Digitaalinen 4K-videokamera/Digitaalinen HD-videokameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Käyttöohjeet

Ennen käyttöä

Mallitiedot

Osat ja säätimet

Näytön ilmaisimet

Videoiden tallennusmuoto

Aloittaminen

Vakiovarusteiden tarkistaminen

Virtalähteen valmistelu

Alkumääritykset

Muistikortin valmistelu

Kuvaaminen

Videoiden/valokuvien kuvaaminen

Kirkkauden muuttaminen manuaalisesti tallennusta varten

Hyödyllisiä toimintoja kuvaamiseen

Toisto

Kuvien toistaminen Event View -näytössä

Kuvien koostetoistaminen

MP4-videoiden (HD-video) toistaminen (videomuodon vaihtaminen)

Kuvien muokkaaminen toistonäytössä

Kuvien toistaminen 4K-televisiossa

Kuvien toistaminen teräväpiirtotelevisiossa

Kuvien toistaminen muussa kuin teräväpiirtotelevisiossa

Kuvien tallentaminen ulkoiseen laitteeseen

Tietoja videoiden tallentamisesta

PlayMemories Home -ohjelmiston käyttäminen

Kuvien tallentaminen ulkoiseen tallennusvälineeseen

Levyn luominen tallentimella

Wi-Fi-toiminnon käyttäminen

Wi-Fi-toiminnon ominaisuudet

Ohjaus älypuhelimella

Kuvien siirtäminen älypuhelimeen

Kuvien siirtäminen tietokoneeseen

Kuvien siirtäminen televisioon

Älypuhelimen liittäminen

PlayMemories Mobilen asentaminen

Valikkotoiminnot

Valikkokohteiden käyttäminen

Shooting Mode (Kuvaustila)

Camera/Mic (kamera/mikrofoni)

Image Quality/Size (kuvanlaatu/kuvakoko)

Playback Function (Toistotoiminto)

Edit/Copy (Muokkaa/Kopioi)

Setup (Asetukset)

Latausaika / videoiden tallennusaika / tallennettavien valokuvien määrä

Latausajan tarkistaminen

Yksittäisten akkujen odotetut kuvaus- ja toistoajat

Muistikorttien odotettu videokuvausaika ja kuvattavien valokuvien määrä

Kunkin kuvaustilan bittinopeus

Valokuvien kunkin kuvakoon tallennetut pikselit

Lisätiedot

Varotoimet

Laitteen käsittely

Kunnossapito

Tuotteen käyttäminen ulkomailla

Tavaramerkit

Käyttöoikeudet

Zoomauskertoimet

Vianmääritys

Vianmääritys

Ongelmatilanteet

Yleinen käyttö

Akut/virtalähteet

Näyttö

Etsin

Muistikortti

Langaton kaukosäädin

Kuvaaminen

Toisto

Wi-Fi

Videoiden/valokuvien muokkaaminen tällä laitteella

Toisto televisiossa

Kopiointi ja kytkeminen muihin laitteisiin

Tietokoneeseen kytkeminen

Automaattisen vianmäärityksen näyttö / varoitusilmaisimet

Automaattisen vianmäärityksen näyttö / varoitusilmaisimet

Varoitusilmoitukset

Varoitusilmoitukset

KäyttöohjeetEnnen käyttöäMallitiedotMallitiedot

Tässä käyttöoppaassa kunkin mallin teknisten tietojen erot on kuvattu yhdessä.

Jos näet kuvauksen ”Mallit, joissa on...”, joka näyttää samalta kuin alla oleva, tarkista tästä luvusta, koskeeko kuvaus tätä tuotetta.

 • (mallit, joissa on 4K-toiminto)
 • (mallit, joissa on NTSC-värijärjestelmä)

Tuotteen mallin nimen vahvistaminen

Katso tuotteen pohjaa.

A: Mallin nimi (FDR-xxxx/HDR-xxxx)

Erot toiminnoissa

Mallit, joissa on NTSC-värijärjestelmä: FDR-AX100/HDR-CX900

Mallit, joissa on PAL-värijärjestelmä: FDR-AX100E/HDR-CX900E

Mallit, joissa on 4K-toiminto: FDR-AX100/FDR-AX100E

Mallit, joissa on USB IN/OUT -liitännät: FDR-AX100/HDR-CX900

Mallit, joissa on vain USB-lähtöliitäntä: FDR-AX100E/HDR-CX900E

Huomautus

 • Seuraavien kohteiden kuvaukset sisältävät mallin nimen.
  • Osat ja säätimet
  • Valikkotoiminnot
  • Videoiden odotettu tallennusaika
  • Odotettu tallennettavien valokuvien määrä

KäyttöohjeetEnnen käyttöäOsat ja säätimetOsat ja säätimet (etu- ja päälipuoli)

 1. Moniliitäntäkenkä

  Tietoa moniliitäntäkenkään sopivista lisävarusteista saat vierailemalla alueesi Sony-verkkosivuilla tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Sony-jälleenmyyjään tai valtuutettuun Sony-huoltoon.

  Toimivuutta muiden valmistajien lisävarusteiden kanssa ei taata. Jos käytät kenkäsovitinta (myydään erikseen), voit käyttää myös Active Interface Shoen kanssa yhteensopivia lisävarusteita.

 2. PHOTO-painike
 3. Zoomausvipu
 4. N-merkki

  NFC: Near Field Communication

 5. Olkahihnan silmukka
 6. Käsihihna
 7. FOCUS MAGNIFIER -painike
 8. (mikrofoni) -liitäntä (PLUG IN POWER)
 9. Kaukosäätimen vastaanotin
 10. Kameran kuvausvalo
 11. NIGHT SHOT-valo
 12. Multi/micro USB -liitin

  Tukee Micro USB-yhteensopivia laitteita.

  Jos käytät sovitinkaapelia (myydään erikseen), voit käyttää lisävarusteita myös A/V-etähallintaliitännän kautta.

 13. Sisäinen mikrofoni
 14. Objektiivin rengas
 15. Objektiivi (ZEISS-objektiivi)
 16. ZOOM/FOCUS-kytkin
 17. AF/MF-painike
 18. MANUAL-painike
 19. MANUAL-säädin

KäyttöohjeetEnnen käyttöäOsat ja säätimetOsat ja säätimet (sivu)

 1. Kaiutin
 2. Muistikortin käyttövalo

  Kun valo palaa tai vilkkuu, tuote lukee tai kirjoittaa tietoja.

 3. Muistikorttipaikka
 4. HDMI OUT -liitäntä
 5. (kuulokkeet) -liitäntä
 6. ND FILTER (AUTO/MANUAL) -kytkin
 7. ND FILTER -kytkin
 8. POWER-painike
 9. WHITE BALANCE -painike
 10. PROGRAM AE -painike
 11. IRIS-painike
 12. GAIN/ISO-painike
 13. SHUTTER SPEED -painike
 14. (View Images) -painike
 15. (My Voice Canceling) -painike

  Vaimentaa kuvaajan äänen.

 16. DISPLAY-painike
 17. NIGHT SHOT-painike

KäyttöohjeetEnnen käyttöäOsat ja säätimetOsat ja säätimet (takaosa ja pohja)

 1. LCD-näyttö/kosketuspaneeli

  Jos käännät LCD-paneelia 180 astetta, voit sulkea LCD-näytön niin, että näyttö on ulospäin. Tämä on kätevää toiston aikana.

 2. Etsin

  Tämä tuote käynnistyy, kun etsin vedetään ulos.

 3. Silmäsensori

  Kun LCD-näyttö on suljettu, vedä etsin ulos ja siirrä silmäsi lähemmäksi etsintä. Voit tarkastella kohdetta etsimen läpi.

 4. Etsimen objektiivinsäätövipu

  Jos etsimen ilmaisimet näyttävät sumeilta, säädä etsimen objektiivinsäätövipua.

 5. Akku
 6. POWER/CHG (lataus) -merkkivalo
 7. / (Shooting Mode) -painike
 8. START/STOP-painike
 9. Built-in USB Cable
 10. DC IN -liitäntä
 11. Jalustan liitäntä

  Liitä jalusta (myydään erikseen: ruuvin pituuden on oltava alle 5,5 mm). Jalustan ominaisuuksista riippuen laite ei välttämättä kiinnity oikeaan suuntaan.

 12. BATT (akku) -vapautusvipu

Käsihihnan kiristäminen

KäyttöohjeetEnnen käyttöäOsat ja säätimetOsat ja säätimet (langaton kaukosäädin)

 1. DATA CODE -painike

  Painikkeen painallus toiston aikana tuo näkyviin päivämäärän ja kellonajan sekä kameran asetustiedot.

 2. PHOTO-painike

  Painikkeen painallus tallentaa näytöllä näkyvän kuvan valokuvana.

 3. SCAN/SLOW-painikkeet
 4. / (edellinen/seuraava) -painikkeet
 5. PLAY-painike
 6. STOP-painike
 7. DISPLAY-painike
 8. Lähetin
 9. START/STOP-painike
 10. Zoomauspainikkeet
 11. PAUSE-painike
 12. VISUAL INDEX -painike

  Näyttää VISUAL INDEX -näytön toiston aikana.

 13. ////ENTER-painikkeet

  Kun mitä tahansa näistä painikkeista painetaan, LCD-näyttöön ilmestyy vaaleansininen kehys. Valitse haluamasi painike tai kohde ///-painikkeilla ja vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.

KäyttöohjeetEnnen käyttöäNäytön ilmaisimetNäytön ilmaisimet

Seuraavat ilmaisimet tulevat näkyviin, kun muutat asetuksia.

Näytön vasemmalla puolella ()

VALIKKO-painike

Kuvaus itselaukaisimen avulla

[Airplane Mode] -asetus on [On]

Fader

[Face Detection] -asetus on [Off]

[Smile Shutter]

Manuaalinen tarkennus

Scene Selection

SteadyShot ei käytössä

Zebra

Peaking

Intelligent Auto


Näytön keskellä ()

Kuvaesityksen asetus

Varoitus

Toistotila

REC/STBY Tallennustila

AE/AF-lukitus

Nightshot

NFC

 Wi-Fi

Picture Effect


Näytön oikealla puolella ()

60i kuvanopeus (30p/60p/50p/60i/50i/24p/25p), tallennustila (PS/FX/FH/HQ/LP) ja videon koko

Dual Video REC

60 min Akun jäljellä oleva aika

Tallennusvälineen tallennus/toisto/muokkaus

0:00:00 Laskuri (tunnit:minuutit:sekunnit)

00min Arvioitu tallennusaika

9999 20.0M/14.2M Tallennettavien valokuvien likimääräinen määrä ja valokuvan koko

Muistikortin toistokansio

100/112 Toistettava video tai valokuva / tallennettujen videoiden tai valokuvien kokonaismäärä

Yhteys ulkoiseen tietovälineeseen


Näytön alaosassa ()

Audio Rec Level

[Auto Wind NR] -asetus on [Off]

[My Voice Canceling] -asetus on [On]

Blt-in Zoom Mic

Audio Mode

Cinematone

Low Lux

AGC-Limit

Audio Level Display

EV AE Shift

Exposure Auto/Manual

F2.8 IRIS

30dB Gain

60 Shutter Speed

Intelligent Auto

Tiedoston nimi

Protect

5500K White Balance

ND-suodatin

Huomautus

 • Ilmaisimet ja niiden sijainnit ovat likimääräisiä ja voivat poiketa siitä, mitä näytöllä näkyy.
 • Jotkin ilmaisimet eivät ehkä näy mallista riippuen.

KäyttöohjeetEnnen käyttöäVideoiden tallennusmuotoTämän tuotteen kanssa käytettävissä olevat tallennusmuodot ja niiden ominaisuudet

Tämä tuote tukee seuraavia muotoja: XAVC S 4K (mallit, joissa on 4K-toiminto), XAVC S HD ja AVCHD. XAVC S 4K-kuvanlaatu on 4 kertaa parempi kuin perinteinen teräväpiirtoinen kuvanlaatu.

XAVC S 4K

Tallennuksen kuvapisteet:
3 840 × 2 160 pistettä
Bittinopeus:
60 Mbps
Ominaisuus:
Tallentaa 4K-muodossa. Vaikka sinulla ei olisi 4K-televisiota, 4K-muodossa tallennusta suositellaan tulevaa tarvetta varten.

XAVC S HD

Tallennuksen kuvapisteet:
1 920 × 1 080 pistettä
Bittinopeus:
50 Mbps
Ominaisuus:
Voit tallentaa selkeämpiä kuvia, koska XAVC S HD sisältää enemmän tietoa verrattuna AVCHD-muotoon.

AVCHD

Tallennuksen kuvapisteet:
1 920 × 1 080 pistettä
Bittinopeus:
Enintään 28 Mbps
Ominaisuus:
Voit tallentaa kuvia muihin laitteisiin kuin tietokoneisiin.

Vihje

 • Bittinopeus tarkoittaa datamäärää, joka voidaan tallentaa tietyn ajan kuluessa.

KäyttöohjeetAloittaminenVakiovarusteiden tarkistaminenVakiovarusteet

Vakiovarusteiden kappalemäärä on ilmaistu sulkeissa ( ) olevalla luvulla.

Kaikille malleille

Videokamera (1)

Verkkovirtalaite (1)

HDMI-kaapeli (1)

USB-yhteyskaapeli (1)

Verkkovirtajohto (1)

Linssin suojus (1)

Linssin kansi (kiinnitetty tuotteeseen) (1)

Langaton kaukosäädin (1)

Käyttöohjeet (1)

Vain FDR-AX100/FDR-AX100E-mallille

Ladattava akku NP-FV70 (1)

Vain HDR-CX900/HDR-CX900E-mallille

Ladattava akku NP-FV50 (1)

Vihje

 • USB-yhteyskaapeli on tarkoitettu käytettäväksi vain tämän tuotteen kanssa. Käytä tätä kaapelia, kun Built-in USB Cable -kaapeli on liian lyhyt.

KäyttöohjeetAloittaminenVakiovarusteiden tarkistaminenLinssin suojuksen kiinnittäminen

Kiinnitä linssin suojus estääksesi hajavaloa vaikuttamasta kuviisi.

 1. Kohdista linssin suojuksessa oleva punainen viiva objektiivin punaisen pisteen (linssin suojuksen merkki) kanssa, aseta linssin suojus objektiivin asennuspaikkaan ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes linssin suojus napsahtaa paikalleen.

KäyttöohjeetAloittaminenVirtalähteen valmisteluAkun kiinnittäminen

Kiinnitä akku laitteeseen.

 1. Sulje LCD-näyttö, työnnä etsin sisään ja kiinnitä sitten akku ().
  • Aseta laitteen ura ja akun ulkonema kohdakkain ja liu'uta akkua ylöspäin.

Akun irrottaminen

Sammuta tuote. Työnnä akun vapautusvipua () ja irrota akku ().

Huomautus

 • Älä kiinnitä laitteeseen V-sarjan akun sijaan mitään muuta InfoLITHIUM-akkua.
 • Et voi käyttää InfoLITHIUM NP-FV30-akkua tässä laitteessa.
 • Oletusasetuksen mukaan virta katkeaa automaattisesti, kun laitetta ei käytetä 2 minuuttiin. Tämä säästää akun varausta (Power Save).

KäyttöohjeetAloittaminenVirtalähteen valmisteluAkun lataaminen verkkovirtalaitteella

Lataa akku käyttämällä vakiovarusteisiin sisältyvää verkkovirtalaitetta. Kiinnitä akku laitteeseen.

 1. Sulje LCD-näyttö.
  • Jos etsin on vedetty ulos, työnnä se sisään.

 2. Liitä verkkovirtalaite ja verkkovirtajohto laitteeseen ja pistorasiaan.
  • POWER/CHG (lataus) -merkkivalo palaa oranssina.
  • POWER/CHG (lataus) -merkkivalo sammuu, kun akku on ladattu täyteen. Irrota verkkovirtalaite tuotteen DC IN -liitännästä.

  A: Verkkovirtalaite

  B: Verkkovirtajohto

  C: DC IN -liitäntä

  D: Kohdista DC-pistokkeen -merkki

Huomautus

 • Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät verkkovirtalaitetta.
  • Kytke verkkovirtalaite lähellä olevaan pistorasiaan. Irrota verkkovirtalaite pistorasiasta heti, jos laitteen käytön aikana ilmenee toimintahäiriö.
  • Älä aseta verkkovirtalaitetta ahtaaseen tilaan, kuten seinän ja jonkin huonekalun väliin.
  • Varo, etteivät metalliesineet aiheuta verkkovirtalaitteen DC-liitäntään tai akun napoihin oikosulkua. Seurauksena voi olla toimintahäiriö.

Vihje

 • Akun suositeltu latauslämpötila on 10 °C – 30 °C.

KäyttöohjeetAloittaminenVirtalähteen valmisteluAkun lataaminen tietokoneella

Lataa akku kytkemällä laite tietokoneeseen Built-in USB Cable -kaapelilla. Kiinnitä akku laitteeseen.

 1. Sulje LCD-näyttö.
  • Jos etsin on vedetty ulos, työnnä se sisään.

 2. Vedä Built-in USB Cable -kaapeli ulos.

 3. Kytke laite tietokoneeseen käyttämällä Built-in USB Cable -kaapelia.
  • POWER/CHG (lataus) -merkkivalo palaa oranssina.
  • POWER/CHG (lataus) -merkkivalo sammuu, kun akku on ladattu täyteen. Irrota Built-in USB Cable -kaapeli tietokoneesta ja säilytä sitä käsihihnan taskussa.
  • Jos Built-in USB Cable -kaapeli ei ole tarpeeksi pitkä, käytä USB-yhteyskaapelia sen sijaan.

  : Built-in USB Cable

  : Pistorasiaan

Built-in USB Cable -kaapelin säilyttäminen

Aseta Built-in USB Cable -kaapeli käytön jälkeen takaisin käsihihnan taskuun.

Vihje

 • Akun suositeltu latauslämpötila on 10 °C – 30 °C.

KäyttöohjeetAloittaminenVirtalähteen valmisteluVirran kytkeminen

Kytke laitteeseen virta.

 1. Avaa laitteen LCD-näyttö ja kytke virta.
  • Voit kytkeä tuotteeseen virran myös painamalla POWER-painiketta tai vetämällä etsimen ulos.

Virran katkaiseminen

Sulje LCD-näyttö.

Jos etsin on vedetty ulos, palauta se sisään kuvassa osoitetulla tavalla.

 • Voit katkaista tuotteesta virran myös painamalla POWER-painiketta.

Laitteen käynnistäminen tai sammuttaminen käyttämällä LCD-näyttöä tai etsintä

Laitteen virta kytkeytyy tai katkeaa LCD-näytön tai etsimen tilan mukaan.

LCD-näyttö: Auki, Etsin: Sisällä
Virta kytketty
LCD-näyttö: Auki, Etsin: Ulkona
Virta kytketty
LCD-näyttö: Kiinni, Etsin: Sisällä
Virta katkaistu
LCD-näyttö: Kiinni, Etsin: Ulkona
Virta kytketty

Huomautus

 • Laitteesta ei katkea virta, vaikka LCD-näyttö suljetaan, jos etsin on ulkona. Kun sammutat laitteen, varmista, että etsin on alkuperäisessä asennossa.

KäyttöohjeetAloittaminenVirtalähteen valmisteluTuotteen käyttäminen verkkovirtaan kytkettynä

Voit kytkeä laitteen verkkovirtaan verkkovirtalaitteen avulla.

 1. Voit käyttää tätä tuotetta tekemällä samat liitännät kuin kohdassa ”Akun lataaminen verkkovirtalaitteella”.

  • Vaikka akku olisi kiinnitetty, se ei purkaudu.

KäyttöohjeetAloittaminenAlkumäärityksetKielen, päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Aseta kieli, päivämäärä ja kellonaika, kun käytät laitetta ensimmäisen kerran.

 1. Avaa laitteen LCD-näyttö ja kytke virta.
 2. Valitse haluamasi kieli ja valitse sitten [Next].

  A: Kosketa LCD-näyttöä.

 3. Valitse maantieteellinen alue painikkeilla / ja valitse sitten [Next].

 4. Aseta [Summer Time], valitse päivämäärän muoto ja päivämäärä ja aika.
  • Jos asetat [Summer Time] -asetukseksi [On], kello siirtyy 1 tunnilla eteenpäin.
  • Määritä päivämäärä ja aika valitsemalla jokin vaihtoehdoista ja säätämällä sitten arvoa painikkeilla /.
  • Kun valitset , päivämäärän ja kellonajan asettaminen on valmis.

Vihje

 • Päivämäärä ja kellonaika tallennetaan automaattisesti, ja ne näkyvät vain toiston aikana. Voit näyttää tiedot valitsemalla – [Setup] – [Playback Settings] – [Data Code] – [Date/Time].

KäyttöohjeetAloittaminenAlkumäärityksetLCD-näytön katselukulman muuttaminen

Voit säätää LCD-näytön katselukulmaa.

 1. Avaa LCD-näyttö ensin 90 astetta laitteeseen nähden () ja säädä sitten kulmaa ().

KäyttöohjeetAloittaminenAlkumäärityksetEtsimen katselukulman muuttaminen

Voit säätää etsimen katselukulmaa.

 1. Sulje LCD-näyttö.
 2. Vedä etsin () ulos ja säädä sen kulmaa katselun helpottamiseksi ().

 3. Siirrä silmäsi etsimen lähelle.
  • Kun silmä liikkuu lähemmäs etsintä, sensori havaitsee silmän ja etsimessä näkyy ilmaisimia.
  • Jos etsimen ilmaisimet näkyvät sumeina, säädä niiden ulkoasua käyttämällä etsimen kyljessä olevaa etsimen objektiivinsäätövipua.

KäyttöohjeetAloittaminenAlkumäärityksetKohteiden näyttäminen LCD-näytössä

LCD-näytössä näkyvät kohteet katoavat, jos et käytä laitetta muutamaan sekuntiin sen jälkeen, kun olet kytkenyt laitteeseen virran tai vaihtanut videonkuvaus- ja valokuvaustilan välillä. Saat kohteet näkymään jälleen LCD-näytössä koskettamalla LCD-näytössä mitä tahansa muuta kohtaa paitsi painikkeita.

Vihje

 • Jos haluat LCD-näytön pysyvän aina toiminnassa, muokkaa [Display Setting]-asetusta.

KäyttöohjeetAloittaminenMuistikortin valmisteluMuistikortin asettaminen laitteeseen

Aseta muistikortti laitteeseen.

 1. Avaa kansi ja aseta muistikortti laitteeseen siten, että se napsahtaa paikalleen.

  A: Käyttövalo

  B: Aseta kortti siten, että lovettu reuna on kuvan mukaisessa suunnassa.

Huomautus

 • Muistikortin vakaan toiminnan varmistamiseksi suosittelemme alustamaan laitteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Muistikortin alustaminen poistaa kaikki siihen tallennetut tiedot, eikä tietoja voi palauttaa. Tallenna tärkeät tiedot esimerkiksi tietokoneeseen.
 • Jos näkyviin tulee ilmoitus [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.], alusta muistikortti.
 • Tarkista muistikortin suunta. Jos pakotat muistikortin sisään väärin päin, muistikortti, muistikorttipaikka tai kuvatiedot voivat vahingoittua.
 • Älä aseta laitteeseen muita kuin sellaisia muistikortteja, jotka sopivat muistikorttipaikkaan. Muutoin seurauksena voi olla toimintahäiriö.
 • Kun asetat muistikorttia paikalleen tai poistat sitä laitteesta, varo, ettei muistikortti ponnahda ulos ja putoa.
 • Laite ei tunnista muistikorttia, jos sitä ei aseteta suoraan oikeaan suuntaan.
 • Jos näkyviin tulee ilmoitus [Preparing image database file. Please wait.], odota, kunnes viesti häviää.

Vihje

 • Poista muistikortti avaamalla kansi ja työntämällä muistikorttia kerran kevyesti sisään.

KäyttöohjeetAloittaminenMuistikortin valmisteluEsittelee tuotteeseen sopivat muistikorttityypit

Tässä tuotteessa voidaan käyttää seuraavia muistikorttityyppejä.

Tuotteeseen sopivat Memory Stick

Tässä käyttöoppaassa seuraavanlaisia Memory Stick, joita voidaan käyttää tässä laitteessa, kutsutaan Memory Stick PRO Duo.

 • Memory Stick PRO Duo (*)
 • Memory Stick PRO-HG Duo (*)
 • Memory Stick XC-HG Duo (**)

* Memory Stick PRO Duo , jonka kapasiteetti on enintään 32 Gt, on varmistettu sopivan tähän tuotteeseen.

** Memory Stick PRO Duo , jonka kapasiteetti on enintään 64 Gt, on varmistettu sopivan tähän tuotteeseen.

Tuotteeseen sopivat SD-muistikortttityypit

Tässä käyttöoppaassa seuraavanlaisia SD-korttityyppejä, joita voidaan käyttää tässä laitteessa, kutsutaan ”SD-korteiksi”.

 • SD-muistikortti
 • SDHC-muistikortti
 • SDXC-muistikortti

Huomautus

 • Jos tallennat kuvia AVCHD-muodossa, käytä vähintään nopeusluokkaan 4 kuuluvaa korttia.
 • Jos tallennat kuvia XAVC S -muodossa, käytä vähintään nopeusluokkaan 10 kuuluvaa SDXC-korttia.
 • SD-muistikorttien, joiden kapasiteetti on enintään 64 Gt, on varmistettu sopivan tähän tuotteeseen.

KäyttöohjeetKuvaaminenVideoiden/valokuvien kuvaaminenVideoiden kuvaaminen

Kuvaa videoita.

 1. Irrota linssin kansi.
 2. Avaa laitteen LCD-näyttö ja kytke virta.
  • Voit kytkeä tuotteeseen virran myös painamalla POWER-painiketta tai vetämällä etsimen ulos.

 3. Aloita kuvaaminen painamalla START/STOP-painiketta.
  • Pysäytä kuvaaminen painamalla START/STOP-painiketta uudelleen.

Huomautus

 • Jos suljet LCD-näytön videon kuvauksen aikana, laite lopettaa tallennuksen (vain jos etsin on työnnetty sisään).
 • Videon yhtäjaksoinen enimmäiskuvausaika on noin 13 tuntia.
 • Kun AVCHD-videotiedoston koko ylittää 2 Gt, laite luo automaattisesti seuraavan videotiedoston.
 • Seuraavat tilat näytetään, jos tietoja kirjoitetaan yhä tallennusvälineelle, kun kuvaus on päättynyt. Älä altista laitetta kolhuille tai tärinälle tai irrota akkua tai verkkovirtalaitetta tänä aikana.
  • Käyttövalo palaa tai vilkkuu
  • Tallennusvälineen kuvake LCD-näytön oikeassa yläkulmassa vilkkuu
 • Tuotteen LCD-näyttö pystyy näyttämään tallennetut kuvat koko näytöllä (koko kuvaruudun näyttö). Kuvien ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta reunasta voi kuitenkin leikkautua osa pois, kun kuvia toistetaan televisiossa, joka ei ole yhteensopiva koko kuvaruudun näytön kanssa. Kuvat kannattaa tallentaa siten, että [Grid Line]-asetus on [On] ja [Grid Line]-kohdan ulompaa kehystä käytetään kuva-alueen rajana.
 • Kun tallennat XAVC S 4K -videoita, et voi näyttää videoita ulkoisessa näytössä HDMI/video-yhteyden kautta. Vain kuvaruutunäyttöä käytetään (mallit, joissa on 4K-toiminto).

Vihje

 • Jos [Dual Video REC]-asetuksena on [On], laite tallentaa XAVC S- ja MP4-videot tai AVCHD- ja MP4-videot samanaikaisesti.
 • [Dual Video REC]-asetus on oletusarvoisesti [Off].

KäyttöohjeetKuvaaminenVideoiden/valokuvien kuvaaminenValokuvien kuvaaminen

Kuvaa valokuvia.

 1. Irrota linssin kansi.
 2. Käynnistä laite avaamalla LCD-näyttö. Valitse valokuvien kuvaustila painamalla / (Shooting Mode) -painiketta.
  • Voit myös valita valokuvien tallennustilan valitsemalla [MODE] LCD-näytössä.
  • Voit kytkeä tuotteeseen virran myös painamalla POWER-painiketta tai vetämällä etsimen ulos.

 3. Säädä tarkennusta painamalla PHOTO-painiketta kevyesti ja paina sitten painike pohjaan.
  • Kun tarkennus on säädetty oikein, AE/AF-lukitusilmaisin näkyy LCD-näytössä.

Huomautus

 • Seuraavat tilat näytetään, jos tietoja kirjoitetaan yhä tallennusvälineelle, kun kuvaus on päättynyt. Älä altista laitetta kolhuille tai tärinälle tai irrota akkua tai verkkovirtalaitetta tänä aikana.
  • Käyttövalo palaa tai vilkkuu
  • Valokuvan kopioiminen videosta (mallit, joissa on USB IN/OUT -liitännät) tai valokuvan luominen

KäyttöohjeetKuvaaminenKirkkauden muuttaminen manuaalisesti tallennusta vartenKuva-asetusten hallitseminen käsin MANUAL-säätimellä

Voit määrittää MANUAL-painikkeeseen haluamasi valikon.

 1. Vaihda manuaaliseen toimintatilaan painamalla MANUAL-painiketta.
  • MANUAL-painiketta painamalla voit siirtyä automaattisesta toimintatilasta manuaaliseen ja takaisin.

  A: MANUAL-painike

  B: MANUAL-säädin

 2. Tee säädöt kääntämällä MANUAL-säädintä.

Huomautus

 • Manuaaliset asetukset säilytetään, vaikka MANUAL-säätimeen määritettyä kohdetta vaihdettaisiin. Jos kuitenkin asetat [Exposure]-asetuksen asetettuasi [AE Shift] -asetuksen manuaalisesti, [Exposure] kumoaa [AE Shift] -asetuksen.

KäyttöohjeetKuvaaminenKirkkauden muuttaminen manuaalisesti tallennusta vartenUsein käytettyjen valikkokohtien määrittäminen MANUAL-painikkeeseen

Voit rekisteröidä haluamasi toiminnot MANUAL-painikkeeseen.

 1. Pidä MANUAL-painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan.
  • [Dial Setting] -näyttö tulee näkyviin.
 2. Käännä MANUAL-säädintä ja valitse määritettävä kohde.

 3. Vahvista valinta painamalla MANUAL-painiketta.

Asetukset, joita voit hallita MANUAL-säätimellä

 • [Exposure]
 • [AE Shift]
 • [WB Color Temp.]
 • [WB B-A]
 • [WB G-M]

Vihje

 • LCD-näytöllä näkyvät kameratiedot vaihtelevat laitteen kuvausasetusten mukaan. Asetukset näytetään seuraavien kuvakkeiden kanssa.
  • : Automaattinen
  • : Valotus asetetaan manuaalisesti.

KäyttöohjeetKuvaaminenKirkkauden muuttaminen manuaalisesti tallennusta vartenIRIS (aukko) -toiminnon säätäminen

Alla esitellään IRIS (aukko) -toiminnon säätäminen.

