nahrávania videozáznamu a počet fotografií, ktoré sa dajú nahrať na pamäťové kartyOčakávaný počet fotografií, ktoré je možné nasnímať

Očakávaný počet snímok, ktoré môžete uložiť na pamäťovú kartu, je nasledujúci.

Pri nahrávaní snímok s veľkosťou 20,0 M

16 GB:
1 350 snímok
32 GB:
2 750 snímok
64 GB:
5 500 snímok

Pri nahrávaní snímok s veľkosťou 14,2 M

16 GB:
1 750 snímok
32 GB:
3 550 snímok
64 GB:
7 100 snímok

Poznámka

 • Pri používaní pamäťovej karty Sony.
 • Počet nasnímateľných fotografií na pamäťovej karte sa zobrazuje pre najväčšiu možnú veľkosť snímky tohto produktu. Počas snímania sa na LCD displeji zobrazuje skutočný počet nasnímateľných fotografií.
 • Počet fotografií nasnímateľných na pamäťovú kartu sa môže líšiť v závislosti od podmienok snímania.
 • Jedinečné pixlové pole technológie ClearVid spoločnosti Sony a systém spracovania obrazu (BIONZ X) umožňujú rozlíšenie statických záberov ekvivalentné opísaným veľkostiam.

Spôsob používaniaČas nabíjania/nahrávania videozáznamov/počet fotografií, ktoré je možné nahraťPrenosová rýchlosť pre jednotlivé režimy nahrávaniaPrenosová rýchlosť a pixle zaznamenávania

Nasledujúci zoznam obsahuje vysvetlenie prenosovej rýchlosti, pixlov a pomeru strán jednotlivých režimov nahrávania videozáznamov (video + zvuk atď.).
XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
Približne 60 Mbit/s 3 840 × 2 160 pixlov/30p(*), 3 840 × 2 160 pixlov/24p(*) alebo 3 840 × 2 160 pixlov/25p(**), 16:9
XAVC S HD:
Približne 50 Mbit/s 1 920 × 1 080 pixlov/60p(*), 1 920 × 1 080 pixlov/50p(**), 1 920 × 1 080 pixlov/30p(*), 1 920 × 1 080 pixlov/24p(*) alebo 1 920 × 1 080 pixlov/25p(**), 16:9
AVCHD:
PS: Maximálne 28 Mbit/s 1 920 × 1 080 pixlov/60p(*) alebo 1 920 × 1 080 pixlov/50p(**), AVCHD 28 M (PS), 16:9
FX: Maximálne 24 Mbit/s 1 920 × 1 080 pixlov/60i(*), 1 920 × 1 080 pixlov/50i(**), 1 920 × 1 080 pixlov/24p(*) alebo 1 920 × 1 080 pixlov/25p(**), AVCHD 24 M (FX), 16:9
FH: Približne 17 Mbit/s (priemerne) 1 920 × 1 080 pixlov/60i(*), 1 920 × 1 080 pixlov/50i(**), 1 920 × 1 080 pixlov/24p(*) alebo 1 920 × 1 080 pixlov/25p(**), AVCHD 17 M (FH), 16:9
HQ: Približne 9 Mbit/s (priemerne) 1 440 × 1 080 pixlov/60i(*) alebo 1 440 × 1 080 pixlov/50i(**), AVCHD 9 M (HQ), 16:9
LP: Približne 5 Mbit/s (priemerne) 1 440 × 1 080 pixlov/60i(*) alebo 1 440 × 1 080 pixlov/50i(**), AVCHD 5 M (LP), 16:9
MP4:
Približne 3 Mbit/s (priemerne) 1 280 × 720 pixlov/30p(*), 1 280 × 720 pixlov/24p(*) alebo 1 280 × 720 pixlov/25p(**), 16:9

* Modely so systémom zobrazovania farieb NTSC

** Modely so systémom zobrazovania farieb PAL

Spôsob používaniaČas nabíjania/nahrávania videozáznamov/počet fotografií, ktoré je možné nahraťPočet pixelov zaznamenaných pri jednotlivých veľkostiach fotografiíPixle zaznamenávania a pomer strán

Pixle zaznamenaných fotografií a pomer strán.

Režim snímania fotografií, funkcia Dual Capture (dvojité snímanie):

5 968 × 3 352 bodov/16:9

4 464 × 3 352 bodov/4:3 (*)

5 024 × 2 824 bodov/16:9

3 760 × 2 824 bodov/4:3 (*)

1 920 × 1 080 bodov/16:9

640 × 480 bodov/4:3 (*)

*Nie je k dispozícii pre funkciu Dual Capture (dvojité snímanie)

Zachytenie fotografie z videozáznamu (Modely s konektormi pre vstup a výstup USB) :

1 920 × 1 080 bodov/16:9

Spôsob používaniaĎalšie informáciePreventívne upozorneniaInformácie o formáte AVCHD

Čo je to formát AVCHD?

Formát AVCHD je formát s vysokým rozlíšením pre digitálne videokamery, ktorý slúži na nahrávanie signálu s vysokým rozlíšením (HD) pomocou technológie kódovania s výkonnou kompresiou údajov. Na kompresiu údajov videa sa používa formát MPEG-4 AVC/H.264 a na kompresiu zvukových údajov sa používa systém Dolby Digital alebo systém Linear PCM.

Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže komprimovať obrázky oveľa výkonnejšie ako konvenčný formát pre kompresiu obrázkov.

Rada

 • Keďže formát AVCHD používa technológiu kódovania s kompresiou, v scénach s dramatickou zmenou obrazu, uhlov záberu, jasu atď. preto môže dôjsť k narušeniu kvality obrazu. Nie je to však porucha.

Spôsob používaniaĎalšie informáciePreventívne upozorneniaInformácie o pamäťovej karte

 • Formátovanie pamäťovej karty v počítači (s operačným systémom Windows alebo Mac) nezaručuje jej kompatibilitu s týmto produktom.
 • Rýchlosť čítania a zapisovania údajov môže byť rôzna a závisí od použitej kombinácie pamäťovej karty a produktu kompatibilného s pamäťovou kartou.
 • Údaje sa môžu poškodiť alebo stratiť v nasledujúcich prípadoch (za údaje sa neposkytuje náhrada):
  • ak vysuniete pamäťovú kartu alebo vypnete tento produkt počas čítania súborov so snímkami na pamäťovej karte alebo počas ich zápisu na pamäťovú kartu (v čase, keď bliká indikátor prístupu),
  • ak používate pamäťovú kartu v blízkosti magnetov alebo magnetických polí.
 • Odporúčame zálohovať dôležité údaje na pevnom disku počítača.
 • Na pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej karty nenalepujte žiadne štítky ani iné podobné predmety.
 • Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku konektorov s kovovými predmetmi.
 • Pamäťovú kartu neohýbajte, nenechajte ju spadnúť ani ju nevystavujte pôsobeniu nadmernej sily.
 • Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.
 • Zabráňte tomu, aby pamäťová karta navlhla.
 • Pamäťovú kartu uchovávajte mimo dosahu malých detí. Dieťa môže kartu prehltnúť.
 • Do otvoru pre pamäťovú kartu vkladajte iba pamäťové karty zodpovedajúcej veľkosti. Inak môžete spôsobiť poruchu.
 • Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:
  • miesta vystavené veľmi vysokým teplotám, ako je napr. auto zaparkované na mieste nechránenom pred slnečným žiarením,
  • miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu,
  • miesta s veľmi vysokou vlhkosťou alebo miesta vystavené účinkom žieravých plynov.

Typy pamäťových kariet, ktoré môžete používať s týmto produktom

 • Môžete používať iba pamäťovú kartu Memory Stick PRO Duo, ktorá je dvakrát menšia ako karta Memory Stick alebo kartu SD štandardnej veľkosti.

Pripomienky k používaniu adaptéra pamäťovej karty

 • Pri používaní adaptéra pamäťovej karty umožňujúceho používanie pamäťovej karty v zariadení kompatibilnom s pamäťovými kartami skontrolujte, či je pamäťová karta vložená správnym spôsobom. Ak pamäťovú kartu úplne nevložíte, nemusí fungovať správne.

Kompatibilita obrazových údajov

 • Súbory s obrazovými údajmi, ktoré ste nahrali na pamäťovú kartu týmto produktom, sú v súlade s univerzálnou normou „Design rule for Camera File system“, ktorú zaviedla asociácia JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
 • Ak sa pamäťové karty, ktoré sa používali s iným zariadením, nedajú používať, naformátujte ich v tomto produkte. Upozorňujeme, že formátovaním sa vymažú všetky informácie na pamäťovej karte.
 • Môže sa stať, že snímky sa v tomto produkte nebudú dať prehrať:
  • ak prehrávate obrazové údaje upravené v počítači,
  • ak prehrávate obrazové údaje nahraté pomocou iného zariadenia.

