Cyfrowa kamera wideo 4K/Cyfrowa kamera wideo HDFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Jak korzystać

Informacje wstępne

Informacje dotyczące poszczególnych modeli

Części i elementy sterujące

Wskaźniki na ekranie

Format zapisu filmu

Czynności wstępne

Sprawdzenie dostarczonych elementów zestawu

Przygotowanie źródła zasilania

Konfiguracja wstępna

Przygotowanie karty pamięci

Nagrywanie

Nagrywanie filmów/rejestrowanie zdjęć

Ręczna regulacja jasności podczas nagrywania

Przydatne funkcje przy nagrywaniu

Odtwarzanie

Odtwarzanie obrazów na ekranie Podglądu wydarzeń

Odtwarzanie obrazów przy użyciu funkcji Odtwarzanie zaznaczenia

Odtwarzanie filmów w formacie MP4 (HD) (zmiana formatu filmu)

Edytowanie obrazów na ekranie odtwarzania

Odtwarzanie obrazów na ekranie odbiornika 4K TV

Odtwarzanie obrazów na ekranie telewizora HD

Odtwarzanie obrazów na ekranie telewizora niezgodnego ze standardem HD

Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia

Jak zapisać filmy

Korzystanie z oprogramowania PlayMemories Home

Zapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym

Tworzenie płyty za pomocą nagrywarki

Korzystanie z funkcji Wi-Fi

Możliwości funkcji Wi-Fi

Sterowanie przy użyciu smartfonu

Przesyłanie obrazów do smartfonu

Przesyłanie obrazów do komputera

Przesyłanie obrazów do telewizora

Podłączanie smartfonu

Instalowanie oprogramowania PlayMemories Mobile

Operacje w menu

Korzystanie z opcji menu

Tryb fotografowania

Kamera/Mikrofon

Jakość/rozmiar obrazu

Funkcja odtwarzania

Edytuj/Kopiuj

Konfiguracja

Czas ładowania/czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Sprawdź czas ładowania

Przewidywany czas nagrywania i odtwarzania dla poszczególnych akumulatorów

Przewidywany czas nagrywania filmów oraz liczba zdjęć możliwych do zarejestrowania na kartach pamięci

Szybkość transmisji w poszczególnych trybach nagrywania

Liczba pikseli rejestrowanych przy poszczególnych rozmiarach zdjęć

Dodatkowe informacje

Środki ostrożności

Obsługa tego urządzenia

Konserwacja

Korzystanie z tego urządzenia za granicą

Znaki towarowe

Licencja

Poziomy zoomu

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

W razie wystąpienia problemów

Czynności ogólne

Akumulatory/źródła zasilania

Monitor

Wizjer

Karta pamięci

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Nagrywanie

Odtwarzanie

Wi-Fi

Edycja filmów/zdjęć w tym urządzeniu

Odtwarzanie na ekranie telewizora

Kopiowanie/podłączanie do innych urządzeń

Podłączanie do komputera

Informacje diagnostyczne/Wskaźniki ostrzegawcze

Informacje diagnostyczne/Wskaźniki ostrzegawcze

Komunikaty ostrzegawcze

Komunikaty ostrzegawcze

Jak korzystaćInformacje wstępneInformacje dotyczące poszczególnych modeliInformacje dotyczące poszczególnych modeli

W niniejszym Przewodniku pomocniczym różnice w specyfikacjach poszczególnych modeli opisano łącznie.

W przypadku napotkania opisu „Modele z ... ” jak poniżej, należy sprawdzić w tym rozdziale, czy dany opis ma zastosowanie do zakupionego modelu tego urządzenia.

 • (modele z funkcją 4K)
 • (modele z systemem kodowania kolorów NTSC)

Sprawdzenie nazwy modelu posiadanego urządzenia

Informacje na spodzie urządzenia.

A: Nazwa modelu (FDR-xxxx/HDR-xxxx)

Różnice w funkcjach

Modele z systemem kodowania kolorów NTSC: FDR-AX100/HDR-CX900

Modele z systemem kodowania kolorów PAL: FDR-AX100E/HDR-CX900E

Modele z funkcją 4K: FDR-AX100/FDR-AX100E

Modele z gniazdami USB IN/OUT: FDR-AX100/HDR-CX900

Modele wyposażone w gniazdo wyjściowe USB: FDR-AX100E/HDR-CX900E

Uwaga

 • Poniższe zagadnienia zostały omówione wraz z podaniem nazwy modelu.
  • Części i elementy sterujące
  • Pozycje menu
  • Przewidywany czas nagrywania filmów
  • Przewidywana liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Jak korzystaćInformacje wstępneCzęści i elementy sterująceCzęści i elementy sterujące (przód/góra)

 1. Stopka multiinterfejsowa

  Szczegółowe informacje na temat akcesoriów zgodnych ze stopką multiinterfejsową można znaleźć w lokalnej witrynie firmy Sony albo uzyskać w punkcie sprzedaży produktów firmy Sony lub autoryzowanym lokalnym punkcie serwisowym firmy Sony.

  Nie można zagwarantować współpracy z akcesoriami innych producentów. W przypadku użycia przejściówki dla stopki (oddzielnie w sprzedaży) można również używać akcesoriów zgodnych ze stopką z interfejsem aktywnym.

 2. Przycisk PHOTO
 3. Dźwignia regulacji zbliżenia
 4. Znak N

  NFC: Near Field Communication

 5. Zapas do zrobienia paska na ramię
 6. Pasek na rękę
 7. Przycisk FOCUS MAGNIFIER
 8. Gniazdo (mikrofon) (PLUG IN POWER)
 9. Czujnik zdalnego sterowania
 10. Lampka nagrywania kamery
 11. Lampka NIGHT SHOT
 12. Złącze USB Multi/Micro

  Obsługuje urządzenia korzystające z portów Micro USB.

  Jeżeli korzystasz z kabla przejściowego (oddzielnie w sprzedaży), można również korzystać z akcesoriów za pośrednictwem zdalnego złącza A/V.

 13. Wbudowany mikrofon
 14. Pierścień obiektywu
 15. Obiektyw (typu ZEISS)
 16. Przełącznik ZOOM/FOCUS
 17. Przycisk AF/MF
 18. Przycisk MANUAL
 19. Pokrętło MANUAL

Jak korzystaćInformacje wstępneCzęści i elementy sterująceCzęści i elementy sterujące (bok)

 1. Głośnik
 2. Lampka dostępu do karty pamięci

  Gdy lampka jest podświetlona lub miga, to urządzenie odczytuje/zapisuje dane.

 3. Gniazdo karty pamięci
 4. Gniazdo HDMI OUT
 5. Gniazdo (słuchawkowe)
 6. Przełącznik ND FILTER (AUTO/MANUAL)
 7. Przełącznik ND FILTER
 8. Przycisk POWER
 9. Przycisk WHITE BALANCE
 10. Przycisk PROGRAM AE
 11. Przycisk IRIS
 12. Przycisk GAIN/ISO
 13. Przycisk SHUTTER SPEED
 14. Przycisk (Podgląd obrazów)
 15. Przycisk (Elimin. mojego głosu)

  Wyciszenie głosu osoby nagrywającej film.

 16. Przycisk DISPLAY
 17. Przycisk NIGHT SHOT

Jak korzystaćInformacje wstępneCzęści i elementy sterująceCzęści i elementy sterujące (tył / spód)

 1. Monitor LCD/panel dotykowy

  Po obróceniu panelu LCD o 180 stopni można go zamknąć w taki sposób, aby monitor LCD pozostawał widoczny. Jest to wygodne podczas odtwarzania.

 2. Wizjer

  Urządzenie jest włączone, gdy wizjer jest wysunięty.

 3. Czujnik oka

  Gdy monitor LCD kamery jest zamknięty, należy wyjąć wizjer i zbliżyć oko do wizjera. Obiekt można wówczas oglądać przez wizjer.

 4. Pokrętło regulacji soczewki wizjera

  Jeżeli wskaźniki w wizjerze są rozmyte, należy dostosować pokrętło regulacji soczewki wizjera.

 5. Akumulator
 6. Lampka POWER/CHG (ładowanie)
 7. Przycisk / (Tryb fotografowania)
 8. Przycisk START/STOP
 9. Wbudowany kabel USB
 10. Gniazdo DC IN
 11. Gniazdo statywu

  Do mocowania statywu (oddzielnie w sprzedaży: długość śruby statywu nie może być dłuższa niż 5,5 mm). Niektóre rodzaje statywów nie pozwalają na montaż tego urządzenia we właściwym kierunku.

 12. Dźwignia zwalniająca BATT (akumulatora)

Mocowanie paska na rękę

Jak korzystaćInformacje wstępneCzęści i elementy sterująceCzęści i elementy sterujące (bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania)

 1. Przycisk DATA CODE

  Po naciśnięciu tego przycisku podczas odtwarzania zostaną wyświetlone ustawienia daty i godziny oraz ustawienia kamery.

 2. Przycisk PHOTO

  W momencie naciśnięcia tego przycisku widoczny na ekranie obraz zostanie zapisany jako zdjęcie.

 3. Przyciski SCAN/SLOW
 4. Przyciski / (Poprzedni/Następny)
 5. Przycisk PLAY
 6. Przycisk STOP
 7. Przycisk DISPLAY
 8. Nadajnik
 9. Przycisk START/STOP
 10. Przyciski regulacji zbliżenia
 11. Przycisk PAUSE
 12. Przycisk VISUAL INDEX

  Wyświetlenie ekranu VISUAL INDEX podczas odtwarzania.

 13. Przyciski ////ENTER

  Naciśnięcie dowolnego z tych przycisków powoduje wyświetlenie na monitorze LCD ramki w kolorze jasnoniebieskim. Korzystając z przycisków ///, można zaznaczyć wybrany przycisk lub element, a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem ENTER.

Jak korzystaćInformacje wstępneWskaźniki na ekranieWskaźniki na ekranie

Przy zmianie ustawień pojawiają się poniższe wskaźniki.

Z lewej strony ekranu ()

Przycisk MENU

Nagrywanie przy użyciu samowyzwalacza

Opcja [Tryb samolotowy] ustawiona na [Włącz]

Wprowadzanie

Opcja [Wykrywanie twarzy] ustawiona na [Wyłącz]

[Zdjęcie z uśmiechem]

Ręczna ostrość

Wybór sceny

SteadyShot wył.

Zebra

Maksimum

Inteligentna automatyka


Na środku ekranu ()

Zestaw pokazu slajdów

Ostrzeżenie

Tryb odtwarzania

NAGRYWANIE/OCZEK. Tryb nagrywania

Blokada AE/AF

Nightshot

NFC

 Wi-Fi

Efekt wizualny


Z prawej strony ekranu ()

60i Szybkość klatek (30p/60p/50p/60i/50i/24p/25p), tryb nagrywania (PS/FX/FH/HQ/LP) i rozmiar filmu

NAGR. podw. wideo

60 min Pozostało baterii

Nośnik zapisu/odtwarzania/edycji

0:00:00 Licznik (godzina:minuta:sekunda)

00min Szacowany czas nagrywania

9999 20,0M/14,2M Przybliżona liczba zdjęć możliwych do zarejestrowania oraz ich rozmiar

Folder odtwarzania karty pamięci

100/112 Numer aktualnie odtwarzanego filmu lub zdjęcia/Liczba wszystkich zarejestrowanych filmów lub zdjęć

Podłączone zewnętrzne urządzenie pamięciowe


U dołu ekranu ()

Poziom nagryw.audio

Opcja [Autored.szum wiatru] ustawiona na [Wyłącz]

Opcja [Elimin. mojego głosu] ustawiona na [Włącz]

Zoom wbud. mikrof.

Tryb audio

Cinematone

Low Lux

Limit AGC

Wyśw. poz. dźw.

EV Przestawienie AE

Ekspozycja Auto/Ręczny

F2,8 IRIS

30dB Wzmocnienie

60 Szybkość migawki

Inteligentna automatyka

Nazwa pliku danych

Chroń

5500K Balans bieli

filtr ND

Uwaga

 • Wygląd wskaźników i ich położenie są orientacyjne i mogą odbiegać od stanu faktycznego.
 • W przypadku niektórych modeli niektóre wskaźniki mogą nie być wyświetlane.

Jak korzystaćInformacje wstępneFormat zapisu filmuDostępne w urządzeniu formaty filmów oraz ich funkcje

Urządzenie obsługuje XAVC S 4K (modele z funkcją 4K), XAVC S HD oraz AVCHD. Jakość obrazu XAVC S 4K jest 4-krotnie lepsza niż tradycyjna jakość HD.

XAVC S 4K

Liczba rejestrowanych pikseli:
3 840 × 2 160 punktów
Szybkość transmisji:
60 Mb/s
Funkcje:
Nagrywanie w rozdzielczości 4K. Nawet jeżeli telewizor nie obsługuje rozdzielczości 4K, nagrywanie w formacie 4K jest zalecane do przyszłego wykorzystania.

XAVC S HD

Liczba rejestrowanych pikseli:
1 920 × 1 080 punktów
Szybkość transmisji:
50 Mb/s
Funkcje:
Dzięki temu, że format XAVC S HD zawiera więcej informacji niż AVCHD, pozwala nagrywać wyraźniejszy obraz.

AVCHD

Liczba rejestrowanych pikseli:
1 920 × 1 080 punktów
Szybkość transmisji:
Maks. 28 Mb/s
Funkcje:
Pozwala zapisywać obrazy na urządzeniach innych niż komputery.

Wskazówka

 • Szybkość transmisji dotyczy możliwych do zapisania ilości danych przez pewien czas.

Jak korzystaćCzynności wstępneSprawdzenie dostarczonych elementów zestawuDostarczone elementy zestawu

Liczby w nawiasach ( ) oznaczają liczbę elementów dostarczonych w zestawie.

Dla wszystkich modeli

Kamera (1)

Zasilacz sieciowy (1)

Przewód HDMI (1)

Pomocniczy przewód połączeniowy USB (1)

Przewód zasilający (1)

Osłona przeciwodblaskowa na obiektyw (1)

Osłona obiektywu (przymocowana do kamery) (1)

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (1)

Instrukcja obsługi (1)

Tylko dla FDR-AX100/FDR-AX100E

Akumulator NP-FV70 (1)

Tylko dla HDR-CX900/HDR-CX900E

Akumulator NP-FV50 (1)

Wskazówka

 • Znajdujący się w zestawie pomocniczy przewód połączeniowy USB można stosować wyłącznie z opisywanym urządzeniem. Z przewodu tego należy korzystać, gdy wbudowany kabel USB tego urządzenia jest za krótki do uzyskania połączenia.

Jak korzystaćCzynności wstępneSprawdzenie dostarczonych elementów zestawuMocowanie osłony przeciwodblaskowej na obiektyw

Osłona przeciwodblaskowa na obiektyw chroni obraz przed padającym światłem.

 1. Wyrównaj prawidłowo czerwoną linię na osłonie przeciwodblaskowej na obiektyw względem czerwonego punktu na obiektywie (wskaźnika osłony), a następnie załóż ją na obiektyw i obróć w prawo aż wskoczy na swoje miejsce.

Jak korzystaćCzynności wstępnePrzygotowanie źródła zasilaniaPodłączanie akumulatora

Podłącz akumulator do tego urządzenia.

 1. Zamknij monitor LCD i cofnij wizjer, a następnie podłącz akumulator ().
  • Wyrównaj występ na akumulatorze z wgłębieniem w tym urządzeniu, następnie wsuń akumulator do góry.

Odłączanie akumulatora

Wyłączyć urządzenie. Przesuń dźwignię zwalniającą akumulatora () i wyjmij akumulator ().

Uwaga

 • Do tego urządzenia nie należy podłączać akumulatora InfoLITHIUM innego niż akumulator serii V.
 • Do tego urządzenia nie należy podłączać akumulatora NP-FV30 InfoLITHIUM.
 • W momencie zakupu to urządzenie jest domyślnie ustawione w taki sposób, aby po około 2 minutach bezczynności wyłączało się automatycznie w celu uniknięcia rozładowania akumulatora (Oszczędz. energii).

Jak korzystaćCzynności wstępnePrzygotowanie źródła zasilaniaŁadowanie akumulatora za pomocą zasilacza sieciowego

Naładuj akumulator za pomocą dostarczonego w zestawie zasilacza sieciowego. Najpierw należy podłączyć akumulator.

 1. Zamknij monitor LCD.
  • Gdy wizjer jest wysunięty, należy go cofnąć.

 2. Podłącz zasilacz sieciowy i przewód zasilający do tego urządzenia i gniazdka elektrycznego.
  • Lampka POWER/CHG (ładowanie) będzie świecić na pomarańczowo.
  • Po całkowitym naładowaniu akumulatora lampka POWER/CHG (ładowanie) zgaśnie. Odłącz zasilacz sieciowy od gniazda DC IN tego urządzenia.

  A: Zasilacz sieciowy

  B: Przewód zasilający

  C: Gniazdo DC IN

  D: Wskaźnik na wtyku napięcia stałego

Uwaga

 • Przy korzystaniu z zasilacza sieciowego należy pamiętać o poniższych kwestiach.
  • Skorzystaj z najbliższego gniazdka elektrycznego, jeżeli używasz zasilacza sieciowego. Gdy wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy tego urządzenia, należy natychmiast odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka elektrycznego.
  • Nie wolno używać zasilacza sieciowego w ograniczonej przestrzeni, na przykład wsuwając go pomiędzy meble a ścianę.
  • Nie wolno zwierać metalowymi przedmiotami wtyku prądu stałego zasilacza sieciowego ani styków akumulatora. W ten sposób można uszkodzić urządzenie.

Wskazówka

 • Ładowanie akumulatora należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia wynoszącej od 10 °C do 30 °C.

Jak korzystaćCzynności wstępnePrzygotowanie źródła zasilaniaŁadowanie akumulatora z wykorzystaniem komputera

Naładuj akumulator, podłączając to urządzenie do komputera za pomocą wbudowanego kabla USB. Najpierw należy podłączyć akumulator.

 1. Zamknij monitor LCD.
  • Gdy wizjer jest wysunięty, należy go cofnąć.

 2. Wyciągnij wbudowany kabel USB z tego urządzenia.

 3. Podłącz to urządzenie do uruchomionego komputera za pomocą wbudowanego kabla USB.
  • Lampka POWER/CHG (ładowanie) będzie świecić na pomarańczowo.
  • Po całkowitym naładowaniu akumulatora lampka POWER/CHG (ładowanie) zgaśnie. Odłącz wbudowany kabel USB od komputera, a następnie umieść go w kieszeni na pasku na rękę.
  • Jeśli długość wbudowanego kabla USB nie jest wystarczająca do połączenia, użyj pomocniczego przewodu połączeniowego USB.

  : Wbudowany kabel USB

  : Do gniazdka elektrycznego

Wyciąganie wbudowanego kabla USB

Po użyciu należy umieścić wbudowany kabel USB z powrotem w kieszeni na pasku na rękę.

Wskazówka

 • Ładowanie akumulatora należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia wynoszącej od 10 °C do 30 °C.

Jak korzystaćCzynności wstępnePrzygotowanie źródła zasilaniaWłączanie zasilania

Włączanie tego urządzenia.

 1. Otwórz monitor LCD tego urządzenia i włącz zasilanie.
  • To urządzenie można również włączyć, naciskając przycisk POWER lub wyciągając wizjer.

Wyłączanie zasilania

Zamknij monitor LCD.

Jeżeli wizjer jest wysunięty, należy go cofnąć, jak pokazano na poniższym rysunku.

 • Urządzenie można również wyłączyć, naciskając przycisk POWER.

Włączanie i wyłączanie tego urządzenia za pomocą monitora LCD lub wizjera

W zależności od stanu monitora LCD lub wizjera zasilanie urządzenia może zostać włączone lub wyłączone.

Monitor LCD: Otwarty, Wizjer: Cofnięty
Zasilanie włączone
Monitor LCD: Otwarty, Wizjer: Wysunięty
Zasilanie włączone
Monitor LCD: Zamknięty, Wizjer: Cofnięty
Zasilanie wyłączone
Monitor LCD: Zamknięty, Wizjer: Wysunięty
Zasilanie włączone

Uwaga

 • Przy wysuniętym wizjerze to urządzenie nie zostanie wyłączone nawet po zamknięciu monitora LCD. Aby wyłączyć zasilanie tego urządzenia, należy upewnić się, czy wizjer został cofnięty do pierwotnej pozycji.

Jak korzystaćCzynności wstępnePrzygotowanie źródła zasilaniaKorzystanie z urządzenia podłączonego do gniazdka elektrycznego

Zasilanie tego urządzenia przy użyciu zasilacza sieciowego.

 1. Aby korzystać z urządzenia podłącz je zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale „Ładowanie akumulatora za pomocą zasilacza sieciowego”.

  • Podłączony akumulator nie będzie się rozładowywał.

Jak korzystaćCzynności wstępneKonfiguracja wstępnaUstawianie języka, daty i godziny

Ustawianie języka, daty i godziny przy pierwszym użyciu tego urządzenia.

 1. Otwórz monitor LCD tego urządzenia i włącz zasilanie.
 2. Wybierz żądany język, a następnie wybierz [Dalej].

  A: Dotknij monitora LCD

 3. Wybierz żądany obszar geograficzny, korzystając z przycisków /, a następnie wybierz [Dalej].

 4. Ustaw [Czas letni], wybierz format daty, a następnie ustaw datę i godzinę.
  • Po ustawieniu opcji [[Czas letni]] na [Włącz] na wskazanie zegara zostanie przesunięte o 1 godzinę do przodu.
  • W przypadku wyboru daty i godziny należy zaznaczyć właściwą pozycję i dobrać odpowiednie ustawienie za pomocą /.
  • Wybór - kończy operację ustawiania daty i godziny.

Wskazówka

 • Data i godzina zostaną automatycznie zapisane, ale będą wyświetlane tylko podczas odtwarzania. Aby je wyświetlić, wybierz kolejno - [Konfiguracja] - [Ustaw. odtwarzania] - [Kod danych] - [Data/Czas].

Jak korzystaćCzynności wstępneKonfiguracja wstępnaRegulacja kąta monitora LCD w celu uzyskania lepszego pola widzenia

Istnieje możliwość dostosowania kąta monitora LCD w celu uzyskania lepszego pola widzenia.

 1. Najpierw otwórz monitor LCD pod kątem 90 stopni w stosunku do tego urządzenia (), a następnie ustaw odpowiedni kąt ().

Jak korzystaćCzynności wstępneKonfiguracja wstępnaRegulacja kąta wizjera w celu uzyskania lepszego pola widzenia

Istnieje możliwość dostosowania kąta wizjera w celu uzyskania lepszego pola widzenia.

 1. Zamknij monitor LCD.
 2. Wyciągnij wizjer () i dostosuj jego kąt w celu uzyskania lepszego pola widzenia ().

 3. Zbliż oko do wizjera.
  • W miarę zbliżania oka do wizjera, czujnik oka zacznie je wykrywać, po czym w wizjerze zostaną wyświetlone wskaźniki.
  • Jeżeli wskaźniki wewnątrz wizjera są rozmyte, dostosuj obraz za pomocą pokrętła regulacji soczewki wizjera znajdującego się z boku wizjera.

Jak korzystaćCzynności wstępneKonfiguracja wstępnaWyświetlanie informacji na monitorze LCD

Informacje na monitorze LCD znikają po upływie kilku sekund bezczynności od momentu włączenia tego urządzenia lub zmiany trybu filmowania na tryb fotografowania albo odwrotnie. Aby ponownie wyświetlić informacje na monitorze LCD, należy dotknąć dowolne miejsce na monitorze LCD (inne niż przyciski).

Wskazówka

 • Aby monitor LCD był aktywny, zmień ustawienie opcji [Ustaw. wyświetlania].

Jak korzystaćCzynności wstępnePrzygotowanie karty pamięciWkładanie karty pamięci

Włóż kartę pamięci do tego urządzenia.

 1. Otworzyć pokrywę i wsunąć do oporu kartę pamięci, aż wskoczy na swoje miejsce.

  A: Lampka dostępu

  B: Podczas wkładania karty pamięci ścięty narożnik należy ustawić zgodnie z rysunkiem.

Uwaga

 • Aby zapewnić stabilną pracę karty pamięci, przed pierwszym użyciem wskazane jest sformatowanie karty pamięci z poziomu tego urządzenia. Formatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych, których nie będzie można odzyskać. Ważne dane należy zapisać, na przykład na komputerze.
 • Jeśli pojawi się komunikat [Nie udało się utworzyć nowego pliku bazy danych obrazu. Prawdopodobnie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.], należy sformatować kartę pamięci.
 • Należy sprawdzić kierunek wkładania karty pamięci. Włożenie karty pamięci niewłaściwą stroną grozi uszkodzeniem karty, gniazda karty pamięci lub znajdujących się na niej danych.
 • Do gniazda karty pamięci nie wolno wkładać innych kart niż te, które do niego pasują. W przeciwnym razie można spowodować usterkę.
 • Podczas wkładania i wyjmowania karty pamięci należy zachować ostrożność, aby karta nie wyskoczyła z gniazda i nie upadła.
 • Karta pamięci zostanie wykryta w tym urządzeniu dopiero po prawidłowym włożeniu, zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
 • Jeśli pojawi się komunikat [Przygotowywuję plik bazy danych obrazu. Proszę czekać.], zaczekaj aż zniknie.

Wskazówka

 • Aby wysunąć kartę pamięci, otwórz pokrywę i lekko naciśnij kartę pamięci.

Jak korzystaćCzynności wstępnePrzygotowanie karty pamięciTypy kart pamięci, których można używać w tym urządzeniu

W tym urządzeniu można korzystać z poniższych typów kart pamięci.

Typy pamięci Memory Stick, z których można korzystać z połączeniu z urządzeniem

W tym Przewodniku pomocniczym następujące typy kart Memory Stick, z których można korzystać w tym urządzeniu, zostały nazwane kartami Memory Stick PRO Duo.

 • Memory Stick PRO Duo (*)
 • Memory Stick PRO-HG Duo (*)
 • Memory Stick XC-HG Duo (**)

* Karta Memory Stick PRO Duo o pojemności do 32 GB działa prawidłowo z tym urządzeniem.

** Karta Memory Stick PRO Duo o pojemności do 64 GB działa prawidłowo z tym urządzeniem.

Typy kart pamięci SD, których można używać w tym urządzeniu

W tym Przewodniku pomocniczym następujące typy kart SD, z których można korzystać w tym urządzeniu, zostały nazwane „kartami SD”.

 • Karta pamięci SD
 • Karta pamięci SDHC
 • Karta pamięci SDXC

Uwaga

 • Do nagrywania filmów w formacie AVCHD należy korzystać z kart klasy 4 lub szybszych.
 • Do nagrywania filmów w formacie XAVC S należy korzystać z kart SDXC klasy 10 lub szybszych.
 • Karty pamięci SD o pojemności do 64 GB działają prawidłowo w tym urządzeniu.

Jak korzystaćNagrywanieNagrywanie filmów/rejestrowanie zdjęćNagrywanie filmów

Nagrywanie filmów.

 1. Zdejmij osłonę obiektywu.
 2. Otwórz monitor LCD tego urządzenia i włącz zasilanie.
  • To urządzenie można również włączyć, naciskając przycisk POWER lub wyciągając wizjer.

 3. Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć nagrywanie.
  • Aby przerwać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk START/STOP.

Uwaga

 • Zamknięcie monitora LCD podczas nagrywania filmów spowoduje przerwanie operacji nagrywania (wyłącznie w przypadku, gdy wizjer jest cofnięty).
 • Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmu wynosi ok. 13 godzin.
 • Gdy rozmiar pliku z filmem w formacie AVCHD przekroczy 2 GB, automatycznie zostanie utworzony kolejny plik.
 • Poniższe stany sygnalizują kontynuowanie operacji zapisu na nośniku po zakończeniu nagrywania. W tym czasie to urządzenie należy chronić przed wstrząsami mechanicznymi lub drganiami i nie wolno odłączać akumulatora ani zasilacza sieciowego.
  • Podświetlona lub migająca lampka dostępu
  • Migający symbol nośnika w prawym górnym rogu monitora LCD
 • Istnieje możliwość wyświetlania zarejestrowanych obrazów na całej powierzchni monitora LCD urządzenia (wyświetlanie pełnoekranowe). Jednak w przypadku odtwarzania obrazów na ekranie telewizora, który nie jest zgodny z wyświetlaniem pełnoekranowym, górna, dolna, prawa i lewa krawędź obrazu może zostać nieznacznie ucięta. Zalecane jest rejestrowanie obrazów przy opcji [Linia siatki] ustawionej na [Włącz] i z użyciem zewnętrznej ramki [Linia siatki] jako prowadnicy.
 • Podczas rejestrowania filmów w formacie XAVC S 4K nie można wysyłać obrazu do zewnętrznego monitora za pomocą złącza HDMI/wideo. Obraz jest dostępny wyłącznie na wyświetlaczu urządzenia (modele z funkcją 4K).

Wskazówka

 • Po ustawieniu opcji [NAGR. podw. wideo] na [Włącz] urządzenie to będzie rejestrować równocześnie filmy w formacie XAVC S i MP4 lub AVCHD i MP4.
 • Domyślnym ustawieniem opcji [NAGR. podw. wideo] jest [Wyłącz].

Jak korzystaćNagrywanieNagrywanie filmów/rejestrowanie zdjęćFotografowanie

Fotografowanie.

 1. Zdejmij osłonę obiektywu.
 2. Otwórz monitor LCD tego urządzenia i włącz zasilanie. Naciśnij przycisk / (Tryb fotografowania), aby wybrać tryb rejestrowania zdjęć.
  • Tryb rejestrowania zdjęć można również wybrać, korzystając z opcji [MODE] na monitorze LCD.
  • To urządzenie można również włączyć, naciskając przycisk POWER lub wyciągając wizjer.

 3. Naciśnij lekko przycisk PHOTO, aby ustawić ostrość, a następnie naciśnij go do końca.
  • W przypadku prawidłowo ustawionej ostrości na monitorze LCD pojawi się wskaźnik blokady AE/AF.

Uwaga

 • Poniższe stany sygnalizują kontynuowanie operacji zapisu na nośniku po zakończeniu nagrywania. W tym czasie to urządzenie należy chronić przed wstrząsami mechanicznymi lub drganiami i nie wolno odłączać akumulatora ani zasilacza sieciowego.
  • Podświetlona lub migająca lampka dostępu
  • Przechwytywanie zdjęć z kadrów filmu (modele z gniazdami USB IN/OUT) lub tworzenie zdjęć

Jak korzystaćNagrywanieRęczna regulacja jasności podczas nagrywaniaRęczna zmiana ustawień obrazu pokrętłem MANUAL

Użyj menu przypisanego do przycisku MANUAL.

 1. Naciśnij przycisk MANUAL, aby przejść do trybu ręcznej obsługi.
  • Naciskanie przycisku MANUAL powoduje przełączanie pomiędzy trybem automatycznym i ręcznym.

  A: Przycisk MANUAL

  B: Pokrętło MANUAL

 2. Zmiana ustawień polega na obrocie pokrętłem MANUAL.

Uwaga

 • Ustawienia ręczne zostaną zachowane nawet po zmianie elementu przypisanego do pokrętła MANUAL. Jeśli jednak parametr [Ekspozycja] zostanie ustawiony po ręcznym ustawieniu parametru [Przestawienie AE], ustawienia parametru [Ekspozycja] zastąpią ustawienia parametru [Przestawienie AE].

Jak korzystaćNagrywanieRęczna regulacja jasności podczas nagrywaniaPrzypisywanie często używanych elementów menu do przycisku MANUAL

Istnieje możliwość przypisania żądanych funkcji do przycisku MANUAL.

 1. Przytrzymaj przez kilka sekund przycisk MANUAL przez kilka sekund.
  • Zostanie wyświetlony ekran [Ustawianie pokrętła].
 2. Obracając pokrętłem MANUAL, wybierz element, który ma być przypisany.

 3. Wciśnij przycisk MANUAL, aby zatwierdzić wybór.

Parametry, które można regulować pokrętłem MANUAL

 • [Ekspozycja]
 • [Przestawienie AE]
 • [Temp. barw. b. biel.]
 • [B. biel. B-A]
 • [B. biel. G-M]

Wskazówka

 • Informacje wyświetlane na monitorze LCD tego urządzenia zależą od jego ustawień nagrywania. Ustawienia sygnalizują wyświetlane poniższe ikony.
  • : Automatycznie
  • : Ekspozycja ustawiana ręcznie.

Jak korzystaćNagrywanieRęczna regulacja jasności podczas nagrywaniaRegulacja parametru IRIS (przesłony)

Procedura regulacji parametru IRIS (przesłony) wygląda następująco.

 1. Naciśnij przycisk PROGRAM AE, aby ustawić parametr IRIS (przesłony), wzmocnienie (ISO), szybkość migawki oraz ekspozycję na [Auto].