 1. Paina PROGRAM AE -painiketta ja aseta IRIS (aukko)-, vahvistus (ISO)-, suljinnopeus- ja valotusasetuksiksi [Auto].

 2. Paina IRIS-painiketta asettaaksesi IRIS (aukko) -toiminnon manuaaliseksi.
  • Aina kun painat painiketta, asetus vaihtuu manuaalisen ja automaattisen välillä.

  A: Aukon arvo

  B: Toimintatilan vaihdon kuvake

  Toimintatilan vaihtamisen kuvakkeiden kuvaukset
  (ei kuvaketta): manuaalinen käyttö
  : automaattinen käyttö
  : [Exposure]-toiminnon manuaalinen käyttö
 3. Käännä MANUAL-säädintä säätääksesi IRIS (aukko) -toimintoa.
  • Kun asetuksen arvo on korostettuna, IRIS (aukko) -toimintoa voi säätää MANUAL-säätimellä.

Asetuksen säädön palautus automaattiseksi

Paina IRIS-painiketta uudelleen. näytetään IRIS (aukko) -arvon vieressä.

Vihje

 • Tämä toiminto on kätevä, kun haluat sumentaa tai terävöittää kuvan taustaa.

KäyttöohjeetKuvaaminenKirkkauden muuttaminen manuaalisesti tallennusta vartenSuljinnopeuden säätö

Alla on ohjeet suljinnopeuden säätämiseen.

 1. Paina PROGRAM AE -painiketta ja aseta IRIS (aukko)-, vahvistus (ISO)-, suljinnopeus- ja valotusasetuksiksi [Auto].

 2. Paina SHUTTER SPEED-painiketta asettaaksesi suljinnopeuden manuaaliseksi.
  • Aina kun painat painiketta, asetus vaihtuu manuaalisen ja automaattisen välillä.
 3. Käännä MANUAL-säädintä säätääksesi suljinnopeutta.

Asetuksen säädön palautus automaattiseksi

Paina SHUTTER SPEED-painiketta uudelleen. näytetään suljinnopeuden arvon vieressä.

Vihje

 • Kuvaamasi liikkuvat kohteet näyttävät erilaisilta suljinnopeudesta riippuen. Aseta suljinnopeus lyhyemmäksi, jos haluat kuvata nopeasti liikkuvan kohteen terävänä ilman sumentumista, tai aseta suljinnopeus pidemmäksi, jos haluat korostaa liikkuvan kohteen liikettä.
 • Voit määrittää suljinnopeuden seuraavasti.
  • väliltä 1/8–1/10 000 sekuntia videoiden tallennustilassa asetuksella 60p(*)/50p(**)/30p(*)
  • väliltä 1/6–1/10 000 sekuntia videoiden tallennustilassa asetuksella 24p(*)/25p(**)
  • väliltä 1/8–1/1 000 sekuntia valokuvien tallennustilassa

  * Mallit, joissa on NTSC-värijärjestelmä

  ** Mallit, joissa on PAL-värijärjestelmä

 • Automaattinen tarkennus on hankalaa hitaalla suljinnopeudella. On suositeltavaa, että manuaalinen tarkennus suoritetaan laite jalustaan kiinnitettynä.
 • Kun kuvaat käyttämällä [Smth Slw REC] -asetusta, suljinnopeuden manuaalisesti säädettävä väli on 1/250–1/10 000 sekuntia. Kun kuvaat käyttämällä [High Speed REC] -asetusta, väli on 1/125–1/10 000 sekuntia.
 • Kun kuvaat loiste-, natrium-, elohopea- tai LED-lamppujen valossa, LCD-näytössä voi näkyä vaakasuoria raitoja. Voit parantaa tilannetta säätämällä suljinnopeutta.

KäyttöohjeetKuvaaminenKirkkauden muuttaminen manuaalisesti tallennusta vartenVahvistuksen säätö (ISO)

Alla on ohjeet vahvistuksen (ISO) säätämiseen. Säädä vahvistusta (ISO), jos et halua lisätä vahvistusta käyttämällä AGC:tä (automaattinen vahvistuksen säätö).

 1. Paina PROGRAM AE -painiketta ja aseta IRIS (aukko)-, vahvistus (ISO)-, suljinnopeus- ja valotusasetuksiksi [Auto].

 2. Paina GAIN/ISO-painiketta asettaaksesi vahvistuksen (ISO) manuaaliseksi.
  • Aina kun painat painiketta, asetus vaihtuu manuaalisen ja automaattisen välillä.
 3. Käännä MANUAL-säädintä säätääksesi vahvistusta (ISO).

Asetuksen säädön palautus automaattiseksi

Paina GAIN/ISO-painiketta uudelleen. näytetään vahvistuksen (ISO) arvon vieressä.

Oletusarvoisesti voit määrittää arvon väliltä -3 dB – +33 dB.

Vihje

 • Kun kuvaat käyttämällä [Smth Slw REC]-asetusta, vahvistuksen (ISO) manuaalisesti säädettävä väli on -3 dB – +27 dB.
 • Valokuvaustilassa näytetty asetus muutetaan ISO-muotoon ja säädettävä väli on ISO160–ISO12800.

KäyttöohjeetKuvaaminenKirkkauden muuttaminen manuaalisesti tallennusta vartenValotuksen säätö

Seuraavien ohjeiden avulla voit säätää valotusta, kun [Exposure] on määritetty MANUAL-painikkeelle (oletusasetus).

 1. Paina PROGRAM AE -painiketta ja aseta IRIS (aukko)-, vahvistus (ISO)-, suljinnopeus- ja valotusasetuksiksi [Auto].

 2. Paina MANUAL-painiketta asettaaksesi valotuksen manuaaliseksi.
  • Aina kun painat painiketta, asetus vaihtuu manuaalisen ja automaattisen välillä.

  A: Asetuksen arvo
  Vasemmalta oikealle: IRIS (aukko), vahvistus (ISO), suljinnopeus
  B: Asetuksen tila

  Toimintatilan vaihtamisen kuvakkeiden kuvaukset

  (ei kuvaketta): manuaalinen käyttö

  : automaattinen käyttö

  : [Exposure]-toiminnon manuaalinen käyttö

 3. Säädä [Exposure]-toimintoa kääntämällä MANUAL-säädintä.
  • IRIS (aukko)/vahvistuksen (ISO)/suljinnopeuden arvo muuttuu säätimen kierrosten lukumäärän mukaan.

KäyttöohjeetKuvaaminenKirkkauden muuttaminen manuaalisesti tallennusta vartenValonvoimakkuuden säätäminen (ND-suodatin)

ND-suodattimen avulla voit kuvata selkeitä kuvia erittäin kirkkaassa valossa.

 1. Aseta ND FILTER -kytkin MANUAL-asentoon ja valitse sopiva ND FILTER -asento.
  OFF:
  Peruuttaa ND-suodatintoiminnon.
  1:
  Vähentää valon voimakkuutta 1/4:aan.
  2:
  Vähentää valon voimakkuutta 1/16:aan.
  3:
  Vähentää valon voimakkuutta 1/64:aan.

Kun säädät IRIS (aukko) automaattisesti

Kun ND-suodattimen merkkivalo vilkkuu, muuta ND FILTER -kytkimen asentoa merkkivalon osoittamalla tavalla. ND-suodattimen merkkivalo palaa tasaisesti.

Vihje

 • Jos asetat IRIS (aukko), joka on liian kapea kirkkaan kohteen kuvaamiseen, diffraktio saattaa estää kohteeseen tarkennuksen. (Diffraktio on normaali ilmiö kaikissa videokameroissa.) ND-suodattimen avulla voit estää tämän ilmiön ja saada paremman kuvaustuloksen.

Huomautus

 • Jos muutat ND-suodattimen asetusta kuvaamisen aikana, video ja ääni saattavat vääristyä.
 • Kun säädät IRIS (aukko) manuaalisesti, ND-suodattimen kuvake ei vilku, vaikka ND-suodattimen asetusta olisi säädettävä.

KäyttöohjeetKuvaaminenHyödyllisiä toimintoja kuvaamiseenZoomaus

Voit kuvata kohteen suurennettuna.

 1. Voit suurentaa tai pienentää kuvan kokoa liikuttamalla zoomausvivua.
  W:
  Laaja näkymä (laajakulma)
  T:
  Lähikuvaus (telekuvaus)
  • Voit zoomata hitaasti siirtämällä zoomausvipua vain hieman. Voit zoomata nopeasti siirtämällä vipua enemmän.

  A: Laajakulma

  B: Telekuvaus

Huomautus

 • Zoomausnopeus on hieman hitaampi kuvattaessa videoita.
 • Pidä sormi zoomausvivulla. Jos otat sormen pois zoomausvivulta, zoomausvivun toimintaääni saattaa tallentua.
 • LCD-näytön W/T-painikkeella ei voi muuttaa zoomausnopeutta.
 • Laitteen ja kuvauskohteen välinen vähimmäisetäisyys, jolla kuva pysyy tarkkana, on noin 1 cm laajakulmakuvauksessa ja noin 100 cm telekuvauksessa.

KäyttöohjeetKuvaaminenHyödyllisiä toimintoja kuvaamiseenTarkennuksen säätäminen manuaalisesti

Voit säätää tarkennusta manuaalisesti kiertämällä objektiivin rengasta oikealle tai vasemmalle.

 1. Paina AF/MF-painiketta asettaaksesi tarkennuksen manuaaliseksi.
  • näkyy LCD-näytössä, kun manuaalinen tarkennusasetus on valittuna.

  Käytä tätä toimintoa seuraavissa tilanteissa.

  • Vesipisaroiden peittämän ikkunan takana olevan kohteen kuvaaminen.
  • Vaakasuuntaisten raitojen kuvaaminen.
  • Sellaisten kohteiden kuvaaminen, joissa kohteen ja sen taustan välillä on vain vähän kontrastia.
  • Taustalla olevan kohteen kuvaaminen.
  • Liikkumattoman kohteen kuvaaminen jalustan avulla.
 2. Käännä ZOOM/FOCUS-kytkin ZOOM- tai FOCUS-puolelle ja kierrä sitten objektiivin rengasta.

  ZOOM-puoli: Voit säätää zoomausta manuaalisesti kiertämällä objektiivin rengasta.

  FOCUS-puoli: Voit säätää tarkennusta manuaalisesti kiertämällä objektiivin rengasta.

KäyttöohjeetKuvaaminenHyödyllisiä toimintoja kuvaamiseenKuvan suurentaminen parempaa manuaalista tarkennusta varten (Tarkennuksen suurennus)

Suurenna parhaillaan kuvattavaa kuvaa, joka voi olla tarkennettu tai tarkentamaton.

 1. Paina FOCUS MAGNIFIER -painiketta ja kosketa sitten osaa, jonka haluat suurentaa.
  • -merkit näkyvät suurennetun osan keskiosan ylä- ja alapuolella sekä vasemmalla ja oikealla puolella.
 2. Kosketa jotain -merkkiä siirtääksesi kuvaa haluamaasi suuntaan.

Vihje

 • Joka kerta, kun painat FOCUS MAGNIFIER -painiketta, suurennus vaihtuu seuraavasti:

  Videot: välillä ×1 → ×2 → ×4 → Pois

  Valokuvat: välillä ×1 → ×6.3 → ×12.6 → Pois

Huomautus

 • Vaikka laitteen näytössä näkyvä kuva olisi suurennettu, tallennettua kuvaa ei suurenneta.
 • Kun tarkennus on asetettu manuaaliseksi, voit säätää tarkennusta, kun suurennettu kuva näytetään LCD-näytössä.

KäyttöohjeetKuvaaminenHyödyllisiä toimintoja kuvaamiseenValokuvien tallentaminen videokuvauksen aikana (Dual Capture)

Voit kuvata valokuvia videokuvauksen aikana.

 1. Voit kuvata valokuvia videokuvauksen aikana painamalla PHOTO-painiketta.

Huomautus

 • Asetukset [REC Mode] ja [Frame Rate] voivat estää kuvien ottamisen.
 • Valokuvia ei voi ottaa videokuvauksen aikana seuraavissa tapauksissa:
  • [Picture Effect]-valikkokohta on valittuna
  • Kun [Dual Video REC]-asetuksena on [On] ja videokuvauksen aikana

KäyttöohjeetKuvaaminenHyödyllisiä toimintoja kuvaamiseenTallentaminen peilikuvatilassa

Voit kuvata itseäsi kääntämällä LCD-näyttöä 180 astetta, jolloin LCD-näyttö osoittaa sinuun.

 1. Avaa LCD-näyttöä 90 astetta laitteesta () ja käännä sitä sitten 180 astetta objektiivin puolelle (). Tämän jälkeen voit aloittaa kuvauksen.

Vihje

 • LCD-näyttöön tulee peilikuva kuvauskohteesta, mutta kuva tallentuu normaalisti.

KäyttöohjeetKuvaaminenHyödyllisiä toimintoja kuvaamiseenIntelligent Auto (älykäs automaattitila)

Laite tallentaa kuvia valittuaan kohteeseen tai tilanteeseen parhaiten sopivat asetukset automaattisesti.

 1. Valitse – [On] – videoiden tai valokuvien kuvausnäytössä.
  • Voit peruuttaa Intelligent Auto -toiminnon valitsemalla – [Off] – .

 2. Osoita laite kohdetta kohti ja aloita tallennus.
  • Näytössä näytetään havaittuja olosuhteita vastaavat kuvakkeet.

Tietoa tunnistettavista kohtauksista

Kasvojen tunnistus: (Pysty), (Vauva)

Kohtauksen tunnistus: (Taustavalo), (Maisema), (Yökuvaus), (Kohdevalo), (Heikko valo), (Makro)

Kameran tärinän tunnistus: (Kävely),(Jalusta)

Äänen tunnistus: ,(Automaattinen kelauksen melun vähennys)

Huomautus

 • Kuvausoloista riippuen laite ei ehkä tunnista vallitsevaa kohtausta tai kohdetta.

KäyttöohjeetKuvaaminenHyödyllisiä toimintoja kuvaamiseenVideota kuvaavan henkilön äänen voimakkuuden vähentäminen (My Voice Canceling)

Voit kuvata videoita, joissa kuvaajan äänen voimakkuutta on vähennetty.

 1. Paina -painiketta.
  • Kun [My Voice Canceling] -asetukseksi on määritetty [On], näkyy näytössä.

Huomautus

 • Määritä [My Voice Canceling] -asetukseksi [Off], jos et halua vähentää videon kuvaajan äänen voimakkuutta videolla.
 • Kuvausoloista riippuen videon kuvaajan äänen voimakkuuden vähentäminen ei välttämättä toimi odotetusti.
 • [My Voice Canceling] -toiminto ei aktivoidu, jos laitteeseen on liitetty ulkoinen mikrofoni.

Vihje

 • Voit myös määrittää [My Voice Canceling] -toiminnon valikosta käsin.

KäyttöohjeetKuvaaminenHyödyllisiä toimintoja kuvaamiseenValitun kohteen kuvaaminen tarkasti (kasvojen ensisijaisuus)

Tämä laite voi seurata kasvoja ja säätää tarkennuksen, valotuksen ja kasvojen ihonsävyn automaattisesti.

 1. Valitse kasvot koskettamalla.
  • Voit peruuttaa kasvojen ensisijaisuustoiminnon valitsemalla .

  A: Kaksoisviivoitettu kehys tulee näyttöön

  B: Peruuttaa toiminnon

Huomautus

 • Ympäristön kirkkaus tai kohteen kampaus voivat häiritä koskettamaasi kohteen tunnistamista.
 • Varmista, että [Face Detection] -asetukseksi on valittu [Auto].
 • Kun valitut kasvot eivät ole LCD-näytössä tai ne kääntyvät poispäin, kaksoisviivoitettu kehys katoaa.

KäyttöohjeetKuvaaminenHyödyllisiä toimintoja kuvaamiseenMuiden kohteiden kuin henkilöiden kuvaaminen (seurantatarkennus)

Laite voi seurata valitsemaasi kohdetta ja säätää tarkennuksen automaattisesti.

 1. Kun [Dual Video REC]-asetuksena on [On], muuta asetukseksi [Off].
 2. Kosketa kohdetta, jota haluat seurata kuvauksen aikana.
  • Voit peruuttaa seurantatarkennustoiminnon valitsemalla .

Huomautus

 • Kun [Dual Video REC]-asetuksena on [On], tämä toiminto ei ole käytettävissä. Vaikka koskettaisit kohdetta LCD-näytössä, toimintoa ei käytetä.

KäyttöohjeetToistoKuvien toistaminen Event View -näytössäVideoiden ja kuvien toistaminen Event View -näytössä

Voit etsiä tallennettuja kuvia kuvauspäivämäärän ja -ajan mukaan (Event View).

 1. Avaa LCD-näyttö ja siirry toistotilaan painamalla (View Images) -painiketta.
  • Voit käyttää toimintoa myös valitsemalla (View Images) LCD-näytössä.

 2. Painikkeilla / voit siirtää haluamasi kohteen keskelle () ja valita sen sitten ().
  • Laite näyttää tallennetut kuvat automaattisesti tapahtumina päivämäärän ja kellonajan perusteella.
  • Vain [File Format]-kohdassa valitussa muodossa tallennetut videot näytetään. Voit muuttaa näytettyjä videoita valitsemalla muodon kohdasta – [Image Quality/Size] – [File Format].
  • Jos valitset [XAVC S 4K], muuta myös [Frame Rate]-asetus toistettavan videon mukaiseksi (mallit, joissa on 4K-toiminto ja NTSC-värijärjestelmä).

   [Frame Rate]:

   Jos valitset 30p, 24p-videot eivät näy.

   Jos valitset 24p, 30p-videot eivät näy.

 3. Valitse kuva.
  • Laite toistaa tapahtuman valitusta kuvasta viimeiseen kuvaan.

 4. Voit valita erilaisia toistotoimintoja LCD-näytön painikkeilla.

Toistotoimintojen painikkeet

/: Edellinen/seuraava

: Poisto

/: Pikakelaus taaksepäin/eteenpäin

: Konteksti

/: Tauko/toisto

: Pysäytä

: Kuvaesityksen toisto/pysäytys

Huomautus

 • Kopioi tallentamasi kuvamateriaali ulkoiselle tallennusvälineelle säännöllisesti, jotta et menetä vikatilanteessa tietoja.
 • Osa yllä kuvatuista painikkeista voi olla poissa käytöstä kuvan toistamisen vuoksi.
 • Näytetyt painikkeet saattavat vaihdella mallista riippuen.

Vihje

 • Kun kosketat /-painiketta toistuvasti toiston aikana, videota toistetaan noin 5 kertaa – noin 10 kertaa – noin 30 kertaa – noin 60 kertaa nopeammin.
 • Videota voi toistaa hidastettuna valitsemalla / tauon aikana.
 • Kun toistat vain valokuvia, voit toistaa kuvaesityksen valitsemalla - [Slideshow Set].

KäyttöohjeetToistoKuvien toistaminen Event View -näytössäEvent View -näyttö

Event View -näytöllä näkyvien kohteiden selitys.

Event View -näyttö

 1. MENU-näyttöön
 2. Tapahtuman nimi
 3. Edelliseen tapahtumaan
 4. Video-/valokuvaustilaan
 5. Lyhyiden videoiden toistaminen (koostetoisto)
  • Näkyy vain, kun [File Format]-asetuksena on [AVCHD].
 6. Akun jäljellä oleva aika
 7. Videomuodon vaihtaminen (XAVC S/AVCHD/MP4)
  • Näytettävä kuvake vaihtelee [File Format]-asetuksen mukaan.
 8. Tapahtumat
 9. Seuraavaan tapahtumaan
 10. Aikajanarivi 
 11. Tapahtuman laajuuden muuttaminen (noin 3 kuukautta/1,5 vuotta)

Hakemistonäyttö

 1. Tapahtuman nimi
 2. Hakemistonäytön sulkeminen
 3. Edelliseen tapahtumaan
 4. Seuraavaan tapahtumaan
 5. Video-/valokuvaustilaan
 6. Viimeksi toistettu kuva
 7. Tallennusaika/kuvamäärä
 8. Siirtyminen videon/valokuvien toistonäyttöjen välillä (VISUAL INDEX)

  Valitse kuvatyyppi (MOVIE, PHOTO, MOVIE/PHOTO), jota haluat toistaa.

 9. Video
 10. Valokuva

Huomautus

 • Näytetyt kuvakkeet saattavat vaihdella mallista riippuen.

Vihje

 • Pienennettyjä kuvia, joiden ansiosta voit tarkastella useita kuvia samanaikaisesti hakemistonäytössä, kutsutaan ”pikkukuviksi”.

KäyttöohjeetToistoKuvien koostetoistaminenLyhyiden videoiden toistaminen (koostetoisto)

Voit katsella videoita ja valokuvia lyhytelokuvana.

 • Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun [File Format]-asetuksena on [AVCHD].
 1. Avaa LCD-näyttö ja siirry toistotilaan painamalla (View Images) -painiketta.
  • Voit käyttää toimintoa myös valitsemalla (View Images) LCD-näytössä.

 2. Näytä haluamasi tapahtuma Event View -näytön keskellä ja valitse [Highlight].

 3. Toista video tai valokuva.

 4. Valitse haluamasi toiminto, kun koostetoisto on päättynyt.

  A: Laite toistaa koostetoistokohtaukset uudelleen.

  B: Voit muuttaa koostetoiston asetuksia.

Toistotoimintojen painikkeet

/: Edellinen/seuraava

: Äänenvoimakkuus

: Konteksti

/: Tauko/toisto

: Pysäytä

Huomautus

 • Muita kuin AVCHD-videoita ei voi toistaa koostetoistotoiminnolla.
 • Koostetoistokohtaukset vaihtuvat joka kerta, kun valitset koostetoiston.
 • [Playback Range] -asetus tyhjennetään, kun koostetoisto loppuu.
 • Jos et voi toistaa musiikkitiedostoa, kun se on siirretty laitteeseen, musiikkitiedosto voi olla vahingoittunut. Poista musiikkitiedosto valitsemalla – [Setup] – [Playback Settings] – [Empty Music], ja siirrä sitten musiikkitiedosto uudelleen. Voit palauttaa laitteella tallentamasi musiikkitiedot ”Music Transfer” -toiminnolla. Käyttöohjeita on ”Music Transfer” -ohjeessa (mallit, joissa on NTSC-värijärjestelmä ja USB IN/OUT -liitännät).
 • Koostetoistossa käytettävä ääni muunnetaan 2-kanavaiseksi stereoksi.

KäyttöohjeetToistoKuvien koostetoistaminenKoostetoiston asetusten muuttaminen

Voit määrittää koostetoiston toistoalueen ja valita teeman.

 • Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun [File Format]-asetuksena on [AVCHD].
 1. Valitse LCD-näytöstä [Highlight Setting] ennen koostetoistoa tai sen jälkeen.
  • Voit muuttaa asetusta myös valitsemalla -asetuksen, kun laite toistaa koostetoistokohtauksia.

Valikkokohtien kuvaukset

[Playback Range]
Voit asettaa toistoalueen (aloitus- ja lopetuspäivämäärä) koostetoistoa varten.
[Theme]
Voit valita koostetoistolle teeman.
[Music]
Voit valita musiikin.
[Length]
Voit asettaa koostetoiston osien pituuden.
[Audio mix]
Alkuperäinen ääni toistetaan yhdessä musiikin kanssa.
[Highlight Point]

Voit asettaa videon kohdat tai valokuvat, joita käytetään koostetoistossa.

Toista haluamasi video ja valitse . Toista haluamasi valokuva ja valitse .

näkyy videossa tai valokuvassa, jota käytetään koostetoistossa.

Voit poistaa kohdat valitsemalla – [Clear All Points].

KäyttöohjeetToistoKuvien koostetoistaminenKoostetoiston tallentaminen (Scenario Save)

Voit tallentaa suosikkikoostetoistosi ”Scenario”-mallina. Voit tallentaa enintään 8 mallia.

 • Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun [File Format]-asetuksena on [AVCHD].
 1. Valitse LCD-näytöstä [Replay], kun koostetoisto päättyy.
 2. Kun koostetoisto alkaa uudelleen, valitse – [Scenario Save].

Huomautus

 • Mallit voi toistaa ainoastaan tällä laitteella.

KäyttöohjeetToistoKuvien koostetoistaminenTallennetun mallin toistaminen

Voit toistaa tähän laitteeseen tallennettuja koostetoistomalleja.

 • Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun [File Format]-asetuksena on [AVCHD].
 1. Valitse – [Playback Function] – [Scenario], valitse haluttu malli ja .

Vihje

 • Voit poistaa tallennetun mallin valitsemalla – [Erase]/[Erase All] [Scenario]-näytössä.

KäyttöohjeetToistoMP4-videoiden (HD-video) toistaminen (videomuodon vaihtaminen)MP4-videoiden (HD-video) toistaminen (videomuodon vaihtaminen)

Toistettavan tai muokattavan videon muotoa voi vaihtaa Event View -näytöllä.

 1. Siirry toistotilaan painamalla (View Images) -painiketta.
 2. Valitse toistettava videomuoto -kohdasta tai LCD-näytön oikeasta yläkulmasta -kohdasta.
  • Kuvakkeen tilalla saatetaan näyttää toinen kuvake [File Format]-asetuksesta riippuen.

  • Toistettavan tai muokattavan videon muoto vaihtuu.

KäyttöohjeetToistoKuvien muokkaaminen toistonäytössäHuomautuksia koskien muokkaamista

 • Laitteessa voi tehdä perusmuokkaustoimintoja. Jos haluat käyttää muokkauksen lisätoimintoja, asenna PlayMemories Home -ohjelmisto ja käytä sitä.
 • Kuvia ei voi palauttaa, kun ne on poistettu. Tallenna tärkeät videot ja valokuvat ennen niiden poistamista.
 • Älä irrota akkua tai verkkovirtalaitetta tästä laitteesta kuvien poistamisen tai jakamisen aikana. Jos teet näin, tallennusväline voi vioittua.
 • Älä poista muistikorttia, kun poistat tai jaat muistikortin kuvia.
 • Jos poistat tai jaat videoita, jotka sisältyvät tallennettuihin malleihin, myös mallit poistetaan.

KäyttöohjeetToistoKuvien muokkaaminen toistonäytössäValittujen kuvien poistaminen

Valitse ja poista tarpeettomat kuvat.

 1. Siirry toistotilaan painamalla laitteen -painiketta.
 2. Valitse Event View -näytössä ja valitse sitten poistettava videomuoto.
  • Kuvakkeen tilalla saatetaan näyttää toinen kuvake [File Format]-asetuksesta ja videon toistomuodosta riippuen.

 3. – [Edit/Copy] – [Delete].
 4. Valitse [Multiple Images] ja poistettava kuvatyyppi.

 5. Lisää valintamerkki poistettaviin videoihin tai valokuviin ja valitse .

Vihje

 • Suojattuja kuvia ei voi poistaa (). Poista tietojen suojaus ennen poistamista.
 • Voit poistaa kohdan videosta jakamalla videon ja poistamalla sitten haluamasi kohdan.

KäyttöohjeetToistoKuvien muokkaaminen toistonäytössäPoistaminen päivämäärän mukaan

Valitse tarpeettomat kuvat päivämäärän mukaan ja poista ne.

 1. Siirry toistotilaan painamalla laitteen -painiketta.
 2. Valitse Event View -näytössä ja valitse sitten poistettava videomuoto.
  • Kuvakkeen tilalla saatetaan näyttää toinen kuvake [File Format]-asetuksesta ja videon toistomuodosta riippuen.

 3. – [Edit/Copy] – [Delete].
 4. Valitse [All In Event].
 5. Valitse päivämäärä poistoa varten /-painikkeilla ja valitse sitten .

KäyttöohjeetToistoKuvien muokkaaminen toistonäytössäVideon jakaminen

Jaa tallennettu video kahtia haluamastasi kohdasta.

 • Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun [File Format]-asetuksena on [AVCHD].
 1. Valitse videon toistonäytöllä – [Divide].

 2. Valitse /-painikkeilla kohta, josta video jaetaan kohtauksiin, ja valitse sitten .

  A: Paluu valitun videon alkuun

  B: Säätää jakokohtaa tarkemmin

Huomautus

 • Varsinainen jakokohta ei ehkä ole tarkalleen siinä kohdassa, jonka valitset, sillä laitteen valitsemia jakokohtia on noin puolen sekunnin välein.
 • Et voi jakaa XAVC S- tai MP4-videota.

KäyttöohjeetToistoKuvien muokkaaminen toistonäytössä Valokuvan kopioiminen videosta (mallit, joissa on USB IN/OUT -liitännät)

Voit kopioida kuvia tällä laitteella tallennetuista videoista.

 • Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun [File Format]-asetuksena on [AVCHD].
 1. Valitse – [Photo Capture], joka näkyy videon toistonäytössä.

 2. Valitse /-painikkeilla kohtaus, josta haluat kopioida valokuvan, ja valitse sitten .

  • Valokuvan kuvakooksi tulee [2.1 M].

  A: Paluu valitun videon alkuun

  B: Säätää kopiointikohtaa tarkemmin

Huomautus

 • Et voi kopioida valokuvia XAVC S -videosta.

Vihje

 • Kopioitujen valokuvien tallennuspäivämäärä ja -aika ovat samat kuin videoiden tallennuspäivämäärä ja -aika.
 • Jos videolla, josta valokuva kopioidaan, ei ole datakoodia, valokuvan tallennuspäivämääränä ja -aikana käytetään päivämäärää ja aikaa, jolloin kopioit valokuvan videosta.

KäyttöohjeetToistoKuvien toistaminen 4K-televisiossaKuvien katseleminen 4K-televisiossa (mallit, joissa on 4K-toiminto)

Voit toistaa [XAVC S 4K]-videomuodossa tallennettuja kuvia teräväpiirtoisella kuvanlaadulla liittämällä laitteen televisioon, jossa on HDMI-liitäntä.

 1. Valitse televisiossa signaalilähteeksi se tuloliitäntä, johon videokamera on liitetty.
  • – [Setup] – [Connection] – [HDMI Resolution] – haluttu asetus.

  Toiston kuvanlaatu vaihtelee [HDMI Resolution]-asetuksen arvon mukaan.

  Kun [HDMI Resolution]-asetuksena on [Auto] tai [2160p/1080p]
  Toiston kuvanlaatu: 4K
  Kun [HDMI Resolution]-asetuksena on [1080p], [1080i] tai [720p]
  Toiston kuvanlaatu: Teräväpiirtoinen kuvanlaatu
 2. Kytke HDMI-kaapeli () (vakiovaruste) laitteen HDMI OUT -liitäntään () ja television HDMI-tuloliitäntään ().

Huomautus

 • Katso lisäohjeita myös television käyttöohjeesta.
 • Käytä virtalähteenä videokameran vakiovarusteisiin sisältyvää verkkovirtalaitetta.

KäyttöohjeetToistoKuvien toistaminen 4K-televisiossaRajaus-toistotoiminnon käyttäminen XAVC S 4K -videossa (mallit, joissa on 4K-toiminto)

Voit rajata ja toistaa haluamasi alueen [XAVC S 4K] -videomuodossa tallennetusta kuvasta. Rajattu kuva toistetaan teräväpiirtoisella kuvanlaadulla.

