Digital 4K-videokamera/Digital HD-videokameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Så här använder du

Innan du använder videokameran

Modellinformation

Delar och reglage

Skärmindikatorer

Filminspelningsformat

Komma igång

Kontrollera medföljande tillbehör

Försiktighetsåtgärder för strömkälla

Konfiguration första gången

Förbereda ett minneskort

Inspelning

Spela in filmer/fota

Ändra ljusstyrkan manuellt för inspelning

Användbara funktioner för inspelning

Uppspelning

Visa bilder med Event View

Visa bilder med Highlight-uppspelning

Spela upp MP4-filmer (HD-film) (byta filmformat)

Redigera bilder på uppspelningsskärmen

Visa bilder på en 4K-TV

Visa bilder på en HDTV (högupplöst)

Visa bilder på en vanlig TV (ej HD)

Spara bilder på en extern enhet

Så här sparar du filmer

Använda programvaran PlayMemories Home

Spara bilder på en extern mediaenhet

Skapa en skiva med en inspelare

Använda Wi-Fi-funktionen

Vad du kan göra med Wi-Fi-funktionen

Kontrollera via en smartphone

Överföra bilder till en smartphone

Överföra bilder till en dator

Överföra bilder till en TV

Ansluta en smartphone

Installera PlayMemories Mobile

Menyalternativ

Använda menyalternativ

Inspelningsläge

Kamera/mikrofon

Bildkvalitet/storlek

Uppspelningsfunktion

Redigera/kopiera

Inställningar

Laddningstid/inspelningstid för filmer/antal stillbilder som kan tas

Kontrollera laddningstid

Förväntade inspelnings- och uppspelningstider för enskilda batterier

Förväntade filminspelningstider och antal foton för minneskort

Bithastighet för varje inspelningsläge

Inspelade bildpunkter för varje bildstorlek av foton

Ytterligare information

Försiktighetsåtgärder

Hantering av produkten

Underhåll

Använda produkten utomlands

Varumärken

Licens

Zoomförstoringar

Felsökning

Felsökning

Om du får problem

Generell användning

Batterier/strömkällor

Bildskärm

Sökare

Minneskort

Trådlös fjärrkontroll

Inspelning

Uppspelning

Wi-Fi

Redigera filmer/foton på produkten

Uppspelning på en TV

Kopiera/ansluta till andra enheter

Ansluta till en dator

Självdiagnostik/ Varningsindikatorer

Självdiagnostik/Varningsindikatorer

Varningsmeddelanden

Varningsmeddelanden

Så här använder duInnan du använder videokameranModellinformationModellinformation

I denna Hjälpguide beskrivs skillnaderna i specifikationerna för varje modell tillsammans.

Om du hittar en beskrivning med ”Modeller med ... ” som nedan, ska du titta i kapitlet för att bekräfta om beskrivningen gäller för den här produkten.

 • (modeller med 4K-funktionalitet)
 • (modeller med NTSC-färgsystemet)

Bekräfta produktens modellnamn

Se produktens underkant.

A: Modellnamn (FDR-xxxx/HDR-xxxx)

Olikheter i funktionerna

Modeller med NTSC-färgsystemet: FDR-AX100/HDR-CX900

Modeller med PAL-färgsystemet: FDR-AX100E/HDR-CX900E

Modeller med 4K-funktionalitet: FDR-AX100/FDR-AX100E

Modeller med USB IN/OUT-uttag: FDR-AX100/HDR-CX900

Modeller med USB Endast ut-uttag: FDR-AX100E/HDR-CX900E

OBS!

 • För följande objekt förklaras beskrivningarna med modellnamnet.
  • Delar och reglage
  • Menyobjekt
  • Förväntad inspelningstid för filmer
  • Förväntat antal stillbilder som kan tas

Så här använder duInnan du använder videokameranDelar och reglageDelar och reglage (framsida/ovansida)

 1. Multi-gränssnittssko

  Information om kompatibla tillbehör till Multi-gränssnittsskon finns på Sonys webbplats i ditt område, eller kan du kontakta din Sony-återförsäljare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

  Funktion garanteras inte med andra tillverkares tillbehör. Om du använder en skoadapter (säljs separat), kan du också använda tillbehör som är kompatibla med en Active Interface Shoe.

 2. PHOTO-knapp
 3. Zoomspak
 4. N-märke

  NFC: Near Field Communication

 5. Ögla för axelrem
 6. Grepprem
 7. FOCUS MAGNIFIER-knapp
 8. (mikrofon)-kontakt (PLUG IN POWER)
 9. Fjärrkontrollsensor
 10. Kamerans inspelningslampa
 11. NIGHT SHOT-lampa
 12. Multi/mikro-USB-terminal

  Stödjer mikro-USB-kompatibla enheter.

  Om du använder en adapterkabel (säljs separat) kan du även använda tillbehör via en A/V-fjärrkontroll.

 13. Inbyggd mikrofon
 14. Objektivring
 15. Objektiv (ZEISS-objektiv)
 16. ZOOM/FOCUS-omkopplare
 17. AF/MF-knapp
 18. MANUAL-knapp
 19. MANUAL-ratt

Så här använder duInnan du använder videokameranDelar och reglageDelar och reglage (på sidan)

 1. Högtalare
 2. Åtkomstlampa för minneskort

  Produkten läser eller skriver data när lampan är tänd eller blinkar.

 3. Minneskortsfack
 4. HDMI OUT-uttag
 5. (hörlurar)-uttag
 6. ND FILTER (AUTO/MANUAL)-omkopplare
 7. ND FILTER-omkopplare
 8. POWER-knapp
 9. WHITE BALANCE-knapp
 10. PROGRAM AE-knapp
 11. IRIS-knapp
 12. GAIN/ISO-knapp
 13. SHUTTER SPEED-knapp
 14. (View Images)-knapp
 15. (My Voice Canceling)-knapp

  Dämpar rösten på den person som spelar in filmen.

 16. DISPLAY-knapp
 17. NIGHT SHOT-knapp

Så här använder duInnan du använder videokameranDelar och reglageDelar och reglage (baksida/undersida)

 1. LCD-skärm/Pekskärm

  Om du vrider LCD-panelen 180 grader kan du stänga LCD-skärmen med skärmen vänd utåt. Det är ett praktiskt läge vid uppspelning.

 2. Sökare

  Den här produkten slås på när sökaren fälls ut.

 3. Ögonsensor

  Med LCD-skärmen stängd ska du fälla ut sökaren och flytta ögat närmare sökaren. Du ser då motivet genom sökaren.

 4. Justeringsratt för sökarlinsen

  Om indikatorerna i sökaren är suddiga ska du justera justeringsratten för sökarlinsen.

 5. Batteri
 6. POWER/CHG (laddning)-lampa
 7. / (Shooting Mode)-knapp
 8. START/STOP-knapp
 9. Built-in USB Cable
 10. DC IN-kontakt
 11. Stativfäste

  Montera ett stativ (säljs separat: skruvens längd måste vara mindre än 5,5 mm). Beroende på stativets specifikationer går det eventuellt inte att fästa produkten åt rätt håll.

 12. BATT (batteri)-spärr

Spänna greppremmen

Så här använder duInnan du använder videokameranDelar och reglageDelar och reglage (trådlös fjärrkontroll)

 1. DATA CODE-knapp

  Visar datum och tid och kamerainställningsdata när du trycker på den här knappen under uppspelning.

 2. PHOTO-knapp

  Den bild som visas på skärmen när du trycker på den här knappen spelas in som en stillbild.

 3. SCAN/SLOW-knappar
 4. / (Föregående/nästa)-knappar
 5. PLAY-knapp
 6. STOP-knapp
 7. DISPLAY-knapp
 8. Sändare
 9. START/STOP-knapp
 10. Zoomknappar
 11. PAUSE-knapp
 12. VISUAL INDEX-knapp

  Visar en VISUAL INDEX-skärm under uppspelning.

 13. ////ENTER-knappar

  När du trycker på någon av knapparna, visas den ljusblå ramen på LCD-skärmen. Välj en knapp eller ett alternativ med /// och tryck sedan på ENTER för att aktivera valet.

Så här använder duInnan du använder videokameranSkärmindikatorerSkärmindikatorer

Följande indikatorer visas när du ändrar inställningarna.

På skärmens vänstra sida ()

MENU-knapp

Självutlösarinspelning

[Airplane Mode] inställt på [On]

Fader

[Face Detection] inställt på [Off]

[Smile Shutter]

Manuell skärpeinställning

Scene Selection

SteadyShot av

Zebra

Peaking

Intelligent autojustering


I mitten på skärmen ()

Ställa in bildspel

Varning

Uppspelningsläge

REC/STBY Inspelningsläge

AE/AF-lås

Nightshot

NFC

 Wi-Fi

Picture Effect


På skärmens högra sida ()

60i Bildfrekvens (30p/60p/50p/60i/50i/24p/25p), inspelningsläge (PS/FX/FH/HQ/LP) och filmstorlek

Dual Video REC

60 min Återstående batteritid

Media för inspelning/uppspelning/redigering

0:00:00 Räknare (timme:minut:sekund)

00min Beräknad inspelningstid

9999 20,0 M/14,2 M Ungefärligt antal foton som kan tas och fotostorlek

Minneskortets uppspelningsmapp

100/112 Film eller foto som spelas upp just nu/antal inspelade filmer eller foton totalt

Anslutning till den externa medieenheten


Längst ned på skärmen ()

Audio Rec Level

[Auto Wind NR] inställt på [Off]

[My Voice Canceling] inställt på [On]

Blt-in Zoom Mic

Audio Mode

Cinematone

Low Lux

AGC-begränsning

Audio Level Display

EV AE Shift

Exposure Auto/Manual

F2.8 IRIS

30dB Förstärkning

60 Shutter Speed

Intelligent autojustering

Namn på datafil

Protect

5500 K White Balance

ND-filter

OBS!

 • Indikatorerna och deras placeringar är ungefärlig och kan skilja sig från vad du faktiskt ser.
 • Vissa indikatorer kanske inte visas beroende på modell.

Så här använder duInnan du använder videokameranFilminspelningsformatTillgängliga inspelningsformat för den här produkten och deras funktioner

Den här produkten stöder XAVC S 4K (modeller med 4K-funktionalitet), XAVC S HD och AVCHD. Bildkvaliteten på XAVC S 4K är 4 gånger högre än kvaliteten på konventionella högupplösta bilder.

XAVC S 4K

Inspelande pixlar:
3 840 × 2 160 punkter
Bithastighet:
60 Mbps
Funktion:
Spelar in i 4K. Även om du inte har en 4K-TV rekommenderar vi ändå att du spelar in i 4K-format för framtida syften.

XAVC S HD

Inspelande pixlar:
1 920 × 1 080 punkter
Bithastighet:
50 Mbps
Funktion:
Du kan spela in klarare bilder eftersom XAVC S HD har mer information jämfört med AVCHD.

AVCHD

Inspelande pixlar:
1 920 × 1 080 punkter
Bithastighet:
Max. 28 Mbps
Funktion:
Du kan spara bilder på andra enheter än datorer.

Tips

 • Bithastigheten hänvisar till den datamängd som kan spelas in under en viss tidsperiod.

Så här använder duKomma igångKontrollera medföljande tillbehörMedföljande föremål

Siffrorna inom ( ) anger det medföljande antalet.

För alla modeller

Videokamera (1)

Nätadapter (1)

HDMI-kabel (1)

USB-anslutningsstödkabel (1)

Nätkabel (1)

Linsskydd (1)

Objektivlock (fastsatt på produkten) (1)

Trådlös fjärrkontroll (1)

Bruksanvisning (1)

Endast för FDR-AX100/FDR-AX100E

Laddningsbart batteri NP-FV70 (1)

Endast för HDR-CX900/HDR-CX900E

Laddningsbart batteri NP-FV50 (1)

Tips

 • USB-anslutningsstödkabeln är konstruerad för att användas endast med denna produkt. Använd den här kabeln när produktens Built-in USB Cable är för kort för anslutning.

Så här använder duKomma igångKontrollera medföljande tillbehörSätta fast linsskyddet

Sätt fast linsskyddet för att förhindra att ströljus påverkar dina bilder.

 1. Rikta in den röda linjen på linsskyddet med den röda punkten på objektivet (linsskyddsindex) och sätt därefter i linsskyddet i objektivfattningen och rotera det medurs tills linsskyddet klickar på plats.

Så här använder duKomma igångFörsiktighetsåtgärder för strömkällaSätta fast batteriet

Sätta fast batteriet på produkten.

 1. Stäng LCD-skärmen och fäll in sökaren, och sätt därefter i batteriet ().
  • Rikta in fördjupningen på produkten och utsprånget på batteriet, för sedan batteriet uppåt.

Så här tar du bort batteriet

Stäng av produkten. För batterispärren framåt () och ta ur batteriet ().

OBS!

 • Du kan inte använda något annat ”InfoLITHIUM”-batteri än V-serien på produkten.
 • Du kan inte använda NP-FV30 InfoLITHIUM-batteriet med produkten.
 • För att spara batteri är standardinställningen vald så att strömmen automatiskt stängs av om du inte använder produkten på cirka 2 minuter (Power Save).

Så här använder duKomma igångFörsiktighetsåtgärder för strömkällaLadda batteriet med nätadaptern

Ladda batteriet med den medföljande nätadaptern. Sätt fast batteriet i förväg.

 1. Stäng LCD-skärmen.
  • Om sökaren är utdragen ska du föra in den.

 2. Anslut nätadaptern och nätkabeln till produkten och ett vägguttag.
  • POWER/CHG (laddning)-lampan tänds i orange.
  • POWER/CHG (laddning)-lampan slocknar när batteriet är fulladdat. Koppla från nätadaptern från DC IN-kontakten på produkten.

  A: Nätadapter

  B: Nätkabel

  C: DC IN-kontakt

  D: Rikta in -märket på likströmskontakten (DC)

OBS!

 • Lägg märke till följande information om användning av nätadaptern.
  • Använd ett lättåtkomligt vägguttag när du använder nätadaptern. Koppla genast loss nätadaptern från vägguttaget om funktionsfel uppstår medan du använder produkten.
  • Placera inte nätadaptern i trånga utrymmen, till exempel mellan väggen och en möbel.
  • Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt (DC) eller batterikontakterna med ett metallföremål. Detta kan orsaka funktionsfel.

Tips

 • Du rekommenderas att ladda batteriet vid en temperatur på 10 °C-30 °C.

Så här använder duKomma igångFörsiktighetsåtgärder för strömkällaLadda upp batteriet med hjälp av en dator

Ladda batteriet genom att ansluta produkten till datorn med Built-in USB Cable. Sätt fast i batteriet i förväg.

 1. Stäng LCD-skärmen.
  • Om sökaren är utdragen ska du föra in den.

 2. Dra ur Built-in USB Cable ur produkten.

 3. Anslut produkten till en dator som är igång med Built-in USB Cable.
  • POWER/CHG (laddning)-lampan tänds i orange.
  • POWER/CHG (laddning)-lampan slocknar när batteriet är fulladdat. Koppla från Built-in USB Cable från datorn och förvara den i fickan på greppremmen.
  • Om Built-in USB Cable inte är tillräckligt lång för anslutningen använder du USB-anslutningsstödkabeln.

  : Built-in USB Cable

  : Till ett vägguttag

Lägga undan Built-in USB Cable

Lägg Built-in USB Cable i greppremmens ficka efter användning.

Tips

 • Du rekommenderas att ladda batteriet vid en temperatur på 10 °C-30 °C.

Så här använder duKomma igångFörsiktighetsåtgärder för strömkällaSlå på strömmen

Slå på produkten.

 1. Öppna LCD-skärmen på produkten och slå på strömmen.
  • Du kan också slå på produkten genom att trycka på POWER eller fälla ut sökaren.

Stänga av kameran

Stäng LCD-skärmen.

Fäll in sökaren enligt illustrationen nedan om den är utfälld.

 • Du kan också stänga av produkten genom att trycka på POWER.

Starta eller stänga av produkten med LCD-skärmen eller sökaren

Produktens ström sätts på eller stängs av beroende på LCD-skärmens eller sökarens status.

LCD-skärm: Öppna, Sökare: Infälld
Slå på
LCD-skärm: Öppna, Sökare: Utfälld
Slå på
LCD-skärm: Stängd, Sökare: Infälld
Stänga av
LCD-skärm: Stängd, Sökare: Utfälld
Slå på

OBS!

 • Även om LCD-skärmen stängs kommer produkten inte att stängas av om sökaren är utfälld. Se till att sökaren är infälld till dess ursprungliga läge när du stänger av strömmen på produkten.

Så här använder duKomma igångFörsiktighetsåtgärder för strömkällaAnvända produkten med ström från ett vägguttag

Strömförsörj produkten med nätadaptern.

 1. Gör samma anslutningar som visas i ”Ladda batteriet med nätadaptern” för att använda produkten.

  • Även om batteriet är isatt kommer det inte att laddas ur.

Så här använder duKomma igångKonfiguration första gångenStälla in språk, datum och tid

Ställ in språk, datum och tid när du använder produkten för första gången.

 1. Öppna LCD-skärmen på produkten och slå på strömmen.
 2. Välj språk och därefter [Next].

  A: Tryck på LCD-skärmen

 3. Välj geografiskt område med / och sedan [Next].

 4. Ställ in [Summer Time] och välj datumformat samt datum och tid.
  • Om du ställer in [Summer Time] på [On] ställs klockan fram 1 timme.
  • När du väljer datum och tid ska du välja en inställning och ställa in värdet med /.
  • När du väljer - är inställningen av datum och tid klar.

Tips

 • Datum och tid registreras automatiskt och kan endast visas under uppspelning. Om du vill visa dem väljer du – [Setup] – [Playback Settings] – [Data Code] – [Date/Time].

Så här använder duKomma igångKonfiguration första gångenJustera LCD-skärmens vinkel för enklare visning

Du kan justera LCD-skärmens vinkel för enklare visning.

 1. Öppna först LCD-skärmen i 90 grader mot produkten () och justera därefter vinkeln ().

Så här använder duKomma igångKonfiguration första gångenJustera sökarens vinkel för enklare visning

Du kan justera sökarens vinkel för enklare visning.

 1. Stäng LCD-skärmen.
 2. Fäll ut sökaren () och justera vinkeln för enklare visning ().

 3. Flytta ögat närmare sökaren.
  • När ögat flyttas närmare sökaren identifierar ögonsensorn ditt öga och då visas indikatorer i sökaren.
  • Om indikatorerna i sökaren är suddiga kan du justera det med justeringsratten för sökarlinsen som finns på sidan av sökaren.

Så här använder duKomma igångKonfiguration första gångenVisa objekt på LCD-skärmen

Objektiv på LCD-skärmen försvinner om du inte använder produkten under några sekunder efter det att du startat produkten eller växlat mellan filminspelnings- och fotograferingsläget. Om du vill visa objekt på LCD-skärmen igen trycker du var som helst på LCD-skärmen förutom på knapparna.

Tips

 • Om du vill att LCD-skärmen är aktiv använder du [Display Setting] för att ändra inställningen.

Så här använder duKomma igångFörbereda ett minneskortSätta i ett minneskort

Sätt i ett minneskort i produkten.

 1. Öppna locket och för in minneskortet tills det klickar på plats.

  A: Åtkomstlampa

  B: Sätt i kortet med det avskurna hörnet som det visas.

OBS!

 • För att försäkra dig om en stabil användning av minneskortet är det lämpligt att formatera minneskortet med produkten innan du använder det för första gången. Genom att formatera minneskortet raderar du alla lagrade data på det och du kan inte få tillbaka dem. Spara viktiga data t.ex. på en dator.
 • Om [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] visas ska du formatera minneskortet.
 • Kontrollera minneskortets riktning. Om du tvingar in minneskortet i fel riktning kan det skada minneskortet, minneskortsfacket eller bilddata.
 • Sätt inte i något annat minneskort än de som får plats i minneskortsfacket. Om du gör det kan det medföra funktionsstörningar.
 • Sätt i och ta ut minneskortet försiktigt så att det inte råkar fjädra ut och falla ned på golvet.
 • Minneskortet känns inte igen av produkten om det inte sätts in i rätt riktning.
 • Om [Preparing image database file. Please wait.] visas ska du vänta tills meddelandet försvinner.

Tips

 • Du tar ur minneskortet genom att öppna luckan och trycker försiktigt på kortet en gång.

Så här använder duKomma igångFörbereda ett minneskortTyper av minneskort du kan använda med den här produkten

Följande typer av minneskort kan användas med den här produkten.

Typer av Memory Stick du kan använda med den här produkten

I denna Hjälpguide kallas följande typer av Memory Stick som kan användas med den här produkten Memory Stick PRO Duo.

 • Memory Stick PRO Duo (*)
 • Memory Stick PRO-HG Duo (*)
 • Memory Stick XC-HG Duo (**)

* Memory Stick PRO Duo med en kapacitet upp till 32 GB har bekräftats fungera med den här produkten.

** Memory Stick PRO Duo med en kapacitet upp till 64 GB har bekräftats fungera med den här produkten.

Olika typer av SD-minneskort som kan användas i produkten

I denna Hjälpguide kallas följande typer av SD-kort som kan användas med den här produkten ”SD-kort”.

 • SD-minneskort
 • SDHC-minneskort
 • SDXC-minneskort

OBS!

 • När du spelar in i AVCHD-format bör du använda ett klass 4-kort eller snabbare.
 • När du spelar in i XAVC S-format bör du använda ett SDXC-minneskort med klass 10 eller snabbare.
 • SD-minneskort med en kapacitet upp till 64 GB har bekräftats fungera med den här produkten.

Så här använder duInspelningSpela in filmer/fotaSpela in filmer

Spela in filmer.

 1. Ta bort objektivlocket.
 2. Öppna LCD-skärmen på produkten och slå på strömmen.
  • Du kan också slå på produkten genom att trycka på POWER eller fälla ut sökaren.

 3. Tryck på START/STOP för att börja spela in.
  • Sluta spela in genom att trycka på START/STOP igen.

OBS!

 • Om du stänger LCD-skärmen när du spelar in filmer slutar produkten spela in (endast när sökaren fälls in).
 • Den längsta oavbrutna inspelningstiden för film är cirka 13 timmar.
 • När en AVCHD-filmfil överskrider 2 GB skapas nästa filmfil automatiskt.
 • Följande tillstånd indikeras om data fortfarande skrivs till inspelningsmediet efter att inspelningen har avslutats. Under den här tiden ska du inte utsätta produkten för stötar eller vibrationer, och inte heller ta bort batteriet eller nätadaptern.
  • Åtkomstlampan är tänd eller blinkar
  • Medieikonen längst upp till höger på LCD-skärmen blinkar
 • Produktens LCD-skärm kan visa inspelade bilder över hela skärmen (full bildpunktsvisning). Det kan dock leda till att bilderna beskärs något upptill, nedtill, till höger och till vänster när de spelas upp på en TV som inte kan hantera full bildpunktsvisning. Du bör spela in bilderna med [Grid Line] inställt på [On] där den yttre begränsningsramen på [Grid Line] används som vägledning.
 • När du spelar in XAVC S 4K-filmer kan du inte spela upp filmer på en extern skärm via en HDMI-/videoanslutning. Endast displayen på skärmen sänds ut (modeller med 4K-funktionalitet).

Tips

 • När [Dual Video REC] är inställt på [On] spelar den här produkten in en XAVC S-film och en MP4-film samtidigt, eller spelar den in en AVCHD-film och en MP4-film samtidigt.
 • I standardinställningen är [Dual Video REC] inställt på [Off].

Så här använder duInspelningSpela in filmer/fotaTa foton

Ta foton.

 1. Ta bort objektivlocket.
 2. Öppna LCD-skärmen på produkten för att slå på strömmen. Tryck på / (Shooting Mode)-knappen för att välja inspelningsläget för foto.
  • Du kan även välja inspelningsläget för foto genom att välja [MODE] på LCD-skärmen.
  • Du kan också slå på produkten genom att trycka på POWER eller fälla ut sökaren.

 3. Tryck lätt på PHOTO för att justera skärpan och tryck sedan ner den helt.
  • När skärpan är korrekt justerad visas AE/AF-låsindikatorn på LCD-skärmen.

OBS!

 • Följande tillstånd indikeras om data fortfarande skrivs till inspelningsmediet efter att inspelningen har avslutats. Under den här tiden ska du inte utsätta produkten för stötar eller vibrationer, och inte heller ta bort batteriet eller nätadaptern.
  • Åtkomstlampan är tänd eller blinkar
  • Ta ett foto från en film (modeller med USB IN/OUT-uttag) eller skapa ett foto

Så här använder duInspelningÄndra ljusstyrkan manuellt för inspelningStälla in bildinställningarna manuellt med hjälp av MANUAL-ratten

Använd menyn som tilldelats MANUAL-knappen.

 1. Tryck på MANUAL-knappen för att växla till manuellt läge.
  • När du trycker på MANUAL-knappen växlas läget mellan manuellt och automatiskt.

  A: MANUAL-knapp

  B: MANUAL-ratt

 2. Vrid MANUAL-ratten för att göra justeringar.

OBS!

 • Manuella inställningar behålls även om du ändrar det tilldelade alternativet för MANUAL-ratten. Om du ställer in [Exposure] efter att du ställt in [AE Shift] manuellt, kommer [Exposure] att åsidosätta [AE Shift].

Så här använder duInspelningÄndra ljusstyrkan manuellt för inspelningTilldela menyalternativ som du använder ofta till MANUAL-knappen

Du kan tilldela önskade funktioner till MANUAL-knappen.

 1. Håll MANUAL-knappen intryckt under några få sekunder.
  • [Dial Setting]-skärmen visas.
 2. Vrid MANUAL-ratten och välj det alternativ som du vill tilldela.

 3. Tryck på MANUAL-knappen för att bekräfta.

Alternativ som du kan styra med MANUAL-ratten

 • [Exposure]
 • [AE Shift]
 • [WB Color Temp.]
 • [WB B-A]
 • [WB G-M]

Tips

 • Kameradata som visas på LCD-skärmen skiljer sig åt beroende på produktens inspelningsinställningar. Inställningarna kommer att visas med följande ikoner.
  • : Automatisk
  • : Exponering ställs in manuellt.

Så här använder duInspelningÄndra ljusstyrkan manuellt för inspelningJustera IRIS (bländaren)

Proceduren för att justera IRIS (bländaren) förklaras.

 1. Tryck på PROGRAM AE-knappen för att ställa in IRIS (bländaren), förstärkning (ISO), slutarhastighet och exponering på [Auto].

 2. Tryck på IRIS-knappen för att ställa in IRIS (bländaren) på manuell.
  • Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan manuell och automatisk.

