Digital 4K video kamera/Digitalt HD-videokameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Sådan gør du

Inden brug

Modeloplysninger

Dele og knapper

Skærmindikatorer

Filmoptagelsesformat

Kom godt i gang

Kontrol af det medfølgende tilbehør

Forberedelse af strømkilde

Indledende opsætning

Forberedelse af et hukommelseskort

Optagelse

Optagelse af film/billeder

Manuel ændring af lysstyrken til optagelse

Nyttige funktioner til optagelse

Afspilning

Afspilning af billeder ved hjælp af Begivenhedsvisning

Afspilning af billeder ved hjælp af Højdepunktsafspilning

Afspilning af MP4-film (HD-film) (ændring af filmformatet)

Redigering af billeder via afspilningsskærmbilledet

Afspilning af billeder på et 4K-tv

Afspilning af billeder på et HD-tv

Afspilning af billeder på et tv, der ikke understøtter HD

Lagring af billeder ved hjælp af en ekstern enhed

Sådan gemmer du film

Brug af softwaren PlayMemories Home

Lagring af billeder på en ekstern medieenhed

Oprettelse af en disk med en videooptager

Brug af Wi-Fi-funktionen

Hvad du kan foretage dig med Wi-Fi-funktionen

Betjening via en smartphone

Overførsel af billeder til en smartphone

Overførsel af billeder til en computer

Overførsel af billeder til et tv

Tilslutning af en smartphone

Installation af PlayMemories Mobile

Menubetjening

Brug af menuelementer

Optagelsestilstand

Kamera/mikrofon

Billedkvalitet/-størrelse

Afspilningsfunktion

Rediger/Kopier

Indstillinger

Opladningstid/optagelsestid for film/antal billeder, der kan optages

Kontrol af opladningstiden

Forventet optagelses- og afspilningstid for individuelle batterier

Forventet filmoptagelsestid og forventet antal billeder, der kan optages, for hukommelseskort

Bit-hastighed for hver enkelt optagelsestilstand

Pixel, der optages for hver enkelt billedstørrelse

Yderligere oplysninger

Forholdsregler

Håndtering af dette produkt

Vedligeholdelse

Brug af dette produkt i udlandet

Varemærker

Licens

Zoomforstørrelser

Fejlfinding

Fejlfinding

Hvis du har problemer

Generel funktion

Batterier/strømkilder

Skærm

Søger

Hukommelseskort

Trådløs fjernbetjening

Optagelse

Afspilning

Wi-Fi

Redigering af film/billeder på dette produkt

Afspilning på et tv

Kopiering/forbindelse til andre enheder

Tilslutning til en computer

Visning af selvdiagnosticering/ advarselsindikatorer

Visning af selvdiagnosticering/advarselsindikatorer

Advarselsmeddelelser

Advarselsmeddelelser

Sådan gør duInden brugModeloplysningerModeloplysninger

I denne Hjælp Vejledning er forskellene i specifikationerne for hver enkelt model beskrevet sammen.

Hvis du ser beskrivelsen "Modeller med... " som nedenfor, skal du bekræfte i dette kapitel, om beskrivelsen passer til produktet.

 • (modeller med 4K-funktionalitet)
 • (modeller med NTSC-farvesystemet)

Sådan bekræftes produktets modelnavn

Se bunden af produktet.

A: Modelnavn (FDR-xxxx/HDR-xxxx)

Funktionsforskelle

Modeller med NTSC-farvesystemet: FDR-AX100/HDR-CX900

Modeller med PAL-farvesystemet: FDR-AX100E/HDR-CX900E

Modeller med 4K-funktionalitet: FDR-AX100/FDR-AX100E

Modeller med USB-ind- og udgangsstik: FDR-AX100/HDR-CX900

Modeller kun med USB-udgangsstik: FDR-AX100E/HDR-CX900E

Bemærk!

 • For følgende elementer indeholder beskrivelserne modelnavnet.
  • Dele og knapper
  • Menupunkter
  • Forventet optagelsestid for film
  • Forventet antal billeder, der kan optages

Sådan gør duInden brugDele og knapperDele og knapper (foran/øverst)

 1. Multiinterface-tilbehørssko

  Læs mere om kompatibelt tilbehør til multiinterface-tilbehørsskoen på webstedet Sony for dit område, eller kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.

  Der er ikke garanti for betjening med produkter fra andre producenter. Hvis du bruger en tilbehørsskoadapter (sælges separat), kan du også bruge tilbehør, der er kompatibelt med en Active Interface-tilbehørssko.

 2. PHOTO-knap
 3. Zoomknap
 4. N-mærke

  NFC: Near Field Communication

 5. Strop til en skulderrem
 6. Rem
 7. FOCUS MAGNIFIER-knap
 8. (mikrofon) stik (PLUG IN POWER)
 9. Fjernbetjeningssensor
 10. Kameraets optagelampe
 11. NIGHT SHOT-lys
 12. Multi/Mikro-USB-terminal

  Understøtter mikro-USB-kompatible enheder.

  Hvis du bruger et adapterkabel (sælges separat), kan du også bruge tilbehør via et A/V-fjernbetjeningsstik.

 13. Indbygget mikrofon
 14. Objektivring
 15. Objektiv (ZEISS-objektiv)
 16. ZOOM/FOCUS-kontakt
 17. AF/MF-knap
 18. MANUAL-knap
 19. MANUAL-drejeknap

Sådan gør duInden brugDele og knapperDele og knapper (siden)

 1. Højttaler
 2. Lampe for tilslutning til hukommelseskort

  Hvis indikatoren lyser eller blinker, er dette produkt ved at læse eller skrive data.

 3. Åbning til hukommelseskort
 4. HDMI OUT-stik
 5. (hovedtelefoner) stik
 6. ND FILTER (AUTO/MANUAL)-kontakt
 7. ND FILTER-kontakt
 8. POWER-knap
 9. WHITE BALANCE-knap
 10. PROGRAM AE-knap
 11. IRIS-knap
 12. GAIN/ISO-knap
 13. SHUTTER SPEED-knap
 14. (View Images)-knap
 15. (My Voice Canceling)-knap

  Undertrykker stemmen for den person, der optager filmen.

 16. DISPLAY-knap
 17. NIGHT SHOT-knap

Sådan gør duInden brugDele og knapperDele og knapper (bagpå/bund)

 1. LCD-skærm/Berøringsskærm

  Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader, kan du lukke LCD-skærmen, så skærmen vender udad. Dette er praktisk under afspilning.

 2. Søger

  Denne produkt tændes, når søgeren trækkes ud.

 3. Øjesensor

  Når LCD-skærmen er lukket, skal du trække søgeren ud og holde dine øje tæt på søgeren. Så kan du se motivet gennem søgeren.

 4. Søgerens justeringsdrejeknap til objektivet

  Hvis indikationerne i søgeren er slørede, kan du justere søgerens justeringsdrejeknap til objektivet.

 5. Batteri
 6. POWER/CHG (opladning)-lampe
 7. / (Shooting Mode)-knap
 8. START/STOP-knap
 9. Built-in USB Cable
 10. DC IN-stik
 11. Gevind til kamerastativ

  Monter et stativ (sælges separat: skruens længde skal være mindre end 5,5 mm). Afhængigt af kamerastativets specifikationer kan dette produkt muligvis ikke fastgøres i den korrekte retning.

 12. BATT (batteri)-udløserknap

Stramning af remmen

Sådan gør duInden brugDele og knapperDele og knapper (trådløs fjernbetjening)

 1. DATA CODE-knap

  Når du trykker på denne knap under afspilning vises dato og klokkeslæt og indstillingsoplysninger for kameraet.

 2. PHOTO-knap

  Billedet på skærmen bliver optaget som stillbillede, når du trykker på denne knap.

 3. SCAN/SLOW-knapper
 4. / (Forrige/næste)-knapper
 5. PLAY-knap
 6. STOP-knap
 7. DISPLAY-knap
 8. Sender
 9. START/STOP-knap
 10. Zoomknapper
 11. PAUSE-knap
 12. VISUAL INDEX-knap

  Viser et VISUAL INDEX-skærmbillede under afspilning.

 13. ////ENTER-knapper

  Når du trykker på én af disse knapper, vises den lyseblå ramme på LCD-skærmen. Vælg en knap eller et element med ///, og tryk derefter på ENTER for at bruge knappen eller elementet.

Sådan gør duInden brugSkærmindikatorerSkærmindikatorer

Følgende indikatorer vises, når indstillingerne ændres.

På venstre side af skærmen ()

MENU-knap

Selvudløseroptagelse

[Airplane Mode] indstillet til [On]

Fader

[Face Detection] indstillet til [Off]

[Smile Shutter]

Manuel fokusering

Scene Selection

SteadyShot fra

Zebra

Peaking

Intelligent Auto


Midten af skærmen ()

Indstil diasshow

Advarsel

Afspilningstilstand

REC/STBY-optagelsestilstand

AE/AF-lås

Nightshot

NFC

 Wi-Fi

Picture Effect


På højre side af skærmen ()

60i Billedhastighed (30p/60p/50p/60i/50i/24p/25p), optagelsestilstand (PS/FX/FH/HQ/LP) og filmformat

Dual Video REC

60 min Resterende batteri

Optagelse/afspilning/redigering af medier

0:00:00 tæller (time:minut:sekund)

00min Estimeret optagelsestid

9999 20.0M/14.2M Cirkaantal billeder, der kan optages, samt billedstørrelse

Afspilningsmappe for hukommelseskort

100/112 Aktuelt kørende film eller billed/samlet antal optagne fil eller billeder

Forbindelse til ekstern medieenhed


Nederst på skærmen ()

Audio Rec Level

[Auto Wind NR] indstillet til [Off]

[My Voice Canceling] indstillet til [On]

Blt-in Zoom Mic

Audio Mode

Cinematone

Low Lux

AGC-grænse

Audio Level Display

EV AE Shift

Exposure Auto/Manual

F2.8 IRIS

30dB Gain

60 Shutter Speed

Intelligent Auto

Datafilnavn

Protect

5500K White Balance

ND-filter

Bemærk!

 • Indikatorer og deres placering er anslået og kan afvige fra det, du får vist.
 • Nogle indikatorer vises muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Sådan gør duInden brugFilmoptagelsesformatTilgængelige optagelsesformater i dette produkt samt indeholdt funktionalitet

Produktet understøtter XAVC S 4K (modeller med 4K-funktionalitet), XAVC S HD og AVCHD. Billedkvaliteten for XAVC S 4K er fire gange bedre end almindelig HD-billedkvalitet.

XAVC S 4K

Optagepixler:
3.840 × 2.160 prikker
Bithastighed:
60 Mbps
Funktion:
Optager i 4K. Selvom du ikke har et 4K-tv, anbefales det af hensyn til fremtiden at optage i 4K-format.

XAVC S HD

Optagepixler:
1.920 × 1.080 prikker
Bithastighed:
50 Mbps
Funktion:
Giver mulighed for at optage skarpere billeder, da XAVC S HD indeholder mere information end AVCHD.

AVCHD

Optagepixler:
1.920 × 1.080 prikker
Bithastighed:
Maks. 28 Mbps
Funktion:
Giver dig mulighed for at gemme bileder på andre enheder end computere.

Tip!

 • Bithastighed henviser til den datamængde, der kan optages over en given tid.

Sådan gør duKom godt i gangKontrol af det medfølgende tilbehørMedfølgende dele

Tallene i ( ) angiver det medfølgende antal.

For alle modeller

Videokamera (1)

Vekselstrømsadapter (1)

HDMI-kabel (1)

USB-tilslutningskabel (1)

Netledning (1)

Objektivhætte (1)

Objektivdækslet (medfølger dette produkt) (1)

Trådløs fjernbetjening (1)

Betjeningsvejledning (1)

Kun til FDR-AX100/FDR-AX100E

Genopladeligt batteri NP-FV70 (1)

Kun til HDR-CX900/HDR-CX900E

Genopladeligt batteri NP-FV50 (1)

Tip!

 • USB-tilslutningskablet er kun beregnet til brug sammen med dette produkt. Brug dette kabel, når dette produkts Built-in USB Cable er for kort til forbindelsen.

Sådan gør duKom godt i gangKontrol af det medfølgende tilbehørPåsætning af objektivhætten

Påsæt objektivhætten for at forhindre, at spildlys påvirker dine billeder.

 1. Tilpas den røde streg på objektivhætten med det røde punkt på objektivet (objektivhætteindeks), indsæt objektivhætten, og drej den med uret, indtil den klikker på plads.

Sådan gør duKom godt i gangForberedelse af strømkildeMontering af batteriet

Monter batteriet på dette produkt.

 1. Luk LCD-skærmen, og træk søgeren ind, og isæt derefter batteriet ().
  • Sørg for, at fordybningen på videokameraet flugter med fremspringet på batteriet, og skub derefter batteriet opad.

Sådan fjernes batteriet

Sluk for dette produkt. Skub batteriudløserknappen () til side, og fjern batteriet ().

Bemærk!

 • Du kan ikke bruge andre InfoLITHIUM-batterier end batterier i V-serien til dette produkt.
 • Du kan ikke bruge NP-FV30 InfoLITHIUM-batteriet til dette produkt.
 • Som standard slukkes dette produkt automatisk for at spare på batteriet, når produktet ikke bruges i ca. 2 minutter (Power Save).

Sådan gør duKom godt i gangForberedelse af strømkildeOpladning af batteriet ved hjælp af vekselstrømsadapteren

Oplad batteriet ved hjælp af den medfølgende vekselstrømsadapter. Monter batteriet på forhånd.

 1. Luk LCD-skærmen.
  • Træk søgeren ind igen, hvis den er trukket ud.

 2. Slut vekselstrømsadapteren og netledningen til produktet og en stikkontakt.
  • POWER/CHG (opladning)-lampen lyser orange.
  • POWER/CHG (opladning)-lampen slukkes, når batteriet er helt opladet. Tak vekselstrømsadapteren ud af DC IN-stikket.

  A: Vekselstrømsadapter

  B: Netledning

  C: DC IN-stik

  D: Tilpas -mærket på DC-stikket

Bemærk!

 • Vær opmærksom på følgende bemærkninger om brugen af vekselstrømsadapteren.
  • Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger vekselstrømsadapteren. Kobl straks vekselstrømsadapteren fra stikkontakten , hvis der opstår en defekt under brug af dette produkt.
  • Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er placeret et sted, hvor der ikke er meget plads, f.eks. mellem en væg og et møbel.
  • Undgå at kortslutte DC-stikket på på vekselstrømsadapteren eller batteriterminalen med metalgenstande. Dette kan medføre fejl.

Tip!

 • Det anbefales, at du oplader batteriet i et temperaturområde fra 10 °C til 30 °C.

Sådan gør duKom godt i gangForberedelse af strømkildeOpladning af batteriet ved hjælp af computeren

Oplad batteriet ved at forbinde dette produkt og computeren ved hjælp af Built-in USB Cable. Monter batteriet på forhånd.

 1. Luk LCD-skærmen.
  • Træk søgeren ind igen, hvis den er trukket ud.

 2. Træk Built-in USB Cable til dette produkt ud.

 3. Slut dette produkt til en tændt computer ved hjælp af Built-in USB Cable.
  • POWER/CHG (opladning)-lampen bliver orange.
  • POWER/CHG (opladning)-lampen slukkes, når dette batteri er helt opladet. Kobl Built-in USB Cable fra computeren, og placer det i lommen på remmen.
  • Hvis Built-in USB Cable ikke er langt nok til tilslutningen, skal du bruge USB-tilslutningskablet.

  : Built-in USB Cable

  : Til en stikkontakt

Sådan gemmes Built-in USB Cable væk

Placer Built-in USB Cable i lommen på remmen igen efter brug.

Tip!

 • Det anbefales, at du oplader batteriet i et temperaturområde fra 10 °C til 30 °C.

Sådan gør duKom godt i gangForberedelse af strømkildeTilslutning af strøm

Tænd dette produkt.

 1. Åbn LCD-skærmen på dette produkt, og tænd for strømmen.
  • Du kan også tænde dette produkt ved at trykke på POWER eller ved at trække søgeren ud.

Sådan slukkes for strømmen

Luk LCD-skærmen.

Hvis søgeren er trukket ud, skal du skubbe den tilbage, sådan som det er vist på illustrationen nedenfor.

 • Du kan også slukke dette produkt ved at trykke på POWER.

Om at slukke eller tænde dette produkt ved hjælp af LCD-skærmen eller søgeren

Dette produkt tændes eller slukkes afhængigt af LCD-skærmens og søgerens status.

LCD-skærm: Åben, Søger: Trukket tilbage
Tændt strøm
LCD-skærm: Åben, Søger: Trukket ud
Tændt strøm
LCD-skærm: Lukket, Søger: Trukket tilbage
Slukket strøm
LCD-skærm: Lukket, Søger: Trukket ud
Tændt strøm

Bemærk!

 • Dette produkt slukkes ikke, selvom LCD-skærmen er lukket, hvis søgeren er trukket ud. Sørg for, at søgeren er trukket tilbage til udgangspositionen, når du slukker for videokameraet.

Sådan gør duKom godt i gangForberedelse af strømkildeBrug af dette produkt med strømforsyning fra en stikkontakt

Strømforsyn dette produkt ved hjælp af vekselstrømsadapteren.

 1. Udfør de samme tilslutninger som vist i "Opladning af batteriet ved hjælp af vekselstrømsadapteren" for at bruge produktet.

  • Selvom batteriet er isat, aflades det ikke.

Sådan gør duKom godt i gangIndledende opsætningIndstilling af sprog, dato og klokkeslæt

Indstil sprog, dato og klokkeslæt, når du tager dette produkt i brug for første gang.

 1. Åbn LCD-skærmen på dette produkt, og tænd for strømmen.
 2. Vælg det ønskede sprog, og vælg derefter [Next].

  A: Rør ved LCD-skærmen

 3. Vælg det ønskede geografiske område med /, og vælg derefter [Next].

 4. Indstil [Summer Time], vælg datoformatet og dato og klokkeslæt.
  • Hvis du indstiller [Summer Time] til [On], sættes uret 1 time frem.
  • Når du vælger datoen og klokkeslættet, kan du vælge et af elementerne og justere værdien med /.
  • Når du vælger - , er angivelsen af datoen og klokkeslættet fuldført.

Tip!

 • Dato og klokkeslæt optages automatisk og kan vises under afspilning. Hvis du vil have vist dato og klokkeslæt, skal du vælge - [Setup] - [Playback Settings] - [Data Code] - [Date/Time].

Sådan gør duKom godt i gangIndledende opsætningJustering af LCD-skærmens vinkel, så det er lettere at se

Du kan justere LCD-skærmens vinkel, så det er lettere at se.

 1. Åbn først LCD-skærmen i en vinkel på 90 grader i forhold til dette produkt (), og juster derefter vinklen ().

Sådan gør duKom godt i gangIndledende opsætningJustering af søgerens vinkel, så det er lettere at se

Du kan justere søgerens vinkel, så det er lettere at se.

 1. Luk LCD-skærmen.
 2. Træk søgeren ud (), og juster vinklen, så du bedre kan se ().

 3. Flyt øjet tæt på søgeren.
  • Når du flytter et øje tæt på søgeren, registrerer øjesensoren dit øje, og der vises indikatorer på søgeren.
  • Hvis indikatorerne på søgeren er slørede, kan du tilpasse visningen ved hjælp af søgerens justeringsdrejeknap til objektivet på siden af søgeren.

Sådan gør duKom godt i gangIndledende opsætningVisning af elementer på LCD-skærmen

Elementerne på LCD-skærmen forsvinder, hvis du ikke betjener dette produkt i nogle sekunder, efter at du har tændt dette produkt eller skiftet mellem tilstanden for filmoptagelse og billedoptagelse. Hvis du vil have vist elementerne på LCD-skærmen igen, skal du røre et andet sted på LCD-skærmen end på knapper.

Tip!

 • Hvis du vil holde LCD-skærmen aktiv, skal du bruge [Display Setting] for at ændre indstilling.

Sådan gør duKom godt i gangForberedelse af et hukommelseskortIsætning af et hukommelseskort

Sæt et hukommelseskort i dette produkt.

 1. Åbn dækslet, og isæt hukommelseskortet, indtil det klikker på plads.

  A: Lampe for adgang

  B: Sæt kortet i med den skrå kant i den viste retning.

Bemærk!

 • For at sikre, at hukommelseskortet fungerer stabilt, anbefales det at formatere hukommelseskortet med dette produkt, før det tages i brug første gang. Formatering af hukommelseskortet sletter alle data, der er gemt på kortet, og disse data kan ikke genskabes. Gem derfor vigtige data på computeren eller andre steder.
 • Hvis [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] vises, skal du formatere hukommelseskortet.
 • Kontroller, at hukommelseskortet vender korrekt. Hvis du tvinger hukommelseskortet ind i åbningen, mens det vender forkert, kan det beskadige hukommelseskortet, åbningen til hukommelseskortet eller billeddataene.
 • Undlad at isætte andre hukommelseskort end dem, der passer til åbningen til hukommelseskort. Dette kan forårsage fejl.
 • Når du isætter eller fjerner hukommelseskortet, skal du sørge for, at hukommelseskortet ikke springer ud og falder på gulvet.
 • Hukommelseskortet genkendes kun af dette produkt, hvis det isættes lige i den korrekte retning.
 • Hvis [Preparing image database file. Please wait.] vises, skal du vente, indtil meddelelsen forsvinder.

Tip!

 • Hvis du vil skubbe hukommelseskortet ud, skal du åbne dækslet og trykke let ind på hukommelseskortet én gang.

Sådan gør duKom godt i gangForberedelse af et hukommelseskortHukommelseskorttyper, du kan bruge sammen med dette produkt

Du kan bruge følgende hukommelseskorttyper sammen med dette produkt.

Memory Stick, du kan bruge sammen med dette produkt

I denne Hjælp Vejledning kaldes følgende Memory Stick-medietyper, du kan bruge sammen med dette produkt, for Memory Stick PRO Duo.

 • Memory Stick PRO Duo (*)
 • Memory Stick PRO-HG Duo (*)
 • Memory Stick XC-HG Duo (**)

* Det er testet, at Memory Stick PRO Duo med en kapacitet på op til 32 GB fungerer korrekt sammen med dette produkt.

** Det er testet, at Memory Stick PRO Duo med en kapacitet på op til 64 GB fungerer korrekt sammen med dette produkt.

SD-hukommelseskorttyper, du kan bruge sammen med dette produkt

I denne Hjælp Vejledning kaldes følgende SD-korttyper, du kan bruge sammen med dette produkt, for "SD-kort".

 • SD-hukommelseskort
 • SDHC-hukommelseskort
 • SDXC-hukommelseskort

Bemærk!

 • Til optagelse af billeder i AVCHD-format, skal du bruge et klasse 4-kort eller hurtigere.
 • Til optagelse af billeder i XAVC S-format, skal du bruge et SDXC-hukommelseskort i klasse 10 eller hurtigere.
 • Det er testet, at SD-hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB fungerer korrekt sammen med dette produkt.

Sådan gør duOptagelseOptagelse af film/billederOptagelse af film

Optag film.

 1. Fjern objektivdækslet.
 2. Åbn LCD-skærmen på dette produkt, og tænd for strømmen.
  • Du kan også tænde produktet ved at trykke på POWER eller ved at trække søgeren ud.

 3. Tryk på START/STOP for at starte optagelsen.
  • Tryk på START/STOP igen for at stoppe optagelsen.

Bemærk!

 • Hvis du lukker LCD-skærmen under optagelse af film, stopper optagelsen (kun, hvis søgeren er trukket ind).
 • Den maksimale kontinuerlige optagetid for en film er cirka 13 timer.
 • Hvis en AVCHD-filmfil fylder mere end 2 GB, oprettes den næste filmfil automatisk.
 • Følgende tilstande angives, hvis der stadig skrives data til optagemediet, efter at optagelsen er afsluttet. I dette tidsrum skal du ikke udsætte produktet for stød eller vibration eller udtage batteri eller vekselstrømsadapter.
  • Adgangslampen lyser eller blinker
  • Medieikonet i øverste højre hjørne på LCD-skærmen blinker
 • LCD-skærmen på dette produkt kan vise optagelsesbilleder på hele skærmen (fuld pixel-visning). Toppen og bunden samt højre og venstre side af billeder kan dog blive afskåret en smule ved afspilning på et tv, der ikke understøtter dette. Det anbefales, at du optager billeder med [Grid Line] indstillet til [On] med en ydre ramme af [Grid Line] som guide.
 • Under optagelse af XAVC S 4K-film, kan du ikke få vist film på en ekstern skærm via en HDMI/videoforbindelse. Kun skærmvisningen vises (modeller med 4K-funktionalitet).

Tip!

 • Hvis [Dual Video REC] er indstillet til [On], optages en XAVC S-film og en MP4-film samtidig, eller der optages en AVCHD-film og en MP4-film samtidig.
 • Med standardindstillingen er [Dual Video REC] indstillet til [Off].

Sådan gør duOptagelseOptagelse af film/billederOptage billeder

Optag billeder.

 1. Fjern objektivdækslet.
 2. Åbn LCD-skærmen på dette produkt for at tænde det. Tryk på / (Shooting Mode)-knappen for at vælge billedoptagelsestilstand.
  • Du kan også vælge billedoptagelsestilstand ved at vælge [MODE] på LCD-skærmen.
  • Du kan også tænde produktet ved at trykke på POWER eller ved at trække søgeren ud.

 3. Tryk let på PHOTO for at fokusere, og tryk derefter knappen helt ned.
  • Når fokus er indstillet, vises indikatoren for AE/AF-lås på LCD-skærmen.

Bemærk!

 • Følgende tilstande angives, hvis der stadig skrives data til optagemediet, efter at optagelsen er afsluttet. I dette tidsrum skal du ikke udsætte produktet for stød eller vibration eller udtage batteri eller vekselstrømsadapter.
  • Adgangslampen lyser eller blinker
  • Optagelse af et billede fra en film (modeller med USB-ind- og udgangsstik) eller oprettelse af et billede

Sådan gør duOptagelseManuel ændring af lysstyrken til optagelseManuel styring af billedindstillingerne med MANUAL-drejeknappen

Brug den menu, der er tilknyttet MANUAL-knappen.

 1. Tryk på MANUAL-knappen for at skifte til manuel betjening.
  • Hvis du trykker på MANUAL-knappen, skifter betjeningstilstanden mellem manuel og automatisk.

  A: MANUAL-knappen

  B: MANUAL-drejeknappen

 2. Drej på MANUAL-drejeknappen for at foretage justeringer.

Bemærk!

 • Manuelle indstillinger bevares, selvom du ændrer det tildelte element for MANUAL-drejeknappen. Hvis du imidlertid indstiller [Exposure], efter at [AE Shift] er indstillet manuelt, anvendes [Exposure] i stedet for [AE Shift].

Sådan gør duOptagelseManuel ændring af lysstyrken til optagelseTildeling af ofte benyttede menuelementer til MANUAL-knappen

Du kan registrere ønskede funktioner for MANUAL-knappen.

 1. Tryk på MANUAL-knappen, og hold den nede i nogle sekunder.
  • Skærmen [Dial Setting] vises.
 2. Drej på MANUAL-drejeknappen, og vælg det element, der skal tildeles.

 3. Tryk på MANUAL-knappen for at bekræfte.

Elementer, du kan styre med MANUAL-drejeknappen

 • [Exposure]
 • [AE Shift]
 • [WB Color Temp.]
 • [WB B-A]
 • [WB G-M]

Tip!

 • De kameradata, der vises på LCD-skærmen, varierer afhængigt af dette produkts optagelsesindstillinger. Indstillingerne vises med de følgende ikoner.
  • : Automatisk
  • : Eksponeringen indstilles manuelt.

Sådan gør duOptagelseManuel ændring af lysstyrken til optagelseTilpasning af IRIS (blænde)

Proceduren for indstilling af IRIS (blænde) er forklaret herunder.

 1. Tryk på PROGRAM AE-knappen for at indstille IRIS (blænde), gain (ISO), lukkerhastighed og eksponering til [Auto].

 2. Tryk på IRIS-knappen for at indstille IRIS (blænde) til manuel.
  • Hver gang, du trykker på knappen, skiftes der mellem manuel og automatisk indstilling.