Informácie o Memory Stick

Memory Stick PRO Duo (Mark2):
Nahrávanie/prehrávanie: je podporované (*)
Memory Stick PRO-HG Duo:
Nahrávanie/prehrávanie: je podporované (*)
Memory Stick XC-HG Duo:
Nahrávanie/prehrávanie: je podporované (*)

* Okrem formátu XAVC S

 • Tento produkt nepodporuje 8-bitový paralelný prenos údajov, ale podporuje 4-bitový paralelný prenos údajov rovnako ako v prípade pamäťovej karty Memory Stick PRO Duo.
 • Tento produkt nemôže nahrávať ani prehrávať údaje využívajúce technológiu MagicGate. MagicGate je technológia na ochranu autorských práv, ktorá umožňuje nahrávanie a prenos obsahu v šifrovanom formáte.
 • Po pripojení produktu k počítaču alebo zariadeniu AV prostredníctvom kábla USB nie je možné importovať ani prehrávať videozáznamy nahraté na pamäťových kartách Memory Stick XC-HG Duo ani SDXC, ak počítač alebo zariadenie nepodporujú systém súborov exFAT(*). Pred pripojením vždy skontrolujte, či zariadenie podporuje systém exFAT. Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje systém exFAT, a zobrazí sa obrazovka formátovania, nespúšťajte formátovanie. Všetky uložené údaje by sa stratili.

  * exFAT je systém súborov, ktorý sa používa pri pamäťových kartách Memory Stick XC-HG Duo a SDXC.

Spôsob používaniaĎalšie informáciePreventívne upozornenia O batérii InfoLITHIUM

Tento produkt je možné používať iba s batériou InfoLITHIUM série V. Batérie InfoLITHIUM série V majú označenie .

Čo je batéria „InfoLITHIUM“?

 • Batéria „InfoLITHIUM“ je lítiumiónová batéria, ktorá umožňuje výmenu informácií o prevádzkových podmienkach medzi týmto produktom a sieťovým adaptérom striedavého prúdu alebo nabíjačkou (predáva sa samostatne).
 • Batéria „InfoLITHIUM“ podľa prevádzkových podmienok tohto produktu vypočíta spotrebu energie a zobrazí zostávajúcu kapacitu batérie v minútach.

Nabíjanie batérie

 • Pred začiatkom používania tohto produktu batériu nabite.
 • Batérie odporúčame nabíjať pri teplote prostredia 10 ˚C až 30 ˚C, až kým indikátor POWER/CHG (nabíjanie) nezhasne. Ak budete batériu nabíjať pri inej teplote prostredia, nemusí sa nabiť úplne.
 • Indikátor POWER/CHG (nabíjanie) počas nabíjania bliká v nasledujúcich prípadoch.
  • Batéria nie je správne vložená.
  • Batéria je poškodená.
  • Teplota batérie je nízka.

   Odpojte batériu od tohto produktu a uložte ju na teplé miesto.

  • Teplota batérie je vysoká.

   Odpojte batériu od tohto produktu a uložte ju na chladné miesto.

Efektívne používanie batérie

 • Ak teplota prostredia klesne na 10 ˚C alebo nižšie, výkon batérie sa zníži a skráti sa čas, počas ktorého môžete batériu používať. Ak k tomu dôjde a chcete zaistiť, aby sa batéria mohla používať dlhšie, odporúčame vám použiť niektorý z nasledujúcich postupov:
  • Batériu si vložte do vrecka, aby sa zohriala a do tohto produktu ju vložte bezprostredne pred začiatkom nahrávania.
  • Použite batériu s vyššou kapacitou.
 • Časté používanie LCD displeja, časté prehrávanie alebo rýchle posúvanie dopredu alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie batérie.
 • Ak nepoužívate tento produkt na nahrávanie alebo prehrávanie, zatvorte LCD displej. Batéria sa spotrebúva aj vtedy, keď je tento produkt v pohotovostnom režime nahrávania, alebo ak je pozastavené prehrávanie.
 • Vždy by ste mali mať pripravené náhradné batérie na 2- alebo 3-násobok predpokladaného času nahrávania. Pred nahrávaním je tiež vhodné urobiť skúšobné snímky.
 • Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s vodou. Batéria nie je odolná voči vode.

Indikátor zostávajúcej kapacity batérie

 • Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ zostávajúcej kapacity batérie ukazuje, že batéria má ešte dostatočnú energiu na prevádzku, batériu znova úplne nabite. Zostávajúca kapacita batérie sa zobrazí správne. Ak sa však batéria dlho používa v prostredí s vysokou teplotou, je ponechaná v úplne nabitom stave alebo sa často používa, správne zobrazovanie stavu batérie sa neobnoví.
 • Indikátor upozorňujúci na takmer vybitú batériu môže v závislosti od prevádzkových podmienok alebo teploty okolitého prostredia blikať aj v takom prípade, ak je zostávajúci čas batérie ešte 20 minút.

Skladovanie batérie

 • Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok ju úplne nabite a použite v tomto produkte, čím ju udržíte vo funkčnom stave. Ak chcete batériu skladovať, vyberte ju z produktu a uložte ju na suchom a chladnom mieste.
 • Ak chcete batériu v tomto produkte úplne vybiť, vyberte položku - [Setup] - [General Settings] - [Power Save] - [Off] a tento produkt nechajte v pohotovostnom režime nahrávania, až kým sa batéria nevybije.

Životnosť batérie

 • Kapacita batérie sa s časom a opakovaným používaním znižuje. Ak sa interval medzi nabitiami výrazne skráti, batériu môže byť potrebné vymeniť za novú.
 • Životnosť každej batérie závisí od podmienok uskladnenia, používania a prostredia.

Spôsob používaniaĎalšie informácieManipulácia s produktomInformácie o používaní a údržbe

Informácie o nahrávaní

 • Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk nahrávajú bez problémov.
 • Za obsah nahrávky sa neposkytuje žiadna náhrada, a to ani v prípade, ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné v dôsledku poruchy produktu, nahrávacieho média atď.
 • Systémy farebnej televízie sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu. Ak chcete sledovať nahrávky na televíznej obrazovke, potrebujete televízor, ktorý podporuje formát signálu tohto produktu.
 • Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie materiály môžu byť chránené autorskými právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o autorských právach.

LCD displej

 • Pri výrobe LCD displeja sa používajú tie najprecíznejšie technológie, vďaka čomu je možné efektívne využiť 99,99 % pixlov. Môžu sa však vyskytnúť drobné čierne a/alebo jasné (biele, červené, modré alebo zelené) body, ktoré sa neustále zobrazujú na LCD displeji. Tieto bodky bežne vznikajú počas procesu výroby zariadenia a nemajú žiadny vplyv na snímanie.

  A: Biele, červené, modré alebo zelené body

  B: Čierne body

Informácie o tejto príručke pomoci, ilustráciách a zobrazeniach na displeji

 • Ilustračné obrázky v tejto príručke pomoci sú zachytené pomocou digitálneho fotoaparátu, preto sa môžu na pohľad odlišovať od obrázkov a indikátorov na displeji tohto produktu. Obrázky tohto produktu a indikátory na displeji sú taktiež zvýraznené alebo zjednodušené pre lepšiu zrozumiteľnosť.
 • Vzhľad a technické parametre tohto produktu a príslušenstva sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 • V tejto príručke pomoci sa disky DVD nahraté v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) nazývajú disky AVCHD.

Informácie o používaní a skladovaní

 • Tento produkt nie je odolný voči prachu a vlhkosti a nie je ani vodotesný.
 • Kryt konektorov a nasledujúce časti tohto produktu nie sú určené na držanie.

  A: LCD displej

  B: Built-in USB Cable

  C: Hľadáčik

  D: Kryt rozhrania

 • Týmto produktom nesnímajte priamo slnko. Môže to spôsobiť poruchu produktu. Snímky slnka robte iba pri slabých svetelných podmienkach, napríklad za súmraku.
 • Tento produkt ani príslušenstvo nepoužívajte a neskladujte na nasledujúcich miestach:
  • Extrémne teplé, studené a vlhké miesta. Zariadenie a príslušenstvo nikdy nevystavujte teplotám nad 60 ˚C, napríklad na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa deformovať alebo poškodiť.
  • V blízkosti silného magnetického poľa alebo mechanických vibrácií. Produkt sa môže pokaziť.
  • V blízkosti silných rádiových vĺn alebo žiarenia. Tento produkt môže nesprávne nahrávať.
  • V blízkosti zariadení s tunerom, ako sú televízory alebo rádiá. Môže sa vyskytnúť šum.
  • Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek prašnom prostredí. Ak sa do produktu dostane piesok alebo prach, môže sa pokaziť. Takáto porucha sa v niektorých prípadoch nedá odstrániť.
  • V blízkosti okien alebo vo vonkajšom prostredí, kde môže byť LCD displej, hľadáčik alebo objektív vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Tieto podmienky poškodzujú vnútro hľadáčika a LCD displeja.
 • Ak chcete zariadenie napájať jednosmerným alebo striedavým prúdom, použite príslušenstvo odporúčané v tomto návode.
 • Nedovoľte, aby produkt navlhol (napríklad od dažďa alebo morskej vody). Ak produkt navlhne, môže sa pokaziť. Takáto porucha sa v niektorých prípadoch nedá odstrániť.
 • Ak sa do produktu dostane akýkoľvek pevný predmet alebo tekutina, odpojte ho od siete a pred ďalším použitím ho nechajte skontrolovať predajcovi produktov spoločnosti Sony.
 • S produktom zaobchádzajte opatrne, nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte naň, nenechajte ho spadnúť, ani naň nestúpajte. Zvláštnu pozornosť venujte zaobchádzaniu s objektívom.
 • Ak produkt nepoužívate, nechajte LCD displej a hľadáčik zatvorený.
 • Nepoužívajte produkt zabalený v nejakom predmete, napríklad v uteráku.
 • Napájací kábel odpájajte ťahaním za zástrčku, nie za kábel.
 • Nepoškoďte napájací kábel, napríklad tým, že naň položíte ťažký predmet.
 • Nepoužívajte zdeformovanú ani poškodenú batériu.
 • Kovové kontakty udržujte čisté.
 • Ak tekutý elektrolyt vytečie z batérie:
  • Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
  • Umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do styku s pokožkou.
  • Ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte ich väčším množstvom vody a navštívte lekára.