  A: Bländarvärde

  B: Ikon för att ändra användningsläge

  Beskrivningar av ikoner för att växla användningsläge
  (ingen ikon): manuell användning
  : automatisk användning
  : manuell användning av [Exposure]
 3. Rotera MANUAL-ratten för att justera IRIS (bländaren).
  • När inställningsvärdet är markerat kan IRIS (bländaren) justeras med MANUAL-ratten.

Återställa inställningen till automatiskt justering

Tryck på IRIS-knappen igen. visas bredvid IRIS (bländare)-värdet.

Tips

 • Den här funktionen är användbar när du vill göra bakgrunden i en bild suddigare eller skarpare.

Så här använder duInspelningÄndra ljusstyrkan manuellt för inspelningJustera slutarhastigheten

Proceduren för att ställa in slutarhastigheten förklaras.

 1. Tryck på PROGRAM AE-knappen för att ställa in IRIS (bländaren), förstärkning (ISO), slutarhastighet och exponering på [Auto].

 2. Tryck på SHUTTER SPEED-knappen för att ställa in slutarhastigheten på manuell.
  • Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan manuell och automatisk.
 3. Rotera MANUAL-ratten för att justera slutarhastigheten.

Återställa inställningen till automatiskt justering

Tryck på SHUTTER SPEED-knappen igen. visas bredvid slutarhastighetsvärdet.

Tips

 • Rörliga motiv som du spelar in kommer att se olika ut beroende på slutarhastigheten. Ställ in snabbare slutarhastighet om du vill spela in motiv i snabb rörelse tydligt utan att bilden blir suddig, och ställ in en långsammare slutarhastighet för att framhäva rörelsen i ett rörligt motiv.
 • Du kan ställa in slutarhastigheten enligt följande:
  • mellan 1/8 och 1/10 000 sekunder i filminspelningsläget vid 60p(*)/50p(**)/30p(*)
  • mellan 1/6 och 1/10 000 sekunder i filminspelningsläget vid 24p(*)/25p(**)
  • mellan 1/8 och 1/1 000 sekunder i fotoinspelningsläget

  * Modeller med NTSC-färgsystemet

  ** Modeller med PAL-färgsystemet

 • Det är svårt att ställa in skärpan automatiskt vid långsamma slutarhastigheter. Vi rekommenderar att manuell skärpeinställning utförs med produkten fastsatt på ett stativ.
 • När du spelar in med [Smth Slw REC] ändras det slutarhastighetsomfång som du kan justera manuellt till 1/250-1/10 000 sekunder. När du spelar in med [High Speed REC] ändras omfånget till 1/125-1/10 000 sekunder.
 • När du spelar in i skenet från lysrör, natriumlampor, kvicksilverlampor eller LED- lampor kan horisontella band visas på LCD-skärmen. Du kan eventuellt förbättra situationen genom att justera slutarhastigheten.

Så här använder duInspelningÄndra ljusstyrkan manuellt för inspelningJustera förstärkningen (ISO)

Proceduren för att ställa in förstärkningen (ISO) förklaras. Justera förstärkningen (ISO) när du inte vill öka förstärkningen med AGC (Automatisk förstärkningskontroll).

 1. Tryck på PROGRAM AE-knappen för att ställa in IRIS (bländaren), förstärkning (ISO), slutarhastighet och exponering på [Auto].

 2. Tryck på GAIN/ISO-knappen för att ställa in förstärkningen (ISO) på manuell.
  • Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan manuell och automatisk.
 3. Rotera MANUAL-ratten för att justera förstärkningen (ISO).

Återställa inställningen till automatiskt justering

Tryck på GAIN/ISO-knappen igen. visas bredvid förstärknings (ISO)-värdet.

Som standard kan du ställa in omfånget −3dB till +33dB.

Tips

 • När du spelar in med [Smth Slw REC] ändras det förstärkningsomfång (ISO) som du kan justera manuellt till −3dB - +27dB.
 • I bildinspelningsläget kommer den inställning som visas att ändras till ISO och det omfång du kan justera är ISO160-ISO12800.

Så här använder duInspelningÄndra ljusstyrkan manuellt för inspelningJustera exponeringen

Här förklaras proceduren för att justera exponeringen när [Exposure] har tilldelats MANUAL-knappen (standardinställning).

 1. Tryck på PROGRAM AE-knappen för att ställa in IRIS (bländaren), förstärkning (ISO), slutarhastighet och exponering på [Auto].

 2. Tryck på MANUAL-knappen för att ställa in exponeringen på manuell.
  • Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan manuell och automatisk.

  A: Inställningsvärde
  Från vänster till höger: IRIS (bländare), förstärkning (ISO), slutarhastighet
  B: Inställningsstatus

  Beskrivningar av ikoner för att växla användningsläge

  (ingen ikon): manuell användning

  : automatisk användning

  : manuell användning av [Exposure]

 3. Rotera MANUAL-ratten för att justera [Exposure].
  • Inställningsvärdet på IRIS (bländaren)/förstärkningen (ISO)/slutarhastigheten ändras efter antalet rotationer på ratten.

Så här använder duInspelningÄndra ljusstyrkan manuellt för inspelningJustera ljusintensiteten (ND-filter)

Med ND-filtret kan du ta bilder under för ljusa förhållanden.

 1. Ställ in ND FILTER-omkopplaren på MANUAL, och välj sedan lämplig ND FILTER-position.
  OFF:
  Avbryter ND-filterfunktionen.
  1:
  Minskar ljusintensiteten till 1/4.
  2:
  Minskar ljusintensiteten till 1/16.
  3:
  Minskar ljusintensiteten till 1/64.

När du justerar IRIS (bländaren) automatiskt

När ND-filterindikatorn blinkar ska du ändra positionsinställningen för ND FILTER-omkopplaren. ND-filterindikatorn tänds med fast sken.

Tips

 • Om du ställer in IRIS (bländaren) för smalt för att spela in ett ljust motiv hindrar eventuellt diffraktion dig från att ställa in skärpan på motivet. (Diffraktion är ett normalt förekommande fenomen på alla videokameror.) Om du använder ND-filtret kan du dämpa det här fenomenet och uppnå ett bättre inspelningsresultat.

OBS!

 • Om du ändrar ND-filterinställningen under inspelning kan filmens ljud förvrängas.
 • När du justerar IRIS (bländaren) manuellt kommer inte ND-filterikonen att blinka även om ND-filterinställningen behöver justeras.

Så här använder duInspelningAnvändbara funktioner för inspelningZooma

Du kan ta en stillbild där motivet är förstorat.

 1. Flytta zoomspaken för att öka eller minska bildens storlek.
  W:
  Bredare vy (vidvinkel)
  T:
  Närbild (telefoto)
  • Om du vill zooma långsamt rör du zoomspaken bara en liten bit. Om du vill zooma snabbare rör du spaken mer.

  A: Vidvinkel

  B: Telefoto

OBS!

 • Zoomhastigheten blir något lägre när du spelar in filmer.
 • Var noga med att hålla kvar fingret på zoomspaken. Om du tar bort fingret från zoomspaken kan det hända att zoomspakens funktionsljud också spelas in.
 • Du kan inte påverka zoomningshastigheten med knappen W/T på LCD-skärmen.
 • Minsta möjliga avstånd mellan produkten och motivet med bibehållen skärpa är cirka 1 cm för vidvinkel och cirka 100 cm för telefoto.

Så här använder duInspelningAnvändbara funktioner för inspelningJustera skärpan manuellt

Du kan justera skärpan manuellt genom att rotera objektivringen åt höger/vänster.

 1. Tryck på AF/MF-knappen för att ställa in skärpan på manuell.
  • visas på LCD-skärmen när manuell skärpeinställning väljs.

  Använd den här funktionen i följande fall:

  • Vid inspelning av ett motiv bakom ett fönster som är täckt med regndroppar.
  • Vid inspelning av horisontella linjer.
  • Vid inspelning av ett motiv med lite kontrast mellan motivet och bakgrunden.
  • När du vill ställa in skärpan på ett motiv i bakgrunden.
  • Vid inspelning av ett stillastående motiv med hjälp av ett stativ.
 2. Fäll över ZOOM/FOCUS-omkopplaren till ZOOM- eller FOCUS-sidan och rotera sedan objektivringen.

  ZOOM-sidan: Du kan justera zoomen manuellt genom att rotera objektivringen.

  FOCUS-sidan: Du kan justera skärpan genom att rotera objektivringen.

Så här använder duInspelningAnvändbara funktioner för inspelningFörstora bilden för att få bättre manuell skärpeinställning (Fokusförstoraren)

Förstora bilden som du spelar in just nu, antingen motivet är i fokus eller inte.

 1. Tryck på FOCUS MAGNIFIER-knappen och vidrör sedan den del du vill förstora.
  • -markeringen visas på sidorna längst upp/ned/till höger/till vänster om den förstorade delens mitt.
 2. Vidrör en av -markeringarna för att flytta bilden i den riktning du vill.

Tips

 • Varje gång du trycker på FOCUS MAGNIFIER-knappen ändras förstoringsskalan enligt följande:

  Filmer: mellan ×1 → ×2 → ×4 → Av

  Foton: mellan ×1 → ×6.3 → ×12.6 → Av

OBS!

 • Även om bilden som visas på produkten har förstorats så förstoras inte den inspelade bilden.
 • När skärpan är inställd på manuell kan du justera skärpan när en förstorad bild visas på LCD-skärmen.

Så här använder duInspelningAnvändbara funktioner för inspelningTa foton under filminspelning (Dual Capture)

Du kan ta foton medan du spelar in en film.

 1. Tryck på PHOTO under filminspelning för att ta foton.

OBS!

 • Det går eventuellt inte att ta foton beroende på inställningen i [REC Mode] och [Frame Rate].
 • Du kan inte ta foton medan du spelar in en film i följande situationer:
  • När ett [Picture Effect]-alternativ har valts
  • När [Dual Video REC] är inställt på [On] och under filminspelning

Så här använder duInspelningAnvändbara funktioner för inspelningSpela in i spegelläge

Genom att vrida LCD-skärmen 180 grader kan du vända den mot dig och spela in dig själv.

 1. Öppna LCD-skärmen i 90 grader mot produkten (), vrid den 180 grader mot objektivsidan () och börja spela in.

Tips

 • På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt men den inspelade bilden blir normal.

Så här använder duInspelningAnvändbara funktioner för inspelningIntelligent Auto

Produkten spelar in bilder efter att de lämpligaste inställningarna för motivet eller situationen har valts automatiskt.

 1. Välj – [On] – på inspelningsskärmen för filmer eller stillbilder.
  • Om du vill avbryta Intelligent Auto-funktionen ska du välja – [Off] – .

 2. Rikta produkten mot motivet och börja spela in.
  • Ikonerna som motsvarar detekterade förhållanden visas.

Om detekterbara motiv

Ansiktsdetektering: (porträtt), (baby)

Motivdetektering: (motljus), (landskap), (nattmotiv), (spotlight), (svagt ljus), (makro)

Detektering av kameraskakning: (gå), (stativ)

Ljuddetektering: ,(automatisk reducering av vindljud)

OBS!

 • Produkten kanske inte kan detektera förväntad scen eller motiv beroende på inspelningsförhållandena.

Så här använder duInspelningAnvändbara funktioner för inspelningSänka röstvolymen för den person som spelar in filmen (My Voice Canceling)

När du spelar in filmer kan du sänka röstvolymen för den person som spelar in filmen.

 1. Tryck på -knappen.
  • När [My Voice Canceling] ställs in på [On] visas .

OBS!

 • Ställ in [My Voice Canceling] på [Off] om du vill spela in en film utan att sänka röstvolymen för den person som spelar in filmen.
 • Beroende på inspelningsförhållandena kan du kanske inte sänka röstvolymen på förväntat sätt.
 • Funktionen [My Voice Canceling] aktiveras inte när en extern mikrofon är ansluten till produkten.

Tips

 • Du kan också ställa in [My Voice Canceling] på menyn.

Så här använder duInspelningAnvändbara funktioner för inspelningTydlig inspelning av valt motiv (ansiktsprioritet)

Produkten kan spåra ett valt ansikte och automatiskt ställa in skärpan, exponeringen och hudtonen för ansiktet.

 1. Tryck på ett av de ansikten som detekterats.
  • Om du vill avbryta funktionen för ansiktsprioritet ska du välja .

  A: En ram med dubbla linjer visas

  B: Funktionen avbryts

OBS!

 • Om motivet du pekade på inte har registrerats kan det bero på belysningen i omgivningen eller på personens frisyr.
 • Kontrollera att du har ställt in [Face Detection] på [Auto].
 • När valt ansikte inte syns på LCD-skärmen eller är bortvänt försvinner ramen med dubbla linjer.

Så här använder duInspelningAnvändbara funktioner för inspelningSpela in andra motiv än människor (fokusspårning)

Produkten kan spåra ett valt motiv och ställa in skärpan automatiskt.

 1. När [Dual Video REC] är inställt på [On] ska du ställa in det på [Off].
 2. Tryck på det motiv som du vill spåra under inspelningen.
  • Om du vill avbryta funktionen för fokusspårning väljer du .

OBS!

 • När [Dual Video REC] är inställt på [On] är inte den här funktionen tillgänglig. Även om du vidrör motivet på LCD-skärmen så sker ingen reaktion.

Så här använder duUppspelningVisa bilder med Event ViewSpela upp filmer och stillbilder från Event View-skärmen

Det går att söka efter inspelade bilder med hjälp av inspelningsdatum och -tid (Event View).

 1. Öppna LCD-skärmen och tryck på (View Images) för att gå till uppspelningsläget.
  • Du kan också utföra åtgärden genom att välja (View Images) på LCD-skärmen.

 2. Välj / för att flytta önskad händelse till mitten () och välj den därefter ().
  • Produkten visar inspelade bilder som en händelse automatiskt, baserat på datum och tid.
  • Endast filmer som har sparats i det format som valdes i [File Format] visas. Du kan ändra vilka filmer som visas genom att välja format i - [Image Quality/Size] - [File Format].
  • När du väljer [XAVC S 4K] ska du även ändra [Frame Rate]-inställningen enligt den film du vill spela upp (modeller med 4K-funktionalitet och NTSC-färgsystem).

   [Frame Rate]:

   När du väljer 30p kommer inte 24p-filmer att visas.

   När du väljer 24p kommer inte 30p-filmer att visas.

 3. Välj bild.
  • Produkten spelar upp från den valda bilden till den sista bilden i händelsen.

 4. Välj lämpliga knappar på LCD-skärmen för olika uppspelningsfunktioner.

Knappar för uppspelningsfunktioner

/: Föregående/nästa

: Radera

/: Snabbt bakåt/snabbt framåt

: Kontext

/: Paus/spela

: Stopp

: Spela upp/stoppa bildspelet

OBS!

 • Du skyddar dig mot förlust av bildinformation genom att med jämna mellanrum spara dina inspelade bilder på ett externt media.
 • Vissa knappar som beskrivs ovan kanske inte visas, beroende på vilken bild som spelas upp.
 • De knappar som visas kan skilja sig beroende på modell.

Tips

 • Om du väljer / upprepade gånger under en uppspelning spelas filmer upp cirka 5 gånger - 10 gånger - 30 gånger - 60 gånger snabbare.
 • Om du vill spela upp filmer långsamt väljer du / i pausläget.
 • När du endast visar foton väljer du - [Slideshow Set] för att upprepa bildspelet.

Så här använder duUppspelningVisa bilder med Event ViewSkärmvisningen på Event View-skärmen (visa händelse)

Alternativen på Event View-skärmen beskrivs.

Event View-skärmen

 1. Till MENU-skärmen
 2. Händelsenamn
 3. Till föregående händelse
 4. Till filminspelningsläget/fotograferingsläget
 5. Spela upp kortfilmer (Highlight-uppspelning)
  • Visas endast när [File Format] är inställt på [AVCHD].
 6. Återstående batteritid
 7. Byta filmformat (XAVC S/AVCHD/MP4)
  • De ikoner som visas skiljer sig beroende på [File Format]-inställningen.
 8. Händelser
 9. Till nästa händelse
 10. Tidslinje 
 11. Ändra händelseskala (cirka 3 månader/1,5 år)

Indexskärm

 1. Händelsenamn
 2. Stänga indexskärmen
 3. Till föregående händelse
 4. Till nästa händelse
 5. Till filminspelningsläget/fotograferingsläget
 6. Senast visad bild
 7. Inspelad tid/antal stillbilder
 8. Växla mellan filminspelningsläget/fotograferingsläget (VISUAL INDEX)

  Välj den bildtyp (MOVIE, PHOTO, MOVIE/PHOTO) du vill spela upp.

 9. Film
 10. Stillbild

OBS!

 • De ikoner som visas kan skilja sig beroende på modell.

Tips

 • Förminskade bilder som gör att du kan visa flera bilder samtidigt på en indexskärm kallas ”miniatyrbilder”.

Så här använder duUppspelningVisa bilder med Highlight-uppspelningSpela upp en kortfilm (Highlight-uppspelning)

Du kan visa filmer och stillbilder i form av en kortfilm.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig när [File Format] är inställt på [AVCHD].
 1. Öppna LCD-skärmen och tryck på (View Images) för att gå till uppspelningsläget.
  • Du kan också utföra åtgärden genom att välja (View Images) på LCD-skärmen.

 2. Visa önskad händelse i mitten på Event View och välj [Highlight].

 3. Spela upp en film eller en stillbild.

 4. Välj önskad funktion när Highlight-uppspelningen har avslutats.

  A: Produkten spelar upp Highlight-uppspelningen en gång till.

  B: Du kan ändra inställningarna för Highlight-uppspelning.

Knappar för uppspelningsfunktioner

/: Föregående/nästa

: Volym

: Kontext

/: Spela upp/paus

: Stopp

OBS!

 • Andra filmer än AVCHD-filmer kan inte spelas upp med funktionen för Highlight-uppspelning.
 • Scenerna i Highlight-uppspelningen ändras varje gång du väljer en Highlight-uppspelning.
 • Inställningen [Playback Range] tas bort när Highlight-uppspelningen avbryts.
 • Om du inte kan spela musiken efter att musikfilen överförts till produkten, kanske musikfilen är skadad. Radera musikfilen genom att välja - [Setup] - [Playback Settings] - [Empty Music], och överför sedan musikfilen igen. Du kan återställa musikdata som spelats in på produkten med standardinställningen med hjälp av ”Music Transfer”. Användaranvisningar finns i hjälpen för ”Music Transfer” (modeller med NTSC-färgsystemet och USB IN/OUT-uttag).
 • Ljudet som används för Highlight-uppspelning omvandlas till 2ch stereo.

Så här använder duUppspelningVisa bilder med Highlight-uppspelningÄndra inställningarna för Highlight-uppspelning

Du kan ställa in området för Highlight-uppspelningen och välja ett tema för Highlight-uppspelning.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig när [File Format] är inställt på [AVCHD].
 1. Välj [Highlight Setting] på LCD-skärmen före eller efter Highlight-uppspelningen.
  • Du kan också ändra inställningarna genom att välja medan produkten spelar upp Highlight-scener.

Beskrivning av menyalternativ

[Playback Range]
Du kan ställa in området för uppspelningen (start- och slutdatum) för Highlight-uppspelning.
[Theme]
Du kan välja ett tema för Highlight-uppspelning.
[Music]
Du kan välja musik.
[Length]
Du kan ställa in längden på segmentet för Highlight-uppspelning.
[Audio mix]
Originalljudet spelas upp med musiken.
[Highlight Point]

Du kan ställa in de punkter i en film eller stillbild som du vill använda i en Highlight-uppspelning.

Spela upp önskad film och välj - . Eller visa önskad stillbild och välj .

visas på filmen eller stillbilden som används i en Highlight-uppspelning.

Om du vill radera punkterna väljer du - [Clear All Points].

Så här använder duUppspelningVisa bilder med Highlight-uppspelningSpara Highlight-uppspelning (Scenario Save)

Du kan spara önskade Highlight-uppspelningar som ett ”scenario”. Upp till 8 scenarier kan sparas.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig när [File Format] är inställt på [AVCHD].
 1. Välj [Replay] på LCD-skärmen när Highlight-uppspelningen är klar.
 2. När Highlight-uppspelningen startar igen väljer du - [Scenario Save].

OBS!

 • Scenarierna kan endast spelas upp på den här produkten.

Så här använder duUppspelningVisa bilder med Highlight-uppspelningSpela upp ett sparat scenario

Du kan spela upp Highlight-scenarier som sparats på produkten.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig när [File Format] är inställt på [AVCHD].
 1. Välj - [Playback Function] - [Scenario], önskat scenario och därefter .

Tips

 • Om du vill ta bort ett sparat scenario väljer du - [Erase]/[Erase All] på [Scenario]-skärmen.

Så här använder duUppspelningSpela upp MP4-filmer (HD-film) (byta filmformat)Spela upp MP4-filmer (HD-film) (byta filmformat)

Formatet för en film som du vill spela upp eller redigera går att ändra på Event View-skärmen.

 1. Tryck på (View Images) för att gå till uppspelningsläget.
 2. Välj det filmformat som du vill spela upp från eller längst upp till höger på LCD-skärmen.
  • En annan ikon kan visas i stället för beroende på [File Format]-inställningen.

  • Formatet för en film som ska spelas upp eller redigeras byts.

Så här använder duUppspelningRedigera bilder på uppspelningsskärmenAnmärkningar om redigering

 • En del grundläggande redigeringsfunktioner kan utföras på produkten. Om du vill använda avancerade redigeringsfunktioner ska du installera och använda PlayMemories Home-programmet.
 • Du kan inte återställa bilder som du har raderat. Spara viktiga filmer och stillbilder före redigering.
 • Ta inte bort batteriet eller nätadaptern från produkten medan du raderar eller delar bilder. Detta kan skada inspelningsmediet.
 • Ta inte ut minneskortet medan du raderar eller delar bilder som sparats på minneskortet.
 • Om du raderar eller delar filmer som finns i sparade scenarier raderas även scenarierna.

Så här använder duUppspelningRedigera bilder på uppspelningsskärmenRadera valda bilder

Välj och radera bilder som du inte behöver.

 1. Tryck på -knappen på produkten för att gå till uppspelningsläget.
 2. På Event View-skärmen väljer du och sedan det filmformat du vill radera.
  • En annan ikon kan visas i stället för beroende på [File Format]-inställningen och filmuppspelningsformatet.

 3. - [Edit/Copy] - [Delete].
 4. Välj [Multiple Images] och sedan den bildtyp du vill radera.

 5. Markera de filmer eller stillbilder du vill radera och välj .

Tips

 • Du kan inte radera skrivskyddade bilder (). Inaktivera skrivskyddet innan du raderar dem.
 • Om du vill radera en oönskad del av en film ska du dela filmen och sedan radera delen i fråga.

Så här använder duUppspelningRedigera bilder på uppspelningsskärmenRadera efter datum

Välj bilder som du inte behöver efter inspelningsdatum och radera dem.

 1. Tryck på -knappen på produkten för att gå till uppspelningsläget.
 2. På Event View-skärmen väljer du och sedan det filmformat du vill radera.
  • En annan ikon kan visas i stället för beroende på [File Format]-inställningen och filmuppspelningsformatet.

 3. - [Edit/Copy] - [Delete].
 4. Välj [All In Event].
 5. Välj det datum som du vill radera med hjälp av / och välj därefter .

Så här använder duUppspelningRedigera bilder på uppspelningsskärmenDela en film

Dela en inspelad film vid önskad punkt.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig när [File Format] är inställt på [AVCHD].
 1. Välj - [Divide] på uppspelningsskärmen för film.

 2. Välj punkten där du vill dela filmen i scener med hjälp av / och välj därefter .

  A: Återgår till början av den valda filmen

  B: Ställer in delningspunkten med större precision

OBS!

 • Eftersom produktens sätt att bestämma delningspunkten är baserat på steg om halva sekunder, kan det förekomma en viss avvikelse mellan den punkt som du valde och den faktiska delningspunkten.
 • Du kan inte dela en XAVC S-film eller en MP4-film.

Så här använder duUppspelningRedigera bilder på uppspelningsskärmen Ta en stillbild från en film (modeller med USB IN/OUT-uttag)

Du kan ta stillbilder från filmer som har spelats in med den här produkten.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig när [File Format] är inställt på [AVCHD].
 1. Välj - [Photo Capture] som visas på en films uppspelningsskärm.

 2. Välj den scen som du vill fånga en stillbild av med hjälp av / och välj sedan .

  • Bildstorleken på fotot blir [2.1 M].

  A: Återgår till början av den valda filmen

  B: Ställer in tagningspunkten med större precision

OBS!

 • Du kan inte ta bilder från en XAVC S-film.

Tips

 • Datumet och tiden på tagna stillbilder är samma som filmens inspelningsdatum och inspelningstid.
 • Om filmen som du tar stillbilder från inte har någon datakod kommer stillbildens datum och tid vara samma som i filmen.

Så här använder duUppspelningVisa bilder på en 4K-TVVisa bilder på en 4K-TV (modeller med 4K-funktionalitet)

Du kan visa bilder som har tagits i filmformatet [XAVC S 4K] i högupplöst bildkvalitet genom att ansluta produkten till en TV med ett HDMI-uttag.

 1. Växla ingången på TV:n till det anslutna uttaget.
  • - [Setup] - [Connection] - [HDMI Resolution] - önskad inställning.

  Visningens bildkvalitet skiljer sig beroende på [HDMI Resolution]-inställningsvärdet.

  När [HDMI Resolution] är inställt på [Auto] eller [2160p/1080p]
  Visningens bildkvalitet: 4K
  När [HDMI Resolution] är inställt på [1080p], [1080i] eller [720p]
  Visningens bildkvalitet: Högupplöst bildkvalitet
 2. Anslut HDMI-kabeln ( ) (medföljer) till HDMI OUT-uttaget ( ) på produkten och till HDMI-ingången ( ) på TV:n.

OBS!

 • Mer information finns i TV:ns bruksanvisning.
 • Använd den medföljande nätadaptern som strömkälla.

Så här använder duUppspelningVisa bilder på en 4K-TVAnvända funktionen Trimma uppspelning med en XAVC S 4K-film (modeller med 4K-funktionalitet)

Du kan trimma och visa ett önskat område på en stillbild som har spelats in i filmformatet [XAVC S 4K]. Den trimmade stillbilden visas i högupplöst bildkvalitet.

 1. Växla ingången på TV:n till det anslutna uttaget.
  • - [Setup] - [Connection] - [HDMI Resolution] - önskad inställning.
  [HDMI Resolution]:

  För en 4K-TV: [Auto](*), [2160p/1080p](*), [1080p], [1080i], [720p]

  För en HDTV: [Auto], [1080p], [1080i], [720p]

  * En svart skärm visas i några sekunder när du aktiverar/inaktiverar funktionen Trimma uppspelning.

 2. Anslut HDMI-kabeln () (medföljer) till HDMI OUT-uttaget () på produkten och till HDMI-ingången () på TV:n.
 3. När du spelar upp en film väljer du det område du vill trimma med knappen (trimma).