  A: Blændeværdi

  B: Ikon til skift af brugstilstand

  Beskrivelser af ikonerne til skift af brugstilstand
  (intet ikon): manuel brug
  : automatisk brug
  : manuel brug af [Exposure]
 3. Drej MANUAL-drejeknappen for at indstille IRIS (blænde).
  • Når den ønskede værdi fremhæves, kan IRIS (blænde) indstilles vha. MANUAL-drejeknappen.

Sådan gendannes indstillingen til automatisk justering

Tryk på IRIS-knappen igen. vises ud for værdin for IRIS (blænde).

Tip!

 • Denne funktion er nyttig, hvis du vil sløre baggrunden i et billede eller gøre den skarpere.

Sådan gør duOptagelseManuel ændring af lysstyrken til optagelseJustering af lukkerhastighed

Proceduren for indstilling af lukkerhastigheden er forklaret herunder.

 1. Tryk på PROGRAM AE-knappen for at indstille IRIS (blænde), gain (ISO), lukkerhastighed og eksponering til [Auto].

 2. Tryk på SHUTTER SPEED-knappen for at indstille lukkerhastigheden til manuel.
  • Hver gang, du trykker på knappen, skiftes der mellem manuel og automatisk indstilling.
 3. Drej MANUAL-drejeknappen for at indstille lukkerhastigheden.

Sådan gendannes indstillingen til automatisk justering

Tryk på SHUTTER SPEED-knappen igen. vises ud for værdien for lukkerhastighed.

Tip!

 • Optagne motiver i bevægelse ser forskellige ud afhængigt af lukkerhastighed. Gør lukkerhastigheden hurtigere for at optage et motiv i hurtig bevægelse skarpt og uden sløring, og gør lukkerhastigheden langsommere for at fremhæve motivets bevægelse.
 • Du kan indstille lukkerhastigheden på følgende måde.
  • mellem 1/8 og 1/10.000 sekunder i filmoptagelsestilstand ved 60p(*)/50p(**)/30p(*)
  • mellem 1/6 og 1/10.000 sekunder i filmoptagelsestilstand ved 24p(*)/25p(**)
  • mellem 1/8 og 1/1.000 sekunder i billedoptagelsestilstand

  * Modeller med NTSC-farvesystemet

  ** Modeller med PAL-farvesystemet

 • Det er svært at fokusere automatisk ved lav lukkerhastighed. Det anbefales, at der udføres manuel fokusering, hvis produktet er monteret på et stativ.
 • Under optagelse med [Smth Slw REC], skifter området for lukkerhastighed, du kan indstille manuelt, til 1/250 - 1/10.000 sekunder. Under optagelse med [High Speed REC], skifter området til 1/125 - 1/10.000 sekunder.
 • Ved optagelse under lysstofrør, natriumlamper, kviksølvlamper eller LED-lamper, kan der fremkomme vandrette striber på LCD-skærmen. Du kan bedre dette ved at justere lukkerhastigheden.

Sådan gør duOptagelseManuel ændring af lysstyrken til optagelseJustering af gain (ISO)

Proceduren for indstilling af gain (ISO) er forklaret herunder. Juster gain (ISO), hvis du ikke vil booste gain under AGC (Auto Gain Control).

 1. Tryk på PROGRAM AE-knappen for at indstille IRIS (blænde), gain (ISO), lukkerhastighed og eksponering til [Auto].

 2. Tryk på GAIN/ISO-knappen for at indstille gain (ISO) til manuel.
  • Hver gang, du trykker på knappen, skiftes der mellem manuel og automatisk indstilling.
 3. Drej MANUAL-drejeknappen for at indstille gain (ISO).

Sådan gendannes indstillingen til automatisk justering

Tryk på GAIN/ISO-knappen igen. vises ud for gain (ISO)-værdien.

Som standard kan du indstille i området -3dB til +33dB.

Tip!

 • Under optagelse med [Smth Slw REC] ændres området for gain (ISO), der kan justeres manuelt, til -3dB - +27dB.
 • I billedeoptagelsestilstand skifter den viste indstilling til ISO, og det område, du kan justere, vil være ISO160 - ISO12800.

Sådan gør duOptagelseManuel ændring af lysstyrken til optagelseJustering af eksponering

Følgende er proceduren for justering af eksponering, når [Exposure] er tildelt MANUAL-knappen (standardindstilling).

 1. Tryk på PROGRAM AE-knappen for at indstille IRIS (blænde), gain (ISO), lukkerhastighed og eksponering til [Auto].

 2. Tryk på MANUAL-knappen for at indstille eksponeringen til manuel.
  • Hver gang, du trykker på knappen, skiftes der mellem manuel og automatisk indstilling.

  A: Indstillingsværdi
  Fra venstre mod højre: IRIS (blænde), gain (ISO), lukkerhastighed
  B: Indstillingsstatus

  Beskrivelser af ikonerne til skift af brugstilstand

  (intet ikon): manuel brug

  : automatisk brug

  : manuel brug af [Exposure]

 3. Drej MANUAL-drejeknappen for at indstille [Exposure].
  • Indstillingsværdien for IRIS (blænde)/gain (ISO)/lukkerhastighed ændres i henhold til antallet af rotationer på vælgeren.

Sådan gør duOptagelseManuel ændring af lysstyrken til optagelseJustering af lysintensitet (ND-filter)

Du kan bruge ND-filteret til at optage skarpe billeder i omgivelser med for meget lys.

 1. Indstil ND FILTER-kontakten til MANUAL, og vælg derefter den relevante ND FILTER-position.
  OFF:
  Annullerer ND-filter-funktionen.
  1:
  Reducerer lysintensiteten til 1/4.
  2:
  Reducerer lysintensiteten til 1/16.
  3:
  Reducerer lysintensiteten til 1/64.

Ved automatisk justering af IRIS (blænde)

Når indikatoren for ND-filter blinker, skal du flytte ND FILTER-kontakten i henhold dertil. Indikatoren for ND-filteret lyser helt.

Tip!

 • Hvis du indstiller IRIS (blænde) for smalt for at optage et lyst motiv, kan diffraktionsfænomen forhindre dig i at fokusere på motivet. (Diffraktion er et normalt fænomen på et videokamera.) Hvis du bruger ND-filteret, kan du undertrykke dette fænomen og opnå bedre optagelser.

Bemærk!

 • Hvis du ændrer indstillingen for ND-filter under optagelse, kan filmen eller lyden blive forvrænget.
 • Under manuel justering af IRIS (blænde), blinker ikonet for ND-filter ikke, selvom ND-filterindstillingen skal justeres.

Sådan gør duOptagelseNyttige funktioner til optagelseZoom

Du kan optage et billede med forstørret motiv.

 1. Bevæg zoomknappen for at forstørre eller formindske billedets størrelse.
  W:
  Bred visningsvinkel (vidvinkel)
  T:
  Nærbillede (telefoto)
  • Skub en lille smule til zoomknappen for at zoome langsomt. Skub lidt mere til zoomknappen for at zoome hurtigere.

  A: Vidvinkel

  B: Telefoto

Bemærk!

 • Zoomhastigheden er en smule langsommere under optagelse af film.
 • Sørg for at holde fingeren på zoomknappen. Hvis du flytter fingeren fra zoomknappen, kan betjeningen af zoomknappen muligvis høres på optagelsen.
 • Du kan ikke ændre zoomhastigheden med knappen W/T på LCD-skærmen.
 • Den mindst mulige afstand mellem dette produkt og motivet, hvor skarpt fokus er muligt, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 100 cm for telefoto.

Sådan gør duOptagelseNyttige funktioner til optagelseManuel indstilling af fokus

Du kan indstille fokus manuelt ved at rotere objektivringen mod højre/venstre.

 1. Tryk på AF/MF-knappen for at indstille fokus til manuel.
  • vises på LCD-skærmen, når indstillingen for manuel fokus er valgt.

  Brug denne funktion i følgende situationer.

  • Til at optage et motiv bag et vindue, der er dækket med regndråber.
  • Til at optage vandrette striber.
  • Til at optage et motiv med lille kontrast mellem motiv og baggrund.
  • Til at fokusere på et motiv i baggrunden.
  • Til at optage et stillestående motiv ved hjælp af et stativ.
 2. Vip ZOOM/FOCUS-kontakten til ZOOM eller FOCUS, og drej derefter objektivringen.

  ZOOM: Du kan indstille zoom manuelt ved at rotere objektivringen mod højre/venstre.

  FOCUS: Du kan indstille fokus ved at rotere objektivringen.

Sådan gør duOptagelseNyttige funktioner til optagelseForstørrelse af billedet for at opnå bedre manuel fokusering (Fokusforstørrelse)

Forstør det billede, du er ved at optage, uanset om motivet er i fokus.

 1. Tryk på FOCUS MAGNIFIER-knappen, og tryk derefter på den del, der skal forstørres.
  • -mærkerne vises over/under/til højre/til venstre for midten af den forstørrede del.
 2. Tryk på et af -mærkerne for at flytte billedet i den ønskede retning.

Tip!

 • Hver gang du trykker på FOCUS MAGNIFIER-knappen, ændres forstørrelsen på følgende måde:

  Film: Mellem ×1 → ×2 → ×4 → Fra

  Billeder: Mellem ×1 → ×6.3 → ×12.6 → Fra

Bemærk!

 • Selv om det billede, der vises på dette produkt, er forstørret, er det optagne billede ikke forstørret.
 • Hvis fokus er indstillet til manuel, kan du indstille fokus, når du får vist et forstørret billede på LCD-skærmen.

Sådan gør duOptagelseNyttige funktioner til optagelseOptagelse af billeder under filmoptagelse (dobbeltoptagelse)

Du kan tage billeder under filmoptagelse.

 1. Tryk på PHOTO under filmoptagelsen for at optage stillbilleder.

Bemærk!

 • Du kan muligvis ikke tage billeder afhængigt af indstillingerne i [REC Mode] og [Frame Rate].
 • Du kan ikke tage billeder under filmoptagelse i følgende situation(er):
  • Når der er valgt en indstilling under [Picture Effect]
  • Når [Dual Video REC] er indstillet til [On] og under optagelse af film

Sådan gør duOptagelseNyttige funktioner til optagelseOptagelse i spejltilstand

Du kan dreje LCD-skærmen 180 grader, så den vender i din retning, når du optager dig selv.

 1. Åbn LCD-skærmen på dette produkt () i en vinkel på 90 grader, drej derefter skærmen 180 grader i retning af objektivet (), og start derefter optagelsen.

Tip!

 • Der vises et spejlbillede af motivet på LCD-skærmen, men billedet vil stadig blive optaget normalt.

Sådan gør duOptagelseNyttige funktioner til optagelseIntelligent Auto

Dette produkt tager billeder efter automatisk at have valgt den bedst egnede indstilling i forhold til motiverne eller situationen.

 1. Vælg - [On] - på optagelsesskærmen til film eller billeder.
  • Hvis du vil annullere funktionen Intelligent Auto, skal du vælge - [Off] - .

 2. Peg dette produkt mod motivet, og begynd optagelsen.
  • De ikoner, som svarer til registrerede forhold, vises.

Om registrerbare scener

Ansigtsregistrering: (Portræt), (Baby)

Sceneregistrering: (Baggrundsbelysning), (Landskab), (Natscene), (Spotlight), (Svag belysning), (Makro)

Registrering af kamerarystelser: (Gang), (Stativ)

Lydregistrering: , (Automatisk reduktion af vindstøj)

Bemærk!

 • Afhængigt af optagelsesforholdene registrerer dette produkt muligvis ikke scene eller motiv som forventet.

Sådan gør duOptagelseNyttige funktioner til optagelseDæmpning af stemmelydstyrken for den person, der optager filmen (My Voice Canceling)

Du kan optage film, hvor du sænker stemmelydstyrken for den person, der optager filmen.

 1. Tryk på knappen .
  • Når [My Voice Canceling] er indstillet til [On], vises .

Bemærk!

 • Indstil [My Voice Canceling] til [Off], hvis du vil optage en film uden at dæmpe stemmelydstyrken for den person, der optager filmen.
 • Afhængigt af optagelsesforholdene kan du muligvis ikke dæmpe stemmelydstyrken som forventet for den person, der optager filmen.
 • [My Voice Canceling]-funktionen aktiveres ikke, mens der er koblet en ekstern mikrofon til dette produkt.

Tip!

 • Du kan også indstille [My Voice Canceling] via menuen.

Sådan gør duOptagelseNyttige funktioner til optagelseTydelig optagelse af det valgte motiv (Ansigtsprioritet)

Dette produkt kan spore et ansigt, du vælger, og automatisk justere fokusset, eksponeringen og ansigtets hudfarve.

 1. Tryk på et af de ansigter, du har angivet som mål.
  • Hvis du vil annullere funktionen Ansigtsprioritet, skal du vælge .

  A: Der vises en dobbeltlinjet ramme

  B: Annullerer funktionen

Bemærk!

 • Det motiv, du trykkede på, registreres muligvis ikke, afhængigt af lysforholdene og motivets frisure.
 • Sørg for at angive indstillingen [Face Detection] til [Auto].
 • Når det valgte ansigt er uden for LCD-skærmen eller vender væk, forsvinder den dobbelte ramme.

Sådan gør duOptagelseNyttige funktioner til optagelseOptagelse af motiver, der ikke er mennesker (Sporingsfokus)

Dette produkt kan spore et motiv, du vælger, og justerer automatisk fokus.

 1. Når [Dual Video REC] er indstillet til [On], skal der indstilles til [Off].
 2. Rør ved det motiv, du vil spore, mens du optager.
  • Hvis du vil annullere funktionen Sporingsfokus, skal du vælge .

Bemærk!

 • Når [Dual Video REC] er indstillet til [On], er denne funktion ikke tilgængelig. Selvom du berører motivet på LCD-skærmen, sker der ingenting.

Sådan gør duAfspilningAfspilning af billeder ved hjælp af BegivenhedsvisningAfspilning af film og billeder fra skærmbilledet Begivenhedsvisning

Du kan søge efter optagne billeder efter datoen og klokkeslættet for optagelsen (Begivenhedsvisning).

 1. Åbn LCD-skærmen, og tryk på (View Images) for at starte afspilningstilstand.
  • Du kan også udføre handlingen ved at vælge (View Images) på LCD-skærmen.

 2. Vælg / for at flytte den ønskede begivenhed til midten (), og vælg den så ().
  • Dette produkt viser automatisk optagne billeder som en begivenhed baseret på dato og klokkeslæt.
  • Kun film, der er gemt i det format, der er valgt i [File Format], vises. Du kan skifte de viste film ved at vælge formatet fra - [Image Quality/Size] - [File Format].
  • Når du vælger [XAVC S 4K], skal du ændre indstillingen [Frame Rate] i henhold til den film, du vil se (modeller med 4K-funktionalitet og NTSC-farvesystem).

   [Frame Rate]:

   Hvis du vælger 30p, vises 24p-film ikke.

   Hvis du vælger 24p, vises 30p-film ikke.

 3. Vælg billedet.
  • Dette produkt afspiller fra det valgte billede til det sidste billede i begivenheden.

 4. Vælg de relevante knapper på LCD-skærmen for forskellige afspilningshandlinger.

Knapper til afspilningshandlinger

/: Forrige/Næste

: Slet

/: Hurtig tilbagespoling/Hurtig fremspoling

: Kontekst

/: Pause/Afspilning

: Stop

: Afspil/stop et diasshow

Bemærk!

 • Gem alle dine optagne billeder jævnligt på eksterne medier for at undgå, at dine billeddata går tabt.
 • Nogle af de knapper, der er beskrevet ovenfor, vises muligvis ikke, afhængigt af hvilket billede der afspilles.
 • De viste knapper kan variere afhængigt af model.

Tip!

 • Hvis du fortsætter med at vælge / under en afspilning, afspilles filmen med en hastighed på helt op til ca. 5 gange - ca. 10 gange - ca. 30 gange - ca. 60 gange.
 • Vælg /, mens en afspilning er sat på pause, for at afspille filmen i langsom gengivelse.
 • Ved afspilning af billeder skal du vælge - [Slideshow Set] for at gentage et diasshow.

Sådan gør duAfspilningAfspilning af billeder ved hjælp af BegivenhedsvisningSkærmvisning på skærmbilledet Begivenhedsvisning

Forklarer elementer, der vises på skærmbilledet Begivenhedsvisning.

Skærmbilledet Begivenhedsvisning

 1. Til skærmbilledet MENU
 2. Begivenhedsnavn
 3. Til forrige begivenhed
 4. Til optagelsestilstanden film/foto
 5. Afspilning af kortfilm (Højdepunktsafspilning)
  • Vises kun, hvis [File Format] er indstillet til [AVCHD].
 6. Resterende batteri
 7. Til ændring af filmformat (XAVC S/AVCHD/MP4)
  • Det viste ikon varierer afhængigt af indstillingen [File Format].
 8. Begivenheder
 9. Til næste begivenhed
 10. Tidslinjebjælke 
 11. Til ændring af begivenhedsinterval (ca. 3 måneder/1,5 år)

Indeksskærmbillede

 1. Begivenhedsnavn
 2. Til lukning af indeksskæmbilledet
 3. Til forrige begivenhed
 4. Til næste begivenhed
 5. Til optagelsestilstanden film/foto
 6. Senest afspillede billede
 7. Optagelsestid/antal billeder
 8. Til skift mellem skærmbillederne til afspilning af film/billeder (VISUAL INDEX)

  Vælg den billedtype (MOVIE, PHOTO, MOVIE/PHOTO), der skal afspilles.

 9. Film
 10. Billede

Bemærk!

 • De viste ikoner kan variere afhængigt af model.

Tip!

 • Formindskede billeder, der gør det muligt at få vist mange billeder på én gang på et indeksskærmbillede, kaldes "miniaturer".

Sådan gør duAfspilningAfspilning af billeder ved hjælp af HøjdepunktsafspilningAfspilning af en kort film (Højdepunktsafspilning)

Du kan få vist film og billeder som en kort film.

 • Denne funktion er kun tilgængelig, hvis [File Format] er indstillet til [AVCHD].
 1. Åbn LCD-skærmen, og tryk på (View Images) for at starte afspilningstilstand.
  • Du kan også udføre handlingen ved at vælge (View Images) på LCD-skærmen.

 2. Vis den ønskede begivenhed i midten af Begivenhedsvisning, og vælg [Highlight].

 3. Afspil en film eller et billede.

 4. Vælg den ønskede handling, når Højdepunktsafspilning afsluttes.

  A: Dette produkt afspiller Højdepunktsafspilning-scenerne igen.

  B: Du kan ændre indstillingerne for Højdepunktsafspilning.

Knapper til afspilningshandlinger

/: Forrige/Næste

: Lydstyrke

: Kontekst

/: Pause/Afspilning

: Stop

Bemærk!

 • Andre film end AVCHD-film kan ikke afspilles ved hjælp af funktionen Højdepunktsafspilning.
 • Højdepunktsafspilning-scenerne ændres, hver gang du vælger en højdepunktsafspilning.
 • Indstillingen [Playback Range] ryddes, når Højdepunktsafspilning stoppes.
 • Hvis du, efter at musikfilen er overført til dette produkt, ikke kan afspille musikken, kan musikfilen være beskadiget. Slet musikfilen ved at vælge - [Setup] - [Playback Settings] - [Empty Music], og overfør derefter musikfilen igen. Du kan genskabe musikdata, der er optaget med dette produkt, med standardindstillingerne, ved at bruge "Music Transfer". Se betjeningsvejledningen under "Music Transfer" i Hjælp (modeller med NTSC-farvesystemet og USB-ind- og udgangsstik).
 • Den lyd, der bruges til Højdepunktsafspilning, konverteres til 2-kanals stereo.

Sådan gør duAfspilningAfspilning af billeder ved hjælp af HøjdepunktsafspilningÆndring af indstillingerne for Højdepunktsafspilning

Du kan indstille afspilningsområdet for Højdepunktsafspilning og vælge et tema for Højdepunktsafspilning.

 • Denne funktion er kun tilgængelig, hvis [File Format] er indstillet til [AVCHD].
 1. Vælg [Highlight Setting] på LCD-skærmen før eller efter Højdepunktsafspilning.
  • Du kan også ændre indstillingen ved at vælge , når videokameraet afspiller højdepunktsscener.

Beskrivelser af menuelementer

[Playback Range]
Du kan indstille afspilningsområdet (start- og slutdato) for Højdepunktsafspilning.
[Theme]
Du kan vælge et tema til Højdepunktsafspilning.
[Music]
Du kan vælge musik.
[Length]
Du kan indstille længden af segmentet med Højdepunktsafspilning.
[Audio mix]
Originallyden afspilles sammen med musikken.
[Highlight Point]

Du kan indstille de punkter i en film eller billede, som skal bruges i en Højdepunktsafspilning.

Afspil den ønskede film, og vælg - . Eller afspil det ønskede billede, og vælg .

vises på den film eller det billede, der bruges i Højdepunktsafspilning.

Hvis du vil slette punkterne, skal du vælge - [Clear All Points].

Sådan gør duAfspilningAfspilning af billeder ved hjælp af HøjdepunktsafspilningLagring af højdepunktsafspilning (Scenario Save)

Du kan gemme en foretrukket højdepunktsafspilning som et "scenarie". Du kan gemme op til 8 scenarier.

 • Denne funktion er kun tilgængelig, hvis [File Format] er indstillet til [AVCHD].
 1. Vælg [Replay] på LCD-skærmen, når en højdepunktsafspilning er afsluttet.
 2. Vælg - [Scenario Save], når din højdepunktsafspilning starter igen.

Bemærk!

 • Scenarierne kan kun afspilles på dette produkt.

Sådan gør duAfspilningAfspilning af billeder ved hjælp af HøjdepunktsafspilningAfspilning af et gemt scenarie

Du kan afspille højdepunktscenarier, der er gemt på dette produkt.

 • Denne funktion er kun tilgængelig, hvis [File Format] er indstillet til [AVCHD].
 1. Vælg - [Playback Function] - [Scenario], vælg det ønskede scenarie, og vælg derefter .

Tip!

 • Hvis du vil slette et gemt scenarie, skal du vælge - [Erase]/[Erase All] på skærmbilledet [Scenario].

Sådan gør duAfspilningAfspilning af MP4-film (HD-film) (ændring af filmformatet)Afspilning af MP4-film (HD-film) (ændring af filmformatet)

Formatet for en film, der skal afspilles eller redigeres, kan ændres på skærmbilledet Begivenhedsvisning.

 1. Tryk på (View Images) på dette produkt for at starte afspilningstilstanden.
 2. Vælg det filmformat, du vil afspille, blandt eller i øverste højre hjørne af LCD-skærmen.
  • Der vises muligvis et andet ikon i stedet for afhængigt af indstillingen [File Format].

  • Formatet for en film, der skal afspilles eller redigeres, kan ændres.

Sådan gør duAfspilningRedigering af billeder via afspilningsskærmbilledetBemærkninger om redigering

 • Der kan udføres visse grundlæggende redigeringshandlinger på dette produkt. Hvis du vil foretage avanceret redigering, skal du installere og bruge softwaren PlayMemories Home.
 • Du kan ikke gendanne billeder, når de først er slettet. Gem vigtige film og billeder, inden du sletter.
 • Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren fra dette produkt, mens der slettes eller opdeles billeder. Dette kan beskadige optagelsesmediet.
 • Skub ikke hukommelseskortet ud, mens der slettes eller opdeles billeder, der er gemt på hukommelseskortet.
 • Hvis du sletter eller opdeler film, der er medtaget i gemte scenarier, slettes scenarierne også.

Sådan gør duAfspilningRedigering af billeder via afspilningsskærmbilledetSletning af de valgte billeder

Vælg og slet overflødige billeder.

 1. Tryk på knappen på dette produkt for at aktivere afspilningstilstanden.
 2. Vælg på skærmbilledet Begivenhedsvisning, og vælg derefter det filmformat, du vil slette.
  • Der vises muligvis et andet ikon i stedet for afhængigt af indstillingen [File Format] og filmafspilningsformatet.

 3. - [Edit/Copy] - [Delete].
 4. Vælg [Multiple Images], og vælg derefter den type billede, du vil slette.

 5. Marker de film eller billeder, der skal slettes, og vælg .

Tip!

 • Du kan ikke slette beskyttede billeder (). Ophæv databeskyttelsen af billederne, inden du sletter dem.
 • Hvis du vil slette en del af en film, skal du opdele filmen og derefter slette den uønskede del.

Sådan gør duAfspilningRedigering af billeder via afspilningsskærmbilledetSletning efter dato

Vælg overflødige billeder efter optagelsesdato, og slet dem.

 1. Tryk på knappen på dette produkt for at aktivere afspilningstilstanden.
 2. Vælg på skærmbilledet Begivenhedsvisning, og vælg derefter det filmformat, du vil slette.
  • Der vises muligvis et andet ikon i stedet for afhængigt af indstillingen [File Format] og filmafspilningsformatet.

 3. - [Edit/Copy] - [Delete].
 4. Vælg [All In Event].
 5. Vælg den dato, du vil slette, ved hjælp af /, og vælg derefter .

Sådan gør duAfspilningRedigering af billeder via afspilningsskærmbilledetOpdeling af en film

Opdel en film, hvor du vil.

 • Denne funktion er kun tilgængelig, hvis [File Format] er indstillet til [AVCHD].
 1. Vælg - [Divide] på filmafspilningsskærmbilledet.

 2. Vælg det sted, hvor du vil opdele filmen i scener, ved hjælp af /, og vælg derefter .

  A: Skifter til begyndelsen af den valgte film

  B: Angiver opdelingsstedet med større præcision

Bemærk!

 • Der kan være en mindre forskel mellem det sted, du vælger, og det faktiske opdelingssted, da dette produkt vælger opdelingsstedet i intervaller på et halvt sekund.
 • Du kan ikke opdele en XAVC S-film eller en MP4-film.

Sådan gør duAfspilningRedigering af billeder via afspilningsskærmbilledet Oprettelse af et billede fra en film (modeller med USB-ind- og udgangsstik)

Du kan oprette billeder fra film, der er optaget på dette produkt.

 • Denne funktion er kun tilgængelig, hvis [File Format] er indstillet til [AVCHD].
 1. Vælg - [Photo Capture], der vises på filmens afspilningsskærm.

 2. Vælg den scene, du vil oprette et billede fra, ved hjælp af /, og vælg derefter .

  • Billedestørrelsen vil være [2.1 M].

  A: Skifter til begyndelsen af den valgte film

  B: Angiver oprettelsesstedet med større præcision

Bemærk!

 • Du kan ikke hente billeder fra en XAVC S-film.

Tip!

 • Optagelsesdatoen og -tidspunktet for optagne billeder er det samme som filmens optagelsesdato og tidspunkt.
 • Hvis den film, du henter billeder fra, ikke har en datakode, vil billedets optagelsesdato og -tidspunkt være den dato og det tidspunkt, hvor du optog fra filmen.

Sådan gør duAfspilningAfspilning af billeder på et 4K-tvVisning af billeder på et 4K-tv (modeller med 4K-funktionalitet)

Du kan afspille billeder, der er optaget i filmformat [XAVC S 4K], i HD-billedformat ved at slutte produktet til et tv med et HDMI-stik.

 1. Skift indgangen på tv'et til det tilsluttede stik.
  • - [Setup] - [Connection] - [HDMI Resolution] - ønsket indstilling.

  Afspilningskvaliteten varierer afhængigt af værdien for indstillingen [HDMI Resolution].

  Når [HDMI Resolution] er indstillet til [Auto] eller [2160p/1080p]
  Afspilningsbilledkvalitet: 4K
  Når [HDMI Resolution] er indstillet til [1080p], [1080i] eller [720p]
  Afspilningsbilledkvalitet: HD-billedkvalitet
 2. Slut HDMI-kablet ( ) (medfølger) til HDMI OUT-stikket ( ) på produktet, og til HDMI-indgangsstikket ( ) på tv'et.

Bemærk!

 • Se også tv'ets betjeningsvejledning.
 • Brug den medfølgende vekselstrømsadapter som strømkilde.