 1. Valitse televisiossa signaalilähteeksi se tuloliitäntä, johon videokamera on liitetty.
  • – [Setup] – [Connection] – [HDMI Resolution] – haluttu asetus.
  [HDMI Resolution]:

  4K-televisio: [Auto](*), [2160p/1080p](*), [1080p], [1080i], [720p]

  Teräväpiirtotelevisio: [Auto], [1080p], [1080i], [720p]

  *Musta näyttö tulee näkyviin muutamaksi sekunniksi, kun otat Rajaus-toistotoiminnon käyttöön tai poistat sen käytöstä.

 2. Kytke HDMI-kaapeli () (vakiovaruste) laitteen HDMI OUT -liitäntään () ja television HDMI-tuloliitäntään ().
 3. Kun toistat elokuvaa -painikkeella (rajaus), valitse alue, jonka haluat rajata.

Huomautus

 • Et voi käyttää Rajaus-toistotoimintoa vain laitteen LCD-näytössä.

KäyttöohjeetToistoKuvien toistaminen teräväpiirtotelevisiossaLaitteen kytkeminen teräväpiirtotelevisioon

Voit toistaa XAVC S- tai AVCHD-videomuodossa tallennettuja kuvia teräväpiirtoisella kuvanlaadulla liittämällä laitteen televisioon, jossa on HDMI-liitäntä.

 1. Valitse televisiossa signaalilähteeksi se tuloliitäntä, johon videokamera on liitetty.
  • – [Setup] – [Connection] – [HDMI Resolution] – haluttu asetus.

  Toiston kuvanlaatu vaihtelee [HDMI Resolution]-asetuksen arvon mukaan.

  Kun videomuoto on XAVC S 4K (mallit, joissa on 4K-toiminto)

  HDMI Resolution:
  [Auto], [1080p], [1080i], [720p]
  Toiston kuvanlaatu:
  Teräväpiirtoinen kuvanlaatu
  HDMI Resolution:
  [2160p/1080p]
  Toiston kuvanlaatu:
  4K (Et voi katsella kuvia teräväpiirtotelevisiossa.)

  Kun videomuoto on XAVC S HD tai AVCHD

  HDMI Resolution:
  [Auto], [2160p/1080p], [1080p], [1080i], [720p]
  Toiston kuvanlaatu:
  Teräväpiirtoinen kuvanlaatu, 4K(*)

  * Kun toistat vain valokuvia 4K-televisiossa, voit toistaa ne tästä laitteesta 4K-resoluutiolla.

 2. Kytke HDMI-kaapeli () (vakiovaruste) laitteen HDMI OUT -liitäntään () ja television HDMI-tuloliitäntään ().

Huomautus

 • Katso lisäohjeita myös television käyttöohjeesta.
 • Käytä virtalähteenä videokameran vakiovarusteisiin sisältyvää verkkovirtalaitetta.
 • Jos televisiossa ei ole HDMI-tuloliitäntää, käytä AV-kaapelia (myydään erikseen). Kuvat näytetään vakiotarkkuudella.

KäyttöohjeetToistoKuvien toistaminen teräväpiirtotelevisiossa5.1-kanavainen tilaääni

Voit tallentaa 5.1-kanavaista Dolby Digital -tilaääntä sisäisellä mikrofonilla (oletusasetus). Ääni toistuu realistisena, kun toistat videota laitteessa, joka tukee 5.1-kanavaista tilaääntä.

 • Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun [File Format]-asetuksena on [AVCHD].

A: Sisäinen mikrofoni

Huomautus

 • XAVC S- ja MP4-videoiden ääni tallennetaan 2-kanavaisena.
 • Sisäinen kaiutin ei toista 5.1-kanavaista tilaääntä, vaikka katsoisit videota, jonka olet tallentanut laitteeseen 5.1-kanavaisella tilaäänellä.
 • Jotta voit nauttia 5.1-kanavaisesti tallennettujen videoiden 5.1-tilaäänestä, tarvitset 5.1-kanavaista ääntä toistavan laitteen.
 • Kun kytket laitteen vakiovarusteisiin sisältyvällä HDMI-kaapelilla, 5.1-kanavaisella äänellä kuvattujen videoiden ääni toistetaan automaattisesti 5.1-kanavaisena.

KäyttöohjeetToistoKuvien toistaminen teräväpiirtotelevisiossaBRAVIA Sync -synkronoinnin käyttäminen

Voit käyttää laitetta television kaukosäätimellä, kun kytket laitteen vuonna 2008 tai sen jälkeen markkinoille tulleeseen BRAVIA Sync -yhteensopivaan televisioon HDMI-kaapelilla.

Voit käyttää laitteen valikkoa painamalla television kaukosäätimen SYNC MENU -painiketta. Voit näyttää laitteen LCD-näytön, esimerkiksi Event View -näytön, ja toistaa haluamiasi videoita tai valokuvia painamalla television kaukosäätimen ylös/alas/vasen/oikea/enter-painikkeita.

Huomautus

 • Joitakin toimintoja ei ehkä voi suorittaa kaukosäätimellä.
 • Aseta [CTRL FOR HDMI] -asetukseksi [On].
 • Määritä myös television asetukset vastaavasti. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
 • BRAVIA Sync -toiminnon käyttö vaihtelee eri BRAVIA-malleissa. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
 • Kun katkaiset television virran, laitteen virta katkaistaan samanaikaisesti.

KäyttöohjeetToistoKuvien toistaminen teräväpiirtotelevisiossaTietoa Photo TV HD -standardista

Laite on Photo TV HD -standardin mukainen. Photo TV HD -ominaisuuden avulla hienovaraiset pinnat ja värit toistetaan erittäin tarkasti ja valokuvanomaisesti. Kun kytket Sonyn Photo TV HD -yhteensopivat laitteet HDMI-kaapelilla(*), valokuvat näytetään henkeäsalpaavassa HD-laadussa.

* Televisio siirtyy automaattisesti asianmukaiseen tilaan, kun näytät valokuvia.

KäyttöohjeetToistoKuvien toistaminen teräväpiirtotelevisiossaTietoa HDMI-kaapelista

 • Käytä vakiovarusteisiin sisältyvää HDMI-kaapelia tai HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.
 • Käytä HDMI micro -liitintä toisessa päässä (laite) ja toisessa päässä televisioon sopivaa liitintä.
 • Tekijänoikeuksilla suojattuja kuvia ei toisteta laitteen HDMI OUT -liitännän kautta.
 • Jotkin televisiot eivät ehkä toimi oikein (esimerkiksi ääntä tai kuvaa ei ole) tätä liitäntätapaa käytettäessä.
 • Älä kytke tämän laitteen HDMI OUT -liitäntää ulkoisen laitteen HDMI OUT -liitäntään, sillä tästä voi seurata toimintahäiriö. HDMI (High Definition Multimedia Interface) on liitäntä, jonka kautta lähetetään sekä video- että audiosignaalit. HDMI OUT -liitännän kautta saadaan erittäin laadukas kuva ja digitaalinen ääni.

KäyttöohjeetToistoKuvien toistaminen muussa kuin teräväpiirtotelevisiossaLaitteen kytkeminen muuhun kuin teräväpiirtotelevisioon

Voit toistaa kuvia kytkemällä laitteen televisioon AV-kaapelilla (myydään erikseen).

A: AV-kaapeli (myydään erikseen)

 1. Valitse televisiossa signaalilähteeksi se tuloliitäntä, johon videokamera on liitetty.
 2. Liitä laitteen Multi/micro-USB-liitin television VIDEO/AUDIO-liitäntään AV-kaapelilla (myydään erikseen).
 3. Toista video tai valokuva laitteella.

Huomautus

 • Katso lisäohjeita myös television käyttöohjeesta.
 • Käytä virtalähteenä videokameran vakiovarusteisiin sisältyvää verkkovirtalaitetta.

KäyttöohjeetKuvien tallentaminen ulkoiseen laitteeseenTietoja videoiden tallentamisestaVideoiden tallentaminen

Kuvia tallennetaan eri muodoissa seuraavasti.

XAVC S 4K (mallit, joissa on 4K-toiminto)

Tallentaminen:
Tallenna kuvat tietokoneeseen käyttämällä PlayMemories Home -ohjelmistoa.
Tallennusmuoto:

XAVC S 4K

   

XAVC S HD

Tallentaminen:
Tallenna kuvat tietokoneeseen käyttämällä PlayMemories Home -ohjelmistoa.
Tallennusmuoto:

XAVC S HD

 

AVCHD

Tallentaminen:
Tallenna kuvat ulkoiselle tallennusvälineelle tai tietokoneeseen käyttämällä PlayMemories Home -ohjelmistoa.
Tallennusmuoto:
AVCHD

Vihje

 • Saat tietoja uusimmasta tallennusympäristöstä käymällä seuraavassa sivustossa.
  http://www.sony.net/
 • Voit myös tallentaa kuvia liittämällä tallentimen AV-kaapelilla (myydään erikseen). Kuvanlaatu on vakiotarkkuuksinen.

Kuvien siirtäminen älypuhelimeen

Liitä laite älypuhelimeen Wi-Fi-verkon kautta, jos haluat siirtää MP4-videoita älypuhelimeen. MP4-videomuoto soveltuu videoiden lataamiseen verkkosivustoille. Laite tallentaa MP4-videon samalla, kun se tallentaa videon.

KäyttöohjeetKuvien tallentaminen ulkoiseen laitteeseenPlayMemories Home -ohjelmiston käyttäminenPlayMemories Home -ohjelmiston käyttäminen

Voit siirtää videoita ja valokuvia tietokoneeseen monenlaista käyttöä varten.

PlayMemories Home -ohjelmistoa tarvitaan, jotta XAVC S- tai AVCHD-videoita voi siirtää tietokoneeseen.

A: Tuo valokuvia laitteesta

B: Alla olevat toiminnot ovat käytettävissä myös Windows-tietokoneessa

C: Katsele kuvia kalenterissa

D: Luo videolevy

E: Lataa kuvia verkkopalveluun

F: Näytä siirretyt kuvat

G: Jaa kuvia PlayMemories Online -palvelussa

PlayMemories Home -ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen

Voit ladata PlayMemories Home -ohjelmiston seuraavasta osoitteesta.

www.sony.net/pm/

KäyttöohjeetKuvien tallentaminen ulkoiseen laitteeseenPlayMemories Home -ohjelmiston käyttäminenJärjestelmävaatimusten tarkistaminen

Voit tarkistaa ohjelmiston järjestelmävaatimukset seuraavasta osoitteesta.

www.sony.net/pcenv/

KäyttöohjeetKuvien tallentaminen ulkoiseen laitteeseenPlayMemories Home -ohjelmiston käyttäminenPlayMemories Home -ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen

Kun asennat PlayMemories Home -ohjelmiston tietokoneeseesi, voit käyttää tallentamiasi kuvia monella tavalla.

 1. Mene Internet-selaimellasi seuraavalle lataussivulle ja lataaPlayMemories Home -ohjelmisto.

  www.sony.net/pm/

  • Asenna ohjelmisto ruudussa näkyvien ohjeiden mukaisesti.
  • Kun asennus on valmis, PlayMemories Home käynnistyy.
  • Jos tietokoneeseesi on asennettu PMB (Picture Motion Browser) -ohjelmisto, se korvautuu PlayMemories Home -ohjelmistolla. Käytä PlayMemories Home -ohjelmistoa, joka korvaa PMB-ohjelmiston.
 2. Kytke laite tietokoneeseen Built-in USB Cable -kaapelilla.
  • Jos PlayMemories Home -ohjelmisto on jo asennettu tietokoneeseesi, liitä laite tietokoneeseen. Laitteesi tukemat toiminnot ovat sen jälkeen käytettävissä.

  Built-in USB Cable

  Tietokoneen USB-liitäntään

Huomautus

 • Kirjaudu tietokoneeseen järjestelmänvalvojana.
 • Tietokone täytyy ehkä käynnistää uudelleen. Jos saat kehotteen käynnistää tietokone uudelleen, seuraa näytön ohjeita.
 • Joissakin käyttöympäristöissä DirectX saatetaan asentaa tämän jälkeen.

Vihje

 • Lisätietoja PlayMemories Home -ohjelmistosta on PlayMemories Home -ohjeessa.

KäyttöohjeetKuvien tallentaminen ulkoiseen laitteeseenPlayMemories Home -ohjelmiston käyttäminenLaitteen irrottaminen tietokoneesta

Irrota laite tietokoneesta, johon se on kytketty Built-in USB Cable -kaapelilla.

 1. Napsauta tehtäväpalkin ilmoitusalueella olevaa -painiketta ja valitse sitten .
  • Jos käytät Windows Vista -tietokonetta, napsauta tehtäväpalkin ilmoitusalueella olevaa -painiketta.
 2. Napsauta tietokoneen näytössä näkyvää viestiä.
 3. Valitse LCD-näytössä ja irrota sitten Built-in USB Cable -kaapeli.

Huomautus

 • Jos käytät Mac-tietokonetta, vedä ja pudota muistikortin tai aseman symboli roskakoriin ennen kaapelin irrottamista. Yhteys tietokoneeseen on nyt katkaistu.
 • Jos käytät Windows 7- tai Windows 8 -tietokonetta, näkyviin ei ehkä tule yhteyden katkeamisesta kertovaa kuvaketta. Tällöin voit katkaista yhteyden suorittamatta yllä mainittuja toimia.

KäyttöohjeetKuvien tallentaminen ulkoiseen laitteeseenPlayMemories Home -ohjelmiston käyttäminenTietoa laitteen tukiohjelmistosta

Voit ladata tukiohjelmiston Sony-sivustosta.

Windows:
www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Huomautus

 • Laitteen kanssa käytettävä ohjelmisto voi vaihdella maan ja alueen mukaan.

KäyttöohjeetKuvien tallentaminen ulkoiseen laitteeseenPlayMemories Home -ohjelmiston käyttäminenBlu-ray-levyn luominen

Voit luoda Blu-ray-levyn AVCHD-videosta, jonka olet aiemmin siirtänyt tietokoneeseen.

Jotta voit luoda Blu-ray-levyn, sinun on asennettava tietokoneeseesi ”BD Add-on Software” -ohjelmisto.

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

 • Tietokoneesi on tuettava Blu-ray-levyjen luomista.
 • Voit käyttää BD-R (kerran kirjoitettava)- tai BD-RE (uudelleenkirjoitettava) -levyä Blu-ray-levyn luomiseen. Kummallekaan levylle ei voi lisätä sisältöä levyn kirjoittamisen jälkeen.
 • Jotta voit toistaa Blu-ray-levyn, jonka sisältämä video on tallennettu [60p Quality ] (mallit, joissa on NTSC-värijärjestelmä)- tai [50p Quality ] (mallit, joissa on PAL-värijärjestelmä) -laadulla, tarvitset AVCHD vers. 2.0 -muotoa tukevan laitteen.
 • Et voi tallentaa MP4- tai XAVC S-kuvia Blu-ray-levylle.

KäyttöohjeetKuvien tallentaminen ulkoiseen laitteeseenKuvien tallentaminen ulkoiseen tallennusvälineeseenHuomautuksia ulkoisen tallennusvälineen käytöstä

Lue ulkoisen tallennusvälineen käyttöön liittyvät varotoimenpiteet.

Huomautus

 • Tätä toimintoa varten tarvitset USB-sovitinkaapelin VMC-UAM2 (myydään erikseen).
 • Liitä verkkovirtalaite laitteeseen ja liitä sen jälkeen verkkovirtalaite pistorasiaan.
 • Katso lisätietoja ulkoisen tallennusvälineen käyttöoppaasta.
 • Et ehkä voi käyttää ulkoista tallennusvälinettä, jossa on kooditoiminto.
 • Laitteen tunnistamat tiedostojärjestelmät ovat FAT/NTFS. Voit käyttää ulkoista tallennusvälinettä, joka käyttää tälle laitteelle tuntematonta tiedostojärjestelmää, alustamalla tallennusvälineen etukäteen esimerkiksi tietokoneella. Varmista ennen alustusta, ettei ulkoisella tallennusvälineellä ole tärkeitä tietoja, sillä alustus poistaa kaikki tiedot.
 • Toimintaa ei taata kaikille laitteille, jotka täyttävät toimintavaatimukset.
 • Voit tallentaa ulkoiseen tallennusvälineeseen seuraavat määrät kohtauksia. Vaikka ulkoisessa tallennusvälineessä olisi vapaata tilaa, voit kuitenkin tallentaa korkeintaan seuraavat määrät kohtauksia.
  • XAVC S-videot: Enint. 9 999
  • AVCHD-videot: Enint. 3 999
  • Valokuvien ja MP4-videoiden kokonaismäärä: Enint. 40 000
 • Kohtausten määrä voi olla pienempi tallennettujen kuvien tyypin mukaan.
 • Jos laite ei tunnista ulkoista tallennusvälinettä, kokeile seuraavia toimenpiteitä.
  • Kytke USB-sovitinkaapeli uudelleen laitteeseen.
  • Jos ulkoisessa tallennusvälineessä on virtajohto, kytke se pistorasiaan.
 • Ulkoisesta tallennusvälineestä ei voi kopioida kuvia tähän laitteeseeen.

Laitteet, joita ei voi käyttää ulkoisina tallennusvälineinä.

 • Seuraavia laitteita ei voi käyttää ulkoisina tallennusvälineinä:
  • tavallinen levyasema, kuten CD- tai DVD-asema
  • tallennusväline, joka on kytketty USB-keskittimen kautta
  • tallennusväline, jossa on sisäänrakennettu USB-keskitin
  • kortinlukija.

KäyttöohjeetKuvien tallentaminen ulkoiseen laitteeseenKuvien tallentaminen ulkoiseen tallennusvälineeseenKuvien tallentaminen ulkoiseen tallennusvälineeseen

Voit tallentaa helposti videoita tai valokuvia ulkoiseen tallennusvälineeseen, kuten ulkoiselle kiintolevylle.

 1. Kytke laite ulkoiseen tallennusvälineeseen USB-sovitinkaapelilla (myydään erikseen).

  A: USB-sovitinkaapeli (myydään erikseen)

  • Älä irrota Built-in USB Cable, kun [Preparing image database file. Please wait.] -viesti näkyy LCD-näytössä.
  • Jos laitteen LCD-näytössä näkyy [Repair Img. DB F.], valitse .
 2. Valitse laitteen LCD-näytössä [Copy.].

  • Tämän jälkeen voit tallentaa kytkettyyn tallennusvälineeseen videoita ja valokuvia, joita ei ole vielä tallennettu ulkoiseen tallennusvälineeseen.
  • Tämä toiminto on käytössä vain, kun laitteessa on uusia otettuja kuvia.
  • Irrota ulkoinen tallennusväline valitsemalla , kun Event View -näyttö tai tapahtumahakemisto on näkyvissä.

Huomautus

 • Et voi kopioida XAVC S -videoita.

KäyttöohjeetKuvien tallentaminen ulkoiseen laitteeseenKuvien tallentaminen ulkoiseen tallennusvälineeseenKuvien tallentaminen laitteesta ulkoiseen tallennusvälineeseen

Tallenna videoita tai valokuvia ulkoiseen tallennusvälineeseen, kuten ulkoiselle kiintolevylle.

 1. Kytke laite ulkoiseen tallennusvälineeseen USB-sovitinkaapelilla (myydään erikseen).

  A: USB-sovitinkaapeli (myydään erikseen)

  • Älä irrota Built-in USB Cable, kun [Preparing image database file. Please wait.] -viesti näkyy LCD-näytössä.
  • Jos laitteen LCD-näytössä näkyy [Repair Img. DB F.], valitse .
 2. Valitse [Play without copying.].

 3. Valitse – [Edit/Copy] – [Copy], ja tallenna sitten kuvat näytön ohjeiden mukaisesti.

Huomautus

 • Et voi kopioida XAVC S -videoita.

Vihje

 • Jos haluat kopioida kuvat, joita ei ole vielä kopioitu, valitse – [Edit/Copy] – [Direct Copy], kun laite on kytketty ulkoiseen tallennusvälineeseen.

KäyttöohjeetKuvien tallentaminen ulkoiseen laitteeseenKuvien tallentaminen ulkoiseen tallennusvälineeseenUlkoisessa tallennusvälineessä olevien kuvien toistaminen laitteella

Toista ulkoisen tallennusvälineen kuvia tällä laitteella.

 1. Kytke laite ulkoiseen tallennusvälineeseen USB-sovitinkaapelilla (myydään erikseen).

  A: USB-sovitinkaapeli (myydään erikseen)

 2. Valitse [Play without copying.], ja valitse sitten tarkasteltava kuva.

Vihje

 • Voit katsoa kuvia myös laitteeseen kytketystä televisiosta.
 • Kun ulkoinen tallennusväline kytketään, näkyy Event View -näytössä.
 • Voit toistaa ulkoiseen tallennusvälineeseen tallennettuja kuvia tietokoneella valitsemalla ulkoisen tallennuslaitteen aseman PlayMemories Home -ohjelmistossa ja toistamalla sitten videot.

KäyttöohjeetKuvien tallentaminen ulkoiseen laitteeseenKuvien tallentaminen ulkoiseen tallennusvälineeseenUlkoisen tallennusvälineen kuvien poistaminen

Poista ulkoiseen tallennusvälineeseen tallennettuja kuvia.

 1. Kytke laite ulkoiseen tallennusvälineeseen USB-sovitinkaapelilla (myydään erikseen).

  A: USB-sovitinkaapeli (myydään erikseen)

 2. Valitse [Play without copying.].

 3. Valitse – [Edit/Copy] – [Delete], ja poista kuvat näytön ohjeiden mukaisesti.

KäyttöohjeetKuvien tallentaminen ulkoiseen laitteeseenLevyn luominen tallentimellaLevyn luominen tallentimella

Voit kopioida laitteessa olevia kuvia levylle tai videokasetille. Kytke laite levytallentimeen AV-kaapelilla (myydään erikseen).

Huomautus

 • Liitä verkkovirtalaite laitteeseen ja liitä sen jälkeen verkkovirtalaite pistorasiaan.
 • Katso lisätietoja kytketyn laitteen käyttöoppaasta.
 1. Aseta tallennusväline tallennuslaitteeseen (levytallentimeen tai vastaavaan).
  • Jos tallentavassa laitteessa on tulokanavan valinta, valitse oikea tulokanava.
 2. Kytke laite tallennuslaitteeseen AV-kaapelilla (myydään erikseen).
  • Kytke laite tallentavan laitteen tuloliitäntöihin.

  A: AV-kaapeli (myydään erikseen)

 3. Käynnistä tässä laitteessa toisto ja aloita tallentaminen tallennuslaitteessa.
 4. Kun kopiointi on valmis, pysäytä tallentava laite ja sitten tämä laite.

Huomautus

 • Et voi kopioida XAVC S -videoita.
 • Kuvia ei voi kopioida tallentimiin, jotka on kytketty HDMI-kaapelilla.
 • Koska kopiointi tehdään analogisesti, kuvan laatu voi heikentyä.
 • Kuvat kopioidaan vakiotarkkuudella.
 • Jos kytket monoäänisen laitteen, kytke AV-kaapelin (myydään erikseen) keltainen liitin toisen laitteen videoliitäntään ja valkoinen (vasen kanava) tai punainen (oikea kanava) liitin laitteen audiotuloliitäntään.

Vihje

 • Vaihda [Data Code] -asetus, jos haluat kopioida päiväyksen ja ajan sekä kameran asetustiedot.
 • Määritä [TV Type] -asetukseksi [4:3], jos näyttölaitteen, kuten television, kuvasuhde on 4:3.

KäyttöohjeetWi-Fi-toiminnon käyttäminenWi-Fi-toiminnon ominaisuudet Wi-Fi-toiminnon käyttömahdollisuudet

Tietoa laitteen Wi-Fi-toiminnon käyttömahdollisuuksista.

Videoiden ja valokuvien tallentaminen tietokoneeseen

Videoiden (MP4) ja valokuvien siirtäminen älypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen

Älypuhelimen tai tablet-tietokoneen käyttäminen langattomana kaukosäätimenä

Kuvien toistaminen televisiossa

Huomautus

 • Et voi käyttää laitteen Wi-Fi-toimintoa julkisessa langattomassa verkossa.
 • PlayMemories Mobile -ohjelmisto ei välttämättä toimi kaikissa älypuhelimissa ja tablet-tietokoneissa.

KäyttöohjeetWi-Fi-toiminnon käyttäminenOhjaus älypuhelimella Älypuhelimen tai tablet-tietokoneen käyttäminen langattomana kaukosäätimenä

Voit käyttää laitteen langattomana kaukosäätimenä älypuhelinta tai tablet-tietokonetta.

 1. Asenna älypuhelimeen PlayMemories Mobile.
  • Jos PlayMemories Mobile -ohjelmisto on jo asennettu älypuhelimeen, päivitä ohjelmisto sen uusimpaan versioon.
 2. Valitse laitteen LCD-näytössä – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [Ctrl with Smartphone].
  • SSID-tunnus ja salasana näkyvät laitteen LCD-näytössä. Voit nyt käyttää laitetta älypuhelimellasi.

  A: SSID

  B: Salasana

 3. Käynnistä PlayMemories Mobile, valitse älypuhelimen näytöllä laitteen LCD-näytössä näkyvä SSID-tunnus ja anna sitten LCD-näytössä näkyvä salasana.
  • Muodosta yhteys laitteeseen älypuhelimella.
 4. Ohjaa laitetta älypuhelimella.

Huomautus

 • Älypuhelimeen tallennettu valokuvan koko on [2M] paitsi kun kuvan koko on [ S (VGA)].
 • Videot tallennetaan laitteeseen, niitä ei tallenneta älypuhelimeen.
 • Sovelluksen käyttötapoja ja näyttöruutuja voidaan muuttaa tulevissa päivityksissä asiasta erikseen ilmoittamatta.
 • Tämän sovelluksen ei taata toimivan kaikissa älypuhelimissa ja tablet-tietokoneissa.

Vihje

 • Tietoa uusimmasta tuetusta käyttöjärjestelmästä on PlayMemories Mobile -ohjelmiston lataussivulla.

KäyttöohjeetWi-Fi-toiminnon käyttäminenOhjaus älypuhelimella Älypuhelimen tai tablet-tietokoneen käyttäminen langattomana kaukosäätimenä NFC-toimintoa käyttäen (yhden kosketuksen NFC-toiminto)

Voit käyttää laitteen langattomana kaukosäätimenä älypuhelinta tai tablet-tietokonetta, jossa on NFC-toiminto.

Huomautus

 • Varmista ensin, että älypuhelin ei ole lepotilassa ja että sen näyttö ei ole lukittuna.
 1. Asenna älypuhelimeen PlayMemories Mobile.
  • Jos PlayMemories Mobile -ohjelmisto on jo asennettu älypuhelimeen, päivitä ohjelmisto sen uusimpaan versioon.
 2. Valitse älypuhelimesta ensin [Settings] ja sen jälkeen [More…]. Merkitse valintamerkki [NFC]-kohdan viereen.

 3. Mene tallennustilaan ja kosketa laitteen (N-merkki) älypuhelimen (N-merkki).

  • Varmista, että laitteen LCD-näytössä näkyy (N-merkki).
  • Pidä laitetta ja älypuhelinta yhdessä 1-2 sekuntia, kunnes PlayMemories Mobile käynnistyy älypuhelimessa.
 4. Ohjaa laitetta älypuhelimella.

Huomautus

 • Älypuhelimeen tallennettu valokuvan koko on [2M] paitsi kun kuvan koko on [ S (VGA)].
 • Videot tallennetaan laitteeseen, niitä ei tallenneta älypuhelimeen.
 • Sovelluksen käyttötapoja ja näyttöruutuja voidaan muuttaa tulevissa päivityksissä asiasta erikseen ilmoittamatta.
 • Tämän sovelluksen ei taata toimivan kaikissa älypuhelimissa ja tablet-tietokoneissa.
 • Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, kokeile seurata kohdan ”Android-älypuhelimeen tai -tablet-tietokoneeseen liittäminen” ohjeita.

Vihje

 • Tietoa uusimmasta tuetusta käyttöjärjestelmästä on PlayMemories Mobile -ohjelmiston lataussivulla.

KäyttöohjeetWi-Fi-toiminnon käyttäminenKuvien siirtäminen älypuhelimeen Videoiden (MP4) ja valokuvien siirtäminen älypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen

Siirrä kuvia älypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen.

 1. Asenna älypuhelimeen PlayMemories Mobile.
  • Jos PlayMemories Mobile -ohjelmisto on jo asennettu älypuhelimeen, päivitä ohjelmisto sen uusimpaan versioon.
 2. Siirry toistotilaan painamalla laitteen -painiketta.
 3. Valitse laitteen LCD-näytössä – [Edit/Copy] – [Send to Smartphone] – [Select on This Device].
  • Jos valitset [Select on Smartphone], kaikki kuvat, jotka on tallennettu muistikortille, näytetään älypuhelimen näytössä.
 4. Valitse siirrettävän kuvan tyyppi.

 5. Valitse kuva, jonka haluat siirtää, lisää -merkki ja valitse sitten .

  • SSID-tunnus ja salasana näkyvät laitteen LCD-näytössä. Voit nyt muodostaa yhteyden laitteeseen älypuhelimestasi.

  A: SSID

  B: Salasana

 6. Käynnistä PlayMemories Mobile, valitse älypuhelimen näytöllä laitteen LCD-näytössä näkyvä SSID-tunnus ja anna sitten LCD-näytössä näkyvä salasana.
 7. Kuvat siirretään laitteesta älypuhelimeen.
  • Siirretyt kuvat tallennetaan Android-älypuhelimen tai -tablet-tietokoneen Gallery/Album (Galleria/Albumi) -osioon tai iPhonen/iPadin Album (Albumi) -osioon.

Huomautus

 • Et voi siirtää XAVC S- tai AVCHD-videoita.
 • [Send to Smartphone] ei ole käytettävissä, jos laitteeseen ei ole tallennettu MP4-videoita tai valokuvia.
 • Tämän sovelluksen ei taata toimivan kaikissa älypuhelimissa ja tablet-tietokoneissa.

Vihje

 • Tietoa uusimmasta tuetusta käyttöjärjestelmästä on PlayMemories Mobile -ohjelmiston lataussivulla.

KäyttöohjeetWi-Fi-toiminnon käyttäminenKuvien siirtäminen älypuhelimeen Videoiden (MP4) ja valokuvien siirtäminen älypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen NFC-toimintoa käyttäen (yhden kosketuksen NFC-toiminto)

Siirrä kuvia Android-älypuhelimeen tai -tablet-tietokoneeseen, jossa on NFC-toiminto.

Huomautus

 • Varmista ensin, että älypuhelin ei ole lepotilassa ja että sen näyttö ei ole lukittuna.
 1. Asenna älypuhelimeen PlayMemories Mobile.
  • Jos PlayMemories Mobile -ohjelmisto on jo asennettu älypuhelimeen, päivitä ohjelmisto sen uusimpaan versioon.
 2. Valitse älypuhelimesta ensin [Settings] ja sen jälkeen [More…]. Merkitse valintamerkki [NFC]-kohdan viereen.

 3. Siirry toistotilaan painamalla laitteen -painiketta ja tuo laitteen LCD-näyttöön kuva, jonka haluat siirtää.
 4. Kosketa laitteen (N-merkki) älypuhelimen (N-merkki).