Ak produkt dlhší čas nepoužívate

 • Ak chcete zachovať optimálny stav produktu, raz za mesiac ho zapnite a nechajte spustený nahrávaním a prehrávaním obrázkov.
 • Pred uskladnením batériu úplne vybite.

Poznámky k teplote produktu a batérie

 • Ak je teplota produktu alebo batérie extrémne vysoká alebo nízka, je možné, že sa s ním nebude dať nahrávať alebo prehrávať z dôvodu aktivácie ochranných funkcií. V takomto prípade sa na LCD displeji alebo v hľadáčiku zobrazí indikátor.

Poznámky k nabíjaniu prostredníctvom Built-in USB Cable

 • Nabíjanie nemusí byť možné so všetkými počítačmi.
 • Ak produkt pripojíte k notebooku, ktorý nie je pripojený k zdroju napájania, batéria notebooku sa bude vybíjať. Nenechávajte produkt pripojený k počítaču týmto spôsobom.
 • Nabíjanie pomocou podomácky zostavených počítačov, upravovaných počítačov alebo cez USB rozbočovač sa nedá zaručiť. Tento produkt nemusí fungovať správne v závislosti od USB zariadenia používaného s počítačom.

LCD displej

 • Na LCD displej príliš netlačte, mohlo by to spôsobiť nerovnomerné podanie farieb a iné poškodenia.
 • Pri používaní produktu v chladnom prostredí sa môže na LCD displeji zobraziť zvyškový obraz. Nejde o poruchu.
 • Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana LCD displeja zahrievať. Nejde o poruchu.

Sánky pre rôzne rozhrania

 • Pri používaní vyhradeného mikrofónu sa jeho napájanie zapína alebo vypína podľa toho, či je zapnuté napájanie produktu.
 • Ďalšie informácie nájdete v návode dodávanom s používaným príslušenstvom.
 • Ak chcete pripojiť určité príslušenstvo, vložte a upevnite ho do sánok pre rôzne rozhrania zatlačením nadol a posúvaním dopredu, kým sa nezastaví. Príslušenstvo odpojte potlačením nadol.
 • Ak je počas nahrávania videozáznamov k sánkam pre rôzne rozhrania pripojený externý blesk (predáva sa samostatne), vypnite ho. Zabránite tak nahrávaniu šumu jeho nabíjania.
 • Keď je pripojený externý mikrofón (predáva sa samostatne), má prednosť pred vstavaným mikrofónom.

Objektív ZEISS

 • Súčasťou produktu je objektív ZEISS, ktorý spoločne vyvinuli nemecká spoločnosť ZEISS a spoločnosť Sony Corporation a ktorý poskytuje obraz najvyššej kvality. Používa systém merania MTF(*) určený pre videokamery a vyznačuje sa mimoriadnou kvalitou typickou pre objektívy ZEISS.
 • Objektív produktu je taktiež pokrytý niekoľkými vrstvami T* s cieľom eliminovať neželané odrazy a dosiahnuť vernú reprodukciu farieb.

* MTF = Modulation Transfer Function (funkcia modulácie prenosu). Číselná hodnota označuje množstvo svetla vnikajúceho od objektu do objektívu.

Informácie o predinštalovanej nabíjateľnej batérii

 • Produkt má predinštalovanú nabíjateľnú batériu, ktorá umožňuje uchovanie dátumu, času a ďalších nastavení aj vtedy, keď je LCD displej zatvorený. Predinštalovaná nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri pripojení produktu do sieťovej zásuvky cez sieťový adaptér striedavého prúdu alebo pri vložení batérie. Ak sa produkt približne 2 mesiace vôbec nepoužíva, nabíjateľná batéria sa úplne vybije. Pred ďalším používaním produktu predinštalovanú nabíjateľnú batériu nabite. Ak však predinštalovaná nabíjateľná batéria nebude nabitá, nebude to mať vplyv na žiadne iné funkcie produktu okrem nahrávania informácií o dátume.
  Ako nabíjať predinštalovanú nabíjateľnú batériu
  Pomocou dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu pripojte produkt do sieťovej zásuvky a nechajte ho tak aspoň 24 hodín (LCD displej by mal zostať zatvorený).

Spôsob používaniaĎalšie informácieManipulácia s produktomPripojenie k počítaču alebo príslušenstvu a pod.

 • Nepokúšajte sa formátovať nahrávacie médium tohto produktu pomocou počítača. Ak to urobíte, tento produkt nemusí pracovať správne.
 • Pri pripájaní tohto produktu k inému zariadeniu pomocou komunikačných káblov skontrolujte, či zasúvate zástrčku konektora správnym spôsobom. Násilné vtláčanie zástrčky môže poškodiť koncový konektor a viesť k poruche produktu.
 • Keď je tento produkt pripojený k iným zariadeniam prostredníctvom pripojenia USB a napájanie tohto produktu je zapnuté, nezatvárajte LCD displej. Mohlo by to viesť k strate údajov nahratých snímok.

Spôsob používaniaĎalšie informácieManipulácia s produktomPoznámky k voliteľnému príslušenstvu

 • Odporúčame vám používať originálne príslušenstvo od spoločnosti Sony.
 • Originálne príslušenstvo od spoločnosti Sony nemusí byť dostupné v niektorých krajinách alebo oblastiach.

Spôsob používaniaĎalšie informácieManipulácia s produktomInformácie o kondenzácii vlhkosti

Ak tento produkt prenesiete priamo zo studeného do teplého prostredia, vnútri produktu sa môže kondenzovať vlhkosť. Mohlo by to spôsobiť poruchu produktu.

Ak dôjde ku kondenzovaniu vlhkosti

Tento produkt nezapínajte aspoň 1 hodinu.

Ak ku kondenzovaniu vlhkosti dochádza často

Vlhkosť kondenzuje v takom prípade, ak tento produkt prenesiete zo studeného prostredia do tepla (alebo naopak) alebo ak tento produkt používate v prostredí s vysokou vlhkosťou nasledujúcim spôsobom:

 • prenesiete tento produkt z lyžiarskeho svahu na miesto vyhrievané vykurovacím zariadením,
 • prenesiete tento produkt z klimatizovaného auta alebo miestnosti do teplého vonkajšieho prostredia,
 • používate tento produkt po búrke alebo po daždi,
 • používate tento produkt v prostredí s vysokou teplotou a vlhkosťou.

Ako zabrániť kondenzovaniu vlhkosti

Keď tento produkt prenášate zo studeného miesta na teplé miesto, uložte ho v tesne uzavretom obale z plastu. Nevyberajte ho z obalu, kým sa teplota vzduchu v obale nevyrovná s teplotou okolia (asi po 1 hodine).

Spôsob používaniaĎalšie informácieManipulácia s produktomPoznámky k likvidácii/zmene vlastníctva pamäťovej karty

Pri odstraňovaní údajov na pamäťovej karte alebo formátovaní pamäťovej karty v produkte alebo v počítači sa údaje z pamäťovej karty nemusia odstrániť úplne. Ak niekomu chcete dať svoju pamäťovú kartu, odporúčame, aby ste svoje údaje úplne odstránili pomocou softvéru na odstraňovanie údajov vo svojom počítači. Podobne, aj v prípade likvidácie pamäťovej karty odporúčame, aby ste zničili funkčnú časť pamäťovej karty.

Spôsob používaniaĎalšie informácieManipulácia s produktomPoznámky k bezdrôtovému diaľkovému ovládaču

Pred použitím bezdrôtového diaľkového ovládača odstráňte ochrannú fóliu.