Sådan gør duAfspilningAfspilning af billeder på et 4K-tvBruge beskæringsfunktionen med en XAVC S 4K-film (modeller med 4K-funktionalitet)

Du kan beskære og afspille et ønsket område af et billede, der er optaget i filmformat [XAVC S 4K]. De beskårne billede afspilles i HD-billedkvalitet.

 1. Skift indgangen på tv'et til det tilsluttede stik.
  • - [Setup] - [Connection] - [HDMI Resolution] - ønsket indstilling.
  [HDMI Resolution]:

  Et 4K-tv: [Auto](*), [2160p/1080p](*), [1080p], [1080i], [720p]

  Et HD-tv: [Auto], [1080p], [1080i], [720p]

  *Der vises en sort skærm i et par sekunder, når du aktiverer/deaktiverer funktionen til beskæring/afspilning.

 2. Slut HDMI-kablet () (medfølger) til HDMI OUT-stikket () på produktet, og til HDMI-indgangsstikket () på tv'et.
 3. Under afspilning af en film kan du med (Beskær)-knappen vælge det område, der skal beskæres.

Bemærk!

 • Du kan ikke bruge funktionen til beskæring/afspilning udelukkende på LCD-skærmen til dette produkt.

Sådan gør duAfspilningAfspilning af billeder på et HD-tvTilslutning af dette produkt til et HD-tv

Du kan afspille billeder, der er optaget i filmformatet XAVC S eller AVCHD i HD-billedformat ved at slutte produktet til et tv med et HDMI-stik.

 1. Skift indgangen på tv'et til det tilsluttede stik.
  • - [Setup] - [Connection] - [HDMI Resolution] - ønsket indstilling.

  Afspilningskvaliteten varierer afhængigt af værdien for indstillingen [HDMI Resolution].

  Når filmformatet er XAVC S 4K (modeller med 4K-funktionalitet)

  HDMI Resolution:
  [Auto], [1080p], [1080i], [720p]
  Afspilningsbilledkvalitet:
  HD-billedkvalitet
  HDMI Resolution:
  [2160p/1080p]
  Afspilningsbilledkvalitet:
  4K (Du kan ikke få vist billeder på et HD-tv.)

  Når filmformatet er XAVC S HD eller AVCHD

  HDMI Resolution:
  [Auto], [2160p/1080p], [1080p], [1080i], [720p]
  Afspilningsbilledkvalitet:
  HD-billedkvalitet, 4K(*)

  * Hvis du kun afspiller billeder på et 4K-tv, kan du afspille dem i 4K-opløsning fra dette produkt.

 2. Slut HDMI-kablet () (medfølger) til HDMI OUT-stikket () på produktet og til HDMI-indgangsstikket () på tv'et.

Bemærk!

 • Se også tv'ets betjeningsvejledning.
 • Brug den medfølgende vekselstrømsadapter som strømkilde.
 • Hvis tv'et ikke har et HDMI-indgangsstik, skal du bruge et AV-kabel (sælges separat). Billeder vises i standarddefinitionen.

Sådan gør duAfspilningAfspilning af billeder på et HD-tv5.1-kanals surround-lyd

Du kan optage Dolby Digital 5.1-kanals surround-lyd med den indbyggede mikrofon (standardindstilling). Nyd virkelighedstro lyd, når du afspiller en film på enheder, der understøtter 5.1-kanals surround-lyd.

 • Denne funktion er kun tilgængelig, hvis [File Format] er indstillet til [AVCHD].

A: Indbygget mikrofon

Bemærk!

 • Lyden i XAVC S eller MP4-film optages i 2-kanals lyd.
 • Den indbyggede højttaler understøtter ikke 5.1-kanals surround-lyd, heller ikke hvis du afspiller en film, der er optaget med 5.1-kanals surround-lyd på dette produkt.
 • Hvis du vil udnytte 5.1-kanals lyd i film, der er optaget med 5.1-kanals lyd, skal du bruge en enhed, der er kompatibel med 5.1-kanals surround-lyd.
 • Når du tilslutter dette produkt ved hjælp af det medfølgende HDMI-kabel, afspilles lyden i film, der er optaget med 5.1-kanals lyd, automatisk som 5.1-kanals lyd.

Sådan gør duAfspilningAfspilning af billeder på et HD-tvBrug af BRAVIA Sync

Dette produkt kan betjenes med fjernbetjeningen til dit tv ved at slutte dette produkt til et BRAVIA Sync-kompatibelt tv fra 2008 eller senere ved hjælp af et HDMI-kabel.

Du kan betjene menuen på dette produkt ved at trykke på SYNC MENU-knappen på tv'ets fjernbetjening. Du kan få vist LCD-skærmen på dette produkt, f.eks. Begivenhedsvisning, afspille valgte film eller få vist valgte billeder ved at trykke på op/ned/venstre/højre/enter-knapperne på tv'ets fjernbetjening.

Bemærk!

 • Ikke alle handlinger kan udføres med fjernbetjeningen.
 • Indstil [CTRL FOR HDMI] til [On].
 • Du skal også indstille dit tv derefter. Yderligere oplysninger findes i tv'ets betjeningsvejledning.
 • Betjeningen af BRAVIA Sync varierer afhængigt af BRAVIA Sync-model. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
 • Hvis du slukker for tv'et, slukkes dette produkt samtidigt.

Sådan gør duAfspilningAfspilning af billeder på et HD-tvOm Photo TV HD

Dette produkt er kompatibelt med Photo TV HD-standarden. Photo TV HD giver mulighed for meget detaljeret, fotoagtig gengivelse af fine strukturer og farver. Når du tilslutter Sony-enheder, der er kompatible med Photo TV HD, ved hjælp af HDMI-kablet(*), kan du opleve en helt ny fotoverden i forbløffende HD kvalitet.

* Tv'et skifter automatisk til den korrekte tilstand, når der vises billeder.

Sådan gør duAfspilningAfspilning af billeder på et HD-tvOm HDMI-kablet

 • Brug det medfølgende HDMI-kabel eller et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
 • Brug et HDMI-micro-stik i den ene ende (til dette produkt) og et stik, der passer til dit tv, i den anden ende.
 • Der overføres ikke copyright-beskyttede billeder fra HDMI OUT-stikket på dette produkt.
 • Nogle tv-enheder fungerer muligvis ikke korrekt med denne tilslutning (ingen lyd eller intet billede).
 • Slut ikke dette produkts HDMI OUT-stik til en ekstern enheds HDMI OUT-stik, da det kan medføre fejl. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en grænseflade, som bruges til at sende både video- og lydsignaler. HDMI OUT-stikket overfører billeder og digital lyd i høj kvalitet.

Sådan gør duAfspilningAfspilning af billeder på et tv, der ikke understøtter HDTilslutning af dette produkt til et tv, der ikke understøtter HD

Afspil billeder med dette produkt, når det er tilsluttet et tv, ved hjælp af et AV-kabel (sælges separat).

A: AV-kabel (sælges separat)

 1. Skift indgangen på tv'et til det tilsluttede stik.
 2. Slut dette produkts Multi/Mikro-USB-terminal til VIDEO/AUDIO-stikket på dit tv ved hjælp af et AV-kabel (sælges separat).
 3. Afspil en film eller et billede på dette produkt.

Bemærk!

 • Se også tv'ets betjeningsvejledning.
 • Brug den medfølgende vekselstrømsadapter som strømkilde.

Sådan gør duLagring af billeder ved hjælp af en ekstern enhedSådan gemmer du filmLagring af film

Du kan gemme billeder i forskellige formater på følgende måde.

XAVC S 4K (modeller med 4K-funktionalitet)

Sådan gemmer du:
Gem billeder på din computer ved hjælp af softwaren PlayMemories Home.
Lagringsformat:

XAVC S 4K

   

XAVC S HD

Sådan gemmer du:
Gem billeder på din computer ved hjælp af softwaren PlayMemories Home.
Lagringsformat:

XAVC S HD

 

AVCHD

Sådan gemmer du:
Gem billeder på eksterne medier eller på din computer ved hjælp af softwaren PlayMemories Home.
Lagringsformat:
AVCHD

Tip!

 • Gå til følgende websted for at få oplysninger om det nyeste lagringsmiljø.
  http://www.sony.net/
 • Du kan også gemme ved at tilslutte en optager med et AV-kabel (sælges separat). Billedkvaliteten er standarddefinition.

Sådan overføres billeder til din smartphone

Forbind produktet og din smartphone via Wi-Fi for at overføre MP4-film til smartphonen. MP4 er et filmformat, der er velegnet til overførsel til websteder. Dette produkt optager en MP4-film samtidig med, at der optages en film.

Sådan gør duLagring af billeder ved hjælp af en ekstern enhedBrug af softwaren PlayMemories HomeBrug af softwaren PlayMemories Home

Du kan importere film og stillbilleder til din computer, hvor du kan bruge dem på en række forskellige måder.

PlayMemories Home er nødvendig for at kunne importere XAVC S- eller AVCHD-film til din computer.

A: Importer billeder fra dette produkt

B: Funktionerne nedenfor er også tilgængelige på en Windows-pc

C: Vis billeder i en kalender

D: Opret en filmdisk

E: Overfør billeder til onlinetjenester

F: Afspil de importerede billeder

G: Del billeder på PlayMemories Online

Installation af softwaren PlayMemories Home på din computer

PlayMemories Home kan hentes på følgende webadresse.

www.sony.net/pm/

Sådan gør duLagring af billeder ved hjælp af en ekstern enhedBrug af softwaren PlayMemories HomeKontrol af computersystemet

Du kan kontrollere systemkrav til software på følgende webadresse.

www.sony.net/pcenv/

Sådan gør duLagring af billeder ved hjælp af en ekstern enhedBrug af softwaren PlayMemories HomeInstallation af softwaren PlayMemories Home på din computer

Hvis du installerer softwaren PlayMemories Home på din computer, kan du gøre brug af billeder, du har optaget.

 1. Gå til følgende side til hentning ved at bruge en internetbrowser på din computer for at hente softwaren PlayMemories Home.

  www.sony.net/pm/

  • Installer softwaren ved at følge vejledningen på skærmen.
  • PlayMemories Home starter, når installationen er fuldført.
  • Hvis softwaren PMB (Picture Motion Browser) er installeret på din computer, overskrives den af softwaren PlayMemories Home. Brug PlayMemories Home, efterfølgeren til PMB-softwaren.
 2. Forbind dette produkt og din computer ved hjælp af Built-in USB Cable.
  • Hvis softwaren PlayMemories Home allerede er installeret på din computer, skal du slutte dette produkt til din computer. Funktioner, der kan bruges sammen med dette produkt, vil derefter være tilgængelige.

  Built-in USB Cable

  Til USB-stikket på computeren

Bemærk!

 • Log på computeren som administrator.
 • Du skal muligvis genstarte computeren. Når du bliver bedt om at genstarte, skal du følge vejledningen på skærmen.
 • Afhængigt af brugsmiljøet installeres DirectX muligvis.

Tip!

 • Læs mere om PlayMemories Home i hjælpen til PlayMemories Home.

Sådan gør duLagring af billeder ved hjælp af en ekstern enhedBrug af softwaren PlayMemories HomeFrakobling af dette produkt fra computeren

Kobl dette produkt fra computeren, der er tilsluttet ved hjælp af Built-in USB Cable.

 1. Klik på i opgavebakken, og klik derefter på .
  • Hvis du bruger en Windows Vista-computer, skal du klikke på i opgavebakken.
 2. Klik på den meddelelse, der vises på computerskærmbilledet.
 3. Vælg - på LCD-skærmen, og frakobl derefter Built-in USB Cable.

Bemærk!

 • Hvis du bruger en Mac-computer, skal du trække og slippe hukommelseskortet eller drevikonet til papirkurven inden frakoblingen. Tilslutningen til computeren afbrydes.
 • Hvis du bruger en Windows 7-eller en Windows 8-computer, vises der muligvis ikke et frakoblingsikon. I dette tilfælde kan du afbryde forbindelsen uden at udføre ovenstående handlinger.

Sådan gør duLagring af billeder ved hjælp af en ekstern enhedBrug af softwaren PlayMemories HomeOm den dedikerede software til dette produkt

Du kan hente den dedikerede software fra webstedet Sony.

Windows:
www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Bemærk!

 • Den software, der kan bruges sammen med dit videokamera, varierer afhængigt af land/område.

Sådan gør duLagring af billeder ved hjælp af en ekstern enhedBrug af softwaren PlayMemories HomeOprettelse af en Blu-ray-disk

Du kan oprette en Blu-ray-disk med en AVCHD-film, der tidligere er importeret til en computer.

Hvis du vil oprette en Blu-ray-disk, skal softwaren "BD Add-on Software" være installeret.

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

 • Din computer skal understøtte oprettelse af Blu-ray-diske.
 • Medierne BD-R (ikke genskrivbar) og BD-RE (genskrivbar) kan bruges til oprettelse af Blu-ray-diske. Du kan ikke føje indhold til hverken den ene eller den anden type disk efter oprettelse af disken.
 • Hvis du vil afspille en Blu-ray-disk, som er blevet oprettet med en film, der er optaget i [60p Quality ]-billedkvalitet (modeller med farvesystemet NTSC) / [50p Quality ]-billedkvalitet (modeller med farvesystemet PAL), skal du bruge en enhed, der overholder AVCHD ver. 2.0-formatet.
 • Du kan ikke gemme MP4- eller XAVC S-billeder på en Blu-ray-disk.

Sådan gør duLagring af billeder ved hjælp af en ekstern enhedLagring af billeder på en ekstern medieenhedBemærkninger om brug af eksterne medier

Læs forholdsreglerne for brug af eksterne medier.

Bemærk!

 • Til denne handling skal du bruge et USB-adapterkabel VMC-UAM2 (sælges separat).
 • Slut vekselstrømsadapteren til produktet, og slut derefter vekselstrømsadapteren til en stikkontakt.
 • Du kan læse mere i den betjeningsvejledning, der fulgte med den eksterne medieenhed.
 • Du kan muligvis ikke bruge eksterne medieenheder med kodefunktion.
 • Dette produkt genkender filsystemerne FAT/NTFS. Hvis du vil bruge en ekstern medieenhed, dette produkt ikke kan genkende, skal du først formatere enheden på din computer etc. Før du formaterer, skal du kontrollere, at du ikke har nogen vigtige data gemt på den eksterne medieenhed, da formateringen vil slette disse data.
 • Funktion garanteres ikke sammen med alle enheder, der opfylder driftskravene.
 • Du kan gemme følgende antal scener på den eksterne medieenhed. Du kan dog ikke gemme flere scener end følgende antal, uanset om den eksterne medieenhed har ledig plads eller ej.
  • XAVC S-film: Maks. 9.999
  • AVCHD-film: Maks. 3.999
  • Billeder og MP4-film i alt: Maks. 40.000
 • Antallet af scener kan være lavere afhængigt af den type billeder, der er optaget.
 • Hvis dette produkt ikke genkender den eksterne medieenhed, skal du prøve følgende.
  • Slut USB-adapterkablet til dette produkt.
  • Hvis den eksterne medieenhed har et vekselstrømskabel, skal du slutte det til en stikkontakt.
 • Du kan ikke kopiere billeder fra en ekstern medieenhed til dette produkt.

Enheder, der ikke kan bruges som en ekstern enhed

 • Følgende enheder kan ikke bruges som en ekstern medieenhed:
  • almindelige diskdrev som f.eks. et CD- eller DVD-drev
  • medieenheder, der er tilsluttet via en USB-hub
  • medieenheder med indbygget USB-hub
  • kortlæsere

Sådan gør duLagring af billeder ved hjælp af en ekstern enhedLagring af billeder på en ekstern medieenhedLagring af billeder på en ekstern medieenhed

Gem nemt film eller billeder på en ekstern medieenhed, f.eks. et eksternt harddiskdrev.

 1. Slut dette produkt til den eksterne medieenhed ved hjælp af et USB-adapterkabel (sælges separat).

  A: USB-adapterkabel (sælges separat)

  • Sørg for, at du ikke frakobler Built-in USB Cable, mens [Preparing image database file. Please wait.] vises på LCD-skærmen.
  • Hvis [Repair Img. DB F.] vises på LCD-skærmen på dette produkt, skal du vælge .
 2. Vælg [Copy.] på LCD-skærmen på dette produkt.

  • Film og billeder, der er gemt på optagelsesmediet, og som endnu ikke er gemt på en ekstern medieenhed, kan nu gemmes på den tilsluttede medieenhed.
  • Denne handling er kun tilgængelig, når der er billeder, som er optaget for nylig, på dette produkt.
  • Hvis du vil frakoble den eksterne medieenhed, skal du vælge , mens Begivenhedsvisning eller Begivenhedsindeks vises.

Bemærk!

 • Du kan ikke kopiere XAVC S-film.

Sådan gør duLagring af billeder ved hjælp af en ekstern enhedLagring af billeder på en ekstern medieenhedLagring af de ønskede billeder på dette produkt på den eksterne medieenhed

Gem valgte film eller billeder på en ekstern medieenhed, f.eks. et eksternt harddiskdrev.

 1. Slut dette produkt til den eksterne medieenhed ved hjælp af et USB-adapterkabel (sælges separat).

  A: USB-adapterkabel (sælges separat)

  • Sørg for, at du ikke frakobler Built-in USB Cable, mens [Preparing image database file. Please wait.] vises på LCD-skærmen.
  • Hvis [Repair Img. DB F.] vises på LCD-skærmen på dette produkt, skal du vælge .
 2. Vælg [Play without copying.].

 3. Vælg - [Edit/Copy] - [Copy], og følg derefter vejledningen på skærmen for at gemme billederne.

Bemærk!

 • Du kan ikke kopiere XAVC S-film.

Tip!

 • Hvis du vil kopiere billeder, der endnu ikke er blevet kopieret, skal du vælge - [Edit/Copy] - [Direct Copy], mens dette produkt er tilsluttet den eksterne medieenhed.

Sådan gør duLagring af billeder ved hjælp af en ekstern enhedLagring af billeder på en ekstern medieenhedAfspilning af billeder på den eksterne medieenhed på dette produkt

Afspil billeder på den eksterne medieenhed via dette produkt.

 1. Slut dette produkt til den eksterne medieenhed ved hjælp af et USB-adapterkabel (sælges separat).

  A: USB-adapterkabel (sælges separat)

 2. Vælg [Play without copying.], og vælg derefter det billede, du vil have vist.

Tip!

 • Du kan også se billeder på et tv, som er sluttet til dette produkt.
 • Når en ekstern medieenhed er tilsluttet, vises på skærmbilledet Begivenhedsvisning.
 • Hvis du vil afspille billeder, der er gemt på en ekstern medieenhed, ved hjælp af din computer, skal du vælge det drev, der repræsenterer den eksterne medieenhed i softwaren PlayMemories Home, og derefter afspille filmene.

Sådan gør duLagring af billeder ved hjælp af en ekstern enhedLagring af billeder på en ekstern medieenhedSletning af billeder på den eksterne medieenhed

Slet billeder, der er gemt på en ekstern medieenhed.

 1. Slut dette produkt til den eksterne medieenhed ved hjælp af et USB-adapterkabel (sælges separat).

  A: USB-adapterkabel (sælges separat)

 2. Vælg [Play without copying.].

 3. Vælg - [Edit/Copy] - [Delete], og følg derefter vejledningen på skærmen for at slette billeder.

Sådan gør duLagring af billeder ved hjælp af en ekstern enhedOprettelse af en disk med en videooptagerOprettelse af en disk med en videooptager

Du kan kopiere billeder på dette produkt til en disk eller videokassette. Slut dette produkt til en diskoptager ved hjælp af et AV-kabel (sælges separat).

Bemærk!

 • Slut vekselstrømsadapteren til produktet, og slut derefter vekselstrømsadapteren til en stikkontakt.
 • Du kan læse mere i den betjeningsvejledning, der fulgte med den tilsluttede enhed.
 1. Indsæt optagelsesmediet i optagelsesenheden (en diskoptager osv.).
  • Hvis din optagelsesenhed har en indgangsvælger, skal den indstilles til input.
 2. Slut dette produkt til optagelsesenheden ved hjælp af et AV-kabel (sælges separat).
  • Slut dette produkt til optagelsesenhedens indgangsstik.

  A: AV-kabel (sælges separat)

 3. Start afspilningen på dette produkt, og optag afspilningen på optagelsesenheden.
 4. Stop optagelsesenheden og derefter dette produkt, når overførslen er afsluttet.

Bemærk!

 • Du kan ikke kopiere XAVC S-film.
 • Du kan ikke kopiere billeder til optagere, der er tilsluttet ved hjælp af et HDMI-kabel.
 • Da kopieringen sker via analog dataoverførsel, kan billedkvaliteten være forringet.
 • Billeder kopieres i standarddefinitionsbilledkvalitet.
 • Hvis du tilslutter en monoenhed, skal det gule stik på et AV-kabel (sælges separat) sluttes til videoindgangsstikket, og det røde stik (højre kanal) eller det hvide stik (venstre kanal) skal sluttes til enhedens lydindgangsstik.

Tip!

 • Skift indstillingen [Data Code], hvis du vil kopiere dato og klokkeslæt og kameraindstillingsdata.
 • Indstil [TV Type] til [4:3], hvis skærmstørrelsen på din visningsenhed, f.eks. et tv, er 4:3.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionenHvad du kan foretage dig med Wi-Fi-funktionen Hvad du kan foretage dig med Wi-Fi-funktionen

Forklarer, hvad du kan bruge Wi-Fi-funktionen til dette produkt til.

Lagring af film og billeder på din computer

Overførsel af film (MP4) og billeder til din smartphone eller tablet

Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening

Afspilning af billeder på et tv

Bemærk!

 • Du kan ikke bruge dette produkts Wi-Fi-funktion til at oprette forbindelse til et offentligt, trådløst netværk.
 • Det garanteres ikke, at PlayMemories Mobile fungerer på alle smartphones og tablets.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionenBetjening via en smartphone Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening

Du kan betjene dette produkt ved at bruge din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening.

 1. Installer PlayMemories Mobile på din smartphone.
  • Hvis PlayMemories Mobile allerede er installeret på din smartphone, skal du opdatere softwaren til den nyeste version.
 2. Vælg - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Ctrl with Smartphone] på LCD-skærmen på dette produkt.
  • SSID og adgangskoden vises på LCD-skærmen på dette produkt. Dette produkt er nu klar til betjening via din smartphone.

  A: SSID

  B: Adgangskode

 3. Start PlayMemories Mobile, og brug derefter smartphone-skærmen til at vælge den SSID, der vises på LCD-skærmen på dette produkt, og indtast derefter den adgangskode, der vises på LCD-skærmen på dette produkt.
  • Opret forbindelse til dette produkt via din smartphone.
 4. Betjen dette produkt ved hjælp af din smartphone.

Bemærk!

 • Den fotostørrelse, der gemmes på din smartphone, er [2M], undtagen når billedstørrelsen er [ S (VGA)].
 • Film optages på dette produkt og gemmes ikke på din smartphone.
 • Betjeningsmetoderne og skærmbillederne i programmet kan ændres uden forudgående varsel ved fremtidige opgraderinger.
 • Det garanteres ikke, at dette program fungerer på alle smartphones og tablets.

Tip!

 • Se det nyeste, understøttede operativsystem på den side, hvor du kan hente PlayMemories Mobile.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionenBetjening via en smartphone Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening via NFC-funktionen (NFC one touch-fjernbetjening)

Du kan betjene dette produkt ved at bruge en NFC-aktiveret smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening.

Bemærk!

 • Kontroller, at din smartphone ikke er i dvaletilstand, og at skærmen er låst op, inden du går i gang.
 1. Installer PlayMemories Mobile på din smartphone.
  • Hvis PlayMemories Mobile allerede er installeret på din smartphone, skal du opdatere softwaren til den nyeste version.
 2. Vælg [Settings] på din smartphone, vælg derefter [More…], og marker [NFC] med et flueben.

 3. Start optagelsestilstand, og rør derefter ved (N-mærket) på dette produkt med (N-mærket) på din smartphone.

  • Kontroller, at (N-mærket) vises på LCD-skærmen på dette produkt.
  • Hold dette produkt og din smartphone sammen, og hold dem stille i 1-2 sekunder, indtil PlayMemories Mobile starter på din smartphone.
 4. Betjen dette produkt via din smartphone.

Bemærk!

 • Den fotostørrelse, der gemmes på din smartphone, er [2M], undtagen når billedstørrelsen er [ S (VGA)].
 • Film optages på dette produkt og gemmes ikke på din smartphone.
 • Betjeningsmetoderne og skærmbillederne i programmet kan ændres uden forudgående varsel ved fremtidige opgraderinger.
 • Det garanteres ikke, at dette program fungerer på alle smartphones og tablets.
 • Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, skal du prøve de procedurer, der er beskrevet under "Tilslutning til en Android-smartphone eller -tablet".

Tip!

 • Se det nyeste, understøttede operativsystem på den side, hvor du kan hente PlayMemories Mobile.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionenOverførsel af billeder til en smartphone Overførsel af film (MP4) og billeder til din smartphone eller tablet

Overfør billeder til din smartphone eller tablet.

 1. Installer PlayMemories Mobile på din smartphone.
  • Hvis PlayMemories Mobile allerede er installeret på din smartphone, skal du opdatere softwaren til den nyeste version.
 2. Tryk på knappen på produktet for at aktivere afspilningstilstanden.
 3. Vælg - [Edit/Copy] - [Send to Smartphone] - [Select on This Device] på LCD-skærmen på produktet.
  • Hvis du vælger [Select on Smartphone], vises alle de billeder, der er gemt på hukommelseskortet, på smartphoneskærmen.
 4. Vælg den type billede, der skal overføres.

 5. Vælg det billede, der skal overføres, og tilføj -mærke, og vælg derefter - .

  • SSID og adgangskoden vises på LCD-skærmen på dette produkt. Dette produkt er nu klar til at blive tilsluttet fra din smartphone.

  A: SSID

  B: Adgangskode

 6. Start PlayMemories Mobile, og brug derefter smartphone-skærmen til at vælge den SSID, der vises på LCD-skærmen på dette produkt, og indtast derefter den adgangskode, der vises på LCD-skærmen på dette produkt.
 7. Billederne overføres fra dette produkt til din smartphone.
  • Overførte billeder gemmes i Galleri/Album på en Android-smartphone/-tablet eller Album på en iPhone/iPad.

Bemærk!

 • Du kan ikke overføre XAVC S-film eller AVCHD-film.
 • [Send to Smartphone] er ikke tilgængelig, når der ikke er gemt MP4-film eller stillbilleder på dette produkt.
 • Det garanteres ikke, at dette program fungerer på alle smartphones og tablets.

Tip!

 • Se det nyeste, understøttede operativsystem på den side, hvor du kan hente PlayMemories Mobile.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionenOverførsel af billeder til en smartphone Overførsel af film (MP4) og billeder til din smartphone eller tablet ved hjælp af NFC-funktionen (NFC one touch-deling)

Overfør billeder til din NFC-aktiverede Android-smartphone eller -tablet.

Bemærk!

 • Kontroller, at din smartphone ikke er i dvaletilstand, og at skærmen er låst op, inden du går i gang.
 1. Installer PlayMemories Mobile på din smartphone.
  • Hvis PlayMemories Mobile allerede er installeret på din smartphone, skal du opdatere softwaren til den nyeste version.
 2. Vælg [Settings] på din smartphone, vælg derefter [More…], og marker [NFC] med et flueben.

 3. Tryk på knappen på dette produkt for at starte afspilningstilstand, og vis derefter det billede, du vil overføre, på LCD-skærmen på dette produkt.
 4. Lad (N-mærket) på dette produkt røre ved (N-mærket) på din smartphone.

  • Hold dette produkt og din smartphone sammen, og hold dem stille i 1-2 sekunder, indtil PlayMemories Mobile starter på din smartphone.
  • Kontroller, at (N-mærket) vises på LCD-skærmen på dette produkt.
 5. Billederne overføres fra dette produkt til din smartphone.
  • Overførte billeder gemmes i Galleri/Album på en Android-smartphone/-tablet eller Album på en iPhone/iPad.