OBS!

 • Du kan inte använda funktionen Trimma uppspelning endast på LCD-skärmen på produkten.

Så här använder duUppspelningVisa bilder på en HDTV (högupplöst)Ansluta produkten till en HDTV

Du kan visa bilder som har tagits i filmformaten XAVC S eller AVCHD i högupplöst bildkvalitet genom att ansluta produkten till en TV med ett HDMI-uttag.

 1. Växla ingången på TV:n till det anslutna uttaget.
  • - [Setup] - [Connection] - [HDMI Resolution] - önskad inställning.

  Visningens bildkvalitet skiljer sig beroende på [HDMI Resolution]-inställningsvärdet.

  När filmformatet är XAVC S 4K (modeller med 4K-funktionalitet)

  HDMI Resolution:
  [Auto], [1080p], [1080i], [720p]
  Visningens bildkvalitet:
  Högupplöst bildkvalitet
  HDMI Resolution:
  [2160p/1080p]
  Visningens bildkvalitet:
  4K (Du kan inte visa bilder på en HDTV.)

  När filmformatet är XAVC S HD eller AVCHD

  HDMI Resolution:
  [Auto], [2160p/1080p], [1080p], [1080i], [720p]
  Visningens bildkvalitet:
  Högupplöst bildkvalitet, 4K(*)

  * När du visar bilder på en 4K-TV kan du visa dem med 4K-upplösning från den här produkten.

 2. Anslut HDMI-kabeln () (medföljer) till HDMI OUT-uttaget () på produkten och till HDMI-ingången () på TV:n.

OBS!

 • Mer information finns i TV:ns bruksanvisning.
 • Använd den medföljande nätadaptern som strömkälla.
 • Om TV:n inte har en HDMI-ingång kan du ansluta med en AV-kabel (säljs separat). Bilder sänds ut med standardupplösning.

Så här använder duUppspelningVisa bilder på en HDTV (högupplöst)Spela upp 5.1ch surroundljud

Du kan spela in Dolby Digital 5.1ch surroundljud med den inbyggda mikrofonen (standardinställning). Du kan få en naturtrogen ljudbild om du spelar upp filmen på en enhet som kan hantera 5.1ch surroundljud.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig när [File Format] är inställt på [AVCHD].

A: Inbyggd mikrofon

OBS!

 • Ljudet för XAVC S- eller MP4-filmer spelas in i 2ch ljud.
 • Den inbyggda högtalaren spelar inte upp 5.1ch surroundljud även om du spelar upp en film som spelats in med 5.1ch surroundljud på produkten.
 • För att få 5.1ch surroundljud för filmer som spelats in med 5.1ch ljud, måste du ha en enhet som kan hantera 5.1ch surroundljud.
 • När du ansluter produkten med den medföljande HDMI-kabeln, spelas ljudet för filmer som spelats in med 5.1ch ljud automatiskt upp med 5.1ch ljud.

Så här använder duUppspelningVisa bilder på en HDTV (högupplöst)Använda BRAVIA Sync

Du kan använda produkten med TV:ns fjärrkontroll genom att ansluta produkten till en BRAVIA Sync-kompatibel TV, som lanserats 2008 eller senare, med en HDMI-kabel.

Du kan använda produktens meny genom att trycka på SYNC MENU-knappen på TV:ns fjärrkontroll. Du kan visa produktens LCD-skärmar, t.ex. Event View, spela upp valda filmer eller visa valda stillbilder genom att trycka på knapparna uppåt/nedåt/vänster/höger/enter på TV:ns fjärrkontroll.

OBS!

 • Vissa åtgärder kanske inte kan utföras med fjärrkontrollen.
 • Ställ in [CTRL FOR HDMI] på [On].
 • Ställ även in TV:n i enlighet därmed. Mer information finns i TV:ns bruksanvisning.
 • Hur BRAVIA Sync används varierar med varje modell av BRAVIA. Mer information finns i TV:ns bruksanvisning.
 • Om du stänger av TV:n stängs produkten av samtidigt.

Så här använder duUppspelningVisa bilder på en HDTV (högupplöst)Om Photo TV HD

Produkten är kompatibel med Photo TV HD-standarden. Med Photo TV HD kan diskreta strukturer och färger återges med verklighetstrogen detaljrikedom. Genom att ansluta Photo TV HD-kompatibla enheter från Sony med HDMI-kabeln(*) kan en helt ny värld av foton visas i imponerande HD-kvalitet.

* TV:n övergår automatiskt till lämpligt läge när foton visas.

Så här använder duUppspelningVisa bilder på en HDTV (högupplöst)Om HDMI-kabeln

 • Använd den medföljande HDMI-kabeln eller en HDMI-kabel med HDMI-logotypen.
 • Använd en kabel med en HDMI-mikrokontakt i ena änden (för produkten) och en kontakt som lämpar sig för anslutning till TV:n i den andra änden.
 • Upphovsrättsskyddade bilder kan inte sändas ut via HDMI OUT-uttaget på produkten.
 • Det kan finnas vissa TV-apparater som inte fungerar som de ska (du får till exempel inget ljud eller ingen bild) med den här anslutningen.
 • Anslut inte produktens HDMI OUT-uttag till en extern enhets HDMI OUT-uttag eftersom det kan leda till funktionsfel. HDMI (High Definition Multimedia Interface) är ett gränssnitt som sänder ut både video- och ljudsignaler. Via HDMI OUT-uttaget sänds bilder ut med hög kvalitet och digitalt ljud.

Så här använder duUppspelningVisa bilder på en vanlig TV (ej HD)Ansluta produkten till en vanlig TV (ej HD)

Visa bilder med produkten genom att ansluta den till en TV med en AV-kabel (säljs separat).

A: AV-kabel (säljs separat)

 1. Växla ingången på TV:n till det anslutna uttaget.
 2. Anslut produktens Multi/mikro-USB-terminal till VIDEO/AUDIO-uttaget på TV:n med en AV-kabel (säljs separat).
 3. Spela upp en film eller en stillbild på produkten.

OBS!

 • Mer information finns i TV:ns bruksanvisning.
 • Använd den medföljande nätadaptern som strömkälla.

Så här använder duSpara bilder på en extern enhetSå här sparar du filmerSpara filmer

Så här sparar du bilder i varje format.

XAVC S 4K (modeller med 4K-funktionalitet)

Så här sparar du:
Spara bilderna på en dator med PlayMemories Home-programvaran.
Sparformat:

XAVC S 4K

   

XAVC S HD

Så här sparar du:
Spara bilderna på en dator med PlayMemories Home-programvaran.
Sparformat:

XAVC S HD

 

AVCHD

Så här sparar du:
Spara bilderna på en extern medieenhet eller på en dator med PlayMemories Home-programvaran.
Sparformat:
AVCHD

Tips

 • Den senaste lagringsmiljön hittar du på följande webbplats.
  http://www.sony.net/
 • Du kan även spara genom att ansluta en inspelare med en AV-kabel (säljs separat). Bildkvaliteten är standardupplösning.

Överföra bilder till din smartphone

Anslut produkten och din smartphone via Wi-Fi för att överföra MP4-filmer till din smartphone. MP4 är inte ett filmformat som är lämpligt för att överföra till webbplatser. Den här produkten spelar in en MP4-film samtidigt som den spelar in en film.

Så här använder duSpara bilder på en extern enhetAnvända programvaran PlayMemories HomeAnvända programvaran PlayMemories Home

Du kan importera filmer och stillbilder till en dator för att använda dem på olika sätt.

PlayMemories Home krävs för att importera XAVC S- eller AVCHD-filmer till en dator.

A: Importera bilder från produkten

B: Funktionerna nedan är också tillgängliga på en Windows-dator

C: Visa bilder i en kalender

D: Skapa en filmskiva

E: Ladda upp bilder till online-tjänster

F: Spela upp de importerade bilderna

G: Dela bilderna på PlayMemories Online

Installera programvaran PlayMemories Home på en dator

PlayMemories Home kan hämtas från följande webbsida.

www.sony.net/pm/

Så här använder duSpara bilder på en extern enhetAnvända programvaran PlayMemories HomeKontrollera datorsystemet

Du kan kontrollera systemkraven för programvaran via följande webbsida.

www.sony.net/pcenv/

Så här använder duSpara bilder på en extern enhetAnvända programvaran PlayMemories HomeInstallera programvaran PlayMemories Home på en dator

Genom att installera programvaran PlayMemories Home på din dator kan du använda dina tagna bilder.

 1. Gå till följande nedladdningsplats med en webbläsare på datorn och klicka sedan på programvaran PlayMemories Home.

  www.sony.net/pm/

  • Installera programvaran i enlighet med anvisningarna på skärmen.
  • När installationen är slutförd öppnas PlayMemories Home.
  • Om programvaran PMB (Picture Motion Browser) är installerad på din dator, skrivs den över av PlayMemories Home. Använd PlayMemories Home som är efterföljaren till PMB.
 2. Anslut produkten och datorn med Built-in USB Cable.
  • Om programvaran PlayMemories Home redan finns på datorn ansluter du produkten till datorn. Funktioner som kan användas med den här produkten är därefter tillgängliga.

  Built-in USB Cable

  Till USB-uttaget på datorn

OBS!

 • Logga in på datorn som administratör.
 • Du kanske behöver starta om datorn. När du blir uppmanad att starta om följer du anvisningarna på skärmen.
 • Beroende på användningsmiljön kan DirectX installeras sedan.

Tips

 • Mer information om PlayMemories Home finns i hjälpen till PlayMemories Home.

Så här använder duSpara bilder på en extern enhetAnvända programvaran PlayMemories HomeKoppla bort produkten från datorn

Koppla bort produkten från datorn som är ansluten med Built-inUSB Cable.

 1. Klicka på i aktivitetsfältet och sedan på .
  • Om du använder en Windows Vista-dator klickar du på i aktivitetsfältet
 2. Klicka på meddelandet som visas på datorskärmen.
 3. Välj - på LCD-skärmen och koppla sedan bort Built-in USB Cable.

OBS!

 • Om du använder en Mac-dator kan du dra och släppa minneskortet eller ikonen för enheten till papperskorgen innan du kopplar bort. Anslutningen till datorn är avbruten.
 • Om du använder en dator med Windows 7 eller Windows 8 kanske ingen bortkopplingsikon visas. I så fall kan du avbryta anslutningen utan att utföra åtgärderna ovan.

Så här använder duSpara bilder på en extern enhetAnvända programvaran PlayMemories HomeOm produktens dedikerade programvara

Du kan ladda ner den dedikerade programvaran på Sony-webbplatsen.

Windows:
www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

OBS!

 • Den programvaran som kan användas med produkten varierar beroende på land/region.

Så här använder duSpara bilder på en extern enhetAnvända programvaran PlayMemories HomeSkapa en Blu-ray-skiva

Du kan skapa en Blu-ray-skiva med en AVCHD-film som tidigare importerats till en dator.

Om du vill skapa en Blu-ray-skiva måste ”BD Tilläggsprogram” vara installerat.

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

 • Datorn måste ha funktioner för att skapa Blu-ray-skivor.
 • BD-R (ej omskrivningsbar)- och BD-RE (omskrivningsbar)-media finns tillgängliga för att skapa Blu-ray-skivor. Du kan inte lägga till innehåll till någon av skivtyperna efter att du har skapat skivan.
 • Om du vill spela upp en Blu-ray-skiva som har skapats med en film som spelats in i bildkvalitet [60p Quality ] (modeller med NTSC-färgsystemet)/[50p Quality ] (modeller med PAL-färgsystemet) behöver du en enhet som fungerar med AVCHD Ver. 2.0-format.
 • Du kan inte spara MP4- eller XAVC S-bilder på en Blu-ray-skiva.

Så här använder duSpara bilder på en extern enhetSpara bilder på en extern mediaenhetAnmärkningar om användning av externa medieenheter

Läs försiktighetsanvisningarna om användning av externa medieenheter.

OBS!

 • Du behöver en USB-adapterkabel VMC-UAM2 (säljs separat).
 • Anslut nätadaptern till produkten och anslut sedan nätadaptern till ett vägguttag.
 • Mer information finns i den externa medieenhetens bruksanvisning.
 • Du kan eventuellt inte använda externa medieenheter med kodfunktion.
 • Produkten kan hantera filsystemen FAT/NTFS. Om du vill använda en extern medieenhet som formaterats med ett filsystem som inte hanteras av produkten ska du först formatera enheten på t.ex. en dator. Innan du formaterar ska du se till att det inte finns några viktiga data sparade på den externa medieenheten eftersom alla data raderas under formateringen.
 • Rätt funktion kan inte garanteras med alla enheter som uppfyller användningskraven.
 • Antal scener som kan sparas på den externa medieenheten är följande. Även om det finns ledigt utrymme på den externa medieenheten kan du inte spara fler scener än följande.
  • XAVC S-filmer: Max. 9 999
  • AVCHD-filmer: Max. 3 999
  • Sammanlagt antal bilder och MP4-filmer: Max. 40 000
 • Antalet scener kan vara lägre beroende på vilken typ av bilder som har spelats in.
 • Om produkten inte kan identifiera den externa medieenheten ska du försöka med följande åtgärder.
  • Anslut USB-adapterkabeln till produkten igen.
  • Om den externa medieenheten har en nätkabel ska du ansluta den till ett vägguttag.
 • Du kan inte kopiera bilder från en extern medieenhet till produkten.

Enheter som inte kan användas som en extern medieenhet

 • Följande enheter kan inte användas som extern medieenhet:
  • vanliga skivenheter, till exempel CD- eller DVD-enheter
  • medieenheter som är anslutna via en USB-hubb
  • medieenheter med inbyggd USB-hubb
  • kortläsare

Så här använder duSpara bilder på en extern enhetSpara bilder på en extern mediaenhetSpara bilder på en extern medieenhet

Spara filmer eller foton på en extern medieenhet, t.ex. en extern hårddisk.

 1. Anslut produkten till den externa medieenheten med en USB-adapterkabel (säljs separat).

  A: USB-adapterkabel (säljs separat)

  • Var noga med att inte koppla loss Built-in USB Cable medan [Preparing image database file. Please wait.] visas på LCD-skärmen.
  • Om [Repair Img. DB F.] visas på produktens LCD-skärm väljer du .
 2. Välj [Copy.] på produktens LCD-skärm.

  • Filmer och foton som lagras på inspelningsmediet och som inte har sparats på någon extern medieenhet ännu, kan nu sparas på den anslutna medieenheten.
  • Den här funktionen är endast tillgänglig när det finns nyligen inspelade bilder i produkten.
  • Om du vill koppla bort den externa medieenheten ska du välja medan Event View eller Event Index visas.

OBS!

 • Du kan inte kopiera XAVC S-filmer.

Så här använder duSpara bilder på en extern enhetSpara bilder på en extern mediaenhetSå här sparar du ett urval bilder från produkten på en extern medieenhet

Spara utvalda filmer eller foton på en extern medieenhet, t.ex. en extern hårddisk.

 1. Anslut produkten till den externa medieenheten med en USB-adapterkabel (säljs separat).

  A: USB-adapterkabel (säljs separat)

  • Var noga med att inte koppla loss Built-in USB Cable medan [Preparing image database file. Please wait.] visas på LCD-skärmen.
  • Om [Repair Img. DB F.] visas på produktens LCD-skärm väljer du .
 2. Välj [Play without copying.].

 3. Spara bilderna genom att välja - [Edit/Copy] - [Copy] och följa anvisningarna på skärmen.

OBS!

 • Du kan inte kopiera XAVC S-filmer.

Tips

 • Om du vill kopiera bilder som ännu inte har kopierats väljer du - [Edit/Copy] - [Direct Copy] medan produkten är ansluten till den externa medieenheten.

Så här använder duSpara bilder på en extern enhetSpara bilder på en extern mediaenhetSpela upp bilder från den externa medieenheten på produkten

Spela upp bilder som sparats på en extern medieenhet från produkten.

 1. Anslut produkten till den externa medieenheten med en USB-adapterkabel (säljs separat).

  A: USB-adapterkabel (säljs separat)

 2. Välj [Play without copying.] och bilden som du vill visa.

Tips

 • Du kan också visa bilder på en TV som är ansluten till produkten.
 • När en extern medieenhet ansluts visas på Event View-skärmen.
 • Du kan visa bilder som sparats på en extern medieenhet på datorn genom att välja den enhet som motsvarar den externa medieenheten i PlayMemories Home-programmet och sedan visa bilderna.

Så här använder duSpara bilder på en extern enhetSpara bilder på en extern mediaenhetRadera bilder på den externa medieenheten

Radera bilder på en extern medieenhet.

 1. Anslut produkten till den externa medieenheten med en USB-adapterkabel (säljs separat).

  A: USB-adapterkabel (säljs separat)

 2. Välj [Play without copying.].

 3. Radera bilderna genom att välja - [Edit/Copy] - [Delete] och följa anvisningarna på skärmen.

Så här använder duSpara bilder på en extern enhetSkapa en skiva med en inspelareSkapa en skiva med en inspelare

Du kan kopiera bilder på produkten till en skiva eller videokassett. Anslut produkten till en skivinspelare med en AV-kabel (säljs separat).

OBS!

 • Anslut nätadaptern till produkten och anslut sedan nätadaptern till ett vägguttag.
 • Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer den anslutna enheten.
 1. Sätt in inspelningsmediet i inspelningsenheten (en skivinspelare etc.).
  • Om inspelningsenheten har en ingångsväljare ställer du in den på rätt läge.
 2. Anslut produkten till inspelningsenheten med en AV-kabel (säljs separat).
  • Anslut produkten till ingångarna på inspelningsenheten.

  A: AV-kabel (säljs separat)

 3. Starta uppspelningen på produkten och spela in på inspelningsenheten.
 4. När kopieringen är klar stoppar du inspelningsenheten och därefter produkten.

OBS!

 • Du kan inte kopiera XAVC S-filmer.
 • Du kan inte kopiera bilder till inspelningsenheter som är anslutna med HDMI-kabeln.
 • Eftersom kopieringen görs med analog överföring är det möjligt att bildkvaliteten försämras.
 • Bilderna kopieras med standardupplöst bildkvalitet.
 • När du ansluter en enhet med monoljud ska du ansluta den gula kontakten på en AV-kabel (säljs separat) till videoingången, och den vita (vänster kanal) eller den röda (höger kanal) till ljudingången på enheten.

Tips

 • Ändra [Data Code]-inställningen om du vill kopiera datum och tid och kamerans inställningsinformation.
 • Ställ in [TV Type] på [4:3] om skärmstorleken på visningsenheten, t.ex. TV:n, är 4:3.

Så här använder duAnvända Wi-Fi-funktionenVad du kan göra med Wi-Fi-funktionen Vad du kan göra med Wi-Fi-funktionen

Visar vad du kan göra med produktens Wi-Fi-funktion.

Spara filmer och foton på din dator

Överföra filmer (MP4) och foton till din smartphone eller surfplatta

Använda din smartphone eller surfplatta som en trådlös fjärrkontroll

Visa bilder på en TV

OBS!

 • Du kan inte använda produktens Wi-Fi-funktion för att ansluta till ett allmänt trådlöst nätverk.
 • PlayMemories Mobile garanteras inte fungera med alla smartphones och surfplattor.

Så här använder duAnvända Wi-Fi-funktionenKontrollera via en smartphone Använda din smartphone eller surfplatta som en trådlös fjärrkontroll

Du kan styra produkten genom att använda din smartphone eller surfplatta som en trådlös fjärrkontroll.

 1. Installera PlayMemories Mobile på din smartphone.
  • Om PlayMemories Mobile redan finns installerat på din smartphone, uppdatera programvaran till den senaste versionen.
 2. På produktens LCD-skärm väljer du – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [Ctrl with Smartphone].
  • SSID och ett lösenord visas på produktens LCD-skärm. Du kan nu använda produkten via din smartphone.

  A: SSID

  B: Lösenord

 3. Starta PlayMemories Mobile. På smartphoneskärmen väljer du sedan det SSID som visas på produktens LCD-skärm, och anger därefter det lösenord som visas på produktens LCD-skärm.
  • Ansluta produkten med din smartphone.
 4. Hantera produkten med din smartphone.

OBS!

 • Den fotostorlek som lagras på din smartphone är [2M] förutom när bildstorleken är [ S (VGA)].
 • Filmer spelas in på produkten och lagras inte på din smartphone.
 • Användningsmetoder och skärmbilder för appen kan komma att ändras vid framtida uppgraderingar utan föregående meddelande.
 • Denna app garanteras inte fungera med alla smartphones och surfplattor.

Tips

 • För den senaste informationen om operativsystem som stöds, se nedladdningssidan för PlayMemories Mobile.

Så här använder duAnvända Wi-Fi-funktionenKontrollera via en smartphone Använda din smartphone eller surfplatta som en trådlös fjärrkontroll med funktionen NFC (NFC One touch-fjärrkontroll)

Du kan styra produkten genom att använda din NFC-aktiverade smartphone eller surfplatta som en trådlös fjärrkontroll.

OBS!

 • Kontrollera att din smartphone inte är i viloläge och att skärmen är upplåst i förväg.
 1. Installera PlayMemories Mobile på din smartphone.
  • Om PlayMemories Mobile redan finns installerat på din smartphone, uppdatera programvaran till den senaste versionen.
 2. Välj [Settings] på din smartphone och välj sedan [More…] och gör en markering vid [NFC].

 3. Öppna inspelningsläget och håll sedan (N-märket) på produkten mot (N-märket) på din smartphone.

  • Kontrollera att (N-märket) visas på produktens LCD-skärm.
  • Håll produkten och din smartphone mot varandra och håll dem stilla i ca 1-2 sekunder tills PlayMemories Mobile startar på din smartphone.
 4. Hantera produkten med din smartphone.

OBS!

 • Den fotostorlek som lagras på din smartphone är [2M] förutom när bildstorleken är [ S (VGA)].
 • Filmer spelas in på produkten och lagras inte på din smartphone.
 • Användningsmetoder och skärmbilder för appen kan komma att ändras vid framtida uppgraderingar utan föregående meddelande.
 • Denna app garanteras inte fungera med alla smartphones och surfplattor.
 • Om anslutningarna inte fungerar kan du testa metoderna i ”Ansluta till en Android-smartphone eller -surfplatta”.

Tips

 • För den senaste informationen om operativsystem som stöds, se nedladdningssidan för PlayMemories Mobile.

Så här använder duAnvända Wi-Fi-funktionenÖverföra bilder till en smartphone Överföra filmer (MP4) och bilder till din smartphone eller surfplatta

Överföra bilder till din smartphone eller surfplatta.

 1. Installera PlayMemories Mobile på din smartphone.
  • Om PlayMemories Mobile redan finns installerat på din smartphone, uppdatera programvaran till den senaste versionen.
 2. Tryck på -knappen på produkten för att gå till uppspelningsläget.
 3. På produktens LCD-skärm väljer du - [Edit/Copy] - [Send to Smartphone] - [Select on This Device].
  • Om du väljer [Select on Smartphone] kommer alla bilder som finns lagrade på minneskortet att visas på smartphone-skärmen.
 4. Välj den typ av bild du vill överföra.

 5. Välj den bild du vill överföra och lägg till -markeringen och välj sedan - .

  • SSID och ett lösenord visas på produktens LCD-skärm. Produkten kan nu anslutas från din smartphone.

  A: SSID

  B: Lösenord

 6. Starta PlayMemories Mobile. På smartphoneskärmen väljer du sedan det SSID som visas på produktens LCD-skärm, och anger därefter det lösenord som visas på produktens LCD-skärm.
 7. Bilderna överförs från produkten till din smartphone.
  • Överförda bilder lagras i Galleri/Album på en Android-smartphone/-tablet eller Album på en iPhone/iPad.

OBS!

 • Du kan inte överföra XAVC S-filmer eller AVCHD-filmer.
 • [Send to Smartphone] är inte tillgängligt när MP4-filmer eller stillbilder inte har sparats på produkten.
 • Denna app garanteras inte fungera med alla smartphones och surfplattor.

Tips

 • För den senaste informationen om operativsystem som stöds, se nedladdningssidan för PlayMemories Mobile.

Så här använder duAnvända Wi-Fi-funktionenÖverföra bilder till en smartphone Överföra filmer (MP4) och foton till en smartphone eller surfplatta med funktionen NFC (NFC One touch-delning)

Överföra bilder till din NFC-aktiverade Android-smartphone eller -surfplatta.

OBS!

 • Kontrollera att din smartphone inte är i viloläge och att skärmen är upplåst i förväg.
 1. Installera PlayMemories Mobile på din smartphone.
  • Om PlayMemories Mobile redan finns installerat på din smartphone, uppdatera programvaran till den senaste versionen.
 2. Välj [Settings] på din smartphone och välj sedan [More…] och gör en markering vid [NFC].

 3. Tryck på -knappen på den här produkten för att öppna uppspelningsläget, och visa sedan den bild du vill överföra till produktens LCD-skärm.
 4. Håll (N-märket) på produkten mot (N-märket) på din smartphone.

  • Håll produkten och din smartphone mot varandra och håll dem stilla i ca 1-2 sekunder tills PlayMemories Mobile startar på din smartphone.
  • Kontrollera att (N-märket) visas på produktens LCD-skärm.
 5. Bilderna överförs från produkten till din smartphone.
  • Överförda bilder lagras i Galleri/Album på en Android-smartphone/-tablet eller Album på en iPhone/iPad.

OBS!

 • Du kan inte överföra XAVC S-filmer eller AVCHD-filmer.
 • [Send to Smartphone] är inte tillgängligt när MP4-filmer eller stillbilder inte har sparats på produkten.
 • Denna app garanteras inte fungera med alla smartphones och surfplattor.
 • Om anslutningarna inte fungerar kan du testa metoderna i ”Ansluta till en Android-smartphone eller -surfplatta”.

Tips

 • För den senaste informationen om operativsystem som stöds, se nedladdningssidan för PlayMemories Mobile.

Så här använder duAnvända Wi-Fi-funktionenÖverföra bilder till en dator Send to Computer

Du kan överföra och spara filmer och foton på datorn.

 1. Installera programvaran på din dator.

  För Windows: PlayMemories Home

  www.sony.net/pm/

  För Mac: Trådlös automatisk import

  www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

  • Om du ansluter produkten till din dator första gången efter att du installerat programvaran, ställ in [USB Connect Setting] på [Auto] eller [MTP] på produkten, och anslut därefter produkten till datorn med Built-in USB Cable.
  • Om programvaran redan är installerad på datorn, uppdatera programvaran till den senaste versionen.
 2. Anslut produkten till accesspunkten i det trådlösa nätverket.
  • Om accesspunkten inte stödjer WPS-tryckknappen, se [Access point settings].
  • Om accesspunkten stödjer WPS-tryckknappen, se [WPS Push].
  • Inställningarna för steg 1 och 2 krävs endast den första gången.
 3. Tryck på -knappen på produkten för att gå till uppspelningsläget.
 4. På produktens LCD-skärm väljer du - [Edit/Copy] - [Send to Computer].
  • Bilder överförs automatiskt till och sparas på datorn.
  • Endast bilder som spelats in nyligen överförs.