  • Pidä laitetta ja älypuhelinta yhdessä 1-2 sekuntia, kunnes PlayMemories Mobile käynnistyy älypuhelimessa.
  • Varmista, että laitteen LCD-näytössä näkyy (N-merkki).
 5. Kuvat siirretään laitteesta älypuhelimeen.
  • Siirretyt kuvat tallennetaan Android-älypuhelimen tai -tablet-tietokoneen Gallery/Album (Galleria/Albumi) -osioon tai iPhonen/iPadin Album (Albumi) -osioon.

Huomautus

 • Et voi siirtää XAVC S- tai AVCHD-videoita.
 • [Send to Smartphone] ei ole käytettävissä, jos laitteeseen ei ole tallennettu MP4-videoita tai valokuvia.
 • Tämän sovelluksen ei taata toimivan kaikissa älypuhelimissa ja tablet-tietokoneissa.
 • Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, kokeile seurata kohdan ”Android-älypuhelimeen tai -tablet-tietokoneeseen liittäminen” ohjeita.

Vihje

 • Tietoa uusimmasta tuetusta käyttöjärjestelmästä on PlayMemories Mobile -ohjelmiston lataussivulla.

KäyttöohjeetWi-Fi-toiminnon käyttäminenKuvien siirtäminen tietokoneeseen Send to Computer

Voit siirtää ja tallentaa videoita ja valokuvia tietokoneeseen.

 1. Asenna ohjelmisto tietokoneeseen.

  Windows: PlayMemories Home

  www.sony.net/pm/

  Mac: Wireless Auto Import

  www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

  • Kun yhdistät laitteen tietokoneeseen ensimmäistä kertaa ohjelmiston asentamisen jälkeen, määritä laitteessa [USB Connect Setting] -asetukseksi [Auto] tai [MTP] ja kytke laite sitten tietokoneeseen Built-in USB Cable.
  • Jos ohjelmisto on jo asennettu tietokoneeseen, päivitä ohjelmisto sen uusimpaan versioon.
 2. Yhdistä laite langattoman verkon tukiasemaan.
  • Jos tukiasema ei tue WPS-painiketoimintoa, katso ohjeita kohdasta [Access point settings].
  • Jos tukiasema tukee WPS-painiketoimintoa, katso ohjeita kohdasta [WPS Push].
  • Vaiheiden 1 ja 2 asetukset tarvitsee määrittää vain ensimmäisellä käyttökerralla.
 3. Siirry toistotilaan painamalla laitteen -painiketta.
 4. Valitse laitteen LCD-näytössä – [Edit/Copy] – [Send to Computer].
  • Kuvat siirretään ja tallennetaan tietokoneeseen automaattisesti.
  • Vain uudet kuvat siirretään.

Huomautus

 • Tietokone on käynnistettävä, jotta [Send to Computer] voidaan suorittaa.
 • Laite saattaa sammua automaattisesti kuvien tallentamisen jälkeen tietokoneohjelmistossa määritettyjen asetusten mukaan.
 • Jos haluat siirtää muistikortille tallennettuja kuvia tietokoneeseen, aseta muistikortti laitteeseen etukäteen.
 • Videoiden ja suurten kuvamäärien siirtäminen voi kestää kauan.

KäyttöohjeetWi-Fi-toiminnon käyttäminenKuvien siirtäminen televisioon Kuvien toistaminen televisiossa (View on TV)

Voit katsella kuvia verkkoon liitetyssä televisiossa siirtämällä kuvat tästä laitteesta ilman, että sinun tarvitsee liittää laitetta televisioon kaapelilla.

Riippuen käytettävästä televisiosta joudut ehkä säätämään ensin television asetuksia. Katso lisäohjeita television käyttöohjeesta.

 1. Yhdistä laite langattoman verkon tukiasemaan.
  • Jos tukiasema ei tue WPS-painiketoimintoa, katso ohjeita kohdasta [Access point settings].
  • Jos tukiasema tukee WPS-painiketoimintoa, katso ohjeita kohdasta [WPS Push].
  • Vaihe 1 voidaan ohittaa toisella kerralla.
 2. Siirry toistotilaan painamalla laitteen -painiketta.
 3. Valitse – [Edit/Copy] – [View on TV] – siirrettävän kuvan tyyppi.
 4. Toista video tai valokuva televisiossa.

Huomautus

 • Tämä toiminto ei ole käytettävissä videomuotojen [XAVC S 4K] (mallit, joissa on 4K-toiminto) ja [XAVC S HD] kanssa.
 • Tämä toiminto on käytettävissä televisioissa, jotka tukevat DLNA-toistoa.
 • Voit katsella kuvia vain televisioissa, jotka ovat yhteensopivia verkkotoiminnon kanssa (mukaan lukien langallinen verkko).
 • Kuvien näkyminen televisiossa voi viedä aikaa.
 • Tietosuojan takaamiseksi tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun tukiasemaa käytetään ilman suojausasetusta (WEP/WPA/WPA2).
 • Kun muodostat yhteyden televisioon, valitse laitteeseen määrittämäsi tukiasema.
 • Jotta videot näkyisivät parhaalla mahdollisella tavalla, televisiossa kannattaa käyttää langallista verkkoyhteyttä. Joissakin langattomissa verkkoympäristöissä videot eivät näy kunnolla.
 • Video ei välttämättä näy kunnolla sen kuvausasetusten takia.

KäyttöohjeetWi-Fi-toiminnon käyttäminenÄlypuhelimen liittäminen Android-älypuhelimeen tai -tablet-tietokoneeseen liittäminen

Tietoa laitteen liittämisestä Android-älypuhelimeen tai -tablet-tietokoneeseen. Tuo näyttöön SSID-tunnus ja salasana valitsemalla laitteesta etukäteen [Send to Smartphone] tai [Ctrl with Smartphone].

 1. Käynnistä PlayMemories Mobile älypuhelimessa.

 2. Valitse laitteessa näkyvä SSID-tunnus.

 3. Anna laitteessa näkyvä salasana.

KäyttöohjeetWi-Fi-toiminnon käyttäminenÄlypuhelimen liittäminen iPhoneen tai iPadiin liittäminen

Tietoa laitteen liittämisestä iPhoneen ta iPadiin. Tuo näyttöön SSID-tunnus ja salasana etukäteen valitsemalla laitteesta [Send to Smartphone] tai [Ctrl with Smartphone].

 1. Avaa asetusvalikko.

 2. Valitse Wi-Fi.

 3. Valitse laitteessa näkyvä SSID-tunnus.

 4. Anna laitteessa näkyvä salasana.

 5. Varmista, että laitteessa näkyvä SSID-tunnus on valittu.

 6. Palaa aloitusnäyttöön ja käynnistä PlayMemories Mobile.

KäyttöohjeetWi-Fi-toiminnon käyttäminenÄlypuhelimen liittäminen Liittäminen älypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen, jossa on NFC-toiminto

Voit liittää tämän laitteen helposti Android-älypuhelimeen tai -tablet-tietokoneeseen, jossa on NFC-toiminto.

Huomautus

 • Varmista ensin, että älypuhelin ei ole lepotilassa ja että sen näyttö ei ole lukittuna.
 1. Kosketa laitteen (N-merkki) älypuhelimen (N-merkki).
  • Varmista, että laitteen LCD-näytössä näkyy (N-merkki).
  • Pidä laitetta ja älypuhelinta yhdessä 1-2 sekuntia, kunnes PlayMemories Mobile käynnistyy älypuhelimessa.

NFC-yhteyden käyttömahdollisuudet

Käytettävissä olevat toiminnot, kun kosketat laitteella älypuhelinta, jossa on NFC-toiminto, vaihtelevat laitteen tilan mukaan.

Kun laite on video-/valokuvaustilassa
[Ctrl with Smartphone] käynnistyy.
Kun laitteessa toistetaan kuvia
[Send to Smartphone] käynnistyy ja toistettavat kuvat siirtyvät.

Huomautus

 • Jotta voit käyttää laitteen yhden kosketuksen toimintoja, tarvitset älypuhelimen tai tablet-tietokoneen, jossa on NFC-toiminto.
 • NFC (Near Field Communication) on kansainvälinen standardi lyhyen välimatkan langattomalle viestintäteknologialle.
 • Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, yritä seurata kohdan ”Android-älypuhelimeen tai -tablet-tietokoneeseen liittäminen” ohjeita.

KäyttöohjeetWi-Fi-toiminnon käyttäminenPlayMemories Mobilen asentaminen Tietoa PlayMemories Mobile -ohjelmistosta

Jos haluat suorittaa toimintoja kuten [Ctrl with Smartphone] ja [Send to Smartphone], tarvitset PlayMemories Mobile -sovelluksen älypuhelimeen. Asenna sovellus älypuhelimen sovelluskaupasta.

Jos PlayMemories Mobile -ohjelmisto on jo asennettu älypuhelimeen, päivitä ohjelmisto sen uusimpaan versioon.

Lisätietoja PlayMemories Mobile -ohjelmistosta on PlayMemories Mobile -tukisivulla osoitteessa (www.sony.net/pmm/).

KäyttöohjeetValikkotoiminnotValikkokohteiden käyttäminenValikkokohteiden määrittäminen

Laitteessa on valikkovaihtoehtoja 6 eri valikkoluokassa.

 1. Valitse .

 2. Valitse luokka.

 3. Valitse valikkokohde.

Huomautus

 • Lopeta valikkoasetusten käyttäminen tai palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla .

Valikkokohteen löytäminen nopeasti

[Camera/Mic]-ja [Setup]-valikoissa on aliluokkia. Valitse aliluokan kuvake, niin pääset valitsemaan haluamasi valikkokohteen.

A: Aliluokan kuvakkeet

Valikkokohteet, joita ei voi valita

Laitteen asetuksista johtuen osa valikkokohteista tai asetuksista ei ole välttämättä käytettävissä. Kun valitset harmaana näkyvän valikkokohteen tai asetuksen, laite näyttää syyn, miksi valikkokohde ei ole käytettävissä.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotValikkokohteiden käyttäminen Näppäimistön käyttäminen

Tekstin kirjoittamista varten LCD-näyttöön aukeaa näppäimistö.

 1. Merkkityypin vaihto.

  Aina kun painat painiketta, painikkeilla kirjoitettavien merkkien tyyppi (kirjaimet, numerot tai symbolit) vaihtuu.

 2. Näppäimistö

  Aina kun painat painiketta, vastaava merkki vaihtuu seuraavaan vaihtoehtoon.

  Jos esimerkiksi: haluat kirjoittaa ”abd”, toimi seuraavasti

  Valitse [abc]. Koskettamalla painiketta kerran saat ”a”-kirjaimen näkyviin. Kosketa -painiketta. Valitse [abc], kosketa painiketta kaksi kertaa ja saat ”b”-kirjaimen näkyviin. Valitse [def], kosketa sitä kerran ja saat ”d”-kirjaimen näkyviin.

 3. Space

  Lisää välilyönnin.

 4. Syöttöruutu

  Kirjoittamasi merkit näkyvät tässä. osoittaa tekstin pituusrajan.

 5. Kohdistimen siirto

  Siirtää kohdistinta oikealle tai vasemmalle syöttöruudussa.

 6. Poisto

  Poistaa kohdistimen edellä olevan merkin.

 7. Vaihtaa seuraavan merkin isoksi tai pieneksi kirjaimeksi.

 8. Vahvistus

  Vahvistaa syötetyt merkit.

Voit peruuttaa tekstinsyötön valitsemalla .

KäyttöohjeetValikkotoiminnotShooting Mode (Kuvaustila)Movie

Voit valita videokuvaustilan.

 1. - [Shooting Mode] – [Movie].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotShooting Mode (Kuvaustila)Photo

Voit valita valokuvaustilan.

 1. - [Shooting Mode] – [Photo].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotShooting Mode (Kuvaustila) Smth Slw REC

Laite tallentaa noin 3 sekuntia kestävät tapahtumat tai liikkeet noin 12 sekunnin pituisena hidastettuna videona.

 1. – [Image Quality/Size] – [File Format] – [AVCHD].
 2. – [Shooting Mode] – [Smth Slw REC].
 3. /-painikkeilla voit määrittää, milloin laite aloittaa tallennuksen.

  [3sec After] (oletusasetus):
  Laite tallentaa noin 3 sekunnin pituisen videon sen jälkeen, kun painat START/STOP-painiketta.
  [3sec Before]:
  Laite tallentaa noin 3 sekunnin pituisen videon ennen kuin START/STOP-painiketta painetaan.
 4. Paina START/STOP-painiketta.
  • [Recording...] poistuu näytöltä, kun tallennus on valmis.

Huomautus

 • Ääntä ei voi tallentaa.
 • Kuvanlaatu ei ole yhtä hyvä kuin normaalissa kuvauksessa.
 • [REC Mode] -asetukseksi tulee automaattisesti [Standard ].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotShooting Mode (Kuvaustila) Golf Shot

Jakaa 2 sekuntia nopeaa liikettä kuviin, jotka tallennetaan videona ja valokuvina. Toistaessa voit näyttää liikkeen kuvasarjana, mikä on kätevää, jos haluat esimerkiksi tarkistaa golf- tai tennislyönnin.

 1. – [Image Quality/Size] – [File Format] – [AVCHD].
 2. – [Shooting Mode] – [Golf Shot].
 3. Rajaa kohde valkoiseen kehykseen LCD-näytön keskellä, ja paina START/STOP-painiketta heti, kun kohde lyö palloa.

  • Jos laite havaitsee voimakkaimman äänen 1 sekunnin sisällä START/STOP-painikkeen painamisesta, se olettaa mailan osuneen palloon tuolla hetkellä. Kun laite havaitsee äänen, joka syntyy, kun maila osuu palloon, tallennusaikajakso määräytyy automaattisesti tuon hetken mukaan.

  * sekuntia

  A: Kohta, jossa painetaan START/STOP-painiketta

  B: Ääni, joka syntyy mailan osuessa palloon

  C: Laite tallentaa kuvat tältä 2 sekunnin jaksolta.

Huomautus

 • Jos laite ei havaitse ääntä, joka syntyy mailan osuessa palloon, se asettaa automaattisesti osumahetkeksi 0,5 sekuntia ennen START/STOP-painikkeen painamista ja tallentaa videon aikaväliltä 1,5 sekuntia ennen osumahetkeä ja 0,5 sekuntia osumahetken jälkeen.
 • Valokuvien kooksi tulee 1 920×1 080.
 • Ääntä ei voi tallentaa.
 • Kuvanlaatu ei ole yhtä hyvä kuin normaalissa kuvauksessa.
 • [REC Mode] -asetukseksi tulee automaattisesti [Standard ].
 • Sisäinen mikrofoni voi havaita osumaäänen, vaikka ulkoinen mikrofoni olisi liitetty.
 • Tallennettu kuva voi olla epäselvä, jos laite ei ole analysoinut lyöntiä oikein, koska kuvauksen kohtauksen taustalla on liikettä. Kuvat kannattaa tallentaa vakaissa oloissa (esimerkiksi käyttämällä jalustaa).

Vihje

 • Voit tarkistaa oman lyöntisi ajastimen avulla. Valitse [] / [] – [On]. Laite käynnistää ajastimen, kun painat START/STOP-painiketta. Osuma-ajankohdaksi oletetaan hetki, jolloin ajastin saavuttaa arvon 0, ja sitä edeltävä ja seuraava liike tallennetaan.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotShooting Mode (Kuvaustila) High Speed REC

Kun kuvaat [XAVC S HD]-videoita, voit käyttää nopeaa tallennustoimintoa.

 1. – [Image Quality/Size] – [File Format] – [XAVC S HD].
 2. – [Shooting Mode] – [High Speed REC].

Huomautus

 • Kun valitset [File Format]-asetukseksi [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E) tai [AVCHD], tämä toiminto ei ole käytettävissä.
 • Kuvanlaatu ei ole yhtä hyvä kuin normaalissa kuvauksessa.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni) White Balance

Väritasapainon voi säätää kuvausympäristön mukaan oikeaksi.

 1. – [Camera/Mic] – [Manual Settings] – [White Balance] – haluttu asetus.
  • Voit myös käyttää WHITE BALANCE -painiketta tämän asetuksen muuttamiseen.

Valikkokohtien kuvaukset

(Auto) (oletusasetus):
Videokamera säätää valkotasapainon automaattisesti.
Jos vaihdat akun [Auto]-asetuksen ollessa valittuna tai viet laitteen ulos käytettyäsi sitä sisätiloissa (tai päinvastoin), suuntaa laite lähellä olevaan valkoiseen kohteeseen noin 10 sekunniksi, jotta väritasapaino säätyy oikein.
(Outdoor):
Valkotasapaino säädetään seuraaviin kuvausolosuhteisiin sopivaksi:
 • Ulkotilat
 • Yönäkymät, neonvalot ja ilotulitukset
 • Auringonnousu tai -lasku
 • Päivänvalon väristä valoa tuottavien loistevalojen valaistus
(Indoor):
Valkotasapaino säädetään seuraaviin kuvausolosuhteisiin sopivaksi:
 • Sisätilat
 • Juhlat tai studiot, joissa valaistusolosuhteet voivat muuttua nopeasti
 • Studion videovalojen, natriumlampun tai värillisen hehkulampun valaistus
(Color Temp.):
Säädä valkotasapaino valonlähteen värilämpötilan mukaan.
 • Valitse värilämpötila ja suurenna/pienennä arvoa /-painikkeella.
(One Push):

Videokamera säätää valkotasapainon ympäristön valaistuksen mukaan.

 1. Valitse .
 2. Kohdista kuvausympäristössä kamera ensin paperiarkkiin tai muuhun valkoiseen esineeseen niin, että esine täyttää koko LCD-näytön.
 3. Valitse .

Jos valaistusolosuhteet muuttuvat, kun viet laitteen sisätiloista ulos tai päinvastoin, säädä valkotasapaino uudelleen [One Push] -toiminnolla.

Valkotasapainon säätäminen manuaalisesti

 1. Valitse [OPTION] [White Balance]-asetusnäytössä.
 2. Säädä väritasapainoa käyttämällä /-painikkeita (B-A) ja /-painikkeita (G-M).
 3. Valitse .

Vihje

 • Voit tarkistaa valitun väritasapainon LCD-näytössä värikartan avulla.

Huomautus

 • Aseta [White Balance]-asetukseksi [Auto] tai säädä väritasapaino [One Push]-kohdassa valkoisten tai sävyltään viileiden loistevalaisimien alla.
 • (One Push) -asetusta ei voi määrittää, kun videota kuvataan.
 • Jos määrität [White Balance]-asetuksen, [Scene Selection]-asetukseksi muuttuu [Auto].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni) Spot Meter/Fcs

Valitun kohteen valotusta ja tarkennusta voi säätää automaattisesti.

 1. – [Camera/Mic] – [Manual Settings] – [Spot Meter/Fcs].
 2. Kosketa kohdetta, jonka valotusta tai tarkennusta haluat säätää.
  • Voit säätää kirkkauden ja tarkennuksen automaattisesti valitsemalla [Auto].

Huomautus

 • [Exposure]-ja [Focus]-asetukseksi määräytyy automaattisesti [Manual].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni) Spot Meter

Valitun kohteen valotuksen voi asettaa automaattisesti sopivaksi. Tämä toiminto on hyödyllinen, jos kohteen ja taustan välinen kontrasti on voimakas, kuten silloin, kun kuvauskohde on kohdevalaisimessa teatterinäyttämöllä.

 1. – [Camera/Mic] – [Manual Settings] – [Spot Meter].
 2. Kosketa kohdetta, jonka mukaan haluat valotuksen säätää.
  • Voit palata automaattivalotuksen käyttöön valitsemalla [Auto].

Huomautus

 • [Exposure]-asetukseksi tulee automaattisesti [Manual].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Spot Focus

Valitun kohteen tarkennusta voi säätää automaattisesti.

 1. – [Camera/Mic] – [Manual Settings] – [Spot Focus].
 2. Kosketa kohdetta, jonka tarkennusta haluat säätää.
  • Voit säätää tarkennuksen automaattisesti valitsemalla [Auto].

Huomautus

 • [Focus]-asetukseksi tulee automaattisesti [Manual].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Exposure

Voit säätää kuvan kirkkautta manuaalisesti. Säädä kirkkautta, jos kohde on liian kirkas tai tumma.

 1. – [Camera/Mic] – [Manual Settings] – [Exposure] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Auto (oletusasetus):
Valotus säädetään automaattisesti.
Manual:
Valitse , jos kohde on valkoinen tai taustavalo on kirkas, tai valitse , jos kohde on musta tai valo on himmeä.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni) Focus

Voit säätää tarkennusta manuaalisesti. Valitse tämä asetus, jos haluat tarkentaa tiettyyn kuvassa olevaan kohteeseen.

 1. – [Camera/Mic] – [Manual Settings] – [Focus] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Auto (oletusasetus):
Tarkennus säädetään automaattisesti.
Manual :

tulee näkyviin.

Säädä tarkennusta painikkeella (lähellä oleva kohde) tai painikkeella (kaukainen kohde). tulee näkyviin, kun tarkennusta ei voi säätää enää lähemmäs, ja tulee näkyviin, kun tarkennusta ei voi säätää enää kauemmas.

Huomautus

 • Laitteen ja kuvauskohteen välinen vähimmäisetäisyys, jolla kuva pysyy tarkkana, on noin 1 cm laajakulmakuvauksessa ja noin 100 cm telekuvauksessa.

Vihje

 • Tarkennusta helpottaa, kun siirrät zoomausvivun ensin T (telekuva) -asentoa kohti, säädät tarkennuksen ja säädät sitten zoomauksen kuvaukseen sopivaksi siirtämällä zoomausvipua W (laajakuva) -asentoa kohti. Jos haluat kuvata lähellä olevaa kohdetta, siirrä zoomausvipu W (laajakuva) -asentoon ja säädä tarkennus.
 • Laite näyttää kuvausetäisyystiedot muutaman sekunnin ajan, kun [Focus]-asetuksena on [Manual] tai kun asetat tarkennuksen manuaalisesti. Voit käyttää näitä tietoja apuna, kun kuvauskohde on tumma ja tarkennuksen säätö on hankalaa.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni) AGC Limit

Voit asettaa ylärajan AGC (automaattinen vahvistuksen hallinta) -toiminnolle.

 1. – [Camera/Mic] – [Manual Settings] – [AGC Limit] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Off (oletusasetus):
Vahvistus säädetään automaattisesti.
24dB/21dB/18dB/15dB/12dB/9dB/6dB/3dB/0dB ():
Vahvistus säädetään automaattisesti valittuun rajaan asti.

Huomautus

 • Suuremmalla vahvistuksella hämärät kohtaukset tallentuvat kirkkaammin, mutta kohina lisääntyy. Pienemmällä vahvistuksella kohina vähenee, mutta suljinnopeus hidastuu kirkkauden puutteen korjaamiseksi, mikä saa kameran tärinän vaikutukset näkymään kuvassa ja kohteen sumenemaan.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)AE Shift

Voit säätää haluamasi valotuksen.

 1. – [Camera/Mic] – [Manual Settings] – [AE Shift] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Off (oletusasetus):
Valotus säädetään automaattisesti.
On (säädetty arvo ja EV):
Säädä automaattista valotusta -painikkeella, jos kohde on valkoinen tai taustavalo on kirkas, tai -painikkeella, jos kohde on musta tai valo on himmeä.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Low Lux

Voit saada kirkkaita kuvia myös hämärässä.

 1. – [Camera/Mic] – [Manual Settings] – [Low Lux] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Off (oletusasetus):
Low Lux -toiminto ei ole käytössä.
On ():
Low Lux -toiminto on käytössä.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Scene Selection

Ota laadukkaita kuvia eri olosuhteissa.

 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Scene Selection] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

(Auto) (oletusasetus):
Säätää kuvanlaadun automaattisesti.
(Night Scene)(*):

Jos käytät jalustaa (myydään erikseen), saat kauniita kuvia myös pimeällä.

(Sunrise&Sunset)(*):

Säilyttää auringonlaskun tai -nousun tunnelman.

(Fireworks)(*):

Ottaa upeita kuvia ilotulituksista.

(Landscape)(*):

Kuvaa kaukana olevan kohteen selkeänä. Tämä tila myös estää laitetta tarkentamasta laitteen ja kohteen välissä olevaan ikkunalasiin tai ikkunan metalliverkkoon.

(Portrait):

Korostaa kuvauskohdetta, esimerkiksi henkilöä tai kukkia, luomalla kohteelle pehmeän taustan.

(Spotlight):

Estää ihmiskasvojen tallentumisen liian vaaleina kuvattaessa voimakkaassa valaistuksessa.

(Beach):

Tavoittaa meren tai järven syvän sinisen.

(Snow):

Ottaa kirkkaita kuvia valkoisesta maisemasta.

*Tarkennus vain kaukana oleviin kohteisiin.

Huomautus

 • Jos määrität [Scene Selection]-asetuksen, seuraavat asetukset peruutetaan.
  • White Balance
  • Cinematone
  • IRIS (aukko)
  • Shutter Speed
  • Vahvistus (ISO)

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Picture Effect

Kuvista tulee vaikuttavampia, kun käytät haluamaasi tehostetta.

 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Picture Effect] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Off (oletusasetus):
ei kuvatehostetta.
(Toy Camera):
Voit ottaa kuvan, jossa on yksilöllinen värisävy ja ympäröivät värit toistuvat tummina. Valitse haluamasi tehoste painamalla [OPTION]-painiketta.
(Pop Color):
Voit ottaa poptaiteen tyyliä jäljittelevän värikkään kuvan, jossa korostuvat värisävyt.
(Posterization):
Luo abstraktin ilmeen, jossa on vahvat kontrastit, korostamalla perusvärejä tai tekemällä kuvasta mustavalkoisen. Valitse haluamasi tehoste painamalla [OPTION]-painiketta.
(Retro Photo):
Luo vanhalta valokuvalta vaikuttavan ilmeen, jossa on seepiasävyiset värit ja häivytetty kontrasti.
(Soft High-key):
Voit ottaa pehmeitä, selkeitä kuvia, joissa korostuu kuvan kirkkaus.
(Partial Color):
Voit ottaa vahvan vaikutuksen tekevän kuvan, jossa on käytetty yhtä tehosteväriä muuten mustavalkoisessa kuvassa. Valitse haluamasi tehoste painamalla [OPTION]-painiketta.
(High Contrast Mono.):
Luo voimakkaan, mustavalkoisen kuvan, jossa on vahvat kontrastit.

Huomautus

 • Kun valitset [Picture Effect] -asetuksen, seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä.
  • Kuvien tallentaminen videokuvaustilassa
  • Jotkin muut toiminnot

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Cinematone

Laite säätää automaattisesti videon kuvalaadun muistuttamaan filmikameran kuvaa.

 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Cinematone] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Off (oletusasetus):
Cinematone-toiminto ei ole käytössä.
On:
Cinematone-toiminto on käytössä.

Huomautus

 • Kun otat toiminnon käyttöön tai poistat sen käytöstä, kuva pysähtyy tilapäisesti.
 • Kun [Cinematone]-asetuksena on [On], [Scene Selection]-asetukseksi muuttuu [Auto].
 • Kun [Cinematone]-asetuksena on [On], [Picture Effect]-asetukseksi muuttuu [Off].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Fader

Voit tallentaa kohtausten väliin seuraavat vaihtotehosteet. Valitse haluamasi tehoste [STBY]-tilassa (alkunosto) tai [REC]-tilassa (loppuhäivytys).

 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Fader] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Off (oletusasetus):
Tehostetta ei käytetä.
White Fader ():

Alkunostona tai loppuhäivytyksenä on valkoinen tehoste.

A: Loppuhäivytys

B: Alkunosto

Black Fader ():

Alkunostona tai loppuhäivytyksenä on musta tehoste.

[Black Fader] -tehosteen kanssa kuvatut videot voivat näkyä hakemistonäytöllä tummina.

A: Loppuhäivytys

B: Alkunosto

Huomautus

 • Kun painat START/STOP-painiketta, asetus poistuu käytöstä.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Self-Timer

Aloita ajastus painamalla PHOTO-painiketta. Valokuva tallentuu noin 10 sekunnin kuluttua.

Huomautus

 • Voit käyttää toimintoa myös painamalla langattoman kaukosäätimen PHOTO-painiketta.
 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Self-Timer] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Off (oletusasetus):
Poistaa itselaukaisimen käytöstä.
On ():
Käynnistää kuvauksen itselaukaisimella. Voit peruuttaa kuvauksen valitsemalla .

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni) SteadyShot (video)

Toiminto ehkäisee kameran tärinän aiheuttamia häiriöitä.

 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [SteadyShot] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Active :
Kuvaa videon käyttämällä tehokkaampaa SteadyShot-toimintoa.
Standard (oletusasetus):
Laite vähentää kameran tärinää käyttämällä SteadyShot-toimintoa laajakulmakuvauksessa.
Off ():
Laite ei käytä SteadyShot-toimintoa.

Huomautus

 • Kuvakulma muuttuu [SteadyShot]-toiminnon asetusten muuttamisen jälkeen.
 • Kun valitset [SteadyShot]-asetukseksi [Active], zoomauksen suurennus on 24x HD-videoita kuvattaessa ja 18x 4K-videoita (FDR-AX100/FDR-AX100E) kuvattaessa.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)SteadyShot (valokuva)

Toiminto ehkäisee kameran tärinän aiheuttamia häiriöitä. Valitse [SteadyShot]-asetukseksi [Off], jos käytät jalustaa (myydään erikseen). Näin kuvasta tulee luonnollisempi.

 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [SteadyShot] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

On (oletusasetus):
SteadyShot-toiminto on käytössä.
Off ():
SteadyShot-toiminto ei ole käytössä.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Digital Zoom

Voit valita enimmäiszoomaustason. Huomaa, että kuvan laatu huononee digitaalista zoomausta käytettäessä.

 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Digital Zoom] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Off (oletusasetus):
Digitaalista zoomausta ei voi käyttää.
160:
Enintään 160-kertainen digitaalinen zoomaus.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Auto Back Light

Laite säätää vastavalossa olevien kohteiden valotuksen automaattisesti.

 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Auto Back Light] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

On (oletusasetus):
Vastavalossa olevien kohteiden valotus säädetään automaattisesti.
Off:
Vastavalossa olevien kohteiden valotusta ei säädetä.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Dial Setting

Voit asettaa yhden usein käytetyn valikkokohteen MANUAL-säätimeen.

 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Dial Setting] – haluttu asetus.

Valikkokohteet, jotka voit valita

Exposure/AE Shift/WB Color Temp./WB B-A/WB G-M

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)NIGHTSHOT Light

Kun kuvaat pimeässä paikassa NightShot-toiminnon avulla, voit muuttaa infrapunavalon asetusta.

 1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [NIGHTSHOT Light] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

On (oletusasetus):
Lähettää infrapunavaloa.
Off:
Ei lähetä infrapunavaloa.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Face Detection

Voit asettaa laitteen tunnistamaan kasvot automaattisesti. Laite säätää tarkennuksen/värit/valotuksen automaattisesti valitun kohteen kasvoille sopivaksi.

 1. – [Camera/Mic] – [Face] – [Face Detection] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Auto (oletusasetus):
Tunnistaa kasvot.
Off ():
Ei tunnista kasvoja.

Huomautus

 • Kuvausolosuhteista riippuen kasvoja ei aina tunnisteta.