Bemærk!

 • Du kan ikke overføre XAVC S-film eller AVCHD-film.
 • [Send to Smartphone] er ikke tilgængelig, når der ikke er gemt MP4-film eller stillbilleder på dette produkt.
 • Det garanteres ikke, at dette program fungerer på alle smartphones og tablets.
 • Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, skal du prøve de procedurer, der er beskrevet under "Tilslutning til en Android-smartphone eller -tablet".

Tip!

 • Se det nyeste, understøttede operativsystem på den side, hvor du kan hente PlayMemories Mobile.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionenOverførsel af billeder til en computer Send to Computer

Du kan overføre og gemme film og billeder på din computer.

 1. Installer softwaren på din computer.

  Til Windows: PlayMemories Home

  www.sony.net/pm/

  Til Mac: Automatisk, trådløs import

  www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

  • Hvis det er første gang, du forbinder dette produkt med computeren, efter at du har installeret softwaren, skal du indstille [USB Connect Setting] til [Auto] eller [MTP] på dette produkt og derefter forbinde dette produkt med computeren ved hjælp af Built-in USB Cable.
  • Hvis softwaren allerede er installeret, skal du opdatere softwaren til den nyeste version.
 2. Slut dette produkt til det trådløse netværks adgangspunkt.
  • Hvis dit adgangspunkt ikke understøtter WPS Push-knappen, skal du se [Access point settings].
  • Hvis dit adgangspunkt understøtter WPS Push-knappen, skal du se [WPS Push].
  • Indstillinger for trin 1 og 2 kræves kun første gang.
 3. Tryk på knappen på dette produkt for at aktivere afspilningstilstanden.
 4. Vælg - [Edit/Copy] - [Send to Computer] på LCD-skærmen på dette produkt.
  • Billederne overføres automatisk til computeren, hvor de også gemmes automatisk.
  • Kun billeder, der er optaget for nyligt, overføres.

Bemærk!

 • Tænd computeren for at udføre [Send to Computer].
 • Afhængigt af indstillingerne for programmet på computeren slukkes dette produkt muligvis automatisk, når billederne er gemt.
 • Hvis du vil importere og gemme billeder, der er optaget på et hukommelseskort, på din computer, skal du forinden sætte hukommelseskortet i dette produkt.
 • Det kan tage noget tid at importere film og stillbilleder.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionenOverførsel af billeder til et tv Afspilning af billeder på et tv (View on TV)

Du kan vise billeder på dit tv, hvis det er tilsluttet netværket, ved at overføre billeder fra dette produkt uden at forbinde det med tv'et via et kabel.

Det kan være nødvendigt at udføre handlinger på tv'et inden afspilningen, afhængigt af hvilket tv du bruger. Se også tv'ets betjeningsvejledning.

 1. Slut dette produkt til et trådløst netværks adgangspunkt.
  • Hvis dit adgangspunkt ikke understøtter WPS Push-knappen, skal du se [Access point settings].
  • Hvis dit adgangspunkt understøtter WPS Push-knappen, skal du se [WPS Push].
  • Trin 1 kan springes over fra og med anden gang.
 2. Tryk på knappen på dette produkt for at aktivere afspilningstilstanden.
 3. Vælg - [Edit/Copy] - [View on TV] - den type billede, du vil overføre.
 4. Afspil en film eller et billede på et tv.

Bemærk!

 • Denne funktion er ikke tilgængelig for [XAVC S 4K] (modeller med 4K-funktionalitet) og [XAVC S HD]-film.
 • Denne funktion er tilgængelig sammen med tv-enheder, der er kompatible med DLNA-afspilleren.
 • Du kan kun vise billeder på tv-enheder, der er kompatible med netværksfunktionen (herunder kabelnetværk).
 • Det kan tage noget tid, inden billederne afspilles på tv'et.
 • Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis du bruger et adgangspunkt uden en sikkerhedsindstilling (WEP/WPA/WPA2), som forhindrer uønsket adgang.
 • Vælg det adgangspunkt, du registrerede med dette produkt, da du oprettede forbindelse til dit tv.
 • Hvis du vil vise film på en komfortabel måde, skal du bruge en kabelnetværksforbindelse til dit tv. Afhængigt af det trådløse netværksmiljø afspilles film muligvis ikke jævnt.
 • Afhængigt af indstillingerne for den optagne film afspilles den muligvis ikke jævnt.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionenTilslutning af en smartphone Tilslutning til en Android-smartphone eller -tablet

Beskriver, hvordan du slutter dette produkt til din Android-smartphone eller -tablet. Få vist SSID og adgangskode på forhånd ved at vælge [Send to Smartphone] eller [Ctrl with Smartphone] på dette produkt.

 1. Start PlayMemories Mobile på din smartphone.

 2. Vælg det SSID, der vises på dette produkt.

 3. Indtast den adgangskode, der vises på dette produkt.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionenTilslutning af en smartphone Tilslutning til en iPhone eller iPad

Beskriver, hvordan du slutter dette produkt til din iPhone eller iPad. Få vist SSID og adgangskode på forhånd ved at vælge [Send to Smartphone] eller [Ctrl with Smartphone] på dette produkt.

 1. Åbn indstillingsmenuen.

 2. Vælg Wi-Fi.

 3. Vælg det SSID, der vises på dette produkt.

 4. Indtast den adgangskode, der vises på dette produkt.

 5. Bekræft, at det SSID, der vises på dette produkt, er valgt.

 6. Gå tilbage til Start, og start PlayMemories Mobile.

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionenTilslutning af en smartphone Tilslutning af en NFC-aktiveret smartphone eller tablet

Det er nemt at slutte dette produkt til en NFC-aktiveret Android-smartphone eller tablet.

Bemærk!

 • Kontroller, at din smartphone ikke er i dvaletilstand, og at skærmen er låst op, inden du går i gang.
 1. Lad (N-mærket) på dette produkt røre ved (N-mærket) på din smartphone.
  • Kontroller, at (N-mærket) vises på LCD-skærmen på dette produkt.
  • Hold dette produkt og din smartphone sammen, og hold dem stille i 1-2 sekunder, indtil PlayMemories Mobile starter på din smartphone.

Det kan du gøre med NFC-forbindelsen

De funktioner, der er tilgængelige, når du rører ved en NFC-aktiveret smartphone med dette produkt, varierer afhængigt af dette produkts status.

Når dette produkt er i film-/billedoptagelsestilstand
starter [Ctrl with Smartphone].
Når der afspilles billeder på dette produkt
starter [Send to Smartphone], og billederne, der afspilles, overføres.

Bemærk!

 • Hvis du vil bruge one touch-funktionerne i dette produkt, kræver det en NFC-aktiveret smartphone eller tablet.
 • NFC (Near Field Communication) er en international standard for teknologi til trådløs kommunikation på kort afstand.
 • Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, skal du prøve de procedurer, der er beskrevet under "Tilslutning til en Android-smartphone eller -tablet".

Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionenInstallation af PlayMemories Mobile Om softwaren PlayMemories Mobile

Hvis du vil udføre funktioner som f.eks. [Ctrl with Smartphone] og [Send to Smartphone], skal din smartphone have programmet PlayMemories Mobile. Installer programmet via programbutikken til din smartphone.

Hvis PlayMemories Mobile allerede er installeret på din smartphone, skal du opdatere programmet til den nyeste version.

Læs mere om PlayMemories Mobile på supportsiden for PlayMemories Mobile (www.sony.net/pmm/).

Sådan gør duMenubetjeningBrug af menuelementerOpsætning af menuelementer

Dette produkt har en række forskellige menuelementer under hver af de 6 menukategorier.

 1. Vælg .

 2. Vælg en kategori.

 3. Vælg det ønskede menuelement.

Bemærk!

 • Vælg for at afslutte indstillingen af menuen eller vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Sådan findes et menuelement hurtigt

Menuerne [Camera/Mic] og [Setup] har underkategorier. Vælg ikonet for underkategori, så du kan vælge det ønskede menuelement.

A: Ikoner for underkategorier

Når du ikke kan vælge et menuelement

Afhængigt at indstillingerne på dette produkt er nogle af menuelementerne eller -indstillingerne ikke tilgængelige. Når du vælger nedtonede menuelementer eller -indstillinger, viser dette produkt årsagen til, at du ikke kan vælge menuelementet.

Sådan gør duMenubetjeningBrug af menuelementer Sådan bruges tastaturet

Der vises et tastatur på LCD-skærmen, når der skal indtastes tekst.

 1. Skift tegntyper.

  Hver gang du trykker på tasten, skifter typen af tegn, der kan indtastes mellem bogstaver, tal og symboler.

 2. Tastatur

  Hver gang du berører tasten, skifter det viste tegn mellem de tilgængelige valgmuligheder.

  F.eks.: Hvis du vil skrive "abd"

  Vælg [abc], og rør ved tasten én gang for at få vist "a" - vælg [abc], og rør ved tasten to gange for at få vist "b" - vælg [def], og rør ved tasten én gang for at få vist "d".

 3. Space

  Indtaster et mellemrum.

 4. Indtastningsfelt

  De indtastede tegn vises. angiver grænsen for tekstlængden.

 5. Flyt markør

  Flytter markøren til indtastningsfeltet til højre eller venstre.

 6. Slet

  Sletter tegnet før markøren.

 7. Skifter det næste tegn til et stort eller lille bogstav.

 8. Ret

  Afslutter indtastningen.

Hvis du vil annullere tekstindtastningen, skal du vælge .

Sådan gør duMenubetjeningOptagelsestilstandMovie

Du kan vælge filmoptagetilstanden.

 1. - [Shooting Mode] - [Movie].

Sådan gør duMenubetjeningOptagelsestilstandPhoto

Du kan vælge billedoptagelsestilstanden.

 1. - [Shooting Mode] - [Photo].

Sådan gør duMenubetjeningOptagelsestilstand Smth Slw REC

Dette produkt optager automatisk hurtige aktiviteter eller bevægelser i 3 sekunder som en 12 sekunder lang slowmotionfilm.

 1. - [Image Quality/Size] - [File Format] - [AVCHD].
 2. - [Shooting Mode] - [Smth Slw REC].
 3. Vælg / for at ændre den timing, dette produkt benytter til denne optagelse.

  [3sec After] (standardindstilling):
  Dette produkt optager en film på ca. 3 sekunder, når der trykkes på START/STOP-knappen.
  [3sec Before]:
  Dette produkt optager en film på ca. 3 sekunder, før der trykkes på START/STOP-knappen.
 4. Tryk på START/STOP-knappen.
  • [Recording...] vises, når optagelsen er afsluttet.

Bemærk!

 • Du kan ikke optage lyd.
 • Billedkvaliteten er ikke så god som ved normal optagelse.
 • [REC Mode] vil automatisk blive indstillet til [Standard ].

Sådan gør duMenubetjeningOptagelsestilstand Golf Shot

Opdeler 2 sekunders hurtig bevægelse i rammer, som derefter optages som en film eller billeder. Du kan få vist en serie af bevægelser under afspilning, og dette er praktisk i tilfælde med f.eks. et sving med golfkøllen eller tennisketsjeren.

 1. - [Image Quality/Size] - [File Format] - [AVCHD].
 2. - [Shooting Mode] - [Golf Shot].
 3. Indram motivet i den hvide ramme midt på LCD-skærmen, og tryk derefter på START/STOP, så snart motivet har foretaget et sving.

  • Hvis der registreres et øjeblik med den kraftigste lyd i 1 sekund, siden der blev er trykket på START/STOP-knappen, antager dette produkt, at dette øjeblik er lyden af en kølle, der rammer bolden. Når lyden af en kølle, der rammer bolden, registreres, justeres tidsperioden for optagelsen automatisk efter netop dette øjeblik.

  * sekunder

  A: Det punkt, hvor du trykker START/STOP

  B: Lyden af en kølle, der rammer bolden

  C: Videokameraet optager billeder i denne 2-sekunders periode.

Bemærk!

 • Hvis dette produkt ikke kan registrere lyden af en kølle, som rammer bolden, indstiller det automatisk det punkt, hvor slaget sker, til 0,5 sekund, før START/STOP-knappen er blevet trykket ned, og optager en film i tidsperioden mellem 1,5 sekund, før slaget sker, til 0,5 sekund efter.
 • Størrelsen på billederne bliver 1.920×1.080.
 • Du kan ikke optage lyd.
 • Billedkvaliteten er ikke så god som ved normal optagelse.
 • [REC Mode] vil automatisk blive indstillet til [Standard ].
 • Der kan registreres anslagslyde med den indbyggede mikrofon, selvom der er fastgjort en ekstern mikrofon.
 • Der kan være støj i det billede, der optages, hvis dette produkt ikke kan analysere optagelsen korrekt, hvilket kan skyldes bevægelse i baggrunden på optagelsesskærmen. Det anbefales at optage billeder under stabile forhold (f.eks. ved brug af et kamerastativ).

Tip!

 • Du kan kontrollere formen ved hjælp af selvudløseren. Vælg [] / [] - [On], dette produkt starter nedtællingen for udløseren, når du trykker på START/STOP-knappen. Punktet, hvor nedtællingen når 0, betragtes som anslagsøjeblikket, og bevægelse før og efter 0 optages.

Sådan gør duMenubetjeningOptagelsestilstand High Speed REC

Når du optager [XAVC S HD]-film, kan du bruge højhastighedsoptagefunktionen.

 1. - [Image Quality/Size] - [File Format] - [XAVC S HD].
 2. - [Shooting Mode] - [High Speed REC].

Bemærk!

 • Når du indstiller [File Format] til [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E) eller [AVCHD], er denne funktion ikke tilgængelig.
 • Billedkvaliteten er ikke så god som ved normal optagelse.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofon White Balance

Du kan justere farvebalancen efter optagelsesmiljøet.

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [White Balance] - ønsket indstilling.
  • Du kan også bruge WHITE BALANCE-knappen til denne indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

(Auto) (standardindstilling):
Hvidbalancen justeres automatisk.
Hvis du har skiftet batteri, mens [Auto] var valgt, eller hvis du har taget dette produkt med udenfor efter at have brugt det indenfor (eller omvendt), skal du rette dette produkt mod et hvidt motiv i nærheden i ca. 10 sekunder for at opnå en bedre justering af farvebalancen.
(Outdoor):
Hvidbalancen justeres, så den passer til følgende optagelsesforhold:
 • Udendørs
 • Natoptagelser, neonskilte og fyrværkeri
 • Solopgang eller solnedgang
 • Under lysstofrør til dagslys
(Indoor):
Hvidbalancen justeres, så den passer til følgende optagelsesforhold:
 • Indendørs
 • Til fester og i studier, hvor lysforholdene ændres hurtigt
 • Under videolamper i et studie eller under natriumlamper eller glødelampelignende kulørte lamper
(Color Temp.):
Juster hvidbalancen i henhold til farvetemperaturen for lyskilden.
 • Vælg farvetemperatur og øg/reducer værdien med /.
(One Push):

Hvidbalancen justeres afhængigt af de omgivende lysforhold.

 1. Vælg .
 2. Hold videokameraet rettet mod noget hvidt, f.eks. et stykke papir, for at fylde LCD-skærmen med samme lysforhold, som motivet skal optages under.
 3. Vælg .

Hvis lysforholdene har ændret sig, fordi du tager videokameraet med udenfor eller omvendt, skal du udføre proceduren [One Push] igen for at justere hvidbalancen igen.

Manuel justering af hvidbalance

 1. Vælg [OPTION] på [White Balance]-indstillingsskærmen.
 2. Juster farvebalancen ved hjælp af / (B-A) og / (G-M).
 3. Vælg .

Tip!

 • Du kan kontrollere den aktuelt valgte farvebalance på LCD-skærmen ved hjælp af farveskemaet.

Bemærk!

 • Indstil [White Balance] til [Auto], eller juster farven i [One Push] under hvide lysstofrør eller lysstofrør, der giver et køligt skær.
 • Når der optages film, kan (One Push) ikke indstilles.
 • Hvis du indstiller [White Balance], indstilles [Scene Selection] til [Auto].

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofon Spot Meter/Fcs

Eksponering og fokus kan justeres automatisk for det valgte motiv.

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [Spot Meter/Fcs].
 2. Tryk på motivet, som du vil justere eksponering og fokus for.
  • Vælg [Auto] for at justere lysstyrke og fokus automatisk.

Bemærk!

 • [Exposure] og [Focus] indstilles automatisk til [Manual].

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofon Spot Meter

Eksponering kan justeres og indstilles automatisk for det valgte motiv. Denne funktion er nyttig, når der er en stærk kontrast mellem motivet og baggrunden, f.eks. motiver, der er badet i projektørlys på en scene.

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [Spot Meter].
 2. Tryk på motivet, som du vil justere eksponeringen for.
  • Vælg [Auto] for at skifte til automatisk eksponering.

Bemærk!

 • [Exposure] indstilles automatisk til [Manual].

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonSpot Focus

Fokus kan justeres automatisk for det valgte motiv.

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [Spot Focus].
 2. Tryk på motivet, som du vil justere fokus på.
  • Vælg [Auto] for at justere fokus automatisk.

Bemærk!

 • [Focus] indstilles automatisk til [Manual].

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonExposure

Du kan justere lysstyrken for et billede manuelt. Juster lysstyrken, når motivet er for lyst eller mørkt.

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [Exposure] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto (standardindstilling):
Eksponeringen justeres automatisk.
Manual:
Vælg , hvis motivet er hvidt, eller baggrundsbelysningen er stærk, eller vælg , hvis motivet er sort, eller belysningen er dæmpet.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofon Focus

Gør det muligt at justere fokus manuelt. Denne funktion kan også bruges til at indstille fokus på et bestemt motiv.

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [Focus] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto (standardindstilling):
Fokus justeres automatisk.
Manual :

vises.

Juster fokus ved hjælp af (nært motiv) eller (fjernt motiv). vises, når fokus ikke kan justeres tættere på, og vises, når fokus ikke kan justeres længere væk.

Bemærk!

 • Den mindst mulige afstand mellem dette produkt og motivet, hvor skarpt fokus er muligt, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 100 cm for telefoto.

Tip!

 • Det er lettere at indstille fokus på et motiv, hvis du flytter zoomknappen mod T (telefoto) og indstiller fokus i den position. Flyt derefter knappen mod W (vidvinkel) for at justere zoom til optagelse. Når du vil optage et motiv, der er tættere på, skal du flytte zoomknappen mod W (vidvinkel) og derefter indstille fokus.
 • Dette produkt viser oplysninger om fokusafstand i nogle sekunder, når [Focus] er indstillet til [Manual], eller når du indstiller fokus manuelt. Du kan bruge disse oplysninger som guide, når motivet er mørkt, og justering af fokus er vanskelig.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofon AGC Limit

Du kan vælge den øvre grænse for AGC (Auto Gain Control).

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [AGC Limit] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off (standardindstilling):
AGC justeres automatisk.
24dB/21dB/18dB/15dB/12dB/9dB/6dB/3dB/0dB ():
AGC justeres automatisk op til den valgte grænse.

Bemærk!

 • Ved en højere AGC-værdi bliver lysstyrken mere passende i dæmpede scener, men støjen øges. Ved en lavere AGC-værdi mindskes støjen, men lukkerhastigheden bliver langsommere for at kompensere for den manglende lysstyrke, hvilket forårsager kamerarystelser eller slørede motiver.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonAE Shift

Du kan justere eksponeringen, som du vil.

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [AE Shift] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off (standardindstilling):
Eksponeringen justeres automatisk.
On (Justeret tal og EV):
Juster det automatiske eksponeringsniveau ved at bruge , når motivet er hvidt, eller baggrunden er lys, og , når motivet er mørkt, eller lyset er dæmpet.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonLow Lux

Du kan optage lyse farvebilleder selv i dæmpet belysning.

 1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [Low Lux] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off (standardindstilling):
Funktionen Low Lux er deaktiveret.
On ():
Funktionen Low Lux er aktiveret.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonScene Selection

Gør det muligt at optage billeder mere effektivt i forskellige situationer.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Scene Selection] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

(Auto) (standardindstilling):
Justerer billedkvalitet automatisk.
(Night Scene)(*):

Hvis du bruger et stativ (sælges separat) kan du optage smukke natscener.

(Sunrise&Sunset)(*):

Denne indstilling gengiver atmosfæren i motiver som solnedgange og solopgange.

(Fireworks)(*):

Laver fantastiske optagelser af fyrværkeri.

(Landscape)(*):

Denne indstilling giver tydelige billeder af fjerntliggende motiver. Indstillingen forhindrer også, at dette produkt indstiller fokus på vinduesglas eller -metal, der befinder sig mellem videokameraet og motivet.

(Portrait):

Denne indstilling fremhæver motiver, f.eks. personer eller blomster, og danner en blød baggrund.

(Spotlight):

Denne indstilling forhindrer, at personerne ser meget blege ud i ansigtet, når motiverne er stærkt oplyste.

(Beach):

Gengiver havets eller en søs levende, blå farve.

(Snow):

Tager klare billeder af hvidt landskab.

*Indstillet til kun at fokusere på motiver, der er langt væk.

Bemærk!

 • Hvis du indstiller [Scene Selection], annulleres følgende indstillinger.
  • White Balance
  • Cinematone
  • IRIS (blænde)
  • Shutter Speed
  • Gain (ISO)

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonPicture Effect

Giver dig mulighed for at tage mere imponerende billeder ved at vælge en ønsket effekt.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Picture Effect] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off (standardindstilling):
Bruger ikke Billedeffekt.
(Toy Camera):
Giver dig mulighed for at tage et billede med en enestående farvenuance og mørke omgivende farver. Vælg den ønskede effekt med [OPTION].
(Pop Color):
Giver dig mulighed for at tage et pop art-agtigt, farverigt billede med vægt på farvenuancen.
(Posterization):
Skaber et abstrakt udseende med stærk kontrast ved at fremhæve primærfarverne eller i sort/hvid. Vælg den ønskede effekt med [OPTION].
(Retro Photo):
Skaber et udseende som på et ældet billede med sepiafarvenuancer og falmet kontrast.
(Soft High-key):
Giver dig mulighed for at tage bløde, klare billeder med vægt på lysstyrke.
(Partial Color):
Giver dig mulighed for at tage billeder, der gør et stærkt indtryk ved at bevare en bestemt farve på dele af et monokromt billede. Vælg den ønskede effekt med [OPTION].
(High Contrast Mono.):
Skaber et intenst sort/hvid-billede med stærk kontrast.

Bemærk!

 • Når du vælger et [Picture Effect]-element, er følgende funktioner ikke tilgængelige.
  • Fotografering i filmoptagelsestilstand
  • Andre funktioner

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonCinematone

Dette produkt justerer automatisk filmens billedkvalitet, så den minder om atmosfæren i filmkamerabilleder.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Cinematone] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off (standardindstilling):
Funktionen Cinematone er deaktiveret.
On:
Funktionen Cinematone er aktiveret.

Bemærk!

 • Når du slår denne funktion til eller fra, sættes billedet midlertidigt på pause.
 • Når [Cinematone] indstilles til [On], ændres indstillingen [Scene Selection] til [Auto].
 • Når [Cinematone] indstilles til [On], ændres indstillingen [Picture Effect] til [Off].

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonFader

Gør det muligt at lave en overgang med følgende effekter mellem sekvenserne. Vælg den ønskede effekt i tilstanden [STBY] (til indtoning) eller [REC] (til udtoning).

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Fader] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off (standardindstilling):
Der bruges ingen effekt.
White Fader():

Der fades ind/ud med hvid effekt.

A: Ud

B: Ind

Black Fader():

Der fades ind/ud med sort effekt.

Billeder, der er taget med effekten [Black Fader], kan virke mørke på indeksskærmen.

A: Ud

B: Ind

Bemærk!

 • Når du trykker på START/STOP, ryddes indstillingen.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonSelf-Timer

Tryk på PHOTO for at starte nedtællingen. Der optages et billede efter ca. 10 sekunder.

Bemærk!

 • Betjeningen kan også foregå ved at trykke på PHOTO på den trådløse fjernbetjening.
 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Self-Timer] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off (standardindstilling):
Annullerer selvudløseren.
On ():
Starter optagelsen med selvudløser. Hvis du vil annullere optagelsen, skal du vælge .

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofon SteadyShot (film)

Gør det muligt at kompensere for kamerarystelser.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [SteadyShot] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Active :
Optager en film med en mere effektiv SteadyShot-funktion.
Standard (standardindstilling):
Dette produkt reducerer kameraryst ved hjælp af SteadyShot-funktionen i vidvinkeloptagelse.
Off ():
Produktet anvender ikke SteadyShot-funktionen.

Bemærk!

 • Vidvinklen ændres efter ændringen af indstillingen for [SteadyShot]-funktionen.
 • Hvis du indstiller [SteadyShot] til [Active], er zoomforstørrelsen 24x ved optagelse af en HD-film og 18x ved optagelse af en 4K-film (FDR-AX100/FDR-AX100E).

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonSteadyShot (billede)

Gør det muligt at kompensere for kamerarystelser. Indstil [SteadyShot] til [Off], når du bruger et kamerastativ (sælges separat) for at få et mere naturligt billede.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [SteadyShot] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On (standardindstilling):
Funktionen SteadyShot anvendes.
Off ():
Funktionen SteadyShot anvendes ikke.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonDigital Zoom

Gør det muligt at vælge det maksimale zoomniveau. Bemærk, at billedkvaliteten forringes, når du bruger digital zoom.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Digital Zoom] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off (standardindstilling):
Der kan ikke bruges digital zoom.
160:
Der kan udføres op til 160 zoom digitalt.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonAuto Back Light

Dette produkt justerer automatisk eksponeringen for motiver i modlys.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Auto Back Light] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On (standardindstilling):
Eksponeringen for motiver i modlys justeres automatisk.
Off:
Justerer ikke eksponeringen for motiver i modlys.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonDial Setting

Du kan tildele MANUAL-drejeknappen et menupunkt, du ofte bruger.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Dial Setting] - ønsket indstilling.

Menuelementer, du kan indstille

Exposure/AE Shift/WB Color Temp./WB B-A/WB G-M

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonNIGHTSHOT Light

Ved optagelse i mørke omgivelser med NightShot-funktionen kan du ændre indstillingen for infrarødt lys.

 1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [NIGHTSHOT Light] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On (standardindstilling):
Udsender ultrarødt lys.
Off :
Udsender ikke ultrarødt lys.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonFace Detection

Du kan indstille dette produkt til at registrere et ansigt automatisk. Dette produkt justerer automatisk fokus/farve/eksponering for det valgte motivs ansigt.

 1. - [Camera/Mic] - [Face] - [Face Detection] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto (standardindstilling):
Registrerer ansigter.
Off ():
Registrerer ikke ansigter.

Bemærk!

 • Afhængigt af optagelsesforholdene registreres ansigter muligvis ikke.

Tip!

 • De bedste optagelsesforhold for registrering af ansigter er følgende.
  • Optag et sted, hvor der er tilstrækkeligt med lys.
  • Motivet har ikke briller, hat eller maske på.
  • Motivet vender ansigtet direkte mod kameraet.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonSmile Shutter

Lukkeren aktiveres automatisk, når dette produkt registrerer et smil. Hvis du ikke ønsker at tage billeder automatisk, skal du vælge [Off].

 1. - [Camera/Mic] - [Face] - [Smile Shutter] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Dual Capture ():
Lukkeren aktiveres kun automatisk, når dette produkt registrerer et smil under optagelse af film.
Always On ():
Lukkeren aktiveres, når dette produkt registrerer et smil, mens det er indstillet til optagelse.
Off (standardindstilling):
Der registreres ikke smil, så billederne optages ikke automatisk.

Bemærk!

 • Registreringen af smil afhænger af optagelsesforholdene, motivet og dette produkts indstilling.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonSmile Sensitivity

Gør det muligt at angive følsomheden for registrering af smil med funktionen Smile Shutter.

 1. - [Camera/Mic] - [Face] - [Smile Sensitivity] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Big Smile:
Registrerer et stort smil.
Normal Smile (standardindstilling):
Registrerer et normalt smil.
Slight Smile:
Registrerer selv det mindste smil.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonFlash (kun ved tilslutning af ekstern blitz)

Vælg blitzindstilling.