 • Ak chcete ovládať tento produkt, nasmerujte bezdrôtový diaľkový ovládač na snímač diaľkového ovládania na produkte.
 • Ak sa prostredníctvom bezdrôtového diaľkového ovládača určitý čas neodosielajú žiadne príkazy, svetlomodrý rám zmizne. Ak znova stlačíte niektoré z tlačidiel /// alebo tlačidlo ENTER, rám sa zobrazí na tom istom mieste, na ktorom sa zobrazoval naposledy.
 • Niektoré tlačidlá na LCD displeji alebo na hľadáčiku sa nedajú vybrať pomocou tlačidiel ///.

Výmena batérie bezdrôtového diaľkového ovládača

 1. Stlačte plôšku a nechtom vysuňte puzdro na batériu.
 2. Novú batériu umiestnite tak, aby znak + smeroval nahor.
 3. Zasúvajte kryt priestoru na batériu späť do bezdrôtového diaľkového ovládača, kým nezaznie cvaknutie.

 • Keď je lítiová batéria slabá, funkčný dosah bezdrôtového diaľkového ovládača sa môže skrátiť alebo bezdrôtový diaľkový ovládač nemusí pracovať správne. V takom prípade nahraďte batériu novou lítiovou batériou typu Sony CR2025. Pri použití batérie iného typu môže dôjsť k požiaru alebo explózii.

Spôsob používaniaĎalšie informácieÚdržbaPoužívanie LCD displeja

 • Ak sa LCD displej znečistí odtlačkami prstov, krémom na ruky atď., ochranná vrstva na LCD displeji sa môže ľahko odlúpnuť. Zotrite tieto nečistoty hneď, ako je to možné.
 • Ak budete LCD displej nešetrne utierať papierovou vreckovkou alebo podobným prostriedkom, ochranná vrstva LCD displej sa môže poškriabať.
 • Ak sa LCD displej zašpiní odtlačkami prstov alebo od prachu, odporúčame vám tieto nečistoty jemne odstrániť a potom monitor vyčistiť mäkkou textíliou.

Spôsob používaniaĎalšie informácieÚdržbaČistenie povrchu krytu

 • Kryt utrite mäkkou textíliou, ako je napríklad čistiaca handrička alebo utierka na čistenie okuliarov.
 • Ak sa kryt produktu veľmi znečistí, vyčistite ho mäkkou handričkou mierne navlhčenou vo vode a potom ho utrite suchou mäkkou textíliou.
 • Vyhnite sa krokom uvedeným nižšie, pretože môžu viesť k deformácii krytu, poškodeniu akosti jeho povrchu alebo k poškriabaniu objektívu:
  • používanie chemikálií, ako sú napríklad riedidlá, benzín, alkohol, handričky napustené chemickými látkami, repelenty, insekticídy alebo opaľovací krém,
  • manipulácia s týmto produktom s rukami znečistenými od látok uvedených vyššie,
  • ponechanie tohto produktu dlhodobo v kontakte s gumovými alebo vinylovými predmetmi.

Spôsob používaniaĎalšie informácieÚdržbaÚdržba a skladovanie objektívu

 • Povrch objektívu očistite mäkkou handričkou v nasledujúcich prípadoch:
  • ak sa na povrchu objektívu nachádzajú odtlačky prstov,
  • ak sa tento produkt používa v horúcom alebo vlhkom prostredí,
  • ak sa objektív používa v prostredí s vysokým obsahom soli, napríklad na morskom pobreží.
 • Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a bezprašnom mieste.
 • Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne čistite objektív a skladujte ho spôsobom uvedeným vyššie.

Spôsob používaniaĎalšie informáciePoužívanie produktu v zahraničíPoužívanie tohto produktu v zahraničí

Napájanie

 • Tento produkt môžete používať vo všetkých krajinách/oblastiach s použitím dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu v rozsahu striedavého napätia 100 V až 240 V, 50 Hz/60 Hz. Tiež môžete dobíjať batériu.

Prezeranie snímok v pripojenom televízore

 • Ak si chcete prezerať svoje snímky v televízore (alebo monitore), musíte k nemu pripojiť tento produkt pomocou kábla HDMI (je súčasťou dodávky) alebo kábla AV (predáva sa samostatne). Krajiny a oblasti, v ktorých sa podporuje formát signálu prehrávania tohto produktu, nájdete v časti „Informácie o systémoch kódovania farieb v televíznych prijímačoch“.

Prehrávanie snímok v rozlíšení 4K (modely s funkciou 4K)

 • Na sledovanie snímok s rozlíšením 4K v rozlíšení 4K sa vyžaduje HDMI kábel a televízor (alebo monitor) kompatibilný s rozlíšením 4K. Krajiny a oblasti, v ktorých sa podporuje formát signálu prehrávania tohto produktu, nájdete v časti „Informácie o systémoch kódovania farieb v televíznych prijímačoch“.

Prezeranie videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)

 • V krajinách alebo oblastiach podporujúcich vysielanie v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) môžete sledovať nahraté videozáznamy v televízore v rovnakej kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD), v akej boli nahraté týmto produktom.

  Ak si chcete prezerať snímky v rovnakej kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD), v akej boli nahraté týmto produktom, potrebujete kábel HDMI a televízor (alebo monitor) s vysokým rozlíšením, ktorý podporuje formát signálu pre tento produkt a ktorý má konektor HDMI.

Informácie o systémoch kódovania farieb v televíznych prijímačoch

 • Formáty signálu podporované týmto produktom nájdete v časti „Informácie o modeli“. Ak chcete zobraziť snímky z produktu v televízore, použite televízor (alebo monitor) podporujúci formát signálu tohto produktu.
PAL:
Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Singapur, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko a ďalšie.
PAL-M:
Brazília
PAL-N:
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
NTSC:
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Guyana, Jamajka, Japonsko, Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela a ďalšie.
SECAM:
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a ďalšie.

Nastavenie miestneho času

 • Pri používaní produktu v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastaviť pomocou nastavenia časového posunu. Vyberte položku - [Setup] - [Clock Settings] - [Summer Time] a položku - [Setup] - [Clock Settings] - [Area Setting].

Spôsob používaniaĎalšie informáciePoužívanie produktu v zahraničíPosun časového pásma

Časový posun pre rôzne svetové mestá je nasledujúci.
GMT:
Lisbon/London
+01:00:
Berlin/Paris
+02:00:
Helsinki/Cairo/Istanbul
+03:00:
Nairobi
+03:30:
Tehran
+04:00:
Moscow/Abu Dhabi/Baku
+04:30:
Kabul
+05:00:
Karachi/Islamabad
+05:30:
Kolkata/New Delhi
+06:00:
Almaty/Dhaka
+06:30:
Yangon
+07:00:
Bangkok/Jakarta
+08:00:
HongKong/Singapore/Beijing
+09:00:
Tokyo/Seoul
+09:30:
Adelaide/Darwin
+10:00:
Melbourne/Sydney
+11:00:
Solomon Is
+12:00:
Fiji/Wellington
-11:00:
Midway Island
-10:00:
Hawaii
-09:00:
Alaska
-08:00:
LosAngeles/Tijuana
-07:00:
Denver/Arizona
-06:00:
Chicago/MexicoCity
-05:00:
New York/Bogota
-04:00:
Santiago
-03:30:
St. John's
-03:00:
Brasilia/Montevideo
-02:00:
Fernando de Noronha
-01:00:
Azores/Cape Verde Is.

Spôsob používaniaĎalšie informácieOchranné známkyO ochranných známkach

 • Handycam a sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
 • AVCHD, logo AVCHD, AVCHD Progressive a logo AVCHD Progressive sú ochranné známky spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation.
 • PlayMemories Home, logo PlayMemories Home, PlayMemories Online, logo PlayMemories Online, PlayMemories Mobile a logo PlayMemories Mobile sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
 • Memory Stick, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , MagicGate, , MagicGate Memory Stick a MagicGate Memory Stick Duo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
 • InfoLITHIUM je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
 • BIONZ X je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
 • BRAVIA a Photo TV HD sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ a Blu-ray™ sú ochranné známky asociácie Blu-ray Disc Association.
 • Dolby a symbol double-D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
 • Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách.
 • Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
 • Mac je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc. v USA a iných krajinách.
 • iPhone a iPad sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách.
 • iOS je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Cisco Systems, Inc.
 • Intel, Pentium a Intel Core sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
 • Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA a WPA2 sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
 • DLNA a DLNA CERTIFIED sú ochranné známky združenia Digital Living Network Alliance.
 • Značka N je obchodná známka alebo registrovaná obchodná známka združenia NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
 • “ a „PlayStation“ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
 • Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
 • Facebook a logo „f“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Facebook, Inc.
 • YouTube a logo YouTube sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc.
 • Všetky názvy systémov a produktov uvedené v tejto príručke pomoci sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky príslušných spoločností. Majte na pamäti, že značky ™ a ® sa v tejto príručke pomoci niekedy neuvádzajú.

Vylepšite zábavu s PlayStation 3 prevzatím aplikácie pre PlayStation 3 z obchodu PlayStation Store (ak je k dispozícii).

Aplikácia pre PlayStation 3 vyžaduje sieťový účet PlayStation a prevzatie aplikácie. Dostupné v oblastiach, v ktorých je k dispozícii obchod PlayStation Store.