OBS!

 • Du måste starta datorn för att köra [Send to Computer].
 • Beroende på inställningarna för programmet på datorn kan produkten stängas av automatiskt efter att bilder sparats.
 • Om du vill importera och spara bilder som är sparade på ett minneskort till en dator sätter du in minneskortet i produkten i förväg.
 • Det kan ta tid att importera filmer och flera stillbilder.

Så här använder duAnvända Wi-Fi-funktionenÖverföra bilder till en TV Visa bilder på en TV (View on TV)

Du kan visa bilder på en TV som är ansluten till nätverket genom att överföra bilder från produkten utan att ansluta produkten till TV:n med en kabel.

Beroende på vilken TV du har kan du behöva göra en del inställningar på TV:n innan du spelar upp bilderna. Mer information finns i TV:ns bruksanvisning.

 1. Anslut produkten till accesspunkten i det trådlösa nätverket.
  • Om accesspunkten inte stödjer WPS-tryckknappen, se [Access point settings].
  • Om accesspunkten stödjer WPS-tryckknappen, se [WPS Push].
  • Du kan hoppa över steg 1 fr.o.m. den andra gången.
 2. Tryck på -knappen på produkten för att gå till uppspelningsläget.
 3. Välj - [Edit/Copy] - [View on TV] - typen av bild som du vill överföra.
 4. Spela upp en film eller visa ett foto på TV:n.

OBS!

 • Den här funktionen är inte tillgänglig för [XAVC S 4K] (modeller med 4K-funktionalitet) och [XAVC S HD]-filmer.
 • Den här funktionen är tillgänglig med TV-apparater som är kompatibla med DLNA-spelare.
 • Du kan endast visa bilder på TV-apparater som är kompatibla med nätverksfunktionen (inklusive trådbundet nätverk).
 • Det kan ta en stund innan bilderna visas på TV:n.
 • Funktionen är inte tillgänglig när du använder en accesspunkt utan säkerhetsinställning (WEP/WPA/WPA2) för att skydda mot snokande.
 • Välj den accesspunkt du registrerade för produkten när du ansluter till din TV.
 • För att du ska kunna titta på film på ett bekvämt sätt ska du använda en trådbunden nätverksanslutning för TV:n. Beroende på den trådlösa nätverksmiljön kanske filmuppspelningen inte fungerar smidigt.
 • Beroende på inställningarna för den inspelade filmen kanske den inte spelas upp smidigt.

Så här använder duAnvända Wi-Fi-funktionenAnsluta en smartphone Ansluta till en Android-smartphone eller -surfplatta

Visar hur du ansluter produkten till din Android-smartphone eller -surfplatta. Visa SSID och lösenord i förväg genom att välja [Send to Smartphone] eller [Ctrl with Smartphone] på produkten.

 1. Starta PlayMemories Mobile på din smartphone.

 2. Välj det SSID som visas på den här produkten.

 3. Mata in lösenordet som visas på produkten.

Så här använder duAnvända Wi-Fi-funktionenAnsluta en smartphone Ansluta till en iPhone eller iPad

Visar hur du ansluter produkten till din iPhone eller iPad. Visa SSID och lösenord i förväg genom att välja [Send to Smartphone] eller [Ctrl with Smartphone] på produkten.

 1. Öppna inställningsmenyn.

 2. Välj Wi-Fi.

 3. Välj det SSID som visas på den här produkten.

 4. Mata in lösenordet som visas på produkten.

 5. Kontrollera att det SSID som visas på produkten är valt.

 6. Gå tillbaka till startsidan och starta PlayMemories Mobile.

Så här använder duAnvända Wi-Fi-funktionenAnsluta en smartphone Ansluta till en NFC-aktiverad smartphone eller surfplatta

Du kan enkelt ansluta den här produkten till din NFC-aktiverade Android-smartphone eller -surfplatta.

OBS!

 • Kontrollera att din smartphone inte är i viloläge och att skärmen är upplåst i förväg.
 1. Håll (N-märket) på produkten mot (N-märket) på din smartphone.
  • Kontrollera att (N-märket) visas på produktens LCD-skärm.
  • Håll produkten och din smartphone mot varandra och håll dem stilla i ca 1-2 sekunder tills PlayMemories Mobile startar på din smartphone.

Vad du kan göra med NFC-anslutningen

De åtgärder som är tillgängliga när du håller den här produkten mot en NFC-aktiverad smartphone varierar beroende på produktens status.

När produkten är i film-/fotoläge
[Ctrl with Smartphone] startar.
När bilder visas på produkten
[Send to Smartphone] startar och bilderna som spelas upp överförs.

OBS!

 • Om du ska kunna använda produktens One touch-funktioner krävs en NFC-aktiverad smartphone eller surfplatta.
 • NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för teknik för trådlös kommunikation med kort räckvidd.
 • Om anslutningen inte fungerar kan du testa metoderna i ”Ansluta till en Android-smartphone eller -surfplatta”.

Så här använder duAnvända Wi-Fi-funktionenInstallera PlayMemories Mobile Om programvaran PlayMemories Mobile

För att utföra åtgärder som [Ctrl with Smartphone] och [Send to Smartphone], krävs programvaran PlayMemories Mobile för smartphone. Installera programmet från din smartphone-butik.

Om ”PlayMemories Mobile” redan finns installerat på din smartphone uppdaterar du programmet till den senaste versionen.

Mer information om PlayMemories Mobile finns på supportwebbplatsen PlayMemories Mobile (www.sony.net/pmm/).

Så här använder duMenyalternativAnvända menyalternativKonfigurera menyalternativ

Produkten har flera menyalternativ under var och en av de 6 menykategorierna.

 1. Välj .

 2. Välj en kategori.

 3. Välj önskat menyalternativ.

OBS!

 • Välj för att slutföra inställningen av menyn eller för att återgå till föregående menyskärm.

Snabbt hitta ett menyalternativ

Menyerna [Camera/Mic] och [Setup] har underkategorier. Markera ikonen för underkategorin så att du kan välja önskat menyalternativ.

A: Ikoner för underkategori

När du inte kan välja ett menyalternativ

Vissa menyalternativ eller inställningar är inte tillgängliga, beroende på produktens inställningar. När du väljer nedtonade alternativ eller inställningar visar produkten anledningen till att du inte kan välja det menyalternativet.

Så här använder duMenyalternativAnvända menyalternativ Använda tangentbordet

Ett tangentbord visas på LCD-skärmen när text behöver matas in.

 1. Växla typ av tecken.

  Varje gång du trycker på knappen växlar typen av tecken som kan matas in mellan bokstäver, siffror och symboler.

 2. Tangentbord

  Varje gång du trycker på knappen, växlar de visade tecknen mellan de tillgängliga alternativen.

  Till exempel: Om du vill skriva in ”abd

  Välj [abc] och tryck på det en gång för att visa ”a” - tryck på - välj [abc] och tryck på det två gånger för att visa ”b” - välj [def] och tryck på det en gång för att visa ”d”.

 3. Space

  Matar in ett mellanslag.

 4. Inmatningsfält

  Tecknen du matar in visas. anger begränsningen på textlängden.

 5. Flytta markören

  Flyttar markören i inmatningsfältet till höger eller vänster.

 6. Radera

  Raderar tecknet som föregår markören.

 7. Växlar nästa tecken till stor eller liten bokstav.

 8. OK

  Bekräftar inmatningen.

För att avbryta textinmatningen väljer du .

Så här använder duMenyalternativInspelningslägeMovie

Du kan välja filminspelningsläge.

 1. – [Shooting Mode] – [Movie].

Så här använder duMenyalternativInspelningslägePhoto

Du kan välja fotograferingsläge.

 1. – [Shooting Mode] – [Photo].

Så här använder duMenyalternativInspelningsläge Smth Slw REC

Produkten spelar in ungefär 3 sekunder långa snabba händelser eller rörelser som en ungefär 12 sekunder lång slow motion-film.

 1. - [Image Quality/Size] - [File Format] - [AVCHD].
 2. - [Shooting Mode] - [Smth Slw REC].
 3. Välj / för att ändra den tid då produkten börjar spela in.

  [3sec After] (standardinställning):
  Produkten spelar in en film på ungefär 3 sekunder efter att START/STOP-knappen trycks in.
  [3sec Before]:
  Produkten spelar in en film på ungefär 3 sekunder innan START/STOP-knappen trycks in.
 4. Tryck på START/STOP-knappen.
  • [Recording...] försvinner när inspelningen är klar.

OBS!

 • Du kan inte spela in ljud.
 • Bildkvaliteten är inte lika hög som vid normal inspelning.
 • [REC Mode] ställs automatiskt in på [Standard ].

Så här använder duMenyalternativInspelningsläge Golf Shot

Delar 2 sekunder med snabba rörelser i bildrutor som sedan spelas in som en film och foton. Du kan se en serie rörelser vid uppspelning, vilket kommer väl till hands när du t.ex. kontrollerar din golfswing eller ditt tennisspel.

 1. - [Image Quality/Size] - [File Format] - [AVCHD].
 2. - [Shooting Mode] - [Golf Shot].
 3. Rama in motivet i det vita rutnätet i mitten på LCD-skärmen och tryck sedan på START/STOP precis då motivet börjar sin golfswing.

  • Om produkten har detekterat ögonblicket med det kraftigaste ljudet inom 1 sekund efter att START/STOP-knappen trycktes in, antar den att det ögonblicket är ljudet av att klubban träffar bollen. När ljudet av en klubba som träffar bollen detekteras justeras inspelningsperioden automatiskt enligt detta ögonblick.

  * sekunder

  A: Tidpunkten då du trycker på START/STOP

  B: Ljudet av en klubba som träffar bollen

  C: Produkten spelar in bilder under denna period om 2 sekunder.

OBS!

 • Om produkten inte kan detektera ljudet av en klubba som träffar bollen, ställer produkten automatiskt in ögonblicket då bollen träffas till 0,5 sekunder innan START/STOP-knappen tryckts ner och spelar in en film under tidsperioden mellan 1,5 sekunder innan ögonblicket då bollen träffas till 0,5 sekunder efter ögonblicket då bollen träffas.
 • Storleken på fotona blir 1 920 × 1 080.
 • Du kan inte spela in ljud.
 • Bildkvaliteten är inte lika hög som vid normal inspelning.
 • [REC Mode] ställs automatiskt in på [Standard ].
 • Ljud från att bollen träffas kan detekteras av den inbyggda mikrofonen även om en extern mikrofon är monterad.
 • Den inspelade bilden kan bli brusig när produkten inte kan analysera bilden ordentligt på grund av att det fanns rörelse i bakgrunden av inspelningsskärmen. Det rekommenderas att du spelar in bilder under stabila tillstånd (t.ex. med hjälp av ett stativ).

Tips

 • Du kan kontrollera din form med hjälp av självutlösaren. Välj [] / [] - [On], så startar produkten nedräkningen av timern då du tryckt på START/STOP-knappen. Den tidpunkt då nedräkningen når 0 räknas som ögonblicket då bollen träffas och rörelse före och efter 0 spelas in.

Så här använder duMenyalternativInspelningsläge High Speed REC

När du spelar in [XAVC S HD]-filmer kan du använda funktionen för höghastighetsinspelning.

 1. - [Image Quality/Size] - [File Format] - [XAVC S HD].
 2. - [Shooting Mode] - [High Speed REC].

OBS!

 • När du ställer in [File Format] på [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E) eller [AVCHD] är inte den här funktionen tillgänglig.
 • Bildkvaliteten är inte lika hög som vid normal inspelning.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofon White Balance

Du kan ställa in färgbalansen efter inspelningsmiljön.

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [White Balance] - önskad inställning.
  • Du kan även använda WHITE BALANCE-knappen för den här inställningen.

Beskrivning av menyalternativ

(Auto) (standardinställning):
Vitbalansen ställs in automatiskt.
Om du byter batteri när [Auto] är valt eller om du tar med dig videokameran ut efter att ha varit inomhus (eller tvärtom) kan du rikta videokameran mot ett närliggande vitt föremål under 10 sekunder för att få en bättre inställning av färgbalansen.
(Outdoor):
Vitbalansen ställs in för att passa följande inspelningsförhållanden:
 • Utomhus
 • Nattvyer, neonskyltar och fyrverkerier
 • Soluppgång eller solnedgång
 • I ljuset från dagsljuslysrör
(Indoor):
Vitbalansen ställs in för att passa följande inspelningsförhållanden:
 • Inomhus
 • På fester eller i studior där ljusförhållandena ändras snabbt
 • Under videolampor i en studio eller under natriumlampor eller glödlampsliknande färglampor
(Color Temp.):
Justera vitbalansen efter ljuskällans färgtemperatur.
 • Välj färgtemperatur och öka/minska värdet med /.
(One Push):

Vitbalansen ställs in efter ljusförhållandena i omgivningen.

 1. Välj .
 2. Håll ramen på ett vitt föremål, t.ex. ett vitt papper, så att det fyller upp hela LCD-skärmen under samma ljusförhållanden som kommer att gälla när du filmar motivet.
 3. Välj .

Om ljusförhållandena ändras genom att du tar med dig produkten utomhus från att ha varit inomhus (eller tvärtom) måste du göra om [One Push]-proceduren för att ställa in vitbalansen på nytt.

Justera vitbalansen manuellt

 1. Välj [OPTION] på [White Balance]-inställningsskärmen.
 2. Justera vitbalansen med / (B-A) och / (G-M).
 3. Välj .

Tips

 • Du kan kontrollera den vitbalans som för närvarande är vald på LCD-skärmen med färgkartan.

OBS!

 • Ställ in [White Balance] på [Auto] eller justera färgen i [One Push] under lysrör med vitt eller kallt vitt sken.
 • När du spelar in en film kan inte (One Push) ställas in.
 • Om du ställer in [White Balance], ställs [Scene Selection] in på [Auto].

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofon Spot Meter/Fcs

Exponering och fokus kan ställas in automatiskt efter det valda motivet.

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [Spot Meter/Fcs].
 2. Tryck på det motiv för vilket du vill ställa in exponering och fokus.
  • Välj [Auto] om du vill att ljusstyrka och fokus ska ställas in automatiskt.

OBS!

 • [Exposure] och [Focus] ställs automatiskt in på [Manual].

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofon Spot Meter

Exponeringen kan ställas in automatiskt efter det valda motivet. Den här funktionen är praktisk när det är stor kontrast mellan motivet och bakgrunden, t.ex. när motivet står i strålkastarljus på en scen.

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [Spot Meter].
 2. Tryck på det motiv för vilket du vill justera exponeringen.
  • Du återställer den automatiska exponeringen genom att välja [Auto].

OBS!

 • [Exposure] ställs automatiskt in på [Manual].

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonSpot Focus

Fokus kan ställas in automatiskt på det valda motivet.

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [Spot Focus].
 2. Peka på det motiv som ska fokuseras.
  • Välj [Auto] om du vill ställa in fokus automatiskt.

OBS!

 • [Focus] ställs automatiskt in på [Manual].

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonExposure

Du kan låsa bildens ljusstyrka manuellt. Justera ljusstyrkan när motivet är för ljust eller mörkt.

 1. – [Camera/Mic] – [Manual Settings] – [Exposure] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Auto (standardinställning):
Exponeringen justeras automatiskt.
Manual:
Välj om motivet är vitt eller om motljuset är starkt, eller välj om motivet är mörkt eller om belysningen är svag.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofon Focus

Du kan ställa in fokus manuellt. Om du medvetet vill fokusera på ett visst motiv kan du välja det här läget.

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [Focus] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Auto (standardinställning):
Fokus ställs in automatiskt.
Manual :

visas.

Ställ in fokus med (närliggande motiv) eller (avlägsna motiv). visas när skärpan inte kan justeras närmare och visas när skärpan inte kan justeras längre bort.

OBS!

 • Minsta möjliga avstånd mellan produkten och motivet med bibehållen skärpa är cirka 1 cm för vidvinkel och cirka 100 cm för telefoto.

Tips

 • Det är lättare att fokusera på motivet om du först för zoomspaken mot T (telefoto) och ställer in fokus där, och sedan mot W (vidvinkel) för att justera zoomen för inspelningen. Om du vill spela in ett motiv på nära håll flyttar du zoomspaken mot W (vidvinkel) och ställer sedan in fokus.
 • Produkten visar information om brännvidd under några sekunder när [Focus] är inställd på [Manual] eller när du ställer in fokus manuellt. Du kan använda den här informationen som referens när motivet är mörkt och det är svårt att ställa in fokus.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofon AGC Limit

Du kan välja övre gräns för AGC (Auto Gain Control).

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [AGC Limit] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Off (standardinställning):
Förstärkningen justeras automatiskt.
24dB/21dB/18dB/15dB/12dB/9dB/6dB/3dB/0dB ():
Förstärkningen justeras automatiskt upp till den valda gränsen.

OBS!

 • Med en förstärkning ökning är ljusstyrkan lämpligare för scener med svag belysning, men bruset ökar. Vid en lägre förstärkning minskar bruset men slutartiden är långsammare för att kompensera bristen på ljus vilket orsakar kameraskakningar eller att motivet blir oskarpt.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonAE Shift

Du kan justera exponeringen efter dina önskemål.

 1. – [Camera/Mic] – [Manual Settings] – [AE Shift] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Off (standardinställning):
Exponeringen justeras automatiskt.
On (Justerat nummer och EV):
Justera den automatiska exponeringsnivån med när motivet är vitt eller om bakgrunden är ljus och med om motivet är mörkt eller om belysningen är svag.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonLow Lux

Du kan spela in ljusa färgbilder, även i dämpad belysning.

 1. – [Camera/Mic] – [Manual Settings] – [Low Lux] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Off (standardinställning):
Low Lux-funktionen används inte.
On ():
Low Lux-funktionen används.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonScene Selection

Det här är ett effektivt verktyg för att ta bilder i olika situationer.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Scene Selection] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

(Auto)(standardinställning):
Justerar bildkvaliteten automatiskt.
(Night Scene)(*):

Om du använder ett stativ (säljs separat) kan du ta snygga nattmotiv.

(Sunrise&Sunset)(*):

Tar bilder som återger atmosfären vid solnedgångar och soluppgångar.

(Fireworks)(*):

Tar spektakulära bilder på fyrverkerier.

(Landscape)(*):

Tar skarpa bilder på avlägsna motiv. Läget gör att produkten fokuserar på det egentliga motivet istället för på glaset i ett fönster, eller nätet i en ram, när du filmar genom dem.

(Portrait):

Framhäver motivet, t.ex. människor eller blommor, samtidigt som bakgrunden mjukas upp.

(Spotlight):

Motverkar tendensen att ansikten, som spelas in i stark belysning, blir extremt vita.

(Beach):

Fångar det klara blå i havet eller en sjö.

(Snow):

Tar tydliga bilder i ett vitt landskap.

*Inställd att bara fokusera på avlägsna motiv.

OBS!

 • Om du ställer in [Scene Selection] avbryts följande inställningar.
  • White Balance
  • Cinematone
  • IRIS (bländaren)
  • Shutter Speed
  • Förstärkning (ISO)

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonPicture Effect

Ta ännu mer imponerande bilder genom att välja önskad effekt.

 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Picture Effect] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Off (standardinställning):
Bildeffekten används inte.
(Toy Camera):
Ta en bild med unik färgton och med mörka omgivande färger. Välj önskad effekt med [OPTION].
(Pop Color):
Ta en popkonstliknande färgstark bild som framhäver färgtonen.
(Posterization):
Skapar ett abstrakt utseende med hög kontrast genom att lägga stark tonvikt på primärfärger, eller i svartvitt. Välj önskad effekt med [OPTION].
(Retro Photo):
Skapar ett utseende som påminner om ett åldrat foto med sepiafärgtoner och bleknad kontrast.
(Soft High-key):
Ta mjuka, tydliga bilder med tonvikt på ljusstyrka.
(Partial Color):
Ta en bild som gör starkt intryck genom att lämna delar av en svartvit bild i angiven färg. Välj önskad effekt med [OPTION].
(High Contrast Mono.):
Skapar en intensiv svartvit bild med hög kontrast.

OBS!

 • När du väljer en [Picture Effect] kan du inte använda följande funktioner.
  • Spela in foton i filminspelningsläget
  • Några andra funktioner

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonCinematone

Produkten justerar automatiskt filmens bildkvalitet för att återge atmosfären i filmkamerabilder.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Cinematone] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Off(standardinställning):
Använder inte Cinematone-funktionen.
On:
Använder Cinematone-funktionen.

OBS!

 • När du växlar den här funktionen till på eller av, kommer bilden att pausas tillfälligt.
 • När [Cinematone] ställs in på [On] ändras inställningen [Scene Selection] till [Auto].
 • När [Cinematone] ställs in på [On] ändras inställningen [Picture Effect] till [Off].

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonFader

Du kan spela in med följande effekter i övergången mellan olika scener. Välj önskad effekt i läget [STBY] (för att tona in) eller [REC] (för att tona ut).

 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Fader] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Off (standardinställning):
Effekten används inte.
White Fader ():

Tonar in/ut med vit effekt.

A: Ut

B: In

Black Fader ():

Tonar in/ut med svart effekt.

Bilder som spelats in med hjälp av [Black Fader]-effekten kan förefalla mörka på indexskärmen.

A: Ut

B: In

OBS!

 • Om du trycker på START/STOP tas inställningen bort.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonSelf-Timer

Tryck på PHOTO för att starta nedräkningen. Ett foto spelas in efter ungefär 10 sekunder.

OBS!

 • Du kan också utföra åtgärden genom att trycka på PHOTO på den trådlösa fjärrkontrollen.
 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Self-Timer] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Off (standardinställning):
Avbryter självutlösaren.
On ():
Startar inspelning med självutlösare. Välj för att avbryta inspelningen.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofon SteadyShot (film)

Du kan kompensera för kameraskakningar.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [SteadyShot] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Active:
Spelar in film med den mest effektiva SteadyShot-funktionen.
Standard (standardinställning):
Den här produkten minskar kameraskakningar med hjälp avSteadyShot-funktionen vid vidvinkelfotografering.
Off ():
Den här produkten använder inteSteadyShot-funktionen.

OBS!

 • Bildvinkeln kan ändras efter att inställningarna på [SteadyShot]-funktionen ändras.
 • När du ställer in [SteadyShot] på [Active] är zoomförstoringen 24x när du spelar in en HD-film och 18x när du spelar in en 4K-film (FDR-AX100/FDR-AX100E).

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonSteadyShot (foto)

Du kan kompensera för kameraskakningar. Ställ in [SteadyShot] på [Off] när du använder stativ (säljs separat) så blir bilderna naturligare.

 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [SteadyShot] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

On (standardinställning):
SteadyShot-funktionen används.
Off ():
SteadyShot-funktionen används inte.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonDigital Zoom

Du kan välja maximal zoomnivå. Tänk på att bildkvaliteten försämras när du använder digital zoom.

 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Digital Zoom] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Off (standardinställning):
Digital zoom kan inte användas.
160:
Zoomning upp till 160 utförs digitalt.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonAuto Back Light

Produkten justerar automatiskt exponeringen för motiv i motljus.

 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Auto Back Light] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

On (standardinställning):
Exponeringen justeras automatiskt för motiv i motljus.
Off:
Exponeringen justeras inte för motiv i motljus.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonDial Setting

Du kan tilldela ett menyalternativ som du använder ofta till MANUAL-ratten.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Dial Setting] - önskad inställning.

Menyalternativ som du kan ställa in

Exposure/AE Shift/WB Color Temp./WB B-A/WB G-M

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonNIGHTSHOT Light

När du spelar in på en mörk plats med NightShot-funktionen kan du ändra inställningen för infrarött ljus.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [NIGHTSHOT Light] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

On (standardinställning):
Sänder ut infrarött ljus.
Off :
Sänder inte ut infrarött ljus.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonFace Detection

Du kan ställa in produkten för att spåra ett ansikte automatiskt. Produkten ställer in fokus/färg/exponering automatiskt för ansiktet på valt motiv.

 1. – [Camera/Mic] – [Face] – [Face Detection] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Auto (standardinställning):
Spårar ansikten.
Off ():
Spårar inte ansikten.

OBS!

 • Ansikten spåras eventuellt inte beroende på inspelningsförhållandena.

Tips

 • Inspelningsförhållanden för bättre ansiktsspårning är följande.
  • Fotografera där belysningen är tillräcklig.
  • Motivet bör inte bära glasögon, hatt eller mask.
  • Motivet bör vända ansiktet direkt mot kameran.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonSmile Shutter

Slutaren utlöses automatiskt när produkten identifierar ett leende. Välj [Off] om du inte vill ta foton automatiskt.

 1. – [Camera/Mic] – [Face] – [Smile Shutter] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Dual Capture ():
Det är bara under filminspelning som slutaren utlöses automatiskt när produkten identifierar ett leende.
Always On ():
Slutaren utlöses när produkten identifierar ett leende och produkten är i inspelningsläge.
Off (standardinställning):
Leenden identifieras inte och därmed tas inte foton automatiskt.

OBS!

 • Under vissa omständigheter kan inte leenden identifieras beroende på inspelningsförhållandena, motivet eller produktens inställningar.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonSmile Sensitivity

Ställer in känsligheten för identifiering av leenden vid användning av funktionen Smile Shutter.

 1. – [Camera/Mic] – [Face] – [Smile Sensitivity] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Big Smile:
Identifierar breda leenden.
Normal Smile (standardinställning):
Identifierar normala leenden.
Slight Smile:
Identifierar även svaga leenden.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonFlash (endast vid anslutning av en extern blixt)

Välj blixtinställning.

Välj önskad blixtinställning när du tar foton med en extern blixt (säljs separat) som är kompatibel med produkten.

 1. – [Camera/Mic] – [Flash] – [Flash] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Auto (standardinställning):
Blixten utlöses automatiskt vid otillräcklig belysning.
On ():
Blixten utlöses alltid, oberoende av belysningen i omgivningen.
Off ():
Blixten utlöses inte.

OBS!

 • Blixten utlöses inte i filminspelningsläget.

Tips

 • Partiklar (damm, pollen och liknande) som svävar nära linsen framhävs av en blixt och syns som vita runda fläckar. Gör fotograferingsplatsen ljusare och fotografera utan blixt för att minska fenomenet.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonFlash Level (endast vid anslutning av en extern blixt)

Du kan ställa in ljusstyrkan för videoljuset.

Välj önskad ljusstyrka när du tar foton med en extern blixt (säljs separat) som är kompatibel med produkten.