Vælg den ønskede blitzindstilling, når du tager billeder med en ekstern blitz (sælges separat), der er kompatibel med dette produkt.

 1. - [Camera/Mic] - [Flash] - [Flash] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto (standardindstilling):
Blitzen aktiveres automatisk, når de omgivende lysforhold er utilstrækkelige.
On ():
Bruger blitzen uanset lysforholdene.
Off ():
Optager uden blitz.

Bemærk!

 • Blitzen fungerer ikke i filmoptagelsestilstand.

Tip!

 • Partikler (støv, pollen osv.), der svæver forbi tæt på objektivet, fremhæves af blitzen, og de ses som hvide runde pletter. Hvis du vil mindske dette problem, skal du gøre optagelsesstedet lysere og optage motivet uden blitz.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonFlash Level (kun ved tilslutning af ekstern blitz)

Du kan vælge lysstyrken i blitzlyset.

Vælg den ønskede lysstyrke, når du tager billeder med en ekstern blitz (sælges separat), der er kompatibel med dette produkt.

 1. - [Camera/Mic] - [Flash] - [Flash Level] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

High:
Gør blitzniveauet højere.
Normal (standardindstilling):
Normalt blitzniveau
Low:
Gør blitzniveauet lavere.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonRed Eye Reduction (kun ved tilslutning af ekstern blitz)

Undgå, at motivet får røde øjne, ved at aktivere for-blitzen før den egentlige blitz.

Vælg denne funktion, når du tager billeder med en ekstern blitz (sælges separat), der er kompatibel med dette produkt.

 1. - [Camera/Mic] - [Flash] - [Red Eye Reduction] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off (standardindstilling):
Bruger ikke Reduktion af røde øjne for at forhindre røde øjne.
On ():
Bruger Reduktion af røde øjne for at forhindre røde øjne.

Bemærk!

 • Reduktion af røde øjne giver måske ikke den ønskede effekt på grund af individuelle forskelle og andre forhold.
 • Funktionen til reduktion af røde øjne fungerer ikke sammen med automatisk optagelse med [Smile Shutter].

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonMy Voice Canceling

Du kan optage motivets stemme tydeligt ved at dæmpe stemmelydstyrken for den person, der optager filmen.

 1. - [Camera/Mic] - [Microphone] - [My Voice Canceling].

Beskrivelse af menuelementer

Off (standardindstilling):
Dæmper ikke stemmelydstyrken for den person, der optager filmen.
On ():
Dæmper stemmelydstyrken for den person, der optager filmen og optager motivets stemme tydeligt.

Bemærk!

 • Indstil [My Voice Canceling] til [Off], hvis du vil optage en film uden at dæmpe stemmelydstyrken for den person, der optager filmen.
 • Afhængigt af optagelsesforholdene kan du muligvis ikke dæmpe stemmelydstyrken som forventet for den person, der optager filmen.
 • [My Voice Canceling]-funktionen aktiveres ikke, mens der er koblet en ekstern mikrofon til dette produkt.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonBlt-in Zoom Mic

Du kan optage en film med levende lyd, der passer til zoompositionen.

 1. - [Camera/Mic] - [Microphone] - [Blt-in Zoom Mic] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off (standardindstilling):
Mikrofonen optager ikke lyd, efter at der er zoomet ind eller ud.
On ():
Mikrofonen optager lyd, efter at der er zoomet ind eller ud.

Bemærk!

 • Når du indstiller [Audio Rec Level] til [Manual], indstilles [Blt-in Zoom Mic] automatisk til [Off].

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonAuto Wind NR

Denne funktion eliminerer automatisk vindstøj i det lave område i overensstemmelse med støjniveauet, når der optages med den indbyggede mikrofon.

 1. - [Camera/Mic] - [Microphone] - [Auto Wind NR] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off ():
Reducerer ikke vindstøjen.
On (standardindstilling):
Reducerer vindstøjen.

Bemærk!

 • Når du indstiller [Auto Wind NR] til [Off], Indstilles Intelligent Auto til [Off].
 • [Auto Wind NR] fungerer ikke, når der er koblet en ekstern mikrofon til videokameraet.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofon Audio Mode

Du kan ændre optagelseslydformatet.

 1. - [Camera/Mic] - [Microphone] - [Audio Mode] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

5.1ch Surround () (standardindstilling):
Optager lyd i 5.1-kanals surround.
2ch Stereo ():
Optager lyd i 2-kanals stereo.

Tip!

 • [5.1ch Surround] er kun tilgængelig, når [File Format] er indstillet til [AVCHD].
 • XAVC S-film indstilles automatisk til [2ch Stereo], og du kan ikke vælge lydformat.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofon Audio Rec Level

Du kan justere lydniveauet for optagelse.

 1. - [Camera/Mic] - [Microphone] - [Audio Rec Level] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto (standardindstilling):
Lydniveauet for optagelse justeres automatisk.
Manual ():
Juster lydniveauet for optagelse med for at skrue op for lydniveauet for optagelse og for at skrue ned for lydniveauet for optagelse.

Bemærk!

 • Indstillingen nulstilles, hver gang du skifter mellem [Auto] og [Manual].
 • Når [Audio Rec Level] er indstillet til [Manual], vil følgende skifte til [Off].
  • Blt-in Zoom Mic
 • Det anbefales, at du bruger hovedtelefoner, når du kontrollerer niveauet.
 • Ved kontinuerlig optagelse af kraftig lyd skal lydniveauet for optagelse sænkes på forhånd for at optage dynamisk lyd.
 • Begrænseren er altid aktiv uanset optagelsesniveauets indstillingsværdi.
 • Når du bruger en dedikeret mikrofon, der er sluttet til multiinterface-tilbehørsskoen, er indstillingen for optagelsesniveau uden betydning, og du kan ikke justere optagelsesniveauet.
 • Når du har indstillet [My Voice Canceling] til [On], kan du ikke længere ændre lydoptagelsesniveauet.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonCtrl with Smartphone

Du kan bruge din smartphone som trådløs fjernbetjening.

 1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Ctrl with Smartphone].

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonMy Button

Du kan tildele funktioner, som du bruger ofte, til en af Mine knapper, når du optager.

 1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [My Button].
 2. Vælg det menuelement, du ønsker at tildele til en af Mine knapper, ved hjælp af /.

 3. Vælg den af Mine knapper, som menuelementet skal tildeles.

 4. Vælg .

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonGrid Line

Du kan få vist linjerne og kontrollere, at motivet er lodret eller vandret.

 1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Grid Line] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off (standardindstilling):
Viser ikke gitterlinjerne.
On:
Viser gitterlinjerne.

Tip!

 • Sørg for, at motivet er i midten af gitterlinjerne for at få en afbalanceret komposition.
 • Linjerne kommer ikke med på optagelsen.
 • Den ydre gitterlinjeramme viser det brugbare skærmareal for et tv, der ikke er kompatibelt med fuld pixel-visning.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofon Zebra

Du kan få vist et zebramønster som vejledning ved justering af lysstyrken.

 1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Zebra] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off (standardindstilling):
Viser ikke zebramønstret.
On :
Viser og lysstyrkeniveau (IRE). Juster lysstyrkeniveauet ved hjælp af /.

IRE (Institute of Radio Engineers) måler det videosignalniveau, der bruges som grundlag for lysstyrken. Referenceniveauet (piedestalniveauet) er indstillet til 0 (%), og det maksimale niveau (fuldstændigt hvidniveau) er indstillet til 100 (%).

Bemærk!

 • Når et motiv, har et lysstyrkeniveau over 100 IRE, kan billedet blive overeksponeret.

Tip!

 • Zebramønstret optages ikke sammen med billedet.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofon Peaking

Du kan få vist et billede på LCD-skærmen, hvor billedets konturer er fremhævet med farver. Du kan bruge denne funktion til at justere fokus.

 1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Peaking] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On/Off (standardindstilling):
Når [Peaking] er indstillet til [On], vises //, og der vises billeder med fremhævet omrids. På denne måde kan du bedre justere fokus. (Standardindstillingen er [Off].)
Farve:
Vælg mellem farverne [White], [Red] eller [Yellow]. (Standardindstillingen er [White].)
Niveau:
Vælg mellem toppunktsniveauerne [High], [Mid] eller [Low]. (Standardindstillingen er [Mid].)

Bemærk!

 • De fremhævede konturer vises muligvis ikke på et mørkt sted.

Tip!

 • De fremhævede konturer optages ikke på billedet.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofon Camera Data Disp.

Vælg, hvilke indstillingsværdier der skal vises.

 1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Camera Data Disp.] - ønsket indstilling.
Off:
Viser kun de indstillingsværdier, der kan justeres manuelt.
On (standardindstilling):
Viser altid alle indstillingsværdier.

Sådan gør duMenubetjeningKamera/mikrofonAudio Level Display

Du kan vælge, om lydniveaumåleren skal vises eller ej. Formen af lydniveaumåleren afhænger af indstillingen [Audio Mode].

 1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Audio Level Display] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On (standardindstilling):
Viser lydniveaumåleren.
Off:
Viser ikke lydniveaumåleren.

Sådan gør duMenubetjeningBilledkvalitet/-størrelse REC Mode

Du kan vælge billedkvaliteten af AVCHD-film. Optagelsestiden eller den type medieenhed, som billederne kan kopieres til, kan variere afhængigt af den valgte filmkvalitet.

 1. - [Image Quality/Size] - [REC Mode] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Highest Quality :
Optager en film i den bedst mulige kvalitet for dette produkt (i 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).
High Quality :
Optager en film i bedre kvalitet (i 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).
Standard :
Optager en film i standardkvalitet (i 60i (*)/50i (**)).
Long Time :
Optager en lang film (i 60i (*)/50i (**)).
60p Quality (*)/50p Quality (**) :
Optager en film i 60p (*)/50p (**).

*Modeller med NTSC-farvesystemet

**Modeller med PAL-farvesystemet

Tip!

 • De typer medier, som billeder kan gemmes på, afhænger af den valgte billedkvalitet.
  • 60p Quality (*)/50p Quality (**)/Highest Quality :

   Hukommelseskort, eksternt medie, Blu-ray-diske

  • High Quality /Standard /Long Time :

   Hukommelseskort, eksternt medie, Blu-ray-diske, AVCHD-optagelsesdiske

*Modeller med NTSC-farvesystemet: [60p Quality ] kan kun indstilles, når [Frame Rate] er indstillet til [60p].

**Modeller med PAL-farvesystemet: [50p Quality ] kan kun indstilles, når [Frame Rate] er indstillet til [50p].

Sådan gør duMenubetjeningBilledkvalitet/-størrelse Frame Rate

Du kan vælge den billedhastighed, der skal bruges til optagelse af [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E), [XAVC S HD] eller [AVCHD]-film. Indstil først [REC Mode], inden du indstiller [Frame Rate].

 1. - [Image Quality/Size] - [Frame Rate] - ønsket indstilling.

De tilgængelige indstillinger for billedhastighed varierer alt efter optagelsesformat.

Tilgængelige indstillinger for billedhastighed

XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
30p(*) (standardindstilling)/24p(*)/25p(**) (standardindstilling)
XAVC S HD:
60p(*)/50p(**) (standardindstilling)/30p(*)/24p(*)/25p(**)
AVCHD:
60p(*)/50p(**)/60i(*)/50i(**) (standardindstilling)/24p(*)/25p(**)

Beskrivelse af menuelementer

60i(*)/50i(**):
Dette er en almindelig indstilling til AVCHD-film.
60p(*)/50p(**):
Du kan optage film med en datamængde, der er dobbelt så stor som 60i(*), 50i(**) eller 30p(*) pr. tidsenhed. Når du afspiller en film, der er optaget med denne indstilling på et tv, skal tv'et være kompatibelt med 60p(*) eller 50p(**)-filmafspilning.
30p(*):
Det anbefales at optage film med denne indstilling ved brug af et kamerastativ.
24p(*)/25p(**)
Du kan optage film, der giver en atmosfære, som ligger tættere på filmbilleder, med denne indstilling. Det anbefales at optage film med denne indstilling ved brug af et kamerastativ.

*Modeller med NTSC-farvesystemet

**Modeller med PAL-farvesystemet

Bemærk!

 • Hvilke medier, de optagne billeder kan gemmes på, afhænger af den optagelsestilstand, der er indstillet under optagelsen.

Sådan gør duMenubetjeningBilledkvalitet/-størrelse Dual Video REC

Du kan slå den dobbelte optagelsestilstand (optagelse af en MP4 -film under filmoptagelse) til eller fra.

 1. - [Image Quality/Size] - [Dual Video REC] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On :
Optager en MP4-film under optagelsen af en 4K-film (FDR-AX100/FDR-AX100E) eller HD-film.
Off (standardindstilling):
Optager ikke en MP4-film under optagelsen af en HD-film.

Bemærk!

 • Når [File Format] er indstillet til [XAVC S HD] og [Frame Rate] er indstillet til 60p (modeller med NTSC-farvesystemet)/50p (modeller med PAL-farvesystemet), indstilles [Dual Video REC] til [Off].
 • Når [File Format] er indstillet til [AVCHD] og [REC Mode] er indstillet til [60p Quality (modeller med NTSC-farvesystemet)]/[50p Quality (modeller med PAL-farvesystemet)], indstilles [Dual Video REC] til [Off].
 • Når [File Format] er indstillet til [AVCHD] og [Frame Rate] er indstillet til 60p (modeller med NTSC-farvesystemet)/50p (modeller med PAL-farvesystemet), indstilles [Dual Video REC] til [Off].
 • Når [Dual Video REC] er indstillet til [On], kan du ikke bruge følgende funktioner.
  • Optagelse af billeder under filmoptagelse (Dobbeltoptagelse)
  • Tydelig optagelse af det valgte motiv (Ansigtsprioritet)

Sådan gør duMenubetjeningBilledkvalitet/-størrelseFile Format

Angiv optagelsesformat for optagelse og afspilning.

 1. - [Image Quality/Size] - [File Format] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

FDR-AX100/FDR-AX100E

XAVC S 4K (standardindstilling):
Optager 4K-billeder i XAVC S-format.
Denne indstilling er velegnet til fremvisning på et 4K-tv. Både optagelse og afspilning skifter.
De film, du kan afspilles, skiftes også i henhold til værdien for [Frame Rate].
XAVC S HD:
Optager HD (high definition)-billeder i XAVC S-format.
Denne indstilling er velegnet til fremvisning på et HD (high definition)-tv. Både optagelse og afspilning skifter.
AVCHD:

Optager HD (high definition)-billeder i AVCHD-format.
Denne indstilling er velegnet til fremvisning på et HD (high definition)-tv og til Blu-ray-diskoptagelse. Både optagelse og afspilning skifter.

 

HDR-CX900/HDR-CX900E

XAVC S HD:
Optager HD (high definition)-billeder i XAVC S-format.
Denne indstilling er velegnet til fremvisning på et HD (high definition)-tv. Både optagelse og afspilning skifter.
AVCHD (standardindstilling):
Optager HD (high definition)-billeder i AVCHD-format.
Denne indstilling er velegnet til fremvisning på et HD (high definition)-tv og til Blu-ray-diskoptagelse. Både optagelse og afspilning skifter.

Sådan gør duMenubetjeningBilledkvalitet/-størrelse Image Size

Du kan vælge størrelsen af de billeder, du vil tage. Det antal billeder, du kan tage, varierer afhængigt af den valgte billedstørrelse.

 1. - [Image Quality/Size] - [Image Size] - ønsket indstilling.
  • Billedstørrelsen angives i henhold til det valgte format som [File Format].

L (20.0M) (*)

L (15.0M)(*)

M (14.2M)

M (10.6M)

S (2.1M)

S (VGA)

* Kun til FDR-AX100/FDR-AX100E

Bemærk!

 • Standardværdien er M.
 • Du kan ikke vælge L, hvis [File Format] er indstillet til [XAVC S HD] eller [AVCHD] (L ændres automatisk til M).
 • Den billedstørrelse, der vælges med denne indstilling, anvendes også til billeder, der tages ved hjælp af Dual Capture-funktionen.
 • [Clear Image Zoom] bruges til optagelse af M-størrelse-billeder under filmoptagelse (Dual Capture) i [AVCHD]- eller [XAVC S HD]-filmformat og ved optagelse af billeder i L-størrelse.

Sådan gør duMenubetjeningAfspilningsfunktionEvent View

Du kan afspille optagne billeder efter optagelsesdato (Event View).

 1. - [Playback Function] - [Event View].

Sådan gør duMenubetjeningAfspilningsfunktion Scenario

Du kan se det højdepunktsscenarie, du har gemt.

 1. - [Playback Function] - [Scenario].

Bemærk!

 • Denne funktion er kun tilgængelig, hvis [File Format] er indstillet til [AVCHD].

Sådan gør duMenubetjeningRediger/KopierSend to Smartphone

Overfør billeder, der er optaget med dette produkt, til din smartphone.

 1. Tryk på knappen på videokameraet for at aktivere afspilningstilstanden.
 2. - [Edit/Copy] - [Send to Smartphone].

Sådan gør duMenubetjeningRediger/KopierView on TV

Du kan vise billeder på dit tv, hvis det er kompatibelt med netværksfunktionen, ved at overføre billeder fra dette produkt uden at forbinde det med tv'et via et kabel. Det kan være nødvendigt at udføre handlinger på tv'et inden afspilningen, afhængigt af hvilket tv du bruger. Du kan læse mere i betjeningsvejledningerne til tv'et.

 1. Tryk på på dette produkt for at starte afspilningstilstand.
 2. - [Edit/Copy] - [View on TV].

Sådan gør duMenubetjeningRediger/KopierSend to Computer

Overfør billeder, der er optaget med dette produkt, til din computer.

 1. Tryk på knappen på dette produkt for at aktivere afspilningstilstanden.
 2. - [Edit/Copy] - [Send to Computer].

Sådan gør duMenubetjeningRediger/Kopier Delete

Du kan slette overflødige billeder.

 1. Tryk på knappen på dette produkt for at aktivere afspilningstilstanden.
 2. Vælg på skærmbilledet Begivenhedsvisning, og vælg derefter det filmformat, du vil slette.
  • Der vises muligvis et andet ikon end afhængigt af indstillingen [File Format] og formatet for filmafspilning.
 3. - [Edit/Copy] - [Delete] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Multiple Images :

Du kan vælge de billeder, der skal slettes. Vælg den billedtype, du vil slette, føj til de ønskede billeder, og vælg derefter .

All In Event :

Du kan slette alle billeder på den valgte dato på én gang. Vælg den dato, du vil slette, ved hjælp af /, og vælg derefter .

Sådan gør duMenubetjeningRediger/Kopier Protect

Beskyt film og billeder mod utilsigtet sletning. vises på de beskyttede billeder.

 1. Tryk på knappen på produktet for at aktivere afspilningstilstanden.
 2. Vælg på skærmbilledet Begivenhedsvisning, og vælg det filmformat, du vil beskytte.
  • Der vises muligvis et andet ikon end afhængigt af indstillingen [File Format] og formatet for filmafspilning.
 3. - [Edit/Copy] - [Protect] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Multiple Images :

Du kan vælge de billeder, der skal beskyttes. Vælg den billedtype, du vil beskytte, føj til de ønskede billeder, og vælg derefter .

Set All In Event :

Du kan beskytte alle billeder på den valgte dato på én gang. Vælg den dato, du vil beskytte, ved hjælp af /, og vælg derefter .

Remove All In Event :

Du kan fjerne beskyttelsen fra alle billeder på den valgte dato på én gang. Vælg den dato, du vil fjerne beskyttelsen fra, ved hjælp af /, og vælg derefter .

Bemærk!

 • Du kan kun vælge én dato.

Sådan gør duMenubetjeningRediger/Kopier Direct Copy

Du kan manuelt gemme billeder på en ekstern medieenhed, mens enheden er tilsluttet dette produkt.

 1. Tryk på (View Images).
 2. - [Edit/Copy] - [Direct Copy].

Bemærk!

 • Du kan udføre denne handling, når dette produkt er tilsluttet en ekstern enhed.
 • Denne funktion er ikke tilgængelig for [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E) og [XAVC S HD]-film.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerMedia Info

Du kan kontrollere den resterende optagelsestid og optagelsesmediets omtrentlige ledige og anvendte medieplads.

 1. - [Setup] - [Media Settings] - [Media Info].

Bemærk!

 • På grund af filhåndteringsområdet vises den brugte plads ikke som 0 %, selvom du udfører [Format].

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerFormat

Formatering sletter alle film og billeder for at få mere ledig plads.

 1. - [Setup] - [Media Settings] - [Format] - ønsket optagelsesmedie, og vælg .

Bemærk!

 • Slut dette produkt til en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende vekselstrømsadapter for at udføre denne handling.
 • For at undgå at miste vigtige billeder bør disse gemmes, før du formaterer optagelsesmediet.
 • Beskyttede film og billeder slettes også.
 • Sørg for ikke at gøre følgende, mens [Executing...] vises.
  • Åbne/lukke LCD-skærmen.
  • Betjene knapperne på dette produkt.
  • Tage hukommelseskortet ud af dette produkt.
  • Frakoble vekselstrømsadapteren.
  • Fjerne batteriet.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillinger Repair Img. DB F.

Reparer billeddatabasefilen, når det er nødvendigt, f.eks. når meddelelsen om reparation af billeddatabasen vises.

 1. - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - ønsket optagelsesmedie, og vælg .

Tip!

 • Hvis du vil afspille filmfiler, der er redigeret på en computer eller på andet udstyr og skrevet tilbage til optagelsesmediet, men hvor der ikke vises noget billede på skærmen Begivenhedsvisning, skal du udføre [Repair Img. DB F.].

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerFile Number

Gør det muligt at vælge, hvordan der skal tildeles filnumre til billeder/MP4-film.

 1. - [Setup] - [Media Settings] - [File Number] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Series (standardindstilling):

Billeder/MP4-film tildeles fortløbende filnumre. Filnummeret bliver et nummer højere, hver gang du optager et billede/en MP4-film.

Filnumrene tildeles stadig i fortløbende rækkefølge, selvom du udskifter hukommelseskortet med et nyt.

Reset:
Filnumrene tildeles i fortløbende rækkefølge og følger efter det højeste filnummer, der findes på det eksisterende optagelsesmedie. Når du udskifter hukommelseskortet med et nyt, tildeles filnumrene for hvert hukommelseskort.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillinger Data Code

Under afspilning viser dette produkt oplysninger, der registreres automatisk på optagelsestidspunktet. Du kan kontrollere følgende oplysninger.

 1. - [Setup] - [Playback Settings] - [Data Code] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off (standardindstilling):
Datakoderne vises ikke.
Date/Time :

Dato

Klokkeslæt

Camera Data :

Film

Billede

White Balance

SteadyShot fra

Shutter Speed

F-stop

Gain

Lysstyrke

Blitz

Eksponering

WB B-A/WB G-M

ISO

WB Color Temp.

Bemærk!

 • Datakoden vises på tv-skærmen, hvis du slutter dette produkt til et tv.
 • Afhængigt af optagelsesmediets tilstand vises [-- -- --] muligvis.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerVolume

Gør det muligt at justere afspilningslydstyrken.

 1. - [Setup] - [Playback Settings] - [Volume] - juster lydstyrken ved hjælp af /.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerDownload Music (HDR-CX900/FDR-AX100)

Du kan overføre musikfiler fra lyd-CD'er osv. til dette produkt ved at slutte dette produkt til en computer.

 1. - [Setup] - [Playback Settings] - [Download Music].

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerEmpty Music (HDR-CX900/FDR-AX100)

Du kan slette alle de musikfiler, der er gemt på dette produkt.

 1. - [Setup] - [Playback Settings] - [Empty Music].

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerWPS Push

Hvis dit adgang har en WPS-knap, kan du nemt registrere adgangspunktet til dette produkt.

 1. - [Setup] - [Connection] - [WPS Push].
 2. Tryk på WPS-knappen på det adgangspunkt, du vil registrere.

Bemærk!

 • [WPS Push] kræver, at sikkerheden for adgangspunktet er WPA eller WPA2, og at metoden med WPS-trykknap understøttes. Hvis dit adgangspunkts sikkerhed er indstillet til WEP, eller dit adgangspunkt ikke understøtter metoden med WPS Push-knap, skal du registrere adgangspunktet manuelt.
 • Du kan få detaljer om de understøttede funktioner og indstillinger for dit adgangspunkt i betjeningsvejledningen til dit adgangspunkt eller ved at kontakte administratoren af dit adgangspunkt.
 • Afhængigt af de omgivende forhold, f.eks. forhindringer mellem videokameraet og adgangspunktet, signalforholdet og materialerne i væggen osv., er det muligvis ikke muligt at oprette forbindelse, eller kommunikationsafstanden kan være kortere. Flyt dette produkt eller formindsk afstanden mellem dette produkt og adgangspunktet.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerAccess point settings

Du kan registrere dit adgangspunkt manuelt. Inden du påbegynder denne procedure, skal du kontrollere adgangspunktets SSID-navn, sikkerhedstilstand og adgangskode. Adgangskoden kan være indstillet på forhånd i visse enheder. Læs mere om dette i betjeningsvejledningen til adgangspunktet, eller kontakt administratoren.

 1. - [Setup] - [Connection] - [Access point settings].
 2. Vælg det adgangspunkt, du vil registrere.

  Det ønskede adgangspunkt vises:
  Vælg adgangspunktet.
  Det ønskede adgangspunkt vises ikke:
  Vælg [Manual setting], angiv adgangspunktets SSID-navn, og vælg derefter sikkerhedstilstanden.
 3. Angiv adgangskoden, og vælg derefter [Next] - [Register].

  • For adgangspunkter, som ikke har -ikonet, er det ikke nødvendigt at angive en adgangskode.

Andre indstillingselementer

Afhængigt af statussen eller indstillingsmetoden for dit adgangspunkt kan der være flere indstillingselementer.

WPS PIN:
Viser den PIN-kode, der skal angives for den tilsluttede enhed.
IP address setting:
Vælg [Auto] eller [Manual].
IP address:
Hvis du angiver IP-adressen manuelt, skal du angive den faste adresse.
Subnet mask/Default gateway:
Når du indstiller [IP address setting] til [Manual], skal du angive den IP-adresse og undernetmaske, der passer til dit netværksmiljø.
Priority Connection:
Vælg [On] eller [Off].

Bemærk!

 • Hvis du vil give prioritet til det registrerede adgangspunkt manuelt, skal du indstille [Priority Connection] til [On].

Tip!

 • Se oplysninger om inputmetode under "Sådan bruges tastaturet".

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerEdit Device Name

Du kan ændre enhedsnavnet for Wi-Fi Direct osv.

 1. - [Setup] - [Connection] - [Edit Device Name].
 2. Vælg indtastningsfeltet, angiv enhedens navn, og vælg derefter .

Tip!

 • Se oplysninger om indtastningsfeltet, under "Sådan bruges tastaturet".

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerDisp MAC Address

Vis dette produkts MAC-adresse.

 1. - [Setup] - [Connection] - [Disp MAC Address].
  • MAC-adressen vises.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerSSID/PW Reset

Dette produkt deler SSID/adgangskoden til [Send to Smartphone] og [Ctrl with Smartphone] med en enhed, der har tilladelse til at oprette forbindelse. Hvis du vil ændre, hvilken enhed, der kan oprette forbindelse til dette produkt, skal du ændre SSID/adgangskode ved hjælp af følgende procedure.

 1. - [Setup] - [Connection] - [SSID/PW Reset] - .

Bemærk!

 • Når du har ændret SSID/adgangskode, skal du indstille din smartphone igen.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerNetwork Info Reset

Ud over SSID/adgangskoden kan du også nulstille oplysningerne om adgangspunktet osv. Hvis du vil ændre det adgangspunkt, der skal oprettes forbindelse til, skal du nulstille forbindelsesoplysninger på følgende måde.

 1. - [Setup] - [Connection] - [Network Info Reset].

Bemærk!

 • Når du har ændret tilslutningsoplysningerne, skal du indstille din smartphone eller adgangspunktet igen.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerTV Type

Du skal konvertere signalet afhængigt af forholdet mellem vandret og lodret på det tilsluttede tv.