Spôsob používaniaĎalšie informácieLicenciaPoznámky k licencii

TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ PODĽA AVC PATENT PORTFOLIO LICENCE PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE SPOTREBITEĽOM NA ÚČELY

(i) KÓDOVANIA VIDEA V SÚLADE S AVC ŠTANDARDOM („AVC VIDEO“) A/ALEBO

(ii) DEKÓDOVANIE VIDEA TYPU AVC, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ TÝM ISTÝM SPOTREBITEĽOM V RÁMCI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO KTORÉ BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE VIDEA TYPU AVC.

PRE ŽIADNE INÉ POUŽITIE NIE JE UDELENÁ ANI ZAHRNUTÁ ŽIADNA INÁ LICENCIA.

ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD MPEG LA, L.L.C.

NAVŠTÍVTE STRÁNKU <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Softvér v tomto produkte poskytujeme na základe licenčných zmlúv s vlastníkmi príslušných autorských práv. Na základe požiadavky vlastníkov autorských práv na tieto softvérové aplikácie sme povinní vás informovať o nasledujúcich skutočnostiach. Prečítajte si, prosím, nasledujúce časti.

Kópie licencií (v angličtine) sú uložené v internej pamäti produktu. Vytvorte veľkokapacitné pripojenie medzi týmto produktom a počítačom a prečítajte si súbory v priečinku „LICENSE“ v „PMHOME“.

O použitom softvéri GNU GPL/LGPL

V tomto produkte je nainštalovaný softvér, na ktorý sa vzťahuje nasledujúca všeobecná licencia GNU General Public Licence (ďalej len „GPL“) alebo GNU Lesser General Public License (ďalej len „LGPL“).

Tieto informácie poukazujú na to, že máte právo na prístup, úpravy a ďalšiu distribúciu zdrojových kódov pre tieto softvérové programy a to na základe licencií poskytnutých ku GPL/LGPL, ktorý je súčasťou dodávky.

Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak ich chcete prevziať, navštívte nasledujúce adresy URL. Pri preberaní zdrojového kódu vyberte ako model tohto produktu možnosť FDR-AX100/HDR-CX900.

http://www.sony.net/Products/Linux/

Zároveň vás upozorňujeme, aby ste nás nekontaktovali ohľadom obsahu zdrojového kódu.

Kópie licencií (v angličtine) sú uložené v internej pamäti produktu. Vytvorte veľkokapacitné pripojenie medzi týmto produktom a počítačom a prečítajte si súbory v priečinku „LICENSE“ v „PMHOME“.

Spôsob používaniaĎalšie informácieZväčšenie transfokácieZväčšenie transfokácie

Pri nahrávaní videozáznamu s položkou SteadyShot nastavenou na možnosť [Active] ([Clear Image Zoom])

4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
18-krát
HD:
24-krát

Pri nahrávaní videozáznamu alebo fotografie s položkou SteadyShot nastavenou na možnosť [Standard] alebo [Off]

12-krát

Ak je položka [Digital Zoom] nastavená na možnosť [160x]

160-krát

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchAk máte problémyAk máte problémy

Ak pri používaní produktu narazíte na problémy, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. Pozrite si položky v časti „Odstraňovanie porúch“ a preverte tento produkt.
 2. Odpojte zdroj napájania, po uplynutí 1 minúty ho znova pripojte a zapnite tento produkt.
 3. Vykonajte operáciu [Initialize].
  • Ak vyberiete položku [Initialize], všetky nastavenia vrátane nastavenia hodín sa resetujú.
 4. Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchVšeobecné úkonyNapájanie sa nezapne.

 • Do produktu pripojte nabitú batériu.
 • Zástrčka sieťového adaptéra striedavého prúdu bola odpojená zo sieťovej zásuvky. Pripojte ju do sieťovej zásuvky.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchVšeobecné úkonyTento produkt nefunguje napriek tomu, že napájanie je zapnuté.

 • Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu od sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu. Približne po 1 minúte zdroj napájania znova pripojte.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchVšeobecné úkonyNastavenia ponuky sa automaticky zmenili.

 • Kým je aktívny režim Intelligent Auto, niektoré nastavenia ponúk súvisiacich s kvalitou obrazu sa automaticky zmenia.
 • Po prepnutí režimov nahrávania videozáznamu, záznamu fotografií a prehrávania sa nasledujúce položky ponuky nastavia na predvolené hodnoty.
  • [Fader]
  • [Self-Timer]

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchVšeobecné úkonyTento produkt sa zohrieva.

 • Tento produkt sa môže počas používania zohriať. Nejde o poruchu.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchVšeobecné úkonyInteligentný automatický režim sa zruší.

 • Nastavenie inteligentného automatického režimu sa zruší, ak zmeníte nasledujúce nastavenia:
  • [Smth Slw REC]
  • [Golf Shot]
  • [High Speed REC]
  • [White Balance]
  • [Spot Meter/Fcs]
  • [Spot Meter]
  • [Spot Focus]
  • [Exposure]
  • [Focus]
  • [AGC Limit]
  • [AE Shift]
  • [Low Lux]
  • [Scene Selection]
  • [Picture Effect]
  • [Cinematone]
  • [Auto Wind NR]
  • [SteadyShot]
  • [Auto Back Light]
  • [Face Detection]
  • IRIS
  • Shutter Speed
  • Zosilnenie (ISO)

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchBatérie a zdroje napájaniaNapájanie sa náhle preruší.

 • Použite sieťový adaptér striedavého prúdu.
 • V predvolenom nastavení sa tento produkt vypne po viac ako približne 2 minútach nečinnosti ([Power Save]). Zmeňte nastavenie položky [Power Save] alebo znova zapnite napájanie.
 • Nabite batériu.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchBatérie a zdroje napájaniaIndikátor POWER/CHG (nabíjanie) počas nabíjania batérie nesvieti.

 • Vypnite tento produkt.
 • Nabitú batériu pripojte do tohto produktu správne.
 • Napájací kábel pripojte do sieťovej zásuvky správne.
 • Nabíjanie batérie sa skončilo.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchBatérie a zdroje napájaniaIndikátor POWER/CHG (nabíjanie) počas nabíjania batérie bliká.

 • Keď batériu nabíjate pomocou Built-in USB Cable, odpojte vstavaný Built-in USB Cable a znovu ho pripojte.
 • Ak je teplota batérie príliš vysoká alebo príliš nízka, batéria sa nemusí dať nabiť.
 • Batériu pripojte do produktu správne. Ak problém pretrváva, odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu zo sieťovej zásuvky a obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony. Batéria môže byť poškodená.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchBatérie a zdroje napájaniaZostávajúca kapacita batérie sa nezobrazuje správne.

 • Okolitá teplota je veľmi vysoká alebo veľmi nízka. Nejde o poruchu.
 • Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte batériu za novú.
 • V závislosti od prostredia, v ktorom sa tento produkt používa, nemusí byť uvádzaná zostávajúca kapacita batérie správna.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchBatérie a zdroje napájaniaBatéria sa rýchlo vybije.

 • Okolitá teplota je veľmi vysoká alebo veľmi nízka. Nejde o poruchu.
 • Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte batériu za novú.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchMonitorPoložky ponuky sú zobrazené sivou farbou.

 • V priebehu nahrávania alebo prehrávania nie je možné vybrať položky zobrazené sivou farbou.
 • Niektoré funkcie nemôžu byť aktivované súčasne.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchMonitorNa LCD displeji sa nezobrazujú tlačidlá.

 • Jemne sa dotknite LCD displeja.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchMonitorTlačidlá na dotykovom paneli nepracujú správne alebo nepracujú vôbec.

 • Vykonajte nastavenie dotykového panela ([Calibration]).

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchMonitorTlačidlá na LCD displeji rýchlo zmiznú.

 • Ak nastavíte položku [Display Setting] na možnosť [On], tlačidlá z LCD displeja nezmiznú.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchMonitorNa monitore sú bodky v tvare mriežky.

 • Tieto bodky bežne vznikajú počas procesu výroby monitora a nemajú žiadny vplyv na nahrávanie.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchMonitorPodsvietenie LCD displeja sa vypne, ak nebudete tento produkt chvíľu používať.

 • V predvolenom nastavení sa podsvietenie LCD displeja automaticky vypne, ak nebudete tento produkt používať viac ako približne 1 minútu ([Power Save]).

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchHľadáčikObraz v hľadáčiku je nejasný.

 • Posúvajte ovládač na nastavenie objektívu hľadáčika, kým obraz nebude jasný.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchHľadáčikObraz v hľadáčiku sa už nezobrazuje.

 • Zatvorte LCD displej. Ak je LCD displej otvorený, v hľadáčiku sa nezobrazuje žiadny obraz, a to ani v prípade, ak je hľadáčik vysunutý.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchPamäťová kartaOperácie s pamäťovou kartou nie je možné vykonávať.