Vihje

 • Kasvojen tehokkaan tunnistuksen edellyttämät kuvausolosuhteet:
  • Valoa on riittävästi.
  • Kohteella ei ole silmälaseja, hattua tai naamaria.
  • Kohteen kasvot ovat suoraan kameraa kohti.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Smile Shutter

Laite vapauttaa sulkimen automaattisesti, kun se tunnistaa hymyn. Jos et halua ottaa valokuvia automaattisesti, valitse [Off].

 1. – [Camera/Mic] – [Face] – [Smile Shutter] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Dual Capture ():
Suljin laukeaa videota kuvattaessa automaattisesti, kun laite tunnistaa hymyn.
Always On ():
Suljin laukeaa kuvaustilassa aina, kun laite tunnistaa hymyn.
Off (oletusasetus):
Hymyä ei tunnisteta, joten valokuvia ei oteta automaattisesti.

Huomautus

 • Hymyn tunnistuksen toimintatarkkuus vaihtelee kuvausolosuhteiden, kohteiden ja laitteen asetusten mukaan.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Smile Sensitivity

Tällä asetuksella määritetään hymyn tunnistuksen herkkyys Smile Shutter -toimintoa varten.

 1. – [Camera/Mic] – [Face] – [Smile Sensitivity] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Big Smile:
Tunnistaa leveän hymyn.
Normal Smile (oletusasetus):
Tunnistaa normaalin hymyn.
Slight Smile:
Tunnistaa pienenkin hymyn.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Flash (vain kun kameraan on liitetty erillinen salama)

Valitse salama-asetus.

Valitse haluamasi salama-asetus, kun kuvaat valokuvia käyttäen laitteen kanssa yhteensopivaa erillissalamaa (myydään erikseen).

 1. – [Camera/Mic] – [Flash] – [Flash] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Auto (oletusasetus):
Salamavalo välähtää automaattisesti, jos valaistus on liian heikko.
On ():
Salamavalo välähtää aina ympäristön valoisuudesta riippumatta.
Off ():
Kuvauksessa ei käytetä salamavaloa.

Huomautus

 • Salama ei toimi videokuvaustilassa.

Vihje

 • Salama valaisee objektiivin lähellä leijailevat hiukkaset (pöly, siitepöly tms.), ja ne näkyvät kuvassa valkoisina täplinä. Ilmiötä voi lieventää valaisemalla kuvauspaikan ja kuvaamalla kohteen ilman salamaa.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Flash Level (vain kun kameraan on liitetty erillinen salama)

Voit valita salamavalon kirkkauden.

Valitse haluamasi kirkkaustaso, kun kuvaat valokuvia käyttäen laitteen kanssa yhteensopivaa erillissalamaa (myydään erikseen).

 1. – [Camera/Mic] – [Flash] – [Flash Level] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

High:
Suurentaa salamavalon voimakkuutta.
Normal (oletusasetus):
Normaali salamavalon voimakkuus.
Low:
Pienentää salamavalon voimakkuutta.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Red Eye Reduction (vain kun kameraan on liitetty erillinen salama)

Estä kuvattavien henkilöiden punasilmäisyys käyttämällä esisalamaa.

Voit määrittää tämän toiminnon, kun kuvaat valokuvia käyttäen laitteen kanssa yhteensopivaa erillissalamaa (myydään erikseen).

 1. – [Camera/Mic] – [Flash] – [Red Eye Reduction] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Off (oletusasetus):
Punasilmäisyyttä ei ehkäistä Red Eye Reduction -toiminnolla.
On ():
Punasilmäisyyttä ehkäistään Red Eye Reduction -toiminnolla.

Huomautus

 • Kuvattavien henkilöiden ominaisuudet ja muut seikat saattavat aiheuttaa sen, ettei punasilmäisyyden vähennys toimi halutulla tavalla.
 • Punasilmäisyyden vähennys ei toimi, kun käytössä on automaattinen [Smile Shutter] -toiminto.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)My Voice Canceling

Voit tallentaa kuvattavan kohteen äänen selkeämmin vähentämällä kuvaajan äänen voimakkuutta.

 1. – [Camera/Mic] – [Microphone] – [My Voice Canceling].

Valikkokohtien kuvaukset

Off (oletusasetus):
Kuvaajan äänen voimakkuutta ei vähennetä.
On ():
Vähentää kuvaajan äänen voimakkuutta ja tallentaa kuvattavan kohteen äänen selkeästi.

Huomautus

 • Määritä [My Voice Canceling] -asetukseksi [Off], jos et halua vähentää videon kuvaajan äänen voimakkuutta videolla.
 • Kuvausoloista riippuen videon kuvaajan äänen voimakkuuden vähentäminen ei välttämättä toimi odotetusti.
 • [My Voice Canceling] -toiminto ei aktivoidu, jos laitteeseen on liitetty ulkoinen mikrofoni.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Blt-in Zoom Mic

Voit tallentaa kuvaamasi videon äänet elävinä ja zoomaukseen sopivina.

 1. – [Camera/Mic] – [Microphone] – [Blt-in Zoom Mic] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Off (oletusasetus):
Mikrofoni ei tallenna ääntä lähentämisen tai loitontamisen mukaan.
On ():
Mikrofoni tallentaa ääntä lähentämisen tai loitontamisen mukaan.

Huomautus

 • Kun asetat [Audio Rec Level]-asetukseksi [Manual], [Blt-in Zoom Mic]-asetukseksi muuttuu automaattisesti [Off].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Auto Wind NR

Tämä toiminto vähentää matalaa tuulen ääntä automaattisesti melutason mukaan, kun kuvattaessa käytetään sisäistä mikrofonia.

 1. – [Camera/Mic] – [Microphone] – [Auto Wind NR] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Off ():
Ei vähennä tuulen ääntä.
On (oletusasetus):
Vähentää tuulen ääntä.

Huomautus

 • Kun asetat [Auto Wind NR]-asetukseksi [Off], Intelligent Auto -asetukseksi muuttuu [Off].
 • [Auto Wind NR] ei toimi, kun laitteeseen on liitetty ulkoinen mikrofoni.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni) Audio Mode

Voit vaihtaa äänen tallennusmuotoa.

 1. – [Camera/Mic] – [Microphone] – [Audio Mode] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

5.1ch Surround () (oletusasetus):
Ääni tallennetaan 5.1-kanavaisena tilaäänenä.
2ch Stereo ():
Ääni tallennetaan 2-kanavaisena stereoäänenä.

Vihje

 • [5.1ch Surround] -toiminto on käytettävissä vain, kun [File Format]-asetuksena on [AVCHD].
 • XAVC S -videoiden asetus on automaattisesti [2ch Stereo], etkä voi valita äänimuotoa.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni) Audio Rec Level

Voit säätää äänen tallennusvoimakkuutta.

 1. – [Camera/Mic] – [Microphone] – [Audio Rec Level] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Auto (oletusasetus):
Tallennusvoimakkuus säädetään automaattisesti.
Manual ():
Lisää äänen tallennusvoimakkuutta painikkeella ja vähennä sitä painikkeella .

Huomautus

 • Asetus palautuu oletustilaan aina, kun siirryt [Auto]- ja [Manual]-tilojen välillä.
 • Kun [Audio Rec Level] -asetuksena on [Manual], seuraavat asetukset siirtyvät tilaan [Off].
  • Blt-in Zoom Mic
 • Suosittelemme, että käytät kuulokkeita äänitason seuraamiseen.
 • Kun tallennat yhtäjaksoisesti kovaa ääntä, saat tallenteesta dynaamisemman valitsemalla etukäteen matalamman tallennustason.
 • Rajoitin on aina käytössä riippumatta tallennustason asetuksesta.
 • Jos käytät erillistä mikrofonia, joka on liitetty moniliitäntäkenkään, tallennustason asetusta ei käytetä etkä voi säätää äänen tallennusvoimakkuutta.
 • Kun olet määrittänyt [My Voice Canceling] -asetukseksi [On], et voi enää muuttaa äänen tallennusvoimakkuutta.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Ctrl with Smartphone

Voit käyttää älypuhelinta langattomana kaukosäätimenä.

 1. – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [Ctrl with Smartphone].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)My Button

Voit määrittää usein käyttämiäsi kuvaustoimintoja My Button -painikkeisiin.

 1. – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [My Button].
 2. Valitse painikkeilla / valikkokohde, jolle haluat määrittää My Button -painikkeen.

 3. Valitse My Button -painike, johon valikkokohde määritetään.

 4. Valitse .

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Grid Line

Apuviivojen avulla voit tarkistaa kohteen suoruuden vaaka- tai pystysuunnassa.

 1. – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [Grid Line] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Off (oletusasetus):
Viivoja ei näytetä.
On:
Viivat näytetään.

Vihje

 • Kun sijoitat kohteen ristikkoviivojen leikkauspisteeseen, sommittelu on tasapainoinen.
 • Viivat eivät tallennu kuvaan.
 • Ristikkoviivojen ulompi kehys näyttää näyttöalueen televisiossa, joka ei ole yhteensopiva täyspikselinäytön kanssa.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni) Zebra

Seeprakuvio auttaa kirkkauden säätämisessä.

 1. – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [Zebra] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Off (oletusasetus):
Seeprakuviota ei näytetä.
On :
Näyttää -kuvion ja kirkkaustason (IRE). Säädä kirkkautta käyttämällä /-painikkeita.

IRE (Institute of Radio Engineers) on videosignaalin tason mittayksikkö, jota käytetään kirkkauden perustana; viitetaso (pohjataso) on 0 (%) ja maksimitaso (täysin valkoinen taso) 100 (%).

Huomautus

 • Kun kohteen kirkkaus on yli 100 IRE, kuva voi ylivalottua.

Vihje

 • Seeprakuvio ei tallennu kuvaan.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni) Peaking

Voit näyttää kuvan ääriviivat LCD-näytöllä väreillä korostettuina. Tämä toiminto auttaa säätämään tarkennusta.

 1. – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [Peaking] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

On/Off (oletusasetus):
Kun [Peaking] -asetuksena on [On], // tulee näkyviin ja kuvat näkyvät korostetuilla ääriviivoilla. Tämä toiminto auttaa säätämään tarkennusta. (Oletusasetus on [Off].)
Color:
Valitse väriksi [White], [Red] tai [Yellow]. (Oletusasetus on [White].)
Level:
Valitse ääriviivojen korostuksen herkkyydeksi [High], [Mid] tai [Low]. (Oletusasetus on [Mid].)

Huomautus

 • Korostetut ääriviivat eivät ehkä näy pimeässä paikassa.

Vihje

 • Korostetut ääriviivat eivät tallennu kuvaan.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni) Camera Data Disp.

Valitse, mitkä asetusarvot näytetään.

 1. – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [Camera Data Disp.] – haluttu asetus.
Off:
Näyttää vain asetusarvot, joita voi muuttaa manuaalisesti.
On (oletusasetus):
Näyttää kaikki asetusarvot aina.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotCamera/Mic (kamera/mikrofoni)Audio Level Display

Voit valita, näytetäänkö äänitason mittari. Äänitason mittarin muoto riippuu [Audio Mode]-asetuksesta.

 1. – [Camera/Mic] – [Shooting Assist] – [Audio Level Display] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

On (oletusasetus):
Äänitason mittari näytetään.
Off:
Äänitason mittaria ei näytetä.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotImage Quality/Size (kuvanlaatu/kuvakoko) REC Mode

Voit valita haluamasi kuvanlaadun AVCHD-videoille. Tallennusaika tai tallennusvälinetyyppi, jolle kuvat voi kopioida, voi vaihdella valitun videolaadun mukaan.

 1. – [Image Quality/Size] – [REC Mode] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Highest Quality :
Tallentaa videon laitteen parhaalla mahdollisella laadulla (kun asetuksena on 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).
High Quality :
Tallentaa videon paremmalla laadulla (kun asetuksena on 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).
Standard :
Tallentaa videon normaalilla laadulla (kun asetuksena on 60i (*)/50i (**)).
Long Time :
Tallentaa pitkän videon (kun asetuksena on 60i (*)/50i (**)).
60p Quality (*)/50p Quality (**):
Tallentaa videon 60p (*)/50p (**) -laadulla.

*Mallit, joissa on NTSC-värijärjestelmä

**Mallit, joissa on PAL-värijärjestelmä

Vihje

 • Tallennusvälinetyypit, joihin kuvia voi tallentaa, riippuvat valitusta kuvanlaadusta.
  • 60p Quality (*)/50p Quality (**)/Highest Quality :

   Muistikortti, ulkoinen tallennusväline, Blu-ray-levyt

  • High Quality /Standard /Long Time :

   Muistikortti, ulkoinen tallennusväline, Blu-ray-levyt, AVCHD-tallennuslevyt

*Mallit, joissa on NTSC-värijärjestelmä: [60p Quality ] voidaan määrittää vain, kun [Frame Rate]-asetuksena on [60p].

**Mallit, joissa on PAL-värijärjestelmä: [50p Quality ] voidaan määrittää vain, kun [Frame Rate]-asetuksena on [50p].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotImage Quality/Size (kuvanlaatu/kuvakoko) Frame Rate

Voit valita kuvanopeuden, jota käytetään kuvattaessa videoita muodossa [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E), [XAVC S HD] tai [AVCHD]. Aseta [REC Mode] ensin ennen [Frame Rate]-arvon asettamista.

 1. – [Image Quality/Size] – [Frame Rate] – haluttu asetus.

Käytettävissä olevat kuvanopeuden asetukset vaihtelevat tallennusmuodon mukaan.

Käytettävissä olevat kuvanopeuden asetukset

XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
30p(*) (oletusasetus)/24p(*)/25p(**) (oletusasetus)
XAVC S HD:
60p(*)/50p(**) (oletusasetus)/30p(*)/24p(*)/25p(**)
AVCHD:
60p(*)/50p(**)/60i(*)/50i(**) (oletusasetus)/24p(*)/25p(**)

Valikkokohtien kuvaukset

60i(*)/50i(**):
Tämä on normaali asetus AVCHD-videoiden kuvausta varten.
60p(*) / 50p(**):
Voit kuvata videoita, joiden tietomäärä on kaksinkertainen aikayksikköä kohti verrattuna muotoon 60i(*), 50i(**) tai 30p(*). Kun toistat tällä asetuksella kuvattua videota televisiossa, television pitää olla yhteensopiva 60p(*)- tai 50p(**) -toiston kanssa.
30p(*):
Suosittelemme käyttämään jalustaa, kun käytät tätä asetusta.
24p(*)/25p(**):
Tällä asetuksella voit kuvata videoita, jotka muistuttavat tunnelmaltaan filmikameran kuvaa. Suosittelemme käyttämään jalustaa, kun käytät tätä asetusta.

*Mallit, joissa on NTSC-värijärjestelmä

**Mallit, joissa on PAL-värijärjestelmä

Huomautus

 • Tallennusvälineet, joihin kuvia voi tallentaa, riippuvat kuvauksen aikana valitusta tallennustilasta.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotImage Quality/Size (kuvanlaatu/kuvakoko) Dual Video REC

Voit asettaa kaksoistallennustilan (MP4 -videon tallentaminen videokuvauksen aikana) päälle tai pois päältä.

 1. – [Image Quality/Size] – [Dual Video REC] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

On :
Tallentaa samanaikaisesti MP4-videon ja 4K-videon (FDR-AX100/FDR-AX100E) tai HD-videon.
Off (oletusasetus):
Ei tallenna samanaikaisesti MP4-videota ja HD-videota.

Huomautus

 • Kun [File Format]-asetus on [XAVC S HD] ja [Frame Rate]-asetus on 60p (mallit, joissa on NTSC-värijärjestelmä)/50p (mallit, joissa on PAL-värijärjestelmä), [Dual Video REC]-asetus on [Off].
 • Kun [File Format]-asetus on [AVCHD] ja [REC Mode]-asetus on [60p Quality (mallit, joissa on NTSC-värijärjestelmä)]/[50p Quality (mallit, joissa on PAL-värijärjestelmä)], [Dual Video REC]-asetus on [Off].
 • Kun [File Format]-asetus on [AVCHD] ja [Frame Rate]-asetus on 60p (mallit, joissa on NTSC-värijärjestelmä)/50p (mallit, joissa on PAL-värijärjestelmä), [Dual Video REC]-asetus on [Off].
 • Kun [Dual Video REC]-asetus on [On], et voi käyttää seuraavia toimintoja.
  • Valokuvien tallentaminen videokuvauksen aikana (Dual Capture)
  • Valitun kohteen kuvaaminen tarkasti (kasvojen ensisijaisuus)

KäyttöohjeetValikkotoiminnotImage Quality/Size (kuvanlaatu/kuvakoko)File Format

Valitse tallennusmuoto tallennusta ja toistoa varten.

 1. – [Image Quality/Size] – [File Format] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

FDR-AX100/FDR-AX100E

XAVC S 4K (oletusasetus):
Tallentaa 4K-kuvat XAVC S -muodossa.
Tämä asetus sopii 4K-televisiolla katselemiseen. Sekä tallennus että toisto vaihtuvat.
Videot, joita voit toistaa, vaihtuvat myös [Frame Rate]-asetuksen arvon mukaan.
XAVC S HD:
Tallentaa HD-kuvat (teräväpiirto) XAVC S-muodossa.
Tämä asetus sopii HD-televisiolla (teräväpiirto) katselemiseen. Sekä tallennus että toisto vaihtuvat.
AVCHD:

Tallentaa HD-kuvat (teräväpiirto) AVCHD-muodossa.
Tämä asetus sopii HD-televisiolla (teräväpiirto) katselemiseen ja Blu-ray-levylle tallentamiseen. Sekä tallennus että toisto vaihtuvat.

 

HDR-CX900/HDR-CX900E

XAVC S HD:
Tallentaa HD-kuvat (teräväpiirto) XAVC S-muodossa.
Tämä asetus sopii HD-televisiolla (teräväpiirto) katselemiseen. Sekä tallennus että toisto vaihtuvat.
AVCHD (oletusasetus):
Tallentaa HD-kuvat (teräväpiirto) AVCHD-muodossa.
Tämä asetus sopii HD-televisiolla (teräväpiirto) katselemiseen ja Blu-ray-levylle tallentamiseen. Sekä tallennus että toisto vaihtuvat.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotImage Quality/Size (kuvanlaatu/kuvakoko) Image Size

Voit valita kuvattavien valokuvien koon. Valokuvien mahdollinen enimmäismäärä vaihtelee valitun kuvakoon mukaan.

 1. – [Image Quality/Size] – [Image Size] – haluttu asetus.
  • Kuvan koko määritetään [File Format]-kohdassa valitun muodon mukaan.

L (20.0M) (*)

L (15.0M)(*)

M (14.2M)

M (10.6M)

S (2.1M)

S (VGA)

* Vain FDR-AX100/FDR-AX100E-mallille

Huomautus

 • Oletusarvo on M.
 • Et voi valita L-arvoa, kun [File Format]-asetuksena on [XAVC S HD] tai [AVCHD] (L-arvo vaihdetaan automaattisesti M-arvoksi).
 • Tällä asetuksella valittu kuvakoko koskee myös valokuvia, jotka tallennetaan Dual Capture -toiminnolla.
 • [Clear Image Zoom] -toimintoa käytetään M-kokoisten valokuvien kopioimiseen videokuvauksen aikana (Kaksoissieppaus) [AVCHD]- tai [XAVC S HD] -videomuodossa sekä L-kokoisten valokuvien tallennukseen.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotPlayback Function (Toistotoiminto)Event View

Voit toistaa tallennettuja kuvia kuvauspäivän mukaan (Event View).

 1. – [Playback Function] – [Event View].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotPlayback Function (Toistotoiminto) Scenario

Voit katsoa tallennetun koostetoistomallin.

 1. – [Playback Function] – [Scenario].

Huomautus

 • Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun [File Format]-asetuksena on [AVCHD].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotEdit/Copy (Muokkaa/Kopioi)Send to Smartphone

Siirrä tällä laitteella kuvattuja kuvia älypuhelimeen.

 1. Siirry toistotilaan painamalla laitteen -painiketta.
 2. - [Edit/Copy] – [Send to Smartphone].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotEdit/Copy (Muokkaa/Kopioi)View on TV

Voit katsella kuvia verkkotoiminnon kanssa yhteensopivassa televisiossa siirtämällä kuvat tästä laitteesta ilman, että sinun tarvitsee liittää laitetta televisioon kaapelilla. Riippuen käytettävästä televisiosta joudut ehkä säätämään ensin television asetuksia. LIsäatietoja on television käyttöoppaassa.

 1. Siirry toistotilaan painamalla tämän laitteen -painiketta.
 2. – [Edit/Copy] – [View on TV].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotEdit/Copy (Muokkaa/Kopioi)Send to Computer

Siirrä tällä laitteella kuvattuja kuvia tietokoneeseen.

 1. Siirry toistotilaan painamalla laitteen -painiketta.
 2. - [Edit/Copy] – [Send to Computer].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotEdit/Copy (Muokkaa/Kopioi) Delete

Voit poistaa tarpeettomat kuvat.

 1. Siirry toistotilaan painamalla laitteen -painiketta.
 2. Valitse Event View -näytössä ja valitse sitten poistettava videomuoto.
  • Toinen kuvake voi tulla näyttöön -kuvakkeen sijasta riippuen [File Format]-asetuksesta ja videoiden toistomuodosta.
 3. – [Edit/Copy] – [Delete] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Multiple Images:

Voit valita poistettavat kuvat. Valitse poistettava kuvatyyppi, lisää haluamiisi kuviin ja valitse .

All In Event:

Voit poistaa kaikki valitun päivämäärän kuvat kerralla. Valitse päivämäärä poistoa varten /-painikkeilla ja valitse sitten .

KäyttöohjeetValikkotoiminnotEdit/Copy (Muokkaa/Kopioi) Protect

Suojaamalla videot ja valokuvat voit estää niiden poiston vahingossa. näkyy suojatuissa kuvissa.

 1. Siirry toistotilaan painamalla laitteen -painiketta.
 2. Valitse Event View -näytössä , ja valitse sitten suojattava videomuoto.
  • Toinen kuvake voi tulla näyttöön -kuvakkeen sijasta riippuen [File Format]-asetuksesta ja videoiden toistomuodosta.
 3. – [Edit/Copy] – [Protect] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Multiple Images:

Voit valita suojattavat kuvat. Valitse suojattava kuvatyyppi, lisää haluttuihin kuviin ja valitse .

Set All In Event:

Voit suojata kaikki valitun päivämäärän kuvat kerralla. Valitse päivämäärä suojausta varten /-painikkeilla ja valitse sitten .

Remove All In Event:

Voit poistaa kaikkien valitun päivämäärän kuvien suojauksen kerralla. Valitse päivämäärä suojauksen poistoa varten /-painikkeilla ja valitse sitten .

Huomautus

 • Et voi valita useita päivämääriä.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotEdit/Copy (Muokkaa/Kopioi) Direct Copy

Voit tallentaa kuvat ulkoiseen tallennusvälineeseen manuaalisesti, kun tallennusväline on kytketty laitteeseen.

 1. Valitse (View Images).
 2. – [Edit/Copy] – [Direct Copy].

Huomautus

 • Voit suorittaa tämän toiminnon, kun laite on liitetty ulkoiseen laitteeseen.
 • Tämä toiminto ei ole käytettävissä videomuodoissa [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E) ja [XAVC S HD].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Media Info

Voit tarkistaa jäljellä olevan tallennusajan sekä likimääräisen käytetyn ja vapaan tilan.

 1. – [Setup] – [Media Settings] – [Media Info].

Huomautus

 • Koska muistissa on hallintatiedostoalue, käytetty tila ei ole 0%, vaikka [Format]-toiminto olisi juuri suoritettu.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Format

Alustaminen poistaa kaikki videot ja valokuvat, jolloin tallennustilaa vapautuu.

 1. – [Setup] – [Media Settings] – [Format] – haluttu tallennusväline, ja valitse .

Huomautus

 • Kytke laite pistorasiaan vakiovarusteisiin sisältyvällä verkkovirtalaitteella.
 • Jotta et menetä tärkeitä kuvia, tallenna ne, ennen kuin alustat tallennusvälineen.
 • Myös suojatut videot ja valokuvat poistetaan.
 • Varmista, ettet tee seuraavia toimia, kun näytössä lukee [Executing...]:
  • avaa/sulje LCD-näyttöä
  • käytä laitteen painikkeita
  • poista muistikorttia laitteesta
  • irrota verkkovirtalaitetta
  • poista akkua.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset) Repair Img. DB F.

Korjaa kuvatietokantatiedosto tarvittaessa (esimerkiksi silloin, kun kuvatietokannan korjausilmoitus tulee näyttöön).

 1. – [Setup] – [Media Settings] – [Repair Img. DB F.] – haluttu tallennusväline ja valitse .

Vihje

 • Jos haluat toistaa sellaisia videotiedostoja, joita on muokattu tietokoneella tai muilla laitteilla ja kirjoitettu sen jälkeen uudelleen tallennusvälineelle mutta joiden kuvaa ei näy tapahtumanäkymässä, suorita [Repair Img. DB F.].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)File Number

Voit valita tavan, jolla valokuvien/MP4-videoiden tiedostonumerot määritetään.

 1. – [Setup] – [Media Settings] – [File Number] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Series (oletusasetus):

Määrittää valokuvien/MP4-videoiden tiedostonumerot järjestyksessä. Tiedostonumero kasvaa jokaisen valokuvan/MP4-videon tallennuksen yhteydessä.

Vaikka muistikortin tilalle vaihdettaisiin toinen, tiedostonumero määräytyy yhä järjestyksessä.

Reset:
Määrittää tiedostonumerot järjestyksessä jatkaen tallennusvälineellä jo olevasta suurimmasta tiedostonumerosta. Kun muistikortin tilalle vaihdetaan toinen, tiedostonumero määräytyy erikseen kullakin muistikortilla.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset) Data Code

Toiston aikana laite näyttää tallennuksen aikana automaattisesti tallennetut tiedot. Voit tarkistaa seuraavat tiedot.

 1. – [Setup] – [Playback Settings] – [Data Code] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Off (oletusasetus):
Datakoodia ei näytetä.
Date/Time:

Päiväys

Aika

Camera Data:

Video

Valokuva

White Balance

SteadyShot ei käytössä

Shutter Speed

Aukkoarvo

Vahvistus

Kirkkaus

Salama

Valotus

WB B-A/WB G-M

ISO

WB Color Temp.

Huomautus

 • Kun laite liitetään televisioon, datakoodi näkyy television kuvaruudussa.
 • Tallennusvälineen tilasta riippuen näkyviin voi tulla [-- -- --].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Volume

Voit säätää toiston äänenvoimakkuutta.

 1. – [Setup] – [Playback Settings] – [Volume] – säädä äänenvoimakkuutta /-painikkeilla.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Download Music (HDR-CX900/FDR-AX100)

Voit siirtää musiikkitiedostoja esimerkiksi ääni-CD-levyiltä tähän laitteeseen liittämällä laitteen tietokoneeseen.

 1. – [Setup] – [Playback Settings] – [Download Music].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Empty Music (HDR-CX900/FDR-AX100)

Voit poistaa kaikki laitteeseen tallennetut musiikkitiedostot.

 1. – [Setup] – [Playback Settings] – [Empty Music].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)WPS Push

Jos tukiasemassa on WPS-painike, voit rekisteröidä tukiaseman laitteeseen helposti.

 1. – [Setup] – [Connection] – [WPS Push].
 2. Paina rekisteröitävän tukiaseman WPS-painiketta.

Huomautus

 • [WPS Push] edellyttää, että tukiaseman käyttämä suojaustekniikka on WPA tai WPA2 ja että tukiasema tukee WPS-painikkeen käyttöä. Jos tukiaseman suojausmenetelmä on WEP tai jos se ei tue WPS-painikkeen käyttöä, rekisteröi tukiasema manuaalisesti.
 • Lisätietoja tukiaseman tukemista toiminnoista ja asetuksista saat sen käyttöoppaasta tai ottamalla yhteyttä tukiaseman järjestelmänvalvojaan.
 • Ympäristöolosuhteet, kuten laitteen ja tukiaseman välillä olevat esteet, signaalin vahvuus ja seinämateriaalit, voivat estää yhteyden muodostamisen tai lyhentää tietoliikenteen toimintaetäisyyttä. Siirrä tarvittaessa laitetta tai lyhennä laitteen ja tukiaseman välimatkaa muutoin.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Access point settings

Voit rekisteröidä tukiasemasi manuaalisesti. Tarkista ennen toimenpiteen aloittamista tukiaseman SSID-nimi, suojaustila ja salasana. Joissakin laitteissa salasana voi olla valmiiksi määritetty. Lisätietoja saat tukiaseman käyttöohjeista tai järjestelmänvalvojalta.

 1. – [Setup] – [Connection] – [Access point settings].
 2. Valitse rekisteröitävä tukiasema.

  Haluttu tukiasema tulee näkyviin:
  Valitse tukiasema.
  Haluttu tukiasema ei tule näkyviin:
  Valitse [Manual setting], kirjoita tukiaseman SSID-nimi ja valitse suojaustila.
 3. Kirjoita salasana ja valitse [Next] – [Register].

  • Jos tukiaseman kohdalla ei ole kuvaketta , tukiaseman käyttämiseen ei tarvita salasanaa.

Muut asetukset

Asetuksissa voi olla muita kohtia tukiaseman tilan tai määritystavan mukaan.

WPS PIN:
Näyttää liitettävän laitteen PIN-koodin.
IP address setting:
Valitse [Auto] tai [Manual].
IP address:
Jos syötät IP-osoitteen manuaalisesti, kirjoita kiinteä osoite tähän.
Subnet mask/Default gateway:
Kun määrität kohdan [IP address setting] asetukseksi [Manual], kirjoita verkkoympäristöäsi vastaava IP-osoite ja aliverkon peite.
Priority Connection:
Valitse [On] tai [Off].

Huomautus

 • Jos haluat määrittää rekisteröidyn tukiaseman ensisijaiseksi, määritä asetuksen [Priority Connection] arvoksi [On].

Vihje

 • Tietoja syöttömenetelmästä on kohdassa ”Näppäimistön käyttäminen”.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Edit Device Name

Voit vaihtaa esimerkiksi laitteen Wi-Fi Direct -yhteyksissä käytettävän nimen.

 1. – [Setup] – [Connection] – [Edit Device Name].
 2. Valitse syöttöruutu, kirjoita laitteen nimi ja valitse sitten .

Vihje

 • Tietoja syöttömenetelmästä on kohdassa ”Näppäimistön käyttäminen”.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Disp MAC Address

Näytä laitteen MAC-osoite.

 1. – [Setup] – [Connection] – [Disp MAC Address].
  • MAC-osoite tulee näkyviin.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)SSID/PW Reset

Laite jakaa SSID-tunnuksen/salasanan toiminnoille [Send to Smartphone] ja [Ctrl with Smartphone] laitteeseen, jolla on lupa muodostaa yhteys. Jos haluat muuttaa laitteita, joilla voi muodostaa yhteyden tähän laitteeseen, nollaa SSID-tunnus/salasana seuraavien ohjeiden mukaisesti.

 1. – [Setup] – [Connection] – [SSID/PW Reset] – .