 1. - [Setup] - [Connection] - [TV Type] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

16:9 (standardindstilling):

Vælg denne indstilling for at få vist dine film på et 16:9 (bredformat)-tv.

A: Billeder optaget i tilstanden 16:9 (bredformat)

B: Billeder optaget i tilstanden 4:3

 

4:3:

Vælg denne indstilling for at få vist dine film og billeder på et 4:3-standard-tv.

A: Billeder optaget i tilstanden 16:9 (bredformat)

B: Billeder optaget i tilstanden 4:3

Sådan gør duMenubetjeningIndstillinger HDMI Resolution

Vælg opløsning for billeder, der skal afspilles, når dette produkt sluttes til et tv med HDMI-kablet.

 1. - [Setup] - [Connection] - [HDMI Resolution] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto (standardindstilling):
Sender automatisk signalet i overensstemmelse med tv'et.
2160p/1080p (FDR-AX100/FDR-AX100E):
Sender 4K-film ved 2160p og HD-film ved 1080p.
1080p:
Sender 1080p-signalet. 4K-film nedkonverteres til HD før de sendes.
1080i:
Sender 1080i-signalet. 4K-film nedkonverteres til HD før de sendes.
720p:
Sender 720p-signalet. 4K-film nedkonverteres til HD før de sendes.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerCTRL FOR HDMI

Når du slutter dette produkt til et BRAVIA Sync-kompatibelt tv med HDMI-kablet, kan du afspille film på dette produkt ved at rette tv'ets fjernbetjening mod tv'et.

 1. - [Setup] - [Connection] - [CTRL FOR HDMI] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On (standardindstilling):
Dette produkt betjenes vha. tv'ets fjernbetjening.
Off:
Dette produkt betjenes ikke vha. tv'ets fjernbetjening.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerUSB Connect

Vælg dette punkt, hvis en USB-forbindelse ikke starter, også selvom du slutter dette produkt til en ekstern enhed ved hjælp af Built-in USB Cable.

 1. - [Setup] - [Connection] - [USB Connect].

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerUSB Connect Setting

Du kan indstille USB-overførselstilstanden til oprettelse af forbindelse mellem dette produkt og en computer eller en anden USB-enhed.

 1. - [Setup] - [Connection] - [USB Connect Setting] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto (standardindstilling):
Dette produkt vælger automatisk USB-overførselstilstanden afhængigt af den tilsluttede enhed.
MTP:
Dette er en USB-overførselstilstand, som er kompatibel med bestemte computertyper.
Mass Storage:
Dette er en USB-overførselstilstand, som er kompatibel med mange typer af USB-enheder.

Bemærk!

 • Når dette produkt er koblet til en ekstern enhed i tilstanden [MTP], vises billedfiler med den optagne dato, men visse oplysninger, der er inkluderet i billedfilerne, vil ikke kunne vises på den tilsluttede enhed. Hvis du vil importere billeder fra dette produkt til computeren, skal du bruge softwaren PlayMemories Home.
 • Hvis "Device Stage*"-vinduet ikke åbnes, når du kobler dette produkt til en computer, der er udstyret med Windows 7 eller Windows 8, skal du indstille [USB Connect Setting] til [Auto].

  *"Device Stage" er en menu i Windows 7 eller Windows 8, som bruges til at administrere enheder (videokamera, kamera osv.), som er tilsluttet computeren.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillinger USB Power Supply

Angiv, om der skal bruges USB-strømforsynet funktion, når dette produkt er sluttet til en USB-enhed, f.eks. en computer.

Monter det medfølgende batteri på produktet.

 1. - [Setup] - [Connection] - [USB Power Supply].

Beskrivelse af menuelementer

On (standardindstilling):
Der forsynes strøm ved tilslutning via Built-in USB Cable.
Off :
Forsyner ikke strøm ved tilslutning via Built-in USB Cable.

Bemærk!

 • Denne funktion bruger muligvis batteristrøm.
 • Det anbefales, at du tilslutter en USB-enhed, der er kompatibel med en 1.500 mA-strømforsyning.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerUSB LUN Setting

Forbedrer kompatibiliteten med eksterne enheder ved at begrænse USB-forbindelsens funktioner.

 1. - [Setup] - [Connection] - [USB LUN Setting] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Multi (standardindstilling):
Brug denne indstilling til almindelige handlinger.
Single:
Prøv kun denne indstilling, hvis du ikke kan oprette forbindelse til en ekstern enhed.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerBeep

Du kan aktivere eller deaktivere melodien, der lyder, når du starter/stopper en optagelse eller betjener dette produkt.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Beep] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On (standardindstilling):
Der lyder en melodi.
Off:
Der afspilles ingen melodi.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerMonitor Brightness

Du kan justere LCD-skærmens lysstyrke.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Monitor Brightness] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Normal (standardindstilling):
Normal indstilling (normal lysstyrke).
Bright:
Vælg denne indstilling, når LCD-skærmen ikke er lys nok. Denne justering påvirker på ingen måde de optagne billeder.
 • Ved brug af en vekselstrømsadapter indstilles [Monitor Brightness] automatisk til [Bright].

Sådan gør duMenubetjeningIndstillinger Display Setting

Gør det muligt at indstille, hvor længe ikoner eller indikatorer vises på LCD-skærmen under optagelse.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Display Setting] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto (standardindstilling):

Vises i ca. 3 sekunder.

Zoom- og optagelseskapperne vises på LCD-skærmen.

On :
Vises hele tiden. Zoom- og optagelseskapperne vises ikke på LCD-skærmen.

Bemærk!

 • Du kan ikke ændre indstillingen af ikonerne eller indikatorerne på LCD-skærmen i afspilningstilstand.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerAirplane Mode

Når du går om bord på et fly, kan du deaktivere Wi-Fi-funktionen midlertidigt.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Airplane Mode] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off (standardindstilling):
Normal indstilling.
On ():
Brug indstillingen, når du er om bord på et fly.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillinger REC Lamp

Du kan forhindre, at kameraets optagelseslampe foran på dette produkt lyser.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [REC Lamp] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On (standardindstilling):
Kameraets optagelseslampe lyser.
Off :
Kameraets optagelseslampe lyser ikke.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerRemote Ctrl

Du kan låse knapperne på den trådløse fjernbetjening for at forhindre utilsigtet betjening via fjernbetjeninger til andre enheder.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Remote Ctrl] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On (standardindstilling):
Vælg denne indstilling, når du bruger den medfølgende trådløse fjernbetjening.
Off:
Vælg denne indstilling, når du ikke bruger den medfølgende trådløse fjernbetjening.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerLanguage Setting

Gør det muligt at vælge det sprog, der skal bruges på LCD-skærmen.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Language Setting] - ønsket sprog.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillinger 24p Mode (HDR-CX900E/FDR-AX100E)

Du kan optage 24p-film ved at ændre signalformatet.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [24p Mode] - .
  Hvis du vil have systemet til at vende tilbage til 50i, skal du vælge på skærmen [Cancel 24p Mode].

Bemærk!

 • Dette produkt genstarter hver gang, du ændrer indstillingen.
 • Når du ændrer indstillingen, skal optagemediet formateres.
 • Når du vælger [24p Mode], vil der være begrænsninger for følgende indstillinger.
  • Filmoptagelsesformatet er begrænset til AVCHD 24p (FX, FH), XAVC S HD 24p og XAVC S 4K 24p (FDR-AX100E).
  • Afhængigt af det tilsluttede tv afspilles billederne muligvis ikke normalt, fordi videosignaludgangen fra dette produkt er i NTSC-format.
  • Du kan ikke indstille [Frame Rate].

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerCancel 24p Mode (HDR-CX900E/FDR-AX100E)

Sæt systemet tilbage i 50i-tilstand ved at annullere 24p-tilstand.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Cancel 24p Mode] - .

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerCalibration

Brug denne funktion, hvis knapperne på berøringsskærmen ikke virker korrekt.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Calibration].
 2. Tryk 3 gange på det "×", der vises på LCD-skærmen, med hjørnet af hukommelseskortet eller lignende.

Bemærk!

 • Hvis du ikke trykker på det rigtige sted, skal du starte kalibreringen igen.
 • Du må ikke bruge en genstand med skarp spids til kalibrering. Dette kan beskadige LCD-skærmen.
 • Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den er drejet eller lukket med LCD-skærmen vendende udad.

Tip!

 • Vælg [Cancel] for at annullere kalibreringen.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerBattery Info

Du kan kontrollere batteriets anslåede resterende kapacitet.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Battery Info].

Sådan gør duMenubetjeningIndstillinger Power Save

Du kan ændre indstillingerne af LCD-skærmens baggrundsbelysning og dette produkts strømstatus.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Power Save].

Beskrivelse af menuelementer

Standard (standardindstilling):
LCD-skærmens baggrundsbelysning slukkes automatisk, hvis du ikke forsøger at betjene dette produkt i mere end 1 minut. Dette produkt slukkes automatisk, hvis du ikke forsøger at betjene det i mere end 2 minutter.
Max :
LCD-skærmens lysstyrke justeres automatisk efter den omgivende lysstyrke. LCD-skærmens baggrundsbelysning slukkes automatisk, hvis du ikke forsøger at betjene dette produkt i mere end 15 sekunder. Dette produkt slukkes automatisk, hvis du ikke forsøger at betjene det i mere end 1 minut.
Off :
LCD-skærmens baggrundsbelysning lyser altid klart. Dette produkt slukkes ikke automatisk.

Bemærk!

 • Denne indstilling fungerer kun ved brug af batteriet.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerInitialize

Alle indstillinger nulstilles.

 1. - [Setup] - [General Settings] - [Initialize] - .

Tip!

 • Selvom du bruger denne funktion, bevares alle film og billeder.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerDate & Time Setting

Indstil dato og klokkeslæt.

 1. - [Setup] - [Clock Settings] - [Date & Time Setting] - ønskede indstillinger.

Beskrivelse af menuelementer

Date & Time Format:
Du kan vælge rækkefølge for visning af år, måned og dag.
Summer Time:
Indstiller til sommertid. Uret er indstillet til at stille tiden 1 time frem.
Date & Time:
Du kan indstille uret.

Sådan gør duMenubetjeningIndstillingerArea Setting

Gør det muligt at justere en tidsforskel uden at standse uret. Vælg dit lokalområde, når du bruger dette produkt i andre tidszoner.

 1. - [Setup] - [Clock Settings] - [Area Setting] - [Home] - ønsket indstilling.

Tip!

 • Du kan indstille et andet sted som [Destination].

Sådan gør duOpladningstid/optagelsestid for film/antal billeder, der kan optagesKontrol af opladningstidenOpladningstid

Den omtrentlige tid (min), der kræves, når du oplader et fuldt afladet batteri helt.

Når vekselstrømsadapteren anvendes

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (medfølger):
140 min
NP-FV70 :
205 min
NP-FV100 :
360 min

Når vekselstrømsadapteren anvendes

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (medfølger):
205 min
NP-FV100:
360 min

Når du bruger din computer

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (medfølger):
305 min
NP-FV70 :
555 min
NP-FV100 :
930 min

Når du bruger din computer

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (medfølger):
555 min
NP-FV100 :
930 min

Tip!

 • De opladningstider, der vises i ovenstående tabel, er målt ved opladning af produktet ved en temperatur på 25 ˚C. Det anbefales, at du oplader batteriet i et temperaturområde fra 10 °C til 30 °C.
 • Opladningstiderne blev målt uden brug af USB-tilslutningskablet.

Sådan gør duOpladningstid/optagelsestid for film/antal billeder, der kan optagesForventet optagelses- og afspilningstid for individuelle batterier Forventet optagelsestid for hver batteri

Omtrentlig optagelsestid med hver batteri er vist som følger.

Kontinuerlig optagelsestid

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (medfølger):
105 min
115 min
NP-FV70 :
220 min
240 min
NP-FV100 :
440 min
485 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (medfølger):
135 min
145 min
NP-FV100 :
270 min
290 min

Normal optagelsestid

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (medfølger):
50 min
55 min
NP-FV70 :
110 min
120 min
NP-FV100 :
220 min
240 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (medfølger):
65 min
70 min
NP-FV100 :
135 min
145 min
Top:
Når LCD-skærmer er åben
Bund:
Ved optagelse med søgeren uden åbning af LCD-skærmen

Tip!

 • Optagelsestiderne er ved standardindstillingerne.
  • Når [File Format] er indstillet til [XAVC S 4K] og [Frame Rate] er indstillet til 30p(*)/25p(**) (FDR-AX100/FDR-AX100E)
  • Når [File Format] er indstillet til [AVCHD] og [REC Mode] er indstillet til [Standard ] (HDR-CX900/HDR-CX900E)

  * Modeller med NTSC-farvesystemet

  ** Modeller med PAL-farvesystemet

 • Normal optagelsestid viser den tid, hvor du gentager start/stop, skift af [Shooting Mode] og zoom.
 • Tiderne måles ved brug af produktet ved 25 ˚C. 10 ˚C til 30 ˚C anbefales.
 • Optagelses- og afspilningstiden bliver kortere, afhængigt af de betingelser, du bruger produktet under, f.eks. ved brug af produktet ved lave temperaturer.

Sådan gør duOpladningstid/optagelsestid for film/antal billeder, der kan optagesForventet optagelses- og afspilningstid for individuelle batterier Forventet afspilningstid for hver batteri

Omtrentlig afspilningstid med hver batteri er vist som følger.

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (medfølger):

135 min

145 min

NP-FV70 :

280 min

300 min

NP-FV100 :

555 min

600 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (medfølger):

180 min

185 min

NP-FV100 :

360 min

375 min

Top:
Når LCD-skærmer er åben
Bund:
Ved optagelse med søgeren uden åbning af LCD-skærmen

Sådan gør duOpladningstid/optagelsestid for film/antal billeder, der kan optagesForventet filmoptagelsestid og forventet antal billeder, der kan optages, for hukommelseskortBemærkninger om optagelse

Læs følgende forholdsregler om optagelse.

Bemærk!

 • Optagetiden kan variere afhængigt af forholdene omkring optagelsen og motivet og [REC Mode].
 • Du kan optage film med maksimalt 9.999 scener i XAVC S-format eller 3.999 scener i AVCHD-format. Du kan desuden optage maksimalt 40.000 MP4 film og billeder tilsammen.
 • Den maksimale kontinuerlige optagetid for film er cirka 13 timer.
 • Dette produkt anvender formatet VBR (variabel bithastighed) til automatisk at justere billedkvaliteten, så den passer til optagelsesscenen. Denne teknologi skaber variationer i optagetiden for mediet. Film, der indeholder hurtige bevægelser og komplekse billeder, optages ved en højere bithastighed, og det reducerer den samlede optagetid.

Sådan gør duOpladningstid/optagelsestid for film/antal billeder, der kan optagesForventet filmoptagelsestid og forventet antal billeder, der kan optages, for hukommelseskortForventet optagelsestid for film

Den forventede optagelsestid for film ved lagring på et hukommelseskort er vist som følger.

16 GB

60p Quality (*)/50p Quality (**):
[Dual Video REC] indstilles til [Off]: 1 t 15 min (1 t 15 min)
Highest Quality :
[Dual Video REC] indstilles til [On]: 1 t 15 min (1 t 15 min)
[Dual Video REC] indstilles til [Off]: 1 t 25 min (1 t 25 min)
High Quality :
[Dual Video REC] indstilles til [On]: 1 t 40 min (1 t 40 min)
[Dual Video REC] indstilles til [Off]: 2 t (2 t)
Standard :
[Dual Video REC] indstilles til [On]: 2 t 40 min (2 t 5 min)
[Dual Video REC] indstilles til [Off]: 3 t 30 min (2 t 40 min)
Long Time :
[Dual Video REC] indstilles til [On]: 3 t 50 min (3 t 25 min)
[Dual Video REC] indstilles til [Off]: 6 t 10 min (5 t)

32 GB

60p Quality (*)/50p Quality (**):
[Dual Video REC] indstilles til [Off]: 2 t 30 min (2 t 30 min)
Highest Quality :
[Dual Video REC] indstilles til [On]: 2 t 35 min (2 t 35 min)
[Dual Video REC] indstilles til [Off]: 3 t (3 t)
High Quality :
[Dual Video REC] indstilles til [On]: 3 t 25 min (3 t 25 min)
[Dual Video REC] indstilles til [Off]: 4 t 5 min (4 t 5 min)
Standard :
[Dual Video REC] indstilles til [On]: 5 t 20 min (4 t 20 min)
[Dual Video REC] indstilles til [Off]: 7 t 10 min (5 t 25 min)
Long Time :
[Dual Video REC] indstilles til [On]: 7 t 50 min (6 t 50 min)
[Dual Video REC] indstilles til [Off]: 12 t 20 min (10 t 10 min)

64 GB

XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
[Dual Video REC] indstilles til [On]: 2 t 5 min (2 t 5 min)
[Dual Video REC] indstilles til [Off]: 2 t 10 min (2 t 10 min)
XAVC S HD :
[Dual Video REC] indstilles til [On]: 2 t 25 min (2 t 25 min)
[Dual Video REC] indstilles til [Off]: 2 t 35 min (2 t 35 min)
60p Quality (*)/50p Quality (**):
[Dual Video REC] indstilles til [Off]: 5 t 5 min (5 t 5 min)
Highest Quality :
[Dual Video REC] indstilles til [On]: 5 t 15 min (5 t 15 min)
[Dual Video REC] indstilles til [Off]: 6 t (6 t)
High Quality :
[Dual Video REC] indstilles til [On]: 6 t 50 min (6 t 50 min)
[Dual Video REC] indstilles til [Off]: 8 t 10 min (8 t 10 min)
Standard :
[Dual Video REC] indstilles til [On]: 10 t 45 min (8 t 40 min)
[Dual Video REC] indstilles til [Off]: 14 t 25 min (10 t 55 min)
Long Time :
[Dual Video REC] indstilles til [On]: 15 t 40 min (13 t 50 min)
[Dual Video REC] indstilles til [Off]: 24 t 50 min (20 t 25 min)

*Modeller med NTSC-farvesystemet

**Modeller med PAL-farvesystemet

Bemærk!

 • Ved brug af et Sony-hukommelseskort.
 • Ved optagelse af AVCHD-film med [Audio Mode] indstillet til [5.1ch Surround].
 • Tallet i ( ) er minimumoptagelsestiden.

Sådan gør duOpladningstid/optagelsestid for film/antal billeder, der kan optagesForventet filmoptagelsestid og forventet antal billeder, der kan optages, for hukommelseskortForventet antal billeder, der kan optages

Det forventede antal billeder, som du kan gemme på et hukommelseskort, vises som følger.

Ved optagelse af 20,0 M-billeder

16 GB:
1.350 billeder
32 GB:
2.750 billeder
64 GB:
5.500 billeder

Ved optagelse af 14,2 M-billeder

16 GB:
1.750 billeder
32 GB:
3.550 billeder
64 GB:
7.100 billeder

Bemærk!

 • Ved brug af et Sony-hukommelseskort.
 • Antallet af billeder, der kan optages på det viste hukommelseskort, er for den maksimale billedstørrelse for produktet. Det faktiske antal billeder, der kan optages, vises på LCD-skærmen under optagelse.
 • Antallet af billeder, der kan optages på det viste hukommelseskort, afhænger af optageforholdene.
 • Den unikke pixelmatrix for Sonys ClearVid og billedbehandlingssystemet (BIONZ X) giver mulighed for stillbilledopløsning, der svarer til de beskrevne størrelser.

Sådan gør duOpladningstid/optagelsestid for film/antal billeder, der kan optagesBit-hastighed for hver enkelt optagelsestilstandBit-hastighed og optagepixler

Følgende liste viser bit-hastighed, pixler og forhold for hver filmoptagelsestilstand (film + lyd osv.).
XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
Cirka 60 Mbps 3.840 × 2.160 pixel/30p(*), 3.840 × 2.160 pixel/24p(*) eller 3.840 × 2.160 pixel/25p(**), 16:9
XAVC S HD :
Cirka 50 Mbps 1.920 × 1.080 pixel/60p(*), 1.920 × 1.080 pixel/50p(**), 1.920 × 1.080 pixel/30p(*), 1.920 × 1.080 pixel/24p(*) eller 1.920 × 1.080 pixel/25p(**), 16:9
AVCHD:
PS: Maks. 28 Mbps 1.920 × 1.080 pixel/60p(*) eller 1.920 × 1.080 pixel/50p(**), AVCHD 28 M (PS), 16:9
FX: Maks. 24 Mbps 1.920 × 1.080 pixel/60i(*), 1.920 × 1.080 pixel/50i(**), 1.920 × 1.080 pixel/24p(*) eller 1.920 × 1.080 pixel/25p(**), AVCHD 24 M (FX), 16:9
FH: Cirka 17 Mbps (gennemsnit) 1.920 × 1.080 pixel/60i(*), 1.920 × 1.080 pixel/50i(**), 1.920 × 1.080 pixel/24p(*) eller 1.920 ×1.080 pixel/25p(**), AVCHD 17 M (FH), 16:9
HQ: Cirka 9 Mbps (gennemsnit) 1.440 × 1.080 pixel/60i(*) eller 1.440 × 1.080 pixel/50i(**), AVCHD 9 M (HQ), 16:9
LP: Cirka 5 Mbps (gennemsnit) 1.440 × 1.080 pixel/60i(*) eller 1.440 × 1.080 pixel/50i(**), AVCHD 5 M (LP), 16:9
MP4:
Cirka 3 Mbps (gennemsnit) 1.280 × 720 pixel/30p(*), 1.280 × 720 pixel/24p(*) eller 1.280 × 720 pixel/25p(**), 16:9

* Modeller med NTSC-farvesystemet

** Modeller med PAL-farvesystemet

Sådan gør duOpladningstid/optagelsestid for film/antal billeder, der kan optagesPixel, der optages for hver enkelt billedstørrelseOptagelsespixel og format

Optagepixel og format for billeder.

Billedoptagelsestilstand, Dobbelt optagelse:

5.968 × 3.352 prikker/16:9

4.464 × 3.352 prikker/4:3 (*)

5.024 × 2.824 prikker/16:9

3.760 × 2.824 prikker/4:3 (*)

1.920 × 1.080 prikker/16:9

640 × 480 prikker/4:3 (*)

*Ikke tilgængelig for Dobbelt optagelse

Oprettelse af et billede fra en film (modeller med USB-ind- og udgangsstik) :

1.920 × 1.080 prikker/16:9

Sådan gør duYderligere oplysningerForholdsreglerOm formatet AVCHD

Hvad er formatet AVCHD?

Formatet AVCHD er et digitalt hd-videokameraformat, som bruges til at optage et hd-signal (HD) ved hjælp af en effektiv kodningsteknologi til datakomprimering. Formatet MPEG-4 AVC/H.264 bruges til at komprimere videodata, og Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet bruges til at komprimere lyddata.

Formatet MPEG-4 AVC/H.264 kan komprimere billeder mere effektivt end det almindelige billedkomprimeringsformat.

Tip!

 • Da formatet AVCHD bruger en teknologi til komprimeringskodning, kan billedet blive forstyrret i scener, hvor billedet, feltvinkler eller lysstyrken osv. ændres markant, men dette er ikke en funktionsfejl.

Sådan gør duYderligere oplysningerForholdsreglerOm hukommelseskortet

 • Det garanteres ikke, at et hukommelseskort, som er formateret på en computer (Windows-operativsystem/Mac-operativsystem), er kompatibelt med dette produkt.
 • Læse-/skrivehastigheden for data kan variere afhængigt af den kombination af hukommelseskort og det hukommelseskortkompatible produkt, du bruger.
 • Data kan beskadiges eller gå tabt i følgende tilfælde (der ydes ingen erstatning for dataene):
  • Hvis du fjerner hukommelseskortet, eller slukker dette produkt, mens det er i gang med at læse eller skrive billedfiler til hukommelseskortet (mens lampen for tilslutning lyser eller blinker)
  • Hvis du bruger hukommelseskortet i nærheden af magneter eller magnetfelter
 • Det anbefales, at du opretter en sikkerhedskopi af vigtige data på computerens harddisk.
 • Sæt ikke en mærkat eller lignende på hukommelseskortet eller hukommelseskortadapteren.
 • Du må ikke røre eller lade metalgenstande komme i kontakt med stikkene.
 • Du må ikke bøje, tabe eller udsætte dit hukommelseskort for vold.
 • Du må ikke skille hukommelseskortet ad eller ændre det.
 • Du må ikke lade dit hukommelseskort blive vådt.
 • Hold hukommelseskortet uden for små børns rækkevidde. Der er risiko for, at et barn kan sluge det.
 • Sæt ikke andre hukommelseskort end kort med en korrekt størrelse i åbningen til hukommelseskort. Dette kan forårsage fejl.
 • Du må ikke bruge eller opbevare hukommelseskortet på følgende steder:
  • Steder, der er udsat for ekstremt høje temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret i solen
  • Steder, der er udsat for direkte sollys
  • Steder med ekstremt høj fugtighed eller steder, eller hvor der forekommer ætsende gasarter

Om hukommelseskorttyper, du kan bruge sammen med dette produkt

 • Du kan kun bruge Memory Stick PRO Duo, som er halvt så store som Memory Stick eller et SD-kort i standardstørrelse.

Om hukommelseskortadapteren

 • Hvis du bruger en hukommelseskortadapter for at gøre det muligt at bruge et hukommelseskort på en enhed, der er kompatibel med hukommelseskort, skal du sørge for, at hukommelseskortet er isat, så det vender rigtigt. Hvis hukommelseskortet ikke er korrekt isat, fungerer det muligvis ikke.

Om billeddatakompatibilitet

 • Billeddatafiler, der er optaget på hukommelseskort på dette produkt, er i overensstemmelse med den universelle standard DCF (Design rule for Camera File system), der fastsat af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
 • Hvis du ikke kan bruge hukommelseskort, der har været brugt til en anden enhed, skal du formatere det med dette produkt. Bemærk, at en formatering sletter alle data på hukommelseskortet.
 • Du kan muligvis ikke afspille billeder med dette produkt i følgende situationer:
  • Når du afspiller billeddata, der er ændret på computeren
  • Når du afspiller billeddata, der er optaget med andre enheder

Om Memory Stick

Memory Stick PRO Duo (Mark2):
Optagelse/afspilning: understøttet (*)
Memory Stick PRO-HG Duo :
Optagelse/afspilning: understøttet (*)
Memory Stick XC-HG Duo :
Optagelse/afspilning: understøttet (*)

* Med undtagelse af formatet XAVC S

 • Dette produkt understøtter ikke 8-bit parallel dataoverførsel, men det understøtter 4-bit parallel dataoverførsel på samme måde som med Memory Stick PRO Duo.
 • Dette produkt kan ikke optage eller afspille data, der bruger MagicGate-teknologi. MagicGate er en teknologi til beskyttelse af ophavsret, der optager og overfører indhold i et krypteret format.
 • Film, der er gemt på Memory Stick XC-HG Duo eller SDXC-hukommelseskort kan ikke importeres til eller afspilles på computere eller AV-enheder, der ikke understøtter exFAT(*)-filsystemet via tilslutning af produktet til sådanne enheder med USB-kablet. Kontrollér forhånd, at det udstyr, der skal tilsluttes, understøtter exFAT-systemet. Hvis du tilslutter udstyr, der ikke understøtter exFAT-systemet, og formateringsskærmen vises, skal du ikke udføre formateringen. Alle gemte data går tabt.

  * exFAT er et filsystem, der bruges til Memory Stick XC-HG Duo eller SDXC-hukommelseskort.

Sådan gør duYderligere oplysningerForholdsregler Om InfoLITHIUM-batteriet

Dette produkt fungerer kun sammen med et InfoLITHIUM-batteri i V-serien. InfoLITHIUM-batterier i V-serien har mærket .

Hvad er et InfoLITHIUM-batteri?

 • Et InfoLITHIUM-batteri er et litium-ion-batteri, der har funktioner til udveksling af oplysninger om driftsforhold mellem dette produkt og en vekselstrømsadapter/-oplader (sælges separat).
 • InfoLITHIUM-batteriet beregner strømforbruget i forhold til dette produkts driftsforhold og viser den resterende batterikapacitet i minutter.