 2. Naciśnij przycisk IRIS, aby ustawić parametr IRIS (przesłony) w trybie ręcznym.
  • Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje przełączanie pomiędzy trybem automatycznym i ręcznym.

  A: Wartość przesłony

  B: Ikona przełączania trybu

  Opis ikon przełączania trybu
  (brak ikony): tryb ręczny
  : tryb automatyczny
  : tryb ręczny opcji [Ekspozycja]
 3. Obróć pokrętło MANUAL, aby ustawić parametr IRIS (przesłony).
  • Parametr IRIS (przesłony) można regulować za pomocą pokrętła MANUAL, gdy wartość ustawienia zostanie podświetlona.

Przywrócenie trybu automatycznego

Ponownie naciśnij przycisk IRIS. Ikona zostanie wyświetlona obok wartości IRIS (przesłony).

Wskazówka

 • Funkcja ta jest przydatna w celu rozmycia lub wyostrzenia tła obrazu.

Jak korzystaćNagrywanieRęczna regulacja jasności podczas nagrywaniaRegulacja szybkości migawki

Procedura regulacji szybkości migawki wygląda następująco.

 1. Naciśnij przycisk PROGRAM AE, aby ustawić parametr IRIS (przesłony), wzmocnienie (ISO), szybkość migawki oraz ekspozycję na [Auto].

 2. Naciśnij przycisk SHUTTER SPEED, aby ustawić szybkość migawki w trybie ręcznym.
  • Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje przełączanie pomiędzy trybem automatycznym i ręcznym.
 3. Obróć pokrętło MANUAL, aby ustawić szybkość migawki.

Przywrócenie trybu automatycznego

Ponownie naciśnij przycisk SHUTTER SPEED. Ikona zostanie wyświetlona obok wartości szybkości migawki.

Wskazówka

 • Nagrywane obiekty znajdujące się w ruchu będą wyglądały inaczej w zależności od szybkości migawki. Aby zarejestrować szybko poruszające się obiekty bez rozmycia, należy zwiększyć szybkość migawki. Zmniejszenie szybkości migawki służy do podkreślenia ruchu obiektu.
 • Szybkość migawki można dostosować w następujący sposób.
  • między 1/8 a 1/10 000 sekundy w trybie nagrywania przy ustawieniu 60p(*)/50p(**)/30p(*)
  • między 1/6 a 1/10 000 sekundy w trybie nagrywania przy ustawieniu 24p(*)/25p(**)
  • między 1/8 a 1/1 000 sekundy w trybie rejestrowania zdjęć

  * Modele z systemem kolorów NTSC

  ** Modele z systemem kolorów PAL

 • Przy niskiej szybkości migawki automatyczne ustawienie ostrości może być utrudnione. Zaleca się przymocowanie urządzenia do statywu i wykonanie ręcznej regulacji ostrości.
 • Po wybraniu opcji nagrywania [Płynne wolne NAGR], zakres ręcznie regulowanej szybkości migawki zostanie zmieniony na 1/250 – 1/10 000 sekundy. Po wybraniu opcji nagrywania [NAGR. z dużą szybk.] zakres zostanie zmieniony na 1/125 – 1/10 000 sekundy.
 • Podczas nagrywania w świetle lamp fluorescencyjnych, sodowych, rtęciowych lub diody LED, na monitorze LCD mogą pojawić się poziome pasy. Regulacja szybkości migawki może wpłynąć na poprawienie jakości obrazu.

Jak korzystaćNagrywanieRęczna regulacja jasności podczas nagrywaniaRegulacja wzmocnienia (ISO)

Procedura regulacji wzmocnienia (ISO) wygląda następująco. Dostosuj wzmocnienie (ISO), jeżeli nie chcesz używać regulacji AGC (Auto Gain Control).

 1. Naciśnij przycisk PROGRAM AE, aby ustawić parametr IRIS (przesłony), wzmocnienie (ISO), szybkość migawki oraz ekspozycję na [Auto].

 2. Naciśnij przycisk GAIN/ISO, aby ustawić wzmocnienie (ISO) w trybie ręcznym.
  • Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje przełączanie pomiędzy trybem automatycznym i ręcznym.
 3. Obróć pokrętło MANUAL, aby ustawić wzmocnienie (ISO).

Przywrócenie trybu automatycznego

Ponownie naciśnij przycisk GAIN/ISO. Ikona zostanie wyświetlona obok wartości wzmocnienia (ISO).

W domyślnym ustawieniu wartość można regulować w zakresie od -3dB do +33dB.

Wskazówka

 • Po wybraniu opcji nagrywania [Płynne wolne NAGR] zakres ręcznie regulowanego wzmocnienia (ISO) zostanie zmieniony na -3dB – +27dB.
 • W trybie rejestrowania zdjęć wyświetlone zostanie ustawienie ISO. Zakres regulacji będzie wynosić od ISO160 do ISO12800.

Jak korzystaćNagrywanieRęczna regulacja jasności podczas nagrywaniaRegulacja ekspozycji

W niniejszej procedurze opisano regulację ekspozycji w przypadku, gdy opcja [Ekspozycja] jest przypisana do przycisku MANUAL (ustawienie domyślne).

 1. Naciśnij przycisk PROGRAM AE, aby ustawić parametr IRIS (przesłony), wzmocnienie (ISO), szybkość migawki oraz ekspozycję na [Auto].

 2. Naciśnij przycisk MANUAL, aby ustawić ekspozycję w trybie ręcznym.
  • Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje przełączanie pomiędzy trybem automatycznym i ręcznym.

  A: Wartość ustawienia
  Od lewej do prawej: IRIS (przesłony), wzmocnienie (ISO), szybkość migawki
  B: Status ustawienia

  Opis ikon przełączania trybu

  (brak ikony): tryb ręczny

  : tryb automatyczny

  : tryb ręczny opcji [Ekspozycja]

 3. Obróć pokrętło MANUAL, aby ustawić opcję [Ekspozycja].
  • Wartość ustawienia parametru IRIS (przesłony)/wzmocnienia (ISO)/szybkości migawki będzie się zmieniać w zależności od liczby obrotów pokrętła.

Jak korzystaćNagrywanieRęczna regulacja jasności podczas nagrywaniaRegulacja intensywności światła (filtr ND)

Filtr ND pozwala rejestrować wyraźny obraz w warunkach o dużej intensywności światła.

 1. Ustaw przełącznik ND FILTER na MANUAL, a następnie wybierz odpowiednie położenie ND FILTER.
  OFF:
  Wyłączenie funkcji filtra ND.
  1:
  Redukuje intensywność światła o 1/4.
  2:
  Redukuje intensywność światła o 1/16.
  3:
  Redukuje intensywność światła o 1/64.

Przy automatycznej regulacji przesłony

Gdy wskaźnik filtra ND miga, należy odpowiednio zmienić ustawienie przełącznika ND FILTER. Wskaźnik filtra ND będzie się świecił w sposób ciągły.

Wskazówka

 • W przypadku zbyt wąskiego ustawienia parametru IRIS (przesłony) w celu nagrania jasnego obiektu, zjawisko dyfrakcji może znacznie ograniczyć ostrość obrazu. (Dyfrakcja jest normalnym zjawiskiem występującym w każdej kamerze cyfrowej.) Korzystanie z filtra ND pozwoli zminimalizować efekty dyfrakcyjne i uzyskać lepszą jakość nagrywania.

Uwaga

 • Zmiana ustawienia filtra ND podczas nagrywania może doprowadzić do zniekształcenia obrazu i dźwięku.
 • Podczas ręcznej regulacji parametru IRIS (przesłony) ikona filtra ND nie będzie migać, nawet jeżeli ustawienie filtra ND będzie wymagało regulacji.

Jak korzystaćNagrywaniePrzydatne funkcje przy nagrywaniuPraca z zoomem

Obraz można zarejestrować z powiększonym obiektem.

 1. Obraz można powiększać lub pomniejszać, przesuwając dźwignię regulacji zbliżenia.
  W:
  Szersze ujęcie (szeroki kąt)
  T:
  Zbliżenie (teleobiektyw)
  • Powolną zmianę zoomu można uzyskać, delikatnie przesuwając dźwignię regulacji zbliżenia. Przesuwanie dźwigni w szerszym zakresie powoduje szybszą zmianę zoomu.

  A: Szeroki kąt

  B: Teleobiektyw

Uwaga

 • Szybkość zoomu będzie nieco niższa podczas nagrywania filmów.
 • Palec należy cały czas trzymać na dźwigni regulacji zbliżenia. Zdjęcie palca z dźwigni regulacji zbliżenia może spowodować, że zostanie również zarejestrowany dźwięk pracy dźwigni.
 • Szybkości zoomu nie można zmienić przyciskiem W/T na monitorze LCD.
 • Minimalna odległość urządzenia od obiektu przy zachowaniu ostrości wynosi 1 cm dla kąta szerokiego oraz 100 cm w przypadku teleobiektywu.

Jak korzystaćNagrywaniePrzydatne funkcje przy nagrywaniuRęczna regulacja ostrości

Ostrość można regulować ręcznie, obracając pierścień obiektywu w prawo/w lewo.

 1. Naciśnij przycisk AF/MF, aby ustawić ostrość w trybie ręcznym.
  • zostanie wyświetlona na monitorze LCD po wyborze trybu ręcznej ostrości.

  Funkcji można używać w następujących celach.

  • Nagrywanie obiektów znajdujących się za szybą pokrytą kroplami deszczu.
  • Nagrywanie poziomych pasów.
  • Nagrywanie obiektów przy niskim kontraście pomiędzy obiektem a jego tłem.
  • Ustawienie ostrości obiektu znajdującego się w tle.
  • Nagrywanie nieruchomego obiektu przy użyciu statywu.
 2. Ustaw przełącznik ZOOM/FOCUS na stronę ZOOM lub FOCUS, a następnie obróć pierścień obiektywu.

  Strona ZOOM: Zoom można regulować ręcznie, obracając pierścień obiektywu.

  Strona FOCUS: Ostrość można regulować ręcznie, obracając pierścień obiektywu.

Jak korzystaćNagrywaniePrzydatne funkcje przy nagrywaniuPowiększenie obrazu w celu uzyskania lepszej ostrości regulowanej ręcznie (Powiększenie)

Powiększenie obrazu w trakcie nagrywania, jeżeli ostrość jest ustawiona na obiekcie.

 1. Naciśnij przycisk FOCUS MAGNIFIER i dotknij obszaru, który chcesz powiększyć.
  • Wskaźniki zostaną wyświetlone dookoła powiększanego obszaru.
 2. Dotknij jednego ze wskaźników , aby przesunąć obraz w pożądanym kierunku.

Wskazówka

 • Każdorazowe naciśnięcie przycisku FOCUS MAGNIFIER spowoduje zmianę skali powiększenia zgodnie z poniższym schematem:

  Filmy: między ×1 → ×2 → ×4 → Wył.

  Zdjęcia: między ×1 → ×6,3 → ×12,6 → Wył.

Uwaga

 • Mimo powiększenia obrazu wyświetlanego na tym urządzeniu rejestrowany jest obraz niepowiększony.
 • W czasie gdy powiększony obraz jest wyświetlany na monitorze LCD, można regulować ostrość, jeżeli ustawiono ją w trybie ręcznym.

Jak korzystaćNagrywaniePrzydatne funkcje przy nagrywaniuPrzechwytywanie zdjęć podczas nagrywania filmów (Nagrywanie dwoiste)

Podczas nagrywania filmów można rejestrować zdjęcia.

 1. Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, naciśnij przycisk PHOTO.

Uwaga

 • W zależności od ustawień [Tryb NAGR] i [Szybkość klatek] robienie zdjęć może być niemożliwe.
 • Sytuacje, w których nie można robić zdjęć podczas nagrywania filmów:
  • Po wybraniu opcji [Efekt wizualny]
  • Opcja [NAGR. podw. wideo] jest ustawiona na [Włącz] i podczas nagrywania filmów

Jak korzystaćNagrywaniePrzydatne funkcje przy nagrywaniuNagrywanie w trybie lustrzanym

Monitor LCD można obrócić o 180 stopni, aby obserwować się podczas nagrywania.

 1. Otwórz monitor LCD pod kątem 90 stopniu do tego urządzenia (), a następnie obróć go o 180 stopni w stronę obiektywu () i rozpocznij nagrywanie.

Wskazówka

 • Na monitorze LCD pojawi się lustrzane odbicie obrazu, ale nagrywany będzie normalny obraz.

Jak korzystaćNagrywaniePrzydatne funkcje przy nagrywaniuInteligentna automatyka

To urządzenie rozpoczyna rejestrowanie obrazów po automatycznym wybraniu najbardziej odpowiedniego ustawienia dla danych obiektów lub danej sytuacji.

 1. Wybierz opcję – [Włącz] – na ekranie rejestrowania filmów lub zdjęć.
  • Aby anulować funkcję Inteligentna automatyka, wybierz - [Wyłącz] - .

 2. Skieruj to urządzenie w stronę obiektu i rozpocznij nagrywanie.
  • Pojawią się ikony odpowiadające wykrytym warunkom.

Informacje na temat wykrywanych ujęć

Wykrywanie twarzy: (Portret), (Dziecko)

Wykrywanie ujęcia: (Pod światło), (Pejzaż), (Noc), (Reflektor), (Słabe oświetlenie), (Makro)

Wykrywanie drgań kamery: (W ruchu),(Statyw)

Wykrywanie dźwięków: ,(Automatyczne usuwanie szumu wiatru)

Uwaga

 • W pewnych warunkach nagrywania to urządzenie może nie wykryć właściwego ujęcia lub odpowiedniego obiektu.

Jak korzystaćNagrywaniePrzydatne funkcje przy nagrywaniuWyciszenie głosu osoby nagrywającej film (Elimin. mojego głosu)

Przy nagrywaniu filmów można zmniejszyć poziom głosu osoby nagrywającej film.

 1. Naciśnij przycisk .
  • Jeśli opcja [Elimin. mojego głosu] została ustawiona na [Włącz], wyświetlony jest komunikat .

Uwaga

 • Ustaw opcję [Elimin. mojego głosu] na [Wyłącz], aby nagrać film bez zmniejszania poziomu głosu osoby nagrywającej.
 • W pewnych warunkach nagrywania oczekiwane zmniejszenie poziomu głosu osoby nagrywającej film może być niemożliwe.
 • Funkcji [Elimin. mojego głosu] nie można uruchomić, jeśli do tego urządzenia podłączono zewnętrzny mikrofon.

Wskazówka

 • Opcję [Elimin. mojego głosu] można również ustawić w menu.

Jak korzystaćNagrywaniePrzydatne funkcje przy nagrywaniuRejestrowanie wyraźnego ujęcia wybranego obiektu (Priorytet twarzy)

To urządzenie umożliwia śledzenie wybranej twarzy z automatyczną regulacją ostrości, ekspozycji i odcienia skóry.

 1. Dotknąć jednej z twarzy w kadrze.
  • Aby anulować funkcję Priorytet twarzy, wybierz .

  A: Pojawia się podwójna ramka

  B: Anulowanie funkcji

Uwaga

 • Po zmianie fryzury lub przy pewnych poziomach jasności otoczenia obiektu mogą wystąpić problemy z wykrywaniem wybranego obiektu.
 • Upewnij się, że ustawienie [Wykrywanie twarzy] ma wartość [Auto].
 • Jeżeli wybrana twarz znajdzie się poza kadrem lub osoba się odwróci, podwójna ramka zniknie.

Jak korzystaćNagrywaniePrzydatne funkcje przy nagrywaniuRejestrowanie obiektów innych niż osoby (Śledzenie ostrością)

To urządzenie umożliwia śledzenie wybranego obiektu z automatyczną regulacją ostrości.

 1. Jeśli opcja [NAGR. podw. wideo] została ustawiona na [Włącz], zmień ją na [Wyłącz].
 2. Dotknij obiektu, który chcesz śledzić przy nagrywaniu.
  • Aby anulować funkcję Śledzenie ostrością, wybierz .

Uwaga

 • Jeżeli opcja [NAGR. podw. wideo] została ustawiona na [Włącz], funkcja ta nie będzie dostępna. Obiekt nie będzie śledzony nawet po jego dotknięciu na monitorze LCD.

Jak korzystaćOdtwarzanieOdtwarzanie obrazów na ekranie Podglądu wydarzeńOdtwarzanie filmów i zdjęć z poziomu ekranu Podgląd Wydarzeń

Zarejestrowane obrazy można wyszukiwać po dacie i godzinie ich nagrania (Podgląd wydarzeń).

 1. Otwórz monitor LCD i naciśnij przycisk (Podgląd obrazów), aby przejść do trybu odtwarzania.
  • Alternatywą jest wybór opcji (Podgląd obrazów) na monitorze LCD.

 2. Za pomocą / przenieś żądane wydarzenie na środek () i zaznacz je ().
  • To urządzenie automatycznie wyświetli zarejestrowane obrazy jako wydarzenie, uwzględniając ich datę i godzinę.
  • Wyświetlone zostaną wyłącznie filmy zapisane w formacie wybranym w [Format pliku]. Wyświetlone filmy można zmienić, wybierając format z – [Jakość/rozm.obrazu] – [Format pliku].
  • Po wybraniu opcji [XAVC S 4K] zmień również ustawienie [Szybkość klatek] zgodnie z filmem, który chcesz odtworzyć (modele z funkcją 4K i systemem kodowania kolorów NTSC).

   [Szybkość klatek]:

   Po wyborze ustawienia 30p, filmy 24p nie zostaną wyświetlone.

   Po wyborze ustawienia 24p, filmy 30p nie zostaną wyświetlone.

 3. Wybrać obraz.
  • To urządzenie rozpocznie odtwarzanie, począwszy od zaznaczonego obrazu do ostatniego obrazu w ramach danego wydarzenia.

 4. Wybierz odpowiednie przyciski na monitorze LCD, stosownie do żądanej operacji odtwarzania.

Przyciski odtwarzania

/: Poprzedni/następny

: Usuwanie

/: Przewijanie do przodu/do tyłu

: Kontekst

/: Wstrzymanie odtwarzania/odtwarzanie

: Zatrzymanie

: Odtwarzanie/zatrzymanie pokazu slajdów

Uwaga

 • Aby zapobiec utracie danych obrazu, należy regularnie zapisywać wszystkie nagrane obrazy na nośnikach zewnętrznych.
 • Niektóre przyciski opisane powyżej mogą być niedostępne, w zależności od rodzaju odtwarzanego obrazu.
 • Przyciski mogą się różnić w zależności od modelu.

Wskazówka

 • Kolejne naciśnięcie przycisków / w trakcie odtwarzania zwiększa tempo odtwarzania kolejno ok. 5 razy, 10 razy, 30 razy oraz 60 razy.
 • Aby odtwarzać filmy w zwolnionym tempie, w trybie pauzy należy wybrać /.
 • Aby powtórzyć pokaz slajdów składający się wyłącznie ze zdjęć, należy wybrać – [Ust. pok. slajd.].

Jak korzystaćOdtwarzanieOdtwarzanie obrazów na ekranie Podglądu wydarzeńWygląd ekranu funkcji Podgląd Wydarzeń

Objaśnienia dotyczące elementów wyświetlanych na ekranie Podgląd wydarzeń.

Ekran Podgląd wydarzeń

 1. Do ekranu MENU
 2. Nazwa wydarzenia
 3. Poprzednie wydarzenie
 4. Tryb rejestracji filmów/zdjęć
 5. Odtwarzanie klipów filmowych (Odtwarzanie zaznaczenia)
  • Ekran zostanie wyświetlony po ustawieniu opcji [Format pliku] na [AVCHD].
 6. Pozostało baterii
 7. Zmiana formatu filmów (XAVC S/AVCHD/MP4)
  • Ikony mogą się różnić zależności od ustawienia opcji [Format pliku].
 8. Wydarzenia
 9. Następne wydarzenie
 10. Pasek osi czasu 
 11. Zmiana skali wydarzenia (ok. 3 miesiące/1,5 roku)

Ekran indeksów

 1. Nazwa wydarzenia
 2. Zamknięcie ekranu indeksów
 3. Poprzednie wydarzenie
 4. Następne wydarzenie
 5. Tryb rejestracji filmów/zdjęć
 6. Ostatnio odtwarzany obraz
 7. Czas nagrywania/liczba zdjęć
 8. Zmiana ekranu odtwarzania filmów/zdjęć (VISUAL INDEX)

  Wybierz rodzaj obrazu (FILM, ZDJĘCIE, FILM/FOTO), który chcesz odtworzyć.

 9. Film
 10. Zdjęcie

Uwaga

 • Ikony mogą się różnić w zależności od modelu.

Wskazówka

 • Obrazy o zmniejszonych rozmiarach, umożliwiające wyświetlenie wielu obrazów jednocześnie na ekranie indeksu, określane są mianem „miniatur”.

Jak korzystaćOdtwarzanieOdtwarzanie obrazów przy użyciu funkcji Odtwarzanie zaznaczeniaOdtwarzanie klipu (odtwarzanie zaznaczenia)

Można obejrzeć filmy i zdjęcia jako klip filmowy.

 • Funkcja ta jest dostępna wyłącznie wówczas, jeśli w ustawieniu [Format pliku] wybrano opcję [AVCHD].
 1. Otwórz monitor LCD i naciśnij przycisk (Podgląd obrazów), aby przejść do trybu odtwarzania.
  • Alternatywą jest wybór opcji (Podgląd obrazów) na monitorze LCD.

 2. Wyświetl żądane zdarzenie na środku ekranu Podglądu i wybierz opcję [Zaznaczenie].

 3. Odtwórz film lub zdjęcie.

 4. Po zakończeniu odtwarzania zaznaczenia wybrać właściwą operację.

  A: To urządzenie ponownie odtworzy ujęcia z Odtwarzania zaznaczenia.

  B: Można zmienić ustawienia Odtwarzania Zaznaczenia.

Przyciski odtwarzania

/: Poprzedni/następny

: Głośność

: Kontekst

/: Wstrzymanie odtwarzania/odtwarzanie

: Zatrzymanie

Uwaga

 • Filmy w formacie innym niż AVCHD nie mogą być odtwarzane za pomocą funkcji Odtwarzanie zaznaczenia.
 • Przy każdorazowym wyborze Odtwarzania zaznaczenia zmianie ulegają wybierane ujęcia.
 • Po zatrzymaniu odtwarzania zaznaczenia ustawienie [Zakres odtwarzania] zostanie wyzerowane.
 • Jeżeli nie można odtworzyć muzyki po przesłaniu pliku muzycznego do tego urządzenia, być może plik jest uszkodzony. Usuń plik muzyczny, wybierając kolejno opcje – [Konfiguracja] – [Ustaw. odtwarzania] - [Opróżnij muzykę], a następnie prześlij go ponownie. Domyślnie pliki muzyczne nagrane na tym urządzeniu można przywrócić, korzystając z programu „Music Transfer”. Instrukcja obsługi znajduje się w pomocy programu „Music Transfer” (modele z systemem kodowania kolorów NTSC i gniazdami USB IN/OUT).
 • Dźwięk wykorzystywany przy Odtwarzaniu zaznaczenia zostanie przekształcony na 2ch dźwięk stereo.

Jak korzystaćOdtwarzanieOdtwarzanie obrazów przy użyciu funkcji Odtwarzanie zaznaczeniaZmiana ustawień Odtwarzania Zaznaczenia

Istnieje możliwość ustawienia zakresu odtwarzania funkcji Odtwarzanie zaznaczenia oraz wyboru jej motywu.

 • Funkcja ta jest dostępna wyłącznie wówczas, jeśli w ustawieniu [Format pliku] wybrano opcję [AVCHD].
 1. Przed odtworzeniem zaznaczenia lub po jego zakończeniu wybierz [Ustawienia zaznaczenia] na monitorze LCD.
  • Ustawienia można również zmienić w trakcie odtwarzania zaznaczonych ujęć w tym urządzeniu, wybierając .

Opis elementów menu

[Zakres odtwarzania]
Istnieje możliwość ustawienia zakresu odtwarzania (daty początkowej i końcowej) funkcji Odtwarzanie zaznaczenia.
[Motyw]
Istnieje możliwość wyboru tematu funkcji Odtwarzanie zaznaczenia.
[Muzyka]
Istnieje możliwość wyboru muzyki.
[Długość]
Istnieje możliwość wyboru długości segmentu Odtwarzanego zaznaczenia.
[Nakładanie audio]
Oryginalny dźwięk będzie odtwarzany razem z muzyką.
[Punkt Zaznaczenia]

Istnieje możliwość wyboru punktów w filmie lub na zdjęciu, które mają być wykorzystane przy odtwarzaniu zaznaczenia.

Odtwórz żądany film i wybierz kolejno - . Albo wyświetlić właściwe zdjęcie i wybrać .

Ikona pojawi się na filmie lub zdjęciu używanym w funkcji Odtwarzanie zaznaczenia.

Aby usunąć punkty, wybierz kolejno – [Wyczyść wsz. punkty].

Jak korzystaćOdtwarzanieOdtwarzanie obrazów przy użyciu funkcji Odtwarzanie zaznaczeniaZapisywanie Odtwarzania zaznaczenia (Zapisz scenariusz)

Istnieje możliwość zapisania ulubionego odtwarzania zaznaczenia jako „scenariusza”. Można zapisać maksymalnie 8 scenariuszy.

 • Funkcja ta jest dostępna wyłącznie wówczas, jeśli w ustawieniu [Format pliku] wybrano opcję [AVCHD].
 1. Po zakończeniu odtwarzania zaznaczenia na monitorze LCD wybierz [Odtwórz ponownie].
 2. Po ponownym rozpoczęciu odtwarzania zaznaczenia wybierz - [Zapisz scenariusz].

Uwaga

 • Scenariusze można odtwarzać wyłącznie na tym urządzeniu.

Jak korzystaćOdtwarzanieOdtwarzanie obrazów przy użyciu funkcji Odtwarzanie zaznaczeniaOdtwarzanie zapisanego scenariusza

Istnieje możliwość odtworzenia Scenariuszy z zaznaczenia, które zostały zapisane w tym urządzeniu.

 • Funkcja ta jest dostępna wyłącznie wówczas, jeśli w ustawieniu [Format pliku] wybrano opcję [AVCHD].
 1. Wybierz kolejno – [Funkcja Odtwarzania] – [Scenariusz], wybierz żądany scenariusz, a następnie wybierz .

Wskazówka

 • Aby usunąć zapisany scenariusz, wybierz kolejno - [Usuń]/[Usuń wszyst] na ekranie [Scenariusz].

Jak korzystaćOdtwarzanieOdtwarzanie filmów w formacie MP4 (HD) (zmiana formatu filmu)Odtwarzanie filmów w formacie MP4 (HD) (zmiana formatu filmu)

Format odtwarzanego lub edytowanego filmu można zmienić na ekranie Podgląd Wydarzeń.

 1. Naciśnij przycisk (Podgląd obrazów), aby przejść do trybu odtwarzania.
 2. Wybierz format filmu do odtworzenia przy użyciu opcji lub (prawy górny róg monitora LCD).
  • W zależności od ustawienia opcji [Format pliku], wyświetlona może zostać inna ikona niż .

  • Format odtwarzanego lub edytowanego filmu zostanie zmieniony.

Jak korzystaćOdtwarzanieEdytowanie obrazów na ekranie odtwarzaniaUwagi dotyczące edycji

 • To urządzenie umożliwia wykonywanie pewnych podstawowych operacji edycyjnych. Jeżeli potrzebne są zaawansowane operacje edycyjne, należy zainstalować oprogramowanie PlayMemories Home i skorzystać z niego.
 • Nie ma możliwości przywrócenia usuniętych obrazów. Przed usunięciem ważnych filmów i zdjęć należy je zapisać.
 • Podczas usuwania lub dzielenia obrazów nie wolno odłączać akumulatora ani zasilacza sieciowego od tego urządzenia. Może w ten sposób dojść do uszkodzenia nośnika zapisu.
 • Podczas usuwania lub dzielenia obrazów na karcie pamięci nie wolno wyciągać karty.
 • Usunięcie lub podzielenie filmów wykorzystanych w zapisanych scenariuszach spowoduje usunięcie tych scenariuszy.

Jak korzystaćOdtwarzanieEdytowanie obrazów na ekranie odtwarzaniaUsuwanie wybranych obrazów

Wybór i usunięcie zbędnych obrazów.

 1. Naciśnij przycisk na tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
 2. Na ekranie Podgląd zdarzeń wybierz opcję , a następnie ustaw format zapisu filmów, który chcesz usunąć.
  • W zależności od ustawienia opcji [Format pliku] i formatu odtwarzania filmów, wyświetlona może zostać inna ikona niż .

 3. – [Edycja/Kopiuj] – [Kasuj].
 4. Wybierz [Wiele obrazów], a następnie wybierz rodzaj obrazu, który chcesz usunąć.

 5. Dodaj znaczniki wyboru do filmów lub zdjęć, które chcesz usunąć, a następnie wybierz .

Wskazówka

 • Nie można usunąć zabezpieczonych obrazów (). Przed usunięciem danych należy usunąć ich zabezpieczenie.
 • Aby usunąć zbędną część filmu, podziel film i usuń ją.

Jak korzystaćOdtwarzanieEdytowanie obrazów na ekranie odtwarzaniaUsuwanie według daty

Wybór zbędnych obrazów według daty ich rejestracji i usunięcie ich.

 1. Naciśnij przycisk na tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
 2. Na ekranie Podgląd zdarzeń wybierz opcję , a następnie ustaw format zapisu filmów, który chcesz usunąć.
  • W zależności od ustawienia opcji [Format pliku] i formatu odtwarzania filmów, wyświetlona może zostać inna ikona niż .

 3. – [Edycja/Kopiuj] – [Kasuj].
 4. Wybierz [Wsz. w Wydarzeniu].
 5. Za pomocą przycisków / wybierz datę obrazów do usunięcia, a następnie wybierz .

Jak korzystaćOdtwarzanieEdytowanie obrazów na ekranie odtwarzaniaDzielenie filmu

Dzielenie nagranego filmu w żądanym punkcie.

 • Funkcja ta jest dostępna wyłącznie wówczas, jeśli w ustawieniu [Format pliku] wybrano opcję [AVCHD].
 1. Na ekranie odtwarzania filmu wybierz kolejno - [Podziel].

 2. Za pomocą przycisków / zaznaczyć punkt podziału filmu na ujęcia, a następnie wybrać .

  A: Powrót do początku wybranego filmu

  B: Precyzyjna regulacja położenia punktu podziału

Uwaga

 • Może wystąpić nieznaczna różnica między zaznaczonym punktem a rzeczywistym punktem podziału, ponieważ to urządzenie wybiera punkty podziału w odstępach około półsekundowych.
 • Nie można podzielić filmu XAVC S lub filmu MP4.

Jak korzystaćOdtwarzanieEdytowanie obrazów na ekranie odtwarzania Przechwytywanie zdjęć z kadrów filmu (modele z gniazdami USB IN/OUT)

Urządzenie umożliwia przechwytywanie obrazów z kadrów nagranych filmów.

 • Funkcja ta jest dostępna wyłącznie wówczas, jeśli w ustawieniu [Format pliku] wybrano opcję [AVCHD].
 1. Wybierz opcję – [Przechwyć zdjęcie], która wyświetlona zostanie na ekranie odtwarzania filmów.

 2. Za pomocą przycisków / wybierz scenę, którą chcesz przechwycić z kadru i wybierz .

  • Rozmiar zdjęcia będzie wynosił [2,1 M].

  A: Powrót do początku wybranego filmu

  B: Precyzyjna regulacja położenia punktu przechwytu

Uwaga

 • Przechwytywanie zdjęć z kadrów filmów w formacie XAVC S jest niemożliwe.

Wskazówka

 • Data i godzina przechwyconego zdjęcia jest zgodna z datą i godziną nagrania filmu.
 • Jeżeli film, z którego przechwytywane jest zdjęcie nie posiada kodu danych, data i godzina zdjęcia zostanie określona na podstawie czasu wykonania przechwytu.

Jak korzystaćOdtwarzanieOdtwarzanie obrazów na ekranie odbiornika 4K TVOdtwarzanie obrazów na telewizorze 4K (modele z funkcją 4K)

Po podłączeniu tego urządzenia do telewizora z gniazdem HDMI, można oglądać nagrane obrazy w formacie [XAVC S 4K] w wysokiej rozdzielczości.

 1. Zmienić ustawienia sygnału wejściowego telewizora, tak aby odbierał sygnał z gniazda, do którego jest podłączona kamera.
  • – [Konfiguracja] – [Połączenia] – [Rozdzielczość HDMI] – żądane ustawienie.

  Jakość odtwarzanych obrazów różni się w zależności od wartości ustawienia [Rozdzielczość HDMI].