Huomautus

 • Älypuhelin on määritettävä uudelleen SSID-tunnuksen/salasanan nollaamisen jälkeen.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Network Info Reset

SSID-tunnuksen/salasanan nollaamisen lisäksi voit nollata myös tukiaseman tiedot. Jos haluat vaihtaa tukiaseman, jonka kautta laite muodostaa yhteyden, nollaa yhteystiedot seuraavien ohjeiden mukaisesti.

 1. – [Setup] – [Connection] – [Network Info Reset].

Huomautus

 • Älypuhelin tai tukiasema on määritettävä uudelleen yhteystietojen nollaamisen jälkeen.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)TV Type

Signaali on muunnettava liitetyn television kuvasuhteen mukaan.

 1. – [Setup] – [Connection] – [TV Type] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

16:9 (oletusasetus):

Valitse tämä, jos videota katsellaan 16:9 (laajakuva) -kuvasuhteen televisiossa.

A: Kuvat, jotka on tallennettu 16:9 (laajakuva) -tilassa

B: Kuvat, jotka on tallennettu 4:3-tilassa

 

4:3:

Valitse tämä, jos videota ja valokuvia katsellaan 4:3-kuvasuhteen televisiossa.

A: Kuvat, jotka on tallennettu 16:9 (laajakuva) -tilassa

B: Kuvat, jotka on tallennettu 4:3-tilassa

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset) HDMI Resolution

Valitse toistettavan kuvan resoluutio, kun laite liitetään televisioon HDMI-kaapelilla.

 1. – [Setup] – [Connection] – [HDMI Resolution] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Auto (oletusasetus):
Signaali lähetetään automaattisesti käytetyn television mukaan.
2160p/1080p (FDR-AX100/FDR-AX100E):
Lähettää 4K-videot 2160p-tarkkuudella ja HD-videot 1080p-tarkkuudella.
1080p:
Lähetetään 1080p-signaali. 4K-videot muunnetaan HD-muotoon ennen lähettämistä.
1080i:
Lähetetään 1080i-signaali. 4K-videot muunnetaan HD-muotoon ennen lähettämistä.
720p:
Lähetetään 720p-signaali. 4K-videot muunnetaan HD-muotoon ennen lähettämistä.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)CTRL FOR HDMI

Kun kytket laitteen BRAVIA Sync -yhteensopivaan televisioon HDMI-kaapelilla, voit toistaa videoita tällä laitteella osoittamalla televisiota television kaukosäätimellä.

 1. – [Setup] – [Connection] – [CTRL FOR HDMI] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

On (oletusasetus):
Laitetta voi käyttää television kaukosäätimellä.
Off:
Laitetta ei voi käyttää television kaukosäätimellä.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)USB Connect

Valitse tämä kohde, jos USB-yhteys ei näy LCD-näytöllä silloinkaan, kun kytket laitteen ulkoiseen tallennusvälineeseen Built-in USB Cable -kaapelilla.

 1. – [Setup] – [Connection] – [USB Connect].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)USB Connect Setting

Voit määrittää USB-siirtotilan, jota käytetään, kun laite kytketään tietokoneeseen tai muuhun USB-laitteeseen.

 1. – [Setup] – [Connection] – [USB Connect Setting] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Auto (oletusasetus):
Laite valitsee automaattisesti USB-siirtotilan kytketyn laitteen mukaan.
MTP:
Tämä on tiettyjen tietokoneiden kanssa yhteensopiva USB-siirtotila.
Mass Storage:
Tämä on monenlaisten USB-laitteiden kanssa yhteensopiva USB-siirtotila.

Huomautus

 • Kun laite on kytketty ulkoiseen laitteeseen [MTP]-tilassa, kuvatiedostot toistetaan tallennuspäivämäärän kanssa. Tiettyjä kuvatiedostoihin sisältyviä tietoja ei kuitenkaan voida toistaa kytketyssä laitteessa. Jos haluat tuoda kuvia laitteesta tietokoneeseen, käytä PlayMemories Home -ohjelmistoa.
 • Jos ”Device Stage*” -ikkuna ei avaudu, kun laite liitetään tietokoneeseen, jossa on Windows 7- tai Windows 8 -käyttöjärjestelmä, määritä [USB Connect Setting]-asetukseksi [Auto].

  *”Device Stage” on Windows 7- tai Windows 8 -valikko, jota käytetään tietokoneeseen liitettyjen laitteiden (videokamera, kamera tai muut laitteet) hallintaan.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset) USB Power Supply

Määritä, haluatko käyttää USB-virransyöttötoimintoa, kun laite on liitetty USB-laitteeseen, kuten tietokoneeseen.

Kiinnitä vakiovarusteena toimitettu akku laitteeseen.

 1. – [Setup] – [Connection] – [USB Power Supply].

Valikkokohtien kuvaukset

On (oletusasetus):
Virtaa syötetään, kun laite on liitetty Built-in USB Cable.
Off:
Virtaa ei syötetä, kun laite on liitetty Built-in USB Cable.

Huomautus

 • Tämä toiminto voi kuluttaa akkuvirtaa.
 • On suositeltavaa, että liität USB-laitteen, joka on 1 500 mA:n virtalähdestandardin mukainen.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)USB LUN Setting

Parantaa yhteensopivuutta ulkoisten laitteiden kanssa rajoittamalla USB-yhteyden toimintoja.

 1. – [Setup] – [Connection] – [USB LUN Setting] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Multi (oletusasetus):
Käytä tätä asetusta tavallisiin toimenpiteisiin.
Single:
Kokeile tätä asetusta vain, jos et pysty muodostamaan yhteyttä ulkoiseen laitteeseen.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Beep

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä merkkiäänen, jonka laite toistaa, kun käynnistät tai lopetat kuvauksen tai käytät laitetta.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Beep] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

On (oletusasetus):
Merkkiääni soitetaan.
Off:
Ääntä ei soiteta.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Monitor Brightness

Voit säätää LCD-näytön kirkkautta.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Monitor Brightness] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Normal (oletusasetus):
Normaali asetus (normaali kirkkaus).
Bright:
Valitse tämä, kun LCD-näyttö ei ole riittävän kirkas. Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin millään tavalla.
 • Kun käytät verkkovirtalaitetta, [Monitor Brightness] -asetuksena on [Bright] automaattisesti.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset) Display Setting

Voit määrittää, kuinka kauan kuvakkeet ja ilmaisimet näkyvät LCD-näytössä kuvauksen aikana.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Display Setting] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Auto (oletusasetus):

Näkyvissä noin 3 sekuntia.

LCD-näytön tallennus- ja zoomauspainikkeet näytetään.

On :
Aina näkyvissä. LCD-näytön tallennus- ja zoomauspainikkeita ei näytetä.

Huomautus

 • Et voi itse määrittää, kuinka kauan kuvakkeet ja ilmaisimet näkyvät LCD-näytössä toiston aikana.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Airplane Mode

Kun matkustat lentokoneessa, voit kytkeä Wi-Fi-toiminnon tilapäisesti pois käytöstä.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Airplane Mode] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Off (oletusasetus):
Normaali asetus.
On ():
Käytä tätä asetusta matkustaessasi lentokoneella.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset) REC Lamp

Voit määrittää, että laitteen etuosassa oleva kameran kuvausvalo ei syty.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [REC Lamp] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

On (oletusasetus):
Kameran kuvausvalo syttyy.
Off:
Kameran kuvausvalo ei syty.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Remote Ctrl

Voit lukita langattoman kaukosäätimen painikkeet, jolloin muiden laitteiden kaukosäätimillä ei voi ohjata laitetta.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Remote Ctrl] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

On (oletusasetus):
Valitse tämä, kun käytät vakiovarusteisiin sisältyvää langatonta kaukosäädintä.
Off:
Valitse tämä, kun et käytä vakiovarusteisiin sisältyvää langatonta kaukosäädintä.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Language Setting

LCD-näytön tekstien kielen voi vaihtaa.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Language Setting] – haluttu asetus.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset) 24p Mode (HDR-CX900E/FDR-AX100E)

Voit kuvata 24p-videoita muuttamalla signaalimuotoa.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [24p Mode] – .
  Jos haluat palauttaa järjestelmän 50i-tilaan, valitse -asetus [Cancel 24p Mode] -näytöllä.

Huomautus

 • Laite käynnistyy uudelleen aina asetuksen muuttamisen jälkeen.
 • Kun muutat asetusta, tallennusväline pitää alustaa.
 • Kun valitset [24p Mode] -asetuksen, seuraavia asetuksia rajoitetaan.
  • Videon tallennusmuoto voi olla vain AVCHD 24p (FX, FH), XAVC S HD 24p tai XAVC S 4K 24p (FDR-AX100E).
  • Laitteeseen liitetystä televisiosta riippuen kuvat eivät ehkä toistu normaalisti, sillä videosignaali lähtee tuotteesta NTSC-muodossa.
  • Et voi määrittää [Frame Rate] -asetusta.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Cancel 24p Mode (HDR-CX900E/FDR-AX100E)

Palauttaa järjestelmän 50i-tilaan peruuttamalla 24p-tilan.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Cancel 24p Mode] – .

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Calibration

Käytä tätä toimintoa, jos kosketuspaneelin painikkeet eivät toimi oikein.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Calibration].
 2. Kosketa LCD-näytössä näkyvää ”x”-merkkiä esimerkiksi muistikortin kulmalla 3 kertaa.

Huomautus

 • Jos painoit väärää kohtaa, tee kalibrointi uudelleen.
 • Älä käytä kalibrointiin teräväkärkistä esinettä. Muutoin saatat vaurioittaa LCD-näyttöä.
 • Et voi kalibroida LCD-näyttöä, jos se on käännettynä tai suljettuna LCD-näytön ruutu ulospäin.

Vihje

 • Peruuta kalibrointi valitsemalla [Cancel].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Battery Info

Voit tarkistaa akun arvioidun varaustilan.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Battery Info].

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset) Power Save

Voit muuttaa LCD-näytön taustavaloasetuksia ja laitteen virtatilaa.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Power Save].

Valikkokohtien kuvaukset

Standard (oletusasetus):
LCD-näytön taustavalo tummuu automaattisesti, jos laitetta ei käytetä noin 1 minuuttiin. Laite sammuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä noin 2 minuuttiin.
Max:
LCD-näytön kirkkautta säädetään automaattisesti ympäröivän kirkkauden mukaan. LCD-näytön taustavalo tummuu automaattisesti, jos laitetta ei käytetä noin 15 sekuntiin. Laite sammuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä noin 1 minuuttiin.
Off:
LCD-näytön taustavalo palaa aina kirkkaasti. Laite ei sammu automaattisesti.

Huomautus

 • Tämä asetus toimii vain, jos akkua käytetään.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Initialize

Kaikki asetukset palautuvat oletusarvoihinsa.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Initialize] – .

Vihje

 • Kaikki videot ja valokuvat pysyvät tallessa, kun käytät tätä toimintoa.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Date & Time Setting

Määritä päiväys- ja aika-asetukset.

 1. – [Setup] – [Clock Settings] – [Date & Time Setting] – haluttu asetus.

Valikkokohtien kuvaukset

Date & Time Format:
Voit valita vuoden, kuukauden ja päivän näyttöjärjestyksen.
Summer Time:
Asettaa kesäajan. Kelloa siirretään 1 tunti eteenpäin.
Date & Time:
Voit asettaa kellonajan.

KäyttöohjeetValikkotoiminnotSetup (Asetukset)Area Setting

Aikaeroa voi muuttaa pysäyttämättä kelloa. Valitse paikallinen aika, kun käytät laitetta muilla aikavyöhykkeillä.

 1. – [Setup] – [Clock Settings] – [Area Setting] – [Home] – haluttu asetus.

Vihje

 • Voit valita toisen paikan [Destination]-asetukseksi.

KäyttöohjeetLatausaika / videoiden tallennusaika / tallennettavien valokuvien määräLatausajan tarkistaminenLatausaika

Arvioitu aina (minuutteina), jonka tyhjän akun lataaminen täydeksi kestää.

Käytettäessä verkkovirtalaitetta

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (vakiovaruste):
140 min
NP-FV70:
205 min
NP-FV100:
360 min

Käytettäessä verkkovirtalaitetta

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (vakiovaruste):
205 min
NP-FV100:
360 min

Käytettäessä tietokonetta

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (vakiovaruste):
305 min
NP-FV70:
555 min
NP-FV100:
930 min

Käytettäessä tietokonetta

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (vakiovaruste):
555 min
NP-FV100:
930 min

Vihje

 • Yllä olevan taulukon latausajat on mitattu, kun laite on ladattu 25 ˚C:n lämpötilassa. Akun suositeltu latauslämpötila on 10 ˚C – 30 ˚C.
 • Latausajat on mitattu ilman USB-yhteyskaapelin käyttöä.

KäyttöohjeetLatausaika / videoiden tallennusaika / tallennettavien valokuvien määräYksittäisten akkujen odotetut kuvaus- ja toistoajat Odotettu tallennusaika kullakin akulla

Keskimääräinen tallennusaika kullakin akulla näytetään alla.

Jatkuva tallennusaika

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (vakiovaruste):
105 min
115 min
NP-FV70:
220 min
240 min
NP-FV100:
440 min
485 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (vakiovaruste):
135 min
145 min
NP-FV100:
270 min
290 min

Tyypillinen tallennusaika

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (vakiovaruste):
50 min
55 min
NP-FV70:
110 min
120 min
NP-FV100:
220 min
240 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (vakiovaruste):
65 min
70 min
NP-FV100:
135 min
145 min
Ylhäällä:
Kun LCD-näyttö on avattu
Alhaalla:
Kuvattaessa etsimen kanssa LCD-näyttöä avaamatta

Vihje

 • Tallennusajat on mitattu oletusasetuksilla.
  • Kun [File Format]-asetuksena on [XAVC S 4K] ja [Frame Rate]-asetuksena on 30p(*)/25p(**) (FDR-AX100/FDR-AX100E)
  • Kun [File Format]-asetuksena on [AVCHD] ja [REC Mode]-asetuksena on [Standard ] (HDR-CX900/HDR-CX900E)

  * Mallit, joissa on NTSC-värijärjestelmä

  **Mallit, joissa on PAL-värijärjestelmä

 • Tyypillinen kuvausaika on mitattu käytössä, jossa kuvaus käynnistetään ja pysäytetään toistuvasti, [Shooting Mode]-asetusta muutetaan ja zoomausta käytetään.
 • Ajat on mitattu käytettäessä laitetta 25 ˚C:n lämpötilassa. 10 ˚C – 30 ˚C:n lämpötilaa suositellaan.
 • Tallennus- ja toistoajat voivat olla lyhyempiä eri käyttöolosuhteissa, kuten esimerkiksi silloin, kun laitetta käytetään kylmässä.

KäyttöohjeetLatausaika / videoiden tallennusaika / tallennettavien valokuvien määräYksittäisten akkujen odotetut kuvaus- ja toistoajat Odotettu toistoaika kullakin akulla

Keskimääräinen toistoaika kullakin akulla näytetään alla.

HDR-CX900/HDR-CX900E

NP-FV50 (vakiovaruste):

135 min

145 min

NP-FV70:

280 min

300 min

NP-FV100:

555 min

600 min

FDR-AX100/FDR-AX100E

NP-FV70 (vakiovaruste):

180 min

185 min

NP-FV100:

360 min

375 min

Ylhäällä:
Kun LCD-näyttö on avattu
Alhaalla:
Kuvattaessa etsimen kanssa LCD-näyttöä avaamatta

KäyttöohjeetLatausaika / videoiden tallennusaika / tallennettavien valokuvien määräMuistikorttien odotettu videokuvausaika ja kuvattavien valokuvien määräHuomioita kuvaamisesta

Lue seuraavat kuvaamista koskevat varotoimet.

Huomautus

 • Kuvausaika voi riippua kuvausoloista ja -kohteesta sekä [REC Mode] -asetuksesta.
 • Voit kuvata videoita enintään 9 999 otosta XAVC S-muodossa tai 3 999 otosta AVCHD-muodossa. Voit tallentaa korkeintaan 40 000 MP4-videota ja valokuvaa.
 • Videon yhtäjaksoinen enimmäiskuvausaika on noin 13 tuntia.
 • Tuote muokkaa kuvanlaatua automaattisesti kuvattavan kohtauksen mukaan VBR (Variable Bit Rate) -tekniikan avulla. Tämä tekniikka aiheuttaa vaihteluja tallennusvälineen tallennusaikoihin. Nopeita liikkeitä ja monimutkaisia kuvia sisältävät videot tallennetaan korkeammalla bittinopeudella, mikä vähentää käytettävissä olevaa kokonaistallennusaikaa.

KäyttöohjeetLatausaika / videoiden tallennusaika / tallennettavien valokuvien määräMuistikorttien odotettu videokuvausaika ja kuvattavien valokuvien määräVideoiden odotettu tallennusaika

Videoiden odotettu tallennusaika muistikortille tallennettaessa näytetään alla.

16 Gt

60p Quality (*)/50p Quality (**):
[Dual Video REC]-asetus on [Off]: 1 h 15 min (1 h 15 min)
Highest Quality :
[Dual Video REC]-asetus on [On]: 1 h 15 min (1 h 15 min)
[Dual Video REC]-asetus on [Off]: 1 h 25 min (1 h 25 min)
High Quality :
[Dual Video REC]-asetus on [On]: 1 h 40 min (1 h 40 min)
[Dual Video REC]-asetus on [Off]: 2 h (2 h)
Standard :
[Dual Video REC]-asetus on [On]: 2 h 40 min (2 h 5 min)
[Dual Video REC]-asetus on [Off]: 3 h 30 min (2 h 40 min)
Long Time :
[Dual Video REC]-asetus on [On]: 3 h 50 min (3 h 25 min)
[Dual Video REC]-asetus on [Off]: 6 h 10 min (5 h)

32 Gt

60p Quality (*)/50p Quality (**):
[Dual Video REC]-asetus on [Off]: 2 h 30 min (2 h 30 min)
Highest Quality :
[Dual Video REC]-asetus on [On]: 2 h 35 min (2 h 35 min)
[Dual Video REC]-asetus on [Off]: 3 h (3 h)
High Quality :
[Dual Video REC]-asetus on [On]: 3 h 25 min (3 h 25 min)
[Dual Video REC]-asetus on [Off]: 4 h 5 min (4 h 5 min)
Standard :
[Dual Video REC]-asetus on [On]: 5 h 20 min (4 h 20 min)
[Dual Video REC]-asetus on [Off]: 7 h 10 min (5 h 25 min)
Long Time :
[Dual Video REC]-asetus on [On]: 7 h 50 min (6 h 50 min)
[Dual Video REC]-asetus on [Off]: 12 h 20 min (10 h 10 min)

64 Gt

XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
[Dual Video REC]-asetus on [On]: 2 h 5 min (2 h 5 min)
[Dual Video REC]-asetus on [Off]: 2 h 10 min (2 h 10 min)
XAVC S HD:
[Dual Video REC]-asetus on [On]: 2 h 25 min (2 h 25 min)
[Dual Video REC]-asetus on [Off]: 2 h 35 min (2 h 35 min)
60p Quality (*)/50p Quality (**):
[Dual Video REC]-asetus on [Off]: 5 h 5 min (5 h 5 min)
Highest Quality :
[Dual Video REC]-asetus on [On]: 5 h 15 min (5 h 15 min)
[Dual Video REC]-asetus on [Off]: 6 h (6 h)
High Quality :
[Dual Video REC]-asetus on [On]: 6 h 50 min (6 h 50 min)
[Dual Video REC]-asetus on [Off]: 8 h 10 min (8 h 10 min)
Standard :
[Dual Video REC]-asetus on [On]: 10 h 45 min (8 h 40 min)
[Dual Video REC]-asetus on [Off]: 14 h 25 min (10 h 55 min)
Long Time :
[Dual Video REC]-asetus on [On]: 15 h 40 min (13 h 50 min)
[Dual Video REC]-asetus on [Off]: 24 h 50 min (20 h 25 min)

*Mallit, joissa on NTSC-värijärjestelmä

**Mallit, joissa on PAL-värijärjestelmä

Huomautus

 • Käytettäessä Sony-muistikorttia.
 • Kun tallennat AVCHD-videoita [Audio Mode]-asetuksella [5.1ch Surround].
 • Suluissa oleva luku on lyhyin tallennusaika.

KäyttöohjeetLatausaika / videoiden tallennusaika / tallennettavien valokuvien määräMuistikorttien odotettu videokuvausaika ja kuvattavien valokuvien määräOdotettu tallennettavien valokuvien määrä

Muistikortille tallennettavien kuvien odotettu määrä näytetään alla.

Tallennettaessa kuvia, joiden koko on 20,0 M

16 Gt:
1 350 kuvaa
32 Gt:
2 750 kuvaa
64 Gt:
5 500 kuvaa

Tallennettaessa kuvia, joiden koko on 14,2 M

16 Gt:
1 750 kuvaa
32 Gt:
3 550 kuvaa
64 Gt:
7 100 kuvaa

Huomautus

 • Käytettäessä Sony-muistikorttia.
 • Näytetty muistikortille tallennettavien valokuvien määrä perustuu laitteen suurimpaan kuvakokoon. Tallennettavien valokuvien todellinen määrä näkyy LCD-näytössä kuvaamisen aikana.
 • Muistikortille tallennettavien valokuvien määrä voi vaihdella kuvausolosuhteiden mukaan.
 • Sonyn ClearVid-toiminnon ainutlaatuinen kuvapistematriisi ja kuvankäsittelyjärjestelmä (BIONZ X) mahdollistavat valokuvien ottamisen ilmoitettuja kokoja vastaavalla tarkkuudella.

KäyttöohjeetLatausaika / videoiden tallennusaika / tallennettavien valokuvien määräKunkin kuvaustilan bittinopeusBittinopeus ja tallennuksen kuvapisteet

Seuraava luettelo sisältää kunkin videoiden tallennustilan (kuten video ja ääni) bittinopeuden, kuvapisteet ja kuvasuhteen.
XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
Noin 60 Mbps, 3 840 × 2 160 kuvapistettä/30p(*), 3 840 × 2 160 kuvapistettä/24p(*) tai 3 840 × 2 160 kuvapistettä/25p(**), 16:9
XAVC S HD :
Noin 50 Mbps, 1 920 × 1 080 kuvapistettä/60p(*), 1 920 × 1 080 kuvapistettä/50p(**), 1 920 × 1 080 kuvapistettä/30p(*), 1 920 × 1 080 kuvapistettä/24p(*) tai 1 920 × 1 080 kuvapistettä/25p(**), 16:9
AVCHD:
PS: Enintään 28 Mbps, 1 920 × 1 080 kuvapistettä/60p(*) tai 1 920 × 1 080 kuvapistettä/50p(**), AVCHD 28 M (PS), 16:9
FX: Enintään 24 Mbps, 1 920 × 1 080 kuvapistettä/60i(*), 1 920 × 1 080 kuvapistettä/50i(**), 1 920 × 1 080 kuvapistettä/24p(*) tai 1 920 × 1 080 kuvapistettä/25p(**), AVCHD 24 M (FX), 16:9
FH: Noin 17 Mbps (keskimäärin), 1 920 × 1 080 kuvapistettä/60i(*), 1 920 × 1 080 kuvapistettä/50i(**), 1 920 × 1 080 kuvapistettä/24p(*) tai 1 920 × 1 080 kuvapistettä/25p(**), AVCHD 17 M (FH), 16:9
HQ: Noin 9 Mbps (keskimäärin), 1 440 × 1 080 kuvapistettä/60i(*) tai 1 440 × 1 080 kuvapistettä/50i(**), AVCHD 9 M (HQ), 16:9
LP: Noin 5 Mbps (keskimäärin), 1 440 × 1 080 kuvapistettä/60i(*) tai 1 440 × 1 080 kuvapistettä/50i(**), AVCHD 5 M (LP), 16:9
MP4:
Noin 3 Mbps (keskimäärin), 1 280 × 720 kuvapistettä/30p(*), 1 280 × 720 kuvapistettä/24p(*) tai 1 280 × 720 kuvapistettä/25p(**), 16:9

* Mallit, joissa on NTSC-värijärjestelmä

** Mallit, joissa on PAL-värijärjestelmä

KäyttöohjeetLatausaika / videoiden tallennusaika / tallennettavien valokuvien määräValokuvien kunkin kuvakoon tallennetut pikselitPikselien ja kuvasuhteen tallentaminen

Valokuvien tallennetut pikselit ja kuvasuhde.

Valokuvaustila, kaksoissieppaus:

5 968 × 3 352 pistettä/16:9

4 464 × 3 352 pistettä/4:3 (*)

5 024 × 2 824 pistettä/16:9

3 760 × 2 824 pistettä/4:3 (*)

1 920 × 1 080 pistettä/16:9

640 × 480 pistettä/4:3 (*)

*Ei käytettävissä kaksoissieppauksen kanssa

Valokuvan kopioiminen videosta (mallit, joissa on USB IN/OUT -liitännät):

1 920 × 1 080 pistettä/16:9

KäyttöohjeetLisätiedotVarotoimetTietoja AVCHD-muodosta

Mikä AVCHD-muoto on?

AVCHD on digitaalisen videokameran teräväpiirtoinen tallennusmuoto, jota käytetään teräväpiirtosignaalin (HD) tallentamiseen ja tehokkaaseen pakkaamiseen. Videodatan pakkaamiseen käytetään MPEG-4 AVC/H.264-muotoa, ja äänidata pakataan Dolby Digital- tai Linear PCM -tekniikalla.

MPEG-4 AVC/H.264-muotoa käytettäessä kuvat voidaan pakata tehokkaammin kuin tavallisia pakkausmuotoja käytettäessä.

Vihje

 • Koska AVCHD-muoto käyttää pakkaustekniikkaa, kuva voi häiriintyä kohtauksissa, joissa esimerkiksi kuva, kuvakulmat tai kirkkaus muuttuvat jyrkästi. Tämä ei ole toimintavirhe.

KäyttöohjeetLisätiedotVarotoimetTietoja muistikortista

 • Tietokoneen alustaman muistikortin (Windows-/Mac-käyttöjärjestelmä) sopivuutta tähän videokameraan ei taata.
 • Tietojen luku- ja tallennusnopeus voi vaihdella muistikortin ja käytettävän yhteensopivan tuotteen yhdistelmän mukaan.
 • Tiedot voivat vioittua tai kadota seuraavissa tilanteissa (tietoja ei korvata):
  • jos poistat muistikortin tai katkaiset kameran virran, kun videokamera tallentaa kuvatiedostoja muistikortille tai lukee tietoja kortilta (käyttövalo palaa tai vilkkuu)
  • jos käytät muistikorttia magneetin tai magneettikentän läheisyydessä
 • Suosittelemme, että varmuuskopioit tärkeät tiedot tietokoneen kiintolevylle.
 • Älä kiinnitä tarraa tai muuta vastaavaa muistikorttiin tai muistikortin sovittimeen.
 • Varo koskettamasta liitäntöjä äläkä päästä niitä kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
 • Älä taivuta, pudota tai kolhi muistikorttia.
 • Älä pura muistikorttia tai tee siihen muutoksia.
 • Suojaa muistikortti kastumiselta.
 • Pidä muistikortti lasten ulottumattomissa. Lapsi voi niellä kortin.
 • Työnnä muistikorttipaikkaan vain oikeankokoinen muistikortti. Muutoin seurauksena voi olla toimintahäiriö.
 • Älä käytä tai säilytä muistikorttia:
  • kuumissa paikoissa, kuten suoraan auringonpaisteeseen jätetyssä autossa
  • suorassa auringonvalossa
  • hyvin kosteissa paikoissa tai paikoissa, jotka ovat alttiita korroosiota aiheuttaville kaasuille

Tuotteeseen sopivat muistikorttityypit

 • Käytä vain Memory Stick PRO Duo, joka on kooltaan puolet Memory Stick tai tavallisesta SD-muistikortista.

Tietoja muistikortin sovittimesta

 • Jos käytät muistikortin sovitinta muistikortteja tukevan laitteen kanssa, muista asettaa muistikortti oikein päin. Jos et työnnä muistikorttia pohjaan saakka, se ei välttämättä toimi oikein.

Kuvadatan yhteensopivuus

 • Tämän laitteen muistikortille tallentamat kuvatiedostot ovat JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) -järjestön maailmanlaajuisen “Design rule for Camera File system” -standardin mukaisia.
 • Jos et voi käyttää toisessa laitteessa käytettyä muistikorttia, alusta kortti tässä laitteessa. Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki tiedot muistikortilta.
 • Kuvia ei ehkä voi toistaa tällä laitteella, jos:
  • yrität toistaa tietokoneessa muokattuja kuvia
  • yrität toistaa muilla laitteilla tallennettuja kuvia.

Tietoja Memory Stick

Memory Stick PRO Duo (Mark2):
Tallennus/toisto: tuettu (*)
Memory Stick PRO-HG Duo:
Tallennus/toisto: tuettu (*)
Memory Stick XC-HG Duo:
Tallennus/toisto: tuettu (*)

* Lukuun ottamatta XAVC S -muotoa

 • Tämä tuote ei tue 8-bittistä rinnakkaista tiedonsiirtoa, mutta se tukee 4-bittistä rinnakkaista tiedonsiirtoa, kuten Memory Stick PRO Duo.
 • Tätä tuotetta ei voi käyttää MagicGate-tekniikkaa hyödyntävien tietojen tallennukseen tai toistoon. MagicGate on tekijänoikeuksia suojaava tekniikka, joka tallentaa ja siirtää sisällön salatussa muodossa.
 • Jos video on tallennettu Memory Stick XC-HG Duo tai SDXC-muistikortille, sitä ei voi siirtää tai toistaa USB-kaapelin kautta tietokoneessa tai AV-laitteessa, joka ei tue exFAT(*) -tiedostojärjestelmää. Varmista etukäteen, että liitettävät laitteet tukevat exFAT-järjestelmää. Jos liität laitteen, joka ei tue exFAT-järjestelmää, ja alustusnäyttö avautuu, älä suorita alustusta. Kaikki tallennetut tiedot menetetään.

  * exFAT on tiedostojärjestelmä, jota käytetään Memory Stick XC-HG Duo ja SDXC-muistikorteissa.

KäyttöohjeetLisätiedotVarotoimet Tietoja InfoLITHIUM-akusta

Tämä videokamera toimii vain InfoLITHIUM V -sarjan akulla. InfoLITHIUM V -sarjan akuissa on merkintä .

Mikä on InfoLITHIUM-akku?

 • InfoLITHIUM-akku on litiumioniakku, joka välittää videokameran ja verkkovirtalaitteen/laturin (myydään erikseen) väliseen toimintatilaan liittyviä tietoja.
 • InfoLITHIUM-akku laskee virrankulutuksen videokameran toimintatilan mukaan ja näyttää akun jäljellä olevan kapasiteetin minuutteina.

Akun lataaminen

 • Lataa akku, ennen kuin aloitat tämän laitteen käytön.
 • Akkua kannattaa ladata ympäristössä, jonka lämpötila on 10 ˚C – 30 ˚C, kunnes POWER/CHG (lataus) -merkkivalo sammuu. Jos akku ladataan muussa lämpötilassa, akku ei välttämättä lataudu tehokkaasti.
 • POWER/CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu lataamisen aikana seuraavissa tilanteissa:
  • Akku on asetettu väärin.
  • Akku on vioittunut.
  • Akun lämpötila on liian alhainen.