Sådan oplades batteriet

 • Sørg for at lade batteriet op, inden du tager dette produkt i brug.
 • Vi anbefaler, at du oplader batteriet i en omgivende temperatur fra 10 ˚C til 30 ˚C, indtil POWER/CHG (opladning)-lampen slukkes. Hvis du lader batteriet op ved en temperatur, der ligger uden for dette område, bliver opladningen muligvis ikke effektiv.
 • POWER/CHG (opladning)-lampen blinker under opladning i følgende situationer.
  • Når batteriet er sat forkert i.
  • Når batteriet er beskadiget.
  • Når batteriets temperatur er lav.

   Tag batteriet ud af dette produkt, og anbring det et varmt sted.

  • Når batteriets temperatur er høj.

   Tag batteriet ud af dette produkt, og anbring det et køligt sted.

Sådan bruges batteriet effektivt

 • Batteriydelsen reduceres, hvis den omgivende temperatur er 10 ˚C eller derunder, og batteriets driftstid reduceres også. Hvis det sker, anbefales det, at du foretager et af følgende for at give mulighed for at forlænge brugen af batteriet:
  • Læg batteriet i en lomme for at varme det op, og vent med at sætte det i dette produkt, indtil du skal bruge det.
  • Brug et batteri med stor kapacitet.
 • Batteriet aflades hurtigere, hvis LCD-skærmen bruges ofte, eller hvis der ofte afspilles, udføres hurtig fremspoling eller tilbagespoling.
 • Sørg for at lukke LCD-skærmen, når dette produkt ikke bruges til optagelse eller afspilning. Der bruges også batteri, når dette produkt er sat på standby til optagelse, eller når en afspilning er sat på pause.
 • Sørg for at have ekstra batterier til 2 eller 3 gange den forventede optagelsestid, og lav en prøveoptagelse, før den egentlige optagelse.
 • Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.

Om indikatoren for resterende batteristrøm

 • Hvis dette produkt slukkes, selvom indikatoren for resterende batteristrøm angiver, at der er tilstrækkelig strøm til, at produktet kan bruges, skal batteriet lades helt op igen. Den resterende batteristrøm vises derefter korrekt. Bemærk, at visningen af batteriets status ikke gendannes, hvis videokameraet bruges i længere tid ved høje temperaturer, hvis det efterlades i fuldt opladet tilstand, eller hvis batteriet bruges ofte.
 • Afhængigt af driftsforholdene eller den omgivende temperatur kan ikonet , der angiver, at batteriet er ved at være afladet, blinke, også selvom der stadig er strøm tilbage til 20 minutters drift.

Om opbevaring af batteriet

 • Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere periode, skal det oplades helt og bruges helt op på dette produkt én gang om året for at sikre, at det fungerer korrekt. Tag batteriet ud af dette produkt, og opbevar det et tørt og køligt sted.
 • Hvis du helt vil aflade batteriet i dette produkt, skal du vælge - [Setup] - [General Settings] - [Power Save] - [Off] og sætte dette produkt på standby til optagelse, indtil strømmen slukkes.

Om batteriets levetid

 • Batterikapaciteten falder med tiden og ved gentagen brug. Hvis intervallet mellem opladningerne bliver meget kort, kan det være nødvendigt at udskifte batteriet med et nyt batteri.
 • Batteriets levetid afhænger af opbevaringsforhold, driftsforhold og miljømæssige forhold.

Sådan gør duYderligere oplysningerHåndtering af dette produktBrug og vedligeholdelse

Ved optagelse

 • Før optagelsen startes, skal du teste optagefunktionen for at sikre dig, at der kan optages billede og lyd uden problemer.
 • Vi kan ikke kompensere for indhold af optagelser, heller hvis optagelse eller afspilning ikke er mulig på grund af fejl i produktet, optagemedier osv.
 • Tv-farvesystemer er forskellige, afhængigt af land/område. Hvis du vil have vist dine optagelser på et tv, skal du bruge et tv, der understøtter produktets signalformat.
 • Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af denne type materiale kan være en overtrædelse af ophavsretlige love.

LCD-skærm

 • LCD-skærmen er produceret med ekstremt præcis teknologi, så mere end 99,99% af pixlerne er til effektiv brug. Der kan dog forekomme nogle meget små sorte punkter og/eller lyse punkter (hvide, røde, blå eller grønne), der vises konstant på LCD-skærmen. Disse punkter er et normalt resultat af den måde, skærmen er fremstillet på, og de påvirker ikke optagelsen på nogen måde.

  A: Hvide, røde, blå eller grønne punkter

  B: Sorte punkter

Om denne Hjælp Vejledning, illustrationer og skærmvisninger

 • Eksempelbillederne i denne Hjælp Vejledning er til illustrationsformål, og de er optaget med et digitalkamera, og derfor ser de muligvis anderledes ud end de billeder og skærmindikationer, der vises i det faktiske produkt. Derudover er illustrationerne og skærmindikationerne overdrevne eller forsimplede for at lette forståelsen.
 • Design og specifikationer for dette produkt og tilbehør kan ændres uden forudgående varsel.
 • I denne Hjælp Vejledning kaldes DVD-diske, der er optaget med High Definition-billedkvalitet (HD) for AVCHD-diske.

Brug og opbevaring

 • Produktet er ikke støvtæt, dryptæt eller vandtæt.
 • Undgå at holde ved produktet ved at holde i følgende dele, og undgå at holde fast i produktets stikdæksler.

  A: LCD-skærm

  B: Built-in USB Cable

  C: Søger

  D: Skodæksel

 • Undgå at pege produktet mod solen. Det kan medføre funktionsfejl i produktet. Tak kun billeder af solen ved lave lysforhold, f.eks. i skumringen.
 • Du må ikke bruge eller opbevare produktet eller tilbehør på følgende steder:
  • Ekstremt varme, kolde eller fugtige steder. Undgå at udsætte produktet for temperaturer på over 60 ˚C, f.eks. i direkte sol, i nærheden af varmekilder eller i en varm bil, der er parkeret i solen. Det kan medføre funktionsfejl eller deformation.
  • I nærheden af stærke magnetfelter eller mekanisk vibration. Det kan medføre funktionsfejl.
  • I nærheden af stærke radiobølger eller stråling. Det kan betyde, at produktet ikke kan optage som det skal.
  • I nærheden af tunerenheder, f.eks. tv'er eller radioer. Der kan opstå støj.
  • På en sandstrand eller på støvede steder. Hvis der kommer sand eller støv ind i produktet, kan der opstå funktionsfejl. Sådanne funktionsfejl kan ikke altid udbedres.
  • I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor LCD-skærmen, søgeren eller objektivet kan blive udsat for direkte sollys. Det kan beskadige indersiden af LCD-skærmen eller søgeren.
 • I forbindelse med brug med jævnstrøm og vekselstrøm skal du anvende det tilbehør, der anbefales i brugsvejledningen.
 • Undgå at produktet bliver vådt, f.eks. i regn eller ved havet. Hvis produktet bliver vådt, kan der opstå funktionsfejl. Sådanne funktionsfejl kan ikke altid udbedres.
 • Hvis der kommer genstande eller væsker ind i huset, skal du slukke for produktet og få det undersøgt hos en Sony-forhandler, før du bruger det.
 • Undgå hårdhændet behandling, demontering, modifikation, fysiske stød eller slag, f.eks. fra en hammer eller ved at tabe eller træde på produktet. Vær særligt forsigtig med objektivet.
 • Hold LCD-skærmen lukket og søgeren trukket ind, når du ikke bruger produktet.
 • Undgå at bruge produktet, hvis der er pakket ind i f.eks. et håndklæde.
 • Når du tager kablet ud, skal du trække i stikket og ikke i ledningen.
 • Undgå at beskadige kablet ved f.eks. at anbringe noget tungt på det.
 • Undgå at bruge et deformt eller beskadiget batteri.
 • Hold metalkontakter rene.
 • Hvis batteriet lækker elektrolytvæske:
  • Kontakt din lokale, autoriserede Sony-serviceværksted.
  • Skyl eventuel væske af din hud, da den kan beskadige den.
  • Hvis du får væske i øjnene, skal du skylle dem med rigeligt vand og kontakte lægen.

Hvis du ikke anvender produktet i længere tid

 • For at holde produktet ved optimal ydelse i lang tid, skal du tænde det og lade det køre ved at optage og afspille billeder ca. en gang om måneden.
 • Tøm batteriet helt før opbevaring.

Note om produkt/batteritemperatur

 • Hvis produktets eller batteriets temperatur bliver ekstremt høj eller ekstremt lav, kan du ikke optage eller afspille på produktet, da produktets beskyttelsesfunktioner aktiveres i sådanne situationer. I dette tilfælde vises der en indikator på LCD-skærmen eller søgeren.

Noter om opladning med det Built-in USB Cable.

 • Opladning kan muligvis ikke udføres med alle computere.
 • Hvis du slutter produktet til en bærbar computer, der er tilsluttet en strømkilde, vil batteriet i den bærbare computer fortsat bruge opladningen. Undgå at koble produktet til en computer på denne måde.
 • Der gives ingen garanti for, at det er muligt at oplade via en personligt samlet computer, en konverteret computer eller via en USB-hub. Produktet fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af den USB-enhed, der bruges med computeren.

LCD-skærm

 • Undgå at udsætte LCD-skærmen for stort tryk, da det kan medføre misfarvning og andre skader.
 • Hvis produktet bruges et koldt sted, kan der blive vist et restbillede på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
 • LCD-skærmens bagside kan blive varm under brug. Dette er ikke en fejl.

Multiinterface-tilbehørssko

 • Hvis du bruger en mikrofon, slukkes og tændes den sammen med produktet.
 • Se brugsvejledningen til tilbehøret for at få flere oplysninger.
 • Hvis du vil tilslutte tilbehør, skal du indsætte og fastgøre det til Multiinterface-tilbehørsskoen ved at trykke ned og skubbe frem, indtil det stopper. Fjern tilbehøret ved at trykke ned.
 • Hvis du optager film med en ekstern blitz (sælges separat) tilsluttet Multiinterface-tilbehørsskoen, skal du slukke for strømmen til den eksterne blitz for at forhindre, at opladerstøj kommer med på optagelserne.
 • Hvis du tilslutter en ekstern mikrofon (sælges separat), har den forrang over den indbyggede mikrofon.

ZEISS-objektiv

 • Dette produkt er udstyret med et ZEISS-objektiv, der er udviklet via et samarbejde mellem ZEISS i Tyskland og Sony Corporation, og det giver fantastiske billeder. Det anvender MTF(*) målesystemet til videokameraer og har den kvalitet, der er kendetegnende for et ZEISS-objektiv.
 • Objektivet til dette produkt er desuden T*-coated for at undertrykke uønskede refleksioner og gengive naturlige farver.

* MTF= Modulation Transfer Function. Nummerværdien indikerer den mængde lys fra et motiv, der kommer ind i objektivet.

På det forudinstallerede, genopladelige batteri

 • Produktet indeholder et forudinstalleret, genopladeligt batteri, så du kan få vist dato, tid og andre indstillinger, selvom LCD-skærmen er lukket. Det forudinstallerede, genopladelige batteri oplades altid, mens produktet er tilsluttet en stikkontakt via vekselstrømsadaptoren eller mens batteriet er isat. Det genopladelige batteri er fuldt afladt om ca. 2 måneder, hvis du slet ikke bruger produktet. Oplad det forudinstallerede, genopladelige batteri, før du tager produktet i brug. Selvom det forudinstallerede, genopladelige batteri ikke er opladt, påvirker det dog ikke brugen af produktet, udover datooptagelser.
  Sådan oplades det forudinstallerede, genopladelige batteri
  Slut produktet til en stikkontakt ved hjælp af det medfølgende vekselstrømsadapter, og lad stikket sidde i i mere end 24 timer med LCD-skærmen lukket.

Sådan gør duYderligere oplysningerHåndtering af dette produktOm tilslutning til en computer eller tilbehør osv.

 • Du må ikke formatere dette produkts optagelsesmedie ved hjælp af en computer. Hvis du gør det, fungerer dette produkt muligvis ikke korrekt.
 • Når du slutter dette produkt til en anden enhed ved hjælp af et kommunikationskabel, skal du sørge for, at stikket sættes korrekt i Hvis du tvinger stikket i, kan det ødelægges og medføre fejl på dette produkt.
 • Når dette produkt er sluttet til andre enheder via en USB-tilslutning, og der er tændt for strømmen til dette produkt, må du ikke lukke LCD-skærmen. De billeddata, der er optaget, kan gå tabt.

Sådan gør duYderligere oplysningerHåndtering af dette produktBemærkninger om ekstraudstyr

 • Vi anbefaler, at du bruger originalt Sony-tilbehør.
 • Originalt Sony-tilbehør er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande/områder.

Sådan gør duYderligere oplysningerHåndtering af dette produktOm kondens

Hvis dette produkt bringes direkte fra et koldt sted til et varmt sted, kan der dannes kondens inde i produktet. Dette kan medføre, at dette produkt ikke fungerer korrekt.

Gør følgende, hvis der dannes kondens

Lad dette produkt stå i ca. 1 time uden at tænde det.

Situationer, hvor der ofte dannes kondens

Der kan dannes kondens, når du bringer dette produkt fra et koldt sted til et varmt sted (eller omvendt), eller når du bruger dette produkt på et fugtigt sted som i følgende situationer:

 • Hvis du tager dette produkt med fra en skiløjpe til et sted, der er opvarmet ved hjælp af et varmeapparat.
 • Hvis du tager dette produkt ud af en bil eller et lokale med aircondition til varmere omgivelser udenfor.
 • Hvis du bruger dette produkt efter en byge eller regnvejr.
 • Hvis du bruger dette produkt på et sted, der er varmt og fugtigt.

Sådan forhindrer du kondens

Når du bringer dette produkt fra et koldt sted til et varmt sted, skal du komme det i en plastikpose, der lukkes tæt. Tag videokameraet op af posen, når lufttemperaturen i posen når op på den omgivende temperatur (efter ca. 1 time).

Sådan gør duYderligere oplysningerHåndtering af dette produktBemærkning om bortskaffelse/videregivelse af hukommelseskortet

Selvom du sletter data på hukommelseskortet eller formaterer hukommelseskortet på dette produkt eller en computer, slettes dataene muligvis ikke helt fra hukommelseskortet. Når du giver hukommelseskortet til andre, anbefales det, at du sletter dataene permanent med den software til datasletning, der findes på computeren. Når du bortskaffer hukommelseskortet, anbefales det, at du ødelægger selve hukommelseskortet fysisk.

Sådan gør duYderligere oplysningerHåndtering af dette produktBemærkninger om den trådløse fjernbetjening

Fjern beskyttelsesfilmen, før du bruger den trådløse fjernbetjening.

 • Peg med den trådløse fjernbetjening mod fjernbetjeningssensoren for at betjene dette produkt.
 • Når der ikke er blevet sendt kommandoer fra den trådløse fjernbetjening i et stykke tid, forsvinder den lyseblå ramme. Når du trykker på /// eller ENTER igen, vises rammen på den placering, hvor den sidst blev vist.
 • Nogle knapper på LCD-skærmen eller i søgeren kan ikke vælges ved hjælp af ///.

Sådan skiftes batteriet på den trådløse fjernbetjening

 1. Tryk på tappen, stik fingerneglen ind i revnen, og træk batteriholderen ud.
 2. Placer et nyt batteri med +-siden opad.
 3. Sæt batteriholderen i den trådløse fjernbetjening, så den klikkes på plads.

 • Når litiumbatteriet bliver svagt, bliver betjeningsafstanden for den trådløse fjernbetjening muligvis kortere, og den trådløse fjernbetjening fungerer muligvis ikke korrekt. Udskift i det tilfælde batteriet med et Sony CR2025-litiumbatteri. Hvis et andet batteri bruges, kan det resultere i risiko for brand eller eksplosion.

Sådan gør duYderligere oplysningerVedligeholdelseOm håndtering af LCD-skærmen

 • Hvis du efterlader fingeraftryk, håndcreme osv. på LCD-skærmen, går LCD-skærmens belægning nemt af. Aftør den slags pletter og aftryk så hurtigt som muligt.
 • Hvis du aftørrer LCD-skærmen kraftigt med en serviet osv., kan der opstå ridser LCD-skærmens belægning.
 • Hvis LCD-skærmen bliver snavset af fingeraftryk eller støv, anbefales det, at du forsigtigt fjerner dette fra skærmen, og derefter rengør den med en blød klud osv.

Sådan gør duYderligere oplysningerVedligeholdelseSådan rengøres kabinettets overflade

 • Aftør kabinettet med en blød klud, f.eks. en rengøringsklud eller en brilleklud.
 • Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tørre efter med en tør, blød klud.
 • Undgå følgende, så du ikke deformerer kabinettet, beskadiger finishen eller ridser objektivet:
  • Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder, rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude, voks, insektmidler og solcreme
  • Undgå at røre ved dette produkt med ovennævnte stoffer på hænderne
  • Undgå at lade videokameraet være i kontakt med gummi- eller vinylgenstande i længere perioder

Sådan gør duYderligere oplysningerVedligeholdelseOm vedligeholdelse og opbevaring af objektivet

 • Aftør objektivets overflade med en blød klud i følgende tilfælde:
  • Hvis der er fingeraftryk på objektivets overflade
  • I varme eller fugtige omgivelser
  • Hvis objektivet er udsat for saltholdig luft, f.eks. havluft
 • Opbevar objektivet i godt ventilerede omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs eller støv.
 • Rengør objektivet jævnligt, og opbevar det som beskrevet ovenfor for at undgå mugdannelse.

Sådan gør duYderligere oplysningerBrug af dette produkt i udlandetBrug af dette produkt i udlandet

Strømforsyning

 • Du kan bruge dette produkt i et hvilket som helst land/område ved hjælp af den vekselstrømsadapter, der følger med produktet, inden for området vekselstrøm 100 V til 240 V, 50 Hz/60 Hz. Du kan også oplade batteriet.

Visning af billeder på et tilsluttet tv

 • Hvis du vil vise billeder på et tv (eller en skærm), skal du slutte dette produkt til et tv (eller en skærm) ved hjælp af HDMI-kablet (medfølger) eller AV-kablet (sælges separat). Se "Om tv-farvesystemer" for oplysninger om lande og områder, hvor dette produkts afspilningssignalformat understøttes.

Visning af billeder i 4K (modeller med 4K-funktionalitet)

 • Hvis du vil have vist 4K-billeder i 4K, skal du bruge et HDMI-kabel og et 4K-kompatibelt tv (eller en skærm). Se "Om tv-farvesystemer" for oplysninger om lande og områder, hvor dette produkts afspilningssignalformat understøttes.

Visning af film i HD-billedkvalitet (HD)

 • I lande/områder, hvor udsendelser i HD-billedkvalitet (HD) understøttes, kan du få vist optagne film på et tv i samme HD-billedkvalitet (HD), som de er optaget i med dette produkt.

  Hvis du vil vise billeder i samme HD-billedkvalitet (HD), som de er optaget i med dette produkt, skal du bruge et HDMI-kabel og et HD-tv (eller en skærm), der understøtter signalformatet for dette produkt og er forsynet med et HDMI-stik.

Om tv-farvesystemer

 • Se, hvilke signalformater der understøttes af dette produkt, under "Modeloplysninger". Hvis du vil vise billeder fra dette produkt på et tv, skal du bruge et tv (eller en skærm), der understøtter dette produkts signalformat.
PAL:
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig osv.
PAL-M:
Brasilien
PAL-N:
Argentina, Paraguay, Uruguay
NTSC:
Bahamas, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, Filippinerne, USA, Venezuela osv.
SECAM:
Bulgarien, Frankrig, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Rusland, Ukraine osv.

Indstilling til lokaltid

 • Når du bruger dette produkt i udlandet, skal du blot angive tidsforskellen for at indstille uret til lokaltid. Vælg - [Setup] - [Clock Settings] - [Summer Time] og - [Setup] - [Clock Settings] - [Area Setting].

Sådan gør duYderligere oplysningerBrug af dette produkt i udlandetVerdens tidszoner

Tidsforskellen for byer i hele verden vises på følgende måde.
GMT:
Lisbon/London
+01:00:
Berlin/Paris
+02:00:
Helsinki/Cairo/Istanbul
+03:00:
Nairobi
+03:30:
Tehran
+04:00:
Moscow/Abu Dhabi/Baku
+04:30:
Kabul
+05:00:
Karachi/Islamabad
+05:30:
Kolkata/New Delhi
+06:00:
Almaty/Dhaka
+06:30:
Yangon
+07:00:
Bangkok/Jakarta
+08:00:
HongKong/Singapore/Beijing
+09:00:
Tokyo/Seoul
+09:30:
Adelaide/Darwin
+10:00:
Melbourne/Sydney
+11:00:
Solomon Is
+12:00:
Fiji/Wellington
-11:00:
Midway Island
-10:00:
Hawaii
-09:00:
Alaska
-08:00:
LosAngeles/Tijuana
-07:00:
Denver/Arizona
-06:00:
Chicago/MexicoCity
-05:00:
New York/Bogota
-04:00:
Santiago
-03:30:
St. John's
-03:00:
Brasilia/Montevideo
-02:00:
Fernando de Noronha
-01:00:
Azores/Cape Verde Is.

Sådan gør duYderligere oplysningerVaremærkerOm varemærker

 • Handycam og er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
 • AVCHD, AVCHD-logotypen, AVCHD Progressive og AVCHD Progressive-logotypen er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.
 • PlayMemories Home, PlayMemories Home-logoet, PlayMemories Online, PlayMemories Online-logoet, PlayMemories Mobile og PlayMemories Mobile-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.
 • Memory Stick, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , MagicGate, , MagicGate Memory Stick og MagicGate Memory Stick Duo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
 • InfoLITHIUM er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
 • BIONZ X er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
 • BRAVIA og Photo TV HD er varemærker tilhørende Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
 • Dolby og double-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
 • Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.
 • Microsoft, Windows, Windows Vista og DirectX er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 • Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
 • iPhone og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
 • iOS er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc.
 • Intel, Pentium og Intel Core er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.
 • Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc.
 • Wi-Fi, logoet Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA og WPA2 er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
 • DLNA og DLNA CERTIFIED er varemærker tilhørende Digital Living Network Alliance.
 • N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
 • "" og "PlayStation" er registrerede varemærker tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
 • SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
 • Facebook og "f"-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Facebook, Inc.
 • YouTube og YouTube-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
 • Andre systemnavne og produktnavne, der er nævnt i denne Hjælp Vejledning, er generelt registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive ejere. Bemærk, at ™ og ® ikke altid anvendes i denne Hjælp Vejledning.

Få endnu mere glæde af din PlayStation 3 ved at hente programmet til PlayStation 3 fra PlayStation Store (hvor denne er tilgængelig).

Programmet til PlayStation 3 kræver en PlayStation-netværkskonto og download af et program. Tilgængelig i områder, hvor PlayStation Store er tilgængelig.

Sådan gør duYderligere oplysningerLicensBemærkninger om licens

DETTE PRODUKT ER UNDERLAGT LICENS UNDER AVC-PATENTPORTEFØLJELICENS TIL PERSONLIG OG IKKE-ERHVERVSMÆSSIG BRUG AF EN FORBRUGER TIL AT

(i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER

(ii) AFKODE AVC-VIDEO, DER ER KODET AF EN FORBRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER ER ANSKAFFET FRA EN VIDEOUDBYDER, DER HAR LICENS TIL AT LEVERE AVC-VIDEO.

DER TILDELES INGEN LICENS, HELLER IKKE STILTIENDE, TIL NOGEN ANDEN BRUG.

YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C.

SE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Softwaren stilles til rådighed i dette produkt på baggrund af licensaftaler med ophavsrethaverne. Som følge af krav fra ophavsrethaverne til softwaren er vi forpligtet til at oplyse om følgende. Læs følgende afsnit.

Der findes kopier af licenserne (på engelsk) i dette produkts interne hukommelse. Opret en Mass Storage-forbindelse mellem dette produkt og computeren, og læs filerne i mappen "LICENSE" i "PMHOME".

Om software under GNU GPL/LGPL

Dette produkt indeholder software, der er omfattet af GNU General Public License (herefter benævnt "GPL") eller GNU Lesser General Public License (herefter benævnt "LGPL").

Ifølge disse licenser har du ret til at få adgang til, ændre og videredistribuere kildekoden til de pågældende softwareprogrammer i henhold til de betingelser, der er angivet i GPL/LGPL.

Kildekoden er tilgængelig på internettet. Du kan downloade den på nedenstående adresse. Når du henter kildekoden, skal du vælge FDR-AX100/HDR-CX900 som model for dette produkt.

http://www.sony.net/Products/Linux/

Vi foretrækker, at du ikke kontakter os vedrørende kildekodens indhold.

Der findes kopier af licenserne (på engelsk) i dette produkts interne hukommelse. Opret en Mass Storage-forbindelse mellem videokameraet og computeren, og læs filerne i mappen "LICENSE" i "PMHOME".

Sådan gør duYderligere oplysningerZoomforstørrelserZoomforstørrelser

Ved optagelse af en film med SteadyShot indstillet til [Active] ([Clear Image Zoom])

4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
18 gange
HD:
24 gange

Ved optagelse af en film eller et billede med SteadyShot indstillet til [Standard] eller [Off]

12 gange

Når [Digital Zoom] er indstillet til [160x]

160 gange

FejlfindingFejlfindingHvis du har problemerHvis du har problemer

Hvis du har problemer med dette produkt, skal du følge nedenstående trin.

 1. Kontroller punkterne under "Fejlfinding", og efterse dette produkt.
 2. Afbryd strømmen, tilslut strømmen igen efter ca. 1 minut, og tænd for dette produkt.
 3. Udfør [Initialize].
  • Hvis du vælger [Initialize], nulstilles alle indstillinger, herunder indstillinger af uret.
 4. Kontakt din Sony-forhandler eller dit lokale autoriserede Sony-servicecenter.

FejlfindingFejlfindingGenerel funktionVideokameraet tændes ikke.

 • Monter et opladet batteri på dette produkt.
 • Vekselstrømsadapterens stik er fjernet fra en stikkontakt . Sæt stikket i en stikkontakt .

FejlfindingFejlfindingGenerel funktionDette produkt fungerer ikke, selvom det er tændt.

 • Tag vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten, eller fjern batteriet. Tilslut den igen efter ca. 1 minut.

FejlfindingFejlfindingGenerel funktionMenuindstillingerne ændres automatisk.

 • Når Intelligent Auto er aktiv, ændres nogle menuindstillinger, der vedrører billedkvaliteten, automatisk.
 • Standardindstillingerne for følgende menuelementer gendannes, når du skifter mellem film- og billedoptagelsestilstand og afspilningstilstand.
  • [Fader]
  • [Self-Timer]

FejlfindingFejlfindingGenerel funktionDette produkt bliver varmt.

 • Dette produkt kan blive varmt under brug. Dette er ikke en fejl.

FejlfindingFejlfindingGenerel funktionIntelligent Auto annulleres.

 • Indstillingen Intelligent Auto annulleres, hvis du ændrer følgende indstillinger:
  • [Smth Slw REC]
  • [Golf Shot]
  • [High Speed REC]
  • [White Balance]
  • [Spot Meter/Fcs]
  • [Spot Meter]
  • [Spot Focus]
  • [Exposure]
  • [Focus]
  • [AGC Limit]
  • [AE Shift]
  • [Low Lux]
  • [Scene Selection]
  • [Picture Effect]
  • [Cinematone]
  • [Auto Wind NR]
  • [SteadyShot]
  • [Auto Back Light]
  • [Face Detection]
  • IRIS
  • Shutter Speed
  • Gain (ISO)

FejlfindingFejlfindingBatterier/strømkilderStrømmen afbrydes pludseligt.

 • Brug vekselstrømsadapteren.
 • I standardindstillingen slukkes dette produkt, når det ikke betjenes i mere end 2 minutter ([Power Save]). Skift indstillingen af [Power Save], eller tænd igen.
 • Oplad batteriet.