 1. – [Camera/Mic] – [Flash] – [Flash Level] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

High:
Höjer nivån på blixten.
Normal (standardinställning):
Normal nivå på blixten
Low:
Sänker nivån på blixten.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonRed Eye Reduction (endast vid anslutning av en extern blixt)

Förebygg röda ögon-effekten genom att aktivera ”förblixten” som utlöses alldeles innan den egentliga blixten.

Ställ in funktionen när du tar foton med en extern blixt (säljs separat) som är kompatibel med produkten.

 1. – [Camera/Mic] – [Flash] – [Red Eye Reduction] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Off (standardinställning):
Använder inte Red Eye Reduction för att förebygga röda ögon.
On ():
Använder Red Eye Reduction för att förebygga röda ögon.

OBS!

 • Människor är olika och tagningsförhållandena varierar, så det är inte säkert att det under alla förhållanden går att få bort röda ögon-effekten.
 • Funktionen för reducering av röda ögon-effekten fungerar inte vid automatisk inspelning med [Smile Shutter].

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonMy Voice Canceling

Du kan spela in motivets röst tydligt genom att sänka röstvolymen för den person som spelar in filmen.

 1. - [Camera/Mic] - [Microphone] - [My Voice Canceling].

Beskrivning av menyalternativ

Off (standardinställning):
Sänker inte röstvolymen för den person som spelar in filmen.
On ():
Sänker röstvolymen för den person som spelar in filmen och spelar in motivets röst tydligt.

OBS!

 • Ställ in [My Voice Canceling] på [Off] om du vill spela in en film utan att sänka röstvolymen för den person som spelar in filmen.
 • Beroende på inspelningsförhållandena kan du kanske inte sänka röstvolymen på förväntat sätt.
 • Funktionen [My Voice Canceling] aktiveras inte när en extern mikrofon är ansluten till produkten.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonBlt-in Zoom Mic

Du kan spela in en film med ett tydligt ljud som anpassas efter zoomläget.

 1. – [Camera/Mic] – [Microphone] – [Blt-in Zoom Mic] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Off (standardinställning):
Mikrofonen spelar inte in ljud efter in- och utzoomningsgraden.
On ():
Mikrofonen spelar in ljud efter in- och utzoomningsgraden.

OBS!

 • När du ställer in [Audio Rec Level] på [Manual] ställs [Blt-in Zoom Mic] automatiskt in på [Off].

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonAuto Wind NR

Denna funktion klipper automatiskt bort svagt vindbrus enligt brusnivån vid inspelning med den inbyggda mikrofonen.

 1. – [Camera/Mic] – [Microphone] – [Auto Wind NR] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Off ():
Reducerar inte vindbruset.
On (standardinställning):
Reducerar vindbruset.

OBS!

 • När du ställer in [Auto Wind NR] på [Off] ställs Intelligent Auto in på [Off].
 • [Auto Wind NR] fungerar inte medan en extern mikrofon är ansluten till produkten.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofon Audio Mode

Du kan ändra format på det inspelade ljudet.

 1. - [Camera/Mic] - [Microphone] - [Audio Mode] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

5.1ch Surround () (standardinställning):
Spela in ljud i 5.1ch surroundljud.
2ch Stereo ():
Spelar in ljud med 2ch.

Tips

 • [5.1ch Surround] är endast tillgängligt när [File Format] är inställt på [AVCHD].
 • XAVC S-filmer ställs automatiskt in på [2ch Stereo] och du kan inte välja ljudformat.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofon Audio Rec Level

Du kan justera ljudinspelningsnivån.

 1. - [Camera/Mic] - [Microphone] - [Audio Rec Level] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Auto (standardinställning):
Ljudinspelningsnivån justeras automatiskt.
Manual ():
Justera ljudinspelningsnivån med för att höja ljudinspelningsnivån och för att sänka ljudinspelningsnivån.

OBS!

 • Inställningarna kommer att återställas varje gång du växlar mellan [Auto] och [Manual].
 • När [Audio Rec Level] ställs in på [Manual] växlar de följande till [Off].
  • Blt-in Zoom Mic
 • Du rekommenderas att använda hörlurar när du kontrollerar nivån.
 • Om du kontinuerligt spelar in högt ljud sänker du inspelningsnivån i förväg för att spela in dynamiskt ljud.
 • Begränsaren är alltid aktiv oavsett inställt värdet för inspelningsnivån.
 • När du använder en dedikerad mikrofon som är ansluten med multi-gränssnittsskon är inställningen för inspelningsnivån ogiltig och det går inte att justera inspelningsnivån.
 • Efter att du ställt in [My Voice Canceling] på [On] kan du inte längre ändra ljudinspelningsnivån.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonCtrl with Smartphone

Du kan använda din smartphone som trådlös fjärrkontroll.

 1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Ctrl with Smartphone].

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonMy Button

Du kan tilldela funktioner som du ofta använder till en My Button-ikon.

 1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [My Button].
 2. Markera det menyalternativ som du vill tilldela en My Button-ikon med /.

 3. Välj den My Button-ikon som du vill tilldela menyalternativet.

 4. Välj .

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonGrid Line

Du kan visa linjerna och kontrollera att motivet ligger rätt horisontellt och vertikalt.

 1. – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [Grid Line] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Off (standardinställning):
Visar inte rutnätet.
On:
Visar rutnätet.

Tips

 • Om du placerar motivet i rutnätets kors får du en balanserad bildkomposition.
 • Linjerna spelas inte in.
 • Den yttre ramen på rutnätet visar visningsytan för en TV som inte hanterar full bildpunktsvisning.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofon Zebra

Du kan visa ett zebramönster som riktlinje för att justera ljusstyrka.

 1. -[Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Zebra] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Off (standardinställning):
Visar inte zebramönstret.
On :
Visar och ljusstyrkenivå (IRE). Justera ljusstyrkenivån med hjälp av /.

IRE (Institute of Radio Engineers) är ett mått på videosignalens nivå som används som grund för ljusstyrka - referensnivån (basnivå) ställs in på 0 (%) och den högsta nivån (helt vit nivå) ställs in på 100 (%).

OBS!

 • Med ett motiv som överstiger en ljusstyrkenivå på 100 IRE kan bilden bli överexponerad.

Tips

 • Zebramönstret kommer inte att spelas in med bilden.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofon Peaking

Du kan visa en bild på LCD-skärmen med dess konturer förstärkta med färger. Den här funktionen hjälper dig att justera fokus.

 1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Peaking] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

On/Off (standardinställning):
När [Peaking] är inställt på [On] visas // och bilder visas med förstärkta konturer. Det här hjälper dig att justera fokus. (Standardinställningen är [Off].)
Color:
Du kan välja [White], [Red] eller [Yellow]. (Standardinställningen är [White].)
Level:
Du kan välja en känslighet på toppskärpan som är [High], [Mid] eller [Low]. (Standardinställningen är [Mid].)

OBS!

 • De förstärkta konturerna kanske inte syns på en mörk plats.

Tips

 • De förstärkta konturerna kommer inte att sparas på bilden.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofon Camera Data Disp.

Välj vilka inställningsvärden som ska visas.

 1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Camera Data Disp.] - önskad inställning.
Off:
Visar endast inställningsvärden som du kan justera manuellt.
On (standardinställning):
Visar alltid alla inställningsvärden.

Så här använder duMenyalternativKamera/mikrofonAudio Level Display

Du kan välja om du vill visa ljudnivåmätaren eller inte. Ljudnivåmätarens utformning skiljer sig beroende på [Audio Mode]-inställningen.

 1. – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [Audio Level Display] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

On (standardinställning):
Visar ljudnivåmätare.
Off:
Visar inte ljudnivåmätaren.

Så här använder duMenyalternativBildkvalitet/storlek REC Mode

Du kan välja önskad bildkvalitet för AVCHD-filmer. Inspelningstiden eller typen av medieenhet som bilderna kan kopieras till kan skilja sig, beroende på vald filmkvalitet.

 1. - [Image Quality/Size] - [REC Mode] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Highest Quality :
Spelar in en film med högsta möjliga kvalitet för produkten (i 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).
High Quality :
Spelar in en film med högre kvalitet (i 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).
Standard :
Spelar in en film med standardkvalitet (i 60i (*)/50i (**)).
Long Time :
Spelar in en lång film (i 60i (*)/50i (**)).
60p Quality (*)/50p Quality (**):
Spelar in en film i 60p (*)/50p (**).

*Modeller med NTSC-färgsystemet

**Modeller med PAL-färgsystemet

Tips

 • Vilka medietyper som bilder kan sparas på beror på vilken bildkvalitet som har valts.
  • 60p Quality (*)/50p Quality (**)/Highest Quality :

   Minneskort, extern medieenhet, Blu-ray-skivor

  • High Quality /Standard /Long Time :

   Minneskort, extern medieenhet, Blu-ray-skivor, AVCHD-inspelningsskivor

*Modeller med NTSC-färgsystemet: [60p Quality ] kan endast ställas in när [Frame Rate] är inställt på [60p].

**Modeller med PAL-färgsystemet: [50p Quality ] kan endast ställas in när [Frame Rate] är inställt på [50p].

Så här använder duMenyalternativBildkvalitet/storlek Frame Rate

Du kan välja vilken bildfrekvens som ska användas för att spela in [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E)-, [XAVC S HD]- eller [AVCHD]-filmer. Ställ in [REC Mode] först innan du ställer in [Frame Rate].

 1. - [Image Quality/Size] - [Frame Rate] - önskad inställning.

Tillgängliga bildfrekvensinställningar varierar enligt följande beroende på inspelningsformatet.

Tillgängliga bildfrekvensinställningar

XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
30p(*) (standardinställning)/24p(*)/25p(**) (standardinställning)
XAVC S HD:
60p(*)/50p(**) (standardinställning)/30p(*)/24p(*)/25p(**)
AVCHD:
60p(*)/50p(**)/60i(*)/50i(**) (standardinställning)/24p(*)/25p(**)

Beskrivning av menyalternativ

60i(*)/50i(**):
Detta är en vanlig inställning för AVCHD-filmer.
60p(*)/50p(**):
Du kan spela in filmer med en datavolym som är dubbelt så stor som 60i(*), 50i(**) eller 30p(*) per tidsenhet. När du spelar upp en film som spelats in med denna inställning på en TV måste TV:n vara kompatibel med 60p(*)- eller 50p(**)-filmuppspelning.
30p(*):
Du rekommenderas att använda ett stativ när du spelar in filmer med denna inställning.
24p(*)/25p(**)
Du kan spela in filmer som påminner mer om filmbilder med den här inställningen. Du rekommenderas att använda ett stativ när du spelar in filmer med denna inställning.

*Modeller med NTSC-färgsystemet

**Modeller med PAL-färgsystemet

OBS!

 • Mediet som de inspelade bilderna kan sparas på beror på inspelningsläget som har ställts in under inspelning.

Så här använder duMenyalternativBildkvalitet/storlek Dual Video REC

Du kan ställa in det dubbla inspelningsläget (inspelning av en MP4 -film under filminspelning) till på eller av.

 1. - [Image Quality/Size] - [Dual Video REC] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

On:
Spelar in en MP4-film medan du spelar in en 4K-film (FDR-AX100/FDR-AX100E) eller en HD-film.
Off (standardinställning):
Spelar inte in en MP4-film medan du spelar in en HD-film.

OBS!

 • När [File Format] är inställt på [XAVC S HD] och [Frame Rate] är inställt på 60p (modeller med NTSC-färgsystemet)/50p (modeller med PAL-färgsystemet), ställs [Dual Video REC] in på [Off].
 • När [File Format] är inställt på [AVCHD] och [REC Mode] är inställt på [60p Quality (modeller med NTSC-färgsystemet)]/[50p Quality (modeller med PAL-färgsystemet)], ställs [Dual Video REC] in på [Off].
 • När [File Format] är inställt på [AVCHD] och [Frame Rate] är inställt på 60p (modeller med NTSC-färgsystemet)/50p (modeller med PAL-färgsystemet), ställs [Dual Video REC] in på [Off].
 • När [Dual Video REC] är inställt på [On] kan du inte använda följande funktioner.
  • Ta foton under filminspelning (Dubbel fångning)
  • Tydlig inspelning av valt motiv (ansiktsprioritet)

Så här använder duMenyalternativBildkvalitet/storlekFile Format

Ställ in inspelningsformat för inspelning och uppspelning.

 1. - [Image Quality/Size] - [File Format] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

FDR-AX100/FDR-AX100E

XAVC S 4K (standardinställning):
Spelar in 4K-bilder i XAVC S-format.
Det här är en lämplig inställning för att titta på en 4K-TV. Både inspelning och uppspelning växlar.
Även filmer som du kan spela upp växlar enligt [Frame Rate]-inställningsvärdet.
XAVC S HD:
Spelar in HD-bilder (hög upplösning) i XAVC S-format.
Det här är en lämplig inställning för att titta på en HDTV (hög upplösning). Både inspelning och uppspelning växlar.
AVCHD:

Spelar in HD-bilder (hög upplösning) i AVCHD-format.
Det här är en lämplig inställning för att titta på en HDTV (hög upplösning) och spela in på Blu-ray-skivor. Både inspelning och uppspelning växlar.

 

HDR-CX900/HDR-CX900E

XAVC S HD:
Spelar in HD-bilder (hög upplösning) i XAVC S-format.
Det här är en lämplig inställning för att titta på en HDTV (hög upplösning). Både inspelning och uppspelning växlar.
AVCHD (standardinställning):
Spelar in HD-bilder (hög upplösning) i AVCHD-format.
Det här är en lämplig inställning för att titta på en HDTV (hög upplösning) och spela in på Blu-ray-skivor. Både inspelning och uppspelning kommer att växla.

Så här använder duMenyalternativBildkvalitet/storlek Image Size

Du kan välja en storlek för de foton som du ska ta. Hur många bilder du kan ta varierar beroende på vilken bildstorlek du har valt.

 1. - [Image Quality/Size] - [Image Size] - önskad inställning.
  • Bildstorleken ställs in enligt det format som har valts som [File Format].

L (20.0M) (*)

L (15.0M)(*)

M (14.2M)

M (10.6M)

S (2.1M)

S (VGA)

* Endast för FDR-AX100/FDR-AX100E

OBS!

 • Standardvärdet är M.
 • Du kan inte välja L när [File Format] är inställt på [XAVC S HD] eller [AVCHD] (L ändras till M automatiskt).
 • Den valda bildstorleken i denna inställning tillämpas också på bilder som tas med funktionen Dubbel fångning.
 • [Clear Image Zoom] används för att ta foton i M-storlek under filminspelning (Dubbel fångning) i filmformaten [AVCHD] eller [XAVC S HD] och när du tar bilder i L-storlek.

Så här använder duMenyalternativUppspelningsfunktionEvent View

Du kan visa inspelade bilder efter inspelningsdatum (Event View).

 1. – [Playback Function] – [Event View].

Så här använder duMenyalternativUppspelningsfunktion Scenario

Du kan titta på ett Highlight-scenario som du har sparat.

 1. - [Playback Function] - [Scenario].

OBS!

 • Den här funktionen är endast tillgänglig när [File Format] är inställt på [AVCHD].

Så här använder duMenyalternativRedigera/kopieraSend to Smartphone

Överför bilder som tagits med produkten till en smartphone.

 1. Tryck på -knappen på produkten för att gå till uppspelningsläget.
 2. – [Edit/Copy] – [Send to Smartphone].

Så här använder duMenyalternativRedigera/kopieraView on TV

Du kan visa bilder på en TV som är kompatibel med nätverksfunktionen genom att överföra bilder från produkten utan att ansluta produkten till TV:n med en kabel. Beroende på vilken TV du har kan du behöva göra en del inställningar på TV:n innan du spelar upp bilderna. Mer information finns i TV:ns bruksanvisning.

 1. Tryck på på produkten för att gå till uppspelningsläget.
 2. – [Edit/Copy] – [View on TV].

Så här använder duMenyalternativRedigera/kopieraSend to Computer

Överför bilder som tagits med produkten till en dator.

 1. Tryck på -knappen på produkten för att gå till uppspelningsläget.
 2. – [Edit/Copy] – [Send to Computer].

Så här använder duMenyalternativRedigera/kopiera Delete

Du kan radera bilder som du inte behöver.

 1. Tryck på -knappen på produkten för att gå till uppspelningsläget.
 2. På Event View-skärmen väljer du och sedan det filmformat du vill radera.
  • En annan ikon kan visas i stället för beroende på [File Format]-inställningen och filmuppspelningsformatet.
 3. - [Edit/Copy] - [Delete] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Multiple Images:

Du kan välja vilka bilder som ska raderas. Välj den bildtyp du vill radera, lägg till på utvalda bilder och välj sedan .

All In Event:

Du kan radera alla bilder med ett valt datum samtidigt. Välj det datum som du vill radera med hjälp av / och välj därefter .

Så här använder duMenyalternativRedigera/kopiera Protect

Skrivskydda filmer och foton så att de inte kan raderas av misstag. visas på de skrivskyddade bilderna.

 1. Tryck på -knappen på produkten för att gå till uppspelningsläget.
 2. På Event View-skärmen väljer du och sedan det filmformat du vill skrivskydda.
  • En annan ikon kan visas i stället för beroende på [File Format]-inställningen och filmuppspelningsformatet.
 3. - [Edit/Copy] - [Protect] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Multiple Images:

Du kan välja vilka bilder som ska skrivskyddas. Välj den bildtyp du vill skrivskydda, lägg till på önskade bilder och välj sedan .

Set All In Event:

Du kan skydda alla bilder med ett valt datum samtidigt. Välj det datum som du vill skrivskydda med hjälp av / och välj därefter .

Remove All In Event:

Du kan ta bort skyddet för alla bilder med ett valt datum samtidigt. Välj det datum du vill ta bort skrivskyddet från med hjälp av / och välj därefter .

OBS!

 • Du kan inte välja flera datum.

Så här använder duMenyalternativRedigera/kopiera Direct Copy

Det går att spara bilder på en extern medieenhet manuellt medan enheten är ansluten till produkten.

 1. Tryck på (View Images).
 2. - [Edit/Copy] - [Direct Copy].

OBS!

 • Du kan utföra den här åtgärden när produkten är ansluten till en extern enhet.
 • Den här funktionen är inte tillgänglig för [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E)- och [XAVC S HD]-filmer.

Så här använder duMenyalternativInställningarMedia Info

Det går att kontrollera den återstående inspelningstiden och ungefärligt tillgängligt och använt utrymme på inspelningsmediet.

 1. - [Setup] - [Media Settings] - [Media Info].

OBS!

 • Eftersom det finns ett område på kortet som är avsatt för administration visas inte det använda utrymmet som 0% även om du gör en [Format].

Så här använder duMenyalternativInställningarFormat

Formateringen raderar alla filmer och stillbilder och frigör utrymme för inspelning.

 1. – [Setup] – [Media Settings] – [Format] – önskat inspelningsmedium, och välj .

OBS!

 • Anslut produkten till ett vägguttag med den medföljande nätadaptern.
 • För att undvika förlust av viktiga foton bör du spara dem innan du formaterar inspelningsmediet.
 • Skrivskyddade filmer och stillbilder raderas också.
 • Var noga med att inte göra följande medan [Executing...] visas.
  • Öppna/stänga LCD-skärmen.
  • Använda knapparna på produkten.
  • Ta ut minneskortet ur produkten.
  • Koppla loss nätadaptern.
  • Ta ut batteriet.

Så här använder duMenyalternativInställningar Repair Img. DB F.

Reparera bilddatabasen när det behövs, till exempel när meddelandet om att bilddatabasen behöver repareras visas.

 1. - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - önskat inspelningsmedium, och välj .

Tips

 • Om du vill spela upp filer som har redigerats på en dator eller annan utrustning och sedan skrivits tillbaka tillinspelningsmediet men där ingen bild visas på Event View-skärmen ska du utföra [Repair Img. DB F.].

Så här använder duMenyalternativInställningarFile Number

Du kan välja på vilket sätt du vill tilldela foton/MP4-filmer filnummer.

 1. – [Setup] – [Media Settings] – [File Number] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Series (standardinställning):

Tilldelar foton/MP4-filmer filnummer i löpande följd. Filnumret stegas upp varje gång du tar ett foto/spelar in en MP4-film.

Filnumren fortsätter att stegas upp i löpande följd även om du byter till ett annat minneskort.

Reset:
Tilldelar filnummer i löpande följd, med början efter det högsta filnumret på inspelningsmediet. Om du byter minneskort tilldelas filnummer för respektive minneskort.

Så här använder duMenyalternativInställningar Data Code

Under uppspelning visar produkten den information som registreras automatiskt vid inspelningstillfället. Du kan kontrollera följande information.

 1. - [Setup] - [Playback Settings] - [Data Code] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Off (standardinställning):
Informationskoden visas inte.
Date/Time:

Datum

Tid

Camera Data:

Film

Stillbild

White Balance

SteadyShot av

Shutter Speed

F-tal

Förstärkning

Ljusstyrka

Blixt

Exponering

WB B-A/WB G-M

ISO

WB Color Temp.

OBS!

 • Datakod visas på TV-skärmen om du ansluter produkten till en TV.
 • Beroende på förhållanden i inspelningsmediet kan [-- -- --] visas.

Så här använder duMenyalternativInställningarVolume

Du kan ställa in uppspelningsvolymen.

 1. – [Setup] – [Playback Settings] – [Volume] – ställ in volymen med /.

Så här använder duMenyalternativInställningarDownload Music (HDR-CX900/FDR-AX100)

Du kan överföra musikfiler från ljud-CD-skivor m.m. till produkten genom att ansluta den till en dator.

 1. - [Setup] - [Playback Settings] - [Download Music].

Så här använder duMenyalternativInställningarEmpty Music (HDR-CX900/FDR-AX100)

Du kan radera alla musikfiler som är lagrade på produkten.

 1. - [Setup] - [Playback Settings] - [Empty Music].

Så här använder duMenyalternativInställningarWPS Push

Om accesspunkten har en WPS-knapp kan du enkelt registrera den till produkten.

 1. – [Setup] – [Connection] – [WPS Push].
 2. Tryck på WPS-knappen på accesspunkten som du vill registrera.

OBS!

 • För [WPS Push] krävs att accesspunkten använder WPA eller WPA2 som säkerhetsmetod och att WPS-tryckknappsmetoden stöds. Registrera accesspunkten manuellt om säkerhetsmetoden är WEP eller accesspunkten inte stödjer WPS-tryckknappsmetoden.
 • För mer information om funktioner som stöds och inställningar för accesspunkten, se accesspunktens bruksanvisning eller kontakta administratören för accesspunkten.
 • Beroende på förhållanden i omgivningen, t.ex. hinder mellan produkten och accesspunkten, signalförhållanden och material i väggarna etc. kanske anslutningar inte kan upprättas eller så kan kommunikationsavståndet bli kortare. Flytta produkten eller minska avståndet mellan produkten och accesspunkten.

Så här använder duMenyalternativInställningarAccess point settings

Du kan registrera accesspunkten manuellt. Innan du utför åtgärden ska du kontrollera accesspunktens SSID-namn, säkerhetsläge och lösenord. Lösenordet kan förinställas i vissa enheter. Se efter i accesspunktens bruksanvisning eller kontakta administratören om du vill ha mer information.

 1. - [Setup] - [Connection] - [Access point settings].
 2. Välj accesspunkten du vill registrera.

  Önskad accesspunkt visas:
  Välj accesspunkt.
  Önskad accesspunkt visas inte:
  Välj [Manual setting], ange accesspunktens SSID-namn och välj säkerhetsläge.
 3. Ange lösenordet och välj därefter [Next] – [Register].

  • För accesspunkter utan ikonen behöver du inte ange lösenord.

Andra inställningsalternativ

Beroende på accesspunktens status eller inställningsmetod kan det finnas fler inställningsalternativ.

WPS PIN:
Visar PIN-koden som ska anges på den anslutna enheten.
IP address setting:
Välj [Auto] eller [Manual].
IP address:
Mata in den fasta adressen om du matar in IP-adressen manuellt.
Subnet mask/Default gateway:
När du ställer in [IP address setting] på [Manual] ska du mata in IP-adressen och nätmasken för att matcha din nätverksmiljö.
Priority Connection:
Välj [On] eller [Off].

OBS!

 • Ställ in [Priority Connection] på [On] för att ge den registrerade accesspunkten prioritet.

Tips

 • Information om inmatningsmetod finns i ”Använda tangentbordet”.

Så här använder duMenyalternativInställningarEdit Device Name

Du kan ändra enhetsnamnet för Wi-Fi Direct osv.

 1. – [Setup] – [Connection] – [Edit Device Name].
 2. Välj inmatningsfältet, mata in enhetsnamnet och välj därefter .

Tips

 • Information om inmatningsmetod finns i ”Använda tangentbordet”.

Så här använder duMenyalternativInställningarDisp MAC Address

Visa produktens MAC-adress.

 1. - [Setup] - [Connection] - [Disp MAC Address].
  • MAC-adressen visas.

Så här använder duMenyalternativInställningarSSID/PW Reset

Produkten delar SSID/lösenordet för [Send to Smartphone] och [Ctrl with Smartphone] med en enhet som har tillstånd att ansluta. Om du vill ändra enheten som har tillstånd att ansluta till produkten ska du återställa SSID/lösenordet med följande procedur.

 1. – [Setup] – [Connection] – [SSID/PW Reset] – .

OBS!

 • När du har återställt SSID/lösenordet måste du ställa in din smartphone igen.

Så här använder duMenyalternativInställningarNetwork Info Reset

Utöver SSID/lösenordet kan du även återställa informationen för accesspunkten osv. Om du vill ändra accesspunkten att ansluta till ska du återställa anslutningsinformationen med följande procedur.

 1. - [Setup] - [Connection] - [Network Info Reset].

OBS!

 • När du har återställt anslutningsinformationen måste du ställa in din smartphone eller accesspunkt igen.

Så här använder duMenyalternativInställningarTV Type

Du måste konvertera signalen beroende på den anslutna TV:ns bildförhållande.

 1. - [Setup] - [Connection] - [TV Type] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

16:9 (standardinställning):

Välj det här alternativet för att spela upp filmerna på en 16:9-TV (bredbild).

A: Bilder inspelade i 16:9-läge (bredbild)

B: Bilder inspelade i 4:3-läge

 

4:3:

Välj det här alternativet när du spelar upp filmer och visar foton på en vanlig 4:3-TV.

A: Bilder inspelade i 16:9-läge (bredbild)

B: Bilder inspelade i 4:3-läge

Så här använder duMenyalternativInställningar HDMI Resolution

Välj upplösning för bildens utsignal när du ansluter produkten till en TV med HDMI-kabeln.