   Poista akku laitteesta ja laita se lämpimään paikkaan.

  • Akun lämpötila on liian korkea.

   Poista akku videokamerasta ja laita se viileään paikkaan.

Akun tehokas käyttö

 • Akun suorituskyky heikkenee ja käyttöaika lyhenee, kun ympäristön lämpötila on 10 °C tai matalampi. Tällaisessa tilanteessa on suositeltavaa suorittaa jokin seuraavista toimenpiteistä, jotta akku kestäisi pidempään:
  • Lämmitä akkua taskussasi ja aseta se kameraan vasta juuri ennen kuvaamisen aloittamista.
  • Käytä tehoakkua.
 • LCD-näytön, toiston tai eteen- tai taaksepäin suuntautuvan pikakelauksen runsas käyttäminen lyhentää akun käyttöaikaa.
 • Sulje LCD-näyttö, kun et käytä tuotetta kuvaamiseen tai katseluun. Akun varaus kuluu myös silloin, kun tuote on kuvausvalmius- tai toistotaukotilassa.
 • Pidä mukanasi vara-akkuja niin, että ne riittävät aikomaasi kuvausaikaa 2 tai 3 kertaa pidemmäksi ajaksi. Kuvaa myös koekuvauksia.
 • Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole vesitiivis.

Tietoja akun jäljellä olevan virran ilmaisimesta

 • Jos virta katkeaa, vaikka akun jäljellä olevan virran ilmaisin näyttää akussa olevan tarpeeksi virtaa käyttöä varten, lataa akku uudelleen täyteen. Akun jäljellä olevan virran ilmaisin näyttää oikean virran. Huomaa kuitenkin, että akun jäljellä olevan virran ilmaisin ei välttämättä näytä oikein, jos käytät akkua pitkän ajan kuumassa ympäristössä, säilytät akkua täyteen ladattuna tai käytät akkua jatkuvasti.
 • Käyttöolosuhteet tai ympäristön lämpötila saattavat joskus aiheuttaa sen, että akun heikon varauksen ilmaisin vilkkuu, vaikka akun käyttöaikaa olisikin jäljellä vielä 20 minuuttia.

Tietoja akun varastoinnista

 • Jos on akku on käyttämättä pitkiä aikoja, lataa akku täyteen ja käytä se tyhjäksi videokameran avulla kerran vuodessa, jotta akun suorituskyky säilyy. Poista akku videokamerasta ja säilytä sitä kuivassa, viileässä paikassa.
 • Kun haluat käyttää akun tyhjäksi, valitse – [Setup] – [General Settings] – [Power Save] – [Off] ja jätä videokamera kuvausvalmiustilaan, kunnes virta loppuu.

Tietoja akun käyttöiästä

 • Akun kapasiteetti vähenee ajan myötä ja runsaassa käytössä. Jos latausväli lyhenee merkittävästi, akku voi olla tarpeen vaihtaa uuteen.
 • Akun käyttöikään vaikuttavat säilytys, käyttö ja ympäristöolosuhteet.

KäyttöohjeetLisätiedotLaitteen käsittelyKäyttö ja hoito

Kuvaus

 • Kokeile kuvaustoimintoa ennen kuvauksen aloittamista ja varmista, että kuva ja ääni tallentuvat ongelmitta.
 • Tallenteiden sisällöstä ei anneta korvauksia, vaikka tallennus tai toisto ei olisi mahdollista esimerkiksi tuotteen tai tallennusvälineen toimintahäiriön vuoksi.
 • TV-väristandardi vaihtelee maittain ja alueittain. Jotta voit katsella kuvaamiasi tallenteita televisiosta, tarvitset television, joka tukee tuotteen signaalimuotoa.
 • Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat sekä muu vastaava aineisto voi olla tekijänoikeuslakien suojaamaa. Tällaisen aineiston luvaton kopiointi voi olla tekijänoikeuslakien vastaista.

LCD-näyttö

 • LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkkaa tekniikkaa käyttäen. Siksi yli 99,99 % kuvapisteistä on toiminnassa. LCD-näytössä saattaa kuitenkin olla pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä), jotka näkyvät jatkuvasti. Näitä pisteitä syntyy valmistusprosessissa, mutta ne eivät vaikuta kuvaukseen millään tavalla.

  A: Valkoiset, punaiset, siniset tai vihreät pisteet

  B: Mustat pisteet

Tietoja tästä käyttöoppaasta, piirroksista ja kuvaruutunäytöistä

 • Tämän käyttöoppaan esimerkeissä käytetyt kuvat on otettu digitaalisella valokuvakameralla, joten ne voivat hieman erota kuvista ja näytön ilmaisimista, jotka todellisuudessa näkyvät tässä laitteessa. Laitteen ja sen näytön ilmaisimien kuvat ovat lisäksi liioiteltuja tai yksinkertaistettuja ymmärrettävyyden parantamiseksi.
 • Tämän laitteen muotoilua ja ominaisuuksia sekä lisälaitteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
 • Tässä käyttöoppaassa DVD-levyjä, jotka on tallennettu teräväpiirtolaatuisina (HD), kutsutaan AVCHD-levyiksi.

Käyttö- ja säilytyspaikka

 • Tämä tuote ei ole pölyn-, roiskeen- tai vedenpitävä.
 • Älä pitele laitetta seuraavista osista äläkä myöskään laitteen liitäntäsuojuksista.

  A: LCD-näyttö

  B: Built-in USB Cable

  C: Etsin

  D: Kengän kansi

 • Älä suuntaa laitetta kohti aurinkoa. Se voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön. Auringosta voi ottaa kuvia vain heikoissa valaistusolosuhteissa, esimerkiksi illan hämärtyessä.
 • Älä käytä tai säilytä laitetta ja lisävarusteita seuraavissa paikoissa:
  • Hyvin kuumassa, kylmässä tai kosteassa paikassa. Älä koskaan jätä niitä alttiiksi yli 60 ˚C:n lämpötiloille, kuten suoraan auringonvaloon, lämmityslaitteen lähelle tai aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon. Ne voivat vioittua tai vääntyä.
  • Voimakkaiden magneettikenttien tai mekaanisen tärinän lähellä. Laite voi vioittua.
  • Lähellä voimakkaita radioaaltoja tai säteilyä. Laite ei ehkä tallenna oikein.
  • Lähellä viritinlaitteita, kuten televisioita tai radioita. Kohinaa voi esiintyä.
  • Hiekkarannalla tai pölyisessä paikassa. Jos laitteen sisään pääsee hiekkaa tai pölyä, laite voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi korjata.
  • Ikkunoiden lähellä tai ulkoilmassa, jossa LCD-näyttö, etsin tai objektiivi voi olla alttiina suoralle auringonvalolle. Tämä voi vahingoittaa LCD-näytön tai etsimen sisäosia.
 • Käytä tasavirta- tai verkkovirtakäytössä tässä käyttöohjeessa suositeltuja lisävarusteita.
 • Älä anna laitteen kastua esimerkiksi sateessa tai merivedessä. Jos laite kastuu, se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi korjata.
 • Jos laitteen sisään pääsee jokin esine tai nestettä, irrota laite liitännöistä ja vie se Sony-jälleenmyyjän tarkistettavaksi ennen kuin käytät sitä uudelleen.
 • Vältä laitteen kovakouraista käsittelyä, purkamista ja muokkaamista sekä fyysisten iskujen kohdistamista laitteeseen, kuten vasarointia, pudottamista tai laitteen päälle astumista. Ole erityisen varovainen objektiivin kanssa.
 • Pidä LCD-näyttö suljettuna ja etsin sisällä, kun et käytä laitetta.
 • Älä käytä laitetta esineeseen, kuten pyyhkeeseen, käärittynä.
 • Kun irrotat johdon, vedä aina pistokkeesta, älä johdosta.
 • Älä vaurioita kaapelia asettamalla sen päälle painavia esineitä.
 • Älä käytä epämuodostunutta tai vaurioitunutta akkua.
 • Pidä metalliset kosketuspinnat puhtaina.
 • Jos akun elektrolyyttinestettä on vuotanut:
  • Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
  • Pese iholle joutunut neste pois.
  • Jos vuotanutta nestettä pääsee silmiin, huuhtele ne runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.

Kun et käytä laitetta pitkään aikaan

 • Jotta laite pysyisi optimaalisessa tilassa pitkään, käynnistä se ja käytä sitä tallentamalla ja toistamalla kuvia noin kerran kuukaudessa.
 • Käytä akku täysin tyhjäksi ennen kuin varastoit sen.

Huomautus laitteen tai akun lämpötilasta

 • Kun laitteen tai akun lämpötila muuttuu poikkeuksellisen korkeaksi tai matalaksi, et ehkä voi tallentaa tai toistaa laitteella, koska laitteen suojatoiminnot aktivoituvat tällaisissa tilanteissa. Tässä tapauksessa ilmaisin näkyy LCD-näytössä tai etsimessä.

Huomautuksia lataamisesta Built-in USB Cable kautta

 • Lataus ei välttämättä ole mahdollista kaikkien tietokoneiden kanssa.
 • Jos liität tämän laitteen kannettavaan tietokoneeseen, jota ei ole liitetty virtalähteeseen, tietokone jatkaa akkunsa latauksen käyttämistä. Älä jätä laitetta liitettynä tietokoneeseen tällä tavalla.
 • Lataus itse kootulla tietokoneella, muunnetulla tietokoneella tai USB-keskittimen kautta ei välttämättä toimi. Tämä tuote ei ehkä toimi oikein joidenkin tietokoneen kanssa käytettyjen USB-laitteiden kanssa.

LCD-näyttö

 • Älä paina LCD-näyttöä voimakkaasti, sillä se voi aiheuttaa epätasaisia värejä ja muita vaurioita.
 • Jos tuotetta käytetään kylmässä ympäristössä, LCD-näytössä voi näkyä jälkikuva. Tämä ei ole merkki viasta.
 • LCD-näytön takaosa voi lämmetä, kun käytät laitetta. Tämä ei ole merkki viasta.

Moniliitäntäkenkä

 • Kun käytät erillistä mikrofonia, sen virta kytketään päälle tai pois samaan aikaan kuin laitteen virta.
 • Katso lisätietoja käytetyn lisävarusteen käyttöohjeista.
 • Jos haluat liittää lisävarusteen, aseta ja kiinnitä se moniliitäntäkenkään painamalla alaspäin ja liu'uttamalla eteenpäin, kunnes se pysähtyy. Irrota lisävaruste painamalla sitä alaspäin.
 • Kun kuvaat videoita ja moniliitäntäkenkään on kiinnitetty erillinen salama (myydään erikseen), katkaise salamasta virta, jotta sen latausääni ei tallennu videolle.
 • Kun laitteeseen on liitetty ulkoinen mikrofoni (myydään erikseen), se ohittaa sisäisen mikrofonin.

ZEISS-objektiivi

 • Tämä tuote on varustettu ZEISS-objektiivilla, jonka saksalainen ZEISS ja Sony Corporation ovat kehittäneet yhdessä ja joka tuottaa erinomaisen kuvan. Se noudattaa videokameroiden MTF(*) -mittausjärjestelmää ja tarjoaa ZEISS-objektiiveille ominaisen korkean laadun.
 • Laitteen objektiivissa on myös T*-päällyste, joka estää ei-toivotut heijastumat ja toistaa värit tarkasti.

*MTF= Modulation Transfer Function. Lukuarvo ilmaisee kohteesta objektiiviin heijastuvan valon määrän.

Sisäinen akku

 • Laitteen sisällä on akku, jonka ansiosta päivämäärä, kellonaika ja muut asetukset säilyvät silloinkin, kun LCD-näyttö on suljettuna. Sisäinen akku latautuu aina, kun laite on kytketty pistorasiaan verkkovirtalaitteella tai kun akku on paikoillaan. Akku purkautuu kokonaan noin 2 kuukauden kuluessa, jos et käytä laitetta lainkaan. Lataa sisäinen akku ennen kuin käytät laitetta. Vaikka sisäistä akkua ei ole ladattu, laitteen toiminnot toimivat normaalisti päivämäärän tallennusta lukuun ottamatta.
  Videokameran sisäisen akun lataaminen
  Liitä laite pistorasiaan vakiovarusteisiin sisältyvällä verkkovirtalaitteella ja anna sen latautua LCD-näyttö suljettuna yli 24 tuntia.

KäyttöohjeetLisätiedotLaitteen käsittelyKun liität tuotetta esimerkiksi tietokoneeseen tai lisävarusteeseen, muista seuraavat asiat:

 • Älä yritä alustaa tuotteen tallennusvälinettä tietokoneella. Jos toimit näin, tuote ei ehkä toimi oikein.
 • Kun kytket tuotteen toiseen laitteeseen tietoliikennekaapelilla, varmista, että liitin on oikeassa asennossa. Jos työnnät liittimen liitäntään väkisin, liitäntä vioittuu ja tuotteeseen voi tulla toimintahäiriö.
 • Kun tuote on kytketty toisiin laitteisiin USB-liitännällä ja tuotteeseen on kytketty virta, älä sulje LCD-näyttöä. Saatat menettää tallennetut kuvatiedot.

KäyttöohjeetLisätiedotLaitteen käsittelyHuomautuksia lisävarusteista

 • Suosittelemme aitojen Sony-lisävarusteiden käyttöä.
 • Aitoja Sony-lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

KäyttöohjeetLisätiedotLaitteen käsittelyKosteuden tiivistymistä koskeva huomautus

Jos tuote siirretään suoraan kylmästä ympäristöstä lämpimään, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta. Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.

Jos tuotteeseen tiivistyy kosteutta, toimi seuraavasti:

Älä käynnistä tuotetta noin 1 tuntiin.

Yleiset tilanteet, joissa kosteutta voi tiivistyä

Tuotteen sisään voi tiivistyä kosteutta, jos siirrät sen kylmästä paikasta lämpimään paikkaan (tai päinvastoin) tai käytät sitä kosteassa paikassa. Näin voi käydä esimerkiksi, jos

 • tuot sen laskettelurinteestä lämmityslaitteella varustettuun huoneeseen
 • tuot sen ilmastoidusta autosta tai huoneesta ulos kuumaan ilmaan
 • käytät sitä myrskyn tai sadekuuron jälkeen
 • käytät sitä kuumassa ja kosteassa paikassa.

Kosteuden tiivistymisen estäminen

Jos siirrät tuotteen kylmästä paikasta lämpimään paikkaan, pane se muovipussiin ja sulje pussi tiukasti. Ota tuote pois pussista, kun pussin sisäinen lämpötila on saavuttanut ympäristön lämpötilan (noin 1 tunnin kuluttua).

KäyttöohjeetLisätiedotLaitteen käsittelyMuistikortin hävittämistä tai luovuttamista koskeva huomautus

Vaikka poistaisit muistikortin tiedot tai alustaisit muistikortin laitteessa tai tietokoneen avulla, muistikortilta ei voi poistaa tietoja kokonaan. Jos annat muistikortin toiselle, suosittelemme poistamaan tiedot käyttämällä tietojenpoisto-ohjelmaa tietokoneella. Lisäksi muistikorttia hävitettäessä kannattaa tuhota muistikortin varsinainen runko.

KäyttöohjeetLisätiedotLaitteen käsittelyHuomautuksia langattomasta kaukosäätimestä

Poista eristekalvo ennen langattoman kaukosäätimen käyttöä.

 • Voit ohjata tuotetta langattomalla kaukosäätimellä osoittamalla kaukosäätimen vastaanotinta.
 • Kun langattomasta kaukosäätimestä ei ole lähetetty komentoja tietyn ajan kuluessa, vaaleansininen kehys katoaa. Kun painat uudelleen jotakin ///-painikkeista tai ENTER-painiketta, kehys tulee uudelleen näkyviin viimeksi näytetyssä kohdassa.
 • LCD-näytön tai etsimen tiettyjä painikkeita ei voi valita ///-painikkeilla.

Langattoman kaukosäätimen pariston vaihtaminen

 1. Irrota paristokotelo työntämällä kynsi aukkoon ja painamalla kielekettä.
 2. Aseta uusi paristo paikoilleen +-puoli ylöspäin.
 3. Aseta paristokotelo takaisin langattomaan kaukosäätimeen ja paina, kunnes kotelo napsahtaa paikoilleen.

 • Kun litiumpariston varaus heikkenee, langattoman kaukosäätimen käyttöetäisyys saattaa lyhentyä tai langaton kaukosäädin saattaa alkaa toimia huonosti. Korvaa tällöin paristo uudella Sony CR2025 -litiumparistolla. Muunlaisen pariston käytöstä voi seurata tulipalo- tai räjähdysvaara.

KäyttöohjeetLisätiedotKunnossapitoLCD-näytön käsittely

 • LCD-näytön likaaminen sormenjäljillä, käsivoiteella tai muulla vastaavalla voi helposti vaurioittaa LCD-näytön pinnoitetta. Puhdista lika pois mahdollisimman pian.
 • LCD-näytön voimakas pyyhkiminen paperilla tai vastaavalla puhdistusvälineellä voi naarmuttaa LCD-näytön pintaan.
 • Jos LCD-näytössä on sormenjälkiä tai pölyä, poista lika hellävaraisesti ja puhdista näyttö pehmeällä liinalla tai muulla soveltuvalla välineellä.

KäyttöohjeetLisätiedotKunnossapitoKotelon pinnan puhdistaminen

 • Pyyhi kotelo pehmeällä liinalla, kuten linssinpuhdistusliinalla.
 • Jos kotelo on hyvin likainen, puhdista se ensin pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa se sitten toisella pehmeällä liinalla.
 • Vältä seuraavia toimia, jottet vaurioita koteloa tai pinnoitetta tai naarmuta objektiivia:
  • Älä käsittele laitetta ohentimilla, bensiinillä, alkoholilla, kemikaaleilla käsitellyillä liinoilla, hyönteissuihkeilla tai aurinkovoiteilla.
  • Älä kosketa laitetta, jos käsissäsi on edellä mainittuja aineita.
  • Älä jätä laitetta pitkäkestoiseen kosketukseen kumi- tai vinyyliesineen kanssa.

KäyttöohjeetLisätiedotKunnossapitoObjektiivin hoitaminen ja säilyttäminen

 • Puhdista objektiivin pinta pehmeällä liinalla, jos
  • objektiivin pinnalla on sormenjälkiä
  • käytät objektiivia kuumassa tai kosteassa paikassa
  • käytät objektiivia suolapitoisessa ympäristössä, kuten meren rannalla.
 • Säilytä objektiivia hyvin ilmastoidussa paikassa, jossa ei ole likaa eikä pölyä.
 • Puhdista objektiivi säännöllisesti ja säilytä sitä yllä olevien ohjeiden mukaisesti, jotta homeitiöt eivät pääse kasvamaan sen pinnalla.

KäyttöohjeetLisätiedotTuotteen käyttäminen ulkomaillaTuotteen käyttäminen ulkomailla

Virtalähde

 • Tätä tuotetta voi käyttää kaikissa maissa/kaikilla alueilla vakiovarusteisiin sisältyvällä verkkovirtalaitteella, kun jännitearvot ovat AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz. Voit myös ladata akkua.

Kuvien katseleminen liitetystä televisiosta

 • Voit katsella kuvia televisiosta (tai näytöstä) liittämällä tuotteen televisioon (tai näyttöön) HDMI-kaapelilla (vakiovaruste) tai AV-kaapelilla (myydään erikseen). Lisätietoja maista ja alueista, joilla tuotteen toistosignaalin muotoa tuetaan, on kohdassa ”Tietoja televisioiden värijärjestelmistä”.

Kuvien katseleminen 4K-muodossa (mallit, joissa on 4K-toiminto)

 • Jos haluat katsella 4K-kuvia 4K-muodossa, tarvitset HDMI-kaapelin ja 4K-yhteensopivan television (tai näytön). Lisätietoja maista ja alueista, joilla tuotteen toistosignaalin muotoa tuetaan, on kohdassa ”Tietoja televisioiden värijärjestelmistä”.

Teräväpiirtolaatuisten (HD) videoiden katseleminen

 • Maissa/alueilla, joissa teräväpiirtolähetyksiä (HD) tuetaan, voit katsella tallennettuja videoita televisiossa samalla teräväpiirtolaadulla (HD), jolla ne tallennettiin.

  Jos haluat katsella kuvia samalla teräväpiirtolaadulla (HD) kuin millä ne tallennettiin, tarvitset HDMI-kaapelin ja teräväpiirtotelevision (tai -näytön), joka tukee tuotteen signaalimuotoa ja on varustettu HDMI-liitännällä.

Tietoja televisioiden värijärjestelmistä

 • Saat lisätietoja tuotteen tukemista signaalimuodoista kohdasta ”Mallitiedot”. Television (tai näytön) on tuettava tuotteen signaalimuotoa, jotta voit katsella kuvaamiasi otoksia televisiosta.
PAL:
Australia, Belgia, Espanja, Hollanti, Hongkong, Italia, Itävalta, Kiina, Kuwait, Malesia, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakian tasavalta, Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tšekin tasavalta, Unkari, Uusi-Seelanti, Yhdistynyt kuningaskunta ym.
PAL-M:
Brasilia
PAL-N:
Argentiina, Paraguay, Uruguay
NTSC:
Bahamasaaret, Bolivia, Chile, Ecuador, Etelä-Korea, Filippiinit, Guyana, Jamaika, Japani, Kanada, Kolumbia, Meksiko, Peru, Surinam, Taiwan, Venezuela, Väli-Amerikka, Yhdysvallat ym.
SECAM:
Bulgaria, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Ranska, Ukraina, Venäjä ym.

Paikallisen ajan asettaminen

 • Käyttäessäsi tuotetta muissa maissa/muilla alueilla voit siirtää kellon helposti oleskelualueesi aikaan asettamalla kellonajan aikaeron perusteella. Valitse - [Setup] - [Clock Settings] - [Summer Time] ja - [Setup] - [Clock Settings] - [Area Setting].

KäyttöohjeetLisätiedotTuotteen käyttäminen ulkomaillaAikavyöhykkeet

Kaupunkin aikaerot näkyvät seuraavasti:
GMT:
Lisbon/London
+01:00:
Berlin/Paris
+02:00:
Helsinki/Cairo/Istanbul
+03:00:
Nairobi
+03:30:
Tehran
+04:00:
Moscow/Abu Dhabi/Baku
+04:30:
Kabul
+05:00:
Karachi/Islamabad
+05:30:
Kolkata/New Delhi
+06:00:
Almaty/Dhaka
+06:30:
Yangon
+07:00:
Bangkok/Jakarta
+08:00:
HongKong/Singapore/Beijing
+09:00:
Tokyo/Seoul
+09:30:
Adelaide/Darwin
+10:00:
Melbourne/Sydney
+11:00:
Solomon Is
+12:00:
Fiji/Wellington
-11:00:
Midway Island
-10:00:
Hawaii
-09:00:
Alaska
-08:00:
LosAngeles/Tijuana
-07:00:
Denver/Arizona
-06:00:
Chicago/MexicoCity
-05:00:
New York/Bogota
-04:00:
Santiago
-03:30:
St. John's
-03:00:
Brasilia/Montevideo
-02:00:
Fernando de Noronha
-01:00:
Azores/Cape Verde Is.

KäyttöohjeetLisätiedotTavaramerkitTietoa tavaramerkeistä

 • Handycam ja ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • AVCHD, AVCHD-logo, AVCHD Progressive ja AVCHD Progressive -logo ovat Panasonic Corporationin ja Sony Corporationin tavaramerkkejä.
 • PlayMemories Home, PlayMemories Home -logo, PlayMemories Online, PlayMemories Online -logo, PlayMemories Mobile ja PlayMemories Mobile -logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
 • Memory Stick, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , MagicGate, , MagicGate Memory Stick ja MagicGate Memory Stick Duo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • InfoLITHIUM on Sony Corporationin tavaramerkki.
 • BIONZ X on Sony Corporationin tavaramerkki.
 • BRAVIA ja Photo TV HD ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
 • Blu-ray Disc™ ja Blu-ray™ ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.
 • Dolby ja double-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
 • Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
 • Microsoft, Windows, Windows Vista ja DirectX ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 • Mac on Apple Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 • iPhone ja iPad ovat Apple Inc.-yhtiön tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
 • iOS on Cisco Systems, Inc.-yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki.
 • Intel, Pentium ja Intel Core ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 • Android ja Google Play ovat Google Inc.-yhtiön tavaramerkkejä.
 • Wi-Fi, Wi-Fi-logo, Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA ja WPA2 ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • DLNA ja DLNA CERTIFIED ovat Digital Living Network Alliancen tavaramerkkejä.
 • N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa tai muissa maissa.
 • ” ja ”PlayStation” ovat Sony Computer Entertainment Inc.-yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
 • Facebook ja ”f”-logo ovat Facebook, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • YouTube ja YouTube-logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • Muut tässä käyttöoppaassa mainitut järjestelmien nimet ja tuotenimet ovat yleisesti kehittäjiensä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. Huomaa, että ™- ja ®-merkkejä ei aina käytetä tässä käyttöoppaassa.

Tee PlayStation 3:n käytöstä vieläkin viihdyttävämpää lataamalla PlayStation 3-sovellus PlayStation Storesta (missä saatavilla).

PlayStation 3-sovelluksen käyttö vaatii PlayStation Network -tilin ja sovelluksen lataamisen. Sovellus on ladattavissa alueilla, joilla PlayStation Store on käytettävissä.

KäyttöohjeetLisätiedotKäyttöoikeudetHuomioita käyttöoikeuksista

TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC-PATENTTIEN EHTOJEN MUKAISESTI KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN, JA KULUTTAJALLA ON OIKEUS

(i) KOODATA VIDEO AVC-STANDARDIN (”AVC-VIDEO”) MUKAISESTI JA/TAI

(ii) PURKAA AVC-VIDEO, JONKA KULUTTAJA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI JOKA ON SAATU LISENSOIDULTA AVC-VIDEOTOIMITTAJALTA.

LISENSSIÄ EI MYÖNNETÄ MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN SUORASTI TAI EPÄSUORASTI.

LISÄTIETOJA ANTAA MPEG LA, L.L.C.

KÄY OSOITTEESSA <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Tuotteen ohjelmistot toimitetaan niiden tekijänoikeuksien omistajien kanssa tehtyjen käyttöoikeussopimuksien mukaisesti. Meillä on velvollisuus ilmoittaa seuraavista asioista näiden ohjelmistosovellusten tekijänoikeuksien omistajien pyynnöstä. Lue seuraavat osat.

Käyttöoikeuksien (englanninkieliset) kopiot on tallennettu tuotteen sisäiseen muistiin. Muodosta Mass Storage -yhteys tuotteen ja tietokoneen välille ja lue PMHOME-ohjelmiston LICENSE-kansiossa olevat tiedostot.

GNU GPL/LGPL -lisenssiohjelmistot

Tuote sisältää ohjelmistoja, jotka on lisensoitu GNU General Public License -lisenssillä (jatkossa ”GPL”) tai GNU Lesser General Public License -lisenssillä (jatkossa ”LGPL”).

Tässä ilmoitetaan käyttäjälle, että hänellä on oikeus käyttää, muuttaa ja jaella näiden ohjelmistojen lähdekoodia mukana toimitetun GPL/LGPL-käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti.

Lähdekoodi on saatavissa Internetistä. Voit ladata sen seuraavasta URL-osoitteesta. Kun lataat lähdekoodia, valitse tuotteen malliksi FDR-AX100/HDR-CX900.

http://www.sony.net/Products/Linux/

Pyydämme, ettet ota yhteyttä meihin lähdekoodin sisältöön liittyen.

Käyttöoikeuksien (englanninkieliset) kopioiot on tallennettu tuotteen sisäiseen muistiin. Muodosta Mass Storage -yhteys tuotteen ja tietokoneen välille ja lue PMHOME-ohjelmiston LICENSE-kansiossa olevat tiedostot.

KäyttöohjeetLisätiedotZoomauskertoimetZoomauskertoimet

Kun tallennat videon ja SteadyShot-asetus on [Active] ([Clear Image Zoom])

4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
18-kertainen
HD:
24-kertainen

Kun tallennat videon tai valokuvan ja SteadyShot-asetus on [Standard] tai [Off]

12-kertainen

Kun [Digital Zoom]-asetus on [160x]

160-kertainen

VianmääritysVianmääritysOngelmatilanteetOngelmatilanteet

Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelma, noudata seuraavia ohjeita.

 1. Tarkista ”Vianmääritys”-osion kohdat ja tarkasta tuote.
 2. Irrota virtalähde ja liitä se uudelleen noin 1 minuutin kuluttua. Käynnistä sitten tuote.
 3. Suorita [Initialize]-toiminto.
  • Jos valitset [Initialize], kaikki asetukset palautetaan oletusarvoihin, myös kellonaika.
 4. Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.

VianmääritysVianmääritysYleinen käyttöVideokameraan ei tule virtaa.

 • Kiinnitä ladattu akku laitteeseen.
 • Verkkovirtalaitteen pistoke on irrotettu pistorasiasta . Liitä se takaisin pistorasiaan .

VianmääritysVianmääritysYleinen käyttöTuote ei toimi, vaikka siihen on kytketty virta.

 • Irrota verkkovirtalaite pistorasiasta tai poista akku ja aseta se takaisin noin 1 minuutin kuluttua.

VianmääritysVianmääritysYleinen käyttöValikkoasetukset ovat muuttuneet automaattisesti.

 • Kun Intelligent Auto -tila on käytössä, joitakin kuvanlaatuun liittyviä valikkoasetuksia muutetaan automaattisesti.
 • Seuraavat valikkoasetukset palautuvat oletusarvoihinsa, kun vaihdat videokuvaus-, valokuvaus- ja toistotilan välillä.
  • [Fader]
  • [Self-Timer]

VianmääritysVianmääritysYleinen käyttöTuote lämpenee.

 • Tuote voi lämmetä käytön aikana. Tämä ei ole merkki viasta.

VianmääritysVianmääritysYleinen käyttöIntelligent Auto peruuntuu.

 • Intelligent Auto -asetus peruuuntuu, jos muutat seuraavia asetuksia:
  • [Smth Slw REC]
  • [Golf Shot]
  • [High Speed REC]
  • [White Balance]
  • [Spot Meter/Fcs]
  • [Spot Meter]
  • [Spot Focus]
  • [Exposure]
  • [Focus]
  • [AGC Limit]
  • [AE Shift]
  • [Low Lux]
  • [Scene Selection]
  • [Picture Effect]
  • [Cinematone]
  • [Auto Wind NR]
  • [SteadyShot]
  • [Auto Back Light]
  • [Face Detection]
  • IRIS
  • Shutter Speed
  • Vahvistus (ISO)

VianmääritysVianmääritysAkut/virtalähteetVirta katkeaa yhtäkkiä.

 • Käytä verkkovirtalaitetta.
 • Oletusasetuksella tuote sammuttaa itsensä, kun mitään toimintoja ei käytetä 2 minuuttiin ([Power Save]). Muuta [Power Save] -asetusta tai kytke virta uudelleen.
 • Lataa akku.

VianmääritysVianmääritysAkut/virtalähteetPOWER/CHG (lataus) -merkkivalo ei syty, kun akkua ladataan.