FejlfindingFejlfindingBatterier/strømkilderPOWER/CHG (opladning)-lampen lyser ikke, når batteriet oplades.

 • Sluk for dette produkt.
 • Monter det opladede batteri korrekt på dette produkt.
 • Tilslut strømkablet korrekt til en stikkontakt .
 • Batteriet er fuldt opladet.

FejlfindingFejlfindingBatterier/strømkilderPOWER/CHG (opladning)-lampen blinker, når batteriet oplades.

 • Når batteriet oplades ved hjælp af Built-in USB Cable, skal du frakoble Built-in USB Cable og tilslutte det igen.
 • Hvis batteriets temperatur er for høj eller lav, kan du muligvis ikke oplade det.
 • Monter det opladede batteri korrekt på dette produkt. Hvis problemet fortsætter, skal du tage vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten og kontakte din Sony-forhandler. Batteriet er muligvis beskadiget.

FejlfindingFejlfindingBatterier/strømkilderDen resterende batteristrøm vises ikke korrekt.

 • Den omgivende temperatur er for høj eller for lav. Dette er ikke en fejl.
 • Batteriet er ikke blevet opladet tilstrækkeligt. Lad batteriet helt op. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet med et nyt batteri.
 • Afhængigt af det miljø, dette produkt bruges i, er den angivne resterende batteristrøm muligvis ikke korrekt.

FejlfindingFejlfindingBatterier/strømkilderBatteriet aflades hurtigt.

 • Den omgivende temperatur er for høj eller lav. Dette er ikke en fejl.
 • Batteriet er ikke blevet opladet tilstrækkeligt. Lad batteriet helt op. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet med et nyt batteri.

FejlfindingFejlfindingSkærmMenuelementerne er nedtonede.

 • Nedtonede elementer kan ikke vælges i den aktuelle optagelses-/afspilningssituation.
 • Ikke alle funktioner kan bruges sammen.

FejlfindingFejlfindingSkærmDer vises ingen knapper på LCD-skærmen.

 • Tryk let på LCD-skærmen.

FejlfindingFejlfindingSkærmKnapperne på berøringsskærmen fungerer ikke korrekt eller fungerer slet ikke.

 • Juster berøringsskærmen ([Calibration]).

FejlfindingFejlfindingSkærmKnapperne på LCD-skærmen forsvinder hurtigt.

 • Hvis du indstiller [Display Setting] til [On], forsvinder knapperne ikke fra LCD-skærmen.

FejlfindingFejlfindingSkærmDer er prikker, der danner et gitter på skærmen.

 • Disse prikker er et normalt resultat af den måde, skærmen er fremstillet på, og de påvirker ikke optagelsen på nogen måde.

FejlfindingFejlfindingSkærmLCD-skærmens baggrundsbelysning slukkes, hvis du ikke forsøger at betjene dette produkt i et stykke tid.

 • I standardindstillingen slukkes LCD-skærmens baggrundsbelysning automatisk, hvis du ikke betjener dette produkt i mere end 1 minut ([Power Save]).

FejlfindingFejlfindingSøgerBilledet i søgeren er ikke klart.

 • Drej søgerens justeringsdrejeknap til objektivet, indtil billedet er klart.

FejlfindingFejlfindingSøgerBilledet i søgeren vises ikke længere.

 • Luk LCD-skærmen. Der vises ikke noget billede i søgeren, når LCD-skærmen er åben, selv om søgeren er trukket ud.

FejlfindingFejlfindingHukommelseskortDer kan ikke udføres handlinger med hukommelseskortet.

 • Hvis du bruger et hukommelseskort, der er formateret på en computer, skal du formatere det igen på dette produkt.
 • Hvis du vælger formatet XAVC S i [File Format], skal du bruge et SDXC-hukommelseskort i klasse 10 eller hurtigere.

FejlfindingFejlfindingHukommelseskortBilleder på et hukommelseskort kan ikke slettes.

 • Det maksimale antal billeder, du kan slette ad gangen på indeksskærmbilledet, er 100.
 • Du kan ikke slette beskyttede billeder.

FejlfindingFejlfindingHukommelseskortDatafilnavnet er ikke angivet korrekt eller blinker.

 • Filen er beskadiget.
 • Filformatet understøttes ikke af dette produkt.

FejlfindingFejlfindingHukommelseskortDer kan ikke afspilles billeder, eller hukommelseskortet genkendes ikke.

 • Afspilningsenheden understøtter ikke afspilning af hukommelseskort.

FejlfindingFejlfindingTrådløs fjernbetjeningDen medfølgende trådløse fjernbetjening virker ikke.

 • Indstil [Remote Ctrl] til [On].
 • Sæt et batteri i batterirummet med polerne +/– placeret ud for de tilsvarende +/–-mærker.
 • Fjern alle forhindringer mellem den trådløse fjernbetjening og fjernbetjeningssensoren.
 • Ret ikke fjernbetjeningssensoren mod stærke lyskilder, f.eks. direkte sollys eller ovenlys. Ellers fungerer den trådløse fjernbetjening ikke korrekt.

FejlfindingFejlfindingTrådløs fjernbetjeningEn anden DVD-enhed betjenes, når du bruger den medfølgende trådløse fjernbetjening.

 • Vælg en anden fjernbetjeningsindstilling end DVD 2 til din DVD-enhed, eller dæk sensoren på din DVD-enhed med sort papir.

FejlfindingFejlfindingOptagelseDer optages ikke billeder, når der trykkes på START/STOP eller PHOTO.

 • Afspilningsskærmen vises. Stop afspilning, og vælg - [Shooting Mode] - [Movie] eller [Photo].
 • Dette produkt gemmer det billede, du lige har optaget, på optagelsesmediet. Du kan ikke foretage en ny optagelse i denne periode.
 • Optagelsesmediet er fyldt op. Slet overflødige billeder.
 • Det samlede antal filmscener eller billeder overstiger videokameraets optagelseskapacitet. Slet overflødige billeder.

FejlfindingFejlfindingOptagelseDer kan ikke optages billeder.

 • Du kan ikke optage billeder med:
  • [Smth Slw REC]
  • [Golf Shot]
  • [High Speed REC]
  • [Fader]
 • Hvis [Dual Video REC] er indstillet til [On], kan du ikke optage billeder, mens du optager en film i filmoptagelsestilstand.
 • Produktet kan ikke optage billeder i filmoptagelsestilstand, afhængigt af valgt [REC Mode] eller [Frame Rate].
 • Hvis du vælger et [Picture Effect]-element, kan du ikke optage billeder i filmoptagelsestilstand.

FejlfindingFejlfindingOptagelseLampen for tilslutning bliver ved med at lyse eller blinke, selvom optagelsen er stoppet.

 • Dette produkt optager den scene, du lige har optaget, på hukommelseskortet.

FejlfindingFejlfindingOptagelseBilledfeltet ser anderledes ud.

 • Billedfeltet kan virke anderledes, afhængigt dette produkts tilstand. Dette er ikke en fejl.

FejlfindingFejlfindingOptagelseDen faktiske optagelsestid for film er mindre end den forventede optagelsestid for optagelsesmediet.

 • Afhængigt af optagelsesbetingelserne kan den tilgængelige tid til optagelse være kortere, f.eks. ved optagelse af et motiv i hurtig bevægelse osv.

FejlfindingFejlfindingOptagelseDette produkt holder op med at optage.

 • Hvis du bliver ved med at ryste dette produkt, stopper det muligvis med at optage.

FejlfindingFejlfindingOptagelseDer er en lille tidsforsinkelse mellem det øjeblik, hvor der trykkes på START/STOP, til den faktiske filmoptagelse starter eller stopper.

 • På dette produkt kan der være en lille tidsforsinkelse mellem det tidspunkt, hvor du trykker på START/STOP, til det tidspunkt, hvor den faktiske filmoptagelse starter/stopper. Dette er ikke en fejl.

FejlfindingFejlfindingOptagelseDen automatiske fokusering fungerer ikke.

 • Indstil [Focus] til [Auto].
 • Hvis automatisk fokusering ikke låses til motivet, skal du justere fokus manuelt.

FejlfindingFejlfindingOptagelse SteadyShot fungerer ikke.

 • Indstil [SteadyShot] til [Active] eller [Standard], [SteadyShot] til [On].
 • Selv, hvis [SteadyShot] er indstillet til [Active] eller [Standard], eller [SteadyShot] er indstillet til [On], kan dette produkt muligvis ikke kompensere for de kraftige vibrationer.

FejlfindingFejlfindingOptagelseBilleder kan ikke optages eller afspilles korrekt.

 • Hvis du optager og sletter billeder gentagne gange igennem længere tid, kan filerne på optagelsesmediet blive fragmenteret, og der kan ikke optages eller afspilles billeder korrekt. Når du har sikkerhedskopieret billederne til et andet medie, skal du udføre [Format] af optagelsesmediet på dette produkt.

FejlfindingFejlfindingOptagelseMotiver, som passerer dette produkt meget hurtigt, forekommer skæve.

 • Fænomenet kaldes brændplan. Dette er ikke en fejl. På grund af den måde, billedenheden (CMOS-sensoren) fortolker billedsignalerne på, kan motiver, som passerer objektivet hurtigt, forekomme skæve, afhængigt af optagelsesforholdene.

FejlfindingFejlfindingOptagelseDer vises vandrette striber på billederne.

 • Der kan fremkomme vandrette striber på LCD-skærmen ved optagelse af billeder under et lysstofrør, natriumlamper, kviksølvlamper eller LED-lamper.

  Du kan bedre dette ved at justere lukkerhastigheden.

FejlfindingFejlfindingOptagelse[Monitor Brightness] kan ikke indstilles.

 • Du kan ikke indstille [Monitor Brightness], når:
  • LCD-skærmen er lukket på dette produkt, når LCD-skærmen vender udad.
  • Når strømmen kommer fra vekselstrømsadapteren.

FejlfindingFejlfindingOptagelseLyden optages ikke korrekt.

 • Hvis du tilslutter eller frakobler en ekstern mikrofon mv. under optagelse af film, optages lyden muligvis ikke korrekt. Lyd optages korrekt ved at genoprette mikrofonforbindelsen i begyndelsen af filmoptagelsen.
 • Hvis du skruer lydstyrken så langt ned som muligt ved at justere i [Audio Rec Level], kan filmlyden ikke optages.

FejlfindingFejlfindingOptagelseBilleder optages automatisk.

 • Når [Smile Shutter] er indstillet til [Dual Capture] eller [Always On], optages der automatisk billeder, når dette produkt registrerer et smil.

FejlfindingFejlfindingAfspilningBilleder kan ikke afspilles.

 • Vælg det filmformat (XAVC S/AVCHD/MP4), der skal afspilles, med knappen til valg af filmformat.
 • Billeder, der er optaget på andre enheder, kan muligvis ikke afspilles. Dette er ikke en fejl.
 • Hvis du vil afspille filmfiler, der er redigeret på en computer eller på andet udstyr og skrevet tilbage til optagelsesmediet, men hvor der ikke vises noget billede på skærmen Begivenhedsvisning, skal du udføre [Repair Img. DB F.].
 • Hvis du vil afspille en film, der er optaget i formatet [XAVC S 4K], skal du sørge for at indstille [Frame Rate] til samme værdi (30p eller 24p), du angav under optagelse. Ellers kan du ikke afspille filmen, og der vises ingen miniature på LCD-skærmen (modeller med 4K-funktionalitet og NTSC-farvesystemet).

FejlfindingFejlfindingAfspilningBilleder kan ikke afspilles.

 • Du kan muligvis ikke afspille billeder, hvis du har ændret fil- eller mappenavne, eller du har redigeret dataene på en computer. (I dette tilfælde blinker filnavnet.) Dette er ikke en fejl.

FejlfindingFejlfindingAfspilningFilmen fryser.

 • Billeder, der er optaget under optagelsen af en film, afspilles. I standardindstillingen afspilles film og billeder kontinuerligt.

FejlfindingFejlfindingAfspilningDer vises et ikon på en miniature.

 • Billedets databasefil kan være beskadiget. Kontroller databasefilen ved at vælge - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - optagelsesmediet. Hvis ikonet fortsat vises, skal du slette det billede, der er markeret med .
 • kan forekomme på et billede, der er optaget på andre enheder, redigeret på en computer osv.
 • Vekselstrømsadapteren eller batteriet blev fjernet, mens ikonet for optagelsesmedie i øverste højre hjørne er tændt, eller før lampen for tilslutning holdt op med at lyse efter optagelse. Dette kan beskadige dine billeddata, og vises.

FejlfindingFejlfindingAfspilningDer høres ingen lyd eller kun lav lyd under afspilning.

 • Skru op for lyden.
 • Hvis du skruer lydstyrken så langt ned som muligt ved at justere under [Audio Rec Level], kan filmlyden ikke optages.
 • Det er ikke muligt at optage lyd, når der optages med [Smth Slw REC] eller [Golf Shot].

FejlfindingFejlfindingAfspilningDer er ikke balance mellem lyden i venstre og højre kanal under afspilning af film på computere eller andre enheder.

 • Du skal ændre lydkonverteringstypen (downmix), når du afspiller på stereoenheder med 2ch. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med afspilningsenheden.
 • Du skal ændre lyden til 2ch, når du opretter en disk ved hjælp af softwaren PlayMemories Home.
 • Dette sker, når lyd, der er optaget i 5.1ch surround, konverteres til 2ch (normal stereolyd) ved hjælp af en computer eller en anden enhed. Dette er ikke en fejl.
 • Optag lyd med [Audio Mode] indstillet til [2ch Stereo].

FejlfindingFejlfindingWi-Fi Det trådløse adgangspunkt, du vil oprette forbindelse til, vises ikke.

 • Afhængigt af signalforholdene vises det trådløse adgangspunkt muligvis ikke på dette produkt. Flyt dette produkt tættere på det trådløse adgangspunkt.
 • Afhængigt af det trådløse adgangspunkts indstilling vises det muligvis ikke på dette produkt. Se de korrekte indstillinger i betjeningsvejledningen til det trådløse adgangspunkt.

FejlfindingFejlfindingWi-Fi [WPS Push] fungerer ikke.

 • Afhængigt af indstillingen af det trådløse adgangspunkt er [WPS Push] muligvis ikke tilgængelig. Bekræft det trådløse adgangspunkts adgangskode og SSID for at indstille [Access point settings].

FejlfindingFejlfindingWi-Fi [Ctrl with Smartphone], [Send to Smartphone], [Send to Computer] eller [View on TV] afsluttes for tidligt.

 • Hvis batteriniveauet er lavt, kan [Ctrl with Smartphone], [Send to Smartphone], [Send to Computer] eller [View on TV] blive afsluttet for tidligt. Tilslut en vekselstrømsadapter, eller oplad batteriet før brug.

FejlfindingFejlfindingWi-Fi Kan ikke overføre film til din smartphone.

 • Hvis du vil sende en film til din smartphone, skal du sørge for at optage den i MP4-format. Indstil [Dual Video REC] til [On], inden du optager en film, der skal overføres til en smartphone.

FejlfindingFejlfindingWi-Fi Optagelsesskærmbilledet vises ikke jævnt. Tilslutningen afbrydes.

 • Afhængigt af signalforholdene fungerer kommunikationen mellem din smartphone og dette produkt muligvis ikke. Formindsk afstanden mellem dette produkt og din smartphone.

FejlfindingFejlfindingWi-Fi NFC-forbindelsen fungerer ikke.

 • Skift den kompatible enheds placering for at mindske afstanden mellem (N-mærket) på din smartphone og (N-mærket) på dette produkt.

  Hvis dette ikke løser problemet, skal du flytte din smartphone et par millimeter eller flytte din smartphone væk fra dette produkt i 10 sekunder eller mere, inden du lader enhederne røre hinanden igen.

 • Dette produkt er i [Airplane Mode]. Indstil [Airplane Mode] til [Off].
 • Kontroller, at din smartphone er klar til at kommunikere. Se betjeningsvejledningen til din smartphone.
 • Placer ikke andre metalprodukter end din smartphone i nærheden af (N-mærket) på dette produkt.
 • Rør ikke ved (N-mærket) på dette produkt med 2 eller flere smartphones på samme tid.
 • Hvis du kører et andet program, der bruger NFC-funktionen på din smartphone, skal du lukke programmet.

FejlfindingFejlfindingRedigering af film/billeder på dette produktDer kan ikke redigeres.

 • Det er ikke muligt at redigere på grund af billedets tilstand.

FejlfindingFejlfindingRedigering af film/billeder på dette produktEn film kan ikke opdeles.

 • Følgende film kan ikke opdeles.
  • Film, der er for korte
  • XAVC S 4K (modeller med 4K-funktionalitet)-og XAVC S HD-film
  • MP4-film
 • Fjern beskyttelsen, og del derefter.

FejlfindingFejlfindingAfspilning på et tvDer afspilles hverken billede eller lyd på det tilsluttede tv.

 • Der sendes ingen billeder fra HDMI OUT-stikket, hvis billederne indeholder copyright-beskyttelse.

FejlfindingFejlfindingAfspilning på et tvToppen og bunden samt højre og venstre side af billeder bliver afskåret en smule på et tilsluttet tv.

 • LCD-skærmen på dette produkt kan vise optagelsesbilleder i hele LCD-skærmens udstrækning (fuld pixel-visning). Toppen og bunden samt højre og venstre side af billeder kan dog blive afskåret en smule ved afspilning på et tv, der ikke understøtter dette.
 • Det anbefales, at du bruger den ydre ramme af [Grid Line] som guide.

FejlfindingFejlfindingAfspilning på et tvBilledet forekommer forvrænget på 4:3-tv'et.

 • Det sker, når der vises et billede på et 4:3-tv. Indstil [TV Type] korrekt, og afspil billedet.

FejlfindingFejlfindingAfspilning på et tvDer vises sorte bjælker øverst og nederst på LCD-skærmen på 4:3-tv'et.

 • Det sker, når der vises et billede på et 4:3-tv. Dette er ikke en fejl.

FejlfindingFejlfindingKopiering/forbindelse til andre enhederBillederne bliver ikke kopieret korrekt.

 • Du kan ikke kopiere billeder ved hjælp af HDMI-kablet.
 • Et AV-kabel (sælges separat) er ikke tilsluttet korrekt. Sørg for, at kablet er tilsluttet enhedens indgangsstik.
 • Du kan ikke kopiere XAVC S-film.

FejlfindingFejlfindingTilslutning til en computerPlayMemories Home kan ikke installeres.

 • Der kræves en internetforbindelse for at installere PlayMemories Home.
 • Kontroller, hvilket computermiljø eller hvilken installationsprocedure der kræves for at installere PlayMemories Home.

FejlfindingFejlfindingTilslutning til en computerPlayMemories Home fungerer ikke korrekt.

 • Afslut PlayMemories Home, og genstart computeren.

FejlfindingFejlfindingTilslutning til en computerComputeren kan ikke genkende dette produkt.

 • Kobl alle USB-enheder fra USB-stikket på computeren undtagen tastatur, mus og dette produkt.
 • Kobl Built-in USB cable fra computeren, og genstart computeren, forbind derefter computeren og dette produkt igen i den rigtige rækkefølge.
 • Når både Built-in USB cable og Multi/Mikro-USB-terminalen på dette produkt er koblet til eksterne enheder på samme tid, skal du frakoble den af dem, der ikke er koblet til en computer.

FejlfindingVisning af selvdiagnosticering/ advarselsindikatorerVisning af selvdiagnosticering/advarselsindikatorerVisning af selvdiagnosticering

Kontroller følgende, hvis der vises indikatorer på LCD-skærmen eller i søgeren. Hvis problemet fortsætter, selvom du flere gange har forsøgt at løse problemet, skal du kontakte en Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter. Når du kontakter dem, skal du give dem hele fejlkoden, der begynder med et C eller E og som vises på LCD-skærmen.

Du hører muligvis en melodi, når en vigtig advarselsindikator vises på LCD-skærmen.

C:(eller E:) : (Visning af selvdiagnosticering)

C:04:

Du bruger ikke det korrekte batteri. Sørg for at bruge det korrekte batteri.

Slut vekselstrømsadapterens jævnstrømsstik til DC IN-stikket til dette produkt.

C:06:

Batteritemperaturen er høj. Skift batteri, eller læg batteriet et køligt sted.

C:13: / C:32:

Frakobl strømkilden. Tilslut den igen, og brug produktet igen.

E: :

Følg trinnene fra trin 2 i "Hvis du har problemer".

(Advarsel om batteriniveau)

Batteriet er næsten brugt op.

Afhængigt af operativsystemet eller batteriets tilstand blinker muligvis, selvom der er ca. 20 minutters strøm tilbage.

(Advarselsindikator for batteritemperatur)

Batteritemperaturen er høj. Skift batteri, eller læg batteriet et køligt sted.

(Advarselsindikator for hukommelseskort)

Blinker langsomt

Den ledige plads til optagelse af billeder er ved at være opbrugt.

Der er ikke sat et hukommelseskort i.

Blinker hurtigt

Der er ikke tilstrækkelig ledig plads til optagelse af billeder. Når du har gemt billederne på et andet medie, skal du slette overflødige billeder eller formatere hukommelseskortet.

Billedets databasefil kan være beskadiget. Kontroller databasefilen ved at vælge - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - optagelsesmediet.

Hukommelseskortet er beskadiget.

(Advarselsindikatorer for hukommelseskortets formatering)

Hukommelseskortet er beskadiget.

Hukommelseskortet er ikke formateret korrekt.

(Advarselsindikator for inkompatibelt hukommelseskort)

Der er sat et inkompatibelt hukommelseskort i.

(Advarselsindikator for skrivebeskyttelse af hukommelseskortet)

Hukommelseskortet er skrivebeskyttet.

Adgang til hukommelseskortet blev begrænset på en anden enhed.

(Advarselsindikator for den eksterne enhed)

Billedets databasefil kan være beskadiget. Kontroller databasefilen ved at vælge - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - optagelsesmediet.

Den eksterne enhed er beskadiget.

(Advarselsindikatorer for den eksterne enheds formatering)

Den eksterne enhed er beskadiget.

Den eksterne enhed er ikke formateret korrekt.

(Advarselsindikator for kamerarystelse)

Dette produkt er ikke stabilt, så der forekommer nemt kamerarystelse. Hold dette produkt stabilt med begge hænder, og optag billedet. Bemærk dog, at advarselsindikatoren for kamerarystelse ikke forsvinder.

(Advarselsindikator for optagelse af billeder)

Optagelsesmediet er fyldt op.

Der kan ikke gemmes billeder under en igangværende funktion. Vent et øjeblik, og optag derefter.

Du kan ikke tage billeder, mens du optager film, i følgende situationer:

 • Når [REC Mode] er indstillet til [Highest Quality ]
 • Når [Frame Rate] er indstillet til [60p] (modeller med NTSC-farvesystemet) eller [50p] (modeller med PAL-farvesystemet)
 • Når der er valgt et element under [Picture Effect]
 • Når [Dual Video REC] er indstillet til [On]

FejlfindingAdvarselsmeddelelserAdvarselsmeddelelserAdvarselsindikatorer

Følg instruktionerne, hvis der vises meddelelser på LCD-skærmen.

Data error.

 • Det kan ske, når dette produkt udsættes for flere stød.
 • Film, der er optaget på andre enheder, kan muligvis ikke afspilles.

The Image Database File is damaged. Do you want to create a new file?

HD movie management information is damaged. Create new information?

 • Styringsfilen er beskadiget. Når du vælger [Yes], oprettes der en ny styringsfil. De gamle billeder på mediet kan ikke afspilles (billedfilerne er ikke beskadigede). Hvis du udfører [Repair Img. DB F.], når der er oprettet nye oplysninger, kan det muligvis lade sig gøre at afspille de gamle billeder. Hvis det ikke hjælper, skal du kopiere billedet ved hjælp af softwaren PlayMemories Home.

There is no Image Database File Movies cannot be recorded or played Create a new file?

There is no HD movie management information. Create new information?

 • Du kan ikke optage eller afspille film, fordi der ikke er nogen filmstyringsoplysninger. Hvis du vælger [Yes], oprettes der nye styringsoplysninger, og du kan optage eller afspille film.

Inconsistencies found in image database file. Do you want to repair the image database file?

The Image Database File is damaged. Do you want to repair the Image Database File?

Inconsistencies found in image database file. Cannot record or play HD movies. Do you want to repair the image database file?

 • Du kan ikke optage eller afspille film, fordi der ikke er nogen filmstyringsoplysninger. Hvis du vælger , oprettes der nye styringsoplysninger, og du kan optage eller afspille film.

Inconsistencies found in the image database file. Back up and recover.

Recover, then import using the included PC software.

 • Da databaseoplysningerne for film i high definition-kvalitet (HD) er blevet beskadiget, er der uoverensstemmelser mellem oplysningerne i databasen og oplysningerne i filen. Vælg for at foretage sikkerhedskopiering af film i high definition-kvalitet (HD) og reparere databasefilen. Du kan ikke se de sikkerhedskopierede film på dette produkt. Hvis du slutter dette produkt til en computer, når du har repareret databasen, kan du importere sikkerhedskopierede film i high definition-kvalitet (HD) til computeren ved hjælp af softwaren PlayMemories Home, der er installeret på computeren. Der gives dog ingen garanti for, at alle film kan importeres til computeren.

Buffer overflow. Writing to the media was not completed in time.

 • Du har optaget og slettet flere gange, eller der anvendes et hukommelseskort, som er formateret af en anden enhed. Kopier og sikkerhedskopier data til en anden enhed (f.eks. en computer), og formater derefter hukommelseskortet på dette produkt.
 • Størrelsen på det isatte hukommelseskort er ikke tilstrækkelig til kopiering af filmen(e). Brug det anbefalede hukommelseskort.

Restoring data...

 • Skrivning af data til dette produkts medie mislykkedes. Dataene blev forsøgt genskabt, men det lykkedes ikke.

Cannot recover data.

 • Skrivning af data til dette produkts medie mislykkedes. Dataene blev forsøgt genskabt, men det lykkedes ikke.

Reinsert the memory card.

 • Fjern og isæt hukommelseskortet et par gange. Hvis indikatoren bliver ved med at blinke, når du har sat hukommelseskortet i igen, kan det være beskadiget. Prøv igen med et andet hukommelseskort.

Cannot recognize this memory card. Format and use again.

 • Formater hukommelseskortet. Bemærk, at alle de optagne film og billeder slettes, hvis du formaterer hukommelseskortet.

This memory card does not support recording of XAVC S movies.

 • Du kan optage XAVC S-film med følgende hukommelseskort.
  • SDXC-hukommelseskort med klasse 10 eller hurtigere

The maximum number of still image folders has been reached. Cannot record still images.

 • Du kan ikke oprette flere mapper end 999MSDCF. Du kan ikke slette de oprettede mapper med dette produkt.
 • Formater hukommelseskortet, eller brug et andet medie.

This memory card may not be able to record or play movies.

This memory card may not be able to record or play images correctly.

 • Brug et hukommelseskort, der anbefales til dette produkt.

Do not eject the memory card during writing. Data may be damaged.

 • Sæt hukommelseskortet i igen.

External media cannot execute functions.

 • - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - optagelsen.
 • Hvis indikatoren fortsat blinker, skal du formatere det eksterne medie ved hjælp af computeren og derefter slutte dette produkt til det eksterne medie igen. Bemærk, at alle de optagne film og billeder på den eksterne medieenhed slettes, hvis du formaterer den.
 • Hvis den samme meddelelse fortsat vises efter formateringen, understøttes det eksterne medie muligvis ikke af dette produkt, eller mediet er beskadiget. Forsøg med et andet eksternt medie.

Unable to access external media.

 • Brug den eksterne medieenhed under stabile forhold (f.eks. et miljø uden rystelser og med stuetemperatur osv.).
 • Sørg for, at den eksterne medieenheds strømkilde er tilsluttet.

Andet

Maximum number of images already selected.

 • Du kan kun vælge 100 billeder ad gangen til følgende:
  • Sletning af film/billeder
  • Beskyttelse/ophævelse af beskyttelsen af film/billeder
  • Kopiering af film/billeder

Data protected.

 • Du har forsøgt at slette beskyttede data. Ophæv dataenes beskyttelse.