 1. - [Setup] - [Connection] - [HDMI Resolution] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Auto (standardinställning):
Sänder ut signalen automatiskt i enlighet med den anslutna TV:n.
2160p/1080p (FDR-AX100/FDR-AX100E):
Sänder ut 4K-filmer med 2160p och HD-filmer med 1080p.
1080p:
Sänder ut 1080p-signalen. 4K-filmer nedkonverteras till HD innan de sänds ut.
1080i:
Sänder ut 1080i-signalen. 4K-filmer nedkonverteras till HD innan de sänds ut.
720p:
Sänder ut 720p-signalen. 4K-filmer nedkonverteras till HD innan de sänds ut.

Så här använder duMenyalternativInställningarCTRL FOR HDMI

När du ansluter produkten till en BRAVIA Sync-kompatibel TV med en HDMI-kabel kan du spela upp filmer på produkten genom att rikta TV:ns fjärrkontroll mot TV:n.

 1. – [Setup] – [Connection] – [CTRL FOR HDMI] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

On (standardinställning):
Kontrollerar produkten med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.
Off:
Kontrollerar inte produkten med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.

Så här använder duMenyalternativInställningarUSB Connect

Välj det här alternativet om en USB-anslutning inte startar trots att du ansluter produkten till en extern enhet med Built-in USB Cable.

 1. - [Setup] - [Connection] - [USB Connect].

Så här använder duMenyalternativInställningarUSB Connect Setting

Du kan ställa in USB-överföringsläge för att ansluta produkten till en dator eller en annan USB-enhet.

 1. – [Setup] – [Connection] – [USB Connect Setting] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Auto (standardinställning):
Produkten väljer automatiskt USB-överföringsläge beroende på ansluten enhet.
MTP:
Det här är ett USB-överföringsläge som är kompatibelt med vissa typer av datorer.
Mass Storage:
Det här är ett USB-överföringsläge som är kompatibelt med många typer av USB-enheter.

OBS!

 • När produkten är ansluten till en extern enhet i [MTP]-läget visas inspelningsdatum för bildfiler, men viss information som ingår i bildfilerna kan inte visas på den anslutna enheten. För att importera bilder från produkten till din dator ska du använda PlayMemories Home-programmet.
 • Om fönstret ”Device Stage*” inte öppnas när du ansluter produkten till en dator med Windows 7 eller Windows 8 ställer du in [USB Connect Setting] på [Auto].

  *”Device Stage” är en meny i Windows 7 eller Windows 8 som används för att hantera enheter (videokamera, kamera osv.) som är anslutna till datorn.

Så här använder duMenyalternativInställningar USB Power Supply

Ställ in om du vill använda USB-strömfunktionen när produkten är ansluten till en USB-enhet, t.ex. en dator.

Sätt fast det medföljande batteriet på produkten.

 1. - [Setup] - [Connection] - [USB Power Supply].

Beskrivning av menyalternativ

On (standardinställning):
Ström levereras när produkten är ansluten med Built-in USB Cable.
Off:
Ström levereras inte när produkten är ansluten med Built-in USB Cable.

OBS!

 • Detta kan förbruka batterikapaciteten.
 • Vi rekommenderar att du ansluter en USB-enhet som är kompatibel med en strömförsörjningsstandard på 1 500 mA.

Så här använder duMenyalternativInställningarUSB LUN Setting

Förbättrar kompatibiliteten med externa enheter genom att begränsa funktionerna hos USB-anslutningen.

 1. – [Setup] – [Connection] – [USB LUN Setting] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Multi (standardinställning):
Använd den här inställningen för vanliga funktioner.
Single:
Prova endast den här inställningen om du inte kan ansluta en extern enhet.

Så här använder duMenyalternativInställningarBeep

Du kan aktivera eller inaktivera melodin som hörs när du startar/stoppar en inspelning eller använder produkten.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Beep] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

On (standardinställning):
En melodi hörs.
Off:
Avbryter melodin.

Så här använder duMenyalternativInställningarMonitor Brightness

Du kan justera ljusstyrkan på LCD-skärmen.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Monitor Brightness] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Normal (standardinställning):
Normal inställning (normal ljusstyrka).
Bright:
Välj det här alternativet när LCD-skärmen inte är tillräckligt ljus. Den här inställningen påverkar inte på något sätt de bilder du spelar in.
 • När du använder nätadaptern ställs [Monitor Brightness] in på [Bright] automatiskt.

Så här använder duMenyalternativInställningar Display Setting

Du kan ställa in hur länge ikoner och indikatorer ska visas på LCD-skärmen under inspelning.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Display Setting] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Auto (standardinställning):

Visas i ungefär 3 sekunder.

Knapparna för inspelning och zoomning visas på LCD-skärmen.

On :
Visas alltid. Knapparna för inspelning och zoomning visas inte på LCD-skärmen.

OBS!

 • Du kan inte ändra inställningen för ikoner och indikatorer på LCD-skärmen i uppspelningsläget.

Så här använder duMenyalternativInställningarAirplane Mode

När du är ombord på ett flygplan kan du inaktivera Wi-Fi-funktionen tillfälligt.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Airplane Mode] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Off (standardinställning):
Normal inställning.
On ():
Använd inställningen när du är ombord på ett flygplan.

Så här använder duMenyalternativInställningar REC Lamp

Du kan ställa in så att kamerans inspelningslampa på framsidan av produkten inte slås på.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [REC Lamp] - önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

On (standardinställning):
Kamerans inspelningslampa tänds.
Off:
Kamerans inspelningslampa tänds inte.

Så här använder duMenyalternativInställningarRemote Ctrl

Du kan låsa knapparna på den trådlösa fjärrkontrollen så att den inte oavsiktligt används av fjärrkontroller för andra enheter.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Remote Ctrl] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

On (standardinställning):
Välj det här läget när du använder den medföljande trådlösa fjärrkontrollen.
Off:
Välj det här läget när du inte använder den medföljande trådlösa fjärrkontrollen.

Så här använder duMenyalternativInställningarLanguage Setting

Du kan välja vilket språk som ska användas på LCD-skärmen.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Language Setting] – önskat språk.

Så här använder duMenyalternativInställningar 24p Mode (HDR-CX900E/FDR-AX100E)

Du kan spela in 24p-filmer genom att ändra signalformat.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [24p Mode] - .
  Om du vill återställa systemet till 50i-läge väljer du på skärmen [Cancel 24p Mode].

OBS!

 • Produkten startar om varje gång du ändrar inställning.
 • När du ändrar inställning måste du även formatera inspelningsmediet.
 • När du väljer [24p Mode] begränsas följande inställningar.
  • Filminspelningsformatet begränsas till AVCHD 24p (FX, FH), XAVC S HD 24p och XAVC S 4K 24p (FDR-AX100E).
  • Beroende på vilken TV som är ansluten visas eventuellt inte bilder normalt eftersom videosignalen som sänds ut från produkten är i NTSC-format.
  • Det går inte att ställa in [Frame Rate].

Så här använder duMenyalternativInställningarCancel 24p Mode (HDR-CX900E/FDR-AX100E)

Återställ systemet till 50i-läget genom att avsluta 24p-läget.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Cancel 24p Mode] - .

Så här använder duMenyalternativInställningarCalibration

Använd den här funktionen om knapparna på pekskärmen inte fungerar.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Calibration].
 2. Tryck 3 gånger på ”×” som visas på LCD-skärmen med hörnet på ett minneskort eller liknande.

OBS!

 • Om du inte tryckte på rätt punkt utför du kalibreringen igen.
 • Du får inte använda ett vasst föremål när du utför kalibreringen. I så fall kan LCD-skärmen skadas.
 • Du kan inte kalibrera LCD-skärmen om den är roterad eller stängd med skärmen riktad utåt.

Tips

 • Välj [Cancel] för att avbryta kalibreringen.

Så här använder duMenyalternativInställningarBattery Info

Du kan kontrollera beräknad återstående batterikapacitet.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Battery Info].

Så här använder duMenyalternativInställningar Power Save

Du kan ändra inställningarna för LCD-skärmens bakgrundsbelysning och produktens strömstatus.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Power Save].

Beskrivning av menyalternativ

Standard (standardinställning):
LCD-skärmens bakgrundsbelysning blir automatiskt mörk efter ca 1 minut om produkten inte används. Produkten stängs automatiskt av efter ca 2 minuter om den inte används.
Max:
LCD-skärmens ljusstyrka justeras automatiskt efter omgivningens ljusstyrka. LCD-skärmens bakgrundsbelysning blir automatiskt mörk efter ca 15 sekunder om produkten inte används. Produkten stängs automatiskt av efter ca 1 minut om den inte används.
Off:
LCD-skärmens bakgrundsbelysning lyser alltid starkt. Produkten stängs inte av automatiskt.

OBS!

 • Den här inställningen fungerar endast när batteriet används.

Så här använder duMenyalternativInställningarInitialize

Alla inställningar återgår till standardinställningen.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Initialize] – .

Tips

 • Även om du använder den här funktionen bibehålls alla filmer och foton.

Så här använder duMenyalternativInställningarDate & Time Setting

Ställ in datum och tid.

 1. – [Setup] – [Clock Settings] – [Date & Time Setting] – önskad inställning.

Beskrivning av menyalternativ

Date & Time Format:
Du kan välja i vilken ordning år, månad och dag ska visas.
Summer Time:
Ställer in sommartid. Klockan är inställd på att ställa fram tiden 1 timme.
Date & Time:
Du kan ställa in klockan.

Så här använder duMenyalternativInställningarArea Setting

Du kan ställa in tidsskillnaden utan att stoppa klockan. Välj den plats där du befinner dig när du använder produkten i en annan tidszon.

 1. – [Setup] – [Clock Settings] – [Area Setting] – [Home] – önskad inställning.

Tips

 • Du kan ställa in en annan plats som [Destination].

Så här använder duLaddningstid/inspelningstid för filmer/antal stillbilder som kan tasKontrollera laddningstidLaddningstid

Ungefärlig tid (min.) som behövs för att ladda upp ett helt urladdat batteri fullt.

När du använder nätadaptern

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (medföljer):
140 min
NP-FV70:
205 min
NP-FV100:
360 min

När du använder nätadaptern

FDR-AX100/FDR-AX100E:

NP-FV70 (medföljer):
205 min
NP-FV100:
360 min

När du använder datorn

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (medföljer):
305 min
NP-FV70:
555 min
NP-FV100:
930 min

När du använder datorn

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (medföljer):
555 min
NP-FV100:
930 min

Tips

 • Laddningstiderna som visas i tabellen ovan har mätts när produkten laddas vid en temperatur på 25 ˚C. Du rekommenderas att ladda batteriet vid en temperatur på 10 °C-30 °C.
 • Laddningstiderna är uppmätta utan användning av USB-anslutningsstödkabeln.

Så här använder duLaddningstid/inspelningstid för filmer/antal stillbilder som kan tasFörväntade inspelnings- och uppspelningstider för enskilda batterier Förväntad inspelningstid med varje batteri

Ungefärlig inspelningstid med varje batteri visas enligt följande.

Kontinuerlig inspelningstid

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (medföljer):
105 min
115 min
NP-FV70:
220 min
240 min
NP-FV100:
440 min
485 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (medföljer):
135 min
145 min
NP-FV100:
270 min
290 min

Typisk inspelningstid

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (medföljer):
50 min
55 min
NP-FV70:
110 min
120 min
NP-FV100:
220 min
240 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (medföljer):
65 min
70 min
NP-FV100:
135 min
145 min
Ovankant:
När LCD-skärmen öppnas
Underkant:
Vid inspelning med sökaren utan att LCD-skärmen öppnas

Tips

 • Inspelningstiderna är de som finns i standardinställningarna.
  • När [File Format] är inställt på [XAVC S 4K] och [Frame Rate] är inställt på 30p(*)/25p(**) (FDR-AX100/FDR-AX100E)
  • När [File Format] är inställt på [AVCHD] och [REC Mode] är inställt på [Standard ] (HDR-CX900/HDR-CX900E)

  * Modeller med NTSC-färgsystemet

  ** Modeller med PAL-färgsystemet

 • Typisk inspelningstid visar tiden när du upprepar inspelning, startar/stoppar, växlar [Shooting Mode] och zoomar.
 • Tiderna har mätts när produkten användes vid 25 ˚C. 10 ˚C till 30 ˚C rekommenderas.
 • Inspelnings- och uppspelningstiden blir kortare beroende på de förhållanden som råder när du använder produkten, t.ex. om du använder produkten vid låga temperaturer.

Så här använder duLaddningstid/inspelningstid för filmer/antal stillbilder som kan tasFörväntade inspelnings- och uppspelningstider för enskilda batterier Förväntad uppspelningstid med varje batteri

Ungefärlig uppspelningstid med varje batteri visas enligt följande.

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (medföljer):

135 min

145 min

NP-FV70:

280 min

300 min

NP-FV100:

555 min

600 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (medföljer):

180 min

185 min

NP-FV100:

360 min

375 min

Ovankant:
När LCD-skärmen öppnas
Underkant:
Vid inspelning med sökaren utan att LCD-skärmen öppnas

Så här använder duLaddningstid/inspelningstid för filmer/antal stillbilder som kan tasFörväntade filminspelningstider och antal foton för minneskortAnmärkningar om att spela in

Läs följande försiktighetsanvisningar om inspelning.

OBS!

 • Inspelningstiden kan variera beroende på inspelningsförhållandena, motivet och [REC Mode].
 • Du kan spela in filmer med högst 9 999 scener i XAVC S-format eller 3 999 scener i AVCHD-format. Och du kan sammanlagt spela in högst 40 000 MP4-filmer och bilder.
 • Den längsta oavbrutna inspelningstiden för film är cirka 13 timmar.
 • Produkten använder formatet VBR (Variable Bit Rate) för att automatiskt justera bildkvaliteten så att den passar för inspelningsscenen. Tekniken orsakar skiftningar i inspelningstid för mediet. Filmer som innehåller komplexa bilder och bilder med snabba rörelser spelas in med högre bithastighet, vilket minskar den totala inspelningstiden.

Så här använder duLaddningstid/inspelningstid för filmer/antal stillbilder som kan tasFörväntade filminspelningstider och antal foton för minneskortFörväntad inspelningstid för filmer

Den förväntade inspelningstiden för filmer när du sparar på ett minneskort visas enligt följande.

16 GB

60p Quality (*)/50p Quality (**):
[Dual Video REC] är inställt på [Off]: 1 timme 15 min (1 timme 15 min)
Highest Quality :
[Dual Video REC] är inställt på [On]: 1 timme 15 min (1 timme 15 min)
[Dual Video REC] är inställt på [Off]: 1 timme 25 min (1 timme 25 min)
High Quality :
[Dual Video REC] är inställt på [On]: 1 timme 40 min (1 timme 40 min)
[Dual Video REC] är inställt på [Off]: 2 timmar (2 timmar)
Standard :
[Dual Video REC] är inställt på [On]: 2 timmar 40 min (2 timmar 5 min)
[Dual Video REC] är inställt på [Off]: 3 timmar 30 min (2 timmar 40 min)
Long Time :
[Dual Video REC] är inställt på [On]: 3 timmar 50 min (3 timmar 25 min)
[Dual Video REC] är inställt på [Off]: 6 timmar 10 min (5 timmar)

32 GB

60p Quality (*)/50p Quality (**):
[Dual Video REC] är inställt på [Off]: 2 timmar 30 min (2 timmar 30 min)
Highest Quality :
[Dual Video REC] är inställt på [On]: 2 timmar 35 min (2 timmar 35 min)
[Dual Video REC] är inställt på [Off]: 3 timmar (3 timmar)
High Quality :
[Dual Video REC] är inställt på [On]: 3 timmar 25 min (3 timmar 25 min)
[Dual Video REC] är inställt på [Off]: 4 timmar 5 min (4 timmar 5 min)
Standard :
[Dual Video REC] är inställt på [On]: 5 timmar 20 min (4 timmar 20 min)
[Dual Video REC] är inställt på [Off]: 7 timmar 10 min (5 timmar 25 min)
Long Time :
[Dual Video REC] är inställt på [On]: 7 timmar 50 min (6 timmar 50 min)
[Dual Video REC] är inställt på [Off]: 12 timmar 20 min (10 timmar 10 min)

64 GB

XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
[Dual Video REC] är inställt på [On]: 2 timmar 5 min (2 timmar 5 min)
[Dual Video REC] är inställt på [Off]: 2 timmar 10 min (2 timmar 10 min)
XAVC S HD:
[Dual Video REC] är inställt på [On]: 2 timmar 25 min (2 timmar 25 min)
[Dual Video REC] är inställt på [Off]: 2 timmar 35 min (2 timmar 35 min)
60p Quality (*)/50p Quality (**):
[Dual Video REC] är inställt på [Off]: 5 timmar 5 min (5 timmar 5 min)
Highest Quality :
[Dual Video REC] är inställt på [On]: 5 timmar 15 min (5 timmar 15 min)
[Dual Video REC] är inställt på [Off]: 6 timmar (6 timmar)
High Quality :
[Dual Video REC] är inställt på [On]: 6 timmar 50 min (6 timmar 50 min)
[Dual Video REC] är inställt på [Off]: 8 timmar 10 min (8 timmar 10 min)
Standard :
[Dual Video REC] är inställt på [On]: 10 timmar 45 min (8 timmar 40 min)
[Dual Video REC] är inställt på [Off]: 14 timmar 25 min (10 timmar 55 min)
Long Time :
[Dual Video REC] är inställt på [On]: 15 timmar 40 min (13 timmar 50 min)
[Dual Video REC] är inställt på [Off]: 24 timmar 50 min (20 timmar 25 min)

*Modeller med NTSC-färgsystemet

**Modeller med PAL-färgsystemet

OBS!

 • När du använder ett minneskort från Sony.
 • När du spelar in AVCHD-filmer med [Audio Mode] inställt på [5.1ch Surround].
 • Siffran i ( ) är den minsta inspelningsbara tiden.

Så här använder duLaddningstid/inspelningstid för filmer/antal stillbilder som kan tasFörväntade filminspelningstider och antal foton för minneskortFörväntat antal stillbilder som kan tas

Förväntat antal stillbilder som du kan spara på ett minneskort är följande.

När du tar bilder med storleken 20,0 M

16 GB:
1 350 bilder
32 GB:
2 750 bilder
64 GB:
5 500 bilder

När du tar bilder med storleken 14,2 M

16 GB:
1 750 bilder
32 GB:
3 550 bilder
64 GB:
7 100 bilder

OBS!

 • När du använder ett minneskort från Sony.
 • Det antal lagringsbara stillbilder på minneskortet som visas är för produktens största bildstorlek. Det verkliga antalet lagringsbara stillbilder visas på LCD-skärmen när bilderna tas.
 • Antalet lagringsbara stillbilder på minneskortet kan variera beroende på inspelningsförhållandena.
 • Den unika pixeluppsättningen på Sonys ClearVid och bildhanteringssystemet (BIONZ X) gör det möjligt att ta stillbilder med en upplösning som är likvärdig de storlekar som beskrivs.

Så här använder duLaddningstid/inspelningstid för filmer/antal stillbilder som kan tasBithastighet för varje inspelningslägeBithastighet och inspelande punkter

Följande lista visar bithastighet, punkter och bildförhållande för varje inspelningsläge för filmer (film + ljud etc.).
XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
Cirka 60 Mbps 3 840 × 2 160 punkter/30p(*), 3 840 × 2 160 punkter/24p(*) eller 3 840 × 2 160 punkter/25p(**), 16:9
XAVC S HD:
Cirka 50 Mbps 1 920 × 1 080 punkter/60p(*), 1 920 × 1 080 punkter/50p(**), 1 920 × 1 080 punkter/30p(*), 1 920 × 1 080 punkter/24p(*) eller 1 920 × 1 080 punkter/25p(**), 16:9
AVCHD:
PS: Max. 28 Mbps 1 920 × 1 080 punkter/60p(*) eller 1 920 × 1 080 punkter/50p(**), AVCHD 28 M (PS), 16:9
FX: Max. 24 Mbps 1 920 × 1 080 punkter/60i(*), 1 920 × 1 080 punkter/50i(**), 1 920 x 1 080 punkter/24p(*) eller 1 920 × 1 080 punkter/25p(**), AVCHD 24 M (FX), 16:9
FH: Cirka 17 Mbps (i genomsnitt) 1 920 × 1 080 punkter/60i(*), 1 920 × 1 080 punkter/50i(**), 1 920 × 1 080 punkter/24p(*) eller 1 920 × 1 080 punkter/25p(**), AVCHD 17 M (FH), 16:9
HQ: Cirka 9 Mbps (i genomsnitt) 1 440 × 1 080 punkter/60i(*) eller 1 440 × 1 080 punkter/50i(**), AVCHD 9 M (HQ), 16:9
LP: Cirka 5 Mbps (i genomsnitt) 1 440 × 1 080 punkter/60i(*) eller 1 440 × 1 080 punkter/50i(**), AVCHD 5 M (LP), 16:9
MP4:
Cirka 3 Mbps (i genomsnitt) 1 280 × 720 punkter/30p(*), 1 280 × 720 punkter/24p(*) eller 1 280 × 720 punkter/25p(**), 16:9

* Modeller med NTSC-färgsystemet

** Modeller med PAL-färgsystemet

Så här använder duLaddningstid/inspelningstid för filmer/antal stillbilder som kan tasInspelade bildpunkter för varje bildstorlek av fotonInspelade punkter och bildförhållande

Inspelade punkter och bildförhållande för fotot.

Bildtagningsläge, Dubbel fångning:

5 968 × 3 352 punkter/16:9

4 464 × 3 352 punkter/4:3 (*)

5 024 × 2 824 punkter/16:9

3 760 × 2 824 punkter/4:3 (*)

1 920 × 1 080 punkter/16:9

640 × 480 punkter/4:3 (*)

*Inte tillgängligt för Dubbel fångning

Ta en stillbild från en film (modeller med USB IN/OUT-uttag):

1 920 × 1 080 punkter/16:9

Så här använder duYtterligare informationFörsiktighetsåtgärderOm AVCHD-formatet

Vad är AVCHD-formatet?

AVCHD-formatet är ett högupplöst format för digitala videokameror som används för inspelning av en högupplöst signal (HD) med en effektiv teknik för komprimering av information. MPEG-4 AVC/H.264-formatet används för att komprimera videoinformation medan Dolby Digital eller linjär PCM-systemet används för att komprimera ljudinformation.

MPEG-4 AVC/H.264-formatet ger en större komprimering av bildinformationen än konventionella komprimeringsformat.

Tips

 • Eftersom AVCHD-formatet använder en teknik för komprimering kan bilden störas i scener där bild, fältvinklar eller ljusstyrka osv. ändras drastiskt, men det här är inte ett tecken på felaktig funktion.

Så här använder duYtterligare informationFörsiktighetsåtgärderOm minneskortet

 • Det är inte säkert att ett minneskort som har formaterats i en dator (operativsystemet Windows/operativsystemet Mac) är kompatibelt med den här produkten.
 • Hur snabbt det går att läsa/skriva information varierar beroende på vilket minneskort och vilken minneskortskompatibel produkt du använder.
 • Data kan skadas eller gå förlorade i följande fall (ingen ersättning utgår för förlorade data):
  • Om du tar ut minneskortet eller stänger av produkten när den läser eller skriver bildfiler på minneskortet (när åtkomstlampan lyser eller blinkar)
  • Om du använder minneskortet i närheten av magneter eller magnetfält
 • Det är lämpligt att säkerhetskopiera all viktig information på hårddisken på en dator.
 • Fäst inte etiketter eller liknande på minneskortet eller minneskortadaptern.
 • Peta inte på kontakterna och se till att de inte kommer i beröring med metallföremål.
 • Du får inte böja, tappa eller utsätta ett minneskort för våld.
 • Plocka inte isär eller modifiera ett minneskort.
 • Se upp så att inte minneskortet blir blött.
 • Förvara minneskortet utom räckhåll för små barn. Små barn kan svälja det.
 • Sätt inte i något annat än minneskort i korrekt storlek i minneskortsfacket. Om du gör det kan det medföra funktionsstörningar.
 • Du bör varken använda eller förvara minneskortet på följande platser:
  • Där temperaturen är extremt hög, t.ex. i en bil parkerad utomhus i solen
  • Där det utsätts för direkt solljus
  • Där det är extremt fuktigt eller där det finns frätande gaser

Information om vilka typer av minneskort du kan använda med den här produkten

 • Du kan endast använda Memory Stick PRO Duo som är hälften så stora som Memory Stick eller ett SD-kort av standardstorlek.

Om minneskortadaptern

 • Om du använder minneskortadaptern för att kunna använda ett minneskort i en enhet som är kompatibel med minneskort ser du till att minneskortet satts in i rätt riktning. Om minneskortet inte satts in hela vägen fungerar det eventuellt inte som det ska.

Om bildinformationskompatibilitet

 • Bilddatafiler som sparas på minneskortet med den här produkten uppfyller kraven i den globala standarden ”Design rule for Camera File system” som har upprättats av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
 • Om du inte kan använda ett minneskort som har använts med en annan enhet kan du formatera det med den här produkten. Observera att en formatering raderar all information på minneskortet.
 • Det är inte säkert att du kan visa bilder med produkten:
  • När du försöker att visa bilder som ändrats på en dator
  • När du försöker att visa bilder som har sparats på andra enheter

Om Memory Stick

Memory Stick PRO Duo (Mark2):
Inspelning/uppspelning: stöds (*)
Memory Stick PRO-HG Duo:
Inspelning/uppspelning: stöds (*)
Memory Stick XC-HG Duo:
Inspelning/uppspelning: stöds (*)

* Utom för XAVC S-format

 • Den här produkten stöder inte 8-bitars parallell dataöverföring, men den stöder 4-bitars parallell dataöverföring på samma sätt som Memory Stick PRO Duo.
 • Den här produkten kan varken registrera eller spela upp information som använder tekniken MagicGate. MagicGate är en teknik för upphovsrättsskydd som registrerar och överför innehållet i kodad form.
 • Filmer som har sparats på Memory Stick XC-HG Duo-medieenheter eller SDXC-minneskort kan inte importeras till eller spelas upp på datorer eller AV-enheter som inte stöder exFAT(*)-filsystemet genom att produkten ansluts till de här enheterna med USB-kabeln. Kontrollera i förväg att den anslutna utrustningen stöder exFAT-systemet. Om du ansluter utrustning som inte stöder exFAT-systemet och formateringsskärmen visas ska du inte utföra formateringen. Alla sparade data kommer att gå förlorade.

  * exFAT är ett filsystem som används för Memory Stick XC-HG Duo-medieenheter eller SDXC-minneskort.

Så här använder duYtterligare informationFörsiktighetsåtgärder Om InfoLITHIUM-batteriet

Den här produkten kan endast användas med batterier av typen InfoLITHIUM i V-serien. InfoLITHIUM-batterier i V-serien är märkta med .

Vad är ett InfoLITHIUM-batteri?

 • Ett InfoLITHIUM-batteri är ett litiumjonbatteri med funktioner för utbyte av information om drifttillståndet mellan produkten och en nätadapter/laddare (säljs separat).
 • InfoLITHIUM-batteriet beräknar strömförbrukningen efter produktens användningsförhållanden och visar den återstående batteritiden i minuter.