 • Sammuta tuote.
 • Kiinnitä ladattu akku laitteeseen oikein.
 • Kytke virtajohto pistorasiaan kunnolla.
 • Akku on ladattu täyteen.

VianmääritysVianmääritysAkut/virtalähteetPOWER/CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu akun lataamisen aikana.

 • Jos lataat akkua Built-in USB Cable -kaapelilla, irrota Built-in USB Cable -kaapeli ja liitä se sitten uudelleen.
 • Jos akun lämpötila on liian korkea tai liian matala, akkua ei ehkä voi ladata.
 • Kiinnitä ladattu akku laitteeseen oikein. Jos ongelma ei poistu, irrota verkkovirtalaite pistorasiasta ja ota yhteys Sony-jälleenmyyjään. Akku voi olla vioittunut.

VianmääritysVianmääritysAkut/virtalähteetAkun jäljellä oleva virta ei näy oikein.

 • Ympäristön lämpötila on liian korkea tai liian matala. Tämä ei ole merkki viasta.
 • Akkua ei ole ladattu riittävän täyteen. Lataa akku uudelleen täyteen. Jos ongelma ei ratkea, vaihda akku uuteen.
 • Tuotteen käyttöympäristö voi aiheuttaa sen, ettei jäljellä oleva virta näy oikein.

VianmääritysVianmääritysAkut/virtalähteetAkku tyhjenee nopeasti.

 • Ympäristön lämpötila on liian korkea tai liian matala. Tämä ei ole merkki viasta.
 • Akkua ei ole ladattu riittävän täyteen. Lataa akku uudelleen täyteen. Jos ongelma ei ratkea, vaihda akku uuteen.

VianmääritysVianmääritysNäyttöValikon toiminnot näkyvät harmaina.

 • Harmaina näkyvät toiminnot eivät ole valittavissa nykyisessä tallennus-/toistotilassa.
 • Joitakin toimintoja ei voi käyttää samanaikaisesti.

VianmääritysVianmääritysNäyttöPainikkeet eivät näy LCD-näytössä.

 • Kosketa LCD-näyttöä kevyesti.

VianmääritysVianmääritysNäyttöKosketuspaneelin painikkeet eivät toimi oikein tai eivät toimi lainkaan.

 • Säädä kosketuspaneelia ([Calibration]).

VianmääritysVianmääritysNäyttöLCD-näytön painikkeet katoavat näkyvistä nopeasti.

 • Jos asetat [Display Setting] -asetukseksi [On], painikkeet eivät häviä LCD-näytöstä.

VianmääritysVianmääritysNäyttöNäytöllä on pisteitä ruudukon muodossa.

 • Näitä pisteitä syntyy näytön valmistusprosessissa, mutta ne eivät vaikuta tallennettavaan kuvaan millään tavalla.

VianmääritysVianmääritysNäyttöLCD-näytön taustavalo sammuu, jos tuotetta ei käytetä vähään aikaan.

 • Oletusasetuksella LCD-näytön taustavalo sammuu automaattisesti, jos tuotetta ei käytetä noin 1 minuuttiin ([Power Save]).

VianmääritysVianmääritysEtsinEtsimen kuva on epäselvä.

 • Siirrä etsimen objektiivinsäätövipua, kunnes kuva on selvä.

VianmääritysVianmääritysEtsinEtsimessä ei näy kuvaa.

 • Sulje LCD-näyttö. Vaikka etsin olisi vedetty ulos, etsimessä ei näy kuvaa, kun LCD-näyttö on auki.

VianmääritysVianmääritysMuistikorttiMuistikorttitoimintoja ei voi käyttää.

 • Jos muistikortti on alustettu tietokoneessa, alusta se uudelleen tuotteessa.
 • Jos valitset XAVC S-muodon [File Format]-kohdassa, käytä luokan 10 SDXC-muistikorttia tai nopeampaa.

VianmääritysVianmääritysMuistikorttiMuistikortille tallennettuja kuvia ei voi poistaa.

 • Hakemistonäytöstä voi poistaa enintään 100 kuvaa kerrallaan.
 • Suojattuja kuvia ei voi poistaa.

VianmääritysVianmääritysMuistikorttiTiedoston nimi näkyy väärin tai vilkkuu.

 • Tiedosto on vioittunut.
 • Tiedosto ei ole tuotteen tukemassa muodossa.

VianmääritysVianmääritysMuistikorttiKuvia ei voi toistaa tai muistikorttia ei tunnisteta.

 • Toistolaite ei tue muistikorttien sisällön toistamista.

VianmääritysVianmääritysLangaton kaukosäädinVakiovarusteisiin sisältyvä langaton kaukosäädin ei toimi.

 • Aseta [Remote Ctrl] -asetukseksi [On].
 • Aseta akku akkukoteloon siten, että +/–-navat vastaavat +/–-merkkejä.
 • Poista esteet langattoman kaukosäätimen ja kaukosäätimen vastaanottimen välistä.
 • Suuntaa kaukosäätimen vastaanotin pois voimakkaista valonlähteistä, kuten suorasta auringonvalosta tai kattovaloista. Muutoin langaton kaukosäädin saattaa toimia väärin.

VianmääritysVianmääritysLangaton kaukosäädinToinen DVD-laite toimii, kun käytät vakiovarusteisiin sisältyvää langatonta kaukosäädintä.

 • Valitse kaukosäätimen tilaksi muu kuin DVD 2 DVD-laitteelle tai peitä DVD-laitteen vastaanotin mustalla paperilla.

VianmääritysVianmääritysKuvaaminenSTART/STOP- tai PHOTO-painikkeen painaminen ei käynnistä kuvausta.

 • Toistonäyttö on näkyvissä. Pysäytä toisto ja valitse – [Shooting Mode] – [Movie] tai [Photo].
 • Tuote tallentaa juuri otettua kuvaa tallennusvälineelle. Uutta kuvaa ei voi ottaa tänä aikana.
 • Tallennusväline on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia.
 • Videoiden tai valokuvien kokonaismäärä ylittää tuotteen tallennuskapasiteetin. Poista tarpeettomia kuvia.

VianmääritysVianmääritysKuvaaminenValokuvia ei voi tallentaa.

 • Valokuvia ei voi tallentaa, jos käytössä on jokin seuraavista:
  • [Smth Slw REC]
  • [Golf Shot]
  • [High Speed REC]
  • [Fader]
 • Kun [Dual Video REC]-asetus on [On], et voi kuvata valokuvia tallentaessasi videota videoiden tallennustilassa.
 • Laite ei ehkä voi kuvata valokuvia videoiden tallennustilassa valitusta [REC Mode]- tai [Frame Rate]-asetuksesta riippuen.
 • Kun valitset [Picture Effect]-valinnan, et voi tallentaa valokuvia videoiden tallennustilassa.

VianmääritysVianmääritysKuvaaminenKäyttövalo palaa tai vilkkuu, vaikka kuvaus on lopetettu.

 • Tuote tallentaa juuri otettua kohtausta muistikortille.

VianmääritysVianmääritysKuvaaminenKuvausnäyttö näyttää erilaiselta kuin ennen.

 • Laitteen tila voi aiheuttaa sen, että kuvausnäyttö näyttää erilaiselta. Tämä ei ole merkki viasta.

VianmääritysVianmääritysKuvaaminenVideoiden todellinen tallennusaika on lyhyempi kuin tallennusvälineen oletettu keskimääräinen tallennusaika.

 • Kuvausolosuhteet voivat lyhentää käytettävissä olevaa tallennusaikaa esimerkiksi nopeasti liikkuvaa kohdetta kuvattaessa.

VianmääritysVianmääritysKuvaaminenTuote lakkaa kuvaamasta.

 • Jos altistat tuotteen jatkuvalle tärinälle, tallennus voi pysähtyä.

VianmääritysVianmääritysKuvaaminenSTART/STOP-painikkeen painamishetken ja videon tallennuksen todellisen aloitus- tai lopetushetken välissä on pieni viive.

 • Laitteessa saattaa olla pieni viive START/STOP-painikkeen painamishetken ja videon tallennuksen todellisen aloitus- tai lopetushetken välissä. Tämä ei ole merkki viasta.

VianmääritysVianmääritysKuvaaminenAutomaattinen tarkennus ei toimi.

 • Aseta [Focus]-asetukseksi [Auto].
 • Jos automaattinen tarkennus ei tarkenna oikeaan kohteeseen, säädä tarkennusta manuaalisesti.

VianmääritysVianmääritysKuvaaminen SteadyShot ei toimi.

 • Aseta [SteadyShot]-asetukseksi [Active] tai [Standard] ja [SteadyShot]-asetukseksi [On].
 • Vaikka [SteadyShot]-asetus on [Active] tai [Standard] tai [SteadyShot]-asetus on [On], tuote ei ehkä pysty korjaamaan voimakasta tärinää.

VianmääritysVianmääritysKuvaaminenKuvien tallentaminen tai toistaminen oikein ei onnistu.

 • Jos tallennat ja poistat kuvia toistuvasti, tallennusvälineellä olevat tiedostot saattavat pirstaloitua, eikä kuvia voida tallentaa eikä toistaa oikein. Varmuuskopioi kuvat toiseen tallennusvälineeseen ja alusta tuotteen tallennusväline [Format]-toiminnolla.

VianmääritysVianmääritysKuvaaminenTuotteen editse erittäin nopeasti liikkuvat kohteet näyttävät vääristyneiltä.

 • Tätä kutsutaan polttotasoilmiöksi. Tämä ei ole merkki viasta. Kuvalaitteen (CMOS-kenno) kuvasignaalin lukutapa saattaa joissakin olosuhteissa aiheuttaa sen, että objektiivin editse erittäin nopeasti liikkuvat kohteet näyttävät vääristyneiltä.

VianmääritysVianmääritysKuvaaminenKuvassa on vaakasuuntaisia juovia.

 • LCD-näytössä saattaa näkyä vaakasuuntaisia viivoja, jos kuvaat loiste-, natrium-, elohopea- tai LED-valaisimen valossa.

  Voit parantaa tilannetta säätämällä suljinnopeutta.

VianmääritysVianmääritysKuvaaminen[Monitor Brightness] -asetusta ei voi määrittää.

 • Et voi määrittää [Monitor Brightness] -asetusta, jos
  • LCD-näyttö on suljettu niin, että LCD-näyttö on ulospäin.
  • Tuotetta käytetään vakiovarusteisiin sisältyvällä verkkovirtalaitteella.

VianmääritysVianmääritysKuvaaminenÄäni ei tallennu oikein.

 • Jos kytket tai irrotat ulkoisen mikrofonin tai muun vastaavan lisävarusteen videon tallentamisen aikana, ääni ei välttämättä tallennu oikein. Ääni tallentuu oikein, kun palautat mikrofoniliitännän aloittaessasi videon tallentamisen.
 • Jos säädät äänenvoimakkuuden alimmalle tasolle [Audio Rec Level] -asetuksella, videoihin ei tallenneta ääntä.

VianmääritysVianmääritysKuvaaminenLaite tallentaa valokuvia automaattisesti.

 • Kun [Smile Shutter] -asetus on [Dual Capture] tai [Always On], laite ottaa valokuvan automaattisesti, kun se tunnistaa hymyn.

VianmääritysVianmääritysToistoKuvia ei voi toistaa.

 • Valitse toistettavan videon tyyppi (XAVC S/AVCHD/MP4) videomuodon valintapainikkeella.
 • Muilla laitteilla tallennettuja kuvia ei ehkä voi toistaa. Tämä ei ole merkki viasta.
 • Jos haluat toistaa sellaisia videotiedostoja, joita on muokattu tietokoneella tai muilla laitteilla ja kirjoitettu sen jälkeen uudelleen tallennusvälineelle mutta joiden kuvaa ei näy tapahtumanäkymässä, suorita [Repair Img. DB F.].
 • Jos haluat toistaa [XAVC S 4K] -muodossa tallennetun videon, valitse sama [Frame Rate]-asetuksen arvo (30p tai 24p), jota käytit tallennuksen aikana. Jos arvo ei ole sama, et pysty toistamaan videota eikä pikkukuvaa näytetä LCD-näytössä (mallit, joissa on 4K-toiminto ja NTSC-värijärjestelmä).

VianmääritysVianmääritysToistoValokuvia ei voi toistaa.

 • Et ehkä voi toistaa valokuvia, joiden tiedosto- tai kansion nimeä on muutettu tai joita on muokattu tietokoneella. (Tiedostonimi vilkkuu tällöin.) Tämä ei ole merkki viasta.

VianmääritysVianmääritysToistoVideo jumittuu.

 • Videon tallennuksen aikana kuvatut valokuvat toistetaan. Oletuksena videot ja valokuvat toistetaan peräkkäin.

VianmääritysVianmääritysToistoPikkukuvassa näkyy kuvake.

 • Kuvatietokantatiedosto saattaa olla vioittunut. Tarkista tietokanta valitsemalla – [Setup] – [Media Settings] – [Repair Img. DB F.] – tallennusväline. Jos kuvake näkyy tämän jälkeenkin, poista kuva, jossa on merkki .
 • voi näkyä kuvissa, jotka on esimerkiksi tallennettu muilla laitteilla tai joita on muokattu tietokoneessa.
 • Irrotit verkkovirtalaitteen tai akun, kun tallennusvälinekuvake näytön oikeassa yläkulmassa oli valaistu tai ennen kuin käyttövalo sammui kuvaamisen jälkeen. Tämä saattaa vahingoittaa kuvatietoja, ja tulee näyttöön.

VianmääritysVianmääritysToistoÄäntä ei kuulu toiston aikana, tai ääni on hyvin hiljainen.

 • Lisää äänenvoimakkuutta.
 • Jos säädät äänenvoimakkuuden alimmalle tasolle [Audio Rec Level] -asetuksella, videoihin ei tallenneta ääntä.
 • Ääntä ei tallenneta kuvattaessa [Smth Slw REC]- tai [Golf Shot] -toiminnolla.

VianmääritysVianmääritysToistoVasemmalta ja oikealta tuleva ääni eivät ole tasapainossa, kun videoita toistetaan tietokoneissa tai muissa laitteissa.

 • Muuta äänen muuntotyyppiä (miksaustapaa), kun videota toistetaan 2-kanavaisissa stereolaitteissa. Katso lisätietoja toistolaitteena käytettävän laitteen käyttöohjeesta.
 • Voit muuttaa äänen 2-kanavaiseksi levyä luodessasi käyttämällä PlayMemories Home -ohjelmaa.
 • Näin käy, kun tietokone tai muu laite muuntaa 5.1-kanavaisena tallennetun tilaäänen 2-kanavaiseksi (tavallinen stereoääni). Tämä ei ole merkki viasta.
 • Tallenna ääntä siten, että [Audio Mode] -asetus on [2ch Stereo].

VianmääritysVianmääritysWi-Fi Langatonta tukiasemaa, johon haluat ottaa yhteyden, ei näy.

 • Langaton tukiasema ei ehkä näy tuotteessa signaalin heikkouden takia. Siirrä tuote lähemmäksi langatonta tukiasemaa.
 • Langaton tukiasema ei ehkä näy tuotteessa sen asetusten takia. Selvitä langattoman tukiaseman oikeat asetukset sen käyttöoppaasta.

VianmääritysVianmääritysWi-Fi [WPS Push] ei toimi.

 • [WPS Push] ei ehkä ole käytettävissä langattoman tukiaseman asetusten takia. Vahvista salasana ja tukiaseman SSID [Access point settings] -asetusta varten.

VianmääritysVianmääritysWi-Fi [Ctrl with Smartphone], [Send to Smartphone], [Send to Computer] tai [View on TV] keskeytyvät liian aikaisin.

 • Jos akun varaustaso on matala, [Ctrl with Smartphone], [Send to Smartphone], [Send to Computer] tai [View on TV] voivat keskeytyä liian aikaisin. Liitä verkkovirtalaite tai lataa akku ennen käyttöä.

VianmääritysVianmääritysWi-Fi Videoita ei voi siirtää älypuhelimeen.

 • Kun haluat lähettää videon älypuhelimeesi, varmista, että se on tallennettu MP4-muodossa. Ennen kuin tallennat älypuhelimeen siirrettävän videon, varmista, että [Dual Video REC] -asetus on [On].

VianmääritysVianmääritysWi-Fi Kuvausnäyttö ei näy kunnolla. Liitäntä ei ole kunnossa.

 • Yhteys älypuhelimen ja tuotteen välillä ei ehkä toimi signaalin heikkouden takia. Siirrä tuote ja älypuhelin lähemmäksi toisiaan.

VianmääritysVianmääritysWi-Fi NFC-yhteys ei toimi.

 • Siirrä laitteita siten, että älypuhelimen (N-merkki) ja tuotteen (N-merkki) etäisyys on pienempi.

  Jos ongelma ei ratkea, siirrä älypuhelinta muutama millimetri tai siirrä älypuhelin pois tuotteen luota, odota vähintään 10 sekuntia ja kosketa laitteilla uudestaan toisiaan.

 • Tuote on [Airplane Mode] -tilassa. Aseta [Airplane Mode] -asetukseksi [Off].
 • Varmista, että älypuhelin on valmis muodostamaan yhteyden. Lisätietoja on älypuhelimen käyttöoppaassa.
 • Älä aseta älypuhelimen lisäksi muita metalliesineita tuotteen (N-merkki) lähelle.
 • Älä kosketa tuotteen (N-merkki) 2:lla tai useammalla älypuhelimella yhtä aikaa.
 • Jos käytät älypuhelimellasi toista NFC-toimintoa käyttävää sovellusta samanaikaisesti, sulje toinen sovellus.

VianmääritysVianmääritysVideoiden/valokuvien muokkaaminen tällä laitteellaMuokkaaminen ei onnistu.

 • Muokkaaminen ei onnistu kuvan tilan vuoksi.

VianmääritysVianmääritysVideoiden/valokuvien muokkaaminen tällä laitteellaVideota ei voi jakaa.

 • Seuraavia videoita ei voi jakaa.
  • Liian lyhyet videot
  • XAVC S 4K (mallit, joissa on 4K-toiminto) ja XAVC S HD-videot
  • MP4-videot
 • Poista tietojen suojaus ja jaa tiedostot sitten.

VianmääritysVianmääritysToisto televisiossaKuva ei näy ja ääni ei kuulu kytketyssä televisiossa.

 • Kuvaa ei lähetetä HDMI OUT -liitännästä, jos kuvaan on tallennettu tekijänoikeuksia suojaavia signaaleja.

VianmääritysVianmääritysToisto televisiossaKuvien ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta reunasta leikkautuu osa pois kytketyssä televisiossa.

 • Tuotteen LCD-näyttö pystyy näyttämään tallennetut kuvat koko LCD-näytöllä (koko kuvaruudun näyttö). Kuvien ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta reunasta voi kuitenkin leikkautua osa pois, kun kuvia toistetaan televisiossa, joka ei ole yhteensopiva koko kuvaruudun näytön kanssa.
 • Kuvat kannattaa tallentaa käyttämällä [Grid Line] -näytön ulompaa kehystä kuva-alueen rajana.

VianmääritysVianmääritysToisto televisiossaKuva näkyy vääristyneenä 4:3-kuvasuhteisessa televisiossa.

 • Näin voi käydä, kun katsot kuvaa 4:3-kuvasuhteisessa televisiossa. Aseta oikea [TV Type] -asetus ja toista kuva.

VianmääritysVianmääritysToisto televisiossaLCD-näytön ylä- ja alareunassa näkyy 4:3-kuvasuhteisessa televisiossa musta palkki.

 • Näin voi käydä, kun katsot kuvaa 4:3-kuvasuhteisessa televisiossa. Tämä ei ole merkki viasta.

VianmääritysVianmääritysKopiointi ja kytkeminen muihin laitteisiinKuvien kopiointi ei onnistu.

 • Kuvia ei voi kopioida HDMI-kaapelin kautta.
 • AV-kaapeli (myydään erikseen) on kytketty väärin. Varmista, että kaapeli on kytketty laitteen tuloliitäntään.
 • Et voi kopioida XAVC S -videoita.

VianmääritysVianmääritysTietokoneeseen kytkeminenPlayMemories Home -ohjelmistoa ei voi asentaa.

 • PlayMemories Home -ohjelmiston asentaminen vaatii Internet-yhteyden.
 • Tarkista tietokoneympäristö tai PlayMemories Home -ohjelmiston asentamismenettely.

VianmääritysVianmääritysTietokoneeseen kytkeminenPlayMemories Home ei toimi oikein.

 • Lopeta PlayMemories Home ja käynnistä tietokone uudelleen.

VianmääritysVianmääritysTietokoneeseen kytkeminenTietokone ei tunnista laitetta.

 • Irrota näppäimistöä, hiirtä ja tätä laitetta lukuun ottamatta kaikki USB-laitteet tietokoneesi USB-liitännästä.
 • Irrota Built-in USB Cable -kaapeli tietokoneesta ja käynnistä tietokone uudelleen. Kytke sitten tietokone ja tuote uudelleen oikeassa järjestyksessä.
 • Kun sekä Built-in USB Cable -kaapeli että tuotteen Multi/micro-USB-liitin on kytketty ulkoisiin laitteisiin samanaikaisesti, irrota se, jota ei ole kytketty tietokoneeseen.

VianmääritysAutomaattisen vianmäärityksen näyttö / varoitusilmaisimetAutomaattisen vianmäärityksen näyttö / varoitusilmaisimetAutomaattisen vianmäärityksen näyttö

Jos LCD-näytössä tai etsimessä näkyy ilmaisimia, tarkista seuraavat asiat. Jos ongelma ei ratkea, vaikka olet yrittänyt korjata sen muutaman kerran, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon. Ilmoita myyjälle tai huollon edustajalle LCD-näytössä näkyvä, C:llä tai E:llä alkava virhekoodi kokonaisuudessaan.

Saatat kulla merkkiäänen, kun tärkeä varoitusilmaisin tulee LCD-näyttöön.

C:(tai E:) : (Automaattisen vianmäärityksen näyttö)

C:04:

Et käytä oikeanlaista akkua. Käytä oikeanlaista akkua.

Kytke verkkovirtalaitteen DC-liitin tukevasti tuotteen DC IN -liitäntään.

C:06:

Akun lämpötila on korkea. Vaihda akku tai sijoita se viileään paikkaan.

C:13: / C:32:

Irrota virtalähde. Aseta virtalähde takaisin paikalleen ja yritä käyttää tuotetta uudelleen.

E: :

Seuraa ohjeita ”Ongelmatilanteet”-osion vaiheesta 2 lähtien.

(Akun varausta koskeva varoitus)

Akun varaus on lähes purkautunut.

voi vilkkua tuotteen käyttötavan, ympäristön tai akun tilan vuoksi, vaikka akkuvirtaa olisi jäljellä noin 20 minuuttia.

(Akun lämpötilaa koskeva varoitusilmaisin)

Akun lämpötila on korkea. Vaihda akku tai sijoita se viileään paikkaan.

(Muistikorttia koskeva varoitusilmaisin)

Vilkkuu hitaasti

Kuvien tallentamiseen tarvittava tallennustila on loppumassa.

Videokamerassa ei ole muistikorttia.

Vilkkuu nopeasti

Kuvien tallentamiseen ei ole riittävästi tilaa. Kun olet tallentanut kuvat jollekin muulle tallennusvälineelle, poista tarpeettomat tiedostot tai alusta muistikortti.

Kuvatietokantatiedosto saattaa olla vioittunut. Tarkista tietokanta valitsemalla – [Setup] – [Media Settings] – [Repair Img. DB F.] – tallennusväline.

Muistikortti on vioittunut.

(Muistikortin alustusta koskevat varoitusilmaisimet)

Muistikortti on vioittunut.

Muistikorttia ei ole alustettu oikein.

(Yhteensopimatonta muistikorttia koskeva varoitusilmaisin)

Videokamerassa on yhteensopimaton muistikortti.

(Muistikortin kirjoitussuojausta koskeva varoitusilmaisin)

Muistikortti on kirjoitussuojattu.

Muistikortin käyttöä on rajoitettu toisessa laitteessa.

(Ulkoista laitetta koskeva varoitusilmaisin)

Kuvatietokantatiedosto saattaa olla vioittunut. Tarkista tietokanta valitsemalla – [Setup] – [Media Settings] – [Repair Img. DB F.] – tallennusväline.

Ulkoinen laite on vioittunut.

(Ulkoisen laitteen alustusta koskevat varoitusilmaisimet)

Ulkoinen laite on vioittunut.

Ulkoista laitetta ei ole alustettu oikein.

(Kameran tärinää koskeva varoitusilmaisin)

Tuotetta ei pidellä vakaana, joten tärinää voi ilmetä. Pitele tuotetta vakaasti kahdella kädellä kuvauksen aikana. Huomaa kuitenkin, ettei kameran tärinän varoitusilmaisin poistu näkyvistä.

(Valokuvan tallennusta koskeva varoitusilmaisin)

Tallennusväline on täynnä.

Valokuvia ei voi tallentaa käsittelyn aikana. Odota hetki ja tallenna sitten.

Et voi tallentaa kuvia videoiden tallentamisen aikana seuraavissa tilanteissa:

 • [REC Mode]-asetus on [Highest Quality ]
 • [Frame Rate] -asetus on [60p] (mallit, joissa on NTSC-värijärjestelmä) tai [50p] (mallit, joissa on PAL-värijärjestelmä)
 • [Picture Effect]-asetus on valittu
 • [Dual Video REC]-asetus on [On]

VianmääritysVaroitusilmoituksetVaroitusilmoituksetVaroitusilmaisimet

Jos LCD-näytössä näkyy ilmoituksia, seuraa seuraavia ohjeita.

Data error.

 • Näin voi käydä, jos tuote altistuu toistuvasti iskuille.
 • Muilla laitteilla tallennettuja videoita ei ehkä voi toistaa.

The Image Database File is damaged. Do you want to create a new file?

HD movie management information is damaged. Create new information?

 • Hallintatiedosto on vioittunut. Kun valitset [Yes], tuote luo uuden hallintatiedoston. Vanhoja tallennusvälineelle tallennettuja kuvia ei voi toistaa (kuvatiedostot eivät ole vioittuneet). Jos suoritat [Repair Img. DB F.]-toiminnon uusien tietojen luomisen jälkeen, vanhojen tallennettujen kuvien katselu voi tulla mahdolliseksi. Jos tästä ei ole apua, kopioi kuva PlayMemories Home -ohjelmistolla.

There is no Image Database File Movies cannot be recorded or played Create a new file?

There is no HD movie management information. Create new information?

 • Videoita ei voi tallentaa tai toistaa, koska videoiden hallintatietoja ei ole. Jos valitset [Yes], uudet hallintatiedot luodaan, ja voit tallentaa ja toistaa videoita.

Inconsistencies found in image database file. Do you want to repair the image database file?

The Image Database File is damaged. Do you want to repair the Image Database File?

Inconsistencies found in image database file. Cannot record or play HD movies. Do you want to repair the image database file?

 • Videoita ei voi tallentaa tai toistaa, koska videoiden hallintatietoja ei ole. Jos valitset , uudet hallintatiedot luodaan, ja voit tallentaa ja toistaa videoita.

Inconsistencies found in the image database file. Back up and recover.

Recover, then import using the included PC software.

 • Koska teräväpiirtolaatuisten (HD) videoiden tietokantatiedot ovat vioittuneet, tietokannassa olevien ja tiedostossa olevien tietojen välillä on epäyhdenmukaisuuksia. Valitse , jos haluat varmuuskopioida teräväpiirtolaatuiset (HD) videot ja korjata tietokantatiedoston. Varmuuskopioidut videot eivät näy laitteessa. Kun liität laitteen tietokoneeseen tietokannan korjaamisen jälkeen, voit tuoda varmuuskopioidut teräväpiirtolaatuiset (HD) videot tietokoneeseen siihen asennetulla PlayMemories Home -ohjelmistolla. Ei ole kuitenkaan taattua, että kaikki videot voidaan tuoda tietokoneeseen.

Buffer overflow. Writing to the media was not completed in time.

 • Olet suorittanut toistuvasti tallennus- ja poistotoimintoja tai käytössä on muistikortti, joka on alustettu toisella laitteella. Kopioi sisältö toiseen laitteeseen (esimerkiksi tietokoneeseen) ja alusta sitten muistikortti tässä laitteessa.
 • Muistikortin koko ei riitä videoiden kopiointiin. Käytä suositeltua muistikorttia.

Restoring data...

 • Tietojen kirjoittaminen tuotteen sisäiselle tallennusvälineelle epäonnistui. Videokamera yritti palauttaa tiedot, mutta ei onnistunut.

Cannot recover data.

 • Tietojen kirjoittaminen tuotteen sisäiselle tallennusvälineelle epäonnistui. Videokamera yritti palauttaa tiedot, mutta ei onnistunut.

Reinsert the memory card.

 • Yritä asettaa muistikortti uudelleen paikalleen muutaman kerran. Jos ilmaisin vilkkuu tämänkin jälkeen, muistikortti voi olla vioittunut. Kokeile toista muistikorttia.

Cannot recognize this memory card. Format and use again.

 • Alusta muistikortti. Huomaa, että muistikorttia alustettaessa kaikki tallennetut videot ja valokuvat poistetaan.

This memory card does not support recording of XAVC S movies.

 • Voit tallentaa XAVC S -videoita käyttämällä seuraavaa muistikorttia.
  • Luokan 10 SDXC-muistikortti tai nopeampi

The maximum number of still image folders has been reached. Cannot record still images.

 • Et voi luoda kansioita, joiden numero on suurempi kuin 999MSDCF. Tässä laitteessa ei voi luoda tai poistaa kansioita.
 • Alusta muistikortti tai käytä muuta tallennusvälinettä.

This memory card may not be able to record or play movies.

This memory card may not be able to record or play images correctly.

 • Käytä tuotetta varten suositeltua muistikorttia.

Do not eject the memory card during writing. Data may be damaged.

 • Aseta muistikortti uudelleen paikalleen.

External media cannot execute functions.

 • – [Setup] – [Media Settings] – [Repair Img. DB F.] – tallennus.
 • Jos ilmaisin vilkkuu tämänkin jälkeen, alusta ulkoinen tallennusväline tietokoneella ja yhdistä laite sen jälkeen uudelleen ulkoiseen tallennusvälineeseen. Huomaa, että ulkoista tallennusvälinettä alustettaessa kaikki siinä olevat tallennetut videot ja valokuvat poistetaan.
 • Jos sama ilmoitus tulee näkyviin alustamisen jälkeen, voi olla, että tuote ei tue ulkoista tallennusvälinettä tai että se on vahingoittunut. Kokeile toista ulkoista tallennusvälinettä.

Unable to access external media.

 • Käytä ulkoista tallennusvälinettä vain vakaissa olosuhteissa (ympäristössä, jossa ei ilmene tärinää tai vaihteluja huoneen lämpötilassa jne.).
 • Varmista, että ulkoisen tallennusvälineen virranlähde on kytketty.

Muut

Maximum number of images already selected.

 • Voit valita enintään 100 kuvaa kerralla seuraavia toimia varten:
  • Videoiden tai valokuvien poistaminen
  • Videoiden tai valokuvien suojaaminen tai suojauksen poistaminen
  • Videoiden tai valokuvien kopioiminen

Data protected.

 • Olet yrittänyt poistaa suojattuja tietoja. Poista tietojen suojaus.