 • Ak používate pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná v počítači, naformátujte ju znova v tomto produkte.
 • Ak v nastavení [File Format] vyberiete formát XAVC S, používajte pamäťovú kartu SDXC triedy 10 alebo rýchlejšiu.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchPamäťová kartaSnímky uložené na pamäťovej karte nie je možné odstrániť.

 • Na obrazovke registra je naraz možné odstrániť najviac 100 snímok.
 • Nie je možné odstrániť chránené snímky.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchPamäťová kartaNázov údajového súboru sa nezobrazuje správne alebo bliká.

 • Súbor je poškodený.
 • Tento produkt nepodporuje daný formát súboru.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchPamäťová kartaSnímky sa nedajú prehrávať alebo pamäťová karta nebola rozpoznaná.

 • Prehrávacie zariadenie nepodporuje prehrávanie z pamäťových kariet.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchBezdrôtový diaľkový ovládačBezdrôtový diaľkový ovládač, ktorý je súčasťou dodávky, nefunguje.

 • Nastavte položku [Remote Ctrl] na možnosť [On].
 • Vložte batériu do držiaka tak, aby sa jej polarita +/– zhodovala so značkami +/–.
 • Odstráňte všetky prekážky medzi bezdrôtovým diaľkovým ovládačom a snímačom na diaľkové ovládanie tohto produktu.
 • Otočte snímač na diaľkové ovládanie tohto produktu mimo dosahu silných zdrojov svetla, ako je napríklad priame slnečné svetlo alebo stropné osvetlenie. V opačnom prípade by bezdrôtový diaľkový ovládač nemusel fungovať správne.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchBezdrôtový diaľkový ovládačPri používaní dodávaného bezdrôtového diaľkového ovládača ovládate iné zariadenie DVD.

 • Vyberte iný režim ovládača než režim DVD 2 pre zariadenie DVD, alebo prikryte snímač zariadenia DVD čiernym papierom.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchNahrávaniePo stlačení tlačidla START/STOP alebo tlačidla PHOTO sa nespustí nahrávanie snímok.

 • Zobrazuje sa obrazovka prehrávania. Zastavte prehrávanie a vyberte položky – [Shooting Mode] – [Movie] alebo [Photo].
 • Tento produkt nahráva práve nasnímanú snímku na nahrávacie médium. Počas tohto procesu nemôžete nahrávať nové videozáznamy ani fotografie.
 • Nahrávacie médium je plné. Odstráňte nepotrebné snímky.
 • Celkový počet videozáznamov alebo fotografií prekračuje kapacitu tohto produktu. Odstráňte nepotrebné snímky.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchNahrávanieFotografie sa nedajú zhotoviť.

 • Fotografie nemožno snímať zároveň s funkciami:
  • [Smth Slw REC]
  • [Golf Shot]
  • [High Speed REC]
  • [Fader]
 • Keď je položka [Dual Video REC] nastavená na možnosť [On], nemôžete počas nahrávania videozáznamu v režime nahrávania videozáznamu zhotovovať fotografie.
 • Tento produkt nedokáže zhotovovať fotografie v režime nahrávania videozáznamu v závislosti od výberu možnosti položky [REC Mode] alebo [Frame Rate].
 • Keď vyberiete položku [Picture Effect], nemôžete zhotovovať fotografie v režime nahrávania videozáznamu.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchNahrávanieIndikátor prístupu ostáva svietiť alebo bliká aj po zastavení nahrávania.

 • Tento produkt nahráva práve nasnímanú sekvenciu na pamäťovú kartu.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchNahrávanieZobrazovacie pole vyzerá odlišne.

 • Zobrazovacie pole v závislosti od podmienok vášho produktu môže vyzerať odlišne. Nejde o poruchu.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchNahrávanieSkutočný čas na nahrávanie videozáznamov je kratší ako očakávaný čas podľa kapacity nahrávacieho média.

 • Čas dostupný na nahrávanie môže byť v závislosti od podmienok nahrávania aj kratší a to napríklad pri nahrávaní rýchlo sa pohybujúceho objektu atď.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchNahrávanieProdukt prestane nahrávať.

 • Ak na tento produkt pôsobia vibrácie, nahrávanie sa môže zastaviť.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchNahrávanieMedzi okamihom, v ktorom stlačíte tlačidlo START/STOP a okamihom, kedy sa skutočne spustí alebo zastaví nahrávanie videozáznamu, je mierny časový posun.

 • Na tomto produkte môže byť menší časový posun medzi okamihom, v ktorom stlačíte tlačidlo START/STOP a okamihom, kedy sa skutočne spustí alebo zastaví nahrávanie videozáznamu. Nejde o poruchu.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchNahrávanieAutomatické zaostrovanie nefunguje.

 • Nastavte položku [Focus] na možnosť [Auto].
 • Ak sa automatické zaostrovanie neuzamkne na objekte, upravte zaostrenie manuálne.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchNahrávanie Stabilizácia obrazu SteadyShot nepracuje.

 • Nastavte položku [SteadyShot] na možnosť [Active] alebo [Standard], položku [SteadyShot] na možnosť [On].
 • Aj ak je funkcia [SteadyShot] nastavená na možnosť [Active] alebo [Standard] alebo funkcia [SteadyShot] je nastavená na možnosť [On], tento produkt nemusí dokázať kompenzovať silné otrasy.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchNahrávanieSnímky sa nedajú správne nahrávať alebo prehrávať.

 • Ak dlhodobo budete nahrávať a odstraňovať snímky, súbory na nahrávacom médiu sa stanú fragmentované a snímky nebude možné správne nahrávať a prehrávať. Po zálohovaní snímok na iné médium použite funkciu [Format] na nahrávacie médium tohto produktu.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchNahrávanieObjekty, ktoré sa pred týmto produktom pohybujú príliš rýchlo, sa môžu zdať zdeformované.

 • Tento jav sa nazýva jav ohniskovej roviny. Nejde o poruchu. Z dôvodu spôsobu, akým zariadenie (snímač CMOS) číta obrazové signály, sa objekt rýchlo prechádzajúci pred objektívom môže za určitých podmienok zobraziť ako pokrivený.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchNahrávanieNa snímkoch sú vodorovné čiary.

 • Pri nahrávaní snímok na miestach osvetlených žiarivkami, sodíkovými výbojkami, ortuťovými výbojkami alebo LED svetlom sa na LCD displeji môžu objaviť vodorovné pásy.

  Situácia sa možno zlepší úpravou času expozície.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchNahrávaniePoložku [Monitor Brightness] nie je možné nastaviť.

 • Položku [Monitor Brightness] nie je možné nastaviť, keď:
  • LCD displej je na tomto produkte zavretý, pričom LCD displej smeruje von.
  • Zariadenie je napájané zo sieťového adaptéra striedavého prúdu, ktorý je súčasťou dodávky.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchNahrávanieZvuk sa nenahráva správne.

 • Ak pripojíte alebo odpojíte externý mikrofón, napr. počas nahrávania videozáznamov atď., zvuk sa nemusí nahrať správne. Zvuk sa bude nahrávať správne po opätovnom pripojení mikrofónu na začiatku nahrávania videozáznamu.
 • Ak znížite hlasitosť na minimum úpravou nastavenia [Audio Rec Level], zvuk videozáznamov sa nemôže nahrávať.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchNahrávanieFotografie sa nahrávajú automaticky.

 • Keď je položka [Smile Shutter] nastavená na možnosť [Dual Capture] alebo [Always On], fotografie sa zaznamenávajú automaticky, keď tento produkt rozpozná úsmev.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchPrehrávanieSnímky sa nedajú prehrávať.

 • Tlačidlom výberu formátu videozáznamu vyberte typ videozáznamu (XAVC S/AVCHD/MP4), ktorý chcete prehrať.
 • Snímky nahraté na iných zariadeniach sa nemusia dať prehrávať. Nejde o poruchu.
 • Ak chcete prehrať súbory videozáznamov upravené v počítači a zapísané naspäť na nahrávacie médium, ale ak sa na obrazovke Event View nezobrazuje žiaden obraz, vykonajte funkciu [Repair Img. DB F.].
 • Ak chcete prehrať videozáznam nahratý vo formáte [XAVC S 4K], položka [Frame Rate] musí byť nastavená na rovnakú hodnotu (30p alebo 24p) ako pri nahrávaní. Ak nie je, videozáznam sa neprehrá a na LCD displeji sa nezobrazí miniatúra (modely s funkciou 4K a systémom zobrazovania farieb NTSC).

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchPrehrávanieFotografie sa nedajú prehrávať.

 • Ak ste zmenili názov súboru alebo priečinku alebo upravili údaje v počítači, fotografie sa nemusia dať prehrávať. (V takom prípade názov súboru bliká.) Nejde o poruchu.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchPrehrávanieVideozáznam sa pozastaví.

 • Prehrajú sa fotografie, ktoré boli zaznamenané počas nahrávania videozáznamu. V predvolenom nastavení sa videozáznamy a fotografie prehrávajú plynule.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchPrehrávanieIkona sa zobrazí ako miniatúra.