Ladda batteriet

 • Se till att batteriet är laddat innan du använder produkten.
 • Vi rekommenderar att du laddar batteriet på en plats där temperaturen håller sig mellan 10 ˚C och 30 ˚C tills POWER/CHG (laddning)-lampan släcks. Om du laddar batteriet i en temperatur som ligger utanför det rekommenderade intervallet är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt.
 • POWER/CHG (laddning)-lampan blinkar under pågående uppladdning i följande fall.
  • Batteriet har inte satts in på rätt sätt.
  • Batteriet är skadat.
  • Batteriets temperatur är låg.

   Ta bort batteriet från produkten och lägg det på en varm plats.

  • Batteriets temperatur är hög.

   Ta bort batteriet från produkten och lägg det på en sval plats.

Effektiv användning av batteriet

 • Batteriets prestanda minskar när omgivningens temperatur är 10 ˚C eller lägre, vilket innebär att den tid du kan använda batteriet blir kortare. Om detta händer, rekommenderas något av följande så att batteriet kan användas en längre tid:
  • Förvara batteriet i fickan så att det värms upp och sätt in det i produkten omedelbart innan du börjar filma.
  • Använd ett batteri med hög kapacitet.
 • Om du ofta använder LCD-skärmen eller funktioner som uppspelning, snabbspolning framåt eller bakåt tar batteriet slut snabbare.
 • Kom ihåg att stänga LCD-skärmen när du inte spelar in eller spelar upp på produkten. Det går åt lite ström från batteriet även när produkten är i standbyläge för inspelning, liksom när uppspelningen är i pausläge.
 • Försök att alltid ha med dig laddade batterier, så att de räcker 2 till 3 gånger den planerade inspelningstiden och gör provinspelningar innan du börjar filma.
 • Utsätt inte batteriet för väta. Batteriet är inte vattentätt.

Om indikatorn för återstående batterikapacitet

 • Om strömmen stängs av, trots att indikatorn för återstående batterikapacitet visar att det finns tillräckligt med ström för att produkten ska fungera, laddar du upp batteriet igen. Återstående batterikapacitet visas korrekt. Observera att det kan hända att återstående batteritid inte visas korrekt om du har använt batteriet en längre tid där det är varmt, om du lämnat det fulladdat eller använt det ofta.
 • Beroende på användningsförhållandena eller omgivningstemperaturen kan ikonen som anger låg batterinivå blinka även om det fortfarande är 20 minuters strömförsörjning kvar.

Förvaring av batteriet

 • Om du inte använder batteriet under en längre tid bör du ladda upp det helt och sedan ladda ur det med hjälp av produkten en gång per år för att upprätthålla batteriets prestanda. Vid förvaring av batteriet tar du bort det från produkten och förvarar det på en torr och sval plats.
 • För att ladda ur batteriet i produkten helt väljer du - [Setup] -[General Settings] - [Power Save] - [Off] och lämnar produkten i inspelningsstandby tills batteriet är tomt.

Batterilivslängd

 • Batteriets kapacitet försämras med tiden och med upprepad användning. Om intervallet mellan laddningarna är mycket kort kan batteriet behöva bytas ut mot ett nytt.
 • Livslängden för ett batteri beror på hur det förvaras och hur och i vilka miljöer det används.

Så här använder duYtterligare informationHantering av produktenOm användning och skötsel

Om inspelning

 • Innan du börjar spela in ska du testa inspelningsfunktionen och kontrollera att bild och ljud spelas in utan problem.
 • Kompensation för inspelningars innehåll tillhandahålls inte, inte ens om inspelning eller uppspelning inte är möjlig på grund av ett fel på produkten, inspelningsmediet etc.
 • TV-färgsystemet skiljer sig beroende på land/region. För att se dina inspelningar på en TV krävs en TV som stöder produktens signalformat.
 • TV-program, filmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Obehörig inspelning av sådant material kan strida mot upphovsrättslagarna.

LCD-skärm

 • LCD-skärmen tillverkas med hjälp av högprecisionsteknik, så över 99,99% av pixlarna är funktionsdugliga för effektiv användning. Det kan dock finnas några små svarta punkter och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna) som visas konstant på LCD-skärmen. De här punkterna är normala och uppkommer under tillverkningsprocessen och påverkar inte inspelningen på något sätt.

  A: Vita, röda, blå eller gröna punkter

  B: Svarta punkter

Om denna Hjälpguide, illustrationer och skärmvisningar

 • Exempelbilderna som används i denna Hjälpguide i illustrationssyfte har tagits med en digital stillbildskamera och kan därför skilja sig från de bilder och skärmindikatorer som faktiskt visas på produkten. Produkternas illustrationer och skärmindikatorer är dessutom överdrivna eller förenklade för att vara förståeliga.
 • Produktens och tillbehörens utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
 • I denna Hjälpguide kallas DVD-skivor som har spelats in i högupplöst bildkvalitet (HD) för AVCHD-skiva.

Om användning och lagringsplats

 • Den här produkten är inte dammtålig, dropptålig eller vattentålig.
 • Håll inte produkten i följande delar, och håll den heller inte i uttagsskydden.

  A: LCD-skärm

  B: Built-in USB Cable

  C: Sökare

  D: Skydd för tillbehörssko

 • Rikta inte produkten mot solen. Om du gör det kan det leda till att produkten inte fungerar som den ska. Ta endast bilder av solen vid svaga ljusförhållanden, t.ex. vid skymning.
 • Använd eller förvara inte produkten och tillbehören på följande platser:
  • Där det är extremt varmt, kallt eller fuktigt. Utsätt dem aldrig för temperaturer över 60 ˚C, t.ex. i direkt solljus, nära element eller i en bil som står parkerad i solsken. De kan sluta fungera eller bli deformerade.
  • Nära starka magnetfält eller mekanisk vibration. Produkten kan då sluta fungera.
  • Nära starka radiovågor eller strålning. Produkten kan då eventuellt inte spela in ordentligt.
  • Nära enheter där tuner används, t.ex. TV- eller radioapparater. Brus kan då uppstå.
  • På en sandstrand eller där det är dammigt. Om sand eller damm kommer in i produkten kan den sluta fungera. Ibland kan problemet inte åtgärdas.
  • Nära fönster eller utomhus där LCD-skärmen, sökaren eller objektivet kan utsättas för direkt solljus. Det skadar insidan av LCD-skärmen och sökaren.
 • För likströms- eller växelströmsanvändning ska du använda de tillbehör som rekommenderas i de här användaranvisningarna.
 • Låt inte produkten bli blöt från t.ex. regn eller havsvatten. Om produkten blir blöt kan den sluta fungera. Ibland kan problemet inte åtgärdas.
 • Om ett föremål eller vätska kommer in i höljet ska du koppla från produkten och få den kontrollerad av en Sony-återförsäljare innan du använder den igen.
 • Undvik ovarsam hantering, att ta isär eller modifiera produkten eller att utsätta den för stötar eller slag med t.ex. en hammare eller att tappa den eller kliva på den. Var försiktig med objektivet.
 • Håll LCD-skärmen stängd och sökaren infälld när du inte använder produkten.
 • Använd inte produkten invirad i t.ex. en handduk.
 • När du kopplar från kabeln ska du dra i kontakten och inte i sladden.
 • Skada inte kabeln genom att t.ex. placera något tungt på den.
 • Använd inte ett deformerat eller skadat batteri.
 • Håll metallkontakterna rena.
 • Om batteriets elektrolytvätska har läckt ut ska du:
  • Kontakta närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
  • Tvätta bort eventuell vätska som har hamnat på din hud.
  • Om du får vätska i ögonen ska du skölja med mycket vatten och rådfråga en läkare.

Om du inte använder produkten under en längre tid

 • För att produkten ska fungera optimalt under en lång tid ska du slå på den och låta den gå genom att spela in och spela upp bilder ungefär en gång i månaden.
 • Kör helt slut på batteriet innan du ställer undan den.

Anmärkningar om produkten/batteritemperatur

 • När temperaturen på produkten eller batteriet blir extremt hög eller extremt låg kan du eventuellt inte spela in eller spela upp på produkten. Det beror på att produktens skyddsfunktioner aktiveras i sådana situationer. I så fall visas en indikator på LCD-skärmen eller i sökaren.

Anmärkningar om laddning via Built-in USB Cable

 • Laddning är eventuellt inte möjlig med alla datorer.
 • Om du ansluter produkten till en bärbar dator som inte är ansluten till en strömkälla kommer den bärbara datorns batteri att fortsätta använda upp laddningen. Låt inte produkten vara ansluten till en sådan dator.
 • Laddning med en egenhändigt ihopsatt dator, med en ombyggd dator eller via en USB-hubb garanteras inte. Produkten fungerar eventuellt inte som den ska beroende på den USB-enhet som används med datorn.

LCD-skärm

 • Tryck inte överdrivet hårt på LCD-skärmen eftersom det kan leda till ojämn färg och andra skador.
 • Om produkten används på en kall plats kan bildeftersläpning ske på LCD-skärmen. Det är inte ett tecken på att något är fel.
 • När du använder produkten kan baksidan av LCD-skärmen bli varm. Det är inte ett tecken på att något är fel.

Multi-gränssnittssko

 • När du använder en dedikerad mikrofon slås dess ström på eller av enligt produktens strömtillförsel.
 • Se användaranvisningarna som medföljer de tillbehör som används för mer information.
 • För att sätta fast ett tillbehör ska du sätta i och fästa tillbehöret i multi-gränssnittsskon genom att trycka nedåt och skjuta framåt tills det tar stopp. Ta bort tillbehöret genom att trycka det nedåt.
 • När du spelar in filmer med en extern blixt (säljs separat) fastsatt på multi-gränssnittsskon ska du stänga av strömmen på den externa blixten för att förhindra att blixtbruset spelas in.
 • När en extern mikrofon (säljs separat) ansluts har den företräde framför den inbyggda mikrofonen.

ZEISS-objektiv

 • Den här produkten är utrustad med ett ZEISS-objektiv som har samutvecklats av ZEISS i Tyskland och Sony Corporation, och ger förstklassiga bilder. Det omfattar MTF(*)-mätsystemet för videokameror och den kvalitet som är typisk för ett ZEISS-objektiv.
 • Objektivet på den här produkten är även T*-ytbehandlade för att minska oönskade reflektioner och återge färgerna exakt.

* MTF= Modulation Transfer Function. Siffervärdet anger mängden ljus från ett motiv som träffar objektivet.

På det förinstallerade uppladdningsbara batteriet

 • Den här produkten har ett förinstallerat uppladdningsbart batteri som har kvar datum, tid och andra inställningar även när LCD-skärmen är stängd. Det förinstallerade uppladdningsbara batteriet laddas alltid när produkten är ansluten till ett vägguttag via nätadaptern eller när ett batteri sätts i. Det uppladdningsbara batteriet blir helt urladdat efter ungefär 2 månader om du inte använder produkten alls. Ladda det förinstallerade uppladdningsbara batteriet innan du börjar använda produkten. Även om det förinstallerade uppladdningsbara batteriet inte är laddat påverkas inte produktanvändningen annat än datuminspelningen.
  Så här laddar du det förinstallerade uppladdningsbara batteriet
  Anslut produkten till ett vägguttag med den medföljande nätadaptern och lämna den så, med LCD-skärmen stängd, i mer än 24 timmar.

Så här använder duYtterligare informationHantering av produktenInformation om anslutning till en dator, ett tillbehör eller liknande

 • Formatera inte inspelningsmediet i produkten med en dator. Om du gör det kanske produkten inte fungerar som den ska.
 • När du ansluter produkten till en annan enhet med en kommunikationskabel måste du se till att du vänder kontakten rätt. Om du tvingar in kontakten i anslutningen kan anslutningen skadas vilket kan leda till funktionsstörningar i produkten.
 • När produkten ansluts till andra enheter via en USB-anslutning och strömmen till produkten är på ska du inte stänga LCD-skärmen. Bilddata som har spelats in kan förloras.

Så här använder duYtterligare informationHantering av produktenAnmärkningar om extra tillbehör

 • Vi rekommenderar att du använder äkta tillbehör från Sony.
 • Äkta tillbehör från Sony säljs eventuellt inte i alla länder/regioner.

Så här använder duYtterligare informationHantering av produktenOm kondens

Om du tar in produkten direkt från en kall plats till en varm plats kan fukt uppstå inne i produkten. Det kan orsaka funktionsstörningar i produkten.

Om kondens uppstår

Låt produkten vara i ungefär 1 timme utan att sätta på den.

Om kondens uppstår ofta

Kondens kan uppstå om du tar in produkten från en kall plats till en varm plats (eller tvärtom) eller när du använder produkten på en fuktig plats, till exempel:

 • När du tar med dig produkten från en skidbacke och in i ett uppvärmt rum.
 • När du tar med dig produkten från en luftkonditionerad bil eller ett svalt rum till värmen utomhus.
 • Om du använder produkten när det nyss har regnat eller snöat.
 • När du använder produkten där det är varmt och fuktigt.

Hur du förhindrar kondens

När du tar med dig produkten från en kall plats till en varm plats lägger du först produkten i en plastpåse och förseglar den ordentligt. Du kan ta ut produkten ur plastpåsen när innehållet i plastpåsen har samma temperatur som omgivningen (brukar ta cirka 1 timme).

Så här använder duYtterligare informationHantering av produktenAnmärkning om kassering/överlåtelse av minneskort

Även om du raderar information på minneskortet eller formaterar minneskortet på den här produkten eller en dator är det inte säkert att du kan radera data helt från minneskortet. När du ger bort ett minneskort till någon rekommenderar vi att du raderar dina data helt med hjälp av ett program för radering av data på en dator. Om du tänker kassera minneskortet bör du först förstöra det.

Så här använder duYtterligare informationHantering av produktenOm den trådlösa fjärrkontrollen

Ta bort isoleringsarket innan du använder den trådlösa fjärrkontrollen.

 • Du kan utföra olika åtgärder på produkten om du pekar med den trådlösa fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn.
 • Om inga kommandon skickas från den trådlösa fjärrkontrollen under en viss tid slocknar den ljusblå ramen. Om du trycker på en av knapparna /// eller ENTER igen visas ramen på samma plats som förut.
 • Det finns vissa knappar på LCD-skärmen eller i sökaren som du inte kan välja med hjälp av ///.

Byta batteri i den trådlösa fjärrkontrollen

 1. Tryck på spärren samtidigt som du trycker in nageln i skåran och drar ut batterifacket.
 2. Sätt in ett nytt batteri med pluspolen + vänd uppåt.
 3. Skjut in batterifacket i den trådlösa fjärrkontrollen tills det klickar på plats.

 • När litiumbatteriet börjar bli svagt är det möjligt att den trådlösa fjärrkontrollens räckvidd minskar eller så fungerar inte den trådlösa fjärrkontrollen som den ska. I så fall byter du ut batteriet mot ett Sony CR2025-litiumbatteri. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion.

Så här använder duYtterligare informationUnderhållInformation om hantering av LCD-skärmen

 • Om du lämnar till exempel fingeravtryck eller handkräm på LCD-skärmen kan LCD-skärmens ytbehandling lätt försvinna. Torka av sådant så snart som möjligt.
 • Om du torkar av LCD-skärmen hårt med en näsduk eller liknande kan LCD-skärmens ytbehandling repas.
 • Om LCD-skärmen blir smutsig av fingeravtryck eller damm bör du försiktigt ta bort detta från skärmen och sedan rengöra den med en mjuk duk eller liknande.

Så här använder duYtterligare informationUnderhållRengöra höljets yta

 • Torka av höljet med en mjuk duk, till exempel en rengöringsduk eller en rengöringsduk för glasögon.
 • Om höljet är mycket smutsigt ska du rengöra produktens hölje med en mjuk duk fuktad med vatten och därefter torka höljet med en torr, mjuk duk.
 • Undvik följande så att höljet inte deformeras, ytbehandlingen inte skadas eller linsen inte repas:
  • Kemikalier som t.ex. thinner, bensin, sprit, kemiska dukar, myggmedel, insektsmedel och solskyddsmedel
  • Hantera produkten om du har rester av sådana ämnen på händerna
  • Lämna produkten i kontakt med gummi- eller vinylföremål under en längre tid

Så här använder duYtterligare informationUnderhållHur du sköter och förvarar linsen

 • Torka av linsens yta med en mjuk duk i följande fall:
  • När det har kommit fingeravtryck på linsens yta
  • När det är varmt och fuktigt
  • När linsen har utsatts för salthaltig luft, t.ex. i närheten av havet
 • Förvara den på en väl ventilerad plats som varken är smutsig eller dammig
 • Du förhindrar mögelbildning genom att regelbundet rengöra och förvara linsen enligt beskrivningen ovan.

Så här använder duYtterligare informationAnvända produkten utomlandsAnvända produkten utomlands

Strömförsörjning

 • Du kan använda den här produkten i valfritt land/valfri region med hjälp av den medföljande nätadaptern inom intervallet AC 100 V till 240 V, 50 Hz/60 Hz. Du kan också ladda batteriet.

Visa bilder på en ansluten TV

 • Om du vill visa bilder på en TV (eller bildskärm) måste du ansluta den här produkten till en TV (eller bildskärm) med hjälp av HDMI-kabeln (medföljer) eller AV-kabeln (säljs separat). Läs ”Om TV-färgsystem” för länder och regioner där formatet för uppspelningssignalen för den här produkten stöds.

Visa bilder i 4K (modeller med 4K-funktionalitet)

 • För att visa 4K-bilder i 4K behöver du HDMI-kabeln och en 4K-kompatibel TV (eller monitor). Läs ”Om TV-färgsystem” för länder och regioner där formatet för uppspelningssignalen för den här produkten stöds.

Visa filmer med högupplöst bildkvalitet (HD)

 • I länder/regioner där sändningar med högupplöst bildkvalitet (HD) stöds kan du visa inspelade filmer på en TV med samma högupplösta bildkvalitet (HD) som när de spelades in med produkten.

  Om du vill visa bilder med samma högupplösta bildkvalitet (HD) som de spelats in med produkten behöver du en HDMI-kabel och en HDTV (eller bildskärm) som stödjer produktens signalformat och som har ett HDMI-uttag.

Om TV-färgsystem

 • Information om vilka signalformat som stöds av den här produkten finns i ”Modellinformation”. Om du vill visa bilder från produkten på TV ska du använda en TV (eller bildskärm) som stödjer produktens signalformat.
PAL:
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike m.fl.
PAL-M:
Brasilien
PAL-N:
Argentina, Paraguay, Uruguay
NTSC:
Bahamas, Bolivia, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerna, Guyana, Jamaica, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
SECAM:
Bulgarien, Frankrike, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Ryssland, Ukraina m.fl.

Ställa in lokal tid

 • När du använder produkten utomlands kan du ställa in lokal tid genom att helt enkelt ange tidsskillnaden. Välj - [Setup] - [Clock Settings] - [Summer Time] och - [Setup] - [Clock Settings] - [Area Setting].

Så här använder duYtterligare informationAnvända produkten utomlandsTidszoner

Nedan anges tidsskillnaden för städer världen över.
GMT:
Lisbon/London
+01:00:
Berlin/Paris
+02:00:
Helsinki/Cairo/Istanbul
+03:00:
Nairobi
+03:30:
Tehran
+04:00:
Moscow/Abu Dhabi/Baku
+04:30:
Kabul
+05:00:
Karachi/Islamabad
+05:30:
Kolkata/New Delhi
+06:00:
Almaty/Dhaka
+06:30:
Yangon
+07:00:
Bangkok/Jakarta
+08:00:
HongKong/Singapore/Beijing
+09:00:
Tokyo/Seoul
+09:30:
Adelaide/Darwin
+10:00:
Melbourne/Sydney
+11:00:
Solomon Is
+12:00:
Fiji/Wellington
-11:00:
Midway Island
-10:00:
Hawaii
-09:00:
Alaska
-08:00:
LosAngeles/Tijuana
-07:00:
Denver/Arizona
-06:00:
Chicago/MexicoCity
-05:00:
New York/Bogota
-04:00:
Santiago
-03:30:
St. John's
-03:00:
Brasilia/Montevideo
-02:00:
Fernando de Noronha
-01:00:
Azores/Cape Verde Is.

Så här använder duYtterligare informationVarumärkenOm varumärken

 • Handycam och är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
 • AVCHD, AVCHD-logotypen, AVCHD Progressive och AVCHD Progressive-logotypen är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation.
 • PlayMemories Home, PlayMemories Home-logotypen, PlayMemories Online, PlayMemories Online-logotypen, PlayMemories Mobile och PlayMemories Mobile-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.
 • Memory Stick, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , MagicGate, , MagicGate Memory Stick och MagicGate Memory Stick Duo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
 • InfoLITHIUM är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
 • BIONZ X är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
 • BRAVIA och Photo TV HD är varumärken som tillhör Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ och Blu-ray™ är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
 • Dolby och double-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
 • Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.
 • Microsoft, Windows, Windows Vista och DirectX är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
 • Mac är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.
 • iPhone och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder.
 • iOS är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc.
 • Intel, Pentium och Intel Core är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.
 • Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc.
 • Wi-Fi, Wi-Fi-logotypen, Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA och WPA2 är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
 • DLNA och DLNA CERTIFIED är varumärken som tillhör Digital Living Network Alliance.
 • N-märket är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.
 • ” och ”PlayStation” är registrerade varumärken som tillhör Sony Computer Entertainment Inc.
 • SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
 • Facebook och ”f”-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Facebook, Inc.
 • YouTube och YouTube-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
 • Andra systemnamn och produktnamn som nämns i denna Hjälpguide är i allmänhet registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive utvecklare. Observera att ™ och ® används inte alltid i denna Hjälpguide.

Få ännu roligare med din PlayStation 3 genom att hämta programmet för PlayStation 3 från PlayStation Store (där det är tillgängligt).

För programmet till PlayStation 3 krävs ett PlayStation Network-konto och möjlighet att hämta program. Tillgängligt i områden där PlayStation Store finns.

Så här använder duYtterligare informationLicensAnmärkningar om licensen

DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD UNDER LICENSEN FÖR AVC-PATENTPORTFÖLJEN FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK FÖR ATT

(i) KODA VIDEO I ENLIGHET MED AVC-STANDARDEN (”AVC-VIDEO”) OCH/ELLER

(ii) AVKODA AVC-VIDEO SOM KODATS AV EN KONSUMENT FÖR PERSONLIG ANVÄNDNING OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER SOM FÖRVÄRVATS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR LICENSIERAD ATT LEVERERA AVC-VIDEO.

INGEN LICENS BEVILJAS ELLER GÄLLER UNDERFÖRSTÅTT FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING.

YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C.

SE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Vi tillhandahåller programvaran i produkten genom licensavtal med upphovsrättsinnehavarna. På begäran från upphovsrättsinnehavarna för dessa programvaror har vi skyldighet att informera om följande. Vänligen läs följande avsnitt.

Kopior av licenserna (på engelska) finns i produktens internminne. Upprätta en anslutning för masslagringsenhet mellan produkten och en dator och läs filerna i mappen ”LICENSE” i ”PMHOME”.

Om GNU GPL/LGPL-programvara

Programvaran som är kvalificerad för följande GNU General Public License (kallas hädanefter ”GPL”) eller GNU Lesser General Public License (kallas hädanefter ”LGPL”) ingår i den här produkten.

Detta innebär att du har rätt att använda, modifiera och distribuera källkoden vidare för dessa programvaror under de villkor som nämns i GPL/LGPL som medföljer.

Källkoden finns tillgänglig på Internet. Du kan ladda hem den från följande webbadress. När du laddar ned källkoden väljer du FDR-AX100/HDR-CX900 som modell för produkten.

http://www.sony.net/Products/Linux/

Vi ser helst att du inte kontaktar oss angående källkodens innehåll.

Kopior av licenserna (på engelska) finns i produktens internminne. Upprätta en anslutning för masslagringsenhet mellan produkten och en dator och läs filerna i mappen ”LICENSE” i ”PMHOME”.

Så här använder duYtterligare informationZoomförstoringarZoomförstoringar

När du spelar in en film med SteadyShot inställt på [Active] ([Clear Image Zoom])

4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
18 gånger
HD:
24 gånger

När du spelar in en film eller tar en stillbild med SteadyShot inställt på [Standard] eller [Off]

12 gånger

När [Digital Zoom] är inställt på [160x]

160 gånger

FelsökningFelsökningOm du får problemOm du får problem

Följ stegen nedan om du stöter på problem när du använder produkten.

 1. Se ämnena under ”Felsökning” och kontrollera produkten.
 2. Koppla ifrån strömkällan, anslut den igen efter cirka 1 minut och slå på produkten.
 3. Utför [Initialize].
  • Om du väljer [Initialize] återställs alla inställningar, inklusive klockan.
 4. Kontakta din Sony-återförsäljare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

FelsökningFelsökningGenerell användningProdukten startar inte.

 • Sätt fast ett laddat batteri på produkten.
 • Kontakten till nätadaptern har lossnat från vägguttaget . Anslut den till ett vägguttag .

FelsökningFelsökningGenerell användningProdukten fungerar inte trots att jag har startat den.

 • Koppla loss nätadaptern från vägguttaget eller ta bort batteriet, vänta cirka 1 minut och sätt sedan tillbaka batteriet igen.

FelsökningFelsökningGenerell användningMenyinställningarna har ändrats automatiskt.

 • Intelligent Auto är aktivt kommer en del menyinställningar som har att göra med bildkvalitet att ändras automatiskt.
 • Följande menyalternativ återgår till standardinställningarna när du växlar mellan filminspelning, bildtagning och uppspelningsläge.
  • [Fader]
  • [Self-Timer]

FelsökningFelsökningGenerell användningProdukten blir varm.

 • Produkten kan bli varm när den används. Det är inte ett tecken på att något är fel.

FelsökningFelsökningGenerell användningIntelligent Auto stängs av.

 • Intelligent Auto-inställningen stängs av om du ändrar följande inställningar:
  • [Smth Slw REC]
  • [Golf Shot]
  • [High Speed REC]
  • [White Balance]
  • [Spot Meter/Fcs]
  • [Spot Meter]
  • [Spot Focus]
  • [Exposure]
  • [Focus]
  • [AGC Limit]
  • [AE Shift]
  • [Low Lux]
  • [Scene Selection]
  • [Picture Effect]
  • [Cinematone]
  • [Auto Wind NR]
  • [SteadyShot]
  • [Auto Back Light]
  • [Face Detection]
  • IRIS
  • Shutter Speed
  • Förstärkning (ISO)

FelsökningFelsökningBatterier/strömkällorStrömmen stängs plötsligt av.

 • Använd nätadaptern.
 • I standardinställningen stängs produkten av om inga funktioner utförs under cirka 2 minuter ([Power Save]). Ändra inställningen för [Power Save] eller slå på strömmen igen.
 • Ladda batteriet.