  Po ustawieniu opcji [Rozdzielczość HDMI] na [Auto] lub [2160p/1080p]
  Jakość odtwarzanych obrazów: 4K
  Po ustawieniu opcji [Rozdzielczość HDMI] na [1080p], [1080i] lub [720p]
  Jakość odtwarzanych obrazów: Obraz w wysokiej rozdzielczości
 2. Podłącz przewód HDMI () (w zestawie) do gniazda HDMI OUT () urządzenia oraz do gniazda wejściowego HDMI () w telewizorze.

Uwaga

 • Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
 • Jako źródła zasilania należy używać dostarczonego zasilacza sieciowego.

Jak korzystaćOdtwarzanieOdtwarzanie obrazów na ekranie odbiornika 4K TVUżywanie funkcji Odtwarzanie przyciętego obrazu w przypadku filmu w formacie XAVC S 4K (modele z funkcją 4K)

Urządzenie umożliwia przycięcie i odtworzenie dowolnego obszaru obrazu nagranego w formacie [XAVC S 4K]. Przycięty obraz zostanie odtworzony w wysokiej rozdzielczości.

 1. Zmienić ustawienia sygnału wejściowego telewizora, tak aby odbierał sygnał z gniazda, do którego jest podłączona kamera.
  • – [Konfiguracja] – [Połączenia] – [Rozdzielczość HDMI] – żądane ustawienie.
  [Rozdzielczość HDMI]:

  W przypadku telewizorów 4K: [Auto](*), [2160p/1080p](*), [1080p], [1080i], [720p]

  W przypadku HD TV: [Auto], [1080p], [1080i], [720p]

  *Po włączeniu/wyłączeniu funkcji Odtwarzanie przyciętego obrazu na ekranie przez kilka sekund będzie widoczny czarny obraz.

 2. Podłącz przewód HDMI () (w zestawie) do gniazda HDMI OUT () urządzenia oraz do gniazda wejściowego HDMI () w telewizorze.
 3. Podczas oglądania filmu, zaznacz obszar, który chcesz przyciąć za pomocą przycisku (przycinanie).

Uwaga

 • Funkcji Odtwarzanie przyciętego obrazu nie można używać wyłącznie na monitorze LCD tego urządzenia.

Jak korzystaćOdtwarzanieOdtwarzanie obrazów na ekranie telewizora HDPodłączanie tego urządzenia do telewizora HD

Po podłączeniu tego urządzenia do telewizora z gniazdem XAVC S, można oglądać nagrane obrazy w formacie AVCHD lub HDMI w wysokiej rozdzielczości.

 1. Zmienić ustawienia sygnału wejściowego telewizora, tak aby odbierał sygnał z gniazda, do którego jest podłączona kamera.
  • – [Konfiguracja] – [Połączenia] – [Rozdzielczość HDMI] – żądane ustawienie.

  Jakość odtwarzanych obrazów różni się w zależności od wartości ustawienia [Rozdzielczość HDMI].

  W przypadku formatu filmu XAVC S 4K (modele z funkcją 4K)

  Rozdzielczość HDMI:
  [Auto], [1080p], [1080i], [720p]
  Jakość odtwarzanych obrazów:
  Obraz w wysokiej rozdzielczości
  Rozdzielczość HDMI:
  [2160p/1080p]
  Jakość odtwarzanych obrazów:
  4K (brak możliwości odtwarzania obrazów na ekranie telewizora HD.)

  W przypadku formatu filmu XAVC S HD lub AVCHD

  Rozdzielczość HDMI:
  [Auto], [2160p/1080p], [1080p], [1080i], [720p]
  Jakość odtwarzanych obrazów:
  Obraz w wysokiej rozdzielczości, 4K(*)

  * Przy odtwarzaniu wyłącznie zdjęć na telewizorze 4K, można je wyświetlić w natywnej rozdzielczości 4K tego urządzenia.

 2. Podłącz przewód HDMI () (w zestawie) do gniazda HDMI OUT () urządzenia oraz do gniazda wejściowego HDMI () w telewizorze.

Uwaga

 • Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
 • Jako źródła zasilania należy używać dostarczonego zasilacza sieciowego.
 • Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w gniazdo wejściowe HDMI, należy skorzystać z kabla AV (oddzielnie w sprzedaży). Obrazy są wysyłane w standardowej rozdzielczości.

Jak korzystaćOdtwarzanieOdtwarzanie obrazów na ekranie telewizora HDSłuchanie dźwięku przestrzennego 5.1ch

Za pomocą wbudowanego mikrofonu można rejestrować dźwięk przestrzenny Dolby Digital 5.1ch (ustawienie domyślne). Odtwarzając później film na urządzeniach obsługujących dźwięk przestrzenny 5.1ch, można uzyskać realistyczny dźwięk.

 • Funkcja ta jest dostępna wyłącznie wówczas, jeśli w ustawieniu [Format pliku] wybrano opcję [AVCHD].

A: Wbudowany mikrofon

Uwaga

 • Dźwięk w filmach XAVC S lub MP4 jest nagrany jako 2ch.
 • Wbudowany głośnik nie obsługuje dźwięku przestrzennego 5.1ch, nawet w przypadku filmu, który został zapisany z dźwiękiem przestrzennym 5.1ch na tym urządzeniu.
 • Do obsługi dźwięku przestrzennego 5.1ch z filmów jest wymagane urządzenie zgodne ze standardem 5.1ch surround.
 • Po podłączeniu tego urządzenia za pomocą dostarczonego w zestawie przewodu HDMI dźwięk 5.1ch z filmów, które zarejestrowano z dźwiękiem 5.1ch, będzie automatycznie emitowany.

Jak korzystaćOdtwarzanieOdtwarzanie obrazów na ekranie telewizora HDKorzystanie z funkcji BRAVIA Sync

Istnieje możliwość obsługi tego urządzenia z poziomu pilota telewizora. W tym celu należy podłączyć to urządzenie do telewizora obsługującego funkcję BRAVIA Sync (dotyczy odbiorników wprowadzonych na rynek w 2008 roku lub później) za pomocą przewodu HDMI.

Dostęp do menu tego urządzenia można uzyskać po naciśnięciu przycisku SYNC MENU na pilocie telewizora. Korzystając z przycisków góra/dół/lewo/prawo/enter pilota telewizora można wyświetlić monitor LCD tego urządzenia, taki jak Podgląd wydarzeń, odtwarzać wybrane filmy lub wyświetlać wybrane zdjęcia.

Uwaga

 • Niektórych operacji nie można wykonać z poziomu pilota.
 • Ustaw opcję [STER. PRZEZ HDMI] na wartość [Włącz].
 • Należy również odpowiednio zmienić ustawienia telewizora. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
 • Funkcja BRAVIA Sync może działać inaczej w różnych modelach telewizorów BRAVIA. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
 • Wyłączenie telewizora powoduje jednoczesne wyłączenie tego urządzenia.

Jak korzystaćOdtwarzanieOdtwarzanie obrazów na ekranie telewizora HDNa odbiorniku Photo TV HD

To urządzenie jest zgodne ze standardem Photo TV HD. Funkcja Photo TV HD umożliwia uzyskanie tekstur i kolorów o wysokiej jakości i niewidocznych przejściach, takich jak na zdjęciu. Podłączając urządzenia zgodne ze standardem Sony Photo TV HD za pomocą przewodu HDMI(*), można wyświetlać zdjęcia w zupełnie nowej jakości HD.

* Podczas wyświetlania zdjęć telewizor automatycznie przełączy się do odpowiedniego trybu.

Jak korzystaćOdtwarzanieOdtwarzanie obrazów na ekranie telewizora HDPrzy użyciu przewodu HDMI

 • Należy używać dostarczonego w zestawie przewodu HDMI lub przewodu HDMI ze znakiem logo HDMI.
 • Na jednym końcu (od strony tego urządzenia) przewód powinien być zaopatrzony we wtyk micro HDMI, a na drugim końcu – we wtyk pasujący do gniazda telewizora.
 • Obrazy chronione prawami autorskimi nie będą wysyłane z gniazda HDMI OUT tego urządzenia.
 • W tej konfiguracji niektóre telewizory mogą działać nieprawidłowo (np. brak dźwięku lub obrazu).
 • Nie należy łączyć gniazda HDMI OUT tego urządzenia z gniazdem HDMI OUT urządzenia zewnętrznego, ponieważ może dojść do uszkodzenia. Interfejs HDMI (High Definition Multimedia Interface) umożliwia wysyłanie zarówno sygnałów wideo, jak i sygnałów audio. Gniazdo HDMI OUT zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu i umożliwia przesyłanie dźwięku cyfrowego.

Jak korzystaćOdtwarzanieOdtwarzanie obrazów na ekranie telewizora niezgodnego ze standardem HDPodłączanie tego urządzenia do telewizora niezgodnego ze standardem HD

Odtwarzanie obrazów za pomocą tego urządzenia podłączonego do telewizora kablem AV (oddzielnie w sprzedaży).

A: Kabel AV (oddzielnie w sprzedaży)

 1. Zmienić ustawienia sygnału wejściowego telewizora, tak aby odbierał sygnał z gniazda, do którego jest podłączona kamera.
 2. Podłącz złącze USB Multi/Micro urządzenia do gniazda VIDEO/AUDIO w telewizorze przy użyciu kabla AV (oddzielnie w sprzedaży).
 3. Odtwórz film lub zdjęcie na tym urządzeniu.

Uwaga

 • Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
 • Jako źródła zasilania należy używać dostarczonego zasilacza sieciowego.

Jak korzystaćZapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzeniaJak zapisać filmyZapisywanie filmów

Poniżej opisano procedurę zapisywania filmów w poszczególnych formatach.

XAVC S 4K (modele z funkcją 4K)

Jak zapisać:
Zapisz obraz w pamięci komputera za pomocą oprogramowania PlayMemories Home.
Zapis w formacie:

XAVC S 4K

   

XAVC S HD

Jak zapisać:
Zapisz obraz w pamięci komputera za pomocą oprogramowania PlayMemories Home.
Zapis w formacie:

XAVC S HD

 

AVCHD

Jak zapisać:
Zapisz obraz na zewnętrznym nośniku lub w pamięci komputera za pomocą oprogramowania PlayMemories Home.
Zapis w formacie:
AVCHD

Wskazówka

 • Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania do przechowywania danych, odwiedź poniższą stronę internetową.
  http://www.sony.net/
 • Pliki można również zapisywać po podłączeniu urządzenia do nagrywarki za pomocą kabla AV (oddzielnie w sprzedaży). Obraz będzie zapisany w standardowej rozdzielczości.

Przesłanie obrazów do smartfonu

Podłącz to urządzenie do smartfonu za pomocą Wi-Fi, aby przesłać filmy w formacie MP4 do smartfonu. Filmy w formacie MP4 mogą być wysyłane na strony internetowe. Podczas nagrywania filmu urządzenie to równocześnie rejestruje obraz w formacie MP4.

Jak korzystaćZapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzeniaKorzystanie z oprogramowania PlayMemories HomeKorzystanie z oprogramowania PlayMemories Home

Możesz importować filmy i zdjęcia do komputera oraz korzystać z nich na rozmaite sposoby.

Oprogramowanie PlayMemories Home jest koniecznie, aby zaimportować film XAVC S lub AVCHD do komputera.

A: Importowanie zdjęć z tego urządzenia

B: Funkcje poniżej są również dostępne na komputerze z systemem Windows

C: Wyświetlanie obrazów w kalendarzu

D: Tworzenie płyty z filmem

E: Przekazywanie obrazów do serwisów internetowych

F: Odtwarzanie zaimportowanych obrazów

G: Udostępnianie obrazów w usłudze PlayMemories Online

Instalacja oprogramowania PlayMemories Home na komputerze

Program PlayMemories Home można pobrać pod następującym adresem:

www.sony.net/pm/

Jak korzystaćZapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzeniaKorzystanie z oprogramowania PlayMemories HomeSprawdzanie komputera

Wymaganie systemowe dotyczące oprogramowania można sprawdzić pod następującym adresem:

www.sony.net/pcenv/

Jak korzystaćZapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzeniaKorzystanie z oprogramowania PlayMemories HomeInstalacja oprogramowania PlayMemories Home na komputerze

Instalując program PlayMemories Home na komputerze możesz skorzystać z zarejestrowanych zdjęć.

 1. Przejdź na następującą stronę pobierania, używając przeglądarki internetowej na komputerze, aby pobrać program PlayMemories Home.

  www.sony.net/pm/

  • Zainstaluj oprogramowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Po zakończeniu instalacji zostanie uruchomiony program PlayMemories Home.
  • Jeśli oprogramowanie PMB (Picture Motion Browser) zostało zainstalowane na komputerze, program PlayMemories Home je zastąpi. Skorzystaj z oprogramowania PlayMemories Home, które jest następcą serii PMB.
 2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą wbudowanego kabla USB.
  • Jeśli oprogramowanie PlayMemories Home zostało zainstalowane na komputerze, to podłącz do niego urządzenie. Będą wówczas dostępne funkcje, których można używać z tym urządzeniem.

  Wbudowany kabel USB

  Do gniazda USB w komputerze

Uwaga

 • Zaloguj się na komputerze jako administrator.
 • Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • W zależności od środowiska roboczego można teraz zainstalować biblioteki DirectX.

Wskazówka

 • Szczegółowe informacje na temat oprogramowania PlayMemories Home znajdują się w pomocy programu PlayMemories Home.

Jak korzystaćZapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzeniaKorzystanie z oprogramowania PlayMemories HomeOdłączanie tego urządzenia od komputera

Odłącz to urządzenie od komputera podłączonego za pomocą wbudowanego kabla USB.

 1. Kliknij w obszarze powiadomień, a następnie kliknij .
  • Na komputerze z systemem Windows Vista kliknij w obszarze powiadomień.
 2. Kliknij komunikat wyświetlany na ekranie komputera.
 3. Na monitorze LCD wybierz kolejno - , a następnie odłącz wbudowany kabel USB.

Uwaga

 • Na komputerze Mac przeciągnij kartę pamięci lub ikonę napędu i upuść ją na ikonę kosza, aby rozłączyć połaczenie. Połączenie z komputerem zostanie rozłączone.
 • Na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows 8 ikona rozłączania może być niewidoczna. W takim przypadku należy rozłączyć połączenie bez wykonywania operacji powyżej.

Jak korzystaćZapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzeniaKorzystanie z oprogramowania PlayMemories HomeInformacje na temat oprogramowania dedykowanego dla tego urządzenia

Oprogramowanie dedykowane można pobrać z witryny internetowej firmy Sony.

Windows:
www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Uwaga

 • Oprogramowanie, którego można używać z tym urządzeniem zależy od kraju/regionu.

Jak korzystaćZapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzeniaKorzystanie z oprogramowania PlayMemories HomeTworzenie płyty Blu-ray

Można utworzyć płytę Blu-ray z filmem (AVCHD) zaimportowanym wcześniej do komputera.

Aby utworzyć płytę Blu-ray, musisz zainstalować „Oprogramowanie dodatkowe dla dysków BD”.

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

 • Komputer musi obsługiwać funkcję tworzenia płyt Blu-ray.
 • Do tworzenia płyt Blu-ray dostępne są nośniki BD-R (bez możliwości ponownego zapisu) oraz BD-RE (z możliwością ponownego zapisu). Po utworzeniu płyty, tak w jednym, jak i w drugim przypadku, nie ma możliwości dodawania nowych materiałów.
 • Do odtwarzania utworzonych płyt Blu-ray z filmem zarejestrowanym w trybie [60p Jakość ] (modele z systemem kodowania kolorów NTSC) / [50p Jakość ] (modele z systemem kodowania kolorów PAL) niezbędne jest urządzenie zgodne z formatem AVCHD w wersji 2.0.
 • Nie można zapisać obrazów MP4 lub XAVC S na płycie Blu-ray.

Jak korzystaćZapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzeniaZapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowymUwagi dotyczące korzystania z pamięci zewnętrznej

Należy zapoznać się ze środkami ostrożności dotyczącymi korzystania z pamięci zewnętrznej.

Uwaga

 • Do tego celu potrzebna jest przejściówka dla gniazda USB VMC-UAM2 (oddzielnie w sprzedaży).
 • Podłącz zasilacz sieciowy do tego urządzenia, a następnie do gniazdka elektrycznego.
 • Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do zewnętrznego urządzenia pamięciowego.
 • Mogą wystąpić problemy z obsługą zewnętrznych urządzeń pamięciowych z funkcją kodowania.
 • Systemy plików obsługiwane w tym urządzeniu to FAT / NTFS. Aby użyć zewnętrznego urządzenia pamięciowego sformatowanego przy użyciu systemu plików, który nie jest obsługiwany w tym urządzeniu, należy najpierw sformatować je na komputerze itp. Przed przystąpieniem do formatowania należy sprawdzić, czy na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym nie znajdują się ważne dane, gdyż formatowanie spowoduje ich usunięcie.
 • Nie można zagwarantować działania ze wszystkimi urządzeniami spełniającymi wymagania robocze.
 • Poniżej podano liczbę ujęć, jakie można zapisać na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym. Nawet jeśli na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym jest wolne miejsce, nie można tam zapisać ujęć w liczbie przekraczającej poniższe wartości.
  • Filmy w formacie XAVC S: Maks. 9 999
  • Filmy w formacie AVCHD: Maks. 3 999
  • Łączna liczba zdjęć i filmów w formacie MP4: Maks. 40 000
 • Liczba ujęć może być mniejsza w zależności od rodzaju rejestrowanych obrazów.
 • Jeżeli to urządzenie nie obsługuje zewnętrznego urządzenia pamięciowego, należy wykonać poniższe czynności.
  • Ponownie podłącz kabel USB zasilacza do tego urządzenia.
  • Jeżeli zewnętrzne urządzenie multimedialne posiada kabel zasilający, podłącz go do gniazdka elektrycznego.
 • Na to urządzenie nie można kopiować obrazów z zewnętrznego urządzenia pamięciowego.

Urządzenia, które nie mogą być wykorzystywane jako zewnętrzne urządzenia pamięciowe

 • Urządzenia, które nie mogą być wykorzystywane jako zewnętrzne urządzenia pamięciowe:
  • zwykły napęd, np. CD lub DVD
  • urządzenia multimedialne podłączone za pośrednictwem koncentratora USB
  • urządzenia multimedialne z wbudowanym koncentratorem USB
  • czytnik kart

Jak korzystaćZapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzeniaZapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowymZapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym

Filmy i zdjęcia można łatwo zapisywać na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym, takim jak zewnętrzny dysk twardy.

 1. Podłącz to urządzenie do zewnętrznego urządzenia pamięciowego za pomocą przejściówki USB (oddzielnie w sprzedaży).

  A: Przejściówka USB (oddzielnie w sprzedaży)

  • Wbudowanego kabla USB nie wolno odłączać, gdy na monitorze LCD wyświetlany jest komunikat [Przygotowywuję plik bazy danych obrazu. Proszę czekać.].
  • Jeśli na monitorze LCD tego urządzenia jest wyświetlony komunikat [Napr. danych obrazu], wybierz .
 2. Na monitorze LCD tego urządzenia wybierz opcję [Kopiuj.].

  • Na podłączonym urządzeniu pamięciowym można teraz zapisać filmy i zdjęcia znajdujące się na nośniku zapisu, które nie były jeszcze zapisywane na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym.
  • Ta operacja jest dostępna tylko w przypadku nowo zarejestrowanych obrazów w tym urządzeniu.
  • Aby odłączyć zewnętrzne urządzenie pamięciowe, gdy pojawi się ekran Podgląd wydarzeń lub Indeks wydarzeń, wybierz .

Uwaga

 • Nie można kopiować filmów XAVC S.

Jak korzystaćZapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzeniaZapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowymZapisywanie wybranych obrazów z tego urządzenia na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym

Wybrane filmy i zdjęcia można łatwo zapisywać na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym, takim jak zewnętrzny dysk twardy.

 1. Podłącz to urządzenie do zewnętrznego urządzenia pamięciowego za pomocą przejściówki USB (oddzielnie w sprzedaży).

  A: Przejściówka USB (oddzielnie w sprzedaży)

  • Wbudowanego kabla USB nie wolno odłączać, gdy na monitorze LCD wyświetlany jest komunikat [Przygotowywuję plik bazy danych obrazu. Proszę czekać.].
  • Jeśli na monitorze LCD tego urządzenia jest wyświetlony komunikat [Napr. danych obrazu], wybierz .
 2. Wybierz [Odtwarzaj bez kopiowania.].

 3. Wybierz kolejno - [Edycja/Kopiuj] - [Kopiuj], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać obrazy.

Uwaga

 • Nie można kopiować filmów XAVC S.

Wskazówka

 • Aby skopiować obrazy, które nie były jeszcze kopiowane, wybierz kolejno - [Edycja/Kopiuj] - [Kopia bezpośrednia] po uprzednim podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięciowego do tego urządzenia.

Jak korzystaćZapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzeniaZapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowymOdtwarzanie obrazów z zewnętrznego urządzenia pamięciowego na tym urządzeniu

Odtwarzanie obrazów z tego urządzenia na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym.

 1. Podłącz to urządzenie do zewnętrznego urządzenia pamięciowego za pomocą przejściówki USB (oddzielnie w sprzedaży).

  A: Przejściówka USB (oddzielnie w sprzedaży)

 2. Wybierz [Odtwarzaj bez kopiowania.], a następnie wybierz obraz, który chcesz wyświetlić.

Wskazówka

 • Obrazy można również oglądać na ekranie telewizora podłączonego do tego urządzenia.
 • Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięciowego na ekranie Podgląd wydarzeń pojawi się symbol .
 • Aby na komputerze odtworzyć obrazy zapisane na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym, wybierz odpowiedni napęd w oprogramowaniu PlayMemories Home, a następnie odtwórz filmy.

Jak korzystaćZapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzeniaZapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowymUsuwanie obrazów z zewnętrznego urządzenia pamięciowego

Usuń obrazy zapisane na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym.

 1. Podłącz to urządzenie do zewnętrznego urządzenia pamięciowego za pomocą przejściówki USB (oddzielnie w sprzedaży).

  A: Przejściówka USB (oddzielnie w sprzedaży)

 2. Wybierz [Odtwarzaj bez kopiowania.].

 3. Wybierz kolejno - [Edycja/Kopiuj] - [Kasuj], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć obrazy.

Jak korzystaćZapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzeniaTworzenie płyty za pomocą nagrywarkiTworzenie płyty za pomocą nagrywarki

Obrazy z tego urządzenia można skopiować na płytę lub kasetę wideo. Podłącz to urządzenie do nagrywarki za pomocą kabla AV (oddzielnie w sprzedaży).

Uwaga

 • Podłącz zasilacz sieciowy do tego urządzenia, a następnie do gniazdka elektrycznego.
 • Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z podłączonym urządzeniem.
 1. Włóż nośnik zapisu do urządzenia nagrywającego (nagrywarki płyt itp.).
  • Jeżeli urządzenie nagrywające jest wyposażone w przełącznik wyboru sygnału wejściowego, należy ustawić go w odpowiedniej pozycji.
 2. Podłącz to urządzenie do urządzenia nagrywającego za pomocą kabla AV (oddzielnie w sprzedaży).
  • Podłączyć to urządzenie do gniazd wejściowych urządzenia nagrywającego.

  A: Kabel AV (oddzielnie w sprzedaży)

 3. Uruchom odtwarzanie z poziomu tego urządzenia i nagrywanie z poziomu urządzenia nagrywającego.
 4. Po zakończeniu kopiowania zatrzymaj urządzenie nagrywające, a następnie to urządzenie.

Uwaga

 • Nie można kopiować filmów XAVC S.
 • Obrazów nie można przesyłać do nagrywarek podłączonych za pomocą przewodu HDMI.
 • Ze względu na fakt, że kopiowanie odbywa się za pośrednictwem analogowej transmisji danych, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.
 • Obrazy zostaną skopiowane w standardowej jakości.
 • W przypadku urządzenia monofonicznego żółty wtyk kabla AV (oddzielnie w sprzedaży) należy podłączyć do gniazda wejściowego wideo, a biały (kanał lewy) lub czerwony (kanał prawy) wtyk do gniazda wejściowego audio tego urządzenia.

Wskazówka

 • Aby skopiować ustawienia daty i godziny oraz dane z kamery, zmień ustawienie opcji [Kod danych].
 • Jeśli formatem ekranu urządzenia wyświetlającego, takiego jak telewizor, jest 4:3, zmień ustawienie [Typ TV] na [4:3].

Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiMożliwości funkcji Wi-Fi Możliwości funkcji Wi-Fi

Informacje na temat możliwości funkcji Wi-Fi w tym urządzeniu.

Zapisywanie filmów i zdjęć na komputerze

Przesyłanie filmów (MP4) oraz zdjęć do smartfonu lub tabletu

Używanie smartfonu lub tabletu jako bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Odtwarzanie obrazów na ekranie odbiornika TV

Uwaga

 • Z funkcji Wi-Fi nie można korzystać w celu podłączenia tego urządzenia do publicznej sieci bezprzewodowej.
 • Nie ma gwarancji, że program PlayMemories Mobile będzie działać na wszystkich smartfonach i tabletach.

Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiSterowanie przy użyciu smartfonu Używanie smartfonu lub tabletu jako bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

To urządzenie można obsługiwać za pomocą smartfonu lub tabletu za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

 1. Należy zainstalować oprogramowanie PlayMemories Mobile na smartfonie.
  • Jeżeli program PlayMemories Mobile jest już zainstalowany na smartfonie, należy go uaktualnić do najnowszej wersji.
 2. Na monitorze LCD tego urządzenia wybierz kolejno opcje - [Aparat/Mikrofon] - [Asysta nagrywania] - [Steruj ze smartfonu].
  • Na monitorze LCD tego urządzenia zostaną wyświetlone nazwa SSID i hasło. To urządzenie można już obsługiwać za pomocą smartfonu.

  A: SSID

  B: Hasło

 3. Uruchom program PlayMemories Mobile, na ekranie smartfonu wybierz nazwę SSID wyświetloną na monitorze LCD tego urządzenia, a następnie wprowadź hasło wyświetlone na monitorze LCD tego urządzenia.
  • Podłącz to urządzenie za pomocą smartfonu.
 4. To urządzenie można teraz obsługiwać za pomocą smartfonu.

Uwaga

 • Rozmiar zdjęcia zapisanego na smartfonie to [2M]. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozmiar obrazu wynosi [ S (VGA)].
 • Filmy są rejestrowane na tym urządzeniu i nie są zapisywane na smartfonie.
 • Metody obsługi oraz wygląd ekranu aplikacji mogą ulec zmianie w przyszłych aktualizacjach bez uprzedzenia.
 • Nie ma gwarancji, że ta aplikacja będzie działać na wszystkich smartfonach i tabletach.

Wskazówka

 • Informacje na temat najnowszych obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie pobierania aplikacji PlayMemories Mobile.

Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiSterowanie przy użyciu smartfonu Używanie smartfonu lub tabletu jako bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania za pomocą funkcji NFC (zdalne sterowanie jednym dotknięciem NFC)

To urządzenie można obsługiwać za pomocą smartfonu lub tabletu z funkcją NFC jako bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Uwaga

 • Przed wykonaniem kolejnych czynności należy upewnić się, że smartfon nie znajduje się w trybie uśpienia i ekran nie jest zablokowany.
 1. Należy zainstalować oprogramowanie PlayMemories Mobile na smartfonie.
  • Jeżeli program PlayMemories Mobile jest już zainstalowany na smartfonie, należy go uaktualnić do najnowszej wersji.
 2. W smartfonie wybierz opcję [Settings] (Ustawienia), a następnie wybierz [More…] (Więcej) i i umieść znacznik wyboru obok opcji [NFC].

 3. Przejdź do tryby nagrywania, a następnie zetknij (znak N) tego urządzenia z (znak N) smartfonu.

  • Upewnij się, że na monitorze LCD urządzenia jest widoczny (znak N).
  • Przytrzymaj nieruchomo obydwa urządzenia na ok. 1-2 sekundy, aż na smartfonie uruchomi się aplikacja PlayMemories Mobile.
 4. To urządzenie można teraz obsługiwać za pomocą smartfonu.

Uwaga

 • Rozmiar zdjęcia zapisanego na smartfonie to [2M]. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozmiar obrazu wynosi [ S (VGA)].
 • Filmy są rejestrowane na tym urządzeniu i nie są zapisywane na smartfonie.
 • Metody obsługi oraz wygląd ekranu aplikacji mogą ulec zmianie w przyszłych aktualizacjach bez uprzedzenia.
 • Nie ma gwarancji, że ta aplikacja będzie działać na wszystkich smartfonach i tabletach.
 • Jeśli nie uda się nawiązać połączeń, wykonaj procedury opisane w części „Podłączanie smartfonu lub tabletu z systemem Android”.

Wskazówka

 • Informacje na temat najnowszych obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie pobierania aplikacji PlayMemories Mobile.

Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiPrzesyłanie obrazów do smartfonu Przesyłanie filmów (MP4) oraz zdjęć do smartfonu lub tabletu

Przesyłanie obrazów do smartfonu lub tabletu.

 1. Należy zainstalować oprogramowanie PlayMemories Mobile na smartfonie.
  • Jeżeli program PlayMemories Mobile jest już zainstalowany na smartfonie, należy go uaktualnić do najnowszej wersji.
 2. Naciśnij przycisk na tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
 3. Na monitorze LCD tego urządzenia wybierz kolejno opcje – [Edycja/Kopiuj] – [Wyślij do smartfonu] – [Wybierz na tym urządzeniu].
  • Po wybraniu opcji [Wybierz na smartfonie] wszystkie obrazy zapisane na karcie pamięci zostaną wyświetlone na ekranie smartfonu.
 4. Wybierz rodzaj obrazów do przesłania.

 5. Wybierz obraz do przesłania i dodaj znak, a następnie wybierz kolejno .

  • Na monitorze LCD tego urządzenia zostaną wyświetlone nazwa SSID i hasło. Urządzenie to jest obecnie gotowe do nawiązania połączenia ze smartfonem.

  A: SSID

  B: Hasło

 6. Uruchom program PlayMemories Mobile, na ekranie smartfonu wybierz nazwę SSID wyświetloną na monitorze LCD tego urządzenia, a następnie wprowadź hasło wyświetlone na monitorze LCD tego urządzenia.
 7. Obrazy z tego urządzenia zostaną przesłane do smartfonu.
  • Przesłane obrazy zostaną zapisane w folderz Gallery/Album na smartfonie/tablecie z systemem Android lub w folderze Album na urządzeniu iPhone/iPad.

Uwaga

 • Nie można przesyłać filmów w formacie XAVC S lub AVCHD.
 • Opcja [Wyślij do smartfonu] nie będzie dostępna, jeśli na urządzeniu nie ma zapisanych filmów w formacie MP4 lub zdjęć.
 • Nie ma gwarancji, że ta aplikacja będzie działać na wszystkich smartfonach i tabletach.

Wskazówka

 • Informacje na temat najnowszych obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie pobierania aplikacji PlayMemories Mobile.

Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiPrzesyłanie obrazów do smartfonu Przesyłanie filmów (MP4) oraz zdjęć do smartfonu i tabletu przy użyciu funkcji NFC (udostępniania jednym dotknięciem NFC)

Prześlij obrazy do smartfonu lub tabletu z systemem Android i obsługą funkcji NFC.

Uwaga

 • Przed wykonaniem kolejnych czynności należy upewnić się, że smartfon nie znajduje się w trybie uśpienia i ekran nie jest zablokowany.
 1. Należy zainstalować oprogramowanie PlayMemories Mobile na smartfonie.
  • Jeżeli program PlayMemories Mobile jest już zainstalowany na smartfonie, należy go uaktualnić do najnowszej wersji.
 2. W smartfonie wybierz opcję [Settings] (Ustawienia), a następnie wybierz [More…] (Więcej) i i umieść znacznik wyboru obok opcji [NFC].

 3. Naciśnij przycisk na tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania, a następnie na monitorze LCD tego urządzenia wyświetl obraz, który chcesz przesłać.
 4. Zetknij (znak N) na tym urządzeniu z (znak N) na smartfonie.

  • Przytrzymaj nieruchomo obydwa urządzenia na ok. 1-2 sekundy, aż na smartfonie uruchomi się aplikacja PlayMemories Mobile.
  • Upewnij się, że na monitorze LCD urządzenia jest widoczny (znak N).
 5. Obrazy z tego urządzenia zostaną przesłane do smartfonu.
  • Przesłane obrazy zostaną zapisane w folderz Gallery/Album na smartfonie/tablecie z systemem Android lub w folderze Album na urządzeniu iPhone/iPad.

Uwaga

 • Nie można przesyłać filmów w formacie XAVC S lub AVCHD.
 • Opcja [Wyślij do smartfonu] nie będzie dostępna, jeśli na urządzeniu nie ma zapisanych filmów w formacie MP4 lub zdjęć.
 • Nie ma gwarancji, że ta aplikacja będzie działać na wszystkich smartfonach i tabletach.
 • Jeśli nie uda się nawiązać połączeń, wykonaj procedury opisane w części „Podłączanie smartfonu lub tabletu z systemem Android”.

Wskazówka

 • Informacje na temat najnowszych obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie pobierania aplikacji PlayMemories Mobile.

Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiPrzesyłanie obrazów do komputera Wyślij do komputera

Możesz przesyłać i zapisywać filmy lub zdjęcia na swoim komputerze.

 1. Najpierw należy zainstalować właściwe oprogramowanie.

  Wersja dla systemów Windows: PlayMemories Home

  www.sony.net/pm/

  Wersja dla komputerów Mac: Automatyczny import bezprzewodowy

  www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

  • Przy pierwszym podłączeniu tego urządzenia do komputera po zainstalowaniu oprogramowania należy ustawić opcję [Ust. połączenia USB] na [Auto] lub [MTP], a następnie podłączyć je do komputera za pomocą wbudowanego kabla USB.
  • Jeżeli program jest już zainstalowany na komputerze, należy go uaktualnić do najnowszej wersji.
 2. Należy podłączyć to urządzenie do bezprzewodowego punktu dostępowego.
  • Jeżeli punkt dostępowy nie obsługuje przycisku WPS, należy zapoznać się z sekcją [Ust. punktu dostępu].
  • Jeżeli punkt dostępowy obsługuje przycisk WPS, należy zapoznać się z sekcją [WPS przycisk].
  • Ustawienia w punktach 1 oraz 2 są wymagane tylko przy pierwszym podłączeniu.
 3. Naciśnij przycisk na tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
 4. Na monitorze LCD urządzenia wybierz kolejno opcje – [Edycja/Kopiuj] – [Wyślij do komputera].
  • Zdjęcia zostaną automatycznie przesłane do komputera i zapisane.
  • Przesyłane są tylko nowo nagrane zdjęcia.

Uwaga

 • Przed uruchomieniem polecenia [Wyślij do komputera] należy włączyć komputer.
 • Przy pewnych ustawieniach aplikacji na komputerze to urządzenie może wyłączyć się automatycznie po zapisaniu obrazów.
 • Aby zaimportować i zapisać zdjęcia z karty pamięci na komputerze, należy najpierw włożyć kartę pamięci do tego urządzenia.
 • Importowanie filmów oraz dużej liczby zdjęć może zająć dużo czasu.

Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiPrzesyłanie obrazów do telewizora Odtwarzanie obrazów na telewizorze (Oglądaj przez TV)

Istnieje możliwość wyświetlania obrazów na telewizorze podłączonym do sieci. Obrazy można przesłać z tego urządzenia do telewizora bez użycia kabla.

W zależności od używanego modelu telewizora przed rozpoczęciem odtwarzania może być wymagana konfiguracja jego ustawień. Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

 1. Należy podłączyć to urządzenie do bezprzewodowego punktu dostępowego.
  • Jeżeli punkt dostępowy nie obsługuje przycisku WPS, należy zapoznać się z sekcją [Ust. punktu dostępu].
  • Jeżeli punkt dostępowy obsługuje przycisk WPS, należy zapoznać się z sekcją [WPS przycisk].
  • Za drugim razem można pominąć krok 1.
 2. Naciśnij przycisk na tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
 3. Wybierz kolejno - [Edycja/Kopiuj] - [Oglądaj przez TV] - rodzaj obrazu do przesłania.
 4. Odtwórz film lub zdjęcie na telewizorze.

Uwaga

 • Ta funkcja nie jest dostępna dla filmów [XAVC S 4K] (modele z funkcją 4K) i [XAVC S HD].
 • Funkcja dostępna w telewizorach zgodnych z odtwarzaczem DLNA.
 • Obrazy można wyświetlać tylko na telewizorach zgodnych z funkcją obsługi sieci (w tym sieci przewodowej).
 • Wyświetlenie odtwarzanych obrazów na telewizorze może trochę potrwać.
 • Ta funkcja nie będzie widoczna, jeśli dla danego punktu dostępowego nie skonfigurowano zabezpieczeń (WEP/WPA/WPA2) chroniących przed dostępem osób niepowołanych.
 • Podłączając telewizor wybierz punkt dostępowy skonfigurowany wcześniej dla tego urządzenia.
 • Aby filmy odtwarzane na telewizorze były dobrej jakości, należy użyć przewodowego połączenia sieciowego. W zależności od warunków w sieci bezprzewodowej może się zdarzyć, że filmy nie będą odtwarzane płynnie.
 • Jakość nagranych filmów może powodować problem z płynnością odtwarzania, zależnie od ich ustawień.

Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiPodłączanie smartfonu Podłączanie smartfonu lub tabletu z systemem Android

Informacje dotyczące podłączania tego urządzenia do smartfonu lub tabletu z systemem Android. Najpierw należy wyświetlić nazwę SSID i hasło, wybierając opcję [Wyślij do smartfonu] lub [Steruj ze smartfonu] w tym urządzeniu.

 1. Uruchom program PlayMemories Mobile na smartfonie.

 2. Wybierz nazwę SSID wyświetloną na tym urządzeniu.

 3. Wprowadź hasło wyświetlone na tym urządzeniu.

Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiPodłączanie smartfonu Podłączanie do urządzeń iPhone lub iPad

Informacje dotyczące podłączania tego urządzenia do urządzeń iPhone lub iPad. Najpierw należy wyświetlić nazwę SSID i hasło, wybierając opcję [Wyślij do smartfonu] lub [Steruj ze smartfonu] w tym urządzeniu.

 1. Otwórz menu ustawień.

 2. Wybierz opcję Wi-Fi.

 3. Wybierz nazwę SSID wyświetloną na tym urządzeniu.

 4. Wprowadź hasło wyświetlone na tym urządzeniu.

 5. Sprawdź, czy została wybrana nazwa SSID wyświetlona na tym urządzeniu.

 6. Wróć do ekranu głównego i uruchom program PlayMemories Mobile.

Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiPodłączanie smartfonu Podłączanie smartfonu lub tabletu z funkcją NFC

Urządzenie można w łatwy sposób podłączyć do smartfonu lub tabletu z systemem Android i obsługą funkcji NFC.

Uwaga

 • Przed wykonaniem kolejnych czynności należy upewnić się, że smartfon nie znajduje się w trybie uśpienia i ekran nie jest zablokowany.
 1. Zetknij (znak N) na tym urządzeniu z (znak N) na smartfonie.
  • Upewnij się, że na monitorze LCD urządzenia jest widoczny (znak N).
  • Przytrzymaj nieruchomo obydwa urządzenia na ok. 1-2 sekundy, aż na smartfonie uruchomi się aplikacja PlayMemories Mobile.

Funkcje połączenia NFC

Operacje, które można wykonać po zetknięciu tego urządzenia ze smartfonem obsługującym funkcję NFC zależą od trybu działania tego urządzenia.

Urządzenie w trybie rejestrowania filmów/zdjęć
Zostanie uruchomiona funkcja [Steruj ze smartfonu].
Na tym urządzeniu są odtwarzane obrazy
Zostanie uruchomiona funkcja [Wyślij do smartfonu] i zostaną przesłane odtwarzane obrazy.

Uwaga

 • Do korzystania z tego urządzenia za pomocą funkcji jednego dotknięcia jest wymagany smartfon lub tablet z funkcją NFC.
 • NFC (Near Field Communication) to międzynarodowy standard określający technologię komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.
 • Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, wykonaj procedury opisane w części „Podłączanie smartfonu lub tabletu z systemem Android”.

Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiInstalowanie oprogramowania PlayMemories Mobile Informacje na temat oprogramowania PlayMemories Mobile

Do wykonywania operacji, takich jak [Steruj ze smartfonu] i [Wyślij do smartfonu] jest wymagana aplikacja PlayMemories Mobile na smartfonie. Zainstaluj aplikację ze sklepu z aplikacjami dla smartfonów.

Jeżeli aplikacja PlayMemories Mobile jest już zainstalowana na smartfonie, należy ją uaktualnić do najnowszej wersji.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji PlayMemories Mobile znajdują się na stronie pomocy technicznej PlayMemories Mobile (www.sony.net/pmm/).

Jak korzystaćOperacje w menuKorzystanie z opcji menuKonfigurowanie opcji menu

To urządzenie ma 6 kategorii menu, a w każdym z nich znajdują się różne opcje.

 1. Wybierz .

 2. Wybrać kategorię.

 3. Wybrać odpowiednią opcję menu.

Uwaga

 • Wybór kończy konfigurowanie ustawień menu lub powoduje powrót do poprzedniego ekranu menu.

Szybkie odnajdywanie opcji menu

Menu [Aparat/Mikrofon] i [Konfiguracja] zawierają podkategorie. Wybierz ikonę podkategorii, tak aby można było wybrać żądaną opcję menu.

A: Ikony podkategorii

Gdy nie można wybrać danej opcji menu

W zależności od konfiguracji tego urządzenia niektóre opcje menu lub ustawienia mogą być niedostępne. Po wybraniu wyszarzonej opcji menu lub ustawień w urządzeniu zostanie wyświetlona informacja z objaśnieniem, dlatego nie można wybrać określonej opcji menu.

Jak korzystaćOperacje w menuKorzystanie z opcji menu Sposób korzystania z klawiatury

Klawiatura jest wyświetlana na monitorze LCD przy konieczności wprowadzenia tekstu.

 1. Zmiana rodzaju znaku.

  Każde dotknięcie przycisku powoduje przełączenie wprowadzanych znaków między literami, cyframi oraz symbolami.

 2. Klawiatura

  Każde dotknięcie przycisku powoduje przełączenie się znaku między dostępnymi wartościami.

  Na przykład: Aby wpisać tekst „abd

  Wybierz opcję [abc]. Dotknij jej raz, aby wyświetlić literę „a”. Dotknij opcji – wybierz opcję [abc] i dotknij jej dwukrotnie, aby wpisać literę „b” – wybierz opcję [def] i dotknij jej raz, aby wpisać literę „d”.

 3. Spacja

  Wprowadzenie spacji.

 4. Pole wprowadzania tekstu

  Wyświetlane są wprowadzone znaki. Określa limit znaków.

 5. Przesuwanie kursora

  Przesuwanie kursora w polu wprowadzania tekstu w prawo lub lewo.

 6. Usuwanie

  Usunięcie znaku przed kursorem.

 7. Zmiana wielkości następnej wprowadzanej litery.

 8. Zatwierdzenie

  Zakończenie wprowadzania tekstu.

Aby anulować wprowadzanie tekstu, należy wybrać .

Jak korzystaćOperacje w menuTryb fotografowaniaFilm

Istnieje możliwość wyboru trybu nagrywania filmów.

 1. - [Tryb fotografowania] - [Film].

Jak korzystaćOperacje w menuTryb fotografowaniaZdjęcie

Istnieje możliwość wyboru trybu fotografowania.

 1. - [Tryb fotografowania] - [Zdjęcie].

Jak korzystaćOperacje w menuTryb fotografowania Płynne wolne NAGR

To urządzenie rejestruje mniej więcej 3-sekundowe szybkie sceny lub ujęcia ruchu jako 12-sekundowy film w zwolnionym tempie.

 1. – [Jakość/rozm.obrazu] – [Format pliku] – [AVCHD].
 2. – [Tryb fotografowania] – [Płynne wolne NAGR].
 3. Wybierz /, aby zmienić moment, w którym to urządzenie rozpoczyna nagrywanie.

  [3s po] (ustawienie domyślne):
  To urządzenie rejestruje mniej więcej 3-sekundowy film po naciśnięciu przycisku START/STOP.
  [3s przed]:
  To urządzenie rejestruje mniej więcej 3-sekundowy film przed naciśnięciem przycisku START/STOP.
 4. Naciśnij przycisk START/STOP.
  • Komunikat [Nagrywanie...] znika po zakończeniu nagrywania.

Uwaga

 • Nie można nagrywać dźwięku.
 • Jakość zarejestrowanego obrazu nie jest tak dobra, jak w przypadku zwykłego nagrania.
 • Opcja [Tryb NAGR] zostanie automatycznie ustawiona na [Standard ].

Jak korzystaćOperacje w menuTryb fotografowania Zdjęcie golfowe

2-sekundowe ujęcie szybkiego ruchu dzielone jest na klatki, które następnie są rejestrowane jako film i zdjęcia. Podczas odtwarzania można później obejrzeć sekwencję ruchów, co jest przydatne przy sprawdzaniu uderzenia w golfie lub formy w tenisie.

 1. – [Jakość/rozm.obrazu] – [Format pliku] – [AVCHD].
 2. – [Tryb fotografowania] – [Zdjęcie golfowe].
 3. Wykadruj obiekt w białej ramce na środku monitora LCD, a następnie w momencie wykonywania zamachu naciśnij przycisk START/STOP.

  • Jako odgłos uderzenia kija w piłkę przyjmowany jest w tym urządzeniu moment wykrycia dźwięku o najwyższym natężeniu w ciągu 1 sekundy od naciśnięcia przycisku START/STOP. W momencie wykrycia odgłosu uderzenia kija w piłkę czas nagrania korygowany jest automatycznie.

  * sekundy

  A: Moment naciśnięcia przycisku START/STOP

  B: Odgłos uderzenia kija w piłkę

  C: Urządzenie rejestruje obrazy w czasie tych 2 sekund.

Uwaga

 • Jeśli urządzenie nie wykryje odgłosu uderzenia kija w piłkę, za moment uderzenia przyjmie punkt na 0,5 sekundy przed naciśnięciem przycisku START/STOP. Nagrywany film rozpocznie się 1,5 sekundy przed momentem uderzenia i skończy 0,5 sekundy po nim.
 • Zdjęcia mają rozmiar 1 920 × 1 080.
 • Nie można nagrywać dźwięku.
 • Jakość zarejestrowanego obrazu nie jest tak dobra, jak w przypadku zwykłego nagrania.
 • Opcja [Tryb NAGR] zostanie automatycznie ustawiona na [Standard ].
 • Dźwięk uderzenia może zostać zarejestrowany przez wbudowany mikrofon, nawet jeśli podłączony jest mikrofon zewnętrzny.
 • Gdy w tym urządzeniu nie uda się prawidłowo przeprowadzić analizy uderzenia, na zarejestrowanym obrazie mogą być widoczne zakłócenia z uwagi na możliwy ruch w tle w przypadku nagrywanego ujęcia. Wskazane jest rejestrowanie obrazów przy stabilnym ustawieniu kamery (na przykład korzystając ze statywu).

Wskazówka

 • Istnieje możliwość sprawdzenia formy z użyciem samowyzwalacza. Wybierz opcję [] / [] – [Włącz]. Po naciśnięciu przycisku START/STOP w urządzeniu zostanie uruchomiony licznik czasu. Moment, gdy wskazanie licznika dojdzie do 0, przyjmowany jest jako moment uderzenia, a ruch rejestrowany jest zarówno przed punktem 0, jak i po nim.

Jak korzystaćOperacje w menuTryb fotografowania NAGR. z dużą szybk.

Podczas nagrywania filmów [XAVC S HD] można użyć funkcji nagrywania w przyspieszonym tempie.

 1. – [Jakość/rozm.obrazu] – [Format pliku] – [XAVC S HD].
 2. – [Tryb fotografowania] – [NAGR. z dużą szybk.].

Uwaga

 • Po ustawieniu opcji [Format pliku] na [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E) lub [AVCHD], funkcja ta nie będzie dostępna.
 • Jakość zarejestrowanego obrazu nie jest tak dobra, jak w przypadku zwykłego nagrania.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/Mikrofon Balans bieli

Balans kolorów można dostosować do warunków nagrywania.

 1. – [Aparat/Mikrofon] – [Ręczne nastawy] – [Balans bieli] – żądane ustawienie.
  • W tym ustawieniu można również użyć przycisku WHITE BALANCE.

Opis elementów menu

(Auto) (ustawienie domyślne):
Balans bieli jest regulowany automatycznie.
W przypadku wymiany akumulatora przy ustawieniu [Auto] lub przeniesienia tego urządzenia na zewnątrz po nagrywaniu w pomieszczeniu (lub odwrotnie), urządzenie to należy na ok. 10 sekund skierować na znajdujący się w pobliżu biały przedmiot w celu lepszej regulacji balansu kolorów.
(Na zewnątrz):
Balans bieli jest odpowiednio dostosowywany do poniższych warunków nagrywania:
 • W plenerze
 • Sceneria nocna, neony i pokazy ogni sztucznych
 • Wschody i zachody słońca
 • Przy oświetleniu lampami jarzeniowymi emitującymi światło dzienne
(Wewnątrz):
Balans bieli jest odpowiednio dostosowywany do poniższych warunków nagrywania:
 • W pomieszczeniach
 • Na przyjęciach lub w studiach, gdzie warunki oświetlenia szybko się zmieniają
 • Przy oświetleniu lampami studyjnymi, sodowymi lub lampami emitującymi światło o barwie przypominającej światło fluorescencyjne
(Temp.barw.):
Dostosuj balans bieli zgodnie z temperaturą barwową źródła światła.
 • Wybierz temperaturę barwową i zwiększ/zmniejsz wartość za pomocą przycisków /.
(Jednym dotk.):

Balans bieli zostanie dostosowany do oświetlenia otoczenia.

 1. Wybierz .
 2. Należy kierować obiektyw na biały przedmiot, np. kartkę papieru, oświetlony tak samo jak obiekt, który ma zostać sfilmowany, w taki sposób, aby wypełniał kadr na monitorze LCD.
 3. Wybierz .

Przy zmianie warunków oświetlenia w wyniku przyniesienia tego urządzenia z pleneru do pomieszczenia (lub odwrotnie) należy powtórzyć procedurę [Jednym dotk.], aby ponownie dopasować balans bieli.

Ręczna regulacja balansu bieli

 1. Wybierz [OPTION] na ekranie ustawień [Balans bieli].
 2. Dostosuj balans kolorów za pomocą przycisków / (B-A) i / (G-M).
 3. Wybierz .

Wskazówka

 • Aktualnie wybrany balans kolorów można sprawdzić na monitorze LCD za pomocą wzornika barw.

Uwaga

 • Przy oświetleniu jarzeniówkami emitującymi światło białe lub białe zimne, w przypadku opcji [Balans bieli] należy wybrać ustawienie [Auto] lub dostosować kolor w polu [Jednym dotk.].
 • W przypadku nagrywania filmu nie można ustawić opcji (Jednym dotk.).
 • Po wybraniu opcji [Balans bieli] pozycja [Wybór sceny] przyjmuje ustawienie [Auto].

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/Mikrofon Pomiar punkt./ostr.

Ekspozycja i ostrość mogą być regulowane automatycznie względem wybranego obiektu.

 1. – [Aparat/Mikrofon] – [Ręczne nastawy] – [Pomiar punkt./ostr.].
 2. Dotknąć obiektu, względem którego ma zostać ustawiona ekspozycja i ostrość.
  • Aby ostrość i jasność były ustawiane automatycznie, należy wybrać [Auto].

Uwaga

 • Opcje [Ekspozycja] i [Ostrość] zostaną automatycznie ustawione na [Ręczny].

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/Mikrofon Pomiar punktu

Ekspozycja może być regulowana i ustawiana automatycznie względem wybranego obiektu. Funkcja ta jest przydatna w przypadku dużego kontrastu pomiędzy obiektem a tłem, na przykład przy obiektach na scenie w świetle reflektorów.

 1. – [Aparat/Mikrofon] – [Ręczne nastawy] – [Pomiar punktu].
 2. Dotknąć obiektu, względem którego ma zostać ustawiona ekspozycja.
  • Aby przywrócić tryb automatycznej regulacji ekspozycji, wybierz [Auto].

Uwaga

 • Opcja [Ekspozycja] zostanie automatycznie ustawiona na [Ręczny].

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonOstrość punktu

Ostrość może być regulowana automatycznie względem wybranego obiektu.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Ręczne nastawy] - [Ostrość punktu].
 2. Dotknąć obiektu, względem którego ma być ustawiona ostrość.
  • Aby ostrość była ustawiana automatycznie, należy wybrać [Auto].

Uwaga

 • Opcja [Ostrość] zostanie automatycznie ustawiona na [Ręczny].

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonEkspozycja

Jasność obrazu można ustawić ręcznie. Jasność wymaga regulacji, gdy obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Ręczne nastawy] - [Ekspozycja] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Auto (ustawienie domyślne):
Ekspozycja będzie regulowana automatycznie.
Ręczny:
Wybrać jeśli obiekt jest biały lub przeciwoświetlenie intensywne. Gdy obiekt jest czarny albo oświetlenie słabe, należy wybrać .

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/Mikrofon Ostrość

Istnieje możliwość ręcznej regulacji ostrości. Funkcję tę można wybrać także z zamiarem ustawienia ostrości konkretnego obiektu.

 1. – [Aparat/Mikrofon] – [Ręczne nastawy] – [Ostrość] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Auto (ustawienie domyślne):
Ostrość będzie regulowana automatycznie.
Ręczny:

pojawia się .

Ostrość można regulować, korzystając z przycisku (bliski obiekt) lub przycisku (odległy obiekt). pojawia się, gdy nie można ustawić ostrości obiektów znajdujących się bliżej, a wskaźnik – gdy nie można ustawić ostrości obiektów znajdujących się dalej.

Uwaga

 • Minimalna odległość urządzenia od obiektu przy zachowaniu ostrości wynosi 1 cm dla kąta szerokiego oraz 100 cm w przypadku teleobiektywu.

Wskazówka

 • Łatwiej uzyskać ostry obraz obiektu, przesuwając dźwignię regulacji zbliżenia w stronę położenia T (teleobiektyw) w celu ustawienia ostrości, a następnie w stronę położenia W (obiektyw szerokokątny) w celu ustawienia zbliżenia. Podczas filmowania obiektu z bliska należy przesunąć dźwignię regulacji zbliżenia w stronę położenia W (obiektyw szerokokątny), a następnie ustawić ostrość.
 • Informacje o ogniskowej są wyświetlane w tym urządzeniu przez kilka sekund po przełączeniu opcji [Ostrość] na ustawienie [Ręczny] lub przy ręcznym ustawianiu ostrości. Informacjami tymi należy się kierować, gdy obiekt jest ciemny i ustawienie ostrości sprawia trudności.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/Mikrofon Limit AGC

Można ustawić górny limit parametru AGC (Auto Gain Control – automatyczna regulacja wzmocnienia).

 1. – [Aparat/Mikrofon] – [Ręczne nastawy] – [Limit AGC] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz (ustawienie domyślne):
Wzmocnienie będzie regulowane automatycznie.
24dB/21dB/18dB/15dB/12dB/9dB/6dB/3dB/0dB ():
Wzmocnienie będzie regulowane automatycznie do wybranej wartości limitu.

Uwaga

 • Przy większym wzmocnieniu można uzyskać większą jasność słabo oświetlonych ujęć, ale wzrasta wówczas szum. Przy niższym wzmocnieniu szum zmniejsza się, ale wydłużeniu ulega czas otwarcia migawki w celu skompensowania niedostatecznej ilości światła, co prowadzi do poruszeń kamery i rozmycia obiektu.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonPrzestawienie AE

Istnieje możliwość dostosowania ustawienia ekspozycji do własnych potrzeb.

 1. – [Aparat/Mikrofon] – [Ręczne nastawy] – [Przestawienie AE] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz (ustawienie domyślne):
Ekspozycja będzie regulowana automatycznie.
Włącz (Dobrana liczba i EV)
Poziom automatycznej ekspozycji należy regulować przyciskiem przy białym obiekcie lub jasnym tle lub przyciskiem przy ciemnym obiekcie lub słabym oświetleniu.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonLow Lux

Istnieje możliwość nagrywania obrazów z jasnymi kolorami, nawet przy słabym oświetleniu.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Ręczne nastawy] - [Low Lux] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz (ustawienie domyślne):
Funkcja Low Lux nie będzie wykorzystywana.
Włącz ():
Funkcja Low Lux będzie wykorzystywana.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonWybór sceny

Obrazy można bez problemów nagrywać w różnych warunkach.

 1. – [Aparat/Mikrofon] – [Ustawienia aparatu] – [Wybór sceny] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

(Auto) (ustawienie domyślne):
Automatyczna regulacja jakości obrazu.
(Nocny widok)(*):

Korzystając ze statywu (oddzielnie w sprzedaży), można wykonywać piękne zdjęcia w nocy.

(Ws.i zach.słońca)(*):

Pozwala uzyskać atmosferę wschodu lub zachodu słońca.

(Fajerwerki)(*):

Pozwala rejestrować widowiskowe pokazy sztucznych ogni.

(Pejzaż)(*):

Pozwala uzyskać wyraziste odległe obiekty. Ustawienie to zapobiega również ustawianiu ostrości przez to urządzenie na szybie lub siatce znajdującej się między nim a obiektem.

(Portret):

Pozwala wyeksponować obiekty znajdujące się na pierwszym planie, np. osoby i kwiaty, przez uzyskanie lekko rozmytego tła.

(Reflektor):

Pozwala uniknąć nadmiernego rozjaśnienia twarzy osób oświetlonych silnym światłem.

(Plaża):

Pozwala uchwycić żywy błękit oceanu lub jeziora.

(Śnieg):

Pozwala uzyskać jasne obrazy białego pejzażu.

*Ustawianie ostrości tylko odległych obiektów.

Uwaga

 • Po wybraniu ustawienia [Wybór sceny] zostaną anulowane następujące ustawienia.
  • Balans bieli
  • Cinematone
  • IRIS (przesłony)
  • Szybkość migawki
  • Wzmocnienie (ISO)

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonEfekt wizualny

Wybierając żądany efekt, można uatrakcyjnić wykonywane zdjęcia.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Ustawienia aparatu] - [Efekt wizualny] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz (ustawienie domyślne):
Funkcja Efekt wizualny nie będzie używana.
(Aparat zabawka):
Umożliwia wykonanie zdjęcia z unikatową barwą kolorów oraz ciemnymi kolorami otoczenia. Wybierz żądany efekt, naciskając przycisk [OPTION].
(Kolor pop):
Umożliwia wykonanie zdjęcia z kolorami w stylu pop-art, ze szczególnym podkreśleniem barwy kolorów.
(Posteryzacja):
Umożliwia uzyskanie wysokiego kontrastu, abstrakcyjnego wyglądu dzięki wyraźnemu podkreśleniu kolorów podstawowych lub efektu czarno-białego. Wybierz żądany efekt, naciskając przycisk [OPTION].
(Zdjęcie retro):
Umożliwia uzyskanie wyglądu postarzonego zdjęcia w barwach sepii i z kontrastem cieniowania.
(High-key: Miękki):
Umożliwia uzyskanie wygładzonych, wyraźnych zdjęć z naciskiem na jasność.
(Kolor częściowy):
Umożliwia uzyskanie zdjęcia sprawiającego duże wrażenie przez usunięcie określonego koloru na częściach obrazu monochromatycznego. Wybierz żądany efekt, naciskając przycisk [OPTION].
(Cz.-b. duży kontrast):
Umożliwia uzyskanie czarno-białego zdjęcia o wysokim nasyceniu i kontraście.

Uwaga

 • Po wybraniu opcji [Efekt wizualny] następujące funkcje będą niedostępne:
  • Fotografowanie w trybie nagrywania filmu
  • Kilka innych funkcji

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonCinematone

Jakość obrazu zostanie dostosowana automatycznie w tym urządzeniu, tak aby atmosfera filmu przypominała obrazy z kamer filmowych.

 1. – [Aparat/Mikrofon] – [Ustawienia aparatu] – [Cinematone] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz (ustawienie domyślne):
Funkcja Cinematone nie będzie wykorzystywana.
Włącz:
Funkcja Cinematone będzie wykorzystywana.

Uwaga

 • Po włączeniu lub wyłączeniu tej funkcji obraz zostanie na chwilę zatrzymany.
 • Po ustawieniu opcji [Cinematone] na [Włącz] ustawienie [Wybór sceny] zmieni się na [Auto].
 • Po ustawieniu opcji [Cinematone] na [Włącz] ustawienie [Efekt wizualny] zmieni się na [Wyłącz].

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonWprowadzanie

Można zarejestrować przejście, dodając poniższe efekty pomiędzy ujęciami. Należy wybrać odpowiedni efekt w trybie [OCZEK.] (w celu wprowadzenia obrazu) lub w trybie [NAGRYWANIE] (w celu wygaszenia obrazu).

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Ustawienia aparatu] - [Wprowadzanie] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz (ustawienie domyślne):
Efekt nie będzie używany.
Wprowadz. białe ():

Obraz wyłania się lub zanika na tle białego ekranu.

A: Wyjście

B: Wejście

Wprowadz. czarne ():

Obraz wyłania się lub zanika na tle czarnego ekranu.

Obrazy zarejestrowane z użyciem efektu [Wprowadz. czarne] mogą być ciemne na ekranie indeksu.

A: Wyjście

B: Wejście

Uwaga

 • Po naciśnięciu przycisku START/STOP ustawienie zostanie anulowane.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonSamowyzw.

Aby rozpocząć odliczanie, należy nacisnąć przycisk PHOTO. Zdjęcie zostanie zarejestrowane po upływie ok. 10 sekund.

Uwaga

 • Operację tę można także wykonać, naciskając przycisk PHOTO na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.
 1. – [Aparat/Mikrofon] – [Ustawienia aparatu] – [Samowyzw.] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz (ustawienie domyślne):
Anulowanie samowyzwalacza.
Włącz ():
Uruchomienie rejestracji z użyciem samowyzwalacza. Aby anulować rejestrację, należy wybrać .

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/Mikrofon SteadyShot (film)

Istnieje możliwość kompensacji drgań kamery.

 1. – [Aparat/Mikrofon] – [Ustawienia aparatu] – [SteadyShot] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Aktywny:
Nagranie filmu przy użyciu najskuteczniejszej funkcji SteadyShot.
Standardowy (ustawienie domyślne):
W trybie filmowania przy ujęciu szerokokątnym to urządzenie redukuje drgania kamery przy użyciu funkcji SteadyShot.
Wyłącz ():
Urządzenie nie obsługuje funkcji SteadyShot.

Uwaga

 • Kąt widzenia ulegnie zmianie po zmianie ustawień funkcji [SteadyShot].
 • Po wybraniu profilu [Aktywny] funkcji [SteadyShot] poziom powiększenia będzie wynosił 24x podczas nagrywania filmu HD i 18x podczas nagrywania filmu 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E).

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonSteadyShot (zdjęcie)

Istnieje możliwość kompensacji drgań kamery. Gdy używany jest statyw (oddzielnie w sprzedaży), ustawienie opcji [SteadyShot] na [Wyłącz] pozwala na uzyskanie bardziej naturalnego obrazu.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Ustawienia aparatu] - [SteadyShot] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz (ustawienie domyślne):
Funkcja SteadyShot będzie wykorzystywana.
Wyłącz ():
Funkcja SteadyShot nie będzie wykorzystywana.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonZoom cyfrowy

Można wybrać maksymalny poziom zbliżenia. Należy jednak pamiętać, że jakość obrazu ulega pogorszeniu, gdy wykorzystywany jest zoom cyfrowy.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Ustawienia aparatu] - [Zoom cyfrowy] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz (ustawienie domyślne):
Nie można korzystać z zoomu cyfrowego.
160:
Cyfrowo można uzyskać maksymalnie 160-krotne zbliżenie.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonAuto Pod światło

To urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznej regulacji ekspozycji w przypadku filmowania obiektów pod światło.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Ustawienia aparatu] - [Auto Pod światło] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz (ustawienie domyślne):
Ekspozycja w przypadku obiektów pod światło będzie regulowana automatycznie.
Wyłącz:
Bez regulacji ekspozycji w przypadku filmowania obiektów pod światło.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonUstawianie pokrętła

Do pokrętła MANUAL można przypisać jeden często używany element menu.

 1. – [Aparat/Mikrofon] – [Ustawienia aparatu] – [Ustawianie pokrętła] – żądane ustawienie.

Elementy menu, które można przypisać

Ekspozycja/Przestawienie AE/Temp. barw. b. biel./B. biel. B-A/B. biel. G-M

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonŚwiatło NIGHTSHOT

Nagrywanie w ciemnym otoczeniu z aktywną funkcją NightShot umożliwia zmianę ustawień podczerwieni.

 1. – [Aparat/Mikrofon] – [Ustawienia aparatu] – [Światło NIGHTSHOT] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz (ustawienie domyślne):
Emituje promieniowanie podczerwone.
Wyłącz:
Nie emituje promieniowania podczerwonego.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonWykrywanie twarzy

W tym urządzeniu można ustawić automatyczne wykrywanie twarzy. Urządzenie to automatycznie ustawia ostrość/kolor/ekspozycję dla twarzy wybranego obiektu.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Twarz] - [Wykrywanie twarzy] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Auto (ustawienie domyślne):
Umożliwia wykrywanie twarzy.
Wyłącz ():
Twarze nie będą wykrywane.

Uwaga

 • W zależności od warunków rejestrowania może się zdarzyć, że twarze nie zostaną wykryte.

Wskazówka

 • Warunki rejestrowania obrazu zapewniające optymalną skuteczność wykrywania twarzy:
  • Jasno oświetlone miejsce.
  • Osoba nie powinna nosić okularów, czapki ani maski.
  • Twarz osoby powinna być zwrócona w stronę kamery.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonZdjęcie z uśmiechem

Po wykryciu uśmiechu migawka jest zwalniana automatycznie. Jeżeli zdjęcia nie mają być wykonywane automatycznie, należy wybrać ustawienie [Wyłącz].

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Twarz] - [Zdjęcie z uśmiechem] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Nagryw. dwoiste ():
Tylko podczas nagrywania filmów po wykryciu uśmiechu migawka jest zwalniana automatycznie.
Zawsze włączone ():
Migawka jest zwalniana po wykryciu uśmiechu, zawsze gdy to urządzenie znajduje się w trybie nagrywania.
Wyłącz (ustawienie domyślne):
Uśmiechy nie są wykrywane, więc zdjęcia nie są zapisywane automatycznie.

Uwaga

 • W niektórych warunkach nagrywania, przy pewnych obiektach i ustawieniach tego urządzenia mogą występować problemy z wykrywaniem uśmiechów.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonCzułość wykr. uśm.

Ustawianie czułości wykrywania uśmiechu dla funkcji Zdjęcie z uśmiechem.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Twarz] - [Czułość wykr. uśm.] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Szeroki uśmiech:
Wykrywane są szerokie uśmiechy.
Normalny uśmiech (ustawienie domyślne):
Wykrywane są normalne uśmiechy.
Lekki uśmiech:
Wykrywane są nawet lekkie uśmiechy.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonLampa błyskowa (dostępna tylko po podłączeniu zewnętrznej lampy błyskowej)

Wybierz ustawienie lampy błyskowej.

Wybierz żądane ustawienie lampy błyskowej przy rejestrowaniu zdjęć z użyciem zewnętrznej lampy błyskowej (oddzielnie w sprzedaży) zgodnej z tym urządzeniem.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Lampa błyskowa] - [Lampa błyskowa] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Auto (ustawienie domyślne):
Lampa błyskowa jest uruchamiana automatycznie przy niedostatecznym oświetleniu.
Włącz ():
Lampa błyskowa jest uruchamiana zawsze, niezależnie od jasności oświetlenia.
Wyłącz ():
Lampa błyskowa nie jest używana.

Uwaga

 • Lampa błyskowa nie działa w trybie nagrywania filmów.

Wskazówka

 • Zanieczyszczenia (kurz, pyłki itd.) unoszące się w pobliżu obiektywu są uwydatniane przez lampę błyskową przez co są one widoczne w postaci białych okrągłych plamek. Aby wyeliminować to zjawisko, rozjaśnij miejsce nagrania i zarejestruj obiekt bez użycia lampy błyskowej.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonPoziom błysku (dostępna tylko po podłączeniu zewnętrznej lampy błyskowej)

Istnieje możliwość wyboru natężenia błysku.

Wybierz żądane natężenie błysku lampy przy rejestrowaniu zdjęć z użyciem zewnętrznej lampy błyskowej (oddzielnie w sprzedaży) zgodnej z tym urządzeniem.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Lampa błyskowa] - [Poziom błysku] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wysoki:
Zwiększa natężenie błysku.
Normalny (ustawienie domyślne):
Zwykły poziom błysku
Niski:
Zmniejsza natężenie błysku.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonRed. czerw. oczu (dostępna tylko po podłączeniu zewnętrznej lampy błyskowej)

Włączając przedbłysk przed właściwym uruchomieniem lampy, można zapobiec wystąpieniu efektu czerwonych oczu.

Włącz tę funkcję przy rejestrowaniu zdjęć z użyciem zewnętrznej lampy błyskowej (oddzielnie w sprzedaży) zgodnej z tym urządzeniem.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Lampa błyskowa] - [Red. czerw. oczu] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz (ustawienie domyślne):
Nie jest wykorzystywana funkcja Redukcja czerwonych oczu do eliminowania efektu czerwonych oczu.
Włącz ():
Wykorzystywana jest funkcja Redukcja czerwonych oczu do eliminowania efektu czerwonych oczu.

Uwaga

 • Ze względu na różnice indywidualne, w pewnych warunkach zastosowanie funkcji redukcji efektu czerwonych oczu może nie przynieść oczekiwanych rezultatów.
 • Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu nie działa w przypadku automatycznej rejestracji z użyciem funkcji [Zdjęcie z uśmiechem].

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonElimin. mojego głosu

Istnieje możliwość uzyskania czystszego dźwięku przy nagrywaniu filmów dzięki zmniejszeniu poziomu głosu osoby nagrywającej film.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Mikrofon] - [Elimin. mojego głosu].

Opis elementów menu

Wyłącz (ustawienie domyślne):
Poziom głosu osoby nagrywającej film nie zostanie zmniejszony.
Włącz ():
Zmniejszenie poziomu głosu osoby nagrywającej film i uzyskanie w ten sposób czystszego dźwięku nagrywanego ujęcia.

Uwaga

 • Ustaw opcję [Elimin. mojego głosu] na [Wyłącz], aby nagrać film bez zmniejszania poziomu głosu osoby nagrywającej.
 • W pewnych warunkach nagrywania oczekiwane zmniejszenie poziomu głosu osoby nagrywającej film może być niemożliwe.
 • Funkcji [Elimin. mojego głosu] nie można uruchomić, jeśli do tego urządzenia podłączono zewnętrzny mikrofon.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonZoom wbud. mikrof.

Można nagrywać film z wyrazistym dźwiękiem dostosowanym do ustawienia zbliżenia.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Mikrofon] - [Zoom wbud. mikrof.] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz (ustawienie domyślne):
Mikrofon nie będzie rejestrował dźwięków dostosowanych do ustawienia zoomu.
Włącz ():
Mikrofon będzie rejestrował dźwięki dostosowane do ustawienia zoomu.

Uwaga

 • Po ustawieniu opcji [Poziom nagryw.audio] na [Ręczny] opcja [Zoom wbud. mikrof.] zostanie automatycznie ustawiona na [Wyłącz].

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonAutored.szum wiatru

Podczas rejestrowania dźwięku za pomocą wbudowanego mikrofonu funkcja ta automatycznie wycina z dolnego zakresu szum wiatru w zależności od jego poziomu.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Mikrofon] - [Autored.szum wiatru] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz ():
Szum wiatru nie będzie wyciszany.
Włącz (ustawienie domyślne):
Wyciszanie szumu wiatru.

Uwaga

 • Po ustawieniu opcji [Autored.szum wiatru] na [Wyłącz], opcja Inteligentna automatyka zostanie ustawiona na [Wyłącz].
 • Funkcja [Autored.szum wiatru] nie działa, gdy do kamery jest podłączony zewnętrzny mikrofon.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/Mikrofon Tryb audio

Istnieje możliwość zmiany formatu nagrywanego dźwięku.

 1. – [Aparat/Mikrofon] – [Mikrofon] – [Tryb audio] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

5.1ch Surround () (ustawienie domyślne):
Nagrywanie dźwięku przestrzennego 5.1ch.
2ch Stereo ():
Nagrywanie dźwięku stereofonicznego 2ch.

Wskazówka

 • Funkcja [5.1ch Surround] jest dostępna wyłącznie wówczas, jeśli w ustawieniu [Format pliku] wybrano opcję [AVCHD].
 • Filmy XAVC S są automatycznie ustawione na [2ch Stereo]. Zmiana formatu audio nie jest możliwa.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/Mikrofon Poziom nagryw.audio

Użytkownik może regulować poziom zapisu dźwięku.

 1. – [Aparat/Mikrofon] – [Mikrofon] – [Poziom nagryw.audio] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Auto (ustawienie domyślne):
Poziom zapisu dźwięku jest regulowany automatycznie.
Ręczny ():
Poziom zapisu dźwięku można zwiększać za pomocą lub zmniejszać za pomocą .

Uwaga

 • Nastawa zostanie zresetowana każdorazowo po przełączeniu pomiędzy [Auto] i [Ręczny].
 • Po ustawieniu opcji [Poziom nagryw.audio] na [Ręczny] ustawienie następującej opcji zostanie zmienione na [Wyłącz].
  • Zoom wbud. mikrof.
 • Podczas kontroli i regulacji poziomu zapisu wskazane jest korzystanie ze słuchawek.
 • Podczas ciągłego nagrywania dźwięku o dużym natężeniu, zmień poziom nagrywania na dynamiczny.
 • Ogranicznik jest zawsze aktywny, niezależnie od nastawy poziomu zapisu.
 • W przypadku korzystania z dedykowanego mikrofonu podłączonego do stopki multiinterfejsowej nastawa poziomu zapisu będzie nieprawidłowa i nie będzie można regulować poziomu zapisu.
 • Po ustawieniu opcji [Elimin. mojego głosu] na [Włącz] nie będzie już można zmienić poziomu zapisu dźwięku.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonSteruj ze smartfonu

Smartfon może służyć jako bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Asysta nagrywania] - [Steruj ze smartfonu].

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonMój przycisk

Istnieje możliwość przypisania często używanych podczas nagrywania funkcji do jednego z Moich przycisków.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Asysta nagrywania] - [Mój przycisk].
 2. Za pomocą / wybrać opcję menu, która ma być przypisana do Mojego przycisku.

 3. Wybrać jeden z Moich przycisków, do którego ma być przypisana dana opcja menu.

 4. Wybierz .

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonLinia siatki

Dzięki wyświetlanym liniom można sprawdzić, czy obiekt jest ustawiony w poziomie lub w pionie.

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Asysta nagrywania] - [Linia siatki] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz (ustawienie domyślne):
Linie siatki nie będą wyświetlane.
Włącz:
Linie siatki będą wyświetlane.

Wskazówka

 • Umieszczenie obiektu w punkcie przecięcia linii siatki pozwala uzyskać zrównoważoną kompozycję.
 • Linie nie są nagrywane.
 • Zewnętrzna ramka linii siatki wskazuje obszar ekranu telewizora, który nie jest zgodny z trybem wyświetlania obrazu w pełnej rozdzielczości.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/Mikrofon Zebra

Istnieje możliwość wyświetlenia wzoru zebry przydatnego przy regulacji jasności.

 1. – [Aparat/Mikrofon] – [Asysta nagrywania] – [Zebra] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz (ustawienie domyślne):
Wzór zebry nie będzie wyświetlany.
Włącz:
Wyświetlany będzie wzór zebry i poziom jasności (IRE). Poziom jasności można dostosować za pomocą przycisków /.

IRE (ang. Institute of Radio Engineers, Instytut Inżynierów Radiowych) to miara poziomu sygnału wideo wykorzystywana jako baza jasności; poziom odniesienia (poziom bazowy) przyjmuje się jako 0 (%), a poziom maksymalny (poziom całkowitej bieli) jako 100 (%).

Uwaga

 • Obraz z obiektem, którego jasność przekracza poziom 100 IRE, może być prześwietlony.

Wskazówka

 • Wzór zebry nie jest rejestrowany razem z obrazem.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/Mikrofon Maksimum

Na monitorze LCD można wyświetlić obraz z zarysami uwydatnionymi za pomocą kolorów. Funkcja ta jest przydatna przy ustawianiu ostrości.

 1. – [Aparat/Mikrofon] – [Asysta nagrywania] – [Maksimum] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz /Wyłącz (ustawienie domyślne):
Po ustawieniu opcji [Maksimum] na [Włącz], wyświetlone zostaną znaki //oraz obrazy z uwydatnionymi zarysami. Funkcja ta jest przydatna przy ustawianiu ostrości. (Ustawienie domyślne to [Wyłącz].)
Kolor:
Wybierz kolor z opcji [Biały], [Czerwony] lub [Żółty]. (Ustawienie domyślne to [Biały].)
Poziom:
Ustaw czułość, wybierając opcje [Wysoka], [Średni] lub [Wolna]. (Ustawienie domyślne to [Średni].)

Uwaga

 • Zarysy mogą nie zostać uwydatnione w ciemnym miejscu.

Wskazówka

 • Uwydatnione zarysy nie będą rejestrowane razem z obrazem.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/Mikrofon Wyśw.dane kam

Wybierz wartość ustawienia do wyświetlenia.

 1. – [Aparat/Mikrofon] – [Asysta nagrywania] – [Wyśw.dane kam] – żądane ustawienie.
Wyłącz:
Wyświetlone zostaną wyłącznie wartości, które mogą być dostosowane ręcznie.
Włącz (ustawienie domyślne):
Wyświetlone zostaną wszystkie wartości ustawień.

Jak korzystaćOperacje w menuKamera/MikrofonWyśw. poz. dźw.

Istnieje możliwość wyboru, czy wskaźnik poziomu sygnału audio ma być wyświetlany. Kształt wskaźnika poziomu sygnału audio zależy od ustawienia [Tryb audio].

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [Asysta nagrywania] - [Wyśw. poz. dźw.] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz (ustawienie domyślne):
Wskaźnik poziomu sygnału audio będzie wyświetlany.
Wyłącz:
Wskaźnik poziomu sygnału audio nie będzie wyświetlany.

Jak korzystaćOperacje w menuJakość/rozmiar obrazu Tryb NAGR

Istnieje możliwość wyboru jakości obrazu nagrywanych filmów AVCHD. Od wybranej jakości filmu zależą czas nagrywania lub rodzaje urządzeń pamięciowych, na które można kopiować obrazy.

 1. – [Jakość/rozm.obrazu] – [Tryb NAGR] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Najwyż. jakość :
Nagranie filmu o najwyższej możliwej jakości dostępnej w tym urządzeniu (w trybie 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).
Wysoka jakość :
Nagranie filmu o wysokiej jakości (w trybie 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).
Standard :
Nagranie filmu o jakości standardowej (w trybie 60i (*)/50i (**)).
Dłuższy czas :
Nagranie długiego filmu (w trybie 60i (*)/50i (**)).
60p Jakość (*)/50p Jakość (**)
Nagranie filmu w trybie 60p (*)/50p (**).

*Modele z systemem kolorów NTSC

**Modele z systemem kolorów PAL

Wskazówka

 • Rodzaje nośników, na których można zapisywać obrazy, zależą od wybranej jakości obrazu.
  • 60p Jakość (*)/50p Jakość (**)/Najwyż. jakość :

   Karta pamięci, zewnętrzne urządzenia pamięciowe, płyty Blu-ray

  • Wysoka jakość /Standard /Dłuższy czas :

   Karta pamięci, zewnętrzne urządzenia pamięciowe, płyty Blu-ray, płyty do zapisu AVCHD

*Modele z systemem kodowania kolorów NTSC: Tryb [60p Jakość ] można wybrać tylko po ustawieniu opcji [Szybkość klatek] na [60p].

**Modele z systemem kodowania kolorów PAL: Tryb [50p Jakość ] można wybrać tylko po ustawieniu opcji [Szybkość klatek] na [50p].

Jak korzystaćOperacje w menuJakość/rozmiar obrazu Szybkość klatek

Istnieje możliwość wyboru szybkości klatek nagrywanych filmów [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E), [XAVC S HD] lub [AVCHD]. Opcję [Tryb NAGR] należy ustawić przed ustawieniem opcji [Szybkość klatek].

 1. – [Jakość/rozm.obrazu] – [Szybkość klatek] – żądane ustawienie.

Dostępne ustawienia szybkości klatek różnią się w zależności od formatu nagrania.

Dostępne ustawienia szybkości klatek

XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
30p(*) (ustawienie domyślne)/24p(*)/25p(**) (ustawienie domyślne)
XAVC S HD:
60p(*)/50p(**) (ustawienie domyślne)/30p(*)/24p(*)/25p(**)
AVCHD:
60p(*)/50p(**)/60i(*)/50i(**) (ustawienie domyślne)/24p(*)/25p(**)

Opis elementów menu

60i(*)/50i(**):
Jest to typowe ustawienie dla filmów AVCHD.
60p(*)/50p(**):
Istnieje możliwość rejestrowania filmów o dwa razy większym rozmiarze pliku niż w przypadku trybu 60i(*), 50i(**) lub 30p(*). Do odtwarzania na telewizorze filmów zarejestrowanych przy tym ustawieniu wymagany jest odbiornik telewizyjny umożliwiający odtwarzanie filmów w formacie 60p(*) lub 50p(**).
30p(*):
W przypadku nagrywania filmów przy tym ustawieniu wskazane jest korzystanie ze statywu.
24p(*)/25p(**)
Ustawienie to pozwala rejestrować filmy przypominające atmosferą obrazy kinowe. W przypadku nagrywania filmów przy tym ustawieniu wskazane jest korzystanie ze statywu.

*Modele z systemem kolorów NTSC

**Modele z systemem kolorów PAL

Uwaga

 • Nośniki, na których można zapisywać obrazy, zależą od trybu nagrywania ustawionego podczas zapisu.

Jak korzystaćOperacje w menuJakość/rozmiar obrazu NAGR. podw. wideo

Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia podwójnego trybu nagrywania (rejestrowania filmu MP4 podczas nagrywania filmu).

 1. – [Jakość/rozm.obrazu] – [NAGR. podw. wideo] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz:
Rejestrowanie filmu MP4 podczas nagrywania w formacie 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E) lub HD.
Wyłącz (ustawienie domyślne):
Film MP4 nie jest rejestrowany podczas nagrywania filmu w formacie HD.

Uwaga

 • Gdy opcja [Format pliku] jest ustawiona na [XAVC S HD] i opcja [Szybkość klatek] jest ustawiona na 60p (modele nagrywające w systemie kodowania kolorów NTSC)/50p (modele nagrywające w systemie kodowania kolorów PAL), to opcja [NAGR. podw. wideo] będzie ustawiona na [Wyłącz].
 • Gdy opcja [Format pliku] jest ustawiona na [AVCHD] i opcja [Tryb NAGR] jest ustawiona na [60p Jakość (modele nagrywające w systemie kodowania kolorów NTSC)]/[50p Jakość (modele nagrywające w systemie kodowania kolorów PAL)], to opcja [NAGR. podw. wideo] będzie ustawiona na [Wyłącz].
 • Gdy opcja [Format pliku] jest ustawiona na [AVCHD] i opcja [Szybkość klatek] jest ustawiona na 60p (modele nagrywające w systemie kodowania kolorów NTSC)/50p (modele nagrywające w systemie kodowania kolorów PAL), to opcja [NAGR. podw. wideo] będzie ustawiona na [Wyłącz].
 • Gdy opcja [NAGR. podw. wideo] jest ustawiona na [Włącz], następujące funkcje nie są widoczne.
  • Przechwytywanie zdjęć podczas nagrywania filmów (Nagrywanie dwoiste)
  • Rejestrowanie wyraźnego ujęcia wybranego obiektu (Priorytet twarzy)

Jak korzystaćOperacje w menuJakość/rozmiar obrazuFormat pliku

Ustaw format nagrywania i odtwarzania.

 1. – [Jakość/rozm.obrazu] – [Format pliku] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

FDR-AX100/FDR-AX100E

XAVC S 4K (ustawienie domyślne):
Rejestruje obrazy 4K w formacie XAVC S.
To ustawienie umożliwia oglądanie obrazów na telewizorze 4K. Dotyczy zarówno trybu nagrywania, jak i odtwarzania.
Filmy są odtwarzane zgodnie z ustawieniem [Szybkość klatek].
XAVC S HD:
Rejestruje obrazy HD (w wysokiej rozdzielczości) w formacie XAVC S.
To ustawienie umożliwia oglądanie obrazów na telewizorze HD (w wysokiej rozdzielczości). Dotyczy zarówno trybu nagrywania, jak i odtwarzania.
AVCHD:

Rejestruje obrazy HD (w wysokiej rozdzielczości) w formacie AVCHD.
To ustawienie umożliwia oglądanie obrazów na telewizorze HD (w wysokiej rozdzielczości) i nagrywanie płyt Blu-ray. Dotyczy zarówno trybu nagrywania, jak i odtwarzania.

 

HDR-CX900/HDR-CX900E

XAVC S HD:
Rejestruje obrazy HD (w wysokiej rozdzielczości) w formacie XAVC S.
To ustawienie umożliwia oglądanie obrazów na telewizorze HD (w wysokiej rozdzielczości). Dotyczy zarówno trybu nagrywania, jak i odtwarzania.
AVCHD (ustawienie domyślne):
Rejestruje obrazy HD (w wysokiej rozdzielczości) w formacie AVCHD.
To ustawienie umożliwia oglądanie obrazów na telewizorze HD (w wysokiej rozdzielczości) i nagrywanie płyt Blu-ray. Dotyczy trybu nagrywania, jak i odtwarzania.

Jak korzystaćOperacje w menuJakość/rozmiar obrazu Rozm. obrazu

Istnieje możliwość wyboru rozmiaru wykonywanych zdjęć. Liczba zdjęć, które można wykonać, różni się w zależności od wybranego rozmiaru zdjęcia.

 1. – [Jakość/rozm.obrazu] – [Rozm. obrazu] – żądane ustawienie.
  • Rozmiar obrazu jest ustawiany zgodnie z formatem wybranym w ustawieniach [Format pliku].

L (20,0M) (*)

L (15,0M)(*)

M (14,2M)

M (10,6M)

S (2,1M)

S (VGA)

* Tylko dla FDR-AX100/FDR-AX100E

Uwaga

 • Ustawienie domyślne to M.
 • Nie można wybrać opcji L, gdy w ustawieniu [Format pliku] wybrano opcję [XAVC S HD] lub [AVCHD] (opcja L zostanie automatycznie zmieniona na opcję M).
 • Rozmiar obrazu wybrany w tym ustawieniu dotyczy również zdjęć wykonywanych przy użyciu funkcji Nagrywanie dwoiste.
 • Ustawienie [Wyraźny zoom obr.] służy do rejestracji zdjęć w rozmiarze M podczas nagrywania filmów (Nagrywanie dwoiste) w formacie [AVCHD] lub w rozmiarze L podczas nagrywania filmów w formacie [XAVC S HD].

Jak korzystaćOperacje w menuFunkcja odtwarzaniaPodgląd Wydarzeń

Zarejestrowane obrazy można odtwarzać według daty ich rejestracji (Podgląd Wydarzeń).

 1. - [Funkcja Odtwarzania] - [Podgląd Wydarzeń].

Jak korzystaćOperacje w menuFunkcja odtwarzania Scenariusz

Istnieje możliwość wyświetlenia zapisanego Scenariusza z Zaznaczenia.

 1. – [Funkcja Odtwarzania] – [Scenariusz].

Uwaga

 • Funkcja ta jest dostępna wyłącznie wówczas, jeśli w ustawieniu [Format pliku] wybrano opcję [AVCHD].

Jak korzystaćOperacje w menuEdytuj/KopiujWyślij do smartfonu

Przesłanie obrazów zarejestrowanych w tym urządzeniu do smartfona.

 1. Naciśnij przycisk w tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
 2. - [Edycja/Kopiuj] - [Wyślij do smartfonu].

Jak korzystaćOperacje w menuEdytuj/KopiujOglądaj przez TV

Istnieje możliwość wyświetlania obrazów na telewizorze obsługującym funkcję sieci. Obrazy można przesłać z tego urządzenia do telewizora bez użycia kabla. W zależności od używanego modelu telewizora przed rozpoczęciem odtwarzania może być wymagana konfiguracja jego ustawień. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

 1. Naciśnij przycisk w tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
 2. - [Edycja/Kopiuj] - [Oglądaj przez TV].

Jak korzystaćOperacje w menuEdytuj/KopiujWyślij do komputera

Przesłanie obrazów zarejestrowanych w tym urządzeniu do komputera.

 1. Naciśnij przycisk w tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
 2. - [Edycja/Kopiuj] - [Wyślij do komputera].

Jak korzystaćOperacje w menuEdytuj/Kopiuj Kasuj

Istnieje możliwość usunięcia zbędnych obrazów.

 1. Naciśnij przycisk na tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
 2. Na ekranie Podgląd zdarzeń wybierz opcję , a następnie ustaw format zapisu filmów, który chcesz usunąć.
  • Zamiast ikony może pojawić się inna ikona w zależności od ustawienia [Format pliku] i formatu odtwarzania filmów.
 3. – [Edycja/Kopiuj] – [Kasuj] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wiele obrazów:

Istnieje możliwość wyboru obrazów, które mają być usunięte. Wybierz rodzaj obrazów do usunięcia, dodaj do wybranych obrazów, a następnie wybierz .

Wsz. w Wydarzeniu:

Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich obrazów z wybranego dnia. Za pomocą przycisków / wybierz datę obrazów do usunięcia, a następnie wybierz .

Jak korzystaćOperacje w menuEdytuj/Kopiuj Chroń

Zabezpieczenie filmów i zdjęć pozwala uniknąć ich przypadkowego usunięcia. Na zabezpieczonych obrazach będzie wyświetlany symbol .

 1. Naciśnij przycisk na tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
 2. Na ekranie Podgląd wydarzeń wybierz , a następnie wybierz format zapisu filmów, który chcesz zabezpieczyć.
  • Zamiast ikony może pojawić się inna ikona w zależności od ustawienia [Format pliku] i formatu odtwarzania filmów.
 3. – [Edycja/Kopiuj] – [Chroń] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wiele obrazów:

Istnieje możliwość wyboru obrazów, które mają być zabezpieczone. Wybierz rodzaj obrazów do zabezpieczenia, dodaj do wybranych obrazów, a następnie wybierz .

Ust. wsz. w Wydarz.:

Istnieje możliwość jednoczesnego zabezpieczenia wszystkich obrazów z wybranego dnia. Za pomocą przycisków / wybierz datę obrazów do zabezpieczenia, a następnie wybierz .

Usuń wsz. w Wydarz.:

Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia ochrony wszystkich obrazów z wybranego dnia. Za pomocą przycisków / wybierz datę obrazów do usunięcia zabezpieczenia, a następnie wybierz .

Uwaga

 • Nie można zaznaczyć kilku dat.

Jak korzystaćOperacje w menuEdytuj/Kopiuj Kopia bezpośrednia

Istnieje możliwość zapisania obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym, gdy jest ono podłączone do tego urządzenia.

 1. Naciśnij (Podgląd obrazów).
 2. – [Edycja/Kopiuj] – [Kopia bezpośrednia].

Uwaga

 • Tę operację można wykonać, jeśli do tego urządzenia zostało podłączone urządzenie zewnętrzne.
 • Ta funkcja nie jest dostępna dla filmów [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E) i [XAVC S HD].

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaInformacja o nośniku

Istnieje możliwość sprawdzenia pozostałego czasu nagrywania oraz orientacyjnej ilości wolnego i zajętego miejsca na nośniku do zapisu.

 1. - [Konfiguracja] - [Ustawienia nośnika] - [Informacja o nośniku].

Uwaga

 • Ze względu na obszar zarządzania plikami wykorzystana ilość miejsca nie jest nigdy równa 0%, nawet po użyciu funkcji [Format].

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaFormat

Formatowanie polega na usunięciu wszystkich filmów i zdjęć w celu odzyskania wolnego miejsca dostępnego dla operacji nagrywania.

 1. - [Konfiguracja] - [Ustawienia nośnika] - [Format] - żądany nośnik nagrania, a następnie wybierz .

Uwaga

 • W tym celu podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego przy użyciu dołączonego w zestawie zasilacza sieciowego.
 • Aby uniknąć utraty ważnych obrazów, należy je zapisać przed sformatowaniem nośnika zapisu.
 • Usunięte zostaną również zabezpieczone filmy i zdjęcia.
 • Gdy wyświetlana jest informacja [Wykonywanie...], nie wolno wykonywać poniższych czynności.
  • Otwieranie/zamykanie monitora LCD.
  • Używanie przycisków w tym urządzeniu.
  • Wyciąganie karty pamięci z tego urządzenia.
  • Odłączanie zasilacza sieciowego.
  • Wyjmowanie akumulatora.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracja Napr. danych obrazu

Plik bazy danych z obrazami należy naprawić, gdy jest to konieczne. Na przykład gdy pojawia się komunikat z zaleceniem jego naprawy.

 1. – [Konfiguracja] – [Ustawienia nośnika] – [Napr. danych obrazu] – żądany nośnik nagrania, a następnie wybierz .

Wskazówka

 • W celu odtwarzania filmów edytowanych na komputerze lub innym urządzeniu i zarejestrowanych ponownie na nośniku, jeżeli na ekranie Podgląd wydarzeń nie pojawia się żaden obraz, wybierz opcję [Napr. danych obrazu].

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaNumer pliku

Istnieje możliwość wyboru sposobu przypisywania numerów plików zdjęciom/filmom MP4.

 1. - [Konfiguracja] - [Ustawienia nośnika] - [Numer pliku] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Seria (ustawienie domyślne):

Zdjęciom/filmom MP4 są przypisywane kolejne numery plików. Numer pliku zwiększa się po każdorazowym zarejestrowaniu zdjęcia/filmu MP4.

Nawet po zmianie karty pamięci kolejność numeracji plików nie ulega zmianie.

Resetuj:
Pliki są numerowane kolejno począwszy od najwyższego numeru pliku na nośniku zapisu. Po zmianie karty pamięci pliki są numerowane od początku. Każda karta pamięci ma własną numerację.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracja Kod danych

Podczas odtwarzania na tym urządzeniu są wyświetlane informacje, które zostały automatycznie zarejestrowane w trakcie nagrywania. Można sprawdzić poniższe informacje.

 1. – [Konfiguracja] – [Ustaw. odtwarzania] – [Kod danych] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz (ustawienie domyślne):
Kod danych nie jest wyświetlany.
Data/Czas:

Data

Godzina

Dane kamery:

Film

Zdjęcie

Balans bieli

SteadyShot wył.

Szybkość migawki

F-stop

Wzmocnienie

Jasność

Lampa błyskowa

Ekspozycja

B. biel. B-A/B. biel. G-M

ISO

Temp. barw. b. biel.

Uwaga

 • Po podłączeniu tego urządzenia do telewizora na ekranie zostanie wyświetlony kod danych.
 • W zależności od stanu nośnika z nagraniem mogą pojawić się kreski [-- -- --].

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaNastaw. głośności

Głośność odtwarzanego dźwięku można regulować.

 1. - [Konfiguracja] - [Ustaw. odtwarzania] - [Nastaw. głośności] - regulacja głośności za pomocą /.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaPobierz muzykę (HDR-CX900/FDR-AX100)

Podłączając to urządzenie do komputera, można przesyłać do niego pliki muzyczne z płyt audio CD itd.

 1. - [Konfiguracja] - [Ustaw. odtwarzania] - [Pobierz muzykę].

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaOpróżnij muzykę (HDR-CX900/FDR-AX100)

Istnieje możliwość usunięcia wszystkich plików muzycznych zapisanych w tym urządzeniu.

 1. - [Konfiguracja] - [Ustaw. odtwarzania] - [Opróżnij muzykę].

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaWPS przycisk

Jeżeli punkt dostępowy posiada przycisk WPS, można łatwo go zarejestrować w urządzeniu.

 1. - [Konfiguracja] - [Połączenia] - [WPS przycisk].
 2. Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępowym, który ma zostać zarejestrowany.

Uwaga

 • Opcja [WPS przycisk] wymaga zabezpieczenia punktu dostępowego przy użyciu szyfrowania WPA lub WPA2 oraz obsługi rejestracji przyciskiem WPS. Jeżeli szyfrowanie punktu dostępowego jest ustawione na WEP, a punkt dostępowy nie obsługuje rejestracji przyciskiem WPS, taki punkt należy zarejestrować ręcznie.
 • Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych funkcji i ustawień punktu dostępowego można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od administratora punktu dostępowego.
 • Pewne warunki otoczenia, na przykład przeszkody między tym urządzeniem a punktem dostępowym, albo pewne warunki odbioru sygnału lub materiały, z których wykonano ściany, mogą utrudniać nawiązanie połączenia lub ograniczać zasięg łączności. W takim przypadku należy przenieść to urządzenie w inne miejsce lub zmniejszyć odległość między nim a punktem dostępowym.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaUst. punktu dostępu

Istnieje możliwość ręcznego zarejestrowania punktu dostępowego. Przed rozpoczęciem procedury należy sprawdzić nazwę SSID, tryb zabezpieczeń i hasło punktu dostępowego. W niektórych urządzeniach hasło może być wstępnie ustawione. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w instrukcji obsługi punktu dostępowego lub u administratora.

 1. - [Konfiguracja] - [Połączenia] - [Ust. punktu dostępu].
 2. Wybierz punkt dostępowy, który ma zostać zarejestrowany.

  Żądany punkt dostępowy jest wyświetlony:
  Wybierz punkt dostępowy.
  Żądany punkt dostępowy nie jest wyświetlony:
  Wybierz opcję [Ustaw. ręczne], a następnie wpisz nazwę SSID punktu dostępowego i wybierz tryb zabezpieczeń.
 3. Podaj hasło, a następnie wybierz kolejno [Dalej] - [Zarejestruj].

  • Punkty dostępowe, przy których nie jest wyświetlana ikona , nie wymagają wprowadzania hasła.

Inne ustawienia

W zależności od stanu lub metody konfiguracji punktu dostępowego może być dostępnych więcej ustawień.

WPS PIN:
Wyświetlenie kodu PIN, który należy wprowadzić w podłączonym urządzeniu.
Ustawienia adresu IP:
Wybierz opcję [Auto] lub [Ręcznie].
Adres IP:
Przy ręcznym wprowadzaniu adresu IP należy wprowadzić adres statyczny.
Maska podsieci/Domyślna brama:
Jeśli ustawienie [Ustawienia adresu IP] ma wartość [Ręcznie], należy wprowadzić adres IP i maskę podsieci odpowiednie dla środowiska sieciowego.
Priorytetowe połącz.:
Wybierz [Włącz] lub [Wyłącz].

Uwaga

 • Aby nadać priorytet zarejestrowanemu punktowi dostępowemu, należy ustawić opcję [Priorytetowe połącz.] na [Włącz].

Wskazówka

 • Informacje na temat metod wprowadzania tekstu znajdują się w rozdziale „Sposób korzystania z klawiatury”.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaEdytuj nazwę urządz.

Możliwość zmiany nazwy urządzenia dla funkcji Wi-Fi Direct itd.

 1. - [Konfiguracja] - [Połączenia] - [Edytuj nazwę urządz.].
 2. Należy wybrać pole wprowadzania tekstu, wprowadzić nazwę urządzenia, a następnie wybrać .

Wskazówka

 • Informacje na temat metod wprowadzania tekstu znajdują się w rozdziale „Sposób korzystania z klawiatury”.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaWyświetl adres MAC

Wyświetlenie adresu MAC tego urządzenia.

 1. – [Konfiguracja] – [Połączenia] – [Wyświetl adres MAC].
  • Zostanie wyświetlony adres MAC.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaReset SSID/hasła

To urządzenie udostępnia nazwę SSID/hasło dotyczące funkcji [Wyślij do smartfonu] i [Steruj ze smartfonu] urządzeniu, które jest uprawnione do połączenia. Aby zmienić urządzenie, które jest uprawnione do połączenia z tym urządzeniem, należy zresetować nazwę SSID/hasło, wykonując poniższą procedurę.

 1. - [Konfiguracja] - [Połączenia] - [Reset SSID/hasła] - .

Uwaga

 • Po zresetowaniu nazwy SSID/hasła należy ponownie skonfigurować smartfon.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaReset infor. o sieci

Możliwe jest zresetowanie nie tylko parametrów SSID/hasła, ale również informacji o punktach dostępowych itp. Aby zmienić punkt dostępowy, z którym będzie nawiązywane połączenie, należy zresetować informacje o połączeniu, wykonując poniższą procedurę.

 1. - [Konfiguracja] - [Połączenia] - [Reset infor. o sieci].

Uwaga

 • Po zresetowaniu informacji o połączeniu należy ponownie skonfigurować smartfon lub punkt dostępowy.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaTyp TV

W zależności od stosunku szerokości do wysokości obrazu podłączonego telewizora należy odpowiednio skonwertować sygnał.

 1. – [Konfiguracja] – [Połączenia] – [Typ TV] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

16:9 (ustawienie domyślne):

Tę opcję należy wybrać, gdy filmy będą wyświetlane na ekranie telewizora 16:9 (panoramicznego).

A: Obrazy rejestrowane w trybie 16:9 (panoramicznym)

B: Obrazy rejestrowane w trybie 4:3

 

4:3:

Tę opcję należy wybrać, gdy filmy i zdjęcia będą wyświetlane na ekranie zwykłego telewizora 4:3.

A: Obrazy rejestrowane w trybie 16:9 (panoramicznym)

B: Obrazy rejestrowane w trybie 4:3

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracja Rozdzielczość HDMI

Wybór wyjściowej rozdzielczości obrazu w przypadku podłączenia tego urządzenia do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

 1. – [Konfiguracja] – [Połączenia] – [Rozdzielczość HDMI] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Auto (ustawienie domyślne):
Automatycznie wysyłany jest sygnał zgodny z telewizorem.
2160p/1080p (FDR-AX100/FDR-AX100E):
Wysyłane są filmy 4K w rozdzielczości 2160p i filmy HD w rozdzielczości 1080p.
1080p:
Wysyłany jest sygnał 1080p. Filmy 4K są konwertowane do formatu HD przed wysłaniem.
1080i:
Wysyłany jest sygnał 1080i. Filmy 4K są konwertowane do formatu HD przed wysłaniem.
720p:
Wysyłany jest sygnał 720p. Filmy 4K są konwertowane do formatu HD przed wysłaniem.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaSTER. PRZEZ HDMI

W przypadku podłączenia tego urządzenia do telewizora zgodnego z funkcją BRAVIA Sync za pomocą przewodu HDMI filmy z urządzenia można odtwarzać, kierując pilota zdalnego sterowania w stronę telewizora.

 1. - [Konfiguracja] - [Połączenia] - [STER. PRZEZ HDMI] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz (ustawienie domyślne):
To urządzenie można obsługiwać z poziomu pilota telewizora.
Wyłącz:
Tego urządzenia nie można obsługiwać z poziomu pilota telewizora.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaPołączenie USB

Opcję tę należy wybrać w przypadku, gdy nie można nawiązać połączenia USB nawet po podłączeniu tego urządzenia do urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem wbudowanego kabla USB.

 1. - [Konfiguracja] - [Połączenia] - [Połączenie USB].

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaUst. połączenia USB

Istnieje możliwość ustawienia trybu transmisji przez magistralę USB w przypadku podłączenia tego urządzenia do komputera lub innego urządzenia USB.

 1. - [Konfiguracja] - [Połączenia] - [Ust. połączenia USB] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Auto (ustawienie domyślne):
To urządzenie automatycznie dobierze najbardziej optymalny tryb transmisji danych przez magistralę USB w zależności od podłączonego urządzenia.
MTP:
Jest to tryb transmisji danych przez magistralę USB zgodny z pewnymi rodzajami komputerów.
Mass Storage:
Jest to tryb transmisji danych przez magistralę USB zgodny z wieloma rodzajami urządzeń USB.

Uwaga

 • Po podłączeniu tego urządzenia do urządzenia zewnętrznego w trybie [MTP] pliki obrazów będą wyświetlane wraz z datą ich nagrania. Pewnych informacji, znajdujących się w plikach obrazów nie będzie można wyświetlić na podłączonym urządzeniu. Do importowania obrazów z tego urządzenia do komputera należy używać oprogramowania PlayMemories Home.
 • Jeżeli po podłączeniu tego urządzenia do komputera z systemem „Device Stage*” lub Windows 7, nie pojawia się okno Windows 8, należy w pozycji [Ust. połączenia USB] ustawić opcję [Auto].

  *„Device Stage” to menu systemu Windows 7 lub Windows 8 służące do zarządzania urządzeniami (kamerą, aparatem itp.) podłączonymi do komputera.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracja Zasilanie USB

Określenie, czy po podłączeniu tego urządzenia do urządzenia USB, takiego jak komputer, ma być używana funkcja zasilania przez port USB.

Podłącz akumulator (w zestawie) do tego urządzenia.

 1. – [Konfiguracja] – [Połączenia] – [Zasilanie USB].

Opis elementów menu

Włącz (ustawienie domyślne):
Zasilane będzie dostarczane po podłączeniu urządzenia za pomocą wbudowanego kabla USB.
Wyłącz:
Zasilane nie będzie dostarczane po podłączeniu urządzenia za pomocą wbudowanego kabla USB.

Uwaga

 • Może to spowodować rozładowanie baterii.
 • Zalecane jest podłączenie urządzenia USB zgodnego z normą zasilania 1 500 mA.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaUstawienia USB LUN

Poprawianie zgodności z urządzeniami zewnętrznymi przez ograniczenie funkcji połączenia USB.

 1. - [Konfiguracja] - [Połączenia] - [Ustawienia USB LUN] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wiele (ustawienie domyślne):
To ustawienie jest zalecane przy zwykłych operacjach.
Jeden:
Z tego ustawienia należy korzystać tylko wówczas, gdy występują problemy z nawiązaniem połączenia z urządzeniem zewnętrznym.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaBrzęczyk

Możesz włączyć lub wyłączyć dźwięk odtwarzany, gdy rozpoczynasz lub zatrzymujesz nagrywanie czy też korzystasz z urządzenia w inny sposób.

 1. - [Konfiguracja] - [Ustawienia ogólne] - [Brzęczyk] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz (ustawienie domyślne):
Usłyszysz dźwięk.
Wyłącz:
Anulowanie sygnalizacji dźwiękowej.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaJasność monitora

Istnieje możliwość regulacji jasności monitora LCD.

 1. – [Konfiguracja] – [Ustawienia ogólne] – [Jasność monitora] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Normalny (ustawienie domyślne):
Ustawienie standardowe (standardowa jasność).
Jasny:
Opcję tę należy wybrać, gdy monitor LCD nie jest wystarczająco jasny. Zmiana tego ustawienia w żaden sposób nie wpływa na nagrywane obrazy.
 • W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego w ustawieniu [Jasność monitora] automatycznie wybierana jest opcja [Jasny].

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracja Ustaw. wyświetlania

Istnieje możliwość ustawienia czasu wyświetlania ikon i wskaźników na monitorze LCD podczas nagrywania.

 1. – [Konfiguracja] – [Ustawienia ogólne] – [Ustaw. wyświetlania] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Auto (ustawienie domyślne):

Wyświetlanie przez około 3 sekundy.

Na monitorze LCD są wyświetlane przyciski nagrywania i zbliżenia.

Włącz:
Wyświetlanie ciągłe. Na monitorze LCD nie są wyświetlane przyciski nagrywania i zbliżenia.

Uwaga

 • W trybie odtwarzania nie ma możliwości zmiany ustawienia czasu wyświetlania ikon i wskaźników na monitorze LCD.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaTryb samolotowy

Przy wejściu na pokład samolotu można tymczasowo wyłączyć funkcję Wi-Fi.

 1. - [Konfiguracja] - [Ustawienia ogólne] - [Tryb samolotowy] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz (ustawienie domyślne):
Zwykłe ustawienie.
Włącz ():
Z tego ustawienia należy korzystać przebywając na pokładzie samolotu.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracja Lampka NAGRYW.

Lampkę nagrywania kamery w przedniej części tego urządzenia można skonfigurować tak, aby nie świeciła.

 1. – [Konfiguracja] – [Ustawienia ogólne] – [Lampka NAGRYW.] – żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz (ustawienie domyślne):
Lampka nagrywania kamery zapala się.
Wyłącz:
Lampka nagrywania kamery nie zapala się.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaZdalne sterowanie

Istnieje możliwość zablokowania przycisków bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, aby zapobiec przypadkowej operacji na pilotach zdalnego sterowania innych urządzeń.

 1. - [Konfiguracja] - [Ustawienia ogólne] - [Zdalne sterowanie] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz (ustawienie domyślne):
Opcję tę należy wybrać w przypadku korzystania z dołączonego bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
Wyłącz:
Opcję tę należy wybrać, gdy dołączony bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania nie jest wykorzystywany.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaLanguage Setting

Istnieje możliwość wyboru języka, w którym wyświetlane są informacje na monitorze LCD.

 1. - [Konfiguracja] - [Ustawienia ogólne] - [Language Setting] - żądany język.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracja Tryb 24p (HDR-CX900E/FDR-AX100E)

Możesz nagrywać filmy w trybie 24p, zmieniając format sygnału.

 1. – [Konfiguracja] – [Ustawienia ogólne] – [Tryb 24p] – .
  Jeśli chcesz powrócić do trybu 50i mode, wybierz opcję na ekranie [Anuluj tryb 24p].

Uwaga

 • Po każdorazowej zmianie tego ustawienia urządzenie uruchomi się ponownie.
 • Po każdorazowej zmianie tego ustawienia musisz sformatować nośnik do nagrania.
 • Jeśli wybierzesz [Tryb 24p], ograniczone będą następujące funkcje.
  • Format filmu zostanie ograniczony do AVCHD 24p (FX, FH), XAVC S HD 24p i XAVC S 4K 24p (FDR-AX100E).
  • Zależnie od podłączonego odbiornika TV obraz może być odtwarzany nieprawidłowo, ponieważ sygnał video wysyłany z urządzenia będzie mieć format NTSC.
  • Nie można ustawić opcji [Szybkość klatek].

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaAnuluj tryb 24p (HDR-CX900E/FDR-AX100E)

Powróć do trybu 50i, wybierając opcję anulowania trybu 24p.

 1. – [Konfiguracja] – [Ustawienia ogólne] – [Anuluj tryb 24p] – .

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaKalibrowanie

Z funkcji tej należy korzystać, gdy przyciski na panelu dotykowym nie działają nieprawidłowo.

 1. - [Konfiguracja] - [Ustawienia ogólne] - [Kalibrowanie].
 2. Narożnikiem karty pamięci lub podobnym przedmiotem dotknij 3-krotnie symbolu „×” wyświetlony na monitorze LCD.

Uwaga

 • Jeżeli ekran nie został naciśnięty we właściwym miejscu, należy ponownie przeprowadzić kalibrację.
 • Do kalibracji nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów. Grozi to uszkodzeniem monitora LCD.
 • Nie można przeprowadzić kalibracji monitora LCD, jeżeli jest on obrócony lub zamknięty i skierowany na zewnątrz.

Wskazówka

 • Aby anulować kalibrację, wybierz [Anuluj].

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaStan akumulatorów

Istnieje możliwość sprawdzenia orientacyjnego poziomu naładowania akumulatora.

 1. - [Konfiguracja] - [Ustawienia ogólne] - [Stan akumulatorów].

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracja Oszczędz. energii

Istnieje możliwość zmiany ustawień podświetlenia monitora LCD i stanu zasilania tego urządzenia.

 1. – [Konfiguracja] – [Ustawienia ogólne] – [Oszczędz. energii].

Opis elementów menu

Standard. (ustawienie domyślne):
Podświetlenie monitora LCD wyłączy się automatycznie, jeżeli przez ponad 1 minutę nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu tego urządzenia. To urządzenie wyłączy się automatycznie, jeżeli przez ponad 2 minuty nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu tego urządzenia.
Maksymalny:
Jasność monitora LCD będzie dostosowywana automatycznie do jasności otoczenia. Podświetlenie monitora LCD wyłączy się automatycznie, jeżeli przez ponad 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu tego urządzenia. To urządzenie wyłączy się automatycznie, jeżeli przez ponad 1 minutę nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu tego urządzenia.
Wyłącz:
Monitor LCD będzie przez cały czas jasno podświetlony. To urządzenie nie będzie wyłączać się automatycznie.

Uwaga

 • To ustawienie jest uwzględniane wyłącznie podczas korzystania z akumulatora.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaInicjalizuj

Przywrócone zostaną ustawienia domyślne wszystkich opcji.

 1. - [Konfiguracja] - [Ustawienia ogólne] - [Inicjalizuj] - .

Wskazówka

 • Nawet w przypadku użycia tej funkcji, wszystkie filmy i zdjęcia zostaną zachowane.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaUstaw. daty i czasu

Konfiguracja ustawień daty i godziny.

 1. - [Konfiguracja] - [Ustawienia zegara] -[Ustaw. daty i czasu] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Format daty i czasu:
Istnieje możliwość wyboru kolejności wyświetlania roku, miesiąca i dnia.
Czas letni:
Czas letni będzie ustawiany. Zegar jest ustawiony w taki sposób, aby czas był przesuwany do przodu o 1 godzinę.
Data i czas:
Istnieje możliwość nastawienia zegara.

Jak korzystaćOperacje w menuKonfiguracjaUstawienia regionu

Można skorygować różnicę czasu bez zatrzymywania zegara. W przypadku korzystania z tego urządzenia w innych strefach czasowych należy wybrać strefę lokalną.

 1. - [Konfiguracja] - [Ustawienia zegara] - [Ustawienia regionu] - [Lokaliz.początk.] - żądane ustawienie.

Wskazówka

 • Możesz ustawić inne miejsce w ramach opcji [Destynacja].

Jak korzystaćCzas ładowania/czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęćSprawdź czas ładowaniaCzas ładowania

Informacje o przybliżonym czasie całkowitego ładowania (w minutach) dla w pełni rozładowanego akumulatora.

Podczas korzystania z zasilacza sieciowego

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (w zestawie):
140 min
NP-FV70:
205 min
NP-FV100:
360 min

Podczas korzystania z zasilacza sieciowego

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (w zestawie):
205 min
NP-FV100
360 min

Podczas korzystania z komputera

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (w zestawie):
305 min
NP-FV70:
555 min
NP-FV100:
930 min

Podczas korzystania z komputera

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (w zestawie):
555 min
NP-FV100:
930 min

Wskazówka

 • Czasy ładowania podane w tabeli ładowania zostały zmierzone podczas ładowania urządzenia w temperaturze 25 °C. Ładowanie akumulatora należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia wynoszącej od 10 °C do 30 °C.
 • Czas ładowania został zmierzony bez udziału pomocniczego przewodu połączeniowego USB.

Jak korzystaćCzas ładowania/czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęćPrzewidywany czas nagrywania i odtwarzania dla poszczególnych akumulatorów Przewidywany czas nagrywania dla każdego z akumulatorów

Przybliżony czas nagrywania dla każdego z akumulatorów podano poniżej.

Czas nagrywania ciągłego

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (w zestawie):
105 min
115 min
NP-FV70:
220 min
240 min
NP-FV100:
440 min
485 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (w zestawie):
135 min
145 min
NP-FV100:
270 min
290 min

Czas typowego nagrania

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (w zestawie):
50 min
55 min
NP-FV70:
110 min
120 min
NP-FV100:
220 min
240 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (w zestawie):
65 min
70 min
NP-FV100:
135 min
145 min
Górny:
Gdy monitor LCD jest otwarty
Dolny:
Podczas nagrywania z wykorzystaniem wizjera, bez otwierania monitora LCD

Wskazówka

 • Czasy nagrywania zmierzono przy ustawieniach domyślnych.
  • Gdy opcja [Format pliku] jest ustawiona na [XAVC S 4K] i opcja [Szybkość klatek] jest ustawiona na 30p(*)/25p(**) (FDR-AX100/FDR-AX100E)
  • Gdy opcja [Format pliku] jest ustawiona na [AVCHD] i opcja [Tryb NAGR] jest ustawiona na [Standard ] (HDR-CX900/HDR-CX900E)

  * Modele z systemem kolorów NTSC

  ** Modele z systemem kolorów PAL

 • Czas typowego nagrania wyświetla wartość dla rozpoczęcia i zatrzymania, przełączania opcji [Tryb fotografowania], a także przybliżania i oddalania.
 • Czasy mierzone podczas korzystania z urządzenia w temperaturze 25 °C. Zalecany przedział to od 10 °C do 30 °C.
 • Czas nagrywania i odtwarzania będzie krótszy, jeżeli warunki, w których korzystasz z urządzenia, będą poza podanym zakresem (np. praca w niskich temperaturach).

Jak korzystaćCzas ładowania/czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęćPrzewidywany czas nagrywania i odtwarzania dla poszczególnych akumulatorów Przewidywany czas odtwarzania dla każdego z akumulatorów

Przybliżony czas odtwarzania dla każdego z akumulatorów podano poniżej.

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (w zestawie):

135 min

145 min

NP-FV70:

280 min

300 min

NP-FV100:

555 min

600 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (w zestawie):

180 min

185 min

NP-FV100:

360 min

375 min

Górny:
Gdy monitor LCD jest otwarty
Dolny:
Podczas nagrywania z wykorzystaniem wizjera, bez otwierania monitora LCD

Jak korzystaćCzas ładowania/czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęćPrzewidywany czas nagrywania filmów oraz liczba zdjęć możliwych do zarejestrowania na kartach pamięciUwagi dotyczące nagrywania

Należy zapoznać się z następującymi środkami ostrożności dotyczącymi nagrywania.

Uwaga

 • Czas nagrywania zależy od typu nagrania i warunków otoczenia oraz ustawień [Tryb NAGR].
 • Możesz nagrywać filmy zawierające maksymalnie 9 999 scen w formacie XAVC S lub 3 999 scen w formacie AVCHD. Łącznie możesz zarejestrować do 40 000 zdjęć i filmów w formacie MP4.
 • Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmu wynosi ok. 13 godzin.
 • Urządzenie korzysta z formatu VBR (zmiennej szybkości transmisji bitów), aby automatycznie dostosować jakość obrazu do rodzaju sceny. Użycie tej technologii przekłada się na zmienny czas nagrywania na danym nośniku. Filmy zawierające dynamiczne sceny i szybkie przejścia są nagrywane przy większej prędkości transmisji, co skraca łączny czas ich nagrywania.

Jak korzystaćCzas ładowania/czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęćPrzewidywany czas nagrywania filmów oraz liczba zdjęć możliwych do zarejestrowania na kartach pamięciPrzewidywany czas nagrywania filmów

Przewidywany czas nagrywania dla filmów zapisywanych na karcie pamięci podano poniżej.

16 GB

60p Jakość (*)/50p Jakość (**):
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Wyłącz]: 1 godz. 15 min (1 godz. 15 min)
Najwyż. jakość :
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Włącz]: 1 godz. 15 min (1 godz. 15 min)
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Wyłącz]: 1 godz. 25 min (1 godz. 25 min)
Wysoka jakość :
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Włącz]: 1 godz. 40 min (1 godz. 40 min)
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Wyłącz]: 2 godz. (2 godz.)
Standard :
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Włącz]: 2 godz. 40 min (2 godz. 5 min)
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Wyłącz]: 3 godz. 30 min (2 godz. 40 min)
Dłuższy czas :
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Włącz]: 3 godz. 50 min (3 godz. 25 min)
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Wyłącz]: 6 godz. 10 min (5 godz.)

32 GB

60p Jakość (*)/50p Jakość (**):
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Wyłącz]: 2 godz. 30 min (2 godz. 30 min)
Najwyż. jakość :
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Włącz]: 2 godz. 35 min (2 godz. 35 min)
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Wyłącz]: 3 godz. (3 godz.)
Wysoka jakość :
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Włącz]: 3 godz. 25 min (3 godz. 25 min)
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Wyłącz]: 4 godz. 5 min (4 godz. 5 min)
Standard :
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Włącz]: 5 godz. 20 min (4 godz. 20 min)
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Wyłącz]: 7 godz. 10 min (5 godz. 25 min)
Dłuższy czas :
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Włącz]: 7 godz. 50 min (6 godz. 50 min)
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Wyłącz]: 12 godz. 20 min (10 godz. 10 min)

64 GB

XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Włącz]: 2 godz. 5 min (2 godz. 5 min)
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Wyłącz]: 2 godz. 10 min (2 godz. 10 min)
XAVC S HD:
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Włącz]: 2 godz. 25 min (2 godz. 25 min)
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Wyłącz]: 2 godz. 35 min (2 godz. 35 min)
60p Jakość (*)/50p Jakość (**):
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Wyłącz]: 5 godz. 5 min (5 godz. 5 min)
Najwyż. jakość :
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Włącz]: 5 godz. 15 min (5 godz. 15 min)
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Wyłącz]: 6 godz. (6 godz.)
Wysoka jakość :
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Włącz]: 6 godz. 50 min (6 godz. 50 min)
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Wyłącz]: 8 godz. 10 min (8 godz. 10 min)
Standard :
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Włącz]: 10 godz. 45 min (8 godz. 40 min)
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Wyłącz]: 14 godz. 25 min (10 godz. 55 min)
Dłuższy czas :
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Włącz]: 15 godz. 40 min (13 godz. 50 min)
Opcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona na [Wyłącz]: 24 godz. 50 min (20 godz. 25 min)

*Modele z systemem kolorów NTSC

**Modele z systemem kolorów PAL

Uwaga

 • W przypadku korzystania z karty pamięci Sony.
 • W przypadku nagrywania filmów AVCHD, opcja [Tryb audio] ustawiona na [5.1ch Surround].
 • Liczba w nawiasach ( ) oznacza najkrótszy możliwy czas nagrywania.

Jak korzystaćCzas ładowania/czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęćPrzewidywany czas nagrywania filmów oraz liczba zdjęć możliwych do zarejestrowania na kartach pamięciPrzewidywana liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Informacja o przybliżonej liczbie zdjęć, które można zapisać na karcie pamięci znajduje się poniżej.

Podczas robienia zdjęć o rozmiarze 20,0 M

16 GB:
1 350 zdjęć
32 GB:
2 750 zdjęć
64 GB:
5 500 zdjęć

Podczas robienia zdjęć o rozmiarze 14,2 M

16 GB:
1 750 zdjęć
32 GB:
3 550 zdjęć
64 GB:
7 100 zdjęć

Uwaga

 • W przypadku korzystania z karty pamięci Sony.
 • Podana maksymalna liczba zdjęć do wykonania dotyczy największego rozmiaru zdjęć rejestrowanych przez urządzenie. Rzeczywista liczba zdjęć do wykonania jest wyświetlana na monitorze LCD podczas ich rejestrowania.
 • Liczba zdjęć do zapisania na karcie pamięci zależy od warunków pracy urządzenia.
 • Matryca pikseli firmy Sony o nazwie ClearVid oraz system rejestrowania obrazu (BIONZ X) zapewniają rozdzielczość obrazów odpowiadającą opisanym wielkościom.

Jak korzystaćCzas ładowania/czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęćSzybkość transmisji w poszczególnych trybach nagrywaniaSzybkość transmisji i liczba rejestrowanych pikseli

Lista znajdująca się poniżej przedstawia szybkość transmisji, liczbę pikseli i współczynnik proporcji każdego trybu nagrywania filmu (film + dźwięk itd.).
XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
Ok. 60 Mb/s 3 840 × 2 160 pikseli/30p(*), 3 840 × 2 160 pikseli/24p(*) lub 3 840 × 2 160 pikseli/25p(**), 16:9
XAVC S HD:
Ok. 50 Mb/s 1 920 × 1 080 pikseli/60p(*), 1 920 × 1 080 pikseli/50p(**), 1 920 × 1 080 pikseli/30p(*), 1 920 × 1 080 pikseli/24p(*) lub 1 920 × 1 080 pikseli/25p(**), 16:9
AVCHD:
PS: Maks. 28 Mb/s 1 920 × 1 080 pikseli/60p(*) lub 1 920 × 1 080 pikseli/50p(**), AVCHD 28 M (PS), 16:9
FX: Maks. 24 Mb/s 1 920 × 1 080 pikseli/60i(*), 1 920 × 1 080 pikseli/50i(**), 1 920 × 1 080 pikseli/24p(*) lub 1 920 × 1 080 pikseli/25p(**), AVCHD 24 M (FX), 16:9
FH: Ok. 17 Mb/s (średnio) 1 920 × 1 080 pikseli/60i(*), 1 920 × 1 080 pikseli/50i(**), 1 920 × 1 080 pikseli/24p(*) lub 1 920 × 1 080 pikseli/25p(**), AVCHD 17 M (FH), 16:9
HQ: Ok. 9 Mb/s (średnio) 1 440 × 1 080 pikseli/60i(*) lub 1 440 × 1 080 pikseli/50i(**), AVCHD 9 M (HQ), 16:9
LP: Ok. 5 Mb/s (średnio) 1 440 × 1 080 pikseli/60i(*) lub 1 440 × 1 080 pikseli/50i(**), AVCHD 5 M (LP), 16:9
MP4:
Ok. 3 Mb/s (średnio) 1 280 × 720 pikseli/30p(*), 1 280 × 720 pikseli/24p(*) lub 1 280 × 720 pikseli/25p(**), 16:9

* Modele z systemem kolorów NTSC

** Modele z systemem kolorów PAL

Jak korzystaćCzas ładowania/czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęćLiczba pikseli rejestrowanych przy poszczególnych rozmiarach zdjęćLiczba rejestrowanych pikseli a współczynnik proporcji

Zależność pomiędzy liczbą pikseli i współczynnikiem proporcji zdjęcia.

W trybie rejestrowania zdjęć, nagrywanie dwoiste:

5 968 × 3 352 punkty/16:9

4 464 × 3 352 punkty/4:3 (*)

5 024 × 2 824 punkty/16:9

3 760 × 2 824 punkty/4:3 (*)

1 920 × 1 080 punktów/16:9

640 × 480 punktów/4:3 (*)

*Opcja niedostępna dla funkcji Nagrywanie dwoiste

Przechwytywanie zdjęć z kadrów filmu: (modele z gniazdami USB IN/OUT):

1 920 × 1 080 punktów/16:9

Jak korzystaćDodatkowe informacjeŚrodki ostrożnościInformacje o formacie AVCHD

Co to jest format AVCHD?

Format AVCHD to format stosowany w kamerach cyfrowych o wysokiej rozdzielczości do nagrywania sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) z wykorzystaniem wydajnej technologii kodowania kompresyjnego danych. Format MPEG-4 AVC/H.264 służy do kompresji danych wideo, a system Dolby Digital lub system modulacji liniowej PCM służy do kompresji danych audio.

Format MPEG-4 AVC/H.264 zapewnia większą efektywność kompresji w porównaniu z tradycyjnym formatem kompresji obrazu.

Wskazówka

 • Z uwagi na fakt, że w przypadku formatu AVCHD wykorzystywana jest technologia kodowania kompresyjnego, w miejscach, w których obraz, kąt widzenia lub jasność zmieniają się gwałtownie, mogą występować zakłócenia. Nie świadczy to jednak o usterce.

Jak korzystaćDodatkowe informacjeŚrodki ostrożnościInformacje o karcie pamięci

 • Nie można zagwarantować zgodności karty pamięci sformatowanej na komputerze (system operacyjny Windows lub Mac) z posiadanym urządzeniem.
 • Szybkości zapisu/odczytu danych mogą się różnić w zależności od używanej kombinacji karty pamięci i urządzenia zgodnego z daną kartą pamięci.
 • Do uszkodzenia danych lub ich utraty może dojść w następujących przypadkach (bez prawa do odszkodowania):
  • W przypadku wyjęcia karty pamięci lub wyłączenia urządzenia podczas odczytu lub zapisu plików obrazów na karcie pamięci (gdy świeci lub miga lampka dostępu)
  • Jeżeli karta pamięci będzie używana w pobliżu magnesów lub pól magnetycznych
 • Wskazane jest tworzenie kopii zapasowych ważnych danych na dysku twardym komputera.
 • Do kart pamięci ani do ich adapterów nie wolno przyklejać etykiet ani innego rodzaju naklejek.
 • Styków nie wolno dotykać. Należy je chronić przed zetknięciem z metalowymi przedmiotami.
 • Karty pamięci nie wolno wyginać. Należy chronić ją przed oddziaływaniem dużych sił i uważać, aby jej nie upuścić.
 • Karty pamięci nie wolno rozbierać na części ani przerabiać.
 • Chronić kartę pamięci przed wilgocią.
 • Chronić kartę pamięci przed małymi dziećmi. Istnieje ryzyko połknięcia jej przez dziecko.
 • Do gniazda karty pamięci nie wolno wkładać niczego innego poza kartą pamięci o właściwym rozmiarze. W przeciwnym razie można spowodować usterkę.
 • Kart pamięci nie należy używać ani przechowywać w następujących lokalizacjach:
  • W miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, np. w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu
  • W miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
  • W miejscach, gdzie panuje bardzo duża wilgotność lub gdzie występują gazy powodujące korozję

Typy kart pamięci, których można używać z tym urządzeniem

 • Wolno korzystać wyłącznie z nośników Memory Stick PRO Duo (połowa pojemności karty Memory Stick) lub karty SD o standardowej pojemności.

Informacje na temat adaptera karty pamięci

 • W przypadku urządzeń wymagających adaptera karty pamięci, należy sprawdzić, czy karta jest włożona we właściwym kierunku. Jeśli karta pamięci nie jest włożona do końca, może nie działać prawidłowo.

Informacje dotyczące zgodności danych obrazu

 • Pliki danych obrazu nagrane na karcie pamięci z poziomu urządzenia są zgodne z uniwersalnym standardem „Design rule for Camera File system” wprowadzonym przez stowarzyszenie JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
 • Jeżeli nie można korzystać z kart pamięci, które były wcześniej używane w innym urządzeniu, należy je sformatować z poziomu urządzenia. Należy pamiętać, że formatowanie powoduje wykasowanie wszystkich informacji zapisanych na karcie pamięci.
 • Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem obrazów z poziomu opisywanego urządzenia:
  • W przypadku odtwarzania danych obrazów modyfikowanych na komputerze
  • W przypadku odtwarzania danych obrazów nagranych przy użyciu innych urządzeń

Informacje o karcie pamięci Memory Stick

Memory Stick PRO Duo (Mark2):
Nagrywanie/odtwarzanie: obsługiwane (*)
Memory Stick PRO-HG Duo:
Nagrywanie/odtwarzanie: obsługiwane (*)
Memory Stick XC-HG Duo:
Nagrywanie/odtwarzanie: obsługiwane (*)

* Za wyjątkiem formatu XAVC S

 • Opisywane urządzenie nie obsługuje przesyłania danych 8-bitowych przez interfejs równoległy, ale obsługuje przesyłanie danych 4-bitowych tak samo, jak w przypadku kart Memory Stick PRO Duo.
 • Opisywane urządzenie nie ma możliwości nagrywania ani odtwarzania danych wykorzystujących technologię MagicGate. MagicGate to technologia ochrony praw autorskich, która umożliwia nagrywanie i przesyłanie materiałów w postaci zaszyfrowanej.
 • Filmy zapisane na karcie Memory Stick XC-HG Duo lub SDXC nie mogą zostać zaimportowane lub odtwarzane ponownie na komputerze lub urządzeniu AV nieobsługującym systemu plików exFAT(*) po podłączeniu za pomocą kabla USB. Upewnij się, że podłączone urządzenie obsługuje system exFAT. W przypadku podłączenia urządzenia nieobsługującego systemu exFAT i pojawienia się ekranu formatowania nie wykonuj formatowania. Wszystkie zapisane dane zostaną utracone.

  * exFAT to system plików używanych przez karty Memory Stick XC-HG Duo lub SDXC.

Jak korzystaćDodatkowe informacjeŚrodki ostrożności Informacje o akumulatorze InfoLITHIUM

Do zasilania urządzenia można używać wyłącznie akumulatorów InfoLITHIUM z serii V. Akumulatory InfoLITHIUM z serii V są oznaczone symbolem .

Czym jest akumulator InfoLITHIUM?

 • InfoLITHIUM to akumulator litowo-jonowy z funkcjami wymiany informacji o warunkach pracy. Informacje te wymieniane są pomiędzy urządzeniem a zasilaczem sieciowym/ładowarką (oddzielnie w sprzedaży).
 • Akumulator InfoLITHIUM oblicza zużycie energii w oparciu o warunki działania urządzenia i wyświetla czas pozostały do końca pracy (w minutach).

Ładowanie akumulatora

 • Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy naładować akumulator.
 • Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia od 10˚C do 30˚C aż do momentu zgaśnięcia lampki POWER/CHG (ładowanie). Ładowanie akumulatora w temperaturze spoza tego zakresu jest nieefektywne.
 • W następujących sytuacjach lampka POWER/CHG (ładowanie) miga podczas ładowania:
  • Akumulator nie został prawidłowo zainstalowany.
  • Akumulator jest uszkodzony.
  • Temperatura akumulatora jest niska.

   Należy odłączyć akumulator od kamery i umieścić go w ciepłym miejscu.

  • Temperatura akumulatora jest wysoka.

   Należy odłączyć akumulator od kamery i umieścić go w chłodnym miejscu.

Efektywna eksploatacja akumulatora

 • W temperaturze otoczenia 10˚C lub niższej wydajność akumulatora spada, a czas jego pracy ulega skróceniu. W takim przypadku wskazane jest skorzystanie z jednego z poniższych sposobów, aby zapewnić dłuższy czas eksploatacji akumulatora:
  • Umieścić akumulator w kieszeni blisko ciała, aby go ogrzać, i zamontować w urządzeniu bezpośrednio przed przystąpieniem do filmowania.
  • Należy używać akumulatora o dużej pojemności.
 • Częste korzystanie z monitora LCD, odtwarzanie, przewijanie do przodu i do tyłu powoduje szybsze rozładowanie akumulatora.
 • Po zakończeniu nagrywania lub odtwarzania w urządzeniu należy pamiętać o zamknięciu monitora LCD. Akumulator ulega rozładowaniu także w trybie gotowości do nagrywania oraz podczas pauzy w odtwarzaniu w urządzeniu.
 • Warto mieć przygotowane zapasowe akumulatory umożliwiające pracę w czasie 2- lub 3-krotnie dłuższym od przewidywanego. Przed przystąpieniem do właściwego nagrywania dobrze jest wykonać nagrania próbne.
 • Chronić akumulator przed dostępem wody. Akumulator nie jest odporny na działanie wody.

Informacje o wskaźniku naładowania akumulatora

 • Jeżeli akumulator jest bliski rozładowania, mimo że wskaźnik poziomu naładowania akumulatora sygnalizuje co innego, należy ponownie naładować akumulator do końca. Pozostały czas pracy akumulatora będzie wskazywany prawidłowo. Należy jednak pamiętać, że czasami może nie być możliwe przywrócenie prawidłowego wskazania poziomu naładowania akumulatora, jeżeli będzie on przez dłuższy czas używany w wysokiej temperaturze, zostanie pozostawiony w stanie maksymalnego naładowania lub będzie często używany.
 • W zależności od warunków roboczych lub temperatury zewnętrznej, ikona sygnalizująca niski poziom naładowania akumulatora może migać nawet wówczas, gdy do całkowitego wyczerpania akumulatora pozostało jeszcze 20 minut.

Przechowywanie akumulatora

 • Jeżeli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przynajmniej raz do roku całkowicie go naładować i doprowadzić do jego rozładowania w urządzeniu, aby zachować jego sprawność. W celu przechowywania akumulator należy wyjąć z urządzenia i umieścić go w suchym, chłodnym miejscu.
 • Aby całkowicie rozładować akumulator urządzenia, należy wybrać opcję - [Konfiguracja] - [Ustawienia ogólne] - [Oszczędz. energii] - [Wyłącz] i pozostawić urządzenie w trybie czuwania podczas nagrywania, dopóki zasilanie nie zostanie odłączone.

Okres eksploatacji akumulatora

 • Z biegiem czasu pojemność akumulatora maleje wraz z liczbą cykli ładowania i rozładowania. W przypadku, gdy czas pracy akumulatora pomiędzy kolejnymi cyklami ładowania ulegnie znacznemu skróceniu, może być konieczna wymiana akumulatora na nowy.
 • Długość okresu eksploatacji akumulatora zależy od sposobu jego przechowywania, warunków pracy i otoczenia.

Jak korzystaćDodatkowe informacjeObsługa tego urządzeniaInformacje o użytkowaniu i konserwacji

Nagrywanie

 • Przed rozpoczęciem nagrywania należy sprawdzić działanie tej funkcji, aby upewnić się, że obraz i dźwięk zostaną nagrane bez problemów.
 • Nie jest przewidziana żadna rekompensata za wadliwe nagrania, nawet jeśli przyczyną problemów z nagrywaniem lub odtwarzaniem jest uszkodzenie tego urządzenia, nośnika itp.
 • Telewizyjne systemy kodowania kolorów różnią się w zależności od kraju/regionu. Do wyświetlania nagrań na ekranie telewizora niezbędny jest telewizor obsługujący dany format sygnału z tego urządzenia.
 • Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i inne materiały mogą być chronione prawami autorskimi. Nagrywanie takich materiałów bez upoważnienia może stanowić naruszenie praw autorskich.

Monitor LCD

 • Monitor LCD został wykonany w wyjątkowo precyzyjnej technologii, dzięki której efektywnie można wykorzystać ponad 99,99% pikseli. Na monitorze LCD mogą jednak pojawiać się małe czarne i/lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Punkty te są typowym zjawiskiem w procesie produkcji i nie mają żadnego wpływu na jakość nagrywanego obrazu.

  A: Białe, czerwone, niebieskie lub zielone punkty

  B: Czarne punkty

Informacje dotyczące niniejszego Przewodnika pomocniczego, ilustracji oraz elementów wyświetlanych na ekranie

 • Przykładowe zrzuty ekranów w niniejszym Przewodniku pomocniczym mają charakter poglądowy i zostały uzyskane za pomocą aparatu cyfrowego. Z tego względu ich wygląd może odbiegać od rzeczywistych obrazów i wskaźników wyświetlanych na monitorze tego urządzenia. Ilustracje przedstawiające urządzenie i wskaźniki na jego ekranie zostały celowo powiększone lub uproszczone, aby ułatwić zrozumienie.
 • Konstrukcja oraz dane techniczne niniejszego urządzenia i akcesoriów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 • W niniejszym Przewodniku pomocniczym nagrane płyty DVD z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) są określane jako płyty AVCHD.

Użytkowanie i miejsce przechowywania

 • Urządzenie jest nie pyłoszczelne, kroploszczelne ani wodoszczelne.
 • Niniejszego urządzenia nie należy trzymać za osłony gniazd ani za następujące elementy.

  A: Monitor LCD

  B: Wbudowany kabel USB

  C: Wizjer

  D: Osłona stopki

 • Nie należy kierować obiektywu urządzenia w stronę słońca. Można w ten sposób uszkodzić urządzenie. Słońce można filmować wyłącznie w warunkach słabego oświetlenia, na przykład o zmierzchu.
 • Urządzenia oraz akcesoriów nie należy używać ani przechowywać w następujących lokalizacjach:
  • W miejscach o nadmiernie wysokiej lub niskiej temperaturze lub o dużej wilgotności. Nie należy nigdy pozostawiać ich w miejscach o temperaturze przekraczającej 60˚C, np. w miejscach bezpośredniego działania promieni słonecznych, w pobliżu grzejników lub w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu. Mogą one ulec uszkodzeniu lub odkształceniu.
  • W miejscach, gdzie występują silne pola magnetyczne lub drgania mechaniczne. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
  • W sąsiedztwie silnych fal radiowych lub promieniowania. W takich warunkach urządzenie może nieprawidłowo rejestrować obraz.
  • W sąsiedztwie tunerów telewizyjnych lub radiowych. Mogą pojawić się zakłócenia.
  • Na piaszczystej plaży lub w innych zapylonych miejscach. Przedostanie się do urządzenia piasku lub pyłu może spowodować jego uszkodzenie. W niektórych przypadkach urządzenia nie można naprawić.
  • W pobliżu okien lub na wolnym powietrzu, gdzie monitor LCD, wizjer lub obiektyw mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Uszkodzeniu mogą ulec elementy wewnątrz monitora LCD lub wizjera.
 • Do zasilania urządzenia prądem stałym lub zmiennym należy używać akcesoriów zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi.
 • Należy chronić urządzenie przed wilgocią, np. przed deszczem lub wodą morską. Zamoczenie urządzenia grozi jego uszkodzeniem. W niektórych przypadkach urządzenia nie można naprawić.
 • Jeżeli do wnętrza obudowy urządzenia dostanie się ciało obce lub płyn, należy odłączyć zasilanie, a następnie, przed ponownym użyciem urządzenia, zlecić przegląd w punkcie sprzedaży produktów firmy Sony.
 • Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Nie wolno go demontować ani modyfikować. Należy chronić je przed wstrząsami mechanicznymi i uderzeniami oraz uważać, aby go nie upuścić lub nie nadepnąć. Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z obiektywem.
 • Monitor LCD powinien być zamknięty i wizjer powinien być złożony, gdy urządzenie nie jest używane.
 • Nie należy używać urządzenia zawiniętego na przykład w ręcznik.
 • Odłączając przewód zasilający, należy ciągnąć za wtyk, a nie za przewód.
 • Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem, na przykład unikać umieszczania na nim ciężkich przedmiotów.
 • Nie wolno używać zdeformowanego lub uszkodzonego akumulatora.
 • Należy dbać o czystość metalowych styków.
 • W razie wycieku elektrolitu z akumulatora:
  • Skontaktować się z miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym Sony.
  • Należy zmyć ciecz ze skóry.
  • Jeżeli ciecz przedostanie się do oczu, należy przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi czas

 • Aby zachować optymalny stan urządzenia przez dłuższy czas, należy mniej więcej raz w miesiącu włączyć je i uruchomić nagrywanie i odtwarzanie obrazów.
 • Akumulator należy przechowywać po uprzednim całkowitym rozładowaniu.

Uwaga dotycząca temperatury urządzenia/akumulatora

 • W przypadku bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperatury urządzenia lub akumulatora mogą wystąpić problemy z nagrywaniem lub odtwarzaniem z uwagi na funkcje zabezpieczające tego urządzenia uruchamiane w takiej sytuacji. W takim przypadku na monitorze LCD lub wizjerze pojawi się wskaźnik.

Uwagi dotyczące ładowania za pośrednictwem wbudowanego kabla USB

 • W przypadku niektórych komputerów ładowanie może być niemożliwe.
 • W przypadku podłączenia urządzenia do laptopa, który nie jest podłączony do źródła zasilania, akumulator laptopa będzie dalej ulegał rozładowaniu. Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego w ten sposób do komputera.
 • Nie można zagwarantować prawidłowego ładowania w przypadku samodzielnie składanego lub przerabianego komputera albo za pośrednictwem koncentratora USB. W przypadku pewnych urządzeń USB używanych z komputerem to urządzenie może nie działać prawidłowo.

Monitor LCD

 • Zbyt mocne naciskanie monitora LCD grozi nierównomiernym odtwarzaniem kolorów i innymi uszkodzeniami.
 • Jeżeli to urządzenie pracuje w niskiej temperaturze, na monitorze LCD może pojawić się obraz szczątkowy. Nie świadczy to o usterce.
 • Podczas pracy tego urządzenia tylna część monitora LCD może się nagrzewać. Nie świadczy to o usterce.

Stopka multiinterfejsowa

 • W przypadku korzystania z dedykowanego mikrofonu, jego zasilanie jest włączane lub wyłączane wraz z zasilaniem tego urządzenia.
 • Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych z akcesoriami.
 • Aby podłączyć akcesorium, należy umieścić je w stopce multiinterfejsowej, naciskając w dół i wsuwając do oporu. Akcesorium można wyjąć, naciskając je.
 • Jeżeli do stopki multiinterfejsowej podłączona jest zewnętrzna lampa błyskowa (oddzielnie w sprzedaży), podczas nagrywania należy wyłączyć zasilanie tej lampy, aby wyeliminować szumy.
 • Podłączenie mikrofonu zewnętrznego (oddzielnie w sprzedaży) powoduje wyłączenie wbudowanego mikrofonu.

Obiektyw ZEISS

 • Urządzenie wyposażono w obiektyw marki ZEISS, który został zaprojektowany wspólnie przez firmy ZEISS w Niemczech i Sony Corporation tak, aby zapewnić doskonałą jakość rejestrowanego obrazu. Zastosowano w nim system pomiarowy MTF(*), przeznaczony dla kamer wideo. Zapewnia wysoką jakość, charakterystyczną dla obiektywów firmy ZEISS.
 • Dodatkowo obiektyw urządzenia jest pokryty specjalną powłoką antyodblaskową T* umożliwiającą wierne odtwarzanie kolorów.

* MTF = Modulation Transfer Function (funkcja przenoszenia modulacji). Wartość liczbowa wskazuje ilość światła, jaka dociera od filmowanego obiektu do obiektywu.

Fabrycznie zamontowany akumulator

 • Niniejsze urządzenie jest wyposażone w zamontowany fabrycznie akumulator, który umożliwia zapamiętanie daty, godziny i innych ustawień, nawet gdy monitor LCD jest zamknięty. Zamontowany fabrycznie akumulator będzie ładowany wtedy, gdy urządzenie zostanie podłączone do ściennego gniazdka elektrycznego za pomocą zasilacza sieciowego lub po włożeniu akumulatora. Całkowite rozładowanie akumulatora nastąpi po upływie około 2 miesięcy nieużywania urządzenia. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy naładować zamontowany fabrycznie akumulator. Nawet gdy zainstalowany fabrycznie akumulator nie jest naładowany, urządzenie będzie nadal działać prawidłowo, za wyjątkiem funkcji rejestrowania daty.
  Sposób ładowania zamontowanego fabrycznie akumulatora
  Urządzenie z zamkniętym monitorem LCD należy podłączyć do ściennego gniazdka elektrycznego za pomocą zawartego w zestawie zasilacza sieciowego na ponad 24 godziny.

Jak korzystaćDodatkowe informacjeObsługa tego urządzeniaInformacje o podłączaniu komputera lub akcesoriów

 • Nie wolno formatować nośnika zapisu urządzenia z poziomu komputera. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać prawidłowo.
 • Przed podłączeniem urządzenia do innego urządzenia za pomocą przewodów komunikacyjnych należy upewnić się, że wtyk przewodu został prawidłowo włożony. Próba włożenia wtyku na siłę do gniazda grozi jego uszkodzeniem i może skutkować nieprawidłową pracą urządzenia.
 • Gdy urządzenie jest podłączone do innych urządzeń za pośrednictwem kabla USB i zasilanie urządzenia zostanie włączone, nie należy zamykać monitora LCD. Dane zarejestrowanych obrazów mogą zostać utracone.

Jak korzystaćDodatkowe informacjeObsługa tego urządzeniaUwagi dotyczące wyposażenia dodatkowego

 • Zalecamy stosowanie oryginalnego osprzętu Sony.
 • W niektórych krajach lub regionach oryginalne akcesoria Sony mogą być niedostępne.

Jak korzystaćDodatkowe informacjeObsługa tego urządzeniaKondensacja pary wodnej

Jeżeli urządzenie zostanie przeniesione bezpośrednio z miejsca zimnego do ciepłego, w jego wnętrzu może dojść do kondensacji pary wodnej. Grozi to nieprawidłowym działaniem urządzenia.

W przypadku wystąpienia kondensacji pary wodnej

Należy pozostawić wyłączone urządzenie na około 1 godzinę.

Jeśli kondensacja pary wodnej występuje często

Wilgoć może ulec kondensacji, jeżeli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca zimnego do ciepłego (lub odwrotnie), jak również w następujących przypadkach, gdy urządzenie jest używane w wilgotnym miejscu:

 • Po przeniesieniu urządzenia ze stoku narciarskiego do ogrzewanego pomieszczenia.
 • Po przeniesieniu urządzenia w upalny dzień z klimatyzowanego pojazdu lub pomieszczenia na zewnątrz.
 • Gdy urządzenie będzie używane po burzy lub po deszczu.
 • Gdy urządzenie będzie używane w ciepłym i wilgotnym miejscu.

Zapobieganie kondensacji wilgoci

Przed przeniesieniem urządzenia z miejsca zimnego do ciepłego, należy włożyć je do plastikowej torby, a torbę szczelnie zamknąć. Urządzenie można wyjąć z torby, gdy temperatura w torbie osiągnie temperaturę otoczenia (nastąpi to po około 1 godzinie).

Jak korzystaćDodatkowe informacjeObsługa tego urządzeniaUwaga dotycząca pozbywania się/przekazywania karty pamięci

Nawet w przypadku usunięcia danych z karty pamięci lub sformatowania karty z poziomu kamery lub komputera, nie wszystkie dane zostaną całkowicie usunięte z karty. Przed przekazaniem karty pamięci innej osobie wskazane jest całkowite usunięcie danych z poziomu komputera przy użyciu specjalnego oprogramowania do kasowania danych. Dodatkowo przed pozbyciem się karty pamięci wskazane jest zniszczenie korpusu karty.

Jak korzystaćDodatkowe informacjeObsługa tego urządzeniaUwagi dotyczące bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Przed przystąpieniem do korzystania z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania należy usunąć folię izolacyjną.

 • Podczas obsługi urządzenia należy kierować bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania w stronę czujnika zdalnego sterowania.
 • Jeżeli przez pewien czas nie zostanie wysłane żadne polecenie z poziomu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, jasnoniebieska ramka zniknie. Po ponownym naciśnięciu któregokolwiek z przycisków / / / lub ENTER ramka pojawi się powtórnie w miejscu, w którym była ostatnio wyświetlana.
 • Niektórych przycisków na monitorze LCD lub w wizjerze nie można wybrać przy użyciu przycisków ///.

Wymiana baterii bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

 1. Naciskając zabezpieczenie, włożyć paznokieć w szczelinę i wysunąć uchwyt baterii.
 2. Włożyć nową baterię biegunem dodatnim (+) skierowanym do góry.
 3. Włożyć uchwyt baterii z powrotem do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, aż wskoczy na swoje miejsce.

 • W miarę rozładowywania się baterii litowej zasięg działania bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania może ulegać zmniejszeniu lub bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania może działać nieprawidłowo. W takim przypadku należy wymienić baterię na litową marki Sony, model CR2025. Użycie innej baterii grozi pożarem lub eksplozją.

Jak korzystaćDodatkowe informacjeKonserwacjaSposób postępowania z monitorem LCD

 • Odciski palców, krem do rąk itp. pozostawione przez dłuższy czas na monitorze LCD mogą spowodować przedwczesne zużycie powłoki zewnętrznej monitora LCD. Ślady te należy usunąć możliwie jak najszybciej.
 • Wywarcie zbyt dużego nacisku na monitor LCD podczas jego wycierania chusteczką itp. może spowodować zarysowanie monitora LCD.
 • W przypadku zabrudzeń w postaci odcisków palców lub kurzu na monitorze LCD, należy je delikatne usunąć, a następnie wyczyścić cały ekran, na przykład miękką szmatką.

Jak korzystaćDodatkowe informacjeKonserwacjaCzyszczenie powierzchni obudowy

 • Przetrzeć obudowę szmatką do czyszczenia okularów lub zwykłą miękką ściereczką.
 • Jeżeli obudowa urządzenia ulegnie zabrudzeniu, należy ją oczyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą, a następnie wytrzeć suchą, miękką szmatką.
 • Należy unikać przypadków wymienionych poniżej, aby nie dopuścić do zdeformowania korpusu, uszkodzenia warstwy wykończeniowej i zarysowania obiektywu:
  • Używania substancji chemicznych, np. rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu, ściereczek nasączonych substancjami chemicznymi, środków odstraszających owady, środków owadobójczych i filtrów przeciwsłonecznych
  • Obsługi urządzenia rękoma zabrudzonymi powyższymi substancjami
  • Narażania urządzenia na długotrwały kontakt z przedmiotami wykonanymi z gumy lub winylu

Jak korzystaćDodatkowe informacjeKonserwacjaInformacje o konserwacji i przechowywaniu obiektywu

 • W następujących sytuacjach należy przetrzeć powierzchnię obiektywu miękką szmatką:
  • Gdy na powierzchni obiektywu widoczne są odciski palców
  • W miejscach gorących i wilgotnych
  • Gdy obiektyw jest narażony na działanie soli zawartej w powietrzu, np. nad morzem
 • Obiektyw należy przechowywać w dobrze wentylowanym, czystym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem kurzu.
 • Aby zapobiec tworzeniu się pleśni, obiektyw należy okresowo czyścić i przechowywać go w sposób opisany powyżej.

Jak korzystaćDodatkowe informacjeKorzystanie z tego urządzenia za granicąKorzystanie z tego urządzenia za granicą

Zasilanie

 • Urządzenia można używać w różnych krajach/regionach dzięki dołączonemu zasilaczowi sieciowemu od 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz. Można również ładować akumulator.

Odtwarzanie obrazów na ekranie odbiornika TV

 • Aby oglądać obrazy na telewizorze (lub monitorze), konieczne jest podłączenie tego urządzenia za pomocą przewodu HDMI (w zestawie) lub AV (oddzielnie w sprzedaży). Patrz punkt „Systemy telewizji kolorowej”, aby poznać listę krajów i regionów, w których obsługiwany jest format sygnału odtwarzania dla tego urządzenia.

Odtwarzanie obrazów 4K (modele z funkcją 4K)

 • Aby oglądać obrazy 4K na urządzeniu 4K, konieczne jest podłączenie tego urządzenia za pomocą przewodu HDMI do zgodnego telewizora (lub monitora) 4K. Patrz punkt „Systemy telewizji kolorowej”, aby poznać listę krajów i regionów, w których obsługiwany jest format sygnału odtwarzania dla tego urządzenia.

Oglądanie filmów w wysokiej rozdzielczości (HD)

 • W krajach lub regionach, w których wprowadzono system nadawania obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) zarejestrowane filmy można oglądać w tej samej wysokiej jakości obrazu (HD), w której zostały zarejestrowane.

  Aby wyświetlić obrazy w tej samej wysokiej jakości (HD), w jakiej zostały zarejestrowane w urządzeniu, niezbędny jest przewód HDMI i telewizor (lub monitor) HD obsługujący format sygnału z urządzenia i wyposażony w gniazdo HDMI.

Systemy telewizji kolorowej

 • W przypadku formatów sygnałów obsługiwanych przez urządzenie, patrz „Informacje dotyczące poszczególnych modeli”. Aby wyświetlić obraz z urządzenia na ekranie telewizora, należy użyć telewizora (lub monitora) obsługującego format sygnału urządzenia.
Format PAL:
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Singapur, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy itd.
Format PAL-M:
Brazylia
Format PAL-N:
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
Format NTSC:
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Gujana, Jamajka, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Stany Zjednoczone, Surinam, Tajwan, Wenezuela, Wyspy Bahama itd.
Format SECAM:
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina itd.

Ustawianie czasu lokalnego

 • W przypadku korzystania z urządzenia za granicą można łatwo ustawić na zegarze czas lokalny, podając różnicę czasu. Wybierz opcję - [Konfiguracja] - [Ustawienia zegara] - [Czas letni], następnie opcję - [Konfiguracja] - [Ustawienia zegara] - [Ustawienia regionu].

Jak korzystaćDodatkowe informacjeKorzystanie z tego urządzenia za granicąRóżnica czasu na świecie

Różnica czasu dla miast na świecie wygląda następująco.
GMT:
Lizbona/Londyn
+01:00:
Berlin/Paryż
+02:00:
Helsinki/Kair/Istambuł
+03:00:
Nairobi
+03:30:
Teheran
+04:00:
Moskwa/Abu Zabi/Baku
+04:30:
Kabul
+05:00:
Karaczi/Islamabad
+05:30:
Kalkuta/Nowe Delhi
+06:00:
Ałmaty/Dakka
+06:30:
Jangon
+07:00:
Bangkok/Dżakarta
+08:00:
Hongkong/Singapur/Pekin
+09:00:
Tokio/Seul
+09:30:
Adelaide/Darwin
+10:00:
Melbourne/Sydney
+11:00:
Wyspy Salomona
+12:00:
Fidżi/Wellington
-11:00:
Wyspa Midway
-10:00:
Hawaje
-09:00:
Alaska
-08:00:
Los Angeles/Tijuana
-07:00:
Denver/Arizona
-06:00:
Chicago/Meksyk
-05:00:
Nowy Jork/Bogota
-04:00:
Santiago
-03:30:
St. John's
-03:00:
Brasilia/Montevideo
-02:00:
Fernando de Noronha
-01:00:
Azory/Wyspa Cape Verde

Jak korzystaćDodatkowe informacjeZnaki towaroweInformacje o znakach towarowych

 • Handycam i są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 • AVCHD, logo AVCHD, AVCHD Progressive i logo AVCHD Progressive są znakami towarowymi firm Panasonic Corporation i Sony Corporation.
 • PlayMemories Home, logo PlayMemories Home, PlayMemories Online, logo PlayMemories Online, PlayMemories Mobile i logo PlayMemories Mobile są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 • Memory Stick, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , MagicGate, , MagicGate Memory Stick i MagicGate Memory Stick Duo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 • InfoLITHIUM jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
 • BIONZ X jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
 • BRAVIA i Photo TV HD są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association.
 • Dolby i symbol double-D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
 • Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • Mac jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • iPhone i iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • iOS stanowi znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy firmy Cisco Systems, Inc.
 • Intel, Pentium oraz Intel Core są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA i WPA2 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
 • DLNA i DLNA CERTIFIED są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Digital Living Network Alliance.
 • Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • ” i „PlayStation” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Computer Entertainment Inc.
 • Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
 • Facebook i logo „f” są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Facebook, Inc.
 • YouTube oraz logo YouTube to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Google Inc.
 • Wszystkie inne nazwy systemów i produktów przytoczone w niniejszym Przewodniku pomocniczym są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Znaki ™ i ® nie zawsze pojawiają się w niniejszym Przewodniku pomocniczym.

Poznaj moc wrażeń podczas zabawy z systemem PlayStation 3 – pobierz aplikację na system PlayStation 3 ze sklepu PlayStation Store (o ile jest dostępny.)

Aplikacja dla systemu PlayStation 3 wymaga konta w usłudze PlayStation Network i pobrania aplikacji. Dostępne w rejonach objętych usługą PlayStation Store.

Jak korzystaćDodatkowe informacjeLicencjaInformacje na temat licencji

UŻYTKOWNIK OPISYWANEGO MODELU OTRZYMUJE LICENCJĘ W RAMACH LICENCJI NA PORTFOLIO PATENTOWE AVC DO OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO

(i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („AVC VIDEO”) I/LUB

(ii) DEKODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO W FORMACIE AVC ZAKODOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI OSOBISTEJ I NIEKOMERCYJNEJ I/LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO, KTÓRY POSIADA LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW WIDEO W FORMACIE AVC.

GDY CHODZI O JAKIEKOLWIEK INNE ZASTOSOWANIA, ŻADNA LICENCJA NIE JEST UDZIELANA ANI NIE NALEŻY TAKOWEJ DOMNIEMYWAĆ.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA, LLC.

PATRZ <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Oprogramowanie urządzenia dostarczane jest w oparciu o umowy licencyjne zawarte z właścicielami praw autorskich. Na wniosek właścicieli praw autorskich do tych aplikacji użytkowych mamy obowiązek podania poniższych informacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem.

Kopie licencji (w języku angielskim) znajdują się w pamięci wewnętrznej urządzenia. Należy zestawić połączenie urządzenia z komputerem typu Pamięć masowa i zapoznać się z plikami w folderze „LICENSE” w „PMHOME”.

Informacje na temat oprogramowania GNU GPL/LGPL

Oprogramowanie przeznaczone do stosowania zgodnie z ogólną licencją publiczną GNU (zwane dalej „GPL”) lub niższą ogólną licencją publiczną GNU (zwaną dalej „LGPL”) jest zawarte w tym urządzeniu.

Informuje ona, że użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikowania i przekazywania dalej kodu źródłowego tych programów użytkowych na warunkach dostarczonej w zestawie licencji GPL/LGPL.

Kod źródłowy jest dostępny w Internecie. Można go pobrać z poniższego adresu URL. Podczas pobierania kodu źródłowego jako model urządzenia należy wybrać FDR-AX100/HDR-CX900.

http://www.sony.net/Products/Linux/

Prosimy nie kontaktować się z nami w sprawie zawartości kodu źródłowego.

Kopie licencji (w języku angielskim) znajdują się w pamięci wewnętrznej urządzenia. Należy zestawić połączenie urządzenia z komputerem typu Pamięć masowa i zapoznać się z plikami w folderze „LICENSE” w „PMHOME”.

Jak korzystaćDodatkowe informacjePoziomy zoomuPoziomy zoomu

W przypadku nagrywania filmu z opcją SteadyShot ustawioną na [Aktywny] ([Wyraźny zoom obr.])

4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
18 razy
HD:
24 razy

W przypadku nagrywania filmu lub rejestrowania zdjęcia z opcją SteadyShot ustawioną na [Standardowy] lub [Wyłącz]

12 razy

W przypadku ustawienia opcji [Zoom cyfrowy] na [160x]

160 razy

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówW razie wystąpienia problemówW razie wystąpienia problemów

Jeżeli podczas użytkowania urządzenia wystąpią jakiekolwiek problemy, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

 1. Sprawdź elementy w sekcji „Rozwiązywanie problemów” i skontroluj urządzenie.
 2. Odłączyć źródło zasilania, po czym po upływie 1 minuty podłączyć je ponownie i włączyć urządzenie.
 3. Wykonaj procedurę [Inicjalizuj].
  • Wybór ustawienia [Inicjalizuj] spowoduje wyzerowanie wszystkich ustawień, z nastawą zegara włącznie.
 4. Skontaktować się z punktem sprzedaży produktów marki Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym Sony.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówCzynności ogólneNie można włączyć zasilania kamery.

 • Poprawnie podłączyć naładowany akumulator do kamery.
 • Wtyczka zasilacza sieciowego została wyciągnięta z gniazdka elektrycznego. Podłączyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówCzynności ogólneUrządzenie nie działa, choć zasilanie jest włączone.

 • Odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka elektrycznego lub odłączyć akumulator, a następnie podłączyć go ponownie po upływie około 1 minuty.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówCzynności ogólneUstawienia menu zostały automatycznie zmienione.

 • Przy włączonej funkcji Inteligentna automatyka niektóre ustawienia menu związane z jakością obrazu mogą być modyfikowane automatycznie.
 • Po przełączeniu kamery między trybem nagrywania filmów, trybem rejestracji zdjęć a trybem odtwarzania przywracane są ustawienia domyślne następujących opcji menu:
  • [Wprowadzanie]
  • [Samowyzw.]

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówCzynności ogólneTo urządzenie się nagrzewa.

 • Podczas pracy urządzenie może się nagrzewać. Nie świadczy to o usterce.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówCzynności ogólneTryb Inteligentna automatyka zostaje anulowany.

 • Tryb Inteligentna automatyka zostaje anulowany po zmianie poniższych ustawień:
  • [Płynne wolne NAGRYWANIE]
  • [Zdjęcie golfowe]
  • [NAGR. z dużą szybk.]
  • [Balans bieli]
  • [Pomiar punkt./ostr.]
  • [Pomiar punktu]
  • [Ostrość punktu]
  • [Ekspozycja]
  • [Ostrość]
  • [Limit AGC]
  • [Przestawienie AE]
  • [Low Lux]
  • [Wybór sceny]
  • [Efekt wizualny]
  • [Cinematone]
  • [Autored.szum wiatru]
  • [SteadyShot]
  • [Auto Pod światło]
  • [Wykrywanie twarzy]
  • Przesłona
  • Szybkość migawki
  • Wzmocnienie (ISO)

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulatory/źródła zasilaniaKamera niespodziewanie się wyłącza.

 • Użyć zasilacza sieciowego.
 • W przypadku domyślnego ustawienia, urządzenie wyłącza się, jeśli przez około 2 minuty nie zostanie wykonana żadna operacja ([Oszczędz. energii]). Zmienić ustawienie opcji [Oszczędz. energii] lub ponownie włączyć zasilanie.
 • Naładować akumulator.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulatory/źródła zasilaniaPodczas ładowania akumulatora nie świeci lampka POWER/CHG (ładowanie).

 • Wyłączyć urządzenie.
 • Poprawnie podłączyć naładowany akumulator do kamery.
 • Podłączyć kabel zasilający do gniazdka elektrycznego.
 • Ładowanie akumulatora zostało zakończone.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulatory/źródła zasilaniaPodczas ładowania akumulatora miga lampka POWER/CHG (ładowanie).

 • W przypadku ładowania akumulatora za pośrednictwem wbudowanego kabla USB należy odłączyć wbudowany kabel USB i podłączyć go ponownie.
 • Przy zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze akumulatora mogą wystąpić problemy z jego naładowaniem.
 • Poprawnie podłączyć naładowany akumulator do kamery. Jeżeli nie uda się usunąć problemu, należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka elektrycznego i skontaktować się ze sprzedawcą produktów marki Sony. Akumulator może być uszkodzony.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulatory/źródła zasilaniaPozostały stan naładowania akumulatora nie jest prawidłowo wyświetlany.

 • Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Nie świadczy to o usterce.
 • Akumulator nie został wystarczająco naładowany. Ponownie naładować całkowicie akumulator. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, wymienić akumulator na nowy.
 • W niektórych warunkach eksploatacji wskazanie pozostałego naładowania akumulatora może być nieprawidłowe.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulatory/źródła zasilaniaAkumulator szybko się rozładowuje.

 • Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Nie świadczy to o usterce.
 • Akumulator nie został wystarczająco naładowany. Ponownie naładować całkowicie akumulator. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, wymienić akumulator na nowy.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówMonitorOpcje menu są wyszarzone.

 • Nie można wybrać wyszarzonych opcji w bieżącym trybie nagrywania/odtwarzania.
 • Niektórych funkcji nie można uruchomić jednocześnie.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówMonitorNa monitorze LCD nie są wyświetlane przyciski.

 • Dotknąć lekko monitora LCD.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówMonitorPrzyciski na panelu dotykowym działają nieprawidłowo lub nie działają w ogóle.

 • Wyregulować panel dotykowy ([Kalibrowanie]).

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówMonitorPrzyciski na monitorze LCD szybko znikają.

 • W przypadku ustawienia [Ustaw. wyświetlania] na pozycję [Włącz] przyciski nie będą znikać z monitora LCD.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówMonitorNa ekranie widoczne są punkciki układające się na kształt siatki.

 • Punkty te są typowym zjawiskiem w procesie produkcji ekranów i nie mają żadnego wpływu na jakość nagrywanego obrazu.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówMonitorPodświetlenie monitora LCD wyłączy się automatycznie, jeżeli przez pewien czas nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu urządzenia.

 • Przy ustawieniu domyślnym podświetlenie monitora LCD wyłącza się automatycznie, jeżeli przez ponad 1 minutę nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu urządzenia ([Oszczędz. energii]).

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWizjerObraz w wizjerze jest niewyraźny.

 • Przesunąć pokrętło regulacji soczewki wizjera, aby uzyskać wyraźny obraz.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWizjerObraz w wizjerze przestał być wyświetlany.

 • Zamknąć monitor LCD. Nawet przy wysuniętym wizjerze obraz w wizjerze nie jest wyświetlany, gdy monitor LCD jest otwarty.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówKarta pamięciNie można wykonywać operacji z użyciem karty pamięci.

 • Jeżeli używana karta pamięci została sformatowana na komputerze, należy ją ponownie sformatować z poziomu urządzenia.
 • W przypadku wyboru formatu XAVC S w ustawieniu [Format pliku], użyj karty pamięci SDXC klasy 10 lub szybszej.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówKarta pamięciNie można usunąć obrazów zapisanych na karcie pamięci.

 • Jednocześnie można usunąć maksymalnie 100 obrazów na ekranie indeksu.
 • Nie można usunąć zabezpieczonych obrazów.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówKarta pamięciNazwa pliku danych nie jest prawidłowo podawana lub miga.

 • Plik jest uszkodzony.
 • Format pliku nie jest obsługiwany przez to urządzenie.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówKarta pamięciNie można odtworzyć obrazów lub karta pamięci nie jest rozpoznawana.

 • Urządzenie odtwarzające nie obsługuje odtwarzania z kart pamięci.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówBezprzewodowy pilot zdalnego sterowaniaDostarczony w zestawie bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania nie działa.

 • Ustawić opcję [Zdalne sterowanie] na [Włącz].
 • Włożyć baterię do uchwytu w taki sposób, aby jej polaryzacja +/– była zgodna z oznaczeniami +/–.
 • Usunąć wszelkie przeszkody na drodze sygnału z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania do czujnika zdalnego sterowania.
 • Nie kierować czujnika zdalnego sterowania w stronę silnych źródeł światła, na przykład bezpośrednio w stronę słońca lub oświetlenia na suficie. W przeciwnym razie bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania może nie działać prawidłowo.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówBezprzewodowy pilot zdalnego sterowaniaInne urządzenie DVD reaguje na sygnały z dostarczonego w zestawie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

 • Wybrać tryb pilota inny niż DVD 2 dla urządzenia DVD lub zasłonić czujnik urządzenia DVD czarnym papierem.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówNagrywanieObrazy nie są rejestrowane mimo naciskania przycisku START/STOP lub PHOTO.

 • Wyświetlany jest ekran odtwarzania. Zatrzymać odtwarzanie i wybrać - [Tryb fotografowania] - [Film] lub [Zdjęcie].
 • Trwa nagrywanie właśnie zarejestrowanego obrazu na nośniku zapisu urządzenia. W tym czasie nie można rejestrować nowych obrazów.
 • Nośnik zapisu jest zapełniony. Usunąć zbędne obrazy.
 • Całkowita liczba ujęć filmowych lub zdjęć przekracza dostępną do zapisu pojemność urządzenia. Usunąć zbędne obrazy.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówNagrywanieNie można rejestrować zdjęć.

 • Nie można rejestrować zdjęć przy włączonych opcjach:
  • [Płynne wolne NAGRYWANIE]
  • [Zdjęcie golfowe]
  • [NAGR. z dużą szybk.]
  • [Wprowadzanie]
 • W przypadku zaznaczenia w ustawieniu [NAGR. podw. wideo] opcji [Włącz], nie możesz wykonywać zdjęć podczas nagrywania w trybie nagrywania filmu.
 • Urządzenie nie może fotografować w trybie nagrywania filmu, w zależności od wybrania opcji [Tryb NAGR] lub [Szybkość klatek].
 • Zaznaczenie opcji [Efekt wizualny] uniemożliwia fotografowanie w trybie nagrywania filmu.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówNagrywanieLampka dostępu świeci lub miga nawet po zatrzymaniu nagrywania.

 • Urządzenie nagrywa właśnie zarejestrowane ujęcie na karcie pamięci.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówNagrywaniePole obrazowania wygląda inaczej.

 • Wygląd pola obrazowania zależy od stanu urządzenia. Nie świadczy to o usterce.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówNagrywanieRzeczywisty czas nagrywania filmów jest krótszy niż przewidywany czas nagrywania na danym nośniku zapisu.

 • W pewnych warunkach czas dostępny dla operacji nagrywania może być krótszy. Może tak się dziać na przykład podczas nagrywania szybko poruszającego się obiektu itp.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówNagrywanieUrządzenie przerywa nagrywanie.

 • Nagrywanie może zostać przerwane, jeżeli urządzenie będzie narażone na wstrząsy.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówNagrywanieWystępuje opóźnienie między naciśnięciem przycisku START/STOP a uruchomieniem lub zatrzymaniem nagrywania.

 • Między naciśnięciem przycisku START/STOP urządzenia a rozpoczęciem/zatrzymaniem nagrywania filmu może występować niewielka różnica czasu. Nie świadczy to o usterce.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówNagrywanieNie działa automatyczna regulacja ostrości.

 • Ustawić opcję [Ostrość] na [Auto].
 • Jeśli autofokus nie blokuje się na obiekcie, ustawić ostrość ręcznie.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówNagrywanie Funkcja SteadyShot nie działa.

 • Ustawić opcję [SteadyShot] na [Aktywny] lub [Standardowy] oraz [SteadyShot] na [Włącz].
 • Nawet jeśli funkcja [SteadyShot] zostanie ustawiona na [Aktywny] lub [Standardowy], lub [SteadyShot] na [Włącz], urządzenie może nie być w stanie wyeliminować nadmiernych drgań.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówNagrywanieNie można prawidłowo nagrywać lub odtwarzać obrazów.

 • W przypadku wielokrotnego nagrywania i usuwania obrazów w dłuższym okresie czasu, pliki na nośniku zapisu mogą ulec fragmentacji i wówczas nie można prawidłowo nagrywać lub odtwarzać obrazów. Po utworzeniu kopii zapasowej obrazów na innym nośniku należy użyć opcji [Format], by sformatować nośnik zapisu z poziomu urządzenia.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówNagrywanieObiekty bardzo szybko poruszające się w kadrze są zniekształcone.

 • To zjawisko jest związane z płaszczyzną ostrości. Nie świadczy to o usterce. Ze względu na sposób odczytu sygnałów przez urządzenie obrazujące (przetwornik CMOS) obiekty, które bardzo szybko przemieszczają się przed obiektywem, mogą w pewnych warunkach nagrywania ulegać zniekształceniom.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówNagrywanieNa obrazie pojawiają się poziome pasy.

 • Pionowe pasy mogą pojawiać się na monitorze LCD podczas rejestrowania zdjęć w świetle lampy fluorescencyjnej, sodowej, rtęciowej lub LED.

  Regulacja szybkości migawki może wpłynąć na poprawienie jakości obrazu.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówNagrywanieNie można ustawić opcji [Jasność monitora].

 • Nie można ustawić opcji [Jasność monitora], kiedy:
  • monitor LCD kamery jest zamknięty, a monitor LCD skierowany na zewnątrz.
  • zasilanie jest dostarczane z zasilacza sieciowego.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówNagrywanieDźwięk nie jest prawidłowo rejestrowany.

 • Dźwięk może nie zostać prawidłowo nagrany, jeżeli podczas rejestrowania filmów zostanie podłączony lub odłączony mikrofon zewnętrzny itp. Dźwięk zostanie zarejestrowany prawidłowo pod warunkiem przywrócenia połączenia z mikrofonem przed rozpoczęciem rejestrowania filmu.
 • W przypadku zmniejszenia głośności do poziomu minimalnego w pozycji [Poziom nagryw.audio], film będzie rejestrowany bez dźwięku.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówNagrywanieZdjęcia są rejestrowane automatycznie.

 • Po ustawieniu opcji [Zdjęcie z uśmiechem] na [Nagryw. dwoiste] lub [Zawsze włączone], zdjęcia są robione automatycznie, kiedy urządzenie wykryje uśmiech.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówOdtwarzanieNie można odtwarzać obrazów.

 • Wybrać typ filmu (XAVC S/AVCHD/MP4), który chcesz odtworzyć, korzystając z przycisku wyboru formatu filmu.
 • Mogą pojawić się problemy z odtwarzaniem obrazów nagranych na innych urządzeniach. Nie świadczy to o usterce.
 • W celu odtwarzania filmów edytowanych na komputerze lub innym urządzeniu i zarejestrowanych ponownie na nośniku, jeżeli na ekranie Podgląd wydarzeń nie pojawia się żaden obraz, wybierz opcję [Napr. danych obrazu].
 • Aby odtworzyć film nagrany w formacie [XAVC S 4K], w ustawieniu [Szybkość klatek] należy ustawić tę samą wartość (30p lub 24p) co podczas nagrywania. Jeżeli wartość będzie inna, film nie zostanie odtworzony, a na wyświetlaczu monitora LCD nie pojawi się miniatura (modele z funkcją 4K i systemem kodowania kolorów NTSC).

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówOdtwarzanieNie można odtwarzać zdjęć.

 • Przeglądanie zdjęć może okazać się niemożliwe, jeżeli nazwy plików / folderów zostały zmienione lub ich dane zostały zmienione za pomocą komputera. (W takim przypadku nazwa pliku miga). Nie świadczy to o usterce.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówOdtwarzanieFilm zatrzymuje się w trakcie odtwarzania.

 • Odtwarzane są zdjęcia zarejestrowane w trakcie nagrywania filmu. Domyślnie filmy i zdjęcia są odtwarzane w sposób ciągły.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówOdtwarzanieNa miniaturze widoczna jest ikona.

 • Plik bazy danych obrazu może być uszkodzony. Sprawdź plik bazy danych, wybierając opcję - [Konfiguracja] - [Ustawienia nośnika] - [Napr. danych obrazu] nośnik nagrywania. Jeżeli symbol jest nadal wyświetlany, należy usunąć obraz z symbolem .
 • Może on się pojawić w przypadku zdjęć, które zostały nagrane na innych urządzeniach, były edytowane na komputerze itp.
 • W czasie gdy zapalona jest kontrolka nośnika zapisu w prawym górnym rogu ekranu lub zanim zgasła lampka dostępu po operacji nagrywania został odłączony zasilacz sieciowy lub akumulator. Może to spowodować uszkodzenie danych obrazu. W takim wypadku jest wyświetlany symbol .

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówOdtwarzanieBrak dźwięku lub bardzo cichy dźwięk podczas odtwarzania.

 • Zwiększyć głośność.
 • W przypadku zmniejszenia głośności do poziomu minimalnego w pozycji [Poziom nagryw.audio], film będzie rejestrowany bez dźwięku.
 • Podczas filmowania z użyciem funkcji [Płynne wolne NAGRYWANIE] lub [Zdjęcie golfowe] dźwięk nie jest rejestrowany.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówOdtwarzanieNiezrównoważony dźwięk z lewego i prawego kanału w przypadku odtwarzania filmów na komputerach lub innych urządzeniach.

 • Zmienić typ konwersji (typ miksowania) dźwięku w przypadku odtwarzania na 2ch urządzeniach stereo. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi dostarczona w zestawie z urządzeniem odtwarzającym.
 • Zmienić dźwięk na 2ch w przypadku tworzenia płyty przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home.
 • Dzieje się tak, gdy w komputerze lub innym urządzeniu zostanie dokonana konwersja dźwięku przestrzennego 5.1ch na dźwięk 2ch (zwykły dźwięk stereo). Nie świadczy to o usterce.
 • Nagrywać dźwięk z opcją [Tryb audio] utawioną na [2ch Stereo].

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-Fi Bezprzewodowy punkt dostępu, z którym chcesz się połączyć, nie pojawia się.

 • W zależności od warunków sygnału bezprzewodowy punkt dostępu może się nie pojawić w urządzeniu. Przesunąć urządzenie bliżej bezprzewodowego punktu dostępu.
 • W zależności od ustawień bezprzewodowy punkt dostępu może się nie pojawić w urządzeniu. Patrz podręcznik, aby zobaczyć prawidłowe ustawienia bezprzewodowego punktu dostępu.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-Fi [WPS przycisk] nie działa.

 • W zależności od ustawień bezprzewodowego punktu dostępu [WPS przycisk] może nie być dostępny. Potwierdzić hasło i SSID bezprzewodowego punktu dostępu na [Ust. punktu dostępu].

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-Fi [Steruj ze smartfonu], [Wyślij do smartfonu], [Wyślij do komputera] lub [Oglądaj przez TV] wyłącza się przedwcześnie.

 • Jeśli poziom akumulatora jest niski, [Steruj ze smartfonu], [Wyślij do smartfonu], [Wyślij do komputera] or [Oglądaj przez TV] może wyłączyć się przedwcześnie. Podłączyć zasilacz sieciowy lub naładować akumulator przed użyciem.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-Fi Nie można przesyłać filmów do smartfonu.

 • Aby wysłać film do smartfonu, należy pamiętać o jego nagraniu w formacie MP4. Przed nagraniem filmu do przesłania do smartfonu, ustawić opcję [NAGR. podw. wideo] na [Włącz].

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-Fi Ekran fotografowania nie jest wyświetlany płynnie. Połączenie zostało odcięte.

 • W zależności od warunków sygnału łączność między smartfonem i urządzeniem może nie działać prawidłowo. Zredukować odległość między urządzeniem a smartfonem.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-Fi Połączenie NFC nie działa.

 • Zmienić położenie zgodnego urządzenia, aby zmniejszyć odległość między (znak N) na smartfonie i (znak N) na tym urządzeniu.

  Jeśli to nie rozwiąże problemu, przesunąć smartfon o kilka milimetrów lub odsunąć go od urządzenia i odczekać 10 sekund przed ponownym dotknięciem.

 • Urządzenie korzysta z opcji [Tryb samolotowy]. Ustaw opcję [Tryb samolotowy] na [Wyłącz].
 • Upewnić się, że smartfon jest gotowy do połączenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi smartfona.
 • Nie umieszczaj żadnych urządzeń innych niż smartfon w pobliżu znaku (znak N) na urządzeniu.
 • Nie dotykać (znak N) na urządzeniu z 2 lub więcej smartfonami jednocześnie.
 • Podczas używania innej aplikacji korzystającej z funkcji NFC smartfonu, zamknij aplikację.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówEdycja filmów/zdjęć w tym urządzeniuNie można edytować.

 • Edycja nie jest możliwa ze względu na stan obrazu.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówEdycja filmów/zdjęć w tym urządzeniuNie można podzielić filmu.

 • Wymienionych poniżej filmów nie można dzielić.
  • Filmy, które są zbyt krótkie
  • Filmy XAVC S 4K (modele z funkcją 4K) i XAVC S HD
  • Filmy MP4
 • Najpierw należy anulować ochronę danych, dopiero potem przystąpić do operacji dzielenia.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówOdtwarzanie na ekranie telewizoraPodłączony telewizor nie odtwarza obrazu ani dźwięku.

 • Z gniazda HDMI OUT nie będą wysyłane obrazy, jeżeli zawierają one nagrane sygnały ochrony praw autorskich.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówOdtwarzanie na ekranie telewizoraGórna, dolna, prawa i lewa krawędź obrazów jest nieznacznie ucięta na ekranie podłączonego telewizora.

 • Istnieje możliwość wyświetlania zarejestrowanych obrazów na całej powierzchni monitora LCD urządzenia (wyświetlanie pełnoekranowe). Jednak w przypadku odtwarzania obrazów na ekranie telewizora, który nie jest zgodny z wyświetlaniem pełnoekranowym, górna, dolna, prawa i lewa krawędź obrazu może zostać nieznacznie ucięta.
 • Wskazane jest rejestrowanie obrazów z użyciem ramki zewnętrznej funkcji [Linia siatki].

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówOdtwarzanie na ekranie telewizoraObraz wyświetlany na ekranie telewizora w formacie 4:3 jest zniekształcony.

 • Dzieje się tak w przypadku korzystania z telewizora 4:3. Skonfigurować prawidłowo ustawienie opcji [Typ TV] i rozpocząć odtwarzanie obrazu.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówOdtwarzanie na ekranie telewizoraU góry i u dołu ekranu LCD telewizora 4:3 widoczne są czarne pasy.

 • Dzieje się tak w przypadku korzystania z telewizora 4:3. Nie świadczy to o usterce.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówKopiowanie/podłączanie do innych urządzeńObrazy nie są prawidłowo kopiowane.

 • Nie można kopiować obrazów za pośrednictwem przewodu HDMI.
 • Przewód AV (oddzielnie w sprzedaży) nie został prawidłowo podłączony. Sprawdzić, czy kabel jest podłączony do wejściowego gniazda urządzenia.
 • Nie można kopiować filmów XAVC S.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówPodłączanie do komputeraNie można zainstalować programu PlayMemories Home.

 • Do zainstalowania programu PlayMemories Home niezbędne jest połączenie z Internetem.
 • Zapoznać się z procedurą instalacji i sprawdzić konfigurację komputera wymaganą do instalacji programu PlayMemories Home.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówPodłączanie do komputeraProgram PlayMemories Home nie działa poprawnie.

 • Zakończyć pracę programu PlayMemories Home i uruchomić ponownie komputer.

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówPodłączanie do komputeraUrządzenie nie jest rozpoznawane przez komputer.

 • Odłączyć wszystkie urządzenia USB od gniazd USB komputera, z wyjątkiem klawiatury, myszy i tego urządzenia.
 • Odłączyć wbudowany kabel USB od komputera i urządzenia uruchomić ponownie komputer, a następnie powtórnie połączyć komputer i urządzenie w prawidłowej kolejności.
 • Jeżeli urządzenie jest podłączone jednocześnie do dwóch urządzeń zewnętrznych, za pomocą wbudowanego kabla USB i złącza USB Multi/Micro w urządzeniu, należy pozostawić połączenie z komputerem, a drugie rozłączyć.

Rozwiązywanie problemówInformacje diagnostyczne/Wskaźniki ostrzegawczeInformacje diagnostyczne/Wskaźniki ostrzegawczeInformacje diagnostyczne

W przypadku pojawienia się wskaźników na monitorze LCD lub w wizjerze, konieczne jest przeprowadzenie poniższych czynności sprawdzających. Jeżeli problem nie ustępuje mimo kilkakrotnych prób jego usunięcia, należy skontaktować się z punktem sprzedaży produktów marki Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym Sony. Kontaktując się z wyżej wymienionymi, należy podać wyświetlany na monitorze LCD pełny kod błędu rozpoczynający się od liter C lub E.

Pojawieniu się na monitorze LCD ważnych wskaźników ostrzegawczych może towarzyszyć melodia.

C:(lub E:) : (Informacje diagnostyczne)

C:04:

Nie jest używany wyznaczony akumulator. Należy się upewnić, że używany jest wyznaczony akumulator.

Podłączyć prawidłowo wtyk napięcia stałego zasilacza sieciowego do gniazda DC IN urządzenia.

C:06:

Temperatura akumulatora jest wysoka. Wymienić akumulator lub umieścić go w chłodnym miejscu.

C:13: / C:32:

Odłączyć źródło zasilania. Podłączyć ponownie urządzenie do źródła zasilania i spróbować ją uruchomić.

E: :

Wykonać czynności od 2 w części „W razie wystąpienia problemów”.

(Ostrzeżenie związane ze stanem naładowania akumulatora)

Akumulator jest prawie zużyty.

W zależności od warunków pracy lub stanu akumulatora, wskaźnik może zacząć migać nawet wówczas, gdy do całkowitego wyczerpania akumulatora pozostanie nawet około 20 minut.

(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący temperatury akumulatora)

Temperatura akumulatora jest wysoka. Wymienić akumulator lub umieścić go w chłodnym miejscu.

(Wskaźnik ostrzegawczy związany z kartą pamięci)

Wolne miganie

Kończy się wolne miejsce do zapisu obrazów.

Nie włożono karty pamięci.

Szybkie miganie

Brak wystarczającej ilości wolnego miejsca do nagrywania obrazów. Po zapisaniu obrazów na innych nośnikach należy usunąć zbędne obrazy lub sformatować kartę pamięci.

Plik bazy danych obrazu może być uszkodzony. Sprawdzić plik bazy danych, wybierając opcję – [Konfiguracja] – [Ustawienia nośnika] – [Napr. danych obrazu] nośnik nagrywania.

Karta pamięci jest uszkodzona.

(Wskaźniki ostrzegawcze związane z formatowaniem karty pamięci)

Karta pamięci jest uszkodzona.

Karta pamięci nie została prawidłowo sformatowana.

(Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący niezgodną kartę pamięci)

Włożono niezgodną kartę pamięci.

(Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący zabezpieczenie karty pamięci przez zapisem)

Karta pamięci jest chroniona przed zapisem.

Dostęp do karty pamięci został ograniczony z poziomu innego urządzenia.

(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący urządzenia zewnętrznego)

Plik bazy danych obrazu może być uszkodzony. Sprawdzić plik bazy danych, wybierając opcję – [Konfiguracja] – [Ustawienia nośnika] – [Napr. danych obrazu] nośnik nagrywania.

Urządzenie zewnętrzne jest uszkodzone.

(Wskaźniki ostrzegawcze związane z formatowaniem urządzenia zewnętrznego)

Urządzenie zewnętrzne jest uszkodzone.

Urządzenie zewnętrzne nie zostało prawidłowo sformatowane.

(Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący drgania kamery)

Występują poruszenia obrazu spowodowane niestabilnym ustawieniem urządzenia. Podczas filmowania należy trzymać urządzenie oburącz. Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący drgania urządzenia mimo wszystko nie zniknie.

(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący zapisu zdjęć)

Nośnik zapisu jest zapełniony.

Nie można zapisywać zdjęć w trakcie operacji przetwarzania danych. Odczekać chwilę i ponowić nagrywanie.

Sytuacje, w których nie można robić zdjęć podczas nagrywania filmów:

 • Opcja [Tryb NAGR] jest ustawiona na [Najwyż. jakość ]
 • Jeżeli opcja [Szybkość klatek] jest ustawiona na [60p] (modele z systemem kolorów NTSC) lub [50p] (modele z systemem kolorów PAL)
 • Po wybraniu opcji [Efekt wizualny]
 • Opcja [NAGR. podw. wideo] jest ustawiona na [Włącz]

Rozwiązywanie problemówKomunikaty ostrzegawczeKomunikaty ostrzegawczeWskaźniki ostrzegawcze

Jeżeli na monitorze LCD pojawią się komunikaty ostrzegawcze, postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami.

Błąd danych.

 • Może się tak zdarzyć, gdy urządzenie będzie narażone na wstrząsy.
 • Mogą pojawić się problemy z odtwarzaniem filmów nagranych na innych urządzeniach.

Plik bazy danych obrazu jest uszkodzony. Czy chcesz utworzyć nowy plik?

Informacje zarządzania filmami HD są uszkodzone. Utworzyć nowe?

 • Plik zarządzania jest uszkodzony. Wybór opcji [Tak] spowoduje utworzenie nowego pliku zarządzania. Nie można odtworzyć starych obrazów nagranych na nośniku (pliki obrazów nie są uszkodzone). Uruchomienie funkcji [Napr. danych obrazu] po utworzeniu nowych danych może sprawić, że stare obrazy będą ponownie odtwarzane. Jeżeli to nie pomoże, należy skopiować obraz za pomocą oprogramowania PlayMemories Home.

Nie ma pliku bazy danych obrazu. Nie można nagrywać ani odtwarzać filmów. Utworzyć nowy plik?

Brak informacji zarządzania filmami HD. Utworzyć nowe?

 • Nie można nagrywać ani odtwarzać filmów z powodu braku informacji do zarządzania filmami. Po wybraniu opcji [Tak] urządzenie utworzy nowe dane zarządzania, co pozwoli odtwarzać i nagrywać filmy.

W pliku bazy danych obrazu wykryto niezgodności. Chcesz naprawić plik bazy danych obrazu?

Plik bazy danych obrazu jest uszkodzony. Czy chcesz naprawić plik danych obrazu?

W pliku bazy danych obrazu wykryto niezgodności. Nie można nagrywać lub odtwarzać filmów HD. Naprawić plik?

 • Nie można nagrywać ani odtwarzać filmów z powodu braku informacji do zarządzania filmami. Po wybraniu opcji zostaną utworzone nowe dane zarządzania i będzie można nagrywać lub odtwarzać filmy.

W pliku bazy danych wykryto niezgodności. Wykonać kopię zapasową i odzyskać dane.

Po odzyskaniu danych zaimportuj je używając dołączonego oprogramowania PC

 • Z uwagi na uszkodzenie bazy danych filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) występują niezgodności między informacjami z bazy danych a informacjami z pliku. Wybierz opcję , aby utworzyć kopię zapasową filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) i naprawić plik bazę danych. Kopie zapasowe filmów nie są widoczne w urządzeniu. Po podłączeniu urządzenia do komputera i naprawieniu bazy danych istnieje możliwość zaimportowania do komputera kopii zapasowych filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) przy użyciu zainstalowanego na komputerze programu PlayMemories Home. Nie można jednak zagwarantować, że wszystkie filmy uda się zaimportować do komputera.

Przepełnienie buforu. Zapis na nośnik nie został zakończony na czas.

 • Operacje nagrywania i kasowania były wykonywane wielokrotnie lub używana karta pamięci została sformatowana z poziomu innego urządzenia. Wykonać kopię zapasową danych na innym urządzeniu (np. na komputerze), po czym sformatować kartę pamięci z poziomu urządzenia.
 • Rozmiar włożonej karty pamięci jest niewystarczający do skopiowania filmu lub filmów. Użyć zalecanej karty pamięci.

Odzyskiwanie danych.

 • Zapisanie danych na nośniku urządzenia nie powiodło się. Podjęto próbę ich odzyskania, lecz zakończyła się ona niepowodzeniem.

Nie można odzyskać danych.

 • Zapisanie danych na nośniku urządzenia nie powiodło się. Podjęto próbę ich odzyskania, lecz zakończyła się ona niepowodzeniem.

Włóż ponownie kartę pamięci.

 • Kilkakrotnie wyjmij i ponownie włóż kartę pamięci. Jeśli wskaźnik nadal miga po ponownym włożeniu, być może karta pamięci jest uszkodzona. Spróbować użyć innej karty pamięci.

Nie można rozpoznać karty pamięci. Proszę sformatować i użyć ponownie.

 • Sformatować kartę pamięci. Należy zwrócić uwagę, że sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich zarejestrowanych filmów i zdjęć.

Ta karta pamięci nie obsługuje nagrywania filmów XAVC S.

 • Istnieje możliwość nagrywania filmów XAVC S za pomocą następującej karty pamięci.
  • Karta pamięci SDXC klasa 10 lub szybsza

Osiągnięto maksymalną liczbę folderów ze zdjęciami. Nie można robić zdjęć.

 • Nie można utworzyć folderów o wartości przekraczającej 999MSDCF. Nie można tworzyć folderów ani usuwać utworzonych folderów z poziomu urządzenia.
 • Sformatować kartę pamięci lub użyć innego nośnika.

Dla tej karty pamięci nagrywanie i odtwarzanie filmów może być niemożliwe.

Dla tej karty pamięci prawidłowe nagrywanie i odtwarzanie zdjęć może być niemożliwe.

 • Używać karty pamięci zalecanej w przypadku opisywanego urządzenia.

Nie wyjmuj karty pamięci podczas zapisu. Dane mogą być uszkodzone.

 • Włożyć ponownie kartę pamięci.

Nośnik zewnętrzny nie obsługuje tych funkcji.

 • – [Konfiguracja] – [Ustawienia nośnika] – [Napr. danych obrazu] – nagrywanie.
 • Jeśli miga nawet wskaźnik, sformatować zewnętrzny nośnik za pomocą komputera, a następnie połączyć urządzenie z nośnikiem zewnętrznym. Należy zwrócić uwagę, że sformatowanie zewnętrznego urządzenia pamięciowego spowoduje usunięcie wszystkich zarejestrowanych na nim filmów i zdjęć.
 • Jeśli ten sam komunikat pojawi się po sformatowaniu, zewnętrzny nośnik może być nieobsługiwany przez urządzenie lub może być uszkodzony. Należy spróbować użyć innego nośnika zewnętrznego.

Nie można uzyskać dostępu do nośnika zewnętrznego.

 • Nośnika zewnętrznego należy używać w stabilnych warunkach (np. w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej, gdzie nie występują drgania).
 • Sprawdzić, czy podłączono zasilanie zewnętrznego urządzenia pamięciowego.

Inne

Wybrano już maksymalną liczbę obrazów.

 • Maksymalnie można wybrać 100 obrazów jednocześnie przy operacjach:
  • Usuwanie filmów i zdjęć
  • Zabezpieczanie filmów i zdjęć lub anulowanie ochrony
  • Kopiowanie filmów i zdjęć

Dane zabezpieczone.

 • Podjęto próbę usunięcia zabezpieczonych danych. Anulować ochronę danych.