 • Súbor databázy snímok môže byť poškodený. Skontrolujte databázový súbor výberom – [Setup] – [Media Settings] – [Repair Img. DB F.] – nahrávacie médium. Ak sa stále zobrazuje, odstráňte snímku označenú indikátorom .
 • môže sa to stať pri snímkoch zaznamenaných na iných zariadeniach alebo upravených v počítači atď.
 • Odpojili ste sieťový adaptér striedavého prúdu alebo batériu, keď v pravom hornom rohu obrazovky svietila ikona nahrávania alebo predtým než bol indikátor prístupu po nahrávaní vypnutý. Takto sa môžu poškodiť údaje snímok a zobrazuje sa indikátor .

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchPrehrávaniePočas prehrávania nie je počuť žiadny alebo len tichý zvuk.

 • Zvýšte hlasitosť.
 • Ak znížite hlasitosť na minimum úpravou nastavenia [Audio Rec Level], zvuk videozáznamov sa nemôže nahrávať.
 • Pri nahrávaní s použitím funkcie [Smth Slw REC] alebo funkcie [Golf Shot] sa zvuk nenahráva.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchPrehrávaniePri prehrávaní videozáznamov v počítači alebo v inom zariadení nie je zvuk sprava a zľava vyvážený.

 • Pri prehrávaní na 2-kanálovom stereofónnom zariadení zmeňte typ konverzie zvuku (typ downmix). Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá je súčasťou dodávky vášho prehrávacieho zariadenia.
 • Pri vytváraní disku pomocou softvéru PlayMemories Home zmeňte zvuk na 2-kanálový.
 • Toto sa stáva v prípade, ak sa nahratý 5.1-kanálový priestorový zvuk konvertuje pomocou počítača alebo iného zariadenia na 2-kanálový (normálny stereofónny zvuk). Nejde o poruchu.
 • Zvuk nahrávajte s funkciou [Audio Mode] nastavenou na hodnotu [2ch Stereo].

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchWi-Fi Bezdrôtový prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť, sa nezobrazuje.

 • V závislosti od podmienok pripojenia sa na tomto produkte bezdrôtový prístupový bod nemusí zobraziť. Presuňte tento produkt bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu.
 • V závislosti od nastavenia sa bezdrôtový prístupový bod na tomto produkte nemusí zobraziť. V návode na použitie bezdrôtového prístupového bodu si vyhľadajte správne nastavenia.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchWi-Fi Funkcia [WPS Push] nefunguje.

 • V závislosti od nastavenia bezdrôtového prístupového bodu nemusí byť funkcia [WPS Push] dostupná. Potvrďte heslo a názov SSID bezdrôtového prístupového bodu a nastavte [Access point settings].

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchWi-Fi Funkcia [Ctrl with Smartphone], [Send to Smartphone], [Send to Computer] alebo [View on TV] sa predčasne ukončí.

 • Ak je úroveň nabitia batérie nízka, funkcia [Ctrl with Smartphone], [Send to Smartphone], [Send to Computer] alebo [View on TV] sa môže predčasne ukončiť. Pred používaním pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu alebo nabite batériu.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchWi-Fi Nie je možné prenášať videozáznamy do smartfónu.

 • Ak chcete poslať videozáznam do smartfónu, nahrajte ho vo formáte MP4. Pred snímaním videozáznamu, ktorý chcete preniesť do smartfónu, nastavte položku [Dual Video REC] na možnosť [On].

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchWi-Fi Obrazovka snímania sa nezobrazuje plynulo. Pripojenie je prerušené.

 • Podľa podmienok signálu nemusí komunikácia medzi smartfónom a týmto produktom fungovať správne. Zmenšite vzdialenosť medzi týmto produktom a smartfónom.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchWi-Fi Pripojenie NFC nie je funkčné.

 • Zmeňte umiestnenie kompatibilného zariadenia tak, aby ste zmenšili vzdialenosť medzi (značka N) na smartfóne a (značka N) na tomto produkte.

  Ak sa tým problém stále nevyriešil, premiestnite smartfón o pár milimetrov alebo ho premiestnite od tohto produktu a pred ďalším ťuknutím počkajte 10 sekúnd.

 • Tento produkt má nastavený režim [Airplane Mode]. Nastavte položku [Airplane Mode] na možnosť [Off].
 • Uistite sa, že smartfón je pripravený na komunikáciu. Podrobnosti nájdete v príručke s pokynmi k vášmu smartfónu.
 • Do blízkosti (značka N) na tomto produkte neumiestňujte iné kovové predmety okrem smartfónu.
 • Nepripájajte k  (značka N) na tomto produkte 2 a viac smartfónov naraz.
 • Ak chcete spustiť inú aplikáciu, ktorá používa funkciu NFC na smartfóne, aplikáciu vypnite.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchÚprava videozáznamov alebo fotografií v tomto produkteÚpravy nie sú možné.

 • Stav snímky neumožňuje vykonávať úpravy.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchÚprava videozáznamov alebo fotografií v tomto produkteVideozáznam sa nedá rozdeliť.

 • Nasledujúce videozáznamy nie je možné rozdeliť:
  • Videozáznamy, ktoré sú príliš krátke
  • Videozáznamy vo formáte XAVC S 4K (modely s funkciou 4K) a XAVC S HD
  • Videozáznamy vo formáte MP4
 • Zrušte ochranu a potom ich rozdeľte.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchPrehrávanie v televízoreNa pripojenom televíznom prijímači sa nedá prehrávať obraz ani zvuk.

 • Snímky sa neprenesú do výstupu z konektora HDMI OUT, ak sú v nich zaznamenané signály na ochranu autorských práv.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchPrehrávanie v televízoreHorný, dolný, pravý a ľavý okraj obrazu je na pripojenom televíznom prijímači mierne orezaný.

 • LCD displej tohto produktu dokáže zobrazovať zaznamenané snímky po celej ploche LCD displeja (zobrazenie všetkých pixelov). V prípade prehrávania snímok v televíznom prijímači, ktorý nepodporuje zobrazenie všetkých pixelov, to však môže viesť k miernemu orezaniu horného, dolného, pravého a ľavého okraja snímok.
 • Odporúčame, aby ste pri nahrávaní snímok používali vonkajší rám funkcie [Grid Line] ako pomôcku.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchPrehrávanie v televízoreSnímka sa na televíznej obrazovke typu 4:3 zobrazuje zdeformovaná.

 • Môže sa to stať, ak si prezeráte snímky na obrazovke televízora typu 4:3. Nastavte správne možnosť [TV Type] a spustite prehrávanie snímok.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchPrehrávanie v televízoreV hornej a dolnej časti LCD displejom s formátom 4:3 sa zobrazujú čierne pásy.

 • Môže sa to stať, ak si prezeráte snímky na obrazovke televízora typu 4:3. Nejde o poruchu.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchKopírovanie a pripojenie k iným zariadeniamSnímky sa nekopírujú správne.

 • Nemôžete kopírovať snímky pomocou kábla HDMI.
 • AV kábel (predáva sa samostatne) nie je správne pripojený. Skontrolujte, či je kábel pripojený k vstupnému konektoru zariadenia.
 • Kopírovanie videozáznamov vo formáte XAVC S nie je možné.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchPripojenie k počítačuSoftvér PlayMemories Home nie je možné nainštalovať.

 • Na inštaláciu softvéru PlayMemories Home je potrebné pripojenie na internet.
 • Skontrolujte prostredie počítača alebo inštalačnú procedúru potrebnú na nainštalovanie softvéru PlayMemories Home.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchPripojenie k počítačuSoftvér PlayMemories Home nepracuje správne.

 • Ukončite softvér PlayMemories Home a reštartujte počítač.

Odstraňovanie porúchOdstraňovanie porúchPripojenie k počítačuPočítač nerozpoznal tento produkt.

 • Odpojte od konektorov USB vášho počítača všetky zariadenia s USB okrem klávesnice, myši a tohto produktu.
 • Odpojte Built-in USB Cable od počítača a reštartujte počítač. Potom znova pripojte počítač a tento produkt v správnom poradí.
 • Keď sú k Built-in USB Cable aj k Multi/Micro USB koncovke tohto produktu pripojené externé zariadenia, odpojte to z nich, ktoré nie je pripojené k počítaču.

Odstraňovanie porúchZobrazenie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátoryZobrazenie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátoryZobrazenie vlastnej diagnostiky

Ak sa v hľadáčiku alebo na monitore LCD zobrazia indikátory, vykonajte nasledujúce kontroly. Ak problém pretrváva aj potom, ako ste sa ho niekoľkokrát pokúšali odstrániť, kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Sony alebo miestne servisné stredisko spoločnosti Sony. Ak ich kontaktujete, poskytnite im úplný kód chyby začínajúci písmenom C alebo E, ktorý sa zobrazuje na monitore LCD.

Pri zobrazení dôležitých výstražných indikátorov na monitore LCD môže zaznieť melódia.

C:(alebo E:) : (Zobrazenie vlastnej diagnostiky)

C:04:

Nepoužívate určenú batériu. Uistite sa, že používate určenú batériu.