FelsökningFelsökningBatterier/strömkällorPOWER/CHG (laddning)-lampan lyser inte när batteriet laddas.

 • Stäng av produkten.
 • Sätt fast det laddade batteriet på produkten på rätt sätt.
 • Anslut nätkabeln ordentligt till ett vägguttag .
 • Batteriet är färdigladdat.

FelsökningFelsökningBatterier/strömkällorPOWER/CHG (laddning)-lampan blinkar när batteriet laddas.

 • När du laddar batteriet med Built-in USB Cable ska du koppla loss Built-in USB Cable och ansluta den på nytt.
 • Om batteriets temperatur är för hög eller för låg är det inte säkert att det går att ladda batteriet.
 • Sätt fast det laddade batteriet på produkten på rätt sätt. Om problemet kvarstår kopplar du loss nätadaptern från vägguttaget och kontaktar din Sony-återförsäljare. Batteriet kan vara skadat.

FelsökningFelsökningBatterier/strömkällorBatterikapaciteten som återstår stämmer inte.

 • Temperaturen i omgivningen är för hög eller för låg. Det är inte ett tecken på att något är fel.
 • Batteriet har inte laddats tillräckligt. Ladda upp batteriet helt igen. Om problemet kvarstår bör du byta ut batteriet mot ett nytt.
 • Beroende på vilken miljö produkten används i kan det hända att den återstående batterikapaciteten som visas inte stämmer exakt.

FelsökningFelsökningBatterier/strömkällorBatteriet laddas ur snabbt.

 • Temperaturen i omgivningen är för hög eller för låg. Det är inte ett tecken på att något är fel.
 • Batteriet har inte laddats tillräckligt. Ladda upp batteriet helt igen. Om problemet kvarstår bör du byta ut batteriet mot ett nytt.

FelsökningFelsökningBildskärmMenyalternativ visas nedtonade.

 • Nedtonade alternativ kan inte väljas i det aktuella läget för inspelning/uppspelning.
 • Det finns några funktioner som du inte kan använda samtidigt.

FelsökningFelsökningBildskärmKnapparna visas inte på LCD-skärmen.

 • Peka lätt på LCD-skärmen.

FelsökningFelsökningBildskärmKnapparna på pekskärmen fungerar inte som de ska eller går inte att använda alls.

 • Justera pekskärmen ([Calibration]).

FelsökningFelsökningBildskärmKnapparna på LCD-skärmen försvinner snabbt.

 • Om du ställer in [Display Setting] på [On] försvinner inte knapparna från LCD-skärmen.

FelsökningFelsökningBildskärmDet finns punkter i form av ett rutnät på skärmen.

 • De här punkterna uppkommer vid tillverkningen av skärmen och påverkar inte inspelningen på något sätt.

FelsökningFelsökningBildskärmLCD-skärmens bakgrundsbelysning stängs automatiskt av efter en stund om produkten inte används.

 • Standardinställningen är att LCD-skärmens bakgrundsbelysning stängs av automatiskt om du inte använder produkten på mer än 1 minut ([Power Save]).

FelsökningFelsökningSökareBilden i sökaren är inte tydlig.

 • Flytta justeringsratten för sökarlinsen tills bilden visas tydligt.

FelsökningFelsökningSökareBilden i sökaren visas inte längre.

 • Stäng LCD-skärmen. Även om sökaren är utfälld visas ingen bild i sökaren om LCD-skärmen är öppen.

FelsökningFelsökningMinneskortKan inte utföra åtgärder med minneskortet.

 • Om du använder ett minneskort som har formaterats på en dator ska du formatera om det med produkten.
 • När du väljer XAVC S-format i [File Format] ska du använda ett SDXC-minneskort med klass 10 eller snabbare.

FelsökningFelsökningMinneskortDet går inte att radera bilder som har lagrats på minneskortet.

 • Du kan radera högst 100 bilder åt gången på indexskärmen.
 • Du kan inte radera skrivskyddade bilder.

FelsökningFelsökningMinneskortNamnet på datafilen visas inte korrekt eller blinkar.

 • Filen är skadad.
 • Produkten kan inte hantera filformatet.

FelsökningFelsökningMinneskortBilderna kan inte spelas upp, eller ditt minneskort kan inte identifieras.

 • Uppspelningsenheten stöder inte uppspelning från minneskort.

FelsökningFelsökningTrådlös fjärrkontrollDen trådlösa fjärrkontrollen som medföljer fungerar inte.

 • Ställ in [Remote Ctrl] på [On].
 • Sätt in ett batteri i batterifacket med polerna +/– rättvända, dvs. enligt markeringarna för +/–.
 • Ta bort eventuella hinder mellan den trådlösa fjärrkontrollen och fjärrkontrollsensorn.
 • Rikta inte fjärrkontrollsensorn mot starka ljuskällor, t.ex. direkt mot solen eller mot takbelysningen. Det kan göra att den trådlösa fjärrkontrollen inte fungerar som den ska.

FelsökningFelsökningTrådlös fjärrkontrollEn annan DVD-enhet går igång när du använder den medföljande trådlösa fjärrkontrollen.

 • Välj ett annat fjärrkontrolläge än DVD 2 för DVD-enheten, eller täck sensorn på DVD-enheten med svart papper.

FelsökningFelsökningInspelningInga bilder spelas in när jag trycker på START/STOP eller PHOTO.

 • Uppspelningsskärmen visas. Stoppa uppspelningen och välj – [Shooting Mode] – [Movie] eller [Photo].
 • Produkten är fortfarande upptagen med att registrera den bild du just tagit på inspelningsmediet. Du kan inte göra en ny inspelning medan det pågår.
 • Inspelningsmediet är fullt. Radera bilder som du inte behöver.
 • Det totala antalet filmavsnitt eller foton överstiger det antal som får plats i produkten. Radera bilder som du inte behöver.

FelsökningFelsökningInspelningBilder kan inte tas.

 • Du kan inte ta bilder tillsammans med:
  • [Smth Slw REC]
  • [Golf Shot]
  • [High Speed REC]
  • [Fader]
 • När [Dual Video REC] är inställt på [On] kan du inte ta bilder under tiden som du spelar in en film i filminspelningsläget.
 • Den här produkten kan inte ta bilder när den är i filminspelningsläget, beroende på vilket [REC Mode] eller [Frame Rate] som har valts.
 • När du väljer ett [Picture Effect]-objekt kan du inte ta bilder i filminspelningsläget.

FelsökningFelsökningInspelningÅtkomstlampan lyser med fast sken eller blinkar även när inspelningen har stoppats.

 • Produkten är fortfarande upptagen med att registrera den scen som du just har tagit på minneskortet.

FelsökningFelsökningInspelningBildfältet ser annorlunda ut.

 • Beroende på förhållandena för produkten kan det hända att bildfältet ser annorlunda ut. Det är inte ett tecken på att något är fel.

FelsökningFelsökningInspelningDen faktiska inspelningstiden för filmer är mindre än den förväntade inspelningstiden för inspelningsmediet.

 • Beroende på inspelningsförhållanden kan den tillgängliga tiden för inspelning bli kortare, till exempel vid inspelning av föremål i snabb rörelse.

FelsökningFelsökningInspelningProdukten slutar att spela in.

 • Om produkten utsätts för upprepade vibrationer kan den sluta att spela in.

FelsökningFelsökningInspelningDet finns en viss tidsfördröjning mellan tidpunkten då START/STOP trycks ned och då den faktiska filminspelningen startar eller stoppar.

 • Det kan förekomma en viss fördröjning mellan den tidpunkt då du trycker på START/STOP och när filminspelningen faktiskt startar/stoppar. Det är inte ett tecken på att något är fel.

FelsökningFelsökningInspelningDen automatiska fokuseringen fungerar inte som den ska.

 • Ställ in [Focus] på [Auto].
 • Om den automatiska fokuseringen inte låser fokus på motivet justerar du fokuseringen manuellt.

FelsökningFelsökningInspelning SteadyShot fungerar inte.

 • Ställ in [SteadyShot] på [Active] eller [Standard], [SteadyShot] på [On].
 • Till och med när [SteadyShot] är inställt på [Active] eller [Standard], eller [SteadyShot] är inställt på [On] kan produkten eventuellt inte kompensera för allt för stora vibrationer.

FelsökningFelsökningInspelningBilder kan inte spelas in eller upp på rätt sätt.

 • Om du spelar in och raderar bilder under lång tid kan filerna på inspelningsmediet bli fragmenterade och bilderna kan inte spelas in eller upp på rätt sätt. Utför [Format] av inspelningsmediet på produkten när du har säkerhetskopierat bilderna till ett annat medium.

FelsökningFelsökningInspelningMotiv som passerar produkten väldigt fort ser böjda ut.

 • Det är ett fenomen som har med fokalplanet att göra. Det är inte ett tecken på att något är fel. På grund av det sätt som bildenheten (CMOS-sensorn) läser av bildsignalerna på kan de motiv som passerar objektivet snabbt verka böjda beroende på inspelningsförhållandena.

FelsökningFelsökningInspelningHorisontella linjer visas på bilderna.

 • Horisontella linjer kan visas på LCD-skärmen när du spelar in bilder i skenet från ett lysrör, natriumlampa, kvicksilverlampa eller LED-lampa.

  Du kan eventuellt förbättra situationen genom att justera slutarhastigheten.

FelsökningFelsökningInspelning[Monitor Brightness] kan inte ställas in.

 • Det går inte att ställa in [Monitor Brightness] när:
  • LCD-skärmen är infälld på produkten och LCD-skärmen är riktad utåt.
  • Strömförsörjningen sker via nätadaptern.

FelsökningFelsökningInspelningLjud spelas inte in korrekt.

 • Om du ansluter eller kopplar ifrån en extern mikrofon eller liknande medan du spelar in filmer kanske ljudet inte spelas in korrekt. Ljudet spelas in korrekt genom att du återställer mikrofonanslutningen vid början av filminspelningen.
 • Om du sänker volymen till lägsta nivå genom att justera i [Audio Rec Level] kan ljudet för filmer inte spelas in.

FelsökningFelsökningInspelningFoton tas automatiskt.

 • När [Smile Shutter] är inställt på [Dual Capture] eller [Always On] tas foton automatiskt när produkten upptäcker ett leende.

FelsökningFelsökningUppspelningDet går inte att visa bilder.

 • Välj den filmtyp (XAVC S/AVCHD/MP4) som du vill spela upp med knappen Välj filmformat.
 • Det kan hända att du inte kan spela upp bilder som har spelats in på andra enheter. Det är inte ett tecken på att något är fel.
 • Om du vill spela upp filer som har redigerats på en dator eller annan utrustning och sedan skrivits tillbaka tillinspelningsmediet men där ingen bild visas på Event View-skärmen ska du utföra [Repair Img. DB F.].
 • Om du vill spela upp en film som har spelats in i [XAVC S 4K]-format ska du se till att ställa in [Frame Rate] på samma värde (30p eller 24p) som du ställde in när du spelade in. Om du inte gör det så kan du inte spela upp filmen, och en miniatyrbild visas inte på LCD-skärmen (modeller med 4K-funktionalitet och NTSC-färgsystemet).

FelsökningFelsökningUppspelningDet går inte att visa foton.

 • Det kanske inte går att visa foton om du ändrat fil- eller mappnamn, eller om du redigerat informationen på en dator. (I så fall blinkar filnamnet.) Det är inte ett tecken på att något är fel.

FelsökningFelsökningUppspelningFilmen fryser.

 • Foton som tas samtidigt som en film spelas in spelas upp. Enligt standardinställningen spelas filmer och foton upp kontinuerligt.

FelsökningFelsökningUppspelningEn ikon visas på en miniatyrbild.

 • Bilddatabasfilen kan vara skadad. Kontrollera databasfilen genom att välja – [Setup] – [Media Settings] – [Repair Img. DB F.] – inspelningsmediet. Om det fortfarande visas raderar du bilden med .
 • kan visas på bilder som har spelats in på andra enheter eller redigerats på en dator osv.
 • Du tog bort nätadaptern eller batteriet medan inspelningsikonen längst upp till höger på skärmen lyste eller innan åtkomstlampan släcktes efter inspelning. Det kan skada bilddata och visas.

FelsökningFelsökningUppspelningDet hörs inget ljud eller så är ljudet mycket lågt under uppspelning.

 • Höj volymen.
 • Om du sänker volymen till lägsta nivå genom att justera i [Audio Rec Level] kan ljudet för filmer inte spelas in.
 • Ljud spelas inte in vid fotografering med [Smth Slw REC] eller [Golf Shot].

FelsökningFelsökningUppspelningVänster och höger ljud är inte i balans vid uppspelning av filmer på en dator eller annan utrustning.

 • Ändra ljudkonverteringstypen (nedmixningstypen) vid uppspelning på en 2ch stereo. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer med uppspelningsenheten.
 • Ändra ljudet till 2ch när du skapar skivor med hjälp av programvaran PlayMemories Home.
 • Det här uppstår när ljud som spelats in med 5.1ch surroundljud konverteras till 2ch (vanligt stereoljud) med en dator eller annan utrustning. Det är inte ett tecken på att något är fel.
 • Spela in ljud med [Audio Mode] inställt på [2ch Stereo].

FelsökningFelsökningWi-Fi Den trådlösa accesspunkten som du vill ansluta till visas inte.

 • Beroende på signalförhållandena kanske inte den trådlösa accesspunkten visas på produkten. Flytta produkten närmare den trådlösa accesspunkten.
 • Beroende på den här inställningen kanske inte den trådlösa accesspunkten visas på produkten. Läs bruksanvisningen för den trådlösa accesspunkten för rätt inställningar.

FelsökningFelsökningWi-Fi [WPS Push] fungerar inte.

 • Beroende på inställningen för den trådlösa accesspunkten kanske inte [WPS Push] är tillgänglig. Bekräfta lösenordet och SSID för den trådlösa accesspunkten för att ställa in [Access point settings].

FelsökningFelsökningWi-Fi [Ctrl with Smartphone], [Send to Smartphone], [Send to Computer] eller [View on TV] avslutas tidigare än förväntat.

 • Om batterinivån är låg kan [Ctrl with Smartphone], [Send to Smartphone], [Send to Computer] eller [View on TV] avslutas tidigare än förväntat. Anslut nätadaptern eller ladda batteriet före användning.

FelsökningFelsökningWi-Fi Det går inte att överföra filmer till din smartphone.

 • Om du vill skicka en film till din smartphone ser du till att spara den i MP4-format. Innan du skapar en film som ska överföras till en smartphone ställer du in [Dual Video REC] på [On].

FelsökningFelsökningWi-Fi Inspelningsskärmen visas inte jämnt. Anslutningen avbryts.

 • Beroende på signalförhållandena kan det hända att kommunikationen mellan din smartphone och produkten inte fungerar som den ska. Minska avståndet mellan produkten och din smartphone.

FelsökningFelsökningWi-Fi NFC-anslutningen fungerar inte.

 • Ändra placeringen av den kompatibla enheten för att minska avståndet mellan (N-märket) på din smartphone och (N-märket) på produkten.

  Om problemet kvarstår flyttar du din smartphone några millimeter eller flyttar den från produkten och väntar i 10 sekunder eller mer innan du rör vid den igen.

 • Den här produkten är i [Airplane Mode]. Ställ in [Airplane Mode] på [Off].
 • Kontrollera att din smartphone är redo för kommunikation. Mer information finns i bruksanvisningen till din smartphone.
 • Placera inte några metallprodukter, förutom din smartphone, nära (N-märket) på produkten.
 • Rör inte vid (N-märket) på produkten med 2 eller fler smartphones samtidigt.
 • När ett annat program använder NFC-funktionen på din smartphone stänger du programmet.

FelsökningFelsökningRedigera filmer/foton på produktenDet går inte att redigera.

 • Bildens tillstånd gör att den inte kan redigeras.

FelsökningFelsökningRedigera filmer/foton på produktenEn film går inte att dela.

 • Följande filmer kan inte delas.
  • Filmer som är för korta
  • XAVC S 4K (modeller med 4K-funktionalitet)- och XAVC S HD-filmer
  • MP4-filmer
 • Ta bort skrivskyddet och dela den sedan.

FelsökningFelsökningUppspelning på en TVVarken bild eller ljud spelas upp på den anslutna TV-apparaten.

 • Bilder sänds inte ut från HDMI OUT-uttag om inspelade upphovsrättssignaler sparats i bilderna.

FelsökningFelsökningUppspelning på en TVBilderna beskärs något upptill, nedtill, till höger och till vänster vid uppspelning på en ansluten TV.

 • Produktens LCD-skärm kan visa inspelade bilder över hela LCD-skärmen (full bildpunktsvisning). Det kan dock leda till att bilderna beskärs något upptill, nedtill, till höger och till vänster när de spelas upp på en TV som inte kan hantera full bildpunktsvisning.
 • Du bör spela in bilderna med den yttre begränsningsramen på [Grid Line] som vägledning.

FelsökningFelsökningUppspelning på en TVBilden på en 4:3-TV innehåller störningar.

 • Det händer när du visar en bild på en 4:3-TV. Ställ in korrekt [TV Type] och spela upp bilden.

FelsökningFelsökningUppspelning på en TVSvarta band visas nedtill och upptill på 4:3-TV:ns LCD-skärm.

 • Det händer när du visar en bild på en 4:3-TV. Det är inte ett tecken på att något är fel.

FelsökningFelsökningKopiera/ansluta till andra enheterBilder kopieras inte korrekt.

 • Du kan inte kopiera bilder när du använder HDMI-kabeln.
 • En AV-kabel (säljs separat) är inte korrekt ansluten. Se till att kabeln är ansluten till enhetens ingång.
 • Du kan inte kopiera XAVC S-filmer.

FelsökningFelsökningAnsluta till en datorPlayMemories Home kan inte installeras.

 • En Internet-anslutning krävs för att installera PlayMemories Home.
 • Kontrollera datormiljön eller installationsproceduren som krävs för att installera PlayMemories Home.

FelsökningFelsökningAnsluta till en datorPlayMemories Home fungerar inte på rätt sätt.

 • Avsluta PlayMemories Home och starta om datorn.

FelsökningFelsökningAnsluta till en datorDatorn känner inte av produkten.

 • Koppla bort alla USB-enheter från USB-uttaget på datorn, förutom tangentbordet, musen och produkten.
 • Koppla bort Built-inUSB Cable från datorn och starta om datorn. Anslut därefter datorn och produkten igen i rätt ordning.
 • När både Built-inUSB Cable och Multi/mikro-USB-terminalen på produkten är anslutna till externa enheter ska du koppla loss den som inte är ansluten till en dator.

FelsökningSjälvdiagnostik/ VarningsindikatorerSjälvdiagnostik/VarningsindikatorerSjälvdiagnostik

Kontrollera följande om indikatorer visas på LCD-skärmen eller i sökaren. Om problemet kvarstår även efter det att du har gjort några försök att åtgärda det kontaktar du en Sony-återförsäljare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. När du kontaktar dem ska du ange hela felkoden som börjar med C eller E och som visas på LCD-skärmen.

Det kan hända att en melodi spelas när en viktig varningsindikator visas på LCD-skärmen.

C:(eller E:) : (Självdiagnostik)

C:04:

Du använder inte avsett batteri. Kontrollera att du använder avsett batteri.

Anslut likströmskontakten (DC) på nätadaptern till DC IN-kontakten på produkten ordentligt.

C:06:

Batteriets temperatur är hög. Byt batteri eller placera det på en sval plats.

C:13: / C:32:

Koppla loss strömkällan. Anslut den igen och använd produkten igen.

E: :

Följ stegen med början från steg 2 i ”Om du får problem”.

(Varningsindikator för låg batterinivå)

Batteriet är nästan urladdat.

Beroende på användningsförhållandena eller batteriets tillstånd kan det hända att blinkar, trots att det finns cirka 20 minuters användningstid kvar.

(Varningsindikator som gäller batteriets temperatur)

Batteriets temperatur är hög. Byt batteri eller placera det på en sval plats.

(Varningsindikator som gäller minneskortet)

Blinkar långsamt

Ledigt utrymme för inspelning av bilder håller på att ta slut.

Inget minneskort har satts in.

Blinkar snabbt

Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme för inspelning av bilder. Efter det att du har lagrat bilderna på ett annat medium raderar du de bilder som du inte längre behöver eller formaterar ditt minneskort.

Bilddatabasfilen kan vara skadad. Kontrollera databasfilen genom att välja - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - inspelningsmediet.

Minneskortet är skadat.

(Varningsindikatorer som gäller formatering av minneskortet)

Minneskortet är skadat.

Minneskortet är inte korrekt formaterat.

(Varningsindikator som gäller inkompatibelt minneskort)

Ett inkompatibelt minneskort har satts in.

(Varningsindikator som gäller skrivskyddet på minneskortet)

Minneskortet är skrivskyddat.

Åtkomsten till minneskortet begränsades på en annan enhet.

(Varningsindikator som gäller den externa enheten)

Bilddatabasfilen kan vara skadad. Kontrollera databasfilen genom att välja - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - inspelningsmediet.

Den externa enheten är skadad.

(Varningsindikatorer som gäller formatering av den externa enheten)

Den externa enheten är skadad.

Den externa enheten är inte korrekt formaterad.

(Varningsindikator som gäller kameraskakningar)

Den här produkten är ostadig, så kameraskakningar uppstår lätt. Håll produkten stadigt med båda händerna när du tar bilden. Lägg märke till att indikatorn för kameraskakning inte slocknar.

(Varningsindikator som gäller fototagning)

Inspelningsmediet är fullt.

Foton kan inte spelas in under bearbetning. Vänta en stund och spela sedan in.

Det går inte att ta foton medan du spelar in filmer i följande situationer:

 • När [REC Mode] är inställt på [Highest Quality ]
 • När [Frame Rate] är inställt på [60p] (modeller med NTSC-färgsystemet) eller [50p] (modeller med PAL-färgsystemet)
 • När ett [Picture Effect]-alternativ har valts
 • När [Dual Video REC] är inställt på [On]

FelsökningVarningsmeddelandenVarningsmeddelandenVarningsindikatorer

Om meddelanden visas på LCD-skärmen följer du anvisningarna.

Data error.

 • Detta kan inträffa om produkten utsätts för upprepade stötar.
 • Det kan hända att du inte kan spela upp filmer som har spelats in på andra enheter.

The Image Database File is damaged. Do you want to create a new file?

HD movie management information is damaged. Create new information?

 • Administrationsfilen är skadad. En ny administrationsfil skapas när du väljer [Yes]. De bilder som du redan har spelat in på mediet kan inte spelas upp (bildfilerna är inte skadade). Om du utför [Repair Img. DB F.] efter det att du har skapat ny information kan det hända att du kan spela upp de bilder som du tidigare har spelat in. Om det här inte fungerar kopierar du bilderna med PlayMemories Home-programmet.

There is no Image Database File Movies cannot be recorded or played Create a new file?

There is no HD movie management information. Create new information?

 • Du kan inte spela in eller spela upp filmer eftersom det saknas administrationsinformation om filmer. Om du väljer [Yes] skapas ny administrationsinformation och du kan spela in eller spela upp filmer.

Inconsistencies found in image database file. Do you want to repair the image database file?

The Image Database File is damaged. Do you want to repair the Image Database File?

Inconsistencies found in image database file. Cannot record or play HD movies. Do you want to repair the image database file?

 • Du kan inte spela in eller spela upp filmer eftersom det saknas administrationsinformation om filmer. Om du väljer skapas ny administrationsinformation och du kan spela in eller spela upp filmer.

Inconsistencies found in the image database file. Back up and recover.

Recover, then import using the included PC software.

 • Eftersom databasinformationen för filmer i högupplöst bildkvalitet (HD) har blivit skadad stämmer inte informationen i databasen med den i filen. Välj för att säkerhetskopiera filmer i högupplöst bildkvalitet (HD) och reparera databasfilen. Du kan inte visa säkerhetskopierade filmer på produkten. Genom att ansluta produkten till en dator när du har reparerat databasen kan du importera säkerhetskopierade filmer i högupplöst bildkvalitet (HD) till datorn med PlayMemories Home-programmet som är installerat på datorn. Det är dock inte helt säkert att alla filmer kan importeras till datorn.

Buffer overflow. Writing to the media was not completed in time.

 • Du har spelat in och raderat upprepade gånger, eller ett minneskort som har formaterats i en annan enhet används. Kopiera och gör säkerhetskopior till andra enheter (t.ex. en dator) och formatera sedan minneskortet på produkten.
 • Storleken på insatt minneskort är inte tillräcklig för att kopiera filmen/filmerna. Använd rekommenderat minneskort.

Restoring data...

 • Det gick inte att skriva informationen till produkten. Försök att återställa informationen misslyckades.

Cannot recover data.

 • Det gick inte att skriva informationen till produkten. Försök att återställa informationen misslyckades.

Reinsert the memory card.

 • Sätt in minneskortet på nytt några gånger. Om indikatorn fortsätter att blinka även efter insättningen kan minneskortet vara skadat. Försök med ett annat minneskort.

Cannot recognize this memory card. Format and use again.

 • Formatera minneskortet. Observera att alla inspelade filmer och foton raderas när du formaterar minneskortet.

This memory card does not support recording of XAVC S movies.

 • Du kan spela in XAVC S-filmer med följande minneskort:
  • SDXC-minneskort med klass 10 eller snabbare

The maximum number of still image folders has been reached. Cannot record still images.

 • Du kan inte skapa mappar som överstiger 999MSDCF. Du kan varken skapa eller radera mappar med produkten.
 • Formatera minneskortet eller använd ett annat medium.

This memory card may not be able to record or play movies.

This memory card may not be able to record or play images correctly.

 • Använd ett minneskort som rekommenderas för produkten.

Do not eject the memory card during writing. Data may be damaged.

 • Sätt i minneskortet på nytt.

External media cannot execute functions.

 • - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - inspelningen.
 • Om indikatorn ändå blinkar formaterar du det externa mediet med datorn och återansluter produkten med det externa mediet. Observera att alla inspelade filmer och foton raderas om du formaterar den externa enheten.
 • Om samma meddelande kvarstår efter formateringen kanske inte det externa mediet stöds av produkten, eller så kan det vara skadat. Försök med ett annat externt medium.

Unable to access external media.

 • Använd den externa enheten under stabila förhållanden (en miljö utan vibrationer och med normal rumstemperatur osv.).
 • Kontrollera att den externa enhetens strömkälla är ansluten.

Övrigt

Maximum number of images already selected.

 • Du kan bara välja 100 bilder i taget när du:
  • Raderar filmer/foton
  • Skrivskyddar filmer/foton eller inaktiverar skrivskyddet
  • Kopierar filmer/foton

Data protected.

 • Du försökte radera skrivskyddade data. Inaktivera skrivskyddet.