Pevne zapojte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu do konektora DC IN tohto produktu.

C:06:

Teplota batérie je vysoká. Vymeňte batériu alebo ju uložte na chladné miesto.

C:13: / C:32:

Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a skúste znova používať tento produkt.

E: :

Postupujte podľa pokynov v časti „Ak máte problémy“. Začnite krokom 2.

(Výstraha týkajúca sa úrovne nabitia batérie)

Batéria je takmer vybitá.

V závislosti od prevádzkového prostredia alebo stavu batérie môže výstražný indikátor blikať aj vtedy, keď je k dispozícii ešte približne 20 minút zostávajúceho času batérie.

(Výstražný indikátor týkajúci sa teploty batérie)

Teplota batérie je vysoká. Vymeňte batériu alebo ju uložte na chladné miesto.

(Výstraha týkajúca sa pamäťovej karty)

Pomalé blikanie

Pamäť na ukladanie snímok je takmer plná.

Nie je vložená žiadna pamäťová karta.

Rýchle blikanie

Na nahrávanie snímok nie je k dispozícii dostatok voľného miesta. Po uložení snímok na iné médium odstráňte nepotrebné snímky alebo naformátujte pamäťovú kartu.

Súbor databázy snímok môže byť poškodený. Skontrolujte databázový súbor výberom položky - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - nahrávacie médium.

Pamäťová karta je poškodená.

(Výstražné indikátory týkajúce sa formátovania pamäťovej karty)

Pamäťová karta je poškodená.

Pamäťová karta nie je naformátovaná správne.

(Výstražný indikátor týkajúci sa nekompatibilnej pamäťovej karty)

Je vložená nekompatibilná pamäťová karta.

(Výstražný indikátor týkajúci sa ochrany proti zápisu na pamäťovú kartu)

Pamäťová karta je chránená proti zápisu.

Prístup k pamäťovej karte bol obmedzený iným zariadením.

(Výstražný indikátor týkajúci sa externého zariadenia)

Súbor databázy snímok môže byť poškodený. Skontrolujte databázový súbor výberom položky - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - nahrávacie médium.

Externé zariadenie je poškodené.

(Výstražné indikátory týkajúce sa formátovania externého zariadenia)

Externé zariadenie je poškodené.

Externé zariadenie nie je naformátované správne.

(Výstražný indikátor týkajúci sa upozornenia na chvenie kamery)

Tento produkt nie je stabilný a preto môže jednoducho dôjsť k chveniu kamery. Pri snímaní držte tento produkt pevne oboma rukami. Výstražný indikátor upozorňujúci na chvenie však nezmizne.

(Výstražný indikátor týkajúci sa záznamu fotografií)

Nahrávacie médium je plné.

Počas spracovávania nie je možné nahrávať fotografie. Chvíľu počkajte a potom znova skúste nahrávať.

V nasledujúcich situáciách snímanie fotografií počas nahrávania videozáznamu nie je možné:

 • Ak je položka [REC Mode] nastavená na možnosť [Highest Quality ]
 • Ak je položka [Frame Rate] nastavená na možnosť [60p] (modely so systémom zobrazovania farieb NTSC) alebo na možnosť [50p] (modely so systémom zobrazovania farieb PAL)
 • Ak je vybratá položka [Picture Effect]
 • Ak je položka [Dual Video REC] nastavená na možnosť [On]

Odstraňovanie porúchVýstražné hláseniaVýstražné hláseniaVýstražné indikátory

Ak sa na LCD displeji zobrazia hlásenia, postupujte podľa pokynov.

Data error.

 • Môže k tomu dôjsť počas nárazov do produktu.
 • Videozáznamy nahraté na iných zariadeniach sa nemusia dať prehrávať.

The Image Database File is damaged. Do you want to create a new file?

HD movie management information is damaged. Create new information?

 • Údaje správy súborov sú poškodené. Keď vyberiete možnosť [Yes], vytvorí sa nový súbor na správu. Staršie nahraté snímky na médiu nie je možné prehrávať (súbory so snímkami nie sú poškodené). Ak po vytvorení novej informácie spustíte funkciu [Repair Img. DB F.], možno budete môcť opäť prehrávať staré nahraté snímky. Ak to nepomôže, skopírujte snímku pomocou softvéru PlayMemories Home.

There is no Image Database File Movies cannot be recorded or played Create a new file?

There is no HD movie management information. Create new information?

 • Nie je možné prehrávať ani zaznamenávať videozáznamy, pretože neexistujú žiadne informácie správy videozáznamov. Ak vyberiete možnosť [Yes], vytvoria sa nové informácie správy videozáznamov a budete ich môcť nahrávať alebo prehrávať.

Inconsistencies found in image database file. Do you want to repair the image database file?

The Image Database File is damaged. Do you want to repair the Image Database File?

Inconsistencies found in image database file. Cannot record or play HD movies. Do you want to repair the image database file?

 • Nie je možné prehrávať ani zaznamenávať videozáznamy, pretože neexistujú žiadne informácie správy videozáznamov. Ak zvolíte , vytvoria sa nové informácie správy videozáznamov a budete ich môcť nahrávať alebo prehrávať.

Inconsistencies found in the image database file. Back up and recover.

Recover, then import using the included PC software.

 • Keďže databázové informácie videozáznamu o kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) boli poškodené, nastanú nezrovnalosti medzi informáciami v databáze a informáciami v súbore. Zvoľte , ak chcete zálohovať videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) a opravte databázový súbor. Na tomto produkte nemôžete sledovať zálohované videozáznamy. Keď po oprave databázy pripojíte tento produkt k počítaču, môžete importovať zálohované videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) do počítača pomocou softvéru PlayMemories Home nainštalovaného v počítači. Nie je však zaručené, že bude možné importovať všetky videozáznamy do počítača.

Buffer overflow. Writing to the media was not completed in time.

 • Opakovane ste vykonali nahrávanie a vymazávanie alebo bola použitá pamäťová karta, ktorá bola formátovaná v inom zariadení. Skopírujte údaje, zálohujte ich v inom zariadení (napríklad v počítači) a potom naformátujte pamäťovú kartu v tomto produkte.
 • Kapacita vloženej pamäťovej karty nie je dostatočná na skopírovanie videozáznamu(ov). Použite odporúčanú pamäťovú kartu.

Restoring data...

 • Zapisovanie údajov na médium tohto produktu zlyhalo. Pokusy na obnovenie údajov neboli úspešné.

Cannot recover data.

 • Zapisovanie údajov na médium tohto produktu zlyhalo. Pokusy na obnovenie údajov neboli úspešné.

Reinsert the memory card.

 • Viackrát zopakujte vloženie pamäťovej karty. Ak indikátor stále bliká aj po opätovnom vložení, pamäťová karta môže byť poškodená. Skúste použiť inú pamäťovú kartu.

Cannot recognize this memory card. Format and use again.

 • Naformátujte pamäťovú kartu. Upozorňujeme, že ak naformátujete pamäťovú kartu, všetky nahraté videozáznamy a fotografie sa odstránia.

This memory card does not support recording of XAVC S movies.

 • Videozáznamy vo formáte XAVC S môžete nahrávať na nasledujúce pamäťové karty.
  • Pamäťová karta SDXC triedy 10 alebo rýchlejšia

The maximum number of still image folders has been reached. Cannot record still images.

 • Nie je možné vytvoriť priečinky s označením vyšším ako 999MSDCF. Týmto produktom nie je možné vytvárať ani odstraňovať vytvorené priečinky.
 • Naformátujte pamäťovú kartu alebo použite iné médium.

This memory card may not be able to record or play movies.

This memory card may not be able to record or play images correctly.

 • Použite odporúčanú pamäťovú kartu pre tento produkt.

Do not eject the memory card during writing. Data may be damaged.

 • Znovu vložte pamäťovú kartu.

External media cannot execute functions.

 • - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - nahrávka.
 • Aj keď indikátor ešte stále bliká, naformátujte externé médium pomocou počítača a potom tento produkt znova pripojte k externému médiu. Upozorňujeme, že ak naformátujete externé pamäťové zariadenie, všetky v ňom nahraté videozáznamy a fotografie sa odstránia.
 • Ak sa aj po formátovaní zobrazuje rovnaké hlásenie, je možné, že externé médium nie je týmto produktom podporované, alebo môže byť poškodené. Skúste to s iným externým médiom.

Unable to access external media.

 • Externé médium používajte v stabilných podmienkach (prostredie bez vibrácií, pri izbovej teplote atď.).
 • Skontrolujte, či je zdroj externého pamäťového zariadenia zapojený.

Iné

Maximum number of images already selected.

 • Naraz môžete vybrať iba 100 snímok, ak chcete:
  • odstrániť videozáznamy alebo fotografie,
  • chrániť alebo zrušiť ochranu videozáznamov alebo fotografií,
  • kopírovať videozáznamy alebo fotografie.

Data protected.

 • Pokúšate sa odstrániť chránené údaje. Zrušte ochranu